Byla e2-3923-939/2018
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Laima Lubauskienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovui A. R. dėl įsiskolinimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo 200,00 Eur negrąžinto kredito, 42,21 Eur bendros vartojimo kredito kainos, 199,90 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad tarp vartojimo kredito davėjos UAB „4finance“ ir atsakovo ( - ) buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), papildyta ( - ) vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) priedu, pagal kuriuos atsakovui buvo suteiktas 200,00 Eur vartojimo kreditas 6 mėnesių terminui. Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 60,94 Eur bendrą vartojimo kredito kainą (palūkanas) (metinė palūkanų norma – 98,07 procentai, bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 156,70 procentų) sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. Pirmąją įmoką atsakovas turėjo sumokėti 2016 m. vasario 29 d. Atsakovas tinkamai nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir ieškinio surašymo dieną ieškovei yra skolingas 200,00 Eur negrąžinto kredito ir 42,21 Eur nesumokėtos kredito kainos. Taip pat iš atsakovo priteistinos 199,90 Eur (200,00 Eur x 98,07 proc./ 365 d. x 372 d.) dydžio mokėjimo palūkanos, kurios skaičiuojamos už 372 dienas. ( - ) tarp pradinio kreditoriaus ir ieškovės UAB „Legal Balance“ buvo sudaryta Paskolų portfelio pardavimo sutartis, kuria pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teises į pradiniam kreditoriui skolingus asmenis.

5Atsakovui ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo įteikti viešo paskelbimo būdu 2018 m. gegužės 21 d. remiantis CPK 130 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovė pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad tarp pradinės kreditorės UAB „4finance“ ir atsakovo ( - ) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), papildyta ( - ) vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) priedu, pagal kuriuos ieškovė suteikė atsakovui 200,00 Eur kreditą 6 mėnesių terminui, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 60,94 Eur bendrą vartojimo kredito kainą (palūkanas) sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir liko skolingas ieškovei 200,00 Eur negrąžinto kredito ir 42,21 Eur bendros vartojimo kredito kainos. Tarp UAB „Legal Balance“ ir UAB „4finance“ ( - ) buvo sudaryta Paskolų portfelio pardavimo sutartis, kurios pagrindu pradinis kreditorius perleido ieškovei reikalavimo teisę į esamą skolą pagal vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) bei su skola susijusias papildomas teises. Tokiu būdu ieškovė įgijo skolos reikalavimo teisę į atsakovą. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 straipsnio 7 dalies nuostatas.

9Pagal CK 6.886 straipsnio 1 dalį vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. CK 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalies nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

10Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų ginčijęs sutarties sąlygas ar būtų atsiskaitęs su ieškove (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nevykdė kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 200,00 Eur negrąžinto kredito ir 42,21 Eur bendros kredito kainos yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

11Ieškovei iš atsakovo taip pat priteistinos 199,90 Eur dydžio sutartinės palūkanos, susidariusias po kredito grąžinimo termino, kurios yra paskaičiuotos taikant sutartyje numatytą metinę palūkanų normą – 98,07 procentų už 372 dienas (CK 6.874 straipsnis).

12Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (442,11 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

13Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3,00 Eur), todėl iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“, juridinio asmens kodas 302528679, naudai iš atsakovo A. R., asmens kodas ( - ), 200,00 Eur (du šimtus eurų 00 ct) negrąžinto kredito, 42,21 Eur (keturiasdešimt du eurus 21 ct) kredito kainos, 199,90 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt devynis eurus 90 ct) palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (442,11 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 136,00 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

17Atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai