Byla 2-948-1003/2018
Dėl oficialaus testamento pripažinimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Danas Lisas, sekretoriaujant Linai Deržinskienei, dalyvaujant ieškovei Z. D., jos atstovui advokatui Drąsučiui Narmontui, atsakovės L. S. atstovei advokatei Violetai Savickienei, trečiajam asmeniui Šiaulių miesto 3-ojo notarų biuro notarei Neringai Vitkienei, nedalyvaujant atsakovei L. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Z. D. patikslintą ieškinį atsakovei L. S., trečiajam asmeniui Šiaulių miesto 3-ojo notarų biuro notarei Neringai Vitkienei, dėl oficialaus testamento pripažinimo negaliojančiu nuo jo sudarymo momento,

Nustatė

21. Ieškovė Z. D. pareikštu patikslintu ieškiniu atsakovei L. S. prašo: pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento oficialų testatorės A. S., mirusios ( - ), testamentą, 2013 m. sausio 8 d. patvirtintą Šiaulių miesto 3-iojo notarų biuro notarės Neringos Vitkienės; pripažinti galiojančiu testatorės A. S., mirusios ( - ), testamentą, 1995 m. gegužės 23 d. patvirtintą notarės Irenos Paulauskienės.

32. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovės teta A. S. 1953 metais atvyko gyventi į Lietuvą iš Rusijos. Po sutuoktinio mirties likusi viena, A. S. 1995 metais sudarė testamentą, kuriuo visą savo turtą po mirties paliko ieškovei. Ieškovė rūpinosi teta, padėdavo jai buityje. 2009 – 2010 metais pablogėjo A. S. sveikata, sutriko atmintis, sunkiai orientavosi aplinkoje, pasiklysdavo pažįstamoje aplinkoje. 2013 m. sausio 8 d. A. S. sudarė testamentą, patvirtintą trečiojo asmens, kuriuo savo turtą paliko bendradarbės dukteriai atsakovei L. S.. Mano, kad 2013 m. sausio 8 d. testamento sudarymo metu A. S. dėl savo psichinės ir fizinės sveikatos būklės negalėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, testamentu nebuvo išreikšta tikroji testatorės valia. Atsakovė pasinaudojo bloga psichine ir fizine A. S. sveikatos būkle, nes testamento sudarymo metu palikėjai buvo 87 metai amžiaus, ji turėjo psichikos sutrikimų, notarė neturėjo tvirtinti tokio testamento. Prieš sudarant testamentą medicininiuose dokumentuose nurodyta, kad palikėja nori palikimą palikti dukterėčiai, t. y. ieškovei. A. S. nemokėjo lietuviškai nei skaityti, nei rašyti, o 2013 m. sausio 8 d. testamentas surašytas lietuvių kalba, neišverstas į rusų kalbą, palikėja neįrašė į testamentą ranka, kad dokumentas jai buvo išverstas į lietuvių kalbą. 2015 m. rugpjūčio 13 d. teismo sprendimu A. S. buvo pripažinta neveiksnia, o 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartimi ieškovė buvo paskirta neveiksnios A. S. globėja ir turto administratore. ( - ) A. S. mirė, visas su laidojimu susijusias išlaidas padengė ieškovė. Prašo tenkinti patikslintą ieškinį.

43. Ieškovė patvirtino patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes, paaiškindama, kad nuo 2011 metų tetos sveikatos būklė nuolat blogėjo, sutriko atmintis, neprisimindavo vardų, giminaičių, tetą buvo lengva paveikti, įtakoti, ji savo nuomonės neturėjo, todėl atsakovė prikalbino tetą nuvykti į medicinos įstaigą, vėliau – pas notarę testamentui sudaryti. Ieškovė ir A. S. 2012 metais buvo apsipykusios. Atsakovė savanaudiškai pasinaudojo bloga A. S. sveikatos būkle, prikalbino senyvo amžiaus žmogų sudaryti atsakovei palankų testamentą. A. S. testamentu neišreiškė savo tikrosios valios, nes nesuprato savo veiksmų reikšmės, sudarė testamentą, kurio nesuprato, nes nemoka lietuviškai nei skaityti, nei rašyti, manytina, kad su testamento turiniu nebuvo tinkamai supažindinta. Medicininėje pažymoje nurodyta, kad A. S. turtą nori palikti savo dukterėčiai, o testamentu turtas paliktas atsakovei. Notarė nesiaiškino, kodėl palikimas paliekamas svetimam žmogui, atliko notarinį veiksmą su žmogumi, kuris nesupranta lietuvių kalbos. Notarė galėjo perskaityti bet kokią informaciją, todėl neaišku, ką notarė pagarsino, ar išaiškino testatorei testamentą. Kelia įtarimų aplinkybė, kad medicininė pažyma, skirta pateikti notarui, išduota pusė valandos pabendravus su A. S., nedalyvaujant profesionaliam vertėjui. Jei medicinos įstaigoje palikėja klydo įvardindama asmenis, tai ir sudarydama testamentą galėjo suklysti. Prašo tenkinti patikslintą ieškinį.

54. Atsakovė L. S. atsiliepime į patikslintą ieškinį su juo nesutiko, prašydama atmesti patikslintą ieškinį kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad 2013 m. sausio 8 d. testamento sudarymo metu A. S. buvo veiksni, suprato savo veiksmų esmę ir jų padarinius, ji nebuvo pripažinta neveiksnia įstatymo nustatyta tvarka. Iki 2013 metų testamento sudarymo A. S. niekada nesilankė pas psichiatrus ar psichologus, joks medikas nekonstatavo, jog moters psichika yra sutrikusi. Atsakovė ir jos motina nuolat bendravo su A. S., nuo 2012 metų padėdavo jai tvarkytis buityje, pasigaminti maistą, sutvarkyti namus, nes pačiai tapo sunku apsitarnauti dėl viršsvorio, aukšto kraujo spaudimo, nugaros ir sąnarių skausmų, pradėjo blogai matyti, girdėti, paprašė palydėti pas gydytojus. A. S. skundėsi, kad giminaitė Z. D. jai priekaištauja, kad ji per ilgai gyvena, už kiekvieną paslaugą reikalauja pinigų. Iki 2014 metų pabaigos A. S. elgesyje nebuvo jokių pokyčių, ji buvo šviesios atminties, gerai orientavosi aplinkoje. 2013 m. sausio 8 d. testamentą A. S. sudarė laisva valia, šis testamentas yra galiojantis ir išreiškiantis testatorės valią.

65. Atsakovė patvirtino atsiliepime į patikslintą ieškinį išdėstytas aplinkybes, paaiškindama, kad A. S. pažįsta nuo 1956 – 1957 metų, jos motina ir palikėja yra kilusios iš tos pačios vietovės Smolensko srityje, Rusijoje. A. S. lietuviškai nekalbėjo, tačiau kai ką suprasdavo. 2012 metais A. S. paprašė palydėti ją pas gydytoją, nes ieškovė nuolat už nuvežimą ima pinigus. 2013 metus, t. y. Naujuosius metus, sutiko kartu, pasakė parašysianti atsakovei testamentą, nes su dukterėčia nebendrauja. Ieškovė nebendravo su A. S. 2012 – 2014 metais. Medicinos įstaigoje A. S. pasakė turtą paliksianti giminaitei todėl, kad norėjo apgauti giminaitę, nes ieškovės marčios yra medikės, bijojo, jog giminaitė, sužinojusi apie testamentą, neduos jai ramybės. Gavusi iš psichiatrės pažymą, A. S. savanoriškai nuvyko pas notarę, bendravo su notare apie 40 minučių. Notarė su testatore bendravo rusų kalba, testamentas surašytas lietuvių kalba. Notarė įsitikino, ar testatorė suvokia testamento esmę, notarei nekilo abejonių dėl testatorės psichinės sveikatos būklės. Nėra pagrindo abejoti notarės sąžiningumu, nešališkumu. Paskutinį kartą bendravo su A. S. 2014 metų gruodžio mėnesį. Ginčas su ieškove kilo tuomet, kai 2015 metų pradžioje atsakovė informavo ieškovę apie testamentą. Prašo atmesti patikslintą ieškinį kaip nepagrįstą.

7Patikslintas ieškinys atnestinas.

86. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2013 m. sausio 8 d. Šiaulių rajono 3 - ojo notarų biuro notarė Neringa Vitkienė patvirtino A. S., a. k. ( - ) testamentą (notarinio registro Nr. 149), kuriuo A. S. jai priklausantį turtą – butą su rūsiu, esantį ( - ), ir visą kitą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, ir visą kitą turtą, kad ir kur jis bebūtų ir iš ko besusidėtų, kuris priklausys testatorei mirties dieną, ir kuris atsiras po jos mirties, paliko L. S., a. k. ( - ) Testamentą pasiršė pati testatorė A. S., įrašydama vardą, pavardę ir pasirašydama (1 t. 72 b. l.).

97. Ieškovė yra palikėjos A. S., mirusios ( - ), dukterėčia (sesers duktė) ir po tetos mirties ginčija testatorės 2013 m. sausio 8 d. sudarytą ir notarine tvarka patvirtintą testamentą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.89 straipsnio pagrindu, tvirtindama, jog testamento sudarymo metu jos teta dėl progresuojančios psichikos ligos ir senyvo amžiaus buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės bei jų valdyti ir testamentą surašė įtakota, paveikta atsakovės.

108. Ieškovės prašymu, testatorės A. S. psichinei būklei testamento pasirašymo metu nustatyti, byloje buvo paskirta pomirtinė teismo psichiatrijos ekspertizė, ekspertizę atliko ieškovės pasirinktos ekspertizės įstaigos ekspertas. 2018 m. gegužės 8 – birželio 1 d. teismo psichiatrijos ekspertizės aktu Nr. ( - )2018 teismo psichiatras ekspertas Sergejus Repovas, išanalizavęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, A. S. asmens sveikatos istoriją, byloje esančius medicininius dokumentus, pridėtą 2015 m. birželio 3 d. ambulatorinės teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės aktą Nr. ( - )2015, padarė išvadą, kad: tiriamoji A. S. daug metų sirgo padidinto kraujospūdžio liga su širdies nepakankamumu, taip pat buvo diagnozuotas lėtinis prieširdžių virpėjimas. Šie sutrikimai taip pat sąlygoja kraujotakos sutrikimus galvos smegenyse, lemiančius lėtinę galvos smegenų išemiją. Tuo pačiu metu tiriamosios psichikos būklė buvo objektyviai įvertinta 2013 m. sausio 3 d. psichiatro bei psichologo. Prašymą dėl pažymos išdavimo tiriamoji surašė pati rusų kalba, įskaitomai savo ranka, visiškai adekvačiai. 2013 m. sausio 3 d. buvo užpildytas protinės būklės mini tyrimas, kurio įvestis – 26 balai, pažinimo sutrikimo nėra. Psichiatro įraše nurodoma, kad tiriamoji atėjo su lazdele kontaktiška, mąstymas nuoseklus, laike orientuota, vietoje orientuota, prasmingai atsako į klausimus, atmintis pakankama, dėmesio koncentracija pakankama, su klausos aparatu, dėl notarinių veiksmų supranta, nori užrašyti dukterėčiai Liudai butą, nes tikisi, kad prižiūrės, kalba rusiškai. Išvada: psichiškai sveika. 2014 m. gruodžio 30 d. įraše stebėta neigiama pažinimo funkcijų dinamika. Aprašoma, kad kontaktas formalus, sąmoninga, savyje orientuota, tačiau sutrikusi orientacija laike, mąstymas lėtas, neproduktyvus, nuotaika pažeminta ir rekomenduojama psichologo konsultacija dėl MMSE protinės būklės mini tyrimo įvertinimo. Pagal objektyvius medicininius duomenis – ryškus tiriamosios pažinimo funkcijų susilpnėjimas stebėtas nuo 2015-01-06, kuomet įvertinus protinės būklės mini tyrimą MMSE – 9 balai, kas atitinka ryškų pažinimo funkcijų sutrikimą, užpildyta Blessed?o demecijos skalė įvertis 23 balai, kas atitinka sunkų pablogėjimą. Šį įvertinimą patvirtina ir Šiaulių teritoriniame ekspertiniame skyriuje atlikta teismo psichiatrijos ekspertizė 2015 m. birželio 3 d. dėl tiriamosios pripažinimo neveiksnia, kur tiriamajai buvo diagnozuota kita kraujagyslinė demencija (2 t. 153-155 b. l.).

119. Atsakydamas į teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartyje suformuluotus klausimus, ekspertas Sergejus Repovas 2018 m. gegužės 8 – birželio 1 d. teismo psichiatrijos ekspertizės akte Nr. ( - )2018 konstatavo, kad A. S., gim. ( - ), testamento sudarymo metu 2013-01-08 nestebėta jokių pažinimo funkcijos sutrikimų, dėl ko ji galėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmę ir galėjo juos teisingai valdyti. A. S., gim. ( - ), dėl savo psichikos sveikatos būklės turėjo galimybę 2013-01-08 savarankiškai priimti sprendimus ir atlikti įvairius teisines pasekmes sukeliančius veiksmus. A. S., gim. ( - ), dėl savo psichikos sveikatos būklės 2013-01-08 galėjo išreikšti valią sudarydama testamentą, jį suprasti ir pasirašyti. VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos centro 2013-01-03 pažymėjimas Nr. 3.30-08 apie tai, kad A. S., gim. ( - ), yra psichiškai sveika, neabejotinai buvo išduotas objektyviai įvertinus A. S. psichikos sveikatos būklę (2 t. 145-146, 153-155 b. l.).

1210. Teismo posėdyje ekspertas Sergejus Repovas patvirtino teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. ( - )2018 išvadas, nurodydamas, kad pomirtinės teismo psichiatrijos eksperizės atlikimo metu pagal griežtai nustatytą tvarką vertinami visi pateikti mediciniai duomenys apie asmenį nuo jo gimimo. Tyrimo įvestis – 26 balai, kas net nėra lengvas psichinės būklės sutrikimas. Psichikos sutrikimas nustatomas, kai tyrimo įvestis yra mažesnė nei 20 balų. Aplinkybė, kad pas gydytoją 2013-01-03 palydėjusią atsakovę A. S. įvardino kaip dukterėčią Liudą, atskleidžia psichologinį santykį su žmogumi, tačiau nerodo sutrikimo ir nepaneigia, jog asmuo yra psichiškai sveikas. Tyrimo metu nekilo abejonių, jog testamento sudarymo metu 2013-01-08 A. S. dėl savo psichikos būklės galėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmę ir galėjo juos teisingai valdyti.

1311. Nors ekspertizės aktas teismui neprivalomas, ekspertizės akto duomenys neturi teismui išankstinės galios ir yra vertinami pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės, o konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t. y. atmetami kaip įrodymas, jeigu yra duomenų dėl jų nepagrįstumo, nepatikimumo ar kitokio ydingumo. Teismas, įvertinęs eksperto išvadą kartu su įžangine ir tiriamąja ekspertizės dalimis, ją papildančius eksperto Sergejaus Repovo teismo posėdyje duotus parodymus, medicininius duomenis bei kitus byloje surinktus įrodymus, nemato pagrindo abejoti šios pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės tiriamojoje dalyje nustatytomis konkrečiomis aplinkybėmis, eksperto argumentacija ir padarytomis išvadomis, kadangi jas pagrindžia faktiniai tyrimo duomenys, taip pat jos atitinka kitus byloje esančius įrodymus. Teismas pažymi, jog ekspertas Sergejus Repovas teisme duodamas parodymus akte pateiktomis išvadomis nesuabejojo, jas patvirtino.

1412. Į bylą pateikta A. S. sveikatos istorija patvirtina, kad moteris sirgo lėtinėmis vidaus ligomis, įskaitant širdies ligas (išeminė širdies liga, lėtinis prieširdžių virpėjimas, širdies nepakankamumas, arterinė hipertenzija), daugybinę ostochondrozę, spondilioartrozę, juosmens srities radikuliopatiją, abipusę kelio sąnarių artrozę, kataraktą, artritą, inkstų akmenligę ir kt., tačiau psichikos būklės sutrikimų iki testamento sudarymo 2013-01-08 momento nenustatyta (1 t. 69 b. l.).

1513. Teisme liudytoja apklausta A. S. šeimos gydytoja R. M. parodė, kad A. S. buvo jos pacientė nuo 1981 metų. Paskutinius 10 metų pacientė skundėsi širdies ligomis, sąnarių problemomis, galvos svaigimu, blogai girdėdavo, tačiau savo adresą, vartojamus vaistus atsimindavo. Į medicinos įstaigą pacientę atlydėdavo ieškovė, vėliau – atsakovė, po to, vėl atvykdavo su ieškove. Ilgą laiką pacientės psichikos būklė buvo gera, tačiau pablogėjo keli metai prieš mirtį. Medicinos įstaigoje A. S. lankydavosi kas 3-4 mėnesiai. Mano, kad testamento sudarymo momentu moteris buvo veiksni.

1614. UAB „Lieporių šeimos gydytojų centras“ asmens sveikatos istorijos įrašai patvirtina, kad A. S. 2013 m. sausio 3 d. ranka užpildė prašymą išduoti jai medicininę pažymą apie jos psichinę sveikatos būklę, pažyma reikalinga pateikti notarui. Pažyma užpildyta rusų kalba, aiškiai įskaitoma ir suprantama. Protinės būklės trumpas tyrimas (MMSE) rodo, kad asmens protinė būklė įvertinta 26 balais, maksimalus balų formalizuotoje lentelėje skaičius – 30, išvadoje įrašyta, kad A. S. pažinimo sutrikimų šiuo metu nestebima. Psichologė Eglė Žaronaitienė įrašė, kad: A. S. atvyko dėl notarinių veiksmų atlikimo. Skundų dėl atminties neišsako. Orientuota visais atžvilgiais teisingai. Trumpas protinės būklės tyrimas MMSE testu šiuo metu pažinimo sutrikimų nerodo (26 taškai). Kognityvinės funkcijos atitinka amžių. Psichiatrės Dianos Malinauskienės įrašai taip pat patvirtina, jog A. S. pateikta informacija apie asmenį (atvykimo tikslas, motyvai, gyvenimo istorija, sveikatos būklė (ligos, vartojami vaistai)), nekėlė abejonių, kad moteris yra psichiškai sveika (1 t. 78 b. l.).

1715. Teismo posėdyje liudytoja Eglė Žaronaitienė parodė, kad asmenys dėl pažymų gavimo notariniam veiksmui atlikti priimami ir be eilės. Tyrimo metu bendrauja su asmeniu, pašnekina jį, įvertina žmogaus bendrą orientaciją laike, vietoje, klausinėja kokia data, kur randasi, ar supranta klausimų esmę, tikrina atmintį. Procedūra trunka apie pusvalandį. Ji gerai moka rusų kalbą, todėl su rusakalbiu asmeniu bendrauja ir visą procedūrą atlieka rusų kalba. Kai asmuo klysta nurodydamas vardus, tai neturi įtakos orientacijai, jei asmuo orientuotas laike, vietoje. Tyrimo metu tiriamajai davė 26 balus, nes nekilo abejonių dėl psichinės sveikatos būklės. Nuo atlikto tyrimo būsena gali kardinaliai pablogėti per 5 dienas tuomet, jei asmuo patirtų insultą.

1816. Teismo posėdyje liudytoja Diana Malinauskienė parodė, kad įstaigos tikslas – kuo greičiau priimti besikreipiančius asmenis, net ir tą pačią dieną priima. Jei ateina asmenys, nemokantys valstybinės kalbos, kalba asmens mokama kalba. Pokalbio su asmeniu metu klausia apie atvykimo tikslą, kokį notarinį veiksmą nori žmogus atlikti, kaip suvokia, argumentuoja tą veiksmą, vyksta laisvas pokalbis. Pokalbio metu stengiasi nustatyti veiksmo logiškumą, nesiekdama suprasti sandorio naudingumo, įvertinti asmens protavimą, mąstymą, orientaciją.

1917. Iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių teismo psichiatrijos skyriaus 2015 m. birželio 3 d. teismo psichiatrijos ekspertizės akto Nr. ( - )2015 išvados matyti, jog A. S. nuo 2013 metų stipriai nusilpo atmintis, pradėjo sunkiai orientuotis aplinkoje, jai 2015 m. sausio 6 d. buvo atliktas protinės būklės mini tyrimas (MMSE), įvertis – 9 balai, kas atitinka ryškų pažinimo sutrikimą. 2015 m. sausio 6 d. buvo užpildyta Blessed?o demencijos skalė, įvertis – 23 balai, sunkus pablogėjimas, bei buvo nustatyta diagnozė: psichikos sutrikimas – kita kraujagyslinė demencija, dėl ko A. S. negali teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir negali juos teisingai valdyti.

2018. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3417-650/2015 matyti, jog A. S. buvo pripažinta neveiksnia. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-7899-650/2015 A. S. nustatyta nuolatinė globa, jog globėja ir turto administratore paskirta Z. D. (1 t. 15-18 b. l.).

2119. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) savo praktikoje yra konstatavęs, kad įstatyme nustatyta galimybė asmeniui savo nuožiūra nuspręsti, kam po jo mirties atiteks teisė disponuoti likusiu turtu, o tokios valios išraiškos forma – testamentas, kuris apibrėžtinas kaip asmeninis, vienašalis, rašytinis, įstatymo nustatyta tvarka testatoriaus sudarytas sandoris, kurio teisinių padarinių atsiranda tik testatoriui mirus ir kuris suteikia pirmenybę paveldėti jame nurodytiems asmenims (CK 5.2 straipsnio 2 dalis). Kaip ir kiekvienas sandoris, testamentas turi turėti tokius būtinus elementus: subjektą, valią ir jos išraišką, turinį bei formą. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatoriaus valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjo valią (žr., pvz., LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2011). Testamentą gali sudaryti tik veiksnus asmuo, kuris suvokia savo veiksmų reikšmę ir padarinius (CK 5.15 straipsnio 2 dalis). Kai testamentą sudarė asmuo, kuris negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės, testamentas gali būti pripažįstamas negaliojančiu CK 1.89 straipsnio pagrindu, t. y. dėl to, kad fizinis asmuo, kuris, nors ir būdamas veiksnus, sandorio sudarymo metu buvo tokios būsenos, jog negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. CK 1.89 straipsnio pagrindu nuginčijami sandoriai priskiriami prie sandorių su valios trūkumais. Sandoris gali būti pripažįstamas negaliojančiu tik tuo atveju, kai jame išreikšta asmens valia dėl kokios nors priežasties (ligos ar kt.) neatitinka tikrosios sandorio šalies valios. Pasisakydamas dėl šios normos aiškinimo ir taikymo, LAT yra nurodęs, kad teismai, nagrinėdami ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kai sandorį sudarė fizinis asmuo, negalėjęs suprasti savo veiksmų reikšmės, turi atsižvelgti į duomenis apie šio asmens būseną sandorio sudarymo metu ir sudaryto sandorio turinį (sandorio naudingumą ar žalingumą, pagrįstumą ir kt.) (žr., pvz., LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 4 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2009). Bylų, kuriose ginčijamas mirusio testatoriaus testamentas CK 1.89 straipsnio pagrindu, nagrinėjimo ypatumas yra tas, kad testatoriaus gebėjimai suvokti savo veiksmų reikšmę ir padarinius vertinami retrospektyviai, neišklausant paties testatoriaus, paprastai pagal liudytojų parodymus ar ekspertų išvadas, priimtas remiantis medicininiuose dokumentuose išlikusiais įrašais apie testatoriaus sveikatos būklę. Pažymėtina, kad siekiant nuginčyti testamentą, kaip sudarytą savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti ir jų valdyti asmens, turi būti nustatyta medicininių ir juridinių kriterijų sutaptis (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 3 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-190/2013). Savo praktikoje dėl testamento pripažinimo negaliojančiu LAT jau yra pažymėjęs, kad gerbti testatoriaus valią reikalauja gero elgesio (geros moralės) taisyklės. Ši moralinė nuostata taikant testamento sudarymo tvarką reglamentuojančias normas įgyvendinama per civilinių teisinių santykių subjektų teisinę pareigą įgyvendinant savo teises bei atliekant pareigas veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) bei įstatyme nustatytą pareigą vadovautis šiais principais ir teismui aiškinant įstatymus bei juos taikant (CK 1.5 straipsnio 4 dalis) (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 30 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2010). Analogiška nuostata turi būti taikoma ir įrodymų vertinimui, todėl teismo išvada, kad testamento surašymo metu testatorius negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų padarinių, gali būti padaryta, jei pašalinamos visos pagrįstos abejonės.

2220. Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad 2013 m. sausio 8 d. oficialiajame testamente neišreikšta tikroji testatorės A. S. valia. Byloje taip pat nėra duomenų, jog A. S. 2013 m. sausio 8 d. teismo sprendimu būtų buvusi pripažinta neveiksnia. Liudytojų, neturinčių suinteresuotumo bylos baigtimi, šeimos gydytojos R. M., psichologės Eglės Žaronaitienės, psichiatrės Dianos Malinauskienės, eksperto Sergejaus Repovo parodymai taip pat nepatvirtina, jog ginčo testamento sudarymo momentu testatorė negalėjo suvokti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, o priešingai, testatorė buvo psichiškai sveika, orientuota visais atžvilgiais teisingai, pažinimo sutrikimų nerasta (MMSE įvertis– 26 balai), t. y. testamento sudarymo metu 2013 m. sausio 8 d. A. S. dėl savo psichikos būklės galėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmę ir galėjo juos teisingai valdyti. Liudytojų R. M., Eglės Žaronaitienės, Dianos Malinauskienės, eksperto Sergejaus Repovo parodymai tarpusavyje neprieštaraujantys, nuoseklūs, atitinkantys bylos medžiagą, todėl teismas neturi pagrindo jais netikėti. Ieškovė privalėjo teismui nurodyti ir įrodymais pagrįsti aplinkybę, kad medicinos specialistės, susitarusios su atsakove, specialiai padarė neteisingus medicininius įrašus, siekdamos padėti atsakovei užvaldyti testatorės turtą, tačiau tokių įrodymų byloje nėra (CPK 178 str.).

2321. Teismas pažymi, kad liudytojų A. D., V. D., E. D., V. I. parodymai dėl ginčo dalyko vertintini kritiškai, atsižvelgiant į tai, jog A. D. yra ieškovės sūnus, V. D. – ieškovės marti, E. D. – ieškovės sutuoktinis, V. I. – atsakovės artima draugė, todėl tiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi. Liudytojos M. Z. B. parodymai nei patvirtina, nei paneigia aplinkybę, kad testamento sudarymo metu A. S. suprato savo veiksmų esmę ir galėjo juos teisingai valdyti.

2422. Itin reikšminga šio ginčo kontekste aplinkybe teismas laiko tai, jog testamentą pasirašė pati testatorė notarės Neringos Vitkienės akivaizdoje, testatorės ranka parašytas vardas, pavardė, parašas yra padėtas pakankamai tvirtai, pasirašyta tinkamoje vietoje, nepraleidžiant raidžių, kas taip pat leidžia teismui tikėti ginčo testamento pasirašymo momentu testatorės sąmoninga ir socialiai orientuota būkle. Ne mažiau svarbi ir ta aplinkybė, jog testatorės parašo tikrumas ginčo testamente ieškovės nebuvo ginčijamas, kas leidžia tvirtinti, jog ieškovė nesuabejojo, jog A. S. 2013 m. sausio 8 d. gebėjo pasirašyti testamente.

2523. Notariato įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2012-07-01 iki 2015-01-01) 15 straipsnyje nustatyta, kad notaro raštvedyba tvarkoma valstybine kalba. Sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi valstybine ir kita abiems šalims priimtina kalba; 30 straipsnyje nustatyta, kad notarai privalo išaiškinti atliekamų notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes asmenims, kurie nori juos atlikti; 31 straipsnyje nustatyta, kad notaras, atlikdamas notarinius veiksmus, nustato fizinių asmenų, jų atstovų arba juridinių asmenų atstovų asmens tapatybę. Lietuvos Respublikos piliečių tapatybė nustatoma pagal pateiktą asmens tapatybės kortelę arba kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Tvirtinant sandorius, įsitikinama fizinių asmenų veiksnumu ir patikrinamas juridinių asmenų, dalyvaujančių sandoriuose, teisnumas. Tvirtindamas testamentą, notaras privalo jame nurodyti, kad jis įsitikino testatoriaus veiksnumu.

2624. Iš bylos duomenų matyti, kad notarė Neringa Vitkienė įsitikino testatorės A. S. veiksnumu, notarei buvo pateiktas 2013 m. sausio 3 d. VšĮ Dainų PSPC psichikos centro pažymėjimas Nr. 3.30-08 apie tai, kad A. S., gim. ( - ) yra psichiškai sveika (2 t. 7 b. l.). Notarė patikrino Centrinės hipotekos įstaigos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrą, 2013 m. sausio 8 d. registre nerasta duomenų apie A. S. įrašus (2 t. 8 b. l.).

2725. 2013 m. sausio 8 d. testamente nurodyta, kad notarė patikrino testatorės A. S. asmens tapatybę pagal pateiktą pasą, išaiškino Civilinio kodekso 5.20 straipsnio turinį, garsiai perskaitė testamentą, išaiškino testamento turinį, turinys testatorei suprantamas ir atitinka testatorės valią, priimtas ir pasirašytas, žodžiu išverstas į rusų kalbą. Patvirtindama testamentą notarė įsitikino testatorės veiksnumu. Testamentas sudarytas valstybine lietuvių kalba įvertinus, kad testatorė yra Lietuvos Respublikos pilietė.

2826. Tai, kad testamento sudarymo metu A. S., sudarydama testamentą veikė sąmoningai, patvirtino ir teisme apklausta notarė Neringa Vitkienė, kuri nurodė, jog tvirtinant testamentą jokių abejonių dėl testatorės veiksnumo nekilo, buvo padarytos užklausos ir gauti duomenys iš Neveiksnių asmenų registro, gauta medikų pažyma. Kai ateina vyresnio amžiaus žmogus, dar nuodugniau viską tikrina. Vertėjo kviesti neprivalo, jei notaras sugeba kalbėti testatoriui suprantama kalba, testatorę apklausinėjo ir su ja bendravo rusų kalba, kurią puikiai moka. Prieš sudarant testamentą klausinėja testatorės, kur yra gimusi, kokia mergautinė pavardė, kur gyvena, kam palieka turtą testamentu, neįvardijant giminystės ryšio, kalba apie orą, sveikatą, kitus dalykus. Neklausinėja, kodėl palieka turtą testamentu konkrečiam asmeniui, gerbia testatorės valią. Anksčiau sudaryto testamento A. S. neminėjo, o jei būtų paminėjusi, ši aplinkybė būtų įrašyta į testamentą, jog naikinami visi anksčiau buvę testamentai. Kadangi notaras atsako už atliktą notarinį veiksmą, ji išaiškina testatoriui testamento esmę, kokį dokumentą asmuo pasirašo. A. S. žodžiu išvertė testamentą į rusų kalbą, A. S. pasirašė, kad viską supranta.

2927. Spręstina, kad notarė Neringa Vitkienė, prieš tvirtindama testamentą įsitikino, jog testatorė A. S. orientuojasi aplinkybėse, testatorės elgesys nesukėlė jokių abejonių dėl jos sugebėjimo suprasti savo veiksmus sudarant testamentą, jį pasirašant, tiek gebėjimo juos valdyti bei patvirtino faktą, jog testatorė savo laisva valia, niekam nedalyvaujant ir nedarant įtakos išsakė testamento turinį, kurį ji patvirtino. Nebuvo nei nustatyta, nei įrodinėjama, kad notarė turėjo interesą netinkamai atlikti savo pareigas, būti šališka, todėl teismas neturi jokio pagrindo netikėti testamentą tvirtinusios notarės, kuri nėra testamento pagrindu susiklosčiusių paveldėjimo santykių subjektas ir neturi materialinio teisinio suinteresuotumo dėl testamento galiojimo, nurodomomis aplinkybėmis tiek dėl testamento tvirtinimo procedūros, tiek dėl testatorės sugebėjimo suprasti savo veiksmus sudarant testamentą, jį pasirašant, tiek gebėjimo juos valdyti. Ieškovės teiginiai, kad A. S. testamentu neišreiškė savo tikrosios valios, nes nesuprato savo veiksmų reikšmės, sudarė testamentą, kurio nesuprato, nes nemoka lietuviškai nei skaityti, nei rašyti, kad su testamento turiniu nebuvo tinkamai supažindinta, notarė galėjo perskaityti bet kokią informaciją, todėl neaišku, ką notarė pagarsino, ar išaiškino testatorei testamentą, vertintini kaip deklaratyvūs, neparemti jokiais byloje esančiais įrodymais, todėl atmestini kaip neįrodyti ir nepagrįsti bylos medžiaga. Pažymėtina, kad pats notarinis veiksmas dėl testamento sudarymo ir tvirtinimo nebuvo skundžiamas.

3028. Teismas taip pat pažymi, jog Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi, CK 5.18 straipsnio 1 dalimi, įpėdinių dalyvavimas sudarant testamentą yra leidžiamas ir net jų dalyvavimas, įkalbinėjimas ar prašymas sudaryti jiems palankų testamentą savaime nereiškia nesąžiningumo ar apgaulės, prievartos naudojimo testatorės atžvilgiu bei neturi įtakos testamento galiojimui, todėl daro išvadą, jog, nei tas faktas, jog atsakovė galėjo susisiekti su notare dėl testamento sudarymo, nei tai, jog ji, notarės nurodymu organizavo gydytojo psichiatro pažymos apie testatorės psichinę sveikatą išdavimą, nuvykimas kartu su testatore į notarės kontorą ir joje buvimas ginčo testamento pasirašymo, notarinio tvirtinimo metu, nesudaro jokio pagrindo abejoti testamento sudarymo procedūros atlikimu ar testatorės galimybe 2013 m. sausio 8 d. laisva valia nurodyti ginčijamo testamento turinį. Nagrinėjamu atveju ieškovė tvirtindama, jog atsakovė primetė savo valią testatorei ginčo testamento sudarymo metu, nepateikė nei vieno objektyvaus įrodymo, jog testamento sudarymo metu testatorės valia atsakovės veiksmais būtų palaužta. Konstatuotina, jog oficialiojo testamento sudarymo ir tvirtinimo tvarkos trūkumų nebuvo, testamento formos trūkumų taip pat nenustatyta.

3129. Ieškovės teiginiai, kad 2009 – 2010 metais pablogėjo A. S. psichinė sveikata, sutriko atmintis, ji neprisimindavo vardų, giminaičių, sunkiai orientavosi aplinkoje, pasiklysdavo pažįstamoje aplinkoje, ją buvo lengva paveikti, įtakoti, ji savo nuomonės neturėjo, dėl savo psichinės ir fizinės sveikatos būklės A. S. negalėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, laikytini subjektyviomis ieškovės prielaidomis. Ieškovė nedirba gydytojos psichiatrės darbo, neturi specialiųjų medicinos žinių, reikalingų asmens psichinės sveikatos būklės įvertinimui, todėl nėra pajėgi objektyviai įvertinti asmens psichinę būklę ir/ar pagal medicininiuose dokumentuose fiksuotus simptomus diagnozuoti ligas. Svarbu pažymėti ir tai, kad ieškovė negyveno su testatore, ją lankė ir A. S. sveikatos būklę galėjo įvertinti tik epizodiškai. Teismo nuomone, šiuo atveju svarbu įvertinti ir tai, jog, nors ieškovė tvirtina jau nuo 2009 m. pastebėjusi A. S. psichikos būklės pablogėjimą, tačiau nei karto neiniciavo veiksmų, kad A. S. parodyti gydytojams psichiatrams, ištirti senyvo amžiaus moters, atsižvelgiant į diagnozuotas ligas, psichinę sveikatą iki ginčo testamento surašymo momento, todėl spręstina, kad iki ginčo testamento sudarymo momento A. S. psichinė sveikata nekėlė abejonių, ką iš esmės patvirtina ir byloje esantys medicininiai duomenys.

3230. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatorės valia, t. y. ar testamento turinys atitinka palikėjos valią. Vertinant ginčijamo testamento turinį jo naudingumo ar žalingumo, pagrįstumo, protingumo bei kitais reikšmingais CK 1.89 straipsnio taikymui aspektais, pažymėtina, jog testatorė visą savo turtą paliko artimai draugei – atsakovei L. S.. Byloje surinkti duomenys rodo, jog testatorė su atsakove buvo pažįstamos nuo 1956 – 1957 metų, testatorė ir atsakovės motina yra kilusios iš tos pačios vietovės Smolensko srityje, Rusijoje. Laikotarpiu nuo 2012 iki 2014 metų, kai A. S. išvis nebendravo su ieškove, atsakovė nuolat rūpinosi testatorės visais kasdieniais poreikiais, sveikata, lydėdavo pas gydytojus ir pan. Teismas sprendžia, kad turto palikimas atsakovei iš esmės atitiko testatorės gyvenimiškas aplinkybes, yra logiškas ir gana tikėtinas įvertinus tai, jog būtent atsakovė vienasmeniškai rūpinosi testatore bei tai, jog testatorės ir ieškovės santykiai buvo konfliktiški, moterys aptariamu laikotarpiu nebendravo.

3331. Aplinkybė, kad prieš sudarant testamentą medicininiuose dokumentuose nurodyta, jog palikėja nori palikimą palikti dukterėčiai, t. y. ieškovei, tačiau paliko svetimam žmogui – atsakovei, nepatvirtina, kad 2013 m. sausio 8 d. testamento sudarymo metu A. S. dėl savo psichinės ir fizinės sveikatos būklės negal negalėjo teisingai suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, testamentu nebuvo išreikšta tikroji testatorės valia. Nurodydama medicininiuose dokumentuose klaidingus būsimo įpėdinio asmens duomenis testatorė galėjo tai padaryti ir sąmoningai, turėdama asmenines, tik jai vienai žinomas paskatas, priežastis, kurių neatskleidė nei ieškovei, nei atsakovei.

3432. Ištyręs bei įvertinęs visų byloje surinktų įrodymų visumą teismas nenustatė jokių testatorės A. S. valios įforminimo trūkumų ar ginčijamame testamente išreikštos valios neatitikties tikrajai velionės valiai, ieškovės teiginiai apie A. S. psichinę sveikatos būklę nepasitvirtino, byloje surinktų įrodymų visuma rodo, jog 2013 m. sausio 8 d. testamento sudarymo metu testatorė A. S., nors ir turėjo somatinių ligų, tačiau psichikos ligomis nesirgo, buvo socialiai orientuota, pati suformavo savo valią bei ją išreiškė ginčo testamente, t. y. galėjo suprasti savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti, medicininis kriterijus yra vienareikšmis ir nėra prieštaravimų tarp pomirtinės teismo psichiatrijos ekspertizės išvadų, medicininių dokumentų įrašų, šeimos gydytojos R. M., psichologės Eglės Žaronaitienės, psichiatrės Dianos Malinauskienės, eksperto Sergejaus Repovo parodymų, medicininis ir juridinis kriterijus sutampa, todėl teismas mano, jog nagrinėjamu atveju ginčo sandoris (testamentas) turėtų būti išsaugotas, o patikslintas ieškinys dėl testamento pripažinimo negaliojančiu atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

35Kiti procesiniais klausimai

3633. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Kadangi patikslintas ieškinys dėl testamento pripažinimo negaliojančiu atmestinas, atsakovei iš ieškovės priteistinos 1000 Eur teisinių paslaugų išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

3734. Atmetus patikslintą ieškinį dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, 34 Eur valstybės patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos valstybei iš ieškovės (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

3835. Prašydama skirti palikėjos A. S. pomirtinę teismo psichiatrijos ekspertizę, ieškovė į teismo depozitinę sąskaitą sumokėjo 400 Eur avansą (2 t. 147 b. l.). Pagal pateiktą sąskaitą faktūrą ekspertinei įstaigai už ekspertizės atlikimą iš teismo depozitinės sąskaitos buvo pervesta 386,50 Eur suma (2 t. 157 b. l.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė sumokėjo didesnę avanso sumą, nei buvo apmokėta ekspertizė, pavestina teismo Finansų skyriui grąžinti ieškovei 13,50 Eur nepanaudotą avanso sumą.

3936. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2017 m. liepos 10 d. nutartimi, paliktinos galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. Teismo sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263–265, 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

41atmesti patikslintą ieškinį dėl 2013 m. sausio 8 d. testamento pripažinimo negaliojančiu.

42Priteisti L. S., a. k. ( - ) iš Z. D., a. k. ( - ) 1000 Eur (vieno tūkstančio eurų) teisinių paslaugų išlaidas.

43Priteisti valstybei iš Z. D., a. k. ( - ) 34 Eur (trisdešimt keturių eurų) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660.

44Pavesti Šiaulių apylinkės teismo Finansų skyriui grąžinti Z. D., a. k. ( - ) 13,50 Eur (trylikos eurų 50 ct) nepanaudotą avansą, šią sumą pervedant į Z. D. sąskaitą Nr. ( - ).

45Laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo į palikėjos A. S. vardu registruotą butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), ir įpareigojimą Šiaulių miesto 1-ojo notarų biuro notarui Viktorui Žilinskui iki galutinio teismo procesinio sprendimo nagrinėjamoje byloje įsiteisėjimo neišduoti atsakovei L. S. paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimą į palikėjos A. S., a. k. ( - ) palikimą, taikytas 2017 m. liepos 10 d. nutartimi, palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, teismo sprendimui įsiteisėjus, laikinąsias apsaugos priemones panaikinti.

46Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Danas Lisas,... 2. 1. Ieškovė Z. D. pareikštu patikslintu ieškiniu atsakovei L. S. prašo:... 3. 2. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovės teta A. S. 1953 metais... 4. 3. Ieškovė patvirtino patikslintame ieškinyje nurodytas aplinkybes,... 5. 4. Atsakovė L. S. atsiliepime į patikslintą ieškinį su juo nesutiko,... 6. 5. Atsakovė patvirtino atsiliepime į patikslintą ieškinį išdėstytas... 7. Patikslintas ieškinys atnestinas.... 8. 6. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad 2013 m. sausio 8 d. Šiaulių... 9. 7. Ieškovė yra palikėjos A. S., mirusios ( - ), dukterėčia (sesers duktė)... 10. 8. Ieškovės prašymu, testatorės A. S. psichinei būklei testamento... 11. 9. Atsakydamas į teismo 2018 m. balandžio 11 d. nutartyje suformuluotus... 12. 10. Teismo posėdyje ekspertas Sergejus Repovas patvirtino teismo psichiatrijos... 13. 11. Nors ekspertizės aktas teismui neprivalomas, ekspertizės akto duomenys... 14. 12. Į bylą pateikta A. S. sveikatos istorija patvirtina, kad moteris sirgo... 15. 13. Teisme liudytoja apklausta A. S. šeimos gydytoja R. M. parodė, kad A. S.... 16. 14. UAB „Lieporių šeimos gydytojų centras“ asmens sveikatos istorijos... 17. 15. Teismo posėdyje liudytoja Eglė Žaronaitienė parodė, kad asmenys dėl... 18. 16. Teismo posėdyje liudytoja Diana Malinauskienė parodė, kad įstaigos... 19. 17. Iš Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos... 20. 18. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. sprendimu civilinėje... 21. 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) savo praktikoje yra... 22. 20. Nagrinėjamu atveju byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad 2013 m.... 23. 21. Teismas pažymi, kad liudytojų A. D., V. D., E. D., V. I. parodymai dėl... 24. 22. Itin reikšminga šio ginčo kontekste aplinkybe teismas laiko tai, jog... 25. 23. Notariato įstatymo (akto redakcija, galiojusi nuo 2012-07-01 iki... 26. 24. Iš bylos duomenų matyti, kad notarė Neringa Vitkienė įsitikino... 27. 25. 2013 m. sausio 8 d. testamente nurodyta, kad notarė patikrino testatorės... 28. 26. Tai, kad testamento sudarymo metu A. S., sudarydama testamentą veikė... 29. 27. Spręstina, kad notarė Neringa Vitkienė, prieš tvirtindama testamentą... 30. 28. Teismas taip pat pažymi, jog Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 48... 31. 29. Ieškovės teiginiai, kad 2009 – 2010 metais pablogėjo A. S. psichinė... 32. 30. Testamento atveju itin reikšmingas sandorio elementas – testatorės... 33. 31. Aplinkybė, kad prieš sudarant testamentą medicininiuose dokumentuose... 34. 32. Ištyręs bei įvertinęs visų byloje surinktų įrodymų visumą teismas... 35. Kiti procesiniais klausimai... 36. 33. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 37. 34. Atmetus patikslintą ieškinį dėl testamento pripažinimo negaliojančiu,... 38. 35. Prašydama skirti palikėjos A. S. pomirtinę teismo psichiatrijos... 39. 36. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2017 m. liepos 10 d. nutartimi,... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 41. atmesti patikslintą ieškinį dėl 2013 m. sausio 8 d. testamento pripažinimo... 42. Priteisti L. S., a. k. ( - ) iš Z. D., a. k. ( - ) 1000 Eur (vieno... 43. Priteisti valstybei iš Z. D., a. k. ( - ) 34 Eur (trisdešimt keturių eurų)... 44. Pavesti Šiaulių apylinkės teismo Finansų skyriui grąžinti Z. D., a. k. (... 45. Laikinąsias apsaugos priemones – įrašą viešame registre dėl nuosavybės... 46. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...