Byla 2S-1933-798/2015
Dėl antstolio D. T. veiksmų, kurioje suinteresuotas asmuo yra išieškotojas BUAB „Terridea“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Z. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-23566-391/2015 pagal pareiškėjos Z. R. skundą dėl antstolio D. T. veiksmų, kurioje suinteresuotas asmuo yra išieškotojas BUAB „Terridea“, ir

Nustatė

2pareiškėja Z. R. skundu prašė panaikinti antstolio D. T. 2015-04-16 priimtą patvarkymą, patikslinantį 2014-06-06 patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą dalyje, kurioje pareiškėjai leidžiama disponuoti 80 proc. senatvės pensijos tik nuo Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-02 nutarties priėmimo dienos, bei leisti pareiškėjai disponuoti jos atsiskaitomojoje sąskaitoje, kurią areštavo antstolis, esančiomis piniginėmis lėšomis – viršijančia 20 proc. pensijos dalimi. Nurodė, kad antstolis atsisakė leisti pareiškėjai naudotis 80 proc. pensijos dalimi, susikaupusia sąskaitoje nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pradžios, nors Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-02 nutartimi, pakeisdamas Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leido pareiškėjai disponuoti jos atsiskaitomojoje sąskaitoje, kurią areštavo antstolis, esančiomis piniginėmis lėšomis – viršijančia 20 proc. pensijos dalimi, iš kurios nebūtų galimas išieškojimas.

3Suinteresuotas asmuo antstolis D. T. 2015-05-06 patvarkyme, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjos skundą, nurodė, kad vykdo Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartį Nr. 2-4646-560/2014 dėl pareiškėjos (skolininkės) turto arešto 57 869,72 Eur sumai išieškotojo BUAB „Terridea“ reikalavimų užtikrinimui. Vykdant minėtą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo aprašytas skolininkei priklausantis turtas ir viešuosiuose registruose neįregistruotas kilnojamasis turtas, taip pat piniginės lėšos, esančios skolininkės sąskaitose. 2015-04-15 antstolio kontoroje buvo gautas skolininkės prašymas sudaryti galimybę skolininkei disponuoti lėšomis susikaupusiomis sąskaitoje, t.y. 80 proc. nuo kiekvienos senatvės pensijos bei gautinų pensijų. Prie prašymo taip pat buvo pridėta Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-02 nutartis Nr. 2-463-464/2015, kurioje nutarta pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir leisti skolininkei disponuoti piniginėmis lėšomis – 80 proc. senatvės pensijos dalimi, kuri kas mėnesį pervedama į areštuotą jos sąskaitą, vykdant minėtą nutartį. Atsižvelgiant į tai, antstolis 2015-04-15 patvarkymu patikslino anksčiau priimtą patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą, nurodant, kad skolininkei leidžiama nuo Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo dienos, t.y. nuo 2015-04-02, disponuoti lėšomis – 80 proc. senatvės pensijos dalimi, kuri kas mėnesį pervedama į areštuotą jos sąskaitą. Pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir laikinųjų apsaugos priemonių apimties nustatymo kompetencija priklauso teismui, savo ruožtu antstolis atlieka tik vykdomųjų dokumentų vykdymo pagal juose nustatytas ribas funkciją. Laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo klausimas taip pat priklauso teismo diskrecijos teisei, kuris išsprendžiamas teismo nutartimi. Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-02 nutartimi pakeistas Vilniaus apygardos teismo 2014-05-06 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas. Pagal CPK 331 str. apeliacinės teismo sprendimas ar nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo momento. Šiuo atveju Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, pakeičianti laikinųjų apsaugos priemonių mastą, priimta 2015-04-02, todėl turi būti vykdoma nuo minėtos dienos. Lietuvos apeliacinio teismo nutarties rezoliucinėje dalyje nėra nurodyta, kad skolininkei leista disponuoti ir sąskaitoje jau sukauptomis piniginėmis lėšomis, o tik nurodoma, kad leidžiama disponuoti 80 proc. senatvės pensijos dalimi, kuri kas mėnesį pervedama į areštuotą jos sąskaitą.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 3 d. nutartimi pareiškėjos skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Nustatė, kad antstolis D. T. 2014-06-02 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 išduotą nutartį Nr. 2-4646-560/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – skolininkės Z. R. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto arešto, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę, o nesant tokio turto – skolininkės piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose, bei turtinių teisių arešto, uždraudžiant tokiu turtu ar lėšomis disponuoti, siekiant užtikrinti išieškotojo BUAB „Terridea“ ieškinio reikalavimą 199 812,57 Lt (57 869,72 Eur) sumai. Antstolis, patikrinęs skolininkės turtinę padėtį, 2014-06-06 parengė patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą, kuriuo areštavo skolininkei priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, uždraudžiant sąskaitose esančiomis lėšomis disponuoti iki atskiro antstolio patvarkymo. Skolininkei apskundus antstolio patvarkymą, kuriuo, be kita ko, buvo areštuota Danske Banks AS esanti skolininkės vardu atidaryta sąskaita, į kurią Sodra mokėjo skolininkei pensiją, nesudarant jai galimybės naudotis gaunama pensija, ir antstoliui persiuntus minėto skundo nagrinėjimą Vilniaus miesto apylinkės teismui, Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-30 nutartimi antstolio veiksmus pripažino teisėtais, o skolininkės skundą atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2014-09-23 nutartimi minėtą Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį paliko nepakeistą. Skolininkė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydama pakeisti jos atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant jai disponuoti gaunama pensija. Vilniaus apygardos teismui 2014-11-18 nutartimi atsisakius tenkinti minėtą skolininkės prašymą, Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-02 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2014-11-18 nutartį panaikino bei skolininkės prašymą tenkino iš dalies – pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir leido skolininkei disponuoti pinginėmis lėšomis – 80 proc. senatvės pensijos dalimi. Atsižvelgiant į tai, antstolis 2015-04-16 priėmė skundžiamą patvarkymą patikslinantį 2014-06-06 patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą, nurodant, kad skolininkei leidžiama nuo Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo dienos, t.y. 2015-04-02, disponuoti lėšomis – 80 proc. senatvės pensijos dalimi, kuri kas mėnesį pervedama į areštuotą jos sąskaitą.

5Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjos argumentus, kad antstolis privalo leisti pareiškėjai naudotis 80 proc. pensijos dalimi, susikaupusia sąskaitoje nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pradžios. Nurodė, kad Lietuvos apeliacinis teismas nutarties rezoliucinėje dalyje sumažindamas taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir leisdamas pareiškėjai disponuoti 80 proc. senatvės pensijos dalimi, nenurodė, jog ši pareiškėjos teisė galioja ab initio, t.y. nuo tokių apribojimų taikymo pradžios. Pažymėjo, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartis nėra panaikinta ar pripažinta neteisėta, t.y. yra galiojanti ir vykdytina. Vienos laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita, taip pat taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto keitimas savo pobūdžiu nepaneigia anksčiau taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumo ar pagrįstumo, o laikinosios apsaugos priemonės pakeitimas kita ar taikytos laikinosios apsaugos priemonės masto sumažinimas galioja tik į ateitį, išskyrus atvejus, jeigu teismas atskirai nurodo, kad tokia nutartis galioja ir į praeitį. Taip pat atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis CPK 278 str. 1 d., jeigu sprendimas yra neaiškus, tai išaiškinti tokį sprendimą, nekeisdamas jo turinio, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, taip pat savo iniciatyva, turi teisę tik jį priėmęs teismas. Taigi šiuo atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas neturi teisės aiškinti Lietuvos apeliacinio teismo procesinio sprendimo turinio dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių masto.

6Pareiškėja Z. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra iš esmės ydinga, nes pateisina antstolio veiksmus, kuriais iš skolininkės atimamos visos pragyvenimo lėšos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu. Anot apeliantės, Lietuvos apeliacinio teismo leidimas naudotis pensijos dalimi galioja nuo 2014-05-26.

7Suinteresuotas asmuo antstolis D. T. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas nepaneigia jų taikymo teisėtumo ar pagrįstumo. Lietuvos apeliacinio teismo 2015-04-02 nutarties rezoliucinėje dalyje nėra nurodyta, kad skolininkei leidžiama disponuoti ir sąskaitoje jau sukauptomis piniginėmis lėšomis, t.y. jog laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas galioja ir į praeitį.

8Atskirasis skundas atmetamas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 str.).

10Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisinius argumentus, konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, todėl jos naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais, nėra teisinio pagrindo (Lietuvos Respublikos CPK 263 str.).

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis D. T. 2014-06-02 patvarkymu priėmė vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 išduotą nutartį Nr. 2-4646-560/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – skolininkės Z. R. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto arešto, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę, o nesant tokio turto – skolininkės piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose, bei turtinių teisių arešto, uždraudžiant tokiu turtu ar lėšomis disponuoti, siekiant užtikrinti išieškotojo BUAB „Terridea“ ieškinio reikalavimą 199 812,57 Lt (57 869,72 Eur) sumai. Antstolis 2014-06-06 priėmė patvarkymą sustabdyti lėšų išmokėjimą, kuriuo areštavo skolininkei priklausančias pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose, uždraudžiant sąskaitose esančiomis lėšomis disponuoti iki atskiro antstolio patvarkymo. Skolininkė kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydama pakeisti jos atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant jai disponuoti gaunama pensija. Vilniaus apygardos teismui 2014-11-18 nutartimi atsisakius tenkinti minėtą skolininkės prašymą, Lietuvos apeliacinis teismas 2015-04-02 nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2014-11-18 nutartį panaikino bei skolininkės prašymą tenkino iš dalies – pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2014-05-06 nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir leido skolininkei disponuoti pinginėmis lėšomis – 80 proc. senatvės pensijos dalimi. Antstolis 2015-04-16 priėmė skundžiamą patvarkymą, patikslinantį 2014-06-06 patvarkymą, sustabdyti lėšų išmokėjimą, nurodant, kad skolininkei leidžiama nuo Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo dienos, t.y. 2015-04-02, disponuoti lėšomis – 80 proc. senatvės pensijos dalimi, kuri kas mėnesį pervedama į areštuotą jos sąskaitą.

12Skundas dėl antstolio D. T. veiksmų iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog antstolis privalėjo leisti skolininkei disponuoti pinginėmis lėšomis, t.y. 80 proc. senatvės pensijos dalimi, sukauptomis areštuotoje sąskaitoje nuo 2014-05-26, nes priešingu atveju iš skolininkės atimamos visos pragyvenimo lėšos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo metu. Tokie atskirojo skundo argumentai žemiau išdėstytų motyvų pagrindu atmetami kaip nepagrįsti.

13Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. Antstolis vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus, bet koks veikimas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius. Antstolio įgalinimų ribas vykdymo procese pirmiausia apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdomasis dokumentas, nagrinėjamu atveju – teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 587 straipsnis 4 punktas), kuriose teismo nustatytas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas (CPK 147 straipsnio 5 dalies 8 punktas).

14Apeliantės argumentai, kad antstolis privalėjo leisti skolininkei disponuoti pinginėmis lėšomis, t.y. 80 proc. senatvės pensijos dalimi, sukauptomis areštuotoje sąskaitoje nuo 2014-05-26, visiškai nepagrįsti, kadangi kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, Vilniaus apygardos teismo 2014-05-26 nutartis yra galiojanti ir vykdytina. Šią aplinkybę patvirtina Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutarties rezoliucinė dalis, kurioje aiškiai nurodyta, kad pakeičiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastas, t.y. nutartis, kuria skolininkei buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinta ar pripažinta neteisėta nebuvo.

15Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išdėstyta pozicija, jog apeliacinės instancijos teismas pakeisdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo mastą nenurodė, jog tokie pakeitimai galioja nuo jų taikymo pradžios. Pažymėtina, kad įstatymas neįpareigoja antstolio tikrinti vykdomųjų dokumentų teisėtumo ir pagrįstumo, tai yra teismo prerogatyva. Todėl tokių veiksmų atlikimas būtų vertinamas kaip antstolio kompetencijos viršijimas. Konstatavus, kad antstolis neturi pareigos tikrinti jam pateikto vykdomojo dokumento teisėtumo, negalima sutikti su apeliantės teiginiu, kad antstolis turėjo leisti jai naudotis 80 proc. pensijos dalimi, susikaupusia sąskaitoje nuo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pradžios, nes tokio įpareigojimo Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartyje nebuvo.

16Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį (atskirąjį) skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

17Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmos instancijos teismo nutartis pagrįsta, o atskirasis skundas netenkinamas (CPK 337 str. 1 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. pareiškėja Z. R. skundu prašė panaikinti antstolio D. T. 2015-04-16... 3. Suinteresuotas asmuo antstolis D. T. 2015-05-06 patvarkyme, kuriuo atsisakė... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 3 d. nutartimi... 5. Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip nepagrįstus pareiškėjos... 6. Pareiškėja Z. R. atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo... 7. Suinteresuotas asmuo antstolis D. T. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą... 8. Atskirasis skundas atmetamas. ... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 10. Teismas, įvertinęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis D. T. 2014-06-02 patvarkymu... 12. Skundas dėl antstolio D. T. veiksmų iš esmės grindžiamas aplinkybe, jog... 13. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia tai, kad jis... 14. Apeliantės argumentai, kad antstolis privalėjo leisti skolininkei disponuoti... 15. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 16. Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad įstatyminė... 17. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.,... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. nutartį palikti...