Byla 2A-181/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno ir Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Violetai Drėmienei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Renaldui Baliūčiui, atsakovų atstovams A. J., R. L., S. E. Š., trečiojo asmens atstovui adv. Virgilijui Kaupui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,PZU Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 16 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-13-45/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,PZU Lietuva“ ieškinį atsakovams akcinei bendrovei ,,Lietuvos draudimas“, D. J. (tretieji asmenys: akcinė bendrovė ,,Kauno grūdai“, D. S.) dėl žalos atlyginimo regreso tvarka.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ Transporto priemonių savininkų ir valdytojų privalomojo draudimo įstatymo bei CK 6.254 straipsnio 2 dalies, 6.280 ir 6.1015 straipsnių pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti: 1) iš atsakovo AB „Lietuvos draudimas“ 30 000 Lt žalos atlyginimą ir 6 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 2) iš atsakovo D. J. 515 380 Lt žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 3) solidariai iš abiejų atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad UAB DK „PZU Lietuva“ 2002 m. gegužės 6 d. transporto priemonių savanoriškojo draudimo sutartimi buvo apdraustas AB „Kauno grūdai” priklausantis automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) . Draudimo sutartis patvirtinta polisu AC Nr. 120100. 2002 m. rugpjūčio 9 d. kelio Vilnius-Klaipėda 44 km, Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas pas ieškovą draustas automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) . Ieškovas nurodė, kad eismo įvykis įvyko dėl atsakovo D. J. kaltės, kuris, nepasirinkęs saugaus greičio, nesuvaldė vairuojamo automobilio Audi 80, valstybinis Nr. ( - ) (toliau – valst. Nr. ( - ) ), trenkėsi į apsauginę tvorelę ir sustojo ant kelio važiuojamosios dalies. Į stovintį automobilį Audi 80, valst. Nr. ( - ) , trenkėsi iš paskos važiavęs AB „Kauno grūdai” priklausantis automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuojamas D. S.

5Ieškovas, siekdamas objektyviai nustatyti padarytos žalos dydį, kreipėsi į turto vertintoją UAB „Kauno nepriklausomų autoekspertų biuras”, kuris užfiksavo transporto priemonei padarytus sugadinimus, tačiau išvados dėl žalos dydžio pateikti negalėjo. Automobilis buvo transportuotas į artimiausią Lambordhini atstovybę Vokietijoje remonto darbų pobūdžiui ir apimčiai įvertinti, dėl to ieškovas turėjo 6 124,74 Lt transportavimo išlaidų, už atliktus automobilio remonto darbus ieškovas išmokėjo 539 255,26 Lt draudimo išmoką, iš viso turėjo 545 380 Lt išlaidų. Atsakovo D. J. civilinė atsakomybė buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas” transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 30 000 Lt suma, todėl ieškovas 30 000 Lt prašė priteisti iš atsakovo AB ,,Lietuvos draudimas“, o likusią sumą – 515 380 Lt – iš atsakovo D. J. .

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, remdamasis autotechninės ekspertizės išvadomis, sprendė, kad automobilio Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuotojas turėjo galimybę pastebėti kliūtį ant važiuojamosios kelio dalies, buvo galimybė sulėtinti transporto priemonės greitį ar net ją sustabdyti, arba apvažiuoti kliūtį, siekiant išvengti žalos. Didesnio pavojaus šaltinio valdytojo didelis neatsargumas lėmė jo paties turto sugadinimą ir buvo pagrindinė ieškovo nurodytos žalos atsiradimo priežastis. Teismas nurodė, kad didesnio pavojaus šaltinio valdytojas neatsako už padarytą žalą, jeigu įrodo vieną iš aplinkybių: nenugalimą jėgą, nukentėjusiojo tyčią. Nei viena iš nurodytų aplinkybių nėra įrodyta. Teismas sprendė, kad atsakovas D. J. ir jo civilinę atsakomybę apdraudusi AB „Lietuvos draudimas“ nėra atsakingi už automobiliui Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , padarytą žalą, todėl ieškovo ieškinį atmetė.

7Ieškovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 16 d. sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos argumentus:

81. Teismas, priimdamas sprendimą, neįvertino visų faktinių bylos aplinkybių, turinčių ypatingą reikšmę teisingo sprendimo priėmimui. Didesnio pavojaus šaltiniu aptariamoje situacijoje buvo automobilis Audi 80, valst. Nr. ( - ) , vairuojamas D. J., kuris už eismo įvykį buvo nubaustas administracine tvarka. Teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad D. J. buvo nubaustas tik dėl įvykio, kurio metu atsitrenkė į apsauginę tvorelę, o už tai, kad sustojo važiuojamoje kelio dalyje, taip sudarydamas netikėtą kliūtį kelyje kitoms transporto priemonėms ir dėl to įvyko avarija su automobiliu Lamborghini Murcielago L147, nebuvo nubaustas, kadangi Kaišiadorių rajono policijos komisariato ATP nutarime pripažinta, kad D. J. pažeidė KET 2.4, 14.1 punktų reikalavimus, t. y. vairuodamas transporto priemonę viršijo leistiną greitį, dėl to nesuvaldė automobilio, atsitrenkė į atitvarus ir apsivertė, o į jį atsitrenkė iš paskos važiuojantis automobilis. Teismas nepagrįstai nurodė, kad Audi 80 vairuotojo veiksmai, sukėlus avariją, turi tiesioginį priežastinį ryšį tik su žala, padaryta S. A. , bei turtinė žala padaryta įmonei, prižiūrinčiai kelio Vilnius-Kaunas apsauginę tvorelę, kadangi atsakovas, važiuodamas apie 102 km/h greičiu, nesuvaldė automobilio, dėl ko atsitrenkė į atitvarą ir tuo pačiu važiuojamojoje dalyje sudarė kliūtį kitų transporto priemonių vairuotojams, tame tarpe ir automobilio Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuotojui.

92. Teismas visai neanalizavo Audi 80 vairuotojo D. J. kaltės. Kadangi dėl D. J. kaltės įvyko eismo įvykis, nes jis viršijo leistiną greitį ir pažeidė KET, tai pat jis sudarė kliūtį kelio važiuojamoje dalyje, todėl šis asmuo yra atsakingas už žalą, kilusią kitų asmenų turtui bei sveikatai.

103. Teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad įvykio vietos apžiūros protokole nenurodytas konkretus matomumas. Teismas klaidingai įvertino 2003 m. rugsėjo 25 d. ekspertizės akto 26 punktą. Analizuojant šį punktą reikėjo atkreipti dėmesį į tai, kad Lamborghini Murcielago L147 markės automobilio greičio viršijimas galėjo įtakoti susidūrimo su Audi 80 markės automobiliu išvengimą tik tuo atveju, jeigu Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas būtų pastebėjęs kliūtį ne mažesniu kaip 66,5 m atstumu. Tuo tarpu byloje nustatyta, kad Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas važiavo įjungęs trumpąsias šviesas, o 2002 m. rugpjūčio 9 d. autoavarijos vietos apžiūros protokole (baudž. b. l. 17) pareigūno D. K. nurodyta, kad matomumas, įsijungus artimuosius šviesos žibintus, yra apie 25-30 m. Todėl faktiškai matomumas buvo mažesnis nei eksperto sąlygoje nurodytas 66,5 m matomumas. Vadinasi Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuotojas D. S. nebūtų išvengęs susidūrimo, net jeigu ir būtų važiavęs leistinu greičiu tame kelio ruože. Teismas turėjo konstatuoti, kad tarp Lamborghini Murcielago L147 vairuotojo veiksmų (greičio viršijimo) ir eismo įvykio, nebuvo tiesioginio priežastinio ryšio.

114. Teismas, nagrinėdamas eismo įvykio aplinkybes, nepagrįstai automobilio Lamborghini Murcielago L147 sustojimo aplinkybes vertino kaip analogiškas trijų prieš jį važiavusių automobilių sustojimo aplinkybėms, kadangi byloje nustatyta, kad minėtiems trims automobiliams buvo rodomi ženklai, gestai sustoti, o Lamborghini Murcielago L147 automobilio vairuotojui jokie ženklai ar gestai nebuvo rodomi. Be to, automobilis Lamborghini Murcielago L147 judėjo iš paskos nedideliu atstumu nuo kitų transporto priemonių, kurios užstojo priekyje esantį vaizdą.

125. Teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas turėjo galimybę pastebėti kliūtį ant važiuojamosios dalies, sulėtinti greitį, sustabdyti automobilį ar apvažiuoti kliūtį, kadangi, kaip jau minėta, įvykio metu buvusiomis sąlygomis atstumas, kuris buvo reikalingas automobilio Lamborghini Murcielago L147 vairuotojui, važiuojant leistinu maksimaliu greičiu, laiku nusukti į pirmą eismo juostą ir tokiu būdu išvengti susidūrimo su Audi 80 markės automobiliu, buvo 91 m. Todėl automobilio Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas neturėjo jokių objektyvių galimybių išvengti susidūrimo su Audi 80 markės automobiliu ir tai nebuvo Lamborghini Murcielago L147 vairuotojo didelis neatsargumas.

13Atsakovas D. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad didesniu pavojaus šaltiniu yra transporto priemonė, kuri juda, o šiuo atveju automobilis Audi 80 nedalyvavo eisme, neturėjo jokios transporto priemonės judėjimo energijos, todėl jo negalima traktuoti kaip didesnio pavojaus šaltinio. Tuo tarpu trečiojo asmens D. S. vairuojamas automobilis Lamborghini Murcielago L147, važiavęs dideliu greičiu, pažeisdamas KET reikalavimus, laikytinas didesnio pavojaus šaltiniu. Jei D. S. būtų važiavęs leistinu greičiu ir savalaikiai bei efektyviai stabdęs automobilį, jis turėjo techninę galimybę išvengti atsitrenkimo.

14Trečiasis asmuo AB ,,Kauno grūdai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą nurodo, kad apeliacinis skundas yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

15Apeliacinis skundas netenkinamas.

16Atsakomybė už žalą, padarytą eismo įvykio metu didesnio pavojaus šaltinio, numatyta CK 6.270 straipsnyje. Kas yra didesnio pavojaus šaltinis išvardinta CK 6.270 straipsnio 1 dalyje. Asmens veikla, susijusi su transporto priemone, yra laikoma didesnio pavojaus šaltiniu. Sprendžiant šioje byloje klausimą dėl žalos, atsiradusios autoįvykio metu, atlyginimo, yra svarbu nustatyti, ar transporto priemonės – automobilis Audi 80, valst. Nr. ( - ) ir automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) – autoįvykių metu buvo didesnio pavojaus šaltiniai. Kaip matyti iš byloje esančios medžiagos, automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuojamas trečiojo asmens AB ,,Kauno grūdai“ vairuotojo D. S. , trenkėsi į stovintį automobilį Audi-80, valst. Nr. ( - ) , vairuojamą atsakovo D. J. . Nejudanti transporto priemonė sustojusi, stovinti ar priverstinai sustojusi, nedalyvaujanti eisme neturi judėjimo energijos ir negali ja veikti aplinkybių (Kelių eismo taisyklių 1.28, 1.29, 1.30 punktai). Tuo tarpu transporto priemonė, judanti dėl masės ir greičio, įgavusi judėjimo energiją, yra laikoma padidinto pavojaus šaltiniu. Tai reiškia, kad autoįvykio metu automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. RKL, 253 buvo padidinto pavojaus šaltinis, o automobilis Audi-80, valst. Nr. ( - ) , nebuvo padidinto pavojaus šaltinis.

17Didesnio pavojaus šaltinio atsakomybė atsiranda tiek esant valdytojo kaltei, tiek jos nesant, išskyrus atvejus, kai yra neatlyginama žala, atsiradusi dėl nenugalimos jėgos arba dėl nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo (CK 6.270 str. 1 d.). Nejudanti transporto priemonė gali sudaryti kliūtį ir trukdyti eismui, tačiau ji nėra didesnio pavojaus šaltinis. Todėl žala, jeigu ji atsiranda dėl nejudančios transporto priemonės valdytojo neteisėtų veiksmų, yra atlyginama CK 6.263 straipsnio pagrindu.

18Ieškovas ieškinio pareiškime nenurodė juridinio pagrindo, t. y., ar CK 6.270 straipsnio, ar CK 6.263 straipsnio pagrindu reikalauja iš atsakovo priteisti 515 380 Lt žalą. Tačiau apeliaciniame skunde nurodo, kad automobilis Audi 80 autoįvykio metu buvo didesnio pavojaus šaltiniu. Dėl jau aptartų argumentų apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad automobilis Audi-80 autoįvykio, dėl kurio ieškovui atsirado žala, metu nebuvo padidinto pavojaus šaltiniu, todėl CK normos, reglamentuojančios didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybę, atsakovo D. J. atžvilgiu netaikytinos.

19Trečiojo asmens AB ,,Kauno grūdai“ automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , buvo apdraustas transporto priemonių savanorišku draudimu. Ieškovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ už autoįvykio metu sugadintą automobilį trečiajam asmeniui AB ,,Kauno grūdai“ išmokėjo draudimo išmoką, kurios dalį – 515 380 Lt prašo priteisti iš atsakovo D. J. , o 30 000 Lt prašo priteisti iš atsakovo AB ,,Lietuvos draudimas“, nes šiai sumai atsakovo D. J. civilinė atsakomybė buvo apdrausta AB ,,Lietuvos draudimas“ transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

20Asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenumato kitokio dydžio (CK 6.280 str.). Draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtą sumą iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1 d.). Taigi, ieškovas turi teisę reikalauti atlyginti 515 380 Lt žalą iš šią žalą padariusio asmens. Ieškovas šią žalą atlyginti reikalauja iš atsakovo D. J. , o 30 000 Lt iš atsakovo AB ,,Lietuvos draudimas“. Sprendžiant šį ginčą yra taikomos CK 6.270 straipsnio normos, reglamentuojančios didesnio pavojaus šaltinio atsakomybę bei CK 6.263, 6.246 – 6.248 straipsnių normos dėl žalos atlyginimo bendraisiais pagrindais iš ją padariusio asmens.

21Baudžiamojoje byloje atliekant ikiteisminį tyrimą dėl eismo saugumo taisyklių pažeidimo buvo atlikta autotechninė ekspertizė (Vilniaus m. apylinkės prokuratūros baudžiamoji byla Nr. 10-2-025-031). Ekspertizės aktu nustatyta, kad automobilis Lamborghini Murcielago L147 važiavo apie 125 km/h greičiu ir kad šiame kelio ruože, kuriame įvyko autoįvykis, privalėjo važiuoti ne didesniu kaip 80 km/h greičiu. Kelių eismo taisyklių 14.1 punkte pasakyta, kad vairuotojas privalo važiuoti neviršydamas leistino greičio, atsižvelgdamas į eismo judrumą, krovinio ir transporto priemonės ypatumus bei būklę, kelio ir meteorologines sąlygas, matomumą, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti transporto priemonę.

22Taigi, automobilio Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas, važiuodamas didesniu nei leistinu greičiu, pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus neviršyti leistino greičio. Kelių eismo taisyklės reikalauja, jog vairuotojas ne tik kad neviršytų leistino greičio, tačiau atsižvelgiant į kelio būklę, meteorologines sąlygas, matomumą, pasirinktų tokį greitį, kad atsiradus būtinumui galėtų suvaldyti transporto priemonę. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, automobilio Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas neįvertino matomumo ir nepasirinko tokio saugaus greičio, kad atsiradus kelyje kliūčiai (stovintis automobilis Audi 80), nepajėgė automobilio nei sustabdyti, nei apvažiuoti kliūties. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodo argumentus, kad automobilio Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas, važiuodamas įsijungus artimuosius šviesos žibintus, galėjo matyti iki 30 m, todėl netgi važiuodamas leistinu greičiu, nebūtų išvengęs susidūrimo su kelyje atsiradusia kliūtimi. Su šiais ieškovo nurodytais argumentais negalima sutikti. Kaip jau buvo pasakyta, pagal Kelių eismo taisyklių 14.1, 14.2 punktuose išdėstytus reikalavimus, vairuotojas, įvertinęs daugelį faktorių, tame tarpe ir matomumą, kelio sąlygas, turi pasirinkti tokį greitį, kad kiekvienu metu galėtų suvaldyti transporto priemonę, o kelyje atsiradus kliūčiai ar iškilus eismo saugumo grėsmei, galėtų automobilį sustabdyti arba apvažiuoti kliūtį. Automobilio Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuotojas, neįvertinęs konkretaus matomumo, nepasirinko saugaus greičio, kad, atsiradus jo kelyje kliūčiai, galėtų sustabdyti automobilį ar apvažiuoti kliūtį, o viršydamas leistiną greitį automobilis neteko techninės galimybės išvengti susidūrimo su kliūtimi, stovinčiu automobiliu Audi 80, valst. Nr. ( - ) , ką nustatė autotechninė ekspertizė (baudž. b. l. 136-154, t. 1). Automobilio Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuotojo veiksmai neatitiko kelių eismo taisyklių reikalavimų pasirinkti tokį greitį, kad kiekvienu metu būtų galima automobilį suvaldyti, t. y. šioje konkrečioje situacijoje neatsitrenkti į stovintį automobilį.

23Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad automobilio Renault Marker vairuotojas I. K. , pastebėjęs, jog atsakovo vairuojamas automobilis Audi 80 autoįvykio pasekoje liko stovėti ant kelio, įjungė savo automobilio avarinės šviesos signalizaciją. Kita transporto priemonė (sunkvežimis su refrižeratoriumi), sustojusi dėl autoįvykio, taip pat įjungė avarinę šviesos signalizaciją. Taigi apie iškilusią grėsmę eismo saugumui ir kad tą galėtų pastebėti kiti vairuotojai buvo įspėta, kaip to reikalauja Kelių eismo taisyklių 10.9.6 punktas, įspėjamaisiais signalais. Automobiliai, įjungę avarinės šviesos signalus stovėjo apie 100 m atstumu nuo atsiradusios kelyje kliūties. Taigi automobilio Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas turėjo pastebėti įspėjamuosius ženklus apie pavojus bei kliūtis kelyje, reaguoti į juos ir pasirinkti saugų greitį, leidžiantį automobilį sustabdyti ar apvažiuoti kliūtį. Tuo tarpu, kaip nustatyta baudžiamojoje byloje, automobilis važiavo ne tik kad nesaugiu greičiu, bet ir neleistinu greičiu. Eismo įvykio vietoje nebuvo užfiksuota, kad Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas automobilį būtų stabdęs, automobilis važiavo apie 125 km/h greičiu., ką nustatė autotechninė ekspertizė.

24Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad automobiliui Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , žalos atsiradimą lėmė šio automobilio vairuotojo veiksmai: vairuotojas neatsižvelgė į matomumą bei nepasirinko saugaus greičio, kad prie esamo matomumo galėtų išvengti susidūrimo su kelyje atsiradusiomis kliūtimis, nesugebėjo įvertinti kitų vairuotojų įspėjamųjų ženklų apie susidariusį pavojų kelyje. Todėl atsakomybė už padarytą žalą tenka pačiam didesnio pavojaus šaltinio Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , valdytojui.

25Atsakovui D. J. Kaišiadorių rajono policijos komisariato 2002 m. spalio 11 d. ATP nutarimu yra paskirta administracinė bauda už tai, kad jis, vairuodamas automobilį Audi 80, valst. Nr. ( - ) , nepasirinko saugaus greičio, automobilio nesuvaldė, atsitrenkė į kelio atitvarus, apsivertė ir į jį atsitrenkė iš paskos važiuojantis automobilis, dėl ko buvo apgadinti automobiliai, lengvai sužalotas keleivis ir tuo pažeisti Kelių eismo taisyklių 2.4, 14.1 punktų reikalavimai. Administracinės teisės pažeidimo medžiagoje(b. l. 81, t. 1) yra užfiksuoti faktiniai duomenys apie atsakovo veiksmus ir įvykio vietą. Kad atsakovas, vairuodamas automobilį Audi 80, valst. Nr. ( - ) , važiuodamas apie 102 km/h greičiu, nesuvaldė automobilio, atsitrenkė į kelio atitvarą ir pažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimus, nustatyta ir autotechninės ekspertizės, atliktos baudžiamojoje byloje, aktu. Tačiau, kaip jau buvo aptarta, automobilis Audi 80, valst. Nr. ( - ) , tuo metu kai automobilis Lamborghini Murcielago L147 trenkėsi į jį, nebuvo didesnio pavojaus šaltiniu. Automobilio Audi 80 autoįvykio metu, kai jis atsitrenkė į kelio atitvarus, buvo nublokštas į važiuojamąją kelio dalį, kur ir liko stovėti, automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , nebuvo apgadintas. Žala automobiliui Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , atsirado ne dėl dviejų didesnio pavojaus šaltinių sąveikos, o dėl tos priežasties, kad didesnio pavojaus šaltinio automobilio Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuotojas, neįvertinęs matomumo, ne tik kad nepasirinko saugaus greičio, kad, atsiradus kliūčiai kelyje ar iškilus eismo saugumo grėsmei, galėtų išvengti susidūrimo su kliūtimi, automobiliu Audi 80, apvažiuodamas jį ar sustabdydamas automobilį, bet važiavo ženkliai viršydamas greitį, dėl ko trenkėsi į stovintį automobilį Audi 80. Antro autoįvykio, kurio metu automobilis Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , trenkėsi į stovintį automobilį Audi 80, priežastimi buvo ne atsakovo veiksmai.

26Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad pirmosios instancijos teismas turėjo vadovautis Kaišiadorių rajono policijos komisariato 2002 m. spalio 11 d. ATP nutarimu, kuriuo atsakovas yra pripažintas pažeidęs Kelių eismo taisyklių 2.4, 14.1 punktų reikalavimus bei Tardymo poskyrio prie Elektrėnų policijos komisariato viršininko 2002 m. spalio 11 d. nutarimu atsisakyti kelti atsakovui baudžiamąją bylą, kur atsakovas yra pripažintas kaltu dėl autoįvykio.

27Aplinkybės, nustatytos pareigūnų nutarimu, administracinės teisės pažeidimo byloje, taip pat medžiagoje dėl eismo įvykio tyrimo baudžiamojoje byloje neturi prejudicinės galios civilinėse bylose dėl žalos atlyginimo (CPK 182 str.). Jie yra vertinami kaip rašytiniai įrodymai su kitais įrodymais. Administracinės teisės pažeidimo byloje automobilio Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , vairuotojo kaltės dėl žalos padarymo klausimai nebuvo tiriami. Tardymo poskyrio prie Elektrėnų PK viršininko 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarimu buvo atsisakyta kelti atsakovui baudžiamąją bylą, tačiau 2003 m. vasario 23 d. Vilniaus miesto prokuratūros nutarimu atsakovui buvo iškelta baudžiamoji byla. Atlikus ikiteisminį tyrimą, 2004 m. liepos 7 d. prokuroro nutarimu baudžiamosios bylos ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas. Šioje baudžiamojoje byloje buvo atlikta autotechninė ekspertizė, apklausti autoįvykio liudytojai, atliktas įrodymų patikrinimas vietoje bei atlikti kiti procesiniai veiksmai. Vilniaus miesto prokuratūros baudžiamosios bylos medžiagoje yra duomenys apie transporto priemonių judėjimą, greitį, susidūrimo mechanizmą ir kiti duomenys, kurių nėra nutarime atsisakyti iškelti baudžiamąją bylą ir nutarime paskirti atsakovui administracinę nuobaudą. 2002 m. rugsėjo 19 d. nutarime atsisakyti atsakovui iškelti baudžiamąją bylą nėra jokių argumentų, kurių pagrindu konstatuota, kad kitų eismo dalyvių veiksmuose nėra Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

28Įvertinęs šiuos apelianto nurodytus dokumentus su kitais byloje esančiais dokumentais, apeliacinės instancijos teismas išdėstytų argumentų pagrindu sprendžia, kad žala automobiliui Lamborghini Murcielago L147, valst. Nr. ( - ) , buvo padaryta ne dėl atsakovo D. J. veiksmų, todėl jis neturi pareigos atlyginti žalą (CK 6.263 str.).

29Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo valstybės naudai priteisiama 16,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.).

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

31Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,PZU Lietuva“ valstybės naudai 16,95 Lt (šešiolika litų 95 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ Transporto priemonių savininkų ir... 4. Ieškovas nurodė, kad UAB DK „PZU Lietuva“ 2002 m. gegužės 6 d.... 5. Ieškovas, siekdamas objektyviai nustatyti padarytos žalos dydį, kreipėsi į... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 7. Ieškovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 8. 1. Teismas, priimdamas sprendimą, neįvertino visų faktinių bylos... 9. 2. Teismas visai neanalizavo Audi 80 vairuotojo D. J. kaltės. Kadangi... 10. 3. Teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad įvykio vietos apžiūros... 11. 4. Teismas, nagrinėdamas eismo įvykio aplinkybes, nepagrįstai automobilio... 12. 5. Teismas nepagrįstai sprendime nurodė, kad Lamborghini Murcielago... 13. Atsakovas D. J. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 14. Trečiasis asmuo AB ,,Kauno grūdai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 15. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 16. Atsakomybė už žalą, padarytą eismo įvykio metu didesnio pavojaus... 17. Didesnio pavojaus šaltinio atsakomybė atsiranda tiek esant valdytojo kaltei,... 18. Ieškovas ieškinio pareiškime nenurodė juridinio pagrindo, t. y., ar CK... 19. Trečiojo asmens AB ,,Kauno grūdai“ automobilis Lamborghini Murcielago... 20. Asmuo, atlyginęs kito asmens padarytą žalą, turi į padariusį žalą... 21. Baudžiamojoje byloje atliekant ikiteisminį tyrimą dėl eismo saugumo... 22. Taigi, automobilio Lamborghini Murcielago L147 vairuotojas, važiuodamas... 23. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad automobilio Renault Marker... 24. Išdėstytų argumentų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 25. Atsakovui D. J. Kaišiadorių rajono policijos komisariato 2002 m. spalio 11 d.... 26. Nepagrįstas apeliacinio skundo motyvas, kad pirmosios instancijos teismas... 27. Aplinkybės, nustatytos pareigūnų nutarimu, administracinės teisės... 28. Įvertinęs šiuos apelianto nurodytus dokumentus su kitais byloje esančiais... 29. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo valstybės naudai priteisiama 16,95... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 32. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,PZU...