Byla 2S-748-603/2015
Dėl antstolės Daivos Milevičienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Daiva Milevičienė bei UAB „Karpis“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės Daivos Milevičienės ir suinteresuoto asmens UAB „Karpis“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nutarties dėl antstolio veiksmų civilinėje byloje pagal pareiškėjos O. L. skundą dėl antstolės Daivos Milevičienės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Daiva Milevičienė bei UAB „Karpis“,

Nustatė

2Pareiškėja antstolei Daivai Milevičienei pateikė skundą ir prašė panaikinti antstolės 2014-12-05 Patvarkymą „Dėl atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę“ ir 2014-12-12 Patvarkymą „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytinių“ vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00825 bei tenkinti pareiškėjos prašymą dėl papildomos ekspertizės areštuoto turto rinkos vertei nustatyti.

3Pareiškėja nurodė, jog šioje vykdomojoje byloje 2014-09-29 Turto ekspertizės aktu Nr. DGA140929 nustatyta nekilnojamojo turto, t. y. pastato - dvaro rūmų (unikalus Nr.( - )), pastato - koplyčios (unikalus Nr. ( - )) bei pastato - svirno (unikalus Nr. ( - )), vertė tik 1 424 000 Lt, t. y. ši vertė 276 000 Lt buvo mažesnė, nei nustatyta šio turto bendra vertė priverstinės hipotekos lakšte, t. y. 1 700 000 Lt. Pareiškėjos nuomone, buvo nustatyta per žema pardavimo kaina, be to, netenkinus prašymo skirti papildomą ekspertizę areštuoto turto vertei nustatyti, buvo iš esmės pažeista areštuoto turto įkainojimo procedūra, todėl Patvarkymas „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytinių“ yra neteisėtas bei nepagrįstas.

4Antstolė Daiva Milevičienė skolininkės skundo netenkino ir CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka persiuntė skundą teismui, prašo skundą atmesti.

5Antstolė 2015-01-07 Patvarkyme netenkinti O. L. skundo nurodė, kad vykdo Šiaulių apylinkės teismo 2013-12-19 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-24-394/2013 m. dėl 461 412,40 Eur (1 593 164,75 Lt) skolos išieškojimo iš pareiškėjos O. L. išieškotojo UAB „Karpis“ naudai, t. y. priverstinai parduodant VšĮ „Belvederio dvaras“ nuosavybės teise priklausantį turtą. 2014-09-08 Patvarkymu buvo paskirta ekspertizė areštuotino ir iš varžytinių realizuotino turto rinkos vertei nustatyti, 2014-09-29 Turto ekspertizės aktu Nr. DGA140929 buvo nustatyta, jog pirmiau nurodyto turto rinkos vertė yra 1 424 000 Lt suma, be to, 2014-10-21 Turto arešto aktu ginčo turtas buvo areštuotas, vykdomosios bylos šalims išaiškinant tai, kad pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl turto rinkos vertės nustatymo per tris darbo dienas jos turi teisę prašyti antstolės D. Milevičienės paskirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, prieš tai sumokant tokios ekspertizės atlikimo išlaidas. 2014-12-05 Patvarkymu buvo atmestas pareiškėjos prašymas skirti papildomą ekspertizę, kaip nepagrįstas, kadangi nebuvo išpildyta LR CPK 682 str. 2 d. nuostatose įtvirtinta sąlyga, ir 2014-12-12 Patvarkymu buvo paskelbtos pirmosios areštuoto turto varžytinės. Nurodyto turto rinkos vertė, nurodyta hipotekos lakšte, buvo nustatyta prieš keturis metus, t. y. 2010 metų liepos mėnesį, todėl ši vertė yra neaktuali, o iš pateiktų įrodymų nėra galimybės spręsti tai, kokiu pagrindu ginčo turtas buvo įkainotas 1 700 000 Lt sumai, be to, ginčo turto realizavimo kaina yra aktuali tik turto savininkui VšĮ „Belvederio dvaras“, kuris gautų lėšų perteklių, tačiau jis nepareiškė jokių prieštaravimų.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis” su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė teismo skundą atmesti.

7Nurodė, jog hipotekos lakšte yra nurodyta turto vertė jo įkeitimo dieną, t. y. 2010-07-19 dieną, o ekspertizė įkeisto turto vertei nustatyti buvo atlikta 2014-09-29 dieną, t. y. praėjus daugiau nei keturiems metams, todėl įkeisto turto vertės pokyčiams turi turto nusidėvėjimas. Pareiškėja nepateikė jokių argumentų, kurie leistų suabejoti atliktos ekspertizės objektyvumu ar eksperto išvados teisingumu, pareiškėjos nurodyti tik formalūs neatitikimai tarp hipotekos lakšte ir ekspertizės akte nurodytos turto vertės nepagrindžia tų aplinkybių, jog ekspertizė buvo atlikta ydingai ar nustatyta turto vertė neatitinka realios rinkos vertės, be to, pareiškėjos poreikių neatitinkanti ginčo turto rinkos vertė nepatvirtina ekspertizės nepagrįstumo ir nesudaro jokio teisinio pagrindo papildomos ar pakartotinos ekspertizės skyrimui.

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų tenkino.

9Teismas nustatė, kad antstolė D. Milevičienė priėmė vykdyti Šiaulių apylinkės teismo 2013-12-19 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-24-394/2013 m. dėl 1 593 164,75 Lt skolos išieškojimo iš pareiškėjos O. L. išieškotojo UAB „Karpis“ naudai, t. y. privertinai iš varžytinių parduodant įkeistą turtą (vykd.b. b.l. 1-4, 6-8, 26). Iš vykdomojoje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, jog šioje vykdomojoje byloje buvo pradėti priverstinio vykdymo veiksmai, t. y. 2014-09-08 buvo priimtas Patvarkymas „Dėl ekspertizės paskyrimo areštuotino ir iš varžytinių realizuotino turto vertei nustatyti“, be to, 2014-10-20 buvo paskaičiuotos vykdymo išlaidos bei 2014-10-21 Turto arešto aktu buvo areštuotas pareiškėjos turtas (t. y. turto arešto mastas 1 661 104,51 Lt sumai) (vykd.b. b.l. 77, 161-163). Antstolė D. Milevičienė 2014-10-21 pranešimu „Dėl turto arešto“ šalims išaiškino tai, jog vykdomosios bylos šalys, prieštaraujančios areštuoto turto įvertinimui turi teisę per tris darbo dienas nuo šio pranešimo ir turto arešto akto gavimo dienos paprašyti antstolės D. Milevičienės paskirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę prieš tai sumokant tokios ekspertizės išlaidas, o prieštaravimų dėl turto rinkos vertės nustatymo nepareiškus, po ne mažiau nei dvidešimt dienų nuo šio turto arešto akto išsiuntimo dienos, bus skelbiamos pirmosios areštuoto turto varžytinės ir pradinė pardavimo kaina 1 139 200 Lt sumai, be to, taip pat buvo išaiškinta tai, jog iki varžytinių paskelbimo dienos šalys turi teisę pasiūlyti iš varžytinių parduodamo turto pirkėją (vykd.b. b.l. 164). Antstolė D. Milevičienė 2014-12-05 d. Patvarkymu „Dėl atsisakymo skirti pakartotinę ekspertizę“ netenkino pareiškėjos prašymo skirti papildomą ekspertizę areštuoto turto rinkos vertei nustatyti ir 2014-12-12 Patvarkymu „Dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytinių“ buvo paskelbtos pirmosios areštuoto turto varžytinės (vykd.b. b.l. 175, 179-180, 188-189). Iš LITEKO duomenų bazės nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-06 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-760-808/2015 m. buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, t. y. buvo sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0012/14/00825 iki įsiteisės procesinis sprendimas, priimtas išnagrinėjus pareiškėjos O. L. skundą dėl antstolės D. Milevičienės veiksmų (vykd.b. b.l. 194-195), dėl ko antstolė D. Milevičienė 2015-01-07 Patvarkymu atšaukė VšĮ „Belvederio dvaras“ turto varžytines (vykd.b. b.l. 196). 2015-01-07 Patvarkymu „Netenkinti O. L. skundo ir jo nagrinėjimą perduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui“ Nr. 0012/14/00699 antstolė D. Milevičienė sutinkamai su LR CPK 510-513 str. nuostatomis, išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl antstolės D. Milevičienės veiksmų, tačiau atsisakė jį tenkinti ir minėtame patvarkyme išsamiai nurodė visus teisinius argumentus (b. l. 2-3).

10Teismas, ištyręs vykdomojoje byloje bei civilinėje byloje esančius rašytinius įrodymus, darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tas aplinkybes, jog parduodamo ginčo turto vertė yra labai didelė, į visiems žinomą ir neįrodinėtiną aplinkybę apie tai, kad pastaraisiais metais ypatingai dinamiškai kito bei toliau kinta nekilnojamojo turto pardavimo – pirkimo rinkos pokyčiai, bei į tai, jog pareiškėja buvo pateikusi antstolei D. Milevičienei prašymą dėl papildomos ekspertizės skyrimo su savo motyvuotais prieštaravimais, laikyti minėtą pareiškėjos prašymą nemotyvuotu, nėra jokio teisinio pagrindo. Nurodė, kad antstolė, atlikdamas priverstinio vykdymo veiksmus, nesivadovavo teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais ir nesiekti objektyvaus ir optimalaus sprendimo abiejų šalių atžvilgiu, t. y. antstolė privalėjo atsižvelgti tiek į išieškotojo teisėtus interesus ir lūkesčius, tiek ir į skolininko teisėtus interesus bei lūkesčius. Antstolės D. Milevičienės bei suinteresuoto asmens UAB „Karpis“ argumentus teismas atmetė kaip nepagrįstus bei neįrodytus.

11Atskirajame skunde antstolė Daiva Milevičienė prašo Vilniaus miesto apylinkės 2015 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos O. L. skundą atmesti. Taip pat prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-01-06 nutartimi c. b. Nr. 2-760-808/2015 pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

12Nurodo, kad teismas netinkamai taikė CPK 682 str. 2 d., kuri numato, kad pagrindu skirti pakartotinę ekspertizę gali būti tik motyvuoti prieštaravimai būtent dėl ekspertizės išvados, o ne dėl pačios kainos. Pareiškėjos pateikti prieštaravimai yra abstraktūs, nepateikta jokių argumentų dėl ekspertizės neteisingumo, o tik išdėstyta nuomone, jog areštuoto turto vertė yra didesnė.

13Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ prašo Vilniaus miesto apylinkės 2015 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjos O. L. skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Nurodo, kad teismas nenurodė, kokiais konkrečiais savo veiksmais ar neveikimu antstolė pažeidė bendruosius teisės principus ir teisėtus vykdymo proceso dalyvių lūkesčius. Teismas nepagrįstai teigė, jog pareiškėjos antstolei pateikti įrodymai turėjo antstolei sukelti abejonių dėl turto vertės, kadangi pareiškėjos pateiktame vieninteliame įrodyme – 2010-07-09 priverstinės hipotekos lakšte, nurodyta turto kaina yra neaktuali, turtas vertintas prieš 4 metus, dėl ko pareiškėjos argumentai, jog per minėtą laiką turto vertė galėjo išlikti tokia pati yra pagrįsti tik pareiškėjos asmeniniais lūkesčiais. Pažymėjo, kad pareiškėja neteikė jokių prieštaravimų ar pastabų dėl eksperto kompetencijos, procedūros atliekant ekspertizę ar vertinimo metodo. Teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad hipotekos lakšte nurodyta vertė buvo nustatyta ne ekspertizės pagrindu, o vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro 2010-03-19 duomenimis. Taip pat teismas nenurodė, kodėl hipotekos lakšte esantys duomenys dėl turto vertės yra laikomi įrodymu, paneigiančiu eksperto išvadą. Teismas taip pat tik deklaratyviai nurodo apie nekilnojamojo turto pardavimo-pirkimo rinkos itin dinamiškus pokyčius pastaraisiais metais, šie teiginiai niekuo nepagrįsti. Kita vertus, šie teiginiai tik patvirtina, jog turto rinkos kaina per 4 metus galėjo pasikeisti.

15Pareiškėja atsiliepime į atskiruosius skundus, prašė juos atmesti.

16Nurodė, kad dėl ekspertizės pateikti prieštaravimai turi sukelti abejonių dėl turto vertės įkainojimo teisingumo, o ne įrodyti ekspertizės išvados neteisėtumą. Nurodo, kad visiems žinoma aplinkybė, jog 2010 m. buvo krizės laikotarpis nekilnojamojo turto rinkoje, o pastaraisiais metais nekilnojamojo turto rinka kyla, vadinasi turto vertė lyginant su 2010 m. turėjo netgi pakilti, kas ir turėjo sukelti antstolei abejonių.

17Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepime į antstolės Daivos Milevičienės atskirąjį skundą nurodė, kad skundu sutinka.

18Atskirieji skundai tenkintini.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

20Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

21Pirmos instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą, nepasinaudojo CPK 334 str. 2 d. 1 p. įtvirtinta teise – sutinkant su atskiruoju skundu pačiam panaikinti/pakeisti skundžiamą nutartį. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog pirmos instancijos teismas nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų tenkino ne tik motyvais, nurodytais 2015 m. vasario 4 d. nutartyje, bet ir įvertinęs papildomai pateiktus argumentus.

22Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų nekartoja, tačiau pasisako dėl įrodymų vertinimo.

23Pareiškėja, gavusi patvarkymą dėl ekspertizės paskyrimo, nušalinimo antstolės pasirinktam ekspertui nepareiškė (CPK 682 str. 1 d.), tačiau susipažinusi su ekspertizės akto duomenimis, 2014-12-02 antstolei pateikė prašymą skirti papildomą ekspertizę. Toks pareiškėjos prašymas iš esmės kvalifikuotinas kaip prieštaravimai dėl ekspertizės išvados (CPK 682 str. 2 d.). Antstolei šio prašymo netenkinus, pareiškėja pateikė skundą dėl antstolio veiksmų bei nurodė, kad buvo pažeista turto įkainojimo procedūra, be to, antstolei turėjo kilti abejonių dėl ekspertizės akte nustatytos kainos net jei ir nebūtų pareikšti prieštaravimai, dėl ko antstolė, vykdydama pareigą tinkamai nustatyti parduodamo turto kainą, turėjo savo iniciatyva ar pagal pareiškėjos prašymą skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Pirmos instancijos teismas sutiko su pareiškėjos pozicija, bei pareiškėjos skundą tenkino atsižvelgęs į tai, kad parduodamo ginčo turto vertė yra labai didelė, kad pastaraisiais metais ypatingai dinamiškai kito bei toliau kinta nekilnojamojo turto pardavimo – pirkimo rinkos pokyčiai, į tai, kad pareiškėja pateikė motyvuotus prieštaravimus.

24Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pagal CPK 682 straipsnio 2 dalį skolininkas ar išieškotojas, susipažinę su ekspertizės išvada, gali pareikšti motyvuotus prieštaravimus, t. y. negali neigti vien tik nustatytos turto vertės, o turi pagrįsti, kodėl (pvz., dėl eksperto asmens, jo kvalifikacijos, ekspertizės procedūros) abejoja ekspertizės metu gautais rezultatais. Antstolis, susipažinęs ir įvertinęs skolininko ar kreditoriaus pareikštą motyvuotą prieštaravimą, turi motyvuotai išspręsti klausimą dėl pakartotinės ar papildomos ekspertizės skyrimo. Pažymėtina, kad nors šis reikalavimas expressis verbis CPK 682 straipsnio 2 dalyje nenustatytas, jį suponuoja bendrieji vykdymo proceso principai, taip pat antstoliui nustatyta pareiga veikti teisėtai, siekiant kuo geriau patenkinti skolininko bei išieškotojo interesus.

25Išnagrinėjus bylos duomenis, atsižvelgiant į įstatymo nuostatas bei kasacinio teismo išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmos instancijos teismas nepagrįstai pripažino antstolės veiksmus – netenkinti pareiškėjos prašymo skirti pakartotinę ekspertizę, neteisėtais dėl ko nepagrįstai tenkino pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų.

26Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja 2014-12-02 prašyme skirti papildomą ekspertizę nurodė vienintelį argumentą – kyla abejonių dėl nustatytos vertės ir, pareiškėjos nuomone, areštuoto turto vertė yra didesnė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolė pagrįstai netenkino tokio prašymo atsižvelgiant į tai, kad nesutikimas su ekspertizės išvada yra visiškai nemotyvuotas kaip tai išaiškinta kasacinio teismo praktikoje.

27CPK 178 str. pažymima, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Nagrinėjamu atveju apeliantė nei pateikdama prieštaravimus, nei skųsdama antstolės veiksmus, nei pateikdama apeliacinį skundą nepateikė teismui jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, jog turto rinkos kaina galimai nustatyta neteisingai ir laikytina nepagrįstai maža. Apeliacinės instancijos teismas apeliantės pateiktą įrodymą – priverstinės hipotekos lakštą, kuriame turto vertė nustatyta 2010 m., vertina kaip neaktualų nagrinėjamu atveju, o teiginius, jog šis įrodymas turėjo antstolei kelti abejonių dėl nustatytos turto vertės, atmeta kaip nepagrįstus. Pažymėtina, kad pripažintina visiems žinoma aplinkybe, jog nekilnojamojo turto rinka apskritai yra nuolat kintanti priklausomai tiek nuo lokalių, tiek nuo globalių veiksnių, tačiau apeliacinės instancijos teismas atmeta pirmos instancijos teismo nustatytą aplinkybę, jog pastaraisiais metais ypatingai dinamiškai kito bei toliau kinta nekilnojamojo turto pardavimo – pirkimo rinkos pokyčiai. Tokia teismo išvada yra deklaratyvi, neparemta jokiais argumentais, bylos duomenimis, o teiginiai „ypatingai dinamiškai“ neapibrėžti bei neaiškūs. Aukščiausiojo Teismo praktikoje iš tiesų yra pasisakyta, kad pasauliniu ir nacionaliniu mastu vykstanti krizė yra visiems žinoma aplinkybė, kurios nereikia įrodinėti, tačiau kartu pažymėtina, kad nei įstatyme įtvirtintas reglamentavimas, nei teismų praktikoje suformuluoti išaiškinimai nesuteikia pagrindo išvadai, kad ekonominės krizės situacija pati savaime reiškia, jog nereikia įrodinėti jos poveikio konkrečiu atveju individualiai. Skundą nagrinėjantis teismas atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi nuomonės, kad antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto vertės įkainojimui nustatyti tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia jam abejonių. Nagrinėjamu atveju, pareiškėja nepateikė teismui kitos eksperto ar vertintojo išvados, kurioje būtų kitokia, nei eksperto nustatyta turto vertė. Atsižvelgiant į tai, kad nekilnojamojo turto rinka yra kintanti, būtų nelogiška vadovautis vien tik 2010 m. nustatyta turto verte, ir nesant jokių kitų objektyvių įrodymų, keliančių abejonių nustatyta turto verte, skirti papildomą ekspertizę, kai ši yra atlikta aktualiu pardavimui laikotarpiu, bei nenustatyta jokių pačios ekspertizės atlikimo procedūros pažeidimų. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog byloje nėra duomenų, kurie galėjo antstolei kelti pagrįstas abejones dėl eksperto nustatytos turto vertės, antstolė, nustačiusi, jog ekspertizė yra išsami, joje nurodyta turto vertinimą reglamentuojanti įstatyminė bazė, detalus vertinimo aprašymas, aptarta vertinimo metodika, pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo abejoti atliktu vertinimu ir nustatyta kaina bei areštuoto turto verte laikė eksperto nustatytą turto vertę (CPK 681 str. 4 d.).

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nutartis, kuria pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų tenkintinas, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės pareiškėjos skundą atmetant (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

29Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

30Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos O. L. skundą dėl antstolės Daivos Milevičienės veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Bujokaitė,... 2. Pareiškėja antstolei Daivai Milevičienei pateikė skundą ir prašė... 3. Pareiškėja nurodė, jog šioje vykdomojoje byloje 2014-09-29 Turto... 4. Antstolė Daiva Milevičienė skolininkės skundo netenkino ir 5. Antstolė 2015-01-07 Patvarkyme netenkinti O. L. skundo nurodė, kad vykdo... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis” su pareiškėjos skundu nesutiko ir... 7. Nurodė, jog hipotekos lakšte yra nurodyta turto vertė jo įkeitimo dieną,... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 4 d. nutartimi pareiškėjos... 9. Teismas nustatė, kad antstolė D. Milevičienė priėmė vykdyti Šiaulių... 10. Teismas, ištyręs vykdomojoje byloje bei civilinėje byloje esančius... 11. Atskirajame skunde antstolė Daiva Milevičienė prašo Vilniaus miesto... 12. Nurodo, kad teismas netinkamai taikė CPK 682 str. 2 d., kuri... 13. Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ prašo Vilniaus miesto apylinkės 2015 m.... 14. Nurodo, kad teismas nenurodė, kokiais konkrečiais savo veiksmais ar neveikimu... 15. Pareiškėja atsiliepime į atskiruosius skundus, prašė juos atmesti.... 16. Nurodė, kad dėl ekspertizės pateikti prieštaravimai turi sukelti abejonių... 17. Suinteresuotas asmuo UAB „Karpis“ atsiliepime į antstolės Daivos... 18. Atskirieji skundai tenkintini.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 20. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK... 21. Pirmos instancijos teismas, gavęs atskirąjį skundą, nepasinaudojo 22. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos... 23. Pareiškėja, gavusi patvarkymą dėl ekspertizės paskyrimo, nušalinimo... 24. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog pagal CPK 682... 25. Išnagrinėjus bylos duomenis, atsižvelgiant į įstatymo nuostatas bei... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėja 2014-12-02 prašyme skirti... 27. CPK 178 str. pažymima, jog šalys turi įrodyti aplinkybes,... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nutartis, kuria pareiškėjos skundas... 29. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu... 30. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartį panaikinti...