Byla e2A-793-440/2018
Dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ apeliacinį skundą perduotą nagrinėti Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2018 m. rugsėjo 5 d. nutartimi dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo už akių, civilinėje byloje Nr. e2-4069-239/2018 pagal uždarosios akcinės bendrovės „Legal Balance“ ieškinį atsakovei K. J. (I.) dėl skolos, netesybų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos Sutarties kvalifikavimo, jos neįvykdymo padarinių bei įrodymų vertinimo.

82.

9Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Legal Balance“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovės K. J. (I.) (toliau ir – atsakovė) pagal atsakovės ir pradinio kreditoriaus (nuomotojo) UAB „Be kredito“ (toliau - pradinis kreditorius) 2015 m. spalio 26 d. sudarytą Išperkamosios nuomos sutartį Nr. 10607 (toliau – Sutartis) 430,59 Eur negrąžinto nuomos mokesčio, 655,77 Eur delspinigių kaip atlyginimą už naudojimąsi nuomos mokesčio suma po nuomos mokesčio įmokų mokėjimo termino pasibaigimo, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 24,00 Eur žyminį mokestį. Ieškinyje taip pat buvo prašoma priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiktų atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

103.

11Atsakovei procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai buvo įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, bet atsakovės atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsnio 1 dalimi teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme nebuvo gautas, todėl teismas priėmė sprendimą už akių.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

144.

15Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu už akių iš dalies tenkino ieškovės ieškinį. Priteisė iš atsakovės K. J. (I.) 430,59 Eur skolą, 38,75 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 469,34 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017-10-31 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidas, ieškovei UAB „Legal Balance“.

165.

17Teismas nurodė, kad atsakovė netinkamai vykdė savo sutartines prievoles, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 430,59 Eur skolos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso – toliau CK 6.4 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.249 straipsnio 4 dalis), taip pat 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis) ir bylinėjimosi išlaidos, kurios, ieškinį patenkinus iš dalies, sumažintinos iki 15 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

186.

19Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo (toliau – VKĮ) 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms. Taigi, delspinigių dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi ieškovės prašymas priteisti 655,77 Eur delspinigius, kurių norma (1 proc.), akivaizdžiai prieštarauja imperatyviai VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintai nuostatai, iš atsakovės priteistina 38,75 Eur delspinigių už 180 dienų, nes ieškovė nenurodė delspinigių laikotarpio (430,59 Eur x 0,05 proc. x 180 dienų) (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

20III. Apeliacinio skundo argumentai

217.

22Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Legal Balance prašo (1) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių dalyje dėl delspinigių ir priteisti apeliantei UAB „Legal Balance“ iš atsakovės K. J. (I.) 655,77 Eur delspinigių; (2) pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų ir priteisti apeliantei UAB „Legal Balance“ iš atsakovės K. J. (I.) 24 Eur bylinėjimosi išlaidų, (3) kitą pirmosios instancijos teismo sprendimą už akių dalį palikti nepakeistą, (4) priteisti apeliantei UAB „Legal Balance“ iš atsakovės K. J. (I.) 15,00 Eur žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

237.1.

24Teismas nepagrįstai taikė VKĮ nuostatas, nes įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad šis įstatymas netaikomas nuomos ar išperkamosios nuomos sutartims, kai šiose sutartyse ar atskiroje sutartyje nenustatyta pareiga įsigyti sutarties objekto. Pradinis kreditorius ir atsakovė Sutartimi susitarė, jog atsakovė turi teisę, bet ne pareigą, sumokėjusi visas įmokas pagal Sutartį, išsipirkti nuomojamą daiktą už 1 Eur, todėl VKĮ netaikytinas.

257.2.

26Tarp Pradinio kreditoriaus ir atsakovės sudaryta Sutartis negali būti laikoma vartojimo kredito sutartimi ir joje numatytų netesybų skaičiavimo dydžiui, trukmei ar mažinimui negali būti taikomos VKĮ normos. Išperkamosios nuomos teisiniai santykiai buvo kvalifikuojami kaip vartojimo kredito teisiniai santykiai iki 2011 m. balandžio 1 d., t. y. iki tol, kol įsigaliojo VKĮ bei iki tol, kol 2011 m. balandžio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) XLIII skyriaus trečio skirsnio pakeitimai.

277.3.

28Teismas nukrypo nuo įstatymų nuostatų, taikytinų mažinant netesybas, nepakankamai atsižvelgė į sutarčių laisvės principą, apimantį ir sutarties sąlygų (taip pat ir netesybų) nustatymą. Mažinant netesybų dydį būtina atsižvelgti ir į tai, kokio dydžio netesybos pasirinktos šalių valia ir sulygtos sutartimi (2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Nagrinėjamu atveju teismas mokėtinų netesybų dydį sumažindamas nuo 655,77 Eur iki 38,75 Eur, tai yra sutartines netesybas sumažindamas dvidešimt kartų, iš esmės paneigė šalių valią dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

297.4.

30Teismas, vertindamas prašomų priteisti netesybų dydį, vadovavosi tik vartotojo, kaip silpnesniosios sandorio šalies, interesų apsaugos principu, tačiau visiškai neatsižvelgė į tai, kad atsakovė jau beveik 2 (du) metus vengia vykdyti sutartinius įsipareigojimus, neatsižvelgė ir į tai, jog apeliantė, vadovaudamasi Lietuvos teismų praktika, prašė priteisti delspinigius ne už visą (CK 1.126 straipsnio 2 dalis), bet už sutrumpintą laiką, t. y. už 180 dienų, geranoriškai sumažino Sutartimi nustatytą delspinigių dydį iki 1 (vieno) procento, taip užtikrindamas, jog nebūtų pažeidžiama nei vienos iš Sutarties šalių interesų pusiausvyra. Atsakovė, sudarydama Sutartį, prisiėmė Sutartyje nustatytus įsipareigojimus žinodama, kad yra atsakinga už Sutarties įvykdymą, laiku negrąžino skolos ar nuomojamo daikto ir nesiėmė jokių veiksmų, kad skola ar nuomojamas daiktas būtų grąžinti arba mokėjimų ar nuomojamo daikto grąžinimas būtų atidėtas vėlesniems terminams.

318.

32Atsakovė K. J. (I.) nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.

33Teismas

konstatuoja:

34Apeliacinis skundas netenkintinas.

35IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

369.

37Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos dalies teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

3810.

39Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, 322 straipsnį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus tuos atvejus, kai bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad CPK 321 straipsnyje įtvirtintas teisinis reguliavimas reiškia, jog įstatymu nustatyta teismo diskrecija tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau ši teisė ribojama, nurodant, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė aplinkybių, kurios galėtų būti vertinamos, kaip suteikiančios pagrindą spręsti, jog bylą yra būtina nagrinėti žodinio proceso tvarka. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu byloje esantys duomenys, kurių pagrindu pirmosios instancijos teismas nustatė ir konstatavo atitinkamas faktines aplinkybes tam, kad būtų galima įvertinti šio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei padaryti išvadą, ar skundžiamu sprendimu byla buvo išspręsta teisingai, yra pakankami (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla apeliacinės instancijos teisme nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (CPK 321 straipsnio 1 dalis).

4011.

41Pažymėtina, kad apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas (CPK 301 straipsnio 1 dalis), todėl, šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo (jo dalies) teisėtumas ir pagrįstumas, nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Atsižvelgiant į tai, kad CPK įtvirtintas ribotos apeliacijos institutas, todėl draudžiama apeliacinės instancijos teisme kelti naujus reikalavimus, pateikti naujus įrodymus. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas naujomis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 312, 314 straipsnis).

42Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių

4312.

44Tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovės 2015 m. spalio 26 d. buvo sudaryta Sutartis, kuria atsakovei buvo išnuomotas kilnojamasis daiktas – sofa Albero, serijos numeris IN27MA235P (toliau ir –Turtas, daiktas) 24 (dvidešimt keturių) mėnesių terminui, bei pagal kurią atsakovė įsipareigojo visą Sutarties laikotarpį mokėti 26,99 Eur mėnesinį nuomos mokestį Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka bei terminais. (1 t., b. l. 7-10, 15, 17, 20, 24-28).

4513.

462017 m. liepos 5 d. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RP2017/07/05 (toliau – Reikalavimo perleidimo sutartis), kuria pradinis kreditorius atlygintinai perleido ieškovei UAB „Legal Balance“ reikalavimo teises, įskaitant prievolių įvykdymo užtikrinimui nustatytas teises (netesybas ir kt.) į 82 pradiniam kreditoriui skolingus asmenis, nurodytus Reikalavimo perleidimo sutarties Priede Nr. 1 (toliau – Priedas Nr. 1), tarp kurių ir reikalavimo teisę į atsakovės įsiskolinimą. (1 t., b. l. 23).

4714.

48Ieškovė 2017 m. liepos 14 d. ir pakartotinai 2017 m. liepos 24 d. informavo atsakovę, kad UAB „Legal Balance“ yra perėmusi UAB „Be kredito“ reikalavimo teisę į atsakovės skolą ir į su skola susijusias papildomas teises. Nurodyti apmokėjimo rekvizitai. Nurodyta, kad atsakovės skola su delspinigiais sudaro 1 671,76 Eur. (1 t., b. l. 11-14).

4915.

50Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo pinigines prievoles ieškovei.

51Dėl sutarties kvalifikavimo

5216.

53Byloje nustatyta, kad pagal Reikalavimo perleidimo sutartį pradinis kreditorius perleido apeliantei reikalavimo teisę į atsakovės skolą (šios nutarties 13 punktas). CK 6.101 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Šios nustatytos aplinkybės ir nurodytas teisinis reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad apeliantė įgijo reikalavimo teisę ne tik į pagrindinę skolą, bet ir papildomą teisę reikalauti netesybų. Ieškinio reikalavimas yra kilęs iš 2015 m. spalio 26 sudarytos Išperkamosios nuomos sutarties (šios nutarties 2 ir 12 punktai).

5417.

55Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šalių sudarytą Sutartį (šios nutarties 12 punktas) kvalifikavo vartojimo kredito sutartimi, nes atsakovė netapo Turto savininke, be to, Sutartyje nėra įtvirtintos pareigos įsigyti sutarties objekto. Su šiais apelianto argumentais negalima sutikti.

5618.

57Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kilus ginčui dėl šalių sudarytos sutarties kvalifikavimo, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2012).

5819.

59Nagrinėjamu atveju ginčo sutartis sudaryta tarp juridinio ir fizinio asmens, kuris daiktą pirko savo asmeniniams poreikiams, daiktas – sofa yra kilnojamasis daiktas, todėl šalių sudaryta išperkamosios nuomos sutartis pripažįstama vartojimo sutartimi, kuriai taikoma didesnė apsauga, tame tarpe teismo teisė ex officio (savo inciatyva) spręsti dėl sutarties sąlygų atitikties sąžiningumo kriterijams pagal CK 6.2284 straipsnio nuostatas.

6020.

61Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties tikslas – sumokėjus visas sutartyje nurodytas įmokas įgyti nuosavybės teisę į sutarties dalyku esantį daiktą. Šios sutarties pagrindu kredito gavėjas pagrįstai tikisi, padengęs daikto vertę ir įvykdęs kitus sutartyje numatytus papildomus mokėjimus (už naudojimąsi paskolintomis lėšomis ir pan.), įsigyti nuosavybėn konkretų daiktą.

6221.

63Iš ginčo sutarties formalaus turinio galima daryti išvadą, kad sutarties šalys, sudarydamos sutartį, pagrįstai tikėjosi, jog po dviejų metų, pasibaigus Sutarties laikotarpiui, atsakovė tinkamai atlikdama įmokas (24 mėnesius mokėdama po 26,99 Eur), perims Turto nuosavybės teisę, nes po to išsipirks Turtą už 1 Eur mokestį, o sumokėtos nuomos įmokos bus įskaitytos į Turto kainą. Taigi šie šalių ketinimai patvirtina šalis tiesiogiai norėjus sudaryti išperkamosios nuomos sutartį (CK 6.503 straipsnis), nes buvo susitarta finansuoti įgyto Turto kainą.

6422.

65CK 6.886 straipsnio dalis numato, kad Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu.

6623.

67Fizinio asmens asmeniniais poreikiais sudaromos sutartys dėl daiktų įsigijimo, perimant daikto valdymą ir naudojimąsi, o už daiktą užmokant periodinėmis įmokomis, kvalifikuotinos išperkamąja nuoma (ar kita panašaus pobūdžio sutartimi, pavyzdžiui, pirkimu–pardavimu išsimokėtinai), kuriai, papildomai taikomos apsauginės vartojimo kredito nuostatos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2013).

6824.

69Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliantės apeliacinio skundo argumentas, kad išperkamosios nuomos teisiniai santykiai buvo kvalifikuojami kaip vartojimo kredito teisiniai santykiai iki 2011 m. balandžio 1 d. laikytinas nepagrįstu.

7025.

71Nors kaip teisingai nurodo apeliantė VKĮ 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodyta, kad įstatymas netaikomas nuomos ar išperkamosios nuomos sutartims, kai šiose sutartyse ar atskiroje sutartyje nenustatyta pareiga įsigyti sutarties objekto, tačiau VKĮ 1 straipsnio 2 dalyje taip pat nustatyta, kad įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo, todėl įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatyta išimtimi galima naudotis tik tuo atveju, kai ja nėra siekiama išvengti VKĮ nuostatų taikymo.

7226.

73Šalių sudarytoje Sutartyje yra sąlyga, kurioje neįtvirtinama sąlyga privalomai pirkti Turto, tačiau ši sąlygą pripažintina nesąžininga ir įtraukta į Sutartį, siekiant išvengti Vartojimo kredito sutarties keliamų reikalavimų. Tokios nuomonės laikosi ir kasacinis teismas nurodęs, kad išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties atveju vyraujantis yra kredito gavėjo interesas įgyti į sutarties dalyką nuosavybės teisę (ne tik jį valdyti ir juo naudotis). Kasacinis teismas pažymėjo, kad fizinio asmens asmeniniais poreikiais sudaromos sutartys dėl daiktų įsigijimo, perimant daikto valdymą ir naudojimąsi, o už daiktą užmokant periodinėmis įmokomis, kvalifikuotinos išperkamąja nuoma (ar kita panašaus pobūdžio sutartimi), kuriai papildomai taikomos apsauginės vartojimo kredito nuostatos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2013).

7427.

75Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus ir neatitinkančius kasacinio teismo išaiškinimų ieškovės apeliacinio skundo argumentus, kuriais įrodinėjamas neteisingas pirmosios instancijos teismo atliktas įrodymų vertinimas bei ginčo Sutarties teisinis kvalifikavimas vartojimo kredito sutartimi (CPK 12 straipsnis ir 178 straipsnis).

76Dėl sutarties neįvykdymo padarinių

7728.

78Sutarties bendrosiose sąlygose prie „Šalių atsakomybė“ susitarė, kad už kiekvieno Sutartyje nurodyto mokėjimo termino praleidimą, nuomininkas (atsakovė) privalo mokėti nuomotojui (šiuo atveju ieškovei) 2 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną iki visiško atitinkamos sumos sumokėjimo dienos. Jei nuomininkas negrąžina Turto, jis moka Nuomos mokestį už visą naudojimosi Turtu laikotarpį iki Turto grąžinimo, o taip pat atlygina visus kitus Nuomotojo dėl to patirtus nuostolius. (1 t., b. l. 25-26). Taigi nagrinėjamos bylos atveju šalys buvo susitarusios dėl delspinigių mokėjimo.

7929.

80Apeliantė nesutinka su teismo išvadomis dėl delspinigių sumažinimo. Skunde nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog ieškovė gera valia sumažino delspinigių dydį iki 1 procento, kai Sutartyje jie buvo numatyti po 2 procentus už dieną, delspinigius paskaičiavo už 180 dienų. Apeliantės teigimu, sutartines netesybas sumažindamas dvidešimt kartų, teismas iš esmės paneigė šalių valią dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

8130.

82CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių teisė susitarti dėl netesybų, dėl jų dydžio yra sutarties laisvės principo išraiška (CK 6.156 straipsnis).

8331.

84Netesybų mažinimo pagrindai įtvirtinti CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas suteiktus įgalinimus mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2013).

8532.

86Pažymėtina, kad VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną (įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. sausio 31 d.). Nagrinėjamu atveju teismas prašomas priteisti netesybas sumažino iki 38,75 Eur, jas paskaičiuodamas už 180 dienų, o apeliantė jokių duomenų, kad būtų patyrusi daugiau nuostolių, nei priteisti delspinigiai, teismui nepateikė, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti, kad netesybos buvo sumažintos nepagrįstai ir (ar) aiškiai per daug. Be to, pirmosios instancijos teismas tinkamai nurodė delspinigių skaičiavimo terminą – 180 dienų.

8733.

88Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, sprendimu už akių priteisęs 38,75 Eur dydžio delspinigius, tinkamai taikė netesybų mažinimą reglamentuojančias teisės normas, VKĮ ir galiojančią teismų praktiką, priteistų delspinigių dydis atitinka šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnis).

8934.

90Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau nepasisako, kadangi, pagal kasacinio teismo praktiką, įstatymo nustatyta teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/20019; 2010m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

91Dėl procesinės bylos baigties

9235.

93Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisės normomis ir suformuota teismų praktika, pagrįstai sumažino delspinigius iki 38,75 Eur. Ieškovės apeliacinis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas už akių paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

94Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

9536.

96Byloje pateikti duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį. Kadangi apeliantės apeliacinis skundas atmestinas, todėl ji neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo priteisimą (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

97Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

98Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimą už akių, civilinėje byloje Nr. e2-4069-239/2018 palikti nepakeistą.

99Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

100Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Apeliacinėje byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos Sutarties... 8. 2.... 9. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Legal Balance“... 10. 3.... 11. Atsakovei procesiniai dokumentai asmeniškai ir pasirašytinai buvo įteikti... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 4.... 15. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmai 2017 m. lapkričio 30 d.... 16. 5.... 17. Teismas nurodė, kad atsakovė netinkamai vykdė savo sutartines prievoles,... 18. 6.... 19. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo... 20. III. Apeliacinio skundo argumentai... 21. 7.... 22. Apeliaciniu skundu apeliantė UAB „Legal Balance prašo (1) pakeisti... 23. 7.1.... 24. Teismas nepagrįstai taikė VKĮ nuostatas, nes įstatymo 3 straipsnio 2 dalies... 25. 7.2.... 26. Tarp Pradinio kreditoriaus ir atsakovės sudaryta Sutartis negali būti laikoma... 27. 7.3.... 28. Teismas nukrypo nuo įstatymų nuostatų, taikytinų mažinant netesybas,... 29. 7.4.... 30. Teismas, vertindamas prašomų priteisti netesybų dydį, vadovavosi tik... 31. 8.... 32. Atsakovė K. J. (I.) nepateikė atsiliepimo į apeliacinį skundą.... 33. Teismas... 34. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 35. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 36. 9.... 37. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 38. 10.... 39. Pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį, 322 straipsnį apeliacinis skundas... 40. 11.... 41. Pažymėtina, kad apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios... 42. Dėl byloje nustatytų faktinių aplinkybių... 43. 12.... 44. Tarp pradinio kreditoriaus ir atsakovės 2015 m. spalio 26 d. buvo sudaryta... 45. 13.... 46. 2017 m. liepos 5 d. sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RP2017/07/05... 47. 14.... 48. Ieškovė 2017 m. liepos 14 d. ir pakartotinai 2017 m. liepos 24 d. informavo... 49. 15.... 50. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo pinigines... 51. Dėl sutarties kvalifikavimo ... 52. 16.... 53. Byloje nustatyta, kad pagal Reikalavimo perleidimo sutartį pradinis... 54. 17.... 55. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šalių... 56. 18.... 57. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kilus ginčui dėl... 58. 19.... 59. Nagrinėjamu atveju ginčo sutartis sudaryta tarp juridinio ir fizinio asmens,... 60. 20.... 61. Išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutarties tikslas – sumokėjus... 62. 21.... 63. Iš ginčo sutarties formalaus turinio galima daryti išvadą, kad sutarties... 64. 22.... 65. CK 6.886 straipsnio dalis numato, kad Vartojimo kredito sutartimi kredito... 66. 23.... 67. Fizinio asmens asmeniniais poreikiais sudaromos sutartys dėl daiktų... 68. 24.... 69. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliantės apeliacinio skundo argumentas, kad... 70. 25.... 71. Nors kaip teisingai nurodo apeliantė VKĮ 3 straipsnio 2 dalies 4 punkte... 72. 26.... 73. Šalių sudarytoje Sutartyje yra sąlyga, kurioje neįtvirtinama sąlyga... 74. 27.... 75. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip... 76. Dėl sutarties neįvykdymo padarinių... 77. 28.... 78. Sutarties bendrosiose sąlygose prie „Šalių atsakomybė“ susitarė, kad... 79. 29.... 80. Apeliantė nesutinka su teismo išvadomis dėl delspinigių sumažinimo. Skunde... 81. 30.... 82. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 83. 31.... 84. Netesybų mažinimo pagrindai įtvirtinti CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, kurioje... 85. 32.... 86. Pažymėtina, kad VKĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad pavėluoto įmokų... 87. 33.... 88. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 89. 34.... 90. Dėl kitų apeliantės argumentų apeliacinės instancijos teismas išsamiau... 91. Dėl procesinės bylos baigties... 92. 35.... 93. Atsižvelgiant į išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 94. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme... 95. 36.... 96. Byloje pateikti duomenys apie sumokėtą žyminį mokestį. Kadangi apeliantės... 97. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 98. Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų 2017 m. lapkričio 30 d.... 99. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.... 100. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....