Byla e2-1495-566/2020
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, sekretoriaujant Augustei Juodėnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui bankroto administratoriui Petrui Basijokui, ieškovo atstovui advokatui Vytautui Geležiniui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Remava“ ieškinį atsakovams R. L. ir M. V. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu nurodydamas, kad 2017 m. lapkričio 6 d. Vilniaus apygardos teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1583- 580/2019 iškėlė UAB „Remava“ bankroto bylą. Bankroto administratoriumi paskirtas Petras Basijokas. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi patvirtino kreditorinius reikalavimus 53 432,53 Eur sumai. Nurodė, jog įmonės direktoriumi nuo 2008 m. gegužės 23 d. iki 2013 m. kovo 13 d. buvo atsakovas M. V., o nuo 2013 m. kovo 13 d. iki 2015 m. liepos 28 d. - atsakovas R. L.. Abu atsakovai buvo įmonės akcininkai. Ieškovas nurodė, kad laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. birželio 21 d. atsakovas R. L. pasirašė įsakymus, kuriais M. V. buvo aštuonis kartus išsiųstas į komandiruotes į užsienį, šiose komandiruotėse praleido 26 dienas. Pagal įmonės avanso apyskaitas už 2015 metus atsakovui buvo užskaityta 1 347,00 Eur suma ir šia suma sumažintos atsakovo, kaip atskaitingo asmens, grąžintinos lėšos įmonei. Nurodė, kad bankroto administratoriui nebuvo perduota jokių dokumentų patvirtinančių, kad komandiruočių metu M. V. patyrė papildomas išlaidas (kelionių ar apgyvendinimo išlaidas). Pažymėjo, jog įmonės darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose apie M. V. komandiruotes laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 6 d. iki 2015 m. birželio 21 d. žymėjimų taip pat nebuvo atlikta. M. V. direktoriaus įsakymu laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. buvo išleistas neapmokamų atostogų. Ieškovas pažymėjo ir tai, kad 2015 m. sausio, vasario, kovo, balandžio, gegužės, birželio, mėnesiais, kai neva M. V. buvo išvykęs į komandiruotes užsienyje, nei vienas įmonei priklausantis abonentas nesinaudojo tarptinklinio ryšio (roaming) paslaugomis. Taip pat bankroto administratoriui nėra perduoti jokie dokumentai, patvirtinantys, jog dėl M. V. vykimo į komandiruotes įmonė būtų gavusi kokią nors naudą, t.y. 2015 m. būtų buvę užmegzti kokie nors realūs įmonės komerciniai santykiai su konkrečiomis Latvijos Respublikos, Vokietijos, Nyderlandų, Danijos, Belgijos įmonėmis, pasirašytos sutartys dėl paslaugų ar prekių pirkimo ar pardavimo. Ieškovo nuomone, visi ginčijami įsakymai buvo fiktyvūs ir surašyti siekiant sukurti įmonės tariamą prievolę atsakovui M. V. dienpinigių forma, kuri vėliau panaudota užskaitymui (nurašymui) pagal avanso apyskaitas. Ieškovas pažymėjo, kad R. L. siekdamas padėti M. V. išvengti pareigos grąžinti įmonei 1347,00 Eur piniginių lėšų sumą, pasirašė fiktyvius įsakymus ir atliko fiktyvius užskaitymus, kurių pagrindu ši pinigų suma buvo užskaitytą kaip išmokėti dienpinigiai. Dėl minėtų bendrais neteisėtais atsakovų veiksmų įmonė patyrė 1347,00 Eur nuostolių. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų R. L. ir M. V. 1347,00 Eur nuostolių atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovo atstovai bylos nagrinėjimo metu ieškinį palaikė jame išdėstytais argumentais. Nurodė, kad abu atsakovai buvo įmonės akcininkai. Su bankroto administratoriumi nebendradarbiavo, jokių papildomų įrodymų nepateikė. Pažymėjo, kad yra priimtas ir įsteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo iš kito įmonės direktoriaus yra priteista žala dėl atliktų tokių pačių neteisėtų veiksmų, t.y. fiktyvių įsakymų dėl komandiruočių priėmimo ir dienpinigių užskaitymo pagal avanso apyskaitas. Prašė ieškinį tenkinti.

5Atsakovas M. V. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, jog dienpinigių išmokėjimas atliktas 2015 m., todėl neįtakojo įmonės nuostolių. Pažymėjo, kad aplinkybė, jog komandiruočių metu nebuvo naudotasi roaming paslauga nepatvirtina, kad jis nevyko į komandiruotes. Prašė ieškinį tenkinti iš dalies.

6Atsakovui M. V. apie teismo posėdį pranešta tinkamai ir laiku, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, neatvykimo priežastis nežinomos, byla nagrinėjama nedalyvaujant atsakovui (CPK 246 str.).

7Atsakovui R. L. ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas ir teismo šaukimai įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu), atsiliepimo į pareikštą ieškinį atsakovas nepateikė. Atsakovui R. L. apie teismo posėdį pranešta tinkamai ir laiku, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, neatvykimo priežastis nežinomos, byla nagrinėjama nedalyvaujant atsakovui (CPK 246 str.).

8Ieškinys tenkintinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 6 d. nutartimi iškėlė UAB „Remava“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirdamas Petrą Basijoką. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi patvirtino kreditorinius reikalavimus 53 432,53 Eur sumai. Pagal Juridinių asmenų registro duomenis nuo 2008 m. gegužės 23 d. iki 2013 m. kovo 13 d. UAB „Remava“ direktoriaus pareigas ėjo M. V., o nuo 2013 m. kovo 13 d. iki 2015 m. liepos 28 d. - R. L.. Iš byloje pateikto UAB „Remava“ akcininkų sąrašo matyti, jog M. V. priklausė 33 vnt. akcijų, R. L. 34 vnt. akcijų ir R. Č. 33 vnt. akcijų.

10Iš byloje pateiktų UAB „Remava“ direktoriaus R. L. priimtų įsakymų: 2015-01-05 d. Nr. K-15/01/05-1, 2015-02-13 d. Nr. K-15/02/13-1, 2015-03-06 d. Nr. K-15/03/06-1, 2015-04-09 d. Nr. K- 15/04/09-1, 2015-04-30 d. Nr. K-15/04/30-1, 2015-05-07 d. Nr. K-15/05/07-1, 2015-05-18 d. Nr. K- 15/05/18-1 ir 2015-06-21 d Nr. K-15/06/21-1 matyti, kad M. V. laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. birželio 21 d. buvo aštuonis kartus išsiųstas į komandiruotes už Lietuvos Respublikos ribų (komandiruojamas į šias valstybes: Latvijos Respubliką - 1 kartą (3 dienos), Vokietiją - 3 kartus (10 dienų), Nyderlandus - 1 kartą (2 dienas), Daniją - 2 kartus (8 dienas), Belgiją - 1 kartą (3 dienas)) iš viso 26 dienos. Iš byloje pateiktų UAB „Remava“ avanso apyskaitų matyti, jog laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. birželio 21 d. M. V. buvo priskaičiuoti dienpinigiai 1347,00 Eur sumai. Nustatyta, jog įmonės darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose apie komercijos direktoriaus M. V. komandiruotes laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 6 d. iki 2015 m. birželio 21 d. žymėjimų nebuvo atlikta. Iš byloje pateikto UAB „Remava“ 2015 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. D150430/1 matyti, jog M. V. nuo 2015 m gegužės 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. buvo išleistas neapmokamų atostogų. Iš byloje pateikto UAB „Teledema“ 2019 m. rugpjūčio 26 d. atsakymo Nr. 19-105 nustatyta, jog nei vienas įmonės telefono numeris ( - ) laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 30 d. nesinaudojo tarptinklinio ryšio (roaming) paslaugomis. Iš byloje pateikto 2015 m. vasario 27 d. kasos išlaidų orderio Nr. 8 matyti, jog M. V. buvo išmokėtas 210,46 Eur avansas ūkio išlaidoms, iš 2015 m. gegužės 29 d. kasos išlaidų orderio Nr. 12, matyti, jog M. V. buvo išmokėtas 1747,29 Eur avansas ūkio išlaidoms. Byloje pateiktas 2019 m. spalio 2 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-17107-905/2019, kuriuo iš įmonės direktoriaus R. Č. priteista 19140,00 Eur nuostolių atlyginimo. Teismas nustatė, kad įmonės direktorius pasirašė 28 fiktyvius įsakymus dėl savęs siuntimo į komandiruotes ir atliko užskaitymus pagal avanso apyskaitas 19140 Eur dienpinigių sumai. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-674-275/2020 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą dalyje dėl 19140,00 Eur nuostolių atlyginimo paliko nepakeistą.

11Pagal CK 2.81 str. 1 d.) įmonė įgyja civilines teises ir prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo organus, kurie sudaromi ir veikia pagal įstatymus ir juridinių asmenų steigimo dokumentus. Pirminė pareiga atstovauti bendrovei ir teisme vesti bylas jos vardu tenka įmonės administracijos vadovui (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – ABĮ) 37 str.). Vertinant Juridinių asmenų registro duomenis bei byloje pateiktus įsakymus ir darbo apskaitos žiniaraščius, konstatuotina, jog ginčo laikotarpiu nuo nuo 2013 m. kovo 13 d. iki 2015 m. liepos 28 d. įmonės direktoriaus pareigas ėjo R. L., atsakovas M. V. ėjo komercijos direktoriaus pareigas, abu atsakovai buvo įmonės akcininkais.

12Įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo specialiųjų ar fiduciarinių pareigų pažeidimu. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovo buvimas bendrovės valdymo organu lemia tai, jog daugelis administracijos vadovo teisių ir pareigų atsiranda įstatymo pagrindu. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; administracijos vadovui keliama lojalumo pareiga (duty of loyalty); įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. birželio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/2002). Įstatyme yra nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 str. 1 d.); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 str. 2 d.); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 str. 3 d.) ir kt.

13Deliktinės civilinės atsakomybės atveju CK 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta taisyklė, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jei prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu. Atsakomybė už kelių asmenų bendrai padarytą žalą reglamentuojama CK 6.279 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrai padarę žalos asmenys nukentėjusiam asmeniui atsako solidariai. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bendru žalos padarymu laikomi tokie atvejai, kai žala yra kelių asmenų veiksmų padarinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2010; 2010 m. gegužės 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-205/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad solidarioji atsakomybė taikoma, kai pagal neteisėtus veiksmus ir kilusią žalą saistančio priežastinio ryšio pobūdį nustatomas bendrininkavimas siaurąja prasme ir toks bendrininkavimas gali būti skirstomas į subjektyvųjį ir objektyvųjį bendrininkavimą. Subjektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai keli pažeidėjai veikia bendrai, t. y. turėdami bendrą ketinimą sukelti žalą. Objektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai žala atsiranda tik dėl kelių atskirų, pavienių priežasčių sąveikos, t. y. keli pažeidėjai veikia atskirai neturėdami ketinimo sukelti žalą, apie vienas kito neteisėtus veiksmus dažniausiai nežinodami, tačiau žala atsiranda tik dėl to, kad kiekvieno jų veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-144/2014). CK įtvirtinta, kad atsakomybė yra solidarioji, jei visa arba konkreti žalos dalis yra priskirtina dviem ar daugiau asmenų, t. y. ne vien tuo atveju, kai nustatomas subjektyvus bendrininkavimas (bendri atsakovų veiksmai, sukėlę žalą), bet ir tada, kai bendru tikslu nesusiję kelių asmenų veiksmai sukelia žalą, t. y. objektyviojo bendrininkavimo atveju. Tai reiškia, kad asmenys laikomi padariusiais žalos bendrais veiksmais (CK 6.279 straipsnio 1 dalis) ir preziumuojama solidarioji skolininkų prievolė (CK 6.6 straipsnio 3 dalis) ir tais atvejais, kai bendra žala atsiranda dėl savarankiškų, nesuderintų atsakovų veiksmų, kurie sukėlė bendrą žalą (objektyviojo bendrininkavimo) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2014). Pagal CK 6.6 straipsnio 3 dalį, 6.279 straipsnio 1 ir 4 dalis, preziumuojama, kad keli žalą padarę asmenys turi solidariąją žalos atlyginimo prievolę, t. y. įrodinėjant šios prievolės pobūdį iš anksto laikomasi nuostatos, kad žala padaryta bendrais veiksmais ir dėl to žalos atlyginimo prievolė yra solidari. Skolininkas gali solidarumo prezumpciją (kad žala padaryta skolininkų bendrais veiksmais) paneigti vadovaudamasis CK 6.279 straipsnio 4 dalies nuostatomis ir įrodydamas, kad žala negalėjo būti įvykio (veiksmų), už kurį jis atsakingas, rezultatas. Priešingu atveju, nepaneigus prezumpcijos, yra laikoma, kad žala padaryta bendrais skolininkų daugeto veiksmais ir taikoma solidarioji civilinė atsakomybė pagal CK 6.279 straipsnio 1 dalį. Deliktinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, dėl jų atsiradusią žalą bei priežastinį ryšį.

14Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų (darbo laiko apskaitos žiniaraščių, įsakymo dėl neapmokamų atostogų, telefono operatoriaus atsakymo apie tarptinklinio ryšio (roaming) paslaugų naudojmą ginčo laikotarpiu, įrodymų patvirtnančių kelionių ir apgyvednimo išlaidų nebuvimą) nustatyta, jog M. V. į komandiruotes nevyko, faktinių komandiruočių išlaidų dienpinigių (ir jokia kita) forma nepatyrė, todėl laikytina, jog atsakovo M. V. atžvilgiu negalėjo būti atliktas piniginių lėšų įskaitymas komandiruočių dienpinigių sąskaita. Byloje taip pat nustatyta, kad įmonės direktorius R. L. priimdamas įsakymus, kuriais M. V. buvo komandiruojamas į užsienio šalis, ir pasirašydamas avanso apyskaitas, kurių pagrindu M. V. buvo priskaičiuoti dienpinigiai ir padaryti užskaitymai (sumažinant M. V. grąžintinas avanso sumas įmonei), sudarė sąlygas 1347,00 Eur žalai atsirasti. Vadovaujantis aukščiau aptartu reglamentavimu, laikytina, jog atsakovų M. V. ir R. L. veiksmai priskirtini subjektyviajam bendrininkavimui ir jie yra tinkami atsakovai solidariosios atsakomybes prasme. Atsakovai nepateikė į bylą įrodymų, paneigiančių solidariosios civilinės atsakomybės prezumpcijos. Šie atsakovų neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis) lėmė ieškovo įmonės nuostolius (turto netekimą) už bendrą 1347,00 Eur sumą (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). Priežastinis ryšys tarp nurodytų atsakovų neteisėtų veiksmų ir ieškovo nuostolių (CK 6.247 straipsnis) akivaizdus, kadangi įmonės turto sumažėjo būtent tiek, kiek užskaityta dienpinigių (M. V. grąžintinų įmonei lėšų) pagal atsakovo R. L. surašytus įsakymus dėl komandiruočių. Pažymėtina ir tai, jog abu atsakovai buvo įmonės akcininkais, taigi atsakovai buvo atsakingi už bendrovės turto išsaugojimą. Teismui nustačius atsakovų neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jų kaltė yra preziumuojama (LR CK 6.248 str. 1 d ), atsižvelgiant į tai ieškovo ieškinys tenkintinas, iš atsakovų solidariai priteistina 1347,00 Eur nuostolių atlyginimo.

15Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš solidariai iš atsakovų priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 1347,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

16Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamoje byloje mokėtinas žyminis mokestis sudaro 30,00 Eur. CPK 96 straipsnio 1 dalis numato, kad bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą. Ieškovė pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovo ieškinys patenkintas, iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistina 30,00 Eur žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 42,80 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 93 straipsnio 2 dalimi, valstybės naudai lygiomis dalimis iš atsakovų priteistina 42,80 procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti.

20Priteisti solidariai iš atsakovų M. V., a. k. ( - ) ir R. L., a.k. ( - ) ieškovo BUAB “Remava“, j. a. k. 300639467, naudai 1347,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus keturiasdešimt septynis eurus 00 ct) nuostolių atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1347,00 Eur sumą nuo 2019 m. rugsėjo 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti valstybės naudai lygiomis dalimis iš atsakovų M. V., a. k. ( - ) ir R. L., a.k. ( - ) 30,00 Eur (trisdešimt eurų 00 ct) žyminio mokesčio, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

22Priteisti valstybės naudai lygiomis dalimis iš atsakovų M. V., a. k. ( - ) ir R. L., a.k. ( - ) 30,00 Eur (trisdešimt eurų 00 ct) 42,80 Eur (keturiasdešimt du eurus 80 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB „Swedbank”, įmokos kodas 5660, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu nurodydamas, kad 2017 m. lapkričio... 4. Ieškovo atstovai bylos nagrinėjimo metu ieškinį palaikė jame išdėstytais... 5. Atsakovas M. V. atsiliepime į ieškinį su ieškiniu sutiko iš dalies.... 6. Atsakovui M. V. apie teismo posėdį pranešta tinkamai ir laiku, į teismo... 7. Atsakovui R. L. ieškinio, jo priedų kopija ir teismo pranešimas ir teismo... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 6... 10. Iš byloje pateiktų UAB „Remava“ direktoriaus R. L. priimtų įsakymų:... 11. Pagal CK 2.81 str. 1 d.) įmonė įgyja civilines teises ir prisiima civilines... 12. Įmonės administracijos vadovo civilinė atsakomybė grindžiama jo... 13. Deliktinės civilinės atsakomybės atveju CK 6.6 straipsnio 3 dalyje... 14. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų (darbo laiko apskaitos... 15. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 16. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 42,80 Eur.... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 19. Ieškinį tenkinti.... 20. Priteisti solidariai iš atsakovų M. V., a. k. ( - ) ir R. L., a.k. ( - )... 21. Priteisti valstybės naudai lygiomis dalimis iš atsakovų M. V., a. k. ( - )... 22. Priteisti valstybės naudai lygiomis dalimis iš atsakovų M. V., a. k. ( - )... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...