Byla 2-2049-736/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Algimantas Brigadierius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui D. D. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo D. D. 2300,00 Lt skolą, kurią sudaro 750,00 Lt paskola, 75,00 Lt paskolos suteikimo mokestis, 1485,00Lt delspinigiai, taip pat 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2014 m. liepos 31 d. CPK 123 str. 1 d. numatyta tvarka (b. l. 24), per nustatytą 14 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Tarp ieškovės ir atsakovo 2010-11-08 sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 5091403, pagal UAB „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas, paskolos suma 750,00 Lt, paskolos suteikimo komisinis mokestis 75,00 Lt, ir kurią atsakovas turėjo grąžinti iki 2010-12-08. Mokėjimo nurodymas patvirtina, kad paskola, 750,00 Lt suma, pervesta į atsakovo sąskaitą. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punkte nustatyta, jog paskolos gavėjui uždelsus sutartyje nustatytus mokėjimus, už kiekvieną pavėluotą dieną paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo delspinigius nuo bendros uždelstų mokėjimų sumos. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų įvykdęs sutartinius įsipareigojimus ir ieškovei grąžinęs suteiktą paskolą- 750,00 Lt, bei sumokėjęs paskolos suteikimo komisinį mokestį- 70,00 Lt, nėra.

6Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais paskolos sutarties sąlygų nevykdė, suteiktos paskolos negrąžino, palūkanų mokesčio nesumokėjo, todėl laikytina, jog jis pažeidė sutartį. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas dėl 750,00 Lt negrąžintos paskolos ir 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio priteisimo iš atsakovo laikytinas pagrįstu, įrodytu ir tenkintinas pilnai (CK 6.213 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.).

7Atsakovui nevykdant reikalavimų, numatytų sutarties 7.2. p., už kiekvieną uždelstą dieną šalys sutarė skaičiuoti 1 proc. delspinigius nuo bendros uždelstų mokėjimų sumos, kas atsižvelgus į ieškovo paskaičiavimus, sudaro 1485,00 Lt.

8Įstatymas suteikia teisę teismui netesybas sumažinti, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo (CK6.73 str. 2 d.). CK6.73 str. 1 dalies nuostata dėl netesybų įskaitymo neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant byloje įrodytus kreditoriaus nuostolius. Priešingu atveju būtų paneigta netesybų, kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės, reikšmė ir pažeistas sutarčių laisvės principas (CK 1.2 str. 1 d., 6.156 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-367/2006, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 26, 2007 m. 1.4 Dėl įskaitinių netesybų, 2007-10-12 nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007, publikuota: „Teismų praktika“ Nr. 28, 2008 m. 1.3. Dėl sutartinių netesybų).

9Byloje ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl teismas turi pareigą būti aktyvus ir ex officio įvertinti pagal CK6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK6.73 str. ir 6.258 str. nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Įvertinęs aplinkybes, kad paskolos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyti delspinigiai prilygsta net 365 % metinių palūkanų, konstatuotina, kad byloje nagrinėjamu atveju nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir pažeidžia teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principus. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų delspinigių dydžio, atsižvelgia į anksčiau išdėstytus motyvus, bei į tai, kad ieškovės veiklos pobūdis yra finansinio pobūdžio paslaugų teikimas, į paskolos sumą, taip pat į laikotarpį už kurį prašomi priteisti delspinigiai. Atsižvelgus į išdėstytą, prašomas priteisti delspinigių dydis mažintinas iki 0,5 proc., kas, už 180 dienas, sudaro 742,50 Lt sumą. Teismas sprendžia, kad toks delspinigių dydis, konkrečioje situacijoje, geriausiai atitinka netesybų paskirtį ir šalių interesų pusiausvyrą (CK 6.71 str. 1 d., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

10Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, jog skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2014-07-24iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Esant ieškinio sumai, už kurią mokamas minimalus įstatymo numatytas žyminis mokestis, iš atsakovo ieškovei priteistinas visas jos sumokėtas 54,00 Lt žyminis mokestis- Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 1 d.

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285- 286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo D. D., a. k. ( - ), 750,00 Lt (septynių šimtų penkiasdešimt litų 00 ct) negrąžintą paskolą,75,00 Lt (septyniasdešimt penkių litų 00 ct) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 742,50 Lt (septynis šimtus keturiasdešimt du litus 50 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2014-07-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „4finance“, į. k. 301881644.

15Ieškinio dalį dėl 742,50 Lt delspinigių priteisimo atmesti.

16Atsakovas D. D. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė UAB „4finance“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai