Byla 2A-1825/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Algirdo Gailiuno, Kazio Kailiuno ir Marytes Mitkuvienes (kolegijos pirmininke ir pranešeja), rašytinio proceso tvarka išnagrinejo atsakovo uždarosios akcines bendroves „Šakiu vandenys“ prašyma sustabdyti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo Arbitražinio teismo 2011 m. rugsejo 15 d. sprendimo, priimto arbitražineje byloje Nr. 1-NKA/11, vykdyma.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi prašyma, n u s t a t e :

3Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo Arbitražinis teismas 2011 m. rugsejo 15 d. sprendimu tenkino ieškovo UAB „Filtreja“ ieškini ir iš atsakovo UAB „Šakiu vandenys“ ieškovo naudai priteise 123 199,10 Lt skolos bei bylinejimosi išlaidas.

4Atsakovas UAB „Šakiu vandenys“ skundu kreipesi i Lietuvos apeliacini teisma, prašydamas panaikinti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo Arbitražinio teismo 2011 m. rugsejo 15 d. sprendima, priimta arbitražineje byloje Nr. 1-NKA/11. Skunde nurode, kad arbitražo arbitru kolegija nebuvo kompetentinga spresti šaliu ginca, sprendimas priimtas del ginco, nenumatyto arbitražiniame susitarime, priimtas sprendimas pažeidžia viešaja tvarka, todel jis naikintinas. Skunde taip pat prašo sustabdyti Arbitražinio teismo sprendimo vykdyma iki kol Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinetas atsakovo skundas. Nurode, kad nesustabdžius sprendimo vykdymo, ieškovas, gaves vykdomaji rašta, galimai kreiptusi i antstoli del sprendimu priteistos sumos išieškojimo. Ieškojus iš atsakovo priteista suma, o veliau Lietuvos apeliaciniam teismui galimai sprendima panaikinus, butu pažeisti teiseti atsakovo interesai, nes jis butu priverstas inicijuoti papildomus procesus, kuriu pagrindu megintu atgauti išieškotas pinigu sumas.

5Ieškovas UAB „Filtreja“ atsiliepimu i atsakovo prašyma del sprendimo vykdymo sustabdymo su prašymu nesutiko. Nurode, kad atsakovas nenurode kuo realiai butu pažeistos jo teises, jeigu nebutu imtasi laikinuju apsaugos priemoniu. Sprendimo vykdymo atgrežimo procedura nelaikytina jo interesu pažeidimu, o tik galimu nepatogumu. Skundžiamo arbitražinio teismo sprendimo vykdymo sustabdymas nepagristai suvaržytu ieškovo teises ir suteiktu atsakovui nepagrista pranašuma.

6Atsakovo UAB „Šakiu vandenys“ prašymas tenkintinas.

7Gincu nagrinejimas arbitraže, kaip teismui alternatyvi gincu sprendimo tvarka, pasižymi procesiniais ypatumais. Skirtingai nei teismo sprendimai, kuriu teisetumas bei pagristumas kontroliuojamas instancine tvarka peržiurint priimtus sprendimus apeliaciniu skundu ribose tiek faktu vertinimo, tiek teises taikymo aspektais, o apeliacinio skundo padavimas sustabdo teismo priimto sprendimo isiteisejima bei vykdyma iki bus išnagrinetas apeliacinis skundas (CPK 279 str. 1 d.), arbitražinio teismo sprendimas isiteiseja nuo jo priemimo momento ir šaliu turi buti vykdomas (Komercinio arbitražo istatymo 38 str. 1 d.). Arbitražinio teismo sprendimai vykdomi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (Komercinio arbitražo istatymo 38 str. 5 d.). Procesinius arbitražu sprendimu vykdymo ypatumus lemia ta aplinkybe, kad, skirtingai nei teismo priimti sprendimai, arbitražo sprendimai gali buti panaikinti tik labai ribotais Komercinio arbitražo istatyme numatytais pagrindais (Komercinio arbitražo istatymo 37 str. 3 ir 5 d.), todel ir tikimybe, kad ivykdžius arbitražo sprendima, jis bus panaikintas ir iškils vykdymo atgrežimo klausimas, skirtingai nei teismo sprendimu atveju, yra mažesne. Ivertines tai, kad tokia tikimybe, nors ir labai ribota, bet egzistuoja, istatymu leidejas Komercinio arbitražo istatyme (37 str. 2 d.) itvirtino Lietuvos apeliacinio teismo, kompetentingo nagrineti skundus del arbitražo sprendimo panaikinimo (Komercinio arbitražo istatymo 37 str. 1 d.) teise, priemus skunda del arbitražo sprendimo panaikinimo, vienos iš šaliu prašymu, sustabdyti skundžiamo arbitražo sprendimo vykdyma. Ši laikinoji apsaugos priemone savo esme atitinka CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkte numatyta laikinaja apsaugos priemone – išieškojimo vykdymo procese sustabdyma. Pagrindas Komercinio arbitražo istatymo 37 straipsnio 2 dalyje numatytos laikinosios apsaugos priemones taikymui, kaip ir kitu (CPK numatytu) laikinuju apsaugos priemoniu taikymui, yra gresme, kad šiu priemoniu nesiemus, arbitražo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 13 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2010 m. rugpjucio men. 3 d. nutartis civilineje byloje Nr. 2A-1009/2010).

8Teiseju kolegija, ivertinusi aukšciau išdestyta, daro išvada, kad nesustabdžius arbitražo sprendimo vykdymo iki bus išnagrinetas jo panaikinimo klausimas, arbitražo sprendimas gali buti ivykdytas priverstine tvarka ir veliau, panaikinus arbitražo sprendima, iškiltu priverstine tvarka jau ivykdyto arbitražo sprendimo vykdymo atgrežimo klausimas (CPK 760 str.). Taikydamas laikinasias apsaugos priemones teismas privalo siekti visu dalyvaujanciu byloje asmenu interesu balanso, nevaržyti šaliu teisiu daugiau negu butina tikslui pasiekti. Byloje nera duomenu, kad arbitražo sprendimo vykdymo sustabdymas sukeltu ženklius neigiamus padarinius ieškovui ar sudarytu prielaidas apsunkinti sprendimo vykdyma ateityje.

9Esant tokioms aplinkybems teiseju kolegija sprendžia, kad yra pagrindas, atsakovo prašymu, taikyti Komercinio arbitražo istatymo 37 straipsnio 2 dalyje numatyta laikinaja apsaugos priemone – arbitražo sprendimo vykdymo sustabdyma, minetos laikinosios apsaugos priemones taikymas šioje byloje nepažeidžia ekonomiškumo principo ir atspindi sieki užtikrinti dalyvaujanciu byloje asmenu interesu pusiausvyra.

10Lietuvos apeliacinio teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 145 straipsnio 1 dalies 13 punktu bei Komercinio arbitražo istatymo 37 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

11Atsakovo uždarosios akcines bendroves „Šakiu vandenys“ prašyma tenkinti.

12Sustabdyti Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo Arbitražinio teismo 2011 m. rugsejo 15 d. sprendimo arbitražineje byloje Nr. 1-NKA/11 vykdyma iki Lietuvos apeliacinis teismas išnagrines atsakovo uždarosios akcines bendroves „Šakiu vandenys“ skunda del Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo Arbitražinio teismo 2011 m. rugsejo 15 d. sprendimo panaikinimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai