Byla 2-1015-527/2015

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Jolantai Banevičiūtei, dalyvaujant ieškovės atstovėms R. K. ir N. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ieškinį dėl leidimo paimti savininkės žemę pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus priimtą sprendimą (įsakymą) visuomenės poreikiams ir dėl atlyginimo už paimtą žemę dydžio nustatymo atsakovams D. Š., AB DNB bankui, antstoliams E. M., S. Ž., G. K., V. D., A. L., B. T., A. S., S. D., A. R.-Ž. (trečiasis asmuo – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), išnagrinėjusi ieškovės prašymą leisti įregistruoti valstybės vardu visuomenės poreikiams paimtą žemės sklypą ir pradėti jį naudoti magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56,50 km ruožui rekonstruoti,

Nustatė

2Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija arba ieškovė) 2014-07-16 ieškinyje (1 t., b. l. 9–13) prašo:

31) Žemės įstatymo nustatytais terminais (47 str. 6 d.), ne vėliau kaip per 7 dienas nuo žemės savininkės paaiškinimų pateikimo arba termino, nustatyto tokiems paaiškinimams pateikti, pabaigos, išspręsti klausimą, ar leidžiama įregistruoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2014-06-03 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-209 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56,50 km ruožui rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje“ iš atsakovės paimtą 0,1170 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) Marijampolės sav., Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti jį naudoti šiame sprendime nurodytiems tikslams, t. y. magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56,50 km ruožui rekonstruoti;

42) nustatyti už visuomenės poreikiams paimtą atsakovės 0,1170 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) Marijampolės sav., 950 Lt atlyginimo dydį pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2014-06-03 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-209 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56,50 km ruožui rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje“,

53) panaikinti visuomenės poreikiams paimto atsakovės 0,1170 ha dydžio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr.( - )), esančio ( - ) Marijampolės sav., įkeisto AB DNB bankui, hipoteką (sutartinės hipotekos kodas ( - ), su vėlesniais pakeitimais), taip pat kitas daiktines teises, nustatytas į šį sklypą, šių daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistruotus šio žemės sklypo Nekilnojamojo turto registre ir nustatyti atsakovės D. Š. ar Kelių direkcijos atsiskaitymo su šiais daiktinių teisių turėtojais sąlygas;

64) panaikinti antstolės E. M. 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/03481/S3a-17581 ir 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/05324/S3a-17583, antstolės S. Ž. 2011-04-28 patvarkymą Nr. 0076/10/01256, 0076/10/01330, 0076/10/03064 ir antstolės B. T. 2012-06-19 patvarkymą Nr. S-12017006 Kelių direkcijos atžvilgiu;

75) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovė nurodo, kad, vadovaujantis šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (toliau – Žemės įstatymas) 47 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta imperatyviąja norma, jei sprendimas (šiuo atveju – Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2014-06-03 įsakymas Nr. 1P-(1.3.)-209) paimti žemę visuomenės poreikiams priimtas ne tarpusavio sutarties, sudarytos tarp žemės paėmimu suinteresuotos institucijos (ieškovės) ir savininko (atsakovės), pagrindu, tai laikoma, kad yra ginčas ir kad žemės paėmimu suinteresuota institucija per 60 kalendorinių dienų nuo sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo dienos privalo kreiptis į teismą dėl leidimo paimti žemę visuomenės poreikiams pagal šį sprendimą. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra atsakovės žemės sklypo (dalies) atžvilgiu pradėta Nacionalinės žemės tarnybos (toliu – NŽT) 2010-11-25 įsakymu Nr. 1P-123 (1 t., b. l. ), todėl ji turėjo būti užbaigta Žemės įstatymo 45, 46, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusius teisės aktus (šiuo atveju – pagal Žemės įstatymo VIII skyriaus redakciją iki 2011-07-01).

9NŽT direktoriaus 2010-11-25 įsakymu Nr. 1P-123 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00-56,50 km ruožui rekonstruoti) procedūros pradžios Marijampolės savivaldybėje“ (2 priedas) buvo pradėta procedūra atsakovės nuosavybės teise valdyto 1,0210 ha dydžio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) kaime, Marijampolės savivaldybėje, 0,10 ha dydžio dalies atžvilgiu, o žemės sklypas buvo įtrauktas į rengiamo žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritoriją. Apie NŽT direktoriaus 2010-11-25 įsakymą Nr. 1P-123 atsakovė, kreditorius AB DNB Nord bankas (dabartinis pavadinimas – AB DNB bankas), jau tuomet atsakovės žemės sklypą areštavę antstoliai S. Ž., E. M. ir G. K. buvo informuoti Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus 2010-11-30 raštu Nr. SDZ-1318 „Dėl informacijos“ (3 priedas), tačiau šis įsakymas teismui apskųstas nebuvo. Šio projekto rengimo metu atlikus kadastrinius matavimus, buvo nustatyta, kad iš savininkės D. Š. visuomenės poreikiams būtų paimama 1,0210 ha dydžio (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) sklypo, esančio ( - ) kaime, Marijampolės savivaldybėje, 0,1170 ha dydžio dalis. Atsakovei laiškai ir pranešimai buvo siunčiami skirtingais adresais, gautais iš Gyventojų registro, Hipotekos registro, antstolių, tačiau atsakovė neatsakė nei į vieną raštą ir nebendravo nei su Kelių direkcija, nei su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėja VĮ Valstybės žemės fondu, taip pat niekada nenurodė, kokio atlyginimo būdo (pinigais rinkos verte ar lygiaverčio žemės sklypo) pageidauja už visuomenės poreikiams paimamą jų žemę, nepasirinko laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypo Marijampolės apskrityje, kuriame būtų galima suformuoti lygiavertį žemės sklypą, suteiktiną už jos visuomenės poreikiams paimamą žemę. Todėl tokiu atveju pagal tuomet galiojusio Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį liko galimas tik vienas atlyginimo būdas – pinigais rinkos verte.

10VĮ Valstybės žemės fondo (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000370) turto vertintojo J. L. (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 000134) 2011-06-28 parengtoje visuomenės poreikiams paimamos atsakovės žemės sklypo (dalies) įvertinimo ataskaitoje ir joje esančioje turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 2011-117 (4 priedas) nustatyta, kad atsakovės nuosavybės teise valdomo 1,0210 ha dydžio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) visuomenės poreikiams paimamos 0,1170 ha dydžio dalies rinkos vertė – 950 Lt. Šios ataskaitos kopija 2011-11-03 raštu Nr. SG-5-311 „Dėl paimamos visuomenės poreikiams žemės sklypo dalies rinkos vertės nustatymo“ (1 t., b. l. 33) tuomet žinomu atsakovės adresu registruotuoju paštu buvo pateikta atsakovei. Išsiųsta pašto siunta siuntėjui sugrąžinta nebuvo. Atsakovė taip pat buvo informuota apie galimybę pateikti savo lėšomis parengtą visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo (dalies) vertinimo ataskaitą. Jokių raštų ar atsakymų į šį ir į jai išsiųstą 2012-06-22 raštą Nr. SG-5-133 „Dėl sutarties pasirašymo“ (1 t., b. l. 34) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo metu iš atsakovės gauta nebuvo, į rengiamus susitikimus atsakovė niekada neatvyko.

11AB DNB bankas apie visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies rinkos vertę buvo informuotas 2011-08-10 raštu Nr. V5-206 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ (1 t., b. l. 35), o antstoliai, tuomet areštavę žemės sklypą, A. L., B. T., V. D., G. K., E. M. ir S. Ž., apie tai buvo informuoti 2012-05-14 raštu Nr. V5-250 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo tarp 22,00–56,50 km rekonstravimui (1 t., b. l. 36–37).

12Antstolė S. Ž. 2012-05-17 raštu Nr. 0076/10/01256/S-4756 „Dėl informacijos pateikimo“ (1 t., b. l. 38) nurodė, kad pageidauja, jog pinigai būtų mokami į jos depozitinę sąskaitą, o arešto visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies atžvilgiu panaikinimo klausimas bus sprendžiamas šią sklypo dalį pirmiau įregistravus valstybės vardu. Antstolė V. D. 2012-05-23 raštu vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00347 (1 t., b. l. 39) nurodė, kad neprieštarauja, kad atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę būtų mokamas į savininkės nurodytą sąskaitą. Tuo tarpu antstolės E. M., S. Ž. ir B. T. areštavo skolininkės D. Š. naudai Kelių direkcijos mokėtinas sumas už visuomenės poreikiams paimamą žemę (1 t., b. l. 97–99). Kelių direkcijai negalint su atsakove sudaryti sutarties dėl atlyginimo būdo ir dydžio už visuomenės poreikiams paimamą jos žemę, tačiau parengus visus kitus šio projekto sprendinius, 2012-07-31 buvo surašytas aktas „Dėl žemės savininkės D. Š. nepasirašytos sutarties dėl atlyginimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56,50 km ruožui rekonstruoti) paimamą žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalį“ (1 t., b. l. 40), kurį pasirašė žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjos VĮ Valstybės žemės fondo atstovas ir Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjas.

13Vadovaujantis patvirtintu žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti Marijampolės savivaldybėje) projektu, Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos vedėjo 2014-03-03 sprendimu Nr. 20SK-(14.10.110.)-301 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), Marijampolės savivaldybėje, pertvarkymo padalinimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ (1 t., b. l.41–42) žemės savininkės D. Š. 1,0210 ha dydžio žemės sklypas buvo padalintas į liekantį savininkei (0,9040 ha), kuriam Nekilnojamojo turto registre buvo suteiktas kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 44/1701777) (1 t., b. l. 43–46), į paimtiną visuomenės poreikiams (0,1170 ha), kuriam Nekilnojamojo turto registre buvo suteiktas kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 44/1701776 (1 t., b. l. 47–50). Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 2014-06-03 įsakymu Nr. lP-(1.3.)-209 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00-56,50 km ruožui rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje“ (1 t., b. l. 51–52) iš žemės savininkės D. Š. visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti) nusprendė paimti jos nuosavybės teise valdomą 0,1170 ha žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), Marijampolės savivaldybėje, ir už jį nustatė 950 Lt atlyginimo dydį. Apie tai Kelių direkcija buvo informuota Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus 2014-06-05 raštu Nr. 20SD-(14.20.7.)-3131 (1 t., b. l. 53). 2014-06-17 950 Lt atlyginimo dydis už paimamą visuomenės poreikiams žemę buvo pervestas į notaro depozitinę sąskaitą (1 t., b. l. 54–55).

14Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio (redakcija iki 2011-07-01) 1 dalį, paimant privačios žemės sklypą (dalį) visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai atlyginama pinigais rinkos kaina, o paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatytą lyginamosios vertės (pardavimo analogų) metodą. Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, žemės sklypas buvo žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas ir pobūdis nedetalizuoti). VĮ Valstybės žemės fondo parengtoje visuomenės poreikiams paimamos atsakovės žemės sklypo (dalies) įvertinimo ataskaitoje ir joje esančioje turto vertės nustatymo pažymoje (1 t., b. l. 19–32) nustatyta, kad 0,1170 ha dydžio žemės sklypo (dalies) rinkos vertė 950 Lt. Atsakovė nepasinaudojo savo teise ir per įstatymų nustatytą terminą neskundė teismui nei Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus, nei šios tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjo įsakymų (sprendimų) (1 t., b. l. 15, 41–42, 51–52). Tokiu nutylėjimo būdu atsakovė sutiko su jos žemės sklypo (dalies) paėmimu visuomenės poreikiams. Be to, atsakovė nepasinaudojo savo teise ir nepateikė savo lėšomis parengtos vertinimo ataskaitos, kaip kad buvo numatyta tuomet galiojusio Žemės įstatymo 47 straipsnyje (straipsnio redakcija iki 2011-07-01). Apie galimybę pateikti savo lėšomis parengtą visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies vertinimo ataskaitą, atsakovė buvo informuota 2011-11-03 raštu Nr. SG-5-311 (1 t., b. l. 33), kuris jai buvo įteiktas. Teismas, atsižvelgdamas į realią visuomenės poreikiams paimamos žemės rinkos vertę, turėtų nustatyti teisingą atlyginimo dydį už visuomenės poreikiams paimtą atsakovės žemės sklypą (dalį).

15Pagal CK 4.193 straipsnio 3 dalį, jeigu įkeistas daiktas paimamas visuomenės poreikiams, hipotekos kreditoriaus reikalavimą patenkina atitinkamai naujasis daikto valdytojas ar valstybė, bet ne daugiau nei yra įkeisto daikto vertė. Šiuo atveju visuomenės poreikiams paimamas ne visas įkeistas žemės sklypas, o tik nedidelė jo dalis, todėl žemės savininkei, kreditoriams ir skolų išieškotojams galėtų būti atlyginta tik už visuomenės poreikiams paimamą atsakovės žemės sklypo dalį (0,1170 ha) 950 Lt.

160,1170 ha dydžio žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) Marijampolės sav., su kitu atsakovės (ankstesnė pavardė – K.) turtu buvo įkeistas AB DNB bankui 2007-03-02 hipotekos lakštu Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais) (1 t., b. l. 56–61), užtikrinant 2006-07-03 kreditavimo sutartį Nr. 329. Sutartine hipoteka užtikrintas 425 000 Lt prievolė. Taip pat šis sklypas su kitu atsakovės turtu yra areštuotas (1 t., b. l. 62–96) taip: Marijampolės rajono apylinkės hipotekos skyriaus 2008-09-18 sprendimu (2008-09-19 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0708-001653); antstolės E. M. (2009-11-18 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0909-005587); antstolės S. Ž. (2010-06-07 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0810-003063); antstolio G. K. (2010-07-02 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0810-003279); antstolės V. D. (2011-02-17 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0111-001535); antstolės A. L. (2012-03-21 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0212-002424); antstolės B. T. (2012-11-29 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2012-027931); antstolio A. S. (2013-03-27 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2013-017313); antstolio S. D. (2013-09-20 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2013-049863); antstolės A. R.-Ž. (2013-10-28 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2013-056758); antstolės B. T. (2011-08-18 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0911-004967).

17Kol buvo rengiamas ir įgyvendinamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, Kelių direkcija gavo šiuos patvarkymus: antstolės E. M. 2011-04-03 patvarkymą Nr. 0009/09/03481/S3a-17581 „Dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui priklausančio ar jam perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą“ (1 t., b. l. 97), kuriuo nurodoma Kelių direkcijos mokėjimus (156,69 Lt) D. Š. naudai sumokėti į šios antstolės depozitinę sąskaitą; antstolės E. M. 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/05324/S3a-17583 „Dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui priklausančio ar jam perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą“ (1 t. b. l. 98), kuriuo nurodoma Kelių direkcijos mokėjimus (šiuo atveju – 24 138,78 Lt) D. Š. naudai sumokėti į šios antstolės depozitinę sąskaitą; antstolės S. Ž. 2011-04-28 patvarkymą Nr. 0076/10/01256, 0076/10/01330, 0076/10/03064 „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“ (22 priedas), kuriame Kelių direkcija informuojama, kad areštuojamos lėšos (73 583,15 Lt), priklausančios išmokėti D. Š., ir kad šios lėšos nedelsiant turi būti pervestos į šios antstolės depozitinę sąskaitą; antstolės B. T. 2012-06-19 patvarkymą Nr. S-12017006 „Dėl turtinių teisių arešto“ (23 priedas), kuriuo įpareigojama pervesti D. Š. mokėtinas sumas, atsiradusias iš visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo (neviršijant 10 400 Lt), į šios antstolės sąskaitą. Kelių direkcija vien iš šių trijų antstolių yra gavusi 4 patvarkymus bendrai 108 278,62 Lt sumai, nors pagal vertinimo ataskaitą visuomenės poreikiams paimamo atsakovės žemės sklypo rinkos vertė 950 Lt.

18Pagal CK 4.193 straipsnio 3 dalį, visuomenės poreikiams galima paimti ir įkeistą daiktą, tačiau pagal CK 4.171 straipsnio 9 dalį hipoteka seka paskui daiktą. Tuo tarpu valstybinės reikšmės keliai ir/ar jiems priskirta žemė (išimtinė valstybės nuosavybė) negali būti įkeičiami. Vadovaujantis CK 4.197 straipsnio 2 dalies 2 punktu, įkeisto daikto savininkas gali reikalauti, kad hipoteka būtų išregistruota iš Hipotekos registro, kai hipoteka yra panaikinama. Teismas, priimdamas sprendimą, turėtų panaikinti AB DNB bankui (buv. AB DnB NORD bankas) įkeisto 0,1170 ha dydžio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) k., Marijampolės sav., hipoteką (sutartinės hipotekos kodas ( - ), su vėlesniais pakeitimais).

19Atsakovė D. Š. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei išsiuntus ieškinio ir teismo pranešimo patvirtintas kopijas ieškinyje nurodytu adresu: ( - ), Mažeikiai, procesiniai dokumentai grįžo neįteikti (1 t., b. l. 154). Pakartotinai išsiuntus ieškinio ir teismo pranešimo patvirtintas kopijas ieškovės nurodytu adresu: ( - ), Klaipėda, teismui buvo grąžinta pažyma apie procesinių dokumentų įteikimą, kurią pasirašė teisininkė K. M. (1 t., b. l. 156), tačiau ieškovei nepaaiškinus atsakovės ryšio su šia teisininke, teismui nebuvo pagrindo laikyti, jog ieškinys įteiktas tinkamai. Iš 2014-10-29 LR juridinių asmenų registro išplėstinio sąrašo su istorija nustačius, jog šiuo metu atsakovės adresas Registrų centro duomenimis yra Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - ), 2014-11-03 ieškinio su priedais kopija ir 2014-07-25 teismo pranešimas buvo išsiųsti adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. ( - ) ir įteikti vyrui V. Š. 2014-11-05, todėl atsiliepimą į ieškinį atsakovė turėjo pateikti iki 2014-11-19, tačiau iki šiol joks atsiliepimas iš atsakovės negautas.

20Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 142–147) sutinka su ieškiniu ir prašo jį tenkinti. Atsiliepime nurodyta, jog Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 2010-11-25 įsakymu Nr. 1P-123 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00-56,50 km ruožui rekonstruoti) procedūros pradžios Marijampolės savivaldybėje“ pradėjo žemės sklypų (jų dalių), reikalingų magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56.50 km ruožui rekonstruoti, visuomenės poreikiams paėmimo procedūrą ir patvirtino žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56.50 km ruožui rekonstruoti) projekto teritoriją, pagal kurią atsakovės nuosavybės teise valdomas 1,0210 ha žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) Marijampolės sav., buvo įtrauktas į šią teritoriją. Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos žemėtvarkos skyrius 2010-11-30 raštu Nr. SDZ-1318 informavo atsakovę D. Š., antstolį G. K., antstolę S. Ž., antstolę E. M., Marijampolės rajono apylinkės teismo hipotekos skyrių ir AB DnB NORD banką, kad yra pradėta atsakovės D. Š. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. VĮ Valstybės žemės fondo Žemės skyrimo ir geodezijos skyrius 2011-11-03 raštu Nr. SG-5-311 informavo atsakovę apie paimtos visuomenės poreikiams žemės sklypo dalies rinkos vertės nustatymą. VĮ Valstybės žemės fondo Žemės skyrimo ir geodezijos skyrius 2012-06-06 raštu Nr. SG-5-133 informavo atsakovę, kad ji turėtų atvykti pasirašyti sutartį dėl nuostolių atlyginimo. 2012-07-31 buvo surašytas aktas dėl žemės savininkės D. Š. nepasirašytos sutarties dėl atlyginimo už visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti) paimto žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalį.

21Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus vedėjas 2014-03-03 sprendimu Nr. 20SK-(14.20.110)-301 „Dėl žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), Marijampolės savivaldybėje, pertvarkymo padalijimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ pertvarkė žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ), padalinimo būdu į du žemės sklypus, kurių projektiniai Nr. 5168/0005: skl. Nr. 109-1 (0,1170 ha), 5168/0005: skl. Nr. 109-2 (0,9040 ha) ir patvirtino šių žemės sklypų nustatytus kadastro duomenis. Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 2014-06-03 Nr. 1P-(1.3.)-209 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 ha ruožui rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje“ paėmė visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 ha ruožui rekonstruoti) atsakovės D. Š. nuosavybės teise valdomą 0,1170 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )) ir nustatė, jog už paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą, atsakovei D. Š. atlyginimo dydis 950 Lt. Atsakovės žemės sklypo vertę nustatė vertintojas J. L., turintis turto vertintojo kvalifikaciją, kuri atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Abejoti vertintojo J. L. atlikto žemės sklypo vertinimo objektyvumu ir teisingumu nėra pagrindo, todėl teismui yra pagrindas nustatyti, kad atsakovei atlyginimo už visuomenės poreikiams paimtą žemės ūkio paskirties žemės sklypą dydis yra 950 Lt.

22Atsakovas AB DNB bankas atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 150–151) sutinka su ieškiniu, nurodė, kad paėmus įkeistą daiktą visuomenės poreikiams (CK 4.193 str. 3 d.), hipotekos kreditoriaus reikalavimą patenkina atitinkamai naujasis daikto valdytojas ar valstybė, bet ne daugiau nei yra įkeisto daikto vertė, todėl lėšos už visuomenės poreikiams paimtą žemę, turi būti pervedamos AB DNB bankui.

23Atsakovas antstolis A. S. atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 127) nurodė, kad jo žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0010/13/00396, vykdoma pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-65-571/2012, išduotą Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-12-14 dėl 2 553 Lt skolos išieškojimo iš skolininkės D. Š. (K.) 3-ios eilės išieškotojo UAB „Intractus“, įmonės kodas 302424698, naudai. Pagal nurodytą vykdomąjį raštą Nr. 2-65-571/2012 įsiskolinimas 3-ios eilės išieškotojo UAB „Intractus“ sudaro 2 553 Lt skolos bei vykdymo išlaidų antstoliui 1 135,85 Lt, viso skola 3 688,85 Lt.

24Atsakovė antstolė E. M. atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 132) nurodė, kad yra priimtas patvarkymas nebevykdyti antstolės E. M. 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/03481/S3a-17581 ir patvarkymą Nr. 0009/09/05324/S3a-17583, kuris išsiųstas Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, todėl išnyko 2011-04-13 patvarkymų Nr. 0009/09/03481/S3a-17581 ir Nr. 0009/09/05324/S3a-17583 panaikinimo pagrindas. Taip pat yra panaikintas ir areštas visuomenės poreikiams paimamai žemės sklypo daliai. Antstolė prašo pašalinti ją iš bylos kaip atsakovę, kadangi antstolės procesinė padėtis šitoje civilinėje byloje negali būti atsakovė. Dėl likusios ieškinio dalies nepasisako, palieka spręsti teismo nuožiūra.

25Atsakovė antstolė S. Ž. atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 139–140) nurodė, kad su ieškiniu sutinka. D. Š. priklausantį žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), Marijampolės sav., antstolė areštavo jos žinioje esančių vykdomųjų bylų ieškininių reikalavimų užtikrinimui. Turto arešto aktu apribota disponavimo teisė. Areštas visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo daliai bus panaikintas, kai iš VĮ „Valstybės žemės fondas“ bus gauti duomenys apie žemės sklypo padalijimą – į paimamą valstybės poreikiams ir į liekančią savininkui.

26Atsakovas antstolis G. K. atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 129) nurodė, kad 2010-07-01 užvesta vykdomoji byla Nr. 0154/10/01075 dėl 39 698,70 Lt skolos išieškojimo iš Š. D. (K.) išieškotojui G. E. pagal 2010-06-18 Klaipėdos miesto 9-ojo notarų biuro vykdomąjį įrašą Nr. VM9-2851. 2010-07-01 arešto aktu Nr. 0154/10/01075 areštuotas skolininkei priklausantis turtas: 0,7885 ha žemės sklypas, 0,2493 ha žemės sklypas, 0,2492 ha žemės sklypas, 0,0916 ha žemės sklypas, 1,0210 ha žemės sklypas, pastatas - gyvenamasis namas ir kiti statiniai, tačiau minėtą turtą pirmiau yra areštavę kiti antstoliai, be to turtas įkeistas hipotekoje. Kito kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi. Areštuotos skolininkei priklausančios banko sąskaitos, piniginių lėšų nėra. Išsiųsti patvarkymai dėl prisijungimo prie išieškojimo antstolei E. M. ir antstolei S. Ž.. Skolininkė SoDros duomenimis niekur nedirba, skolos nemoka, pas antstolį neatvyksta, laiškų neima. Skolininkės turtui areštas nenaikinamas, nes priešingu atveju nebūtų užtikrinti išieškotojo reikalavimai.

27Kauno apygardos teismas 2014-11-24 nutartimi (2 t., b. l. 23–32) leido įregistruoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2014-06-03 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-209 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje“ iš atsakovės D. Š. paimtą 0,1170 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) Marijampolės sav., Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti jį naudoti šiame sprendime nurodytiems tikslams, t. y. magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti.

28Ieškinys tenkintinas.

29Šioje byloje ginčas vyksta dėl atsakovei nuosavybės teisėmis priklausančio 0,1170 ha dydžio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ) Marijampolės sav., (toliau – ginčo žemės sklypas) paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56,50 km ruožui rekonstruoti) Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2014-06-03 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-209 teisėtumo ir dėl atlyginimo už paimtą žemės sklypą dydžio nustatymo.

30Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą reglamentuoja CK 4.100 straipsnio bei Žemės įstatymo VIII skyriaus nuostatos. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra atsakovės žemės sklypo (dalies) atžvilgiu pradėta Nacionalinės žemės tarnybos (toliu – NŽT) 2010-11-25 įsakymu Nr. 1P-123, todėl ji turėjo būti užbaigta Žemės įstatymo 45, 46, 47 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusius teisės aktus (šiuo atveju – pagal Žemės įstatymo VIII skyriaus redakciją iki 2011-07-01).

31Nustatyta, jog Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra atsakovės žemės sklypo (dalies) atžvilgiu pradėta Nacionalinės žemės tarnybos 2010-11-25 įsakymu Nr. 1P-123 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti) procedūros pradžios Marijampolės savivaldybėje“ (1 t., b. l. 15), kurio priede Nr. 2 (1 t., b. l. 18) buvo nurodyta atsakovė (eilės Nr. 113), kaip žemės savininkė, iš kurios numatoma paimti visuomenės poreikiams 1,0210 ha žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Marijampolės savivaldybėje, dalį – 0,10 ha, o žemės sklypas buvo įtrauktas į rengiamo žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritoriją. Ieškovės pateikti duomenys, kurių atsakovė neginčijo, patvirtina, jog apie šį įsakymą atsakovė kreditorius AB DNB Nord bankas (dabartinis pavadinimas – AB DNB bankas), jau tuomet atsakovės žemės sklypą areštavę antstoliai S. Ž., E. M. ir G. K. buvo informuoti 2010-11-30 raštu (1 t., b. l. 16), tačiau šio įsakymo teismui niekas neapskundė, nors 2010-11-30 rašte buvo aiškiai nurodyta, jog vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą gali būti skundžiamas teismui. Pažymėtina ir tai, jog, kaip numatyta Žemės įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje (2010-06-18 įstatymo Nr. XI-912 redakcija, galiojusi nuo 2010-07-01), Nacionalinės žemės tarnybos vadovo sprendimas pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą gali būti skundžiamas teismui. Taip pat pažymėtina, jog būtent šiame įsakyme buvo nurodyta, jog žemės sklypų, reikalingų magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0 ir 56,5 km ruožui rekonstruoti, visuomenės poreikiams paėmimo procedūra pradedama atsižvelgiant į Marijampolės savivaldybės tarybos 2007-12-27 sprendimą Nr. 1-232 ,,Dėl kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo tarp 22,0 ir 56,5 km rekonstrukcijos specialiojo plano patvirtinimo“.

32Šio projekto rengimo metu atlikus kadastrinius matavimus, buvo nustatyta, kad iš savininkės D. Š. visuomenės poreikiams būtų paimama 1,0210 ha dydžio (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) sklypo, esančio ( - ), Marijampolės savivaldybėje, 0,1170 ha dydžio dalis. Atsakovei laiškai ir pranešimai buvo siunčiami skirtingais adresais, gautais iš Gyventojų registro, Hipotekos registro, antstolių, tačiau atsakovė neatsakė nei į vieną raštą ir nebendravo nei su Kelių direkcija, nei su žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėja VĮ Valstybės žemės fondu, taip pat niekada nenurodė, kokio atlyginimo būdo (pinigais rinkos verte ar lygiaverčio žemės sklypo) pageidauja už visuomenės poreikiams paimamą jų žemę, nepasirinko laisvos valstybinės žemės fondo žemės sklypo Marijampolės apskrityje, kuriame būtų galima suformuoti lygiavertį žemės sklypą, suteiktiną už jos visuomenės poreikiams paimamą žemę. Todėl tokiu atveju pagal tuomet galiojusio Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį liko galimas tik vienas atlyginimo būdas – pinigais rinkos verte.

33VĮ Valstybės žemės fondo (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000370) turto vertintojo J. L. (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 000134) 2011-06-28 parengtoje visuomenės poreikiams paimamos atsakovės žemės sklypo (dalies) įvertinimo ataskaitoje ir joje esančioje turto vertės nustatymo pažymoje Nr. 2011-117 (1 t., b. l. 22–32), kuri yra sudėtinė Įvertinimo ataskaitos dalis (1 t., b. l. 19–32) nustatyta, kad atsakovės nuosavybės teise valdomo 1,0210 ha dydžio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )) visuomenės poreikiams paimamos 0,1170 ha dydžio dalies rinkos vertė – 950 Lt. Šios ataskaitos kopija 2011-11-03 raštu Nr. SG-5-311 „Dėl paimamos visuomenės poreikiams žemės sklypo dalies rinkos vertės nustatymo“ (1 t., b. l. 33) tuomet žinomu atsakovės adresu buvo išsiųsta atsakovei. Atsakovė taip pat buvo informuota apie galimybę pateikti savo lėšomis parengtą visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo (dalies) vertinimo ataskaitą. Jokių raštų ar atsakymų į šį ir į jai išsiųstą 2012-06-22 raštą Nr. SG-5-133 „Dėl sutarties pasirašymo“ (1 t., b. l. 34) žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengimo metu, ieškovės teigimu (kurio atsakovė nepaneigė), iš atsakovės gauta nebuvo, į rengiamus susitikimus atsakovė niekada neatvyko.

34AB DNB bankas apie visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies rinkos vertę buvo informuotas 2011-08-10 raštu Nr. V5-206 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“ (1 t., b. l. 35), o antstoliai, tuomet areštavę žemės sklypą, A. L., B. T., V. D., G. K., E. M. ir S. Ž., apie tai buvo informuoti 2012-05-14 raštu Nr. V5-250 „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo tarp 22,00–56,50 km rekonstravimui (1 t., b. l. 36–37).

35Antstolė S. Ž. 2012-05-17 raštu Nr. 0076/10/01256/S-4756 „Dėl informacijos pateikimo“ (1 t., b. l. 38) nurodė pageidaujanti, jog pinigai būtų mokami į jos depozitinę sąskaitą, o arešto visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies atžvilgiu panaikinimo klausimas bus sprendžiamas šią sklypo dalį pirmiau įregistravus valstybės vardu. Antstolė V. D. 2012-05-23 raštu vykdomojoje byloje Nr. 0004/11/00347 (1 t., b. l. 39) nurodė neprieštaraujanti, kad atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemę būtų mokamas į savininkės nurodytą sąskaitą. Tuo tarpu antstolės E. M., S. Ž. ir B. T. areštavo skolininkės D. Š. naudai Kelių direkcijos mokėtinas sumas už visuomenės poreikiams paimamą žemę (1 t., b. l. 97–99). Kelių direkcijai negalint su atsakove sudaryti sutarties dėl atlyginimo būdo ir dydžio už visuomenės poreikiams paimamą jos žemę, tačiau parengus visus kitus šio projekto sprendinius, 2012-07-31 buvo surašytas aktas „Dėl žemės savininkės D. Š. nepasirašytos sutarties dėl atlyginimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56,50 km ruožui rekonstruoti) paimamą žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) dalį“ (1 t., b. l. 40), kurį pasirašė žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto rengėjos VĮ Valstybės žemės fondo atstovas ir Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjas.

36Vadovaujantis patvirtintu žemės paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti Marijampolės savivaldybėje) projektu, Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos vedėjo 2014-03-03 sprendimu Nr. 20SK-(14.10.110.)-301 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), Marijampolės savivaldybėje, pertvarkymo padalinimo būdu ir nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ (1 t., b. l. 41–42) žemės savininkės D. Š. 1,0210 ha dydžio žemės sklypas buvo padalintas į liekantį savininkei (0,9040 ha), kuriam Nekilnojamojo turto registre buvo suteiktas kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 44/1701777) (1 t., b. l. 43–46), į paimtiną visuomenės poreikiams (0,1170 ha), kuriam Nekilnojamojo turto registre buvo suteiktas kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), registro Nr. 44/1701776 (1 t., b. l. 47–50).

37Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 2014-06-03 įsakymu Nr. lP-(1.3.)-209 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00-56,50 km ruožui rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje“ (1 t., b. l. 51–52) iš žemės savininkės D. Š. visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti) nusprendė paimti jos nuosavybės teise valdomą 0,1170 ha žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ), Marijampolės savivaldybėje, ir už jį nustatė 950 Lt atlyginimo dydį. Apie tai Kelių direkcija buvo informuota Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus 2014-06-05 raštu Nr. 20SD-(14.20.7.)-3131 (1 t., b. l. 53). 2014-06-17 950 Lt atlyginimo dydis už paimamą visuomenės poreikiams žemę buvo pervestas į notaro depozitinę sąskaitą (1 t., b. l. 54–55).

38Kadangi tiek 2010-11-25 įsakymas, kuriuo buvo pradėta atsakovės žemės sklypo dalies paėmimo visuomenės poreikiams procedūra, tiek 2014-03-03 sprendimas, kuriuo atsakovės žemės sklypas buvo padalintas, tiek 2014-06-03 įsakymas, kuriuo ginčo žemės sklypas buvo paimtas visuomenės poreikiams, atsakovės ir kitų asmenų nebuvo skųstas administraciniam teismui ir yra galiojantys, be to, šioje civilinėje byloje atsakovė D. Š., nors apie bylos nagrinėjimą jai buvo pranešta, jokio atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir jokio priešieškinio nereiškė, neprašė šių įsakymų pripažinti negaliojančiais, teismas vien dėl šios priežasties neturi pagrindo šių įsakymų, kuriais ginčo žemės sklypo paėmimo iš atsakovės visuomenės poreikiams procedūra buvo pradėta ir pabaigta, vertinti kaip neteisėtus. Tokiu nutylėjimo būdu atsakovai sutiko su atsakovės D. Š. žemės sklypo (dalies) paėmimu visuomenės poreikiams. Papildomai pažymėtina ir tai, jog atsakovė net neskundė ir Kauno apygardos teismo 2014-11-24 nutarties, kuria teismas leido įregistruoti Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2014-06-03 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-209 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje“ iš atsakovės D. Š. paimtą 0,1170 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) Marijampolės sav., Nekilnojamojo turto registre valstybės vardu ir pradėti jį naudoti šiame sprendime nurodytiems tikslams, t. y. magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,00–56,50 km ruožui rekonstruoti.

39Vadovaujantis Žemės įstatymo 46 straipsnio (redakcija iki 2011-07-01) 9 dalimi, jeigu žemės savininkas nesusitarė su prašymą pateikusia institucija dėl atlyginimo už paimamą visuomenės poreikiams žemę būdo ir dydžio, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas pagal patvirtintą žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą priima sprendimą paimti žemę visuomenės poreikiams ir jame nustato paimamo žemės sklypo vertę ir su žemės paėmimu susijusius nuostolius, apskaičiuotus Žemės įstatymo 47 straipsnio nustatyta tvarka, nurodo atlyginimo būdą – kompensaciją pinigais.

40Pagal CK 4.100 straipsnio 2 dalį ir Žemės įstatymo 47 straipsnio (redakcija iki 2011-07-01) 1 dalį, paimant privačios žemės sklypą (dalį) visuomenės poreikiams, žemės savininkui turi būti teisingai atlyginama pinigais rinkos kaina, o paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatytą lyginamosios vertės (pardavimo analogų) metodą. Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio 1 dalį paimamo žemės sklypo rinkos vertė apskaičiuojama pagal pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį, nustatytus iki sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams.

41Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, žemės sklypas buvo žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas ir pobūdis nedetalizuoti). VĮ Valstybės žemės fondo parengtoje visuomenės poreikiams paimamos atsakovės žemės sklypo (dalies) įvertinimo ataskaitoje ir joje esančioje turto vertės nustatymo pažymoje (1 t., b. l. 19–32) nustatyta, kad 0,1170 ha dydžio žemės sklypo (dalies) rinkos vertė 950 Lt. Šią žemės sklypo vertę nustatė vertintojas J. L., turintis turto vertintojo kvalifikaciją, kuri atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio 1 dalį turto arba verslo vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol Priežiūros įstaiga nėra nustačiusi jos neatitikties šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams ir (arba) kol ji nėra nuginčyta teisme. Abejoti vertintojo J. L. atlikto žemės sklypo vertinimo objektyvumu ir teisingumu nėra pagrindo. Pažymėtina, jog atsakovai nei žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros metu, nei šios bylos nagrinėjimo metu nepasinaudojo savo teise ir nepateikė savo lėšomis parengtos vertinimo ataskaitos, kaip kad buvo numatyta tuomet galiojusio Žemės įstatymo 47 straipsnyje (straipsnio redakcija iki 2011-07-01). Apie galimybę pateikti savo lėšomis parengtą visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies vertinimo ataskaitą atsakovė buvo informuota 2011-11-03 raštu Nr. SG-5-311 (1 t., b. l. 33), kuris, ieškovės teigimu (kurio atsakovai neginčijo), jai buvo įteiktas. Pažymėtina ir tai, jog paimto atsakovės žemės sklypo vertė, nustatyta viešai skelbiamais VĮ Registrų centro duomenimis pagal unikalų numerį, šiuo metu yra tik 132 Eur (2 t., b. l. 76), kas pagal kursą atitinka 456 Lt. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog VĮ Valstybės žemės fondo parengtoje visuomenės poreikiams paimamos atsakovės žemės sklypo (dalies) įvertinimo ataskaitoje ir joje esančioje turto vertės nustatymo pažymoje (1 t., b. l. 19–32) nustatyta 0,1170 ha dydžio žemės sklypo (dalies) rinkos vertė (950 Lt) yra netgi dvigubai didesnė, pripažįsta, jog 950 Lt suma yra reali visuomenės poreikiams paimamos žemės rinkos vertė ir teisingas atlyginimo dydis už visuomenės poreikiams paimtą atsakovės žemės sklypą (dalį).

42Nors pagal LR Konstitucijos 23 straipsnį nuosavybė yra neliečiama, tačiau Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalyje yra įtvirtinta išimtis iš bendros taisyklės, numatanti, jog nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose šią išimtį, kad nuosavybė gali būti paimta visuomenės poreikiams teisingai atlyginant, aiškina pabrėždamas visuomenės ar jos dalies interesus, kuriuos valstybė, vykdydama savo funkcijas, yra konstituciškai įpareigota užtikrinti ir tenkinti. Teismas taip pat teigia, kad turi būti siekiama pusiausvyros tarp įvairių visos visuomenės ir jos narių teisėtų interesų. Paimti nuosavybę (teisingai atlyginant) galima tik tokiems visuomenės poreikiams, socialiai svarbiems tikslams, kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jeigu nebūtų paimtas tam tikras konkretus nuosavybės objektas. Asmuo, kurio nuosavybė paimama, turi teisę reikalauti, kad nustatytas atlyginimas būtų lygiavertis paimamai nuosavybei.

43Teismo nuomone, šiuo atveju įstatymo nustatyta tvarka ieškovės atliktas ginčo žemės sklypo paėmimas socialiai svarbiems visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės vieno avaringiausių Lietuvoje magistralinio kelio rekonstrukcijai), kurie objektyviai negalėtų būti patenkinti, jeigu nebūtų paimtas ginčo žemės sklypas, bei ieškovės parinktu atlyginimo dydžiu atsakovės interesas yra užtikrintas tinkamai, nepažeidžiant teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų bei lygiateisiškumo ir pusiausvyros tarp įvairių visos visuomenės ir jos narių teisėtų interesų.

44Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas pripažįsta, jog ieškovės sprendimas, įformintas Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2014-06-03 įsakyme paimti atsakovės žemės sklypą visuomenės poreikiams, yra teisėtas ir pagrįstas, kas yra pagrindu nustatyti už visuomenės poreikiams paimtą atsakovės D. Š. 0,1170 ha dydžio ginčo žemės sklypą 950 Lt atlyginimo dydį, nustatytą šiame įsakyme ir atsakovų bylos nagrinėjimo metu nenuginčytą (Žemės įstatymo 47 str. 3 d.).

45Pagal CK 4.193 straipsnio 3 dalį, jeigu įkeistas daiktas paimamas visuomenės poreikiams, hipotekos kreditoriaus reikalavimą patenkina atitinkamai naujasis daikto valdytojas ar valstybė, bet ne daugiau nei yra įkeisto daikto vertė. Šiuo atveju visuomenės poreikiams paimamas ne visas įkeistas žemės sklypas, o tik nedidelė jo dalis, todėl hipotekos kreditoriui turi būti atlyginta tik už visuomenės poreikiams paimamą atsakovės žemės sklypo dalį (0,1170 ha) 950 Lt.

46Nustatyta, jog 0,1170 ha dydžio žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ), Marijampolės sav., su kitu atsakovės (ankstesnė pavardė – K.) turtu buvo įkeistas AB DNB bankui 2007-03-02 hipotekos lakštu Nr. ( - ) (su vėlesniais pakeitimais) (1 t., b. l. 56–61), užtikrinant 2006-07-03 kreditavimo sutartį Nr. 329. Sutartine hipoteka užtikrintas 425 000 Lt prievolė. Taip pat šis sklypas su kitu atsakovės turtu 2014-06-20 duomenimis buvo areštuotas (1 t., b. l. 62–96) taip: Marijampolės rajono apylinkės hipotekos skyriaus 2008-09-18 sprendimu (2008-09-19 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0708-001653); antstolės E. M. (2009-11-18 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0909-005587); antstolės S. Ž. (2010-06-07 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0810-003063); antstolio G. K. (2010-07-02 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0810-003279); antstolės V. D. (2011-02-17 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0111-001535); antstolės A. L. (2012-03-21 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0212-002424); antstolės B. T. (2012-11-29 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2012-027931); antstolio A. S. (2013-03-27 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2013-017313); antstolio S. D. (2013-09-20 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2013-049863); antstolės A. R.-Ž. (2013-10-28 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 2013-056758); antstolės B. T. (2011-08-18 turto arešto aktų registro pranešimas apie turto arešto įregistravimą Nr. 0911-004967).

47Kol buvo rengiamas ir įgyvendinamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, Kelių direkcija gavo šiuos patvarkymus: antstolės E. M. 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/03481/S3a-17581 „Dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui priklausančio ar jam perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą“ (1 t., b. l. 97), kuriuo nurodoma Kelių direkcijos mokėjimus (156,69 Lt) D. Š. naudai sumokėti į šios antstolės depozitinę sąskaitą; antstolės E. M. 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/05324/S3a-17583 „Dėl pas trečiuosius asmenis esančio skolininkui priklausančio ar jam perduotino turto/išmokėtinų sumų perdavimo/išmokėjimo arešto ir pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą“ (1 t. b. l. 98), kuriuo nurodoma Kelių direkcijos mokėjimus (šiuo atveju – 24 138,78 Lt) D. Š. naudai sumokėti į šios antstolės depozitinę sąskaitą; antstolės S. Ž. 2011-04-28 patvarkymą Nr. 0076/10/01256, 0076/10/01330, 0076/10/03064 „Dėl lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą“ (22 priedas), kuriame Kelių direkcija informuojama, kad areštuojamos lėšos (73 583,15 Lt), priklausančios išmokėti D. Š., ir kad šios lėšos nedelsiant turi būti pervestos į šios antstolės depozitinę sąskaitą; antstolės B. T. 2012-06-19 patvarkymą Nr. S-12017006 „Dėl turtinių teisių arešto“ (1 t., b. l. 100), kuriuo įpareigojama pervesti D. Š. mokėtinas sumas, atsiradusias iš visuomenės poreikiams paimamo žemės sklypo (neviršijant 10 400 Lt), į šios antstolės sąskaitą. Kelių direkcija vien iš šių trijų antstolių yra gavusi 4 patvarkymus bendrai 108 278,62 Lt sumai, nors pagal vertinimo ataskaitą visuomenės poreikiams paimamo atsakovės žemės sklypo rinkos vertė 950 Lt.

48Pagal CK 4.193 straipsnio 3 dalį visuomenės poreikiams galima paimti ir įkeistą daiktą, tačiau pagal CK 4.171 straipsnio 9 dalį hipoteka seka paskui daiktą. Tuo tarpu valstybinės reikšmės keliai ir/ar jiems priskirta žemė (išimtinė valstybės nuosavybė) negali būti įkeičiami. Vadovaujantis CK 4.197 straipsnio 2 dalies 2 punktu, įkeisto daikto savininkas gali reikalauti, kad hipoteka būtų išregistruota iš Hipotekos registro, kai hipoteka yra panaikinama.

49Ginčo atveju taikytino LR žemės įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2011-07-01, 47 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu sprendimas paimti žemę visuomenės poreikiams priimtas ne sutarties, nurodytos šio Įstatymo 46 straipsnio 6 dalyje, pagrindu, laikoma, kad tarp žemės paėmimu suinteresuotos institucijos ir žemės savininko ar kito naudotojo yra ginčas, ir institucija, pateikusi prašymą paimti žemę visuomenės poreikiams, per 3 mėnesius nuo sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams gavimo dienos turi kreiptis į teismą dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams teisėtumo, atlyginimo už paimamą visuomenės poreikiams žemę dydžio nustatymo bei daiktinių teisių, nustatytų į paimamą visuomenės poreikiams žemės sklypą, panaikinimo ir atsiskaitymo su tokių daiktinių teisių turėtojais. Kaip jau minėta, visuomenės poreikiams iš atsakovės D. Š. paimamas žemės sklypas yra įkeistas AB DNB bankui. CK 4.193 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad jeigu įkeistas daiktas paimamas visuomenės poreikiams, hipotekos kreditoriaus reikalavimą tenkina atitinkamai naujasis daikto valdytojas ar valstybė, bet ne daugiau, negu yra įkeisto daikto vertė. Todėl nurodytam hipotekos kreditoriui turi būti atlyginta jam įkeisto ir paimamo visuomenės poreikiams žemės sklypų dalių nustatyta vertė ir tai atlikus, kadangi hipoteka seka paskui daiktą (CK 4.170 str. 6 d.), AB DNB bankui (buv. AB DnB NORD bankas) įkeisto 0,1170 ha dydžio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), Marijampolės sav., hipoteka (sutartinės hipotekos kodas ( - )) su vėlesniais pakeitimais naikintina CK 4.197 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu, o hipotekos kreditoriui atlygintino įkeisto turto vertės dydis nustatytinas, remiantis turto vertintojo J. L. nustatyta rinkos verte.

50Be to, naikintini ir visuomenės poreikiams paimtam žemės sklypui taikyti areštai, trukdantys valstybei atlyginus šio sklypo vertę disponuoti paimta žeme. Dėl tų pačių priežasčių naikintini ir ieškovės nurodyti antstolių patvarkymai, kuriais antstoliai yra areštavę atsakovės reikalavimo teises, susijusias su galimomis piniginėmis išmokomis jai ir nurodę ieškovei įvykdyti prievolę, pervedant šias lėšas antstolių vykdomiems išieškojimams. Panaikinus hipoteką paimamam visuomenės poreikiams žemės sklypui ir nustačius su daiktinių teisių turėtojais atsiskaitymo sąlygas, antstolių patvarkymai, suvaržantys atsiskaitymą su hipotekos turėtojais, tampa nepagrįsti, todėl naikintini.

51Paskutinio teismo posėdžio metu ieškovei atsisakius reikalavimo panaikinti antstolės E. M. 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/03481/S3a-17581 ir 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/05324/S3a-17583, kuriuos antstolė pati pasinaikino, atsisakymas nuo ieškinio reikalavimų, neprieštaraujantis įstatymui ir nepažeidžiantis niekieno interesų, priimtinas ir šioje dalyje byla nutrauktina.

52Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės D. Š. priteistina ½ dalis (proporcingai jos atžvilgiu reikštų 2 reikalavimų daliai) teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, t. y. 23,61 Eur, o iš hipotekos kreditoriaus AB DNB banko – ¼ dalis, t. y. 11,81 Eur, iš kitų atsakovų nepriteisiant, kadangi priteisimo atveju į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma būtų mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą –3 Eur (CPK 96 str. 6 d.).

53Teismas, vadovaudamasis CPK 268, 270 straipsniais,

Nutarė

54ieškinį patenkinti.

55Nustatyti už visuomenės poreikiams paimtą atsakovės D. Š. 0,1170 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) Marijampolės sav., (275,14 Eur (kas atitinka 950 Lt) atlyginimo dydį pagal Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus 2014-06-03 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-209 „Dėl žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams (magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 22,0–56,50 km ruožui rekonstruoti) Marijampolės savivaldybėje“.

56Panaikinti visuomenės poreikiams paimto atsakovės 0,1170 ha dydžio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr.( - )), esančio ( - ) Marijampolės sav., įkeisto AB DNB bankui, hipoteką (sutartinės hipotekos kodas ( - ), su vėlesniais pakeitimais), taip pat kitas daiktines teises, nustatytas į šį sklypą, šių daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistruotus šio žemės sklypo Nekilnojamojo turto registre ir nustatyti atsakovės D. Š. ar Kelių direkcijos atsiskaitymo su šiais daiktinių teisių turėtojais sąlygas: AB DNB bankui už visuomenės poreikiams paimamą atsakovės D. Š. 0,1170 ha dydžio žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) Marijampolės sav., nustatyti atlyginimo dydį – 950 Lt.

57Panaikinti antstolės S. Ž. 2011-04-28 patvarkymą Nr. 0076/10/01256, 0076/10/01330, 0076/10/03064 ir antstolės B. T. 2012-06-19 patvarkymą Nr. S-12017006 Kelių direkcijos atžvilgiu.

58Priimti atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų panaikinti antstolės E. M. 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/03481/S3a-17581 ir 2011-04-13 patvarkymą Nr. 0009/09/05324/S3a-17583 ir šioje dalyje bylą nutraukti.

59Priteisti valstybei iš atsakovės D. Š. (a. k. ( - )) 23,61 Eur ir iš atsakovo AB DNB banko (kodas 112029270) 11,81 Eur teismo turėtų pašto išlaidų (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbankas“, įmokos kodas 5660).

60Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, sekretoriaujant Jolantai... 2. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau... 3. 1) Žemės įstatymo nustatytais terminais (47 str. 6 d.), ne vėliau kaip per... 4. 2) nustatyti už visuomenės poreikiams paimtą atsakovės 0,1170 ha dydžio... 5. 3) panaikinti visuomenės poreikiams paimto atsakovės 0,1170 ha dydžio... 6. 4) panaikinti antstolės E. M. 2011-04-13 patvarkymą Nr.... 7. 5) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.... 8. Ieškovė nurodo, kad, vadovaujantis šiuo metu galiojančio Lietuvos... 9. NŽT direktoriaus 2010-11-25 įsakymu Nr. 1P-123 „Dėl žemės paėmimo... 10. VĮ Valstybės žemės fondo (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000370)... 11. AB DNB bankas apie visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies rinkos... 12. Antstolė S. Ž. 2012-05-17 raštu Nr. 0076/10/01256/S-4756 „Dėl... 13. Vadovaujantis patvirtintu žemės paėmimo visuomenės poreikiams... 14. Pagal Žemės įstatymo 47 straipsnio (redakcija iki 2011-07-01) 1 dalį,... 15. Pagal CK 4.193 straipsnio 3 dalį, jeigu įkeistas daiktas paimamas visuomenės... 16. 0,1170 ha dydžio žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - )),... 17. Kol buvo rengiamas ir įgyvendinamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams... 18. Pagal CK 4.193 straipsnio 3 dalį, visuomenės poreikiams galima paimti ir... 19. Atsakovė D. Š. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei išsiuntus... 20. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 21. Nacionalinės žemės tarnybos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos... 22. Atsakovas AB DNB bankas atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 150–151)... 23. Atsakovas antstolis A. S. atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 127) nurodė,... 24. Atsakovė antstolė E. M. atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 132) nurodė,... 25. Atsakovė antstolė S. Ž. atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 139–140)... 26. Atsakovas antstolis G. K. atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 129) nurodė,... 27. Kauno apygardos teismas 2014-11-24 nutartimi (2 t., b. l. 23–32) leido... 28. Ieškinys tenkintinas.... 29. Šioje byloje ginčas vyksta dėl atsakovei nuosavybės teisėmis... 30. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą reglamentuoja CK 4.100... 31. Nustatyta, jog Žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra atsakovės... 32. Šio projekto rengimo metu atlikus kadastrinius matavimus, buvo nustatyta, kad... 33. VĮ Valstybės žemės fondo (įmonės kvalifikacijos atestato Nr. 000370)... 34. AB DNB bankas apie visuomenės poreikiams paimamos žemės sklypo dalies rinkos... 35. Antstolė S. Ž. 2012-05-17 raštu Nr. 0076/10/01256/S-4756 „Dėl... 36. Vadovaujantis patvirtintu žemės paėmimo visuomenės poreikiams... 37. Nacionalinės žemės tarnybos direktorius 2014-06-03 įsakymu Nr.... 38. Kadangi tiek 2010-11-25 įsakymas, kuriuo buvo pradėta atsakovės žemės... 39. Vadovaujantis Žemės įstatymo 46 straipsnio (redakcija iki 2011-07-01) 9... 40. Pagal CK 4.100 straipsnio 2 dalį ir Žemės įstatymo 47 straipsnio (redakcija... 41. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis, žemės sklypas buvo žemės ūkio... 42. Nors pagal LR Konstitucijos 23 straipsnį nuosavybė yra neliečiama, tačiau... 43. Teismo nuomone, šiuo atveju įstatymo nustatyta tvarka ieškovės atliktas... 44. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas pripažįsta, jog ieškovės... 45. Pagal CK 4.193 straipsnio 3 dalį, jeigu įkeistas daiktas paimamas visuomenės... 46. Nustatyta, jog 0,1170 ha dydžio žemės sklypas (kadastro Nr. ( - ), unikalus... 47. Kol buvo rengiamas ir įgyvendinamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams... 48. Pagal CK 4.193 straipsnio 3 dalį visuomenės poreikiams galima paimti ir... 49. Ginčo atveju taikytino LR žemės įstatymo redakcijos, galiojusios iki... 50. Be to, naikintini ir visuomenės poreikiams paimtam žemės sklypui taikyti... 51. Paskutinio teismo posėdžio metu ieškovei atsisakius reikalavimo panaikinti... 52. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės D. Š. priteistina ½ dalis... 53. Teismas, vadovaudamasis CPK 268, 270 straipsniais,... 54. ieškinį patenkinti.... 55. Nustatyti už visuomenės poreikiams paimtą atsakovės D. Š. 0,1170 ha... 56. Panaikinti visuomenės poreikiams paimto atsakovės 0,1170 ha dydžio žemės... 57. Panaikinti antstolės S. Ž. 2011-04-28 patvarkymą Nr. 0076/10/01256,... 58. Priimti atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų panaikinti antstolės E. M.... 59. Priteisti valstybei iš atsakovės D. Š. (a. k. ( - )) 23,61 Eur ir iš... 60. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...