Byla 3K-3-274/2014
Dėl nuostolių atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo „If P&Insurance AS“

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas ir kolegijos pirmininkas), Egidijaus Laužiko ir Vinco Versecko,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BALTO print“ kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 10 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Balto print“ patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Schenker“ dėl nuostolių atlyginimo ir metinių palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo „If P&Insurance AS“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas byloje yra kilęs dėl nuostolių atlyginimo pažeidus tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygas dėl prekių perdavimo gavėjui ir krovinių praradimo.

6Ieškovas nurodė, kad 2010 m. birželio 7 d. susitarė su atsakovu dėl siuntų pervežimo ir apmokėjimo stebėjimo ieškovės klientui Dragon Press ir 2010 m. rugsėjo 3 d. perdavė atsakovui 3 siuntos prekių 49 202,40 Lt vertės gavėjui į Didžiąją Britaniją. Pagal susitarimą prekių perdavimas gavėjui visada buvo vykdomas tik su atskiru ieškovo leidimu, todėl atsakovas turėjo perduoti prekes gavėjui tik po ieškovo atskiro patvirtinimo, kad gavėjas apmokėjo ieškovui už prekes. Dėl sunkios gavėjo finansinės padėties bei apmokėjimo vėlavimo atsakovas buvo informuotas dėl ilgesnio prekių sulaikymo, ieškovas dėjo visas įmanomas paslaugas, kad mokėjimas iš gavėjo būtų gautas, ir pagrįstai manė, jog atsakovas laikosi susitarimo neperduoti siuntų gavėjui be ieškovo patvirtinimo. Tačiau 2010 m. rugsėjo 16 d. atsakovas pateikė informaciją ieškovui, kad perdavė gavėjui prekes pagal siuntą Nr. VNO 0041390 be ieškovo leidimo, ir pripažino, kad siunta buvo pristatyta dėl ieškovo aplaidumo. Vėliau atsakovas taip pat informavo, kad be ieškovo žinios buvo perduotos prekės pagal siuntas Nr. VN00039976 ir VN00040226, tačiau nepateikė gavėjo parašo, kaip patvirtinimo, kad prekės buvo gautos.

7Ieškovas teigia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog atsakovas siuntų neperdavė gavėjui, bet jas prarado. Ieškovas savo reikalavimus grindžia Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties (CMR) konvencijos 12, 13, 15, 17 straipsnių, Civilinio kodekso 6.246 – 6.249, 6.256 straipsnių nuostatomis bei teismų praktika. Teisme ieškovo atstovė paaiškino, kad ieškinio pagrindo patikslinimas susijęs su tuo, kad vežėjas (atsakovas) nepateikė įrodymų apie krovinio pristatymą gavėjui ir tai paaiškėjo bylos nagrinėjimo teisme metu. Be to, ieškovo atstovės teigimu, teismui nepateikti įrodymai apie tinkamą krovinio vežimo paslaugų įvykdymą, nes prieš išduodant krovinį gavėjui nebuvo įsitikinta, ar už krovinį apmokėta (neįvykdyta CAD paslauga).

8Byloje nustatyta, kad šalis sieja tarptautinio krovinių vežimo sutartiniai santykiai. Krovinių vežimo sutartis šalių nebuvo pasirašyta, kroviniai buvo gabenami pagal priimtus vykdyti ieškovo siuntėjo užsakymus, visas būtinas sąlygas nurodant užsakymuose bei užsakymo pagrindu išrašytuose važtaraščiuose. Pagal ieškovo pateiktus užsakymus, atsakovui buvo perduotos siuntos Nr. VNO 0039976, VNO 0040226 ir VN 0041390, kurios buvo skirtos ir turėjo būti pristatytos gavėjui Dragon Press t/a Europa Didžiojoje Britanijoje. Užsakymuose nurodyta krovinio pristatymo vieta, data, adresas, gavėjas, dviejuose užsakymuose – krovinio instrukcija – prieš pristatant pasiskambinti, o užsakyme Nr. VNO 0041390 prie krovinio instrukcijos grafos nurodyta CAD 1350 Lt be PVM.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2012 m. birželio 12 d. sprendimu ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad krovinių vežimo sutartis šalių nebuvo pasirašyta, kroviniai buvo gabenami pagal priimtus vykdyti siuntėjo užsakymus, visas būtinas sąlygas nurodant užsakymuose bei užsakymo pagrindu išrašytuose važtaraščiuose. Užsakymuose nurodyta krovinio pristatymo vieta, data, adresas, gavėjas, dviejuose užsakymuose – krovinio instrukcija – prieš pristatant pasiskambinti, o užsakyme Nr. VNO 0041390 prie krovinio instrukcijos grafos nurodyta CAD 1350 Lt be PVM. Krovinių pristatymo ir įteikimo dokumentuose nurodytas gavėjas ir yra gavėjo parašas apie tai, kad krovinys gautas. Į bylą nepateikti dokumentai, patvirtinantys krovinio įteikimą gavėjui pagal siuntos Nr. VN00039976 užsakymą, tačiau ne dėl to, kad krovinys (siunta) nebuvo gavėjui pristatytas, bet dėl to, kad pasibaigė pretenzijų pareiškimo terminai ir kartu dokumentų saugojimo laikas, nes nuo pat 2010 m. rugsėjo mėnesio nebuvo pareikštos pretenzijos vežėjui dėl krovinio praradimo, nepristatymo gavėjams ir tik 2012 m. vasario 7 d., patikslinus ieškinio reikalavimus, nurodytas motyvas dėl vežimo paslaugos neįvykdymo ir pareikšti reikalavimai atlyginti nuostolius dėl krovinio neišsaugojimo. 2010 m. gruodžio 6 d. pretenzija pareikšta dėl to, kad ieškovė prarado teisę gauti apmokėjimą iš krovinio gavėjo. Atsižvelgdamas į tai teismas konstatavo, kad atsakovas tinkamai įvykdė krovinių vežimo paslaugas, kroviniai buvo pristatyti užsakymuose nurodytais adresais ir atiduoti gavėjams. Pasisakydamas dėl CAD paslaugos užsakymo ir vykdymo, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovo UAB „Schenker“ tinklalapyje nurodytos prisijungimo taisyklės, užsakymų pateikimo tvarka. Tuo atveju, kai užsakoma CAD paslauga, pildomas nustatytos formos užsakymas ir nurodomi duomenys krovinio transportavimo instrukcijos punkte: COD/CAD krovinys ir išperkamojo mokesčio suma. Vėliau pildomas nustatytos formos krovinio važtaraštis, užsakyme pažymima, kad užsakoma CAD paslauga ir nurodoma šios paslaugos kaina. Užsakymas pildomas elektroniniu būdu, užsakovui pateikus reikalingus duomenis ir nuorodas. Ieškovės pateiktuose užsakymuose nepažymėta, kad užsakoma CAD paslauga, nenurodyta paslaugos kaina ir nėra išperkamojo mokesčio sumos, kuri turi būti sumokėta už krovinį ir dėl kurios išankstinio sumokėjimo vežėjas privalėtų įsitikinti prieš išduodamas krovinį gavėjui. Būtini CMR važtaraščio pildymo rekvizitai nurodyti CMR konvencijos 6 straipsnyje, taip pat nuoroda, kad prireikus važtaraštyje turi būti nurodyta išperkamojo mokesčio suma, kuri turi būti grąžinta pristačius krovinį. Dėl to teismas konstatavo, kad vežėjo pareiga yra nustatyta susitarime – nugabenti krovinį ir jį priduoti gavėjui ir ši pareiga yra įvykdyta, nes ieškovas neužsakė ir atsakovas neprisiėmė vykdyti pareigos patikrinti krovinio gavėjo atsiskaitymo dokumentų bei įsitikinti, jog už išduodamas siuntas yra sumokėta (CAD paslauga).

11Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimi paliko Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. sprendimą nepakeistą.

12Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad, ieškovui pakeitus ieškinio pagrindą, šioje byloje turi būti išspręstas ginčas, ar atsakovui, kaip vežėjui, atsirado civilinė atsakomybė atlyginti ieškovui nuostolius dėl krovinio nepristatymo. Nagrinėti ieškovo kitus kaltinimus atsakovui (CAD paslaugos neatlikimą ir kt.) nėra procesinio pagrindo. Teisėjų kolegija pritarė pirmosios instancijos teismui, kad pagal ieškovo užsakymą atsakovas organizavo krovinių (siuntų) nugabenimą į Didžiąją Britaniją, kur jie buvo pristatyti pradžioje į UAB „Schenker“ sandėlius Didžiojoje Britanijoje, o vėliau krovinio (siuntų) gavėjams pagal krovinio transportavimo važtaraščius, užpildytus remiantis siuntėjo užsakymais, vidinius važtaraščius. Siuntos išduotos gavėjams ir užpildytos krovinių įteikimo patvirtinimo pažymos. Krovinių pristatymo ir įteikimo dokumentuose nurodytas gavėjas ir yra gavėjo parašas apie tai, kad krovinys gautas nustatytu terminu. Esant nustatytoms aplinkybėms, kai atsakovas tinkamai įvykdė krovinių vežimo paslaugas, kroviniai buvo pristatyti užsakymuose nurodytais adresais ir atiduoti gavėjams, gavimą patvirtina asmenų parašai krovinio lydimuosiuose dokumentuose, ieškovas per įstatymo nustatytą vienerių metų terminą nepareiškė atsakovui pretenzijų dėl krovinio praradimo, prarasto krovinio vertės sumokėjimo (turėjo pretenzijų, jog siuntos buvo išduotos nepatikrinus ir neįsitikinus, ar už prekes buvo sumokėta prekių pardavėjui iki siuntų pristatymo ir išdavimo gavėjui, dėl gavėjo nemokumo ir veiklos sustabdymo negavo atsiskaitymo už parduotas prekes), apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas tinkamai įvykdė krovinių vežimo paslaugas, kroviniai buvo pristatyti užsakymuose nurodytais adresais ir atiduoti gavėjams. Padaryta išvada, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimo pagrindo, todėl taikyti atsakovui CMR konvencijos 17 ir 23 straipsnių nuostatas ir priteisti iš jo nuostolius ieškovui nėra pagrindo. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad ieškovas praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl krovinio praradimo pareikšti, kuris šiuo konkrečiu atveju pradedamas skaičiuoti 30-ąją dieną praėjus sutartam pristatymo terminui (CMR konvencijos 32 straipsnis). Teismas sprendė, kad ieškovas patikslintą ieškinį dėl krovinio praradimo pareiškė jau praėjus terminui tokiam ieškiniui pareikšti. Iš atsakovo atstovo pasisakymų teismo posėdžiuose ir atsiliepimų į apeliacinį skundą matyti, kad atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį, o ieškovas atnaujinti praleistą terminą neprašo. Dėl to ieškovo reikalavimai atmetami ir dėl ieškinio senaties termino praleidimo, kas yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti. Nurodyta, kad, atmetus ieškinį dėl ieškinio senaties termino praleidimo, teisėjų kolegija neturi procesinio pagrindo pasisakyti dėl kiekvieno ieškovo argumento atskirai.

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu ieškovas UAB „BALTO print“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinės instancijos teismo nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje padaręs išvadą, kad ieškovo patikslintas ieškinio pagrindas pakeitė anksčiau pareikšto ieškinio pagrindą, pažeidė CPK 13 straipsnio, 42 straipsnio 1 dalies, 135 straipsnio, 265 straipsnio 2 dalies nuostatas. Ieškovas pateikė CPK 135 straipsnio reikalavimus atitinkantį ieškinio pareiškimą, jame suformulavo ieškinio dalyką. Paaiškėjus teisiškai reikšmingoms naujoms aplinkybėms, atsirado pagrindas patikslinti ieškinį, tačiau pradiniame ieškinyje nurodytos aplinkybės išliko nepakitusios. Apeliacinės instancijos teismas, nuspręsdamas už ieškovą, kokį materialinį teisinį pagrindą jis turėjo reikšti pažeidė CPK 265 straipsnio 2 dalį. Teisėjų kolegija taip pat nepagrįstai neatsižvelgė į ieškovo reikalavimą pradiniame ieškinyje ir nusprendė, kad šioje byloje neturi būti sprendžiamas atsakovo atsakomybės klausimas dėl netinkamo vežimo susitarimo vykdymo, siuntų praradimo dėl atsakovo kaltės ir nuostolių atlyginimo (CPK 42 straipsnis).

162. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime nekėlė klausimo dėl ieškinio senaties taikymo ieškiniui ir ieškinio senaties netaikė. Šis teismas pripažino, kad yra aplinkybės, dėl kurių ieškinio senatis neturėtų būti taikoma. Kadangi ieškinio senaties pirmosios instancijos teismas netaikė, tai apeliacinės instancijos teismui nebuvo pagrindo peržiūrėti pirmosios instancijos teismo sprendimo šiuo aspektu, nes tai nebuvo apeliacijos dalykas, o tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas negali ieškinio išnagrinėti kitu faktiniu pagrindu, nei išnagrinėjo pirmosios instancijos teismas. Dėl to akivaizdu, kad teisėjų kolegija taikydama ieškinio senatį peržengė apeliacinio skundo nagrinėjimo ribas bei pažeidė CPK 320 straipsnio 2 dalies, CPK 185 straipsnio nuostatas, nepagristai taikė CMR konvencijos 32 straipsnį, o tai lėmė CK 1.126 straipsnio 2 dalies pažeidimą.

173. Pagal teismo praktiką, taikant CMR konvencijos nuostatas, atsargumas reiškia, kad rūpestingas ir apdairus vežėjas turi numatyti galimas grėsmes ir imtis priemonių kroviniui išsaugoti, kurios, jo manymu, geriausiai atitinka kroviniu disponuojančio asmens – siuntėjo – interesus (CMR konvencijos 14 straipsnio 2 punktas). Jeigu vežėjas savo veiksmais sukuria bent prielaidas krovinio praradimui, vežėjas nėra atleistinas nuo sutartinės atsakomybės už krovinio neišsaugojimą bei ekspeditorių atsakomybei atsirasti pakanka to, kad ekspeditoriaus darbuotojai nebūtų veikę taip, kaip pagal CMR konvencijos nuostatas privalėjo veikti. Atsakovas neįrodė savo sąžiningumo ir pareigingumo, nors teismų praktikoje išaiškinta, kad vežėjas privalo įrodyti, jog padarė viską, ką galėtų padaryti ypač sąžiningas ir pareigingas vežėjas, kad būtų galima išvengti žalos toje vietoje ir tuo laiku. Vežėjo kaltė yra pagrindas civilinei atsakomybei taikyti. Tai reiškia, kad žala atlyginama atsakovui neįvykdžius CMR konvencijoje nustatytų pareigų arba pažeidus pareigą elgtis itin atidžiai ir rūpestingai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus. Nagrinėjamoje byloje dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovo siuntos buvo prarastos, todėl teismas visiškai nepagrįstai netaikė CMR konvencijos 15, 17, 23, 29 straipsnių nuostatų ir atleido atsakovą nuo atsakomybės pagal CMR konvenciją ir savo išvados teisiškai neargumentavo. Taigi, teismai nenurodė CMR konvencijos nuostatų ir jų turinio, nors atsakovo, kaip vežėjo, vykdoma veikla turi atitikti CMR konvencijoje išdėstytus teisinius pagrindus ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytas materialiosios teisės normas, tiek, kiek nereguliuoja CMR konvencija, todėl pažeidė CMR konvencijos 13, 15, 17 straipsnių nuostatas, reglamentuojančias atsakovo atsakomybę dėl siuntų praradimo, krovinio įteikimą gavėjui, nesilaikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 31 „Lietuvos teismų praktikos, taikant Ženevos 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) normas, apžvalga“, praktikos todėl skundžiamas sprendimas prieštarauja vienodam teisės aiškinimo ir taikymo principui, taikant CMR konvenciją.

18Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo kasacinį skundą, kuriame iš esmės palaikomi pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų argumentai ir prašoma atmesti kasacinį skundą, o pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimą ir nutartį palikti nepakeistus, nurodydamas, kad teismai tinkamai taikė įrodinėjimą reglamentuojančias proceso teisės normas, materialiąsias ieškinio senaties normas, nepažeidė CMR konvencijos ir teisingai išsprendė bylą.

19Teisėjų kolegija konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstus teismų sprendimus (nutartis) teisės taikymo aspektu, remdamasis pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytomis aplinkybėmis. Nagrinėjant bylą kasacine tvarka fakto klausimai netiriami, todėl kasaciniame skunde ir atsiliepime į jį pateikti faktinio pobūdžio argumentai nevertinami ir nauji faktai nenustatinėjami. Kasacinio nagrinėjimo dalyką sudaro kasaciniame skunde iškelti teisės klausimai.

22Dėl ieškovo teisės pasirinkti ieškinio pagrindą (pagrindus) ir bylos nagrinėjimo ribų

23Aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus (ieškinio pagrindą), nulemia iš materialinio teisinio santykio kylanti ieškovo valia pasirinkti jam priimtiniausią civilinių teisių gynimo būdą. Neretai tos aplinkybės modifikuojamos – papildomos ar pakeičiamos priklausomai nuo ginčo metu besikeičiančių teisinių vertinimų ir situacijų. Pažymėtina, kad CPK numatyta ieškovo teisė šio kodekse nustatyta tvarka keisti ieškinio pagrindą (CPK 42 straipsnio 1 dalis, 141 straipsnis) negali būti suprantama tik kaip teisė vieną ieškinio pagrindą keisti kitu. Ši teisė apima situacijas, kai ieškovas dėl to paties ieškinio dalyko kreipiasi ir keliais pagrindais. CPK nenumatyta draudimo ieškovui pasirinkti net ir alternatyvius, vienas kitą eliminuojančius ieškinio pagrindus. Šios bylos kontekste teisiškai situacija yra daugiau panaši būtent į pastarąją. Ieškiniu prašyta atlyginti nuostolius atsakovui perdavus siuntą gavėjui be ieškovo leidimo, t. y. įrodinėjant buvus sutarties sąlygų pažeidimą, kuris įvertintas nuostolių atsiradimo priežastimi. Patikslintu ieškiniu ieškovas reikalavo atlyginti nuostolius ne tik dėl, jo manymu, sutarties sąlygų, nustatančių krovinio perdavimo gavėjui sąlygas, pažeidimo, bet ir dėl siuntų praradimo iki jų perdavimo momento tai argumentuojant, kad vežėjas nepateikė įrodymų apie krovinio pristatymą gavėjui. Pirmosios instancijos teismas aprašomojoje sprendimo dalyje nurodė ieškovo poziciją dėl aplinkybių, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus (ieškinio pagrindo) ir nors visas jas įvardijo kaip vieną ieškinio pagrindą, teisiškai pirmiau išvardytos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas, turėtų būti kvalifikuojamos kaip sudarančios du savarankiškus ieškinio pagrindus. Beje, esant tokiai teisinei situacijai, kuri susiklostė dėl tokios ieškovo pozicijos, konstatavimas, kad krovinys perduotas gavėjui nepažeidus sutarties sąlygų, pats savaime paneigia detalaus teisinio pagrindimo poreikį dėl ieškinio atmetimo antruoju ieškovo nurodytu pagrindu – dėl krovinio praradimo. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodęs, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pagal krovinių gabenimo sutartį, pagrįstai ieškinį atmetė.

24Apeliacinės instancijos teismas, nors iš apeliacinio skundo spręsti apie tai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas apeliacine tvarka apskųstas tik tuo pagrindu, kad be teisėto pagrindo nekonstatuotas prekių praradimas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apibrėžė patikslintame ieškinyje nurodytu pagrindu (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad, ieškovui pakeitus ieškinio pagrindą, byloje spręstinas ginčas, ar atsakovui, kaip vežėjui, atsirado civilinė atsakomybė atlyginti ieškovui nuostolius dėl krovinio praradimo (nepristatymo). Teismas nurodė, kad nagrinėti kitas ieškovo nurodomas aplinkybes, sudarančias ieškinio pagrindą, nėra procesinio pagrindo.

25Tokie apeliacinės instancijos teismo procesiniai veiksmai nebuvo teisėti, tačiau nutartį naikinti, o bylą perduoti iš naujo nagrinėti Vilniaus apygardos teismui apeliacine tvarka pagrindo nėra, nes toks procesinis sprendimas gali būti priimamas tik konstatavus tokį proceso teisės normų pažeidimą, kuris galėjo turėti įtakos priimto procesinio sprendimo teisėtumui (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Šiuo atveju pripažinti esant nurodytą teisinę situaciją teisinio pagrindo nėra.

26Minėta, kad patikslintu ieškiniu ieškovas ne pakeitė ieškinio pagrindą, o tą patį reikalavimą ėmė grįsti dar vienu nauju ieškinio pagrindu, tokį savo procesinį veiksmą argumentuodamas tuo, kad vežėjas nepateikė įrodymų apie krovinio pristatymą gavėjui. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Proceso įstatymai įpareigoja apeliacinės instancijos teismą įvertinti visas pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumui ir teisėtumui reikšmingas aplinkybes, buvusias nagrinėjimo dalyku pirmosios instancijos teismui tiriant ir vertinant ieškinio pagrindą sudarančių faktinių aplinkybių visumą, suprantama, be teisėto pagrindo neperžengiant apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnis). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas, kaip jau minėta, apibrėžė bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas tik patikslintu ieškiniu suformuluoto ieškinio pagrindo apimtimi, tačiau nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka vertino apeliacinio skundo faktinius ir teisinius pagrindus dėl visų aplinkybių, kuriomis ieškovas grindė savo reikalavimus, t. y. dėl abiejų pagrindų. Pažymėtina, kad nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodyti ir įvertinti visi byloje surinkti ir ištirti įrodymai, kurių pagrindu padarytos išvados dėl ieškovo argumentų, kad atsakovas pažeidė tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygas, nepagrįstumo. Nors, kaip minėta, pažeisdamas proceso reikalavimus, apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad nagrinėti ieškovo pretenzijas atsakovui dėl CAD paslaugos neatlikimo nėra procesinio pagrindo, tačiau vėliau motyvuodamas išvadą, kad atsakovas tinkamai įvykdė krovinių vežimo paslaugas, rėmėsi visais pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytais argumentais, kad susitarimo dėl tokios paslaugos nebuvo, taigi pirmiau nurodytas proceso teisės normų pažeidimas yra formalaus pobūdžio, nes faktinis ir teisinis vertinimas dėl susitarimo teikti CAD paslaugas nebuvimo nutartyje yra pateikiamas.

27Dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių laikymosi

28Kasacinis teismas nepagrįstais pripažįsta kasatoriaus argumentus, kad apeliacinės instancijos teismas nesilaikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių. Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių laikymasis, o ne faktinių aplinkybių vertinimas yra kasacijos dalykas (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės grindžiamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos nuostata, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą; teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „YIT Technika“ v. AB „Kraft Foods Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-110/2013). Teismų padaryta išvada, kad byloje surinktų įrodymų visuma patvirtina krovinių perdavimą gavėjui ir tinkamą iš tarptautinio krovinių pervežimo sutarties kylančių prievolių įvykdymą, šių taisyklių nepažeidė. Siuntų pristatymo faktas gali būti įrodomas ne tik krovinio važtaraščiais, kuriuose būtų gavėjo parašas, patvirtinantis krovinio gavimą, bet ir bet kuriais kitais įrodymais (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Atmetant kasacinio skundo argumentus, kuriais siekiama paneigti kitų, išskyrus važtaraščius įrodymų leistinumą, taip pat tų įrodymų, kuriais rėmėsi teismai patikimumą, visų pirma pabrėžtina, kad CMR konvencijos 4 straipsnis įtvirtina taisyklę, kad važtaraščio nebuvimas, pametimas ar neteisingas užpildymas neturi įtakos nei sutarčiai, nei sutarties veikimui, o įrodymų patikimumo vertinimo aspektu jau pasisakyta, kad įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių teismai nepažeidė.

29Dėl ieškovo nurodomų iš CMR konvencijos kylančių nuostatų dėl vežėjo atsakomybės už krovinio praradimą taikymo

30Ieškovo nurodomos CMR konvencijos nuostatos dėl vežėjo atsakomybės už krovinio praradimą, kompensacijos dydžio nustatymo ir kt. būtų aktualios tuo atveju, jei byloje būtų konstatuoti tarptautinio krovinių vežimo sutartinių prievolių pažeidimai (sutarčių pažeidimai), padarę žalą ieškovui. O šiuo atveju yra konstatuota, kad atsakovas tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus pervežti krovinius, todėl nėra teisinių prielaidų taikyti CMR konvencijos nuostatas dėl vežėjo atsakomybės.

31Dėl ieškinio senaties

32Vadovaujantis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi, ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja.

33Reikalavimas taikyti ieškinio senatį, kaip kiekvienas materialinio teisinio pobūdžio reikalavimas, paprastai turi būti formuluojamas atsakovo teikiamuose procesiniuose dokumentuose, nes dėl tokio reikalavimo ieškovas turi turėti galimybę pareikšti savo atsiliepimus jo teikiamuose procesiniuose dokumentuose. Tačiau reikalavimo taikyti ieškinio senatį pateikimas negali būti ribojamas kuria nors proceso stadija, nes atsakovo poziciją dėl būtinumo formuluoti tokį reikalavimą daugeliu atvejų lemia aplinkybės bei įrodymai, kurie yra tiriami teismo posėdyje. Teisė pareikšti apie reikalavimą taikyti ieškinio senatį pasibaigia pirmosios instancijos teisme posėdžio pirmininkui paskelbus, kad bylos nagrinėjimas iš esmės yra baigtas ir teismas pradeda klausyti baigiamųjų kalbų (CPK 253 straipsnio 1 dalis). Tokia išvada darytina įvertinus CPK 253 straipsnio 4 dalies nuostatas, kad baigiamųjų kalbų dalyviai neturi teisės savo kalbose remtis aplinkybėmis, kurių teismas netyrė, taip pat įrodymais, kurie nebuvo tiriami teismo posėdyje.

34Šioje byloje aiškiai apibrėžta pozicija dėl ieškinio senaties taikymo atsakovo atstovo buvo išdėstyta tik baigiamosiose kalbose (T. 2, b. l. 129). Bylos nagrinėjimo iš esmės metu atsakovo atstovas paaiškinimuose nurodė, kad „vieno užsakymo senaties terminas jau pasibaigęs“ (T. 2, b. l. 127), tačiau teisiškai tai negali būti vertinama kaip aiškiai išreikštas atsakovo atstovo materialinio teisinio pobūdžio reikalavimas taikyti ieškinio senatį. Kad tai nebuvo tinkamai pareikštas reikalavimas taikyti ieškinio senatį, galima spręsti ir iš ieškovo atstovo pozicijos po tokio pareiškimo – dėl jo nebuvo pareikšta jokios nuomonės. Jokių klausimų dėl ieškovo pozicijos ieškinio senaties taikymo aspektu neuždavė ir atsakovo atstovas. Dėl to kasacinis teismas prieina prie išvados, kad šioje byloje aiškiai apibrėžta pozicija dėl ieškinio senaties taikymo atsakovo atstovo buvo išdėstyta tik baigiamosiose kalbose, t. y. proceso stadijoje, kurios metu tokios teisės atsakovas nebeturi (CPK 253 straipsnio 4 dalis).

35Remdamasi šiais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės instancijos teismas be teisėto pagrindo išėjo už reikalavimų ribų spręsdamas, kad ieškovas praleido ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl krovinio praradimo pareikšti (CPK 320 straipsnis), todėl visi apeliacinės instancijos teismo argumentai dėl ieškinio senaties taikymo iš nutarties motyvuojamosios dalies pašalintini.

36Kadangi pirmiau nurodytų motyvų pagrindu kasacinis teismas pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo ieškinį tenkinti, o apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą teisėtai paliko nepakeistą konstatavęs, kad atsakovas tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus, Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartis iš esmės paliktina nepakeista (CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Kasacinis teismas turėjo 19,84 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 16 d. pažyma). Atmetus kasacinį skundą, šios išlaidos į valstybės biudžetą priteistinos iš kasatoriaus (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

39Atsakovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už atsiliepimo į kasacinį skundą parengimą sumokėjo 6621,53 Lt, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad nurodyta suma viršija teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalų 8.14 punkte nustatytą dydį. Vadovaudamasi CPK 98 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į tai, kad byla nėra labai sudėtinga, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovo prašomi užmokesčio dydžiai mažintini ir jam už advokato suteiktas teisines paslaugas kasacinės instancijos teisme priteistina 2000 Lt.

40Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

41Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš UAB „BALTO print“ (j. a. k. 125408740) į valstybės biudžetą 19,84 Lt (devyniolika litų 84 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai (priteistina suma mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos (j. a. k. 188659752) biudžeto surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660).

43Priteisti iš UAB „BALTO print“ (j. a. k. 125408740) UAB „Schenker“ (j. a. k. 111552645) naudai 2000 (du tūkstančius) Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

44Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas byloje yra kilęs dėl nuostolių atlyginimo pažeidus tarptautinio... 6. Ieškovas nurodė, kad 2010 m. birželio 7 d. susitarė su atsakovu dėl... 7. Ieškovas teigia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog atsakovas siuntų... 8. Byloje nustatyta, kad šalis sieja tarptautinio krovinių vežimo sutartiniai... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo ir apeliacinės instancijos teismo... 10. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2012 m. birželio 12 d. sprendimu... 11. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m.... 12. Apeliacinės instancijos teismas padarė išvadą, kad, ieškovui pakeitus... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „BALTO print“ prašo panaikinti pirmosios... 15. 1. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje padaręs išvadą, kad ieškovo... 16. 2. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime nekėlė klausimo dėl... 17. 3. Pagal teismo praktiką, taikant CMR konvencijos nuostatas, atsargumas... 18. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo kasacinį skundą, kuriame iš... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio... 22. Dėl ieškovo teisės pasirinkti ieškinio pagrindą (pagrindus) ir bylos... 23. Aplinkybes, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus (ieškinio... 24. Apeliacinės instancijos teismas, nors iš apeliacinio skundo spręsti apie... 25. Tokie apeliacinės instancijos teismo procesiniai veiksmai nebuvo teisėti,... 26. Minėta, kad patikslintu ieškiniu ieškovas ne pakeitė ieškinio pagrindą, o... 27. Dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių laikymosi... 28. Kasacinis teismas nepagrįstais pripažįsta kasatoriaus argumentus, kad... 29. Dėl ieškovo nurodomų iš CMR konvencijos kylančių nuostatų dėl vežėjo... 30. Ieškovo nurodomos CMR konvencijos nuostatos dėl vežėjo atsakomybės už... 31. Dėl ieškinio senaties ... 32. Vadovaujantis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi, ieškinio senatį teismas taiko tik... 33. Reikalavimas taikyti ieškinio senatį, kaip kiekvienas materialinio teisinio... 34. Šioje byloje aiškiai apibrėžta pozicija dėl ieškinio senaties taikymo... 35. Remdamasi šiais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad apeliacinės... 36. Kadangi pirmiau nurodytų motyvų pagrindu kasacinis teismas pripažįsta, kad... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Kasacinis teismas turėjo 19,84 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 39. Atsakovas pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad už atsiliepimo į... 40. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 41. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m.... 42. Priteisti iš UAB „BALTO print“ (j. a. k. 125408740) į valstybės... 43. Priteisti iš UAB „BALTO print“ (j. a. k. 125408740) UAB „Schenker“ (j.... 44. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...