Byla A2.11.-335-884/2014
Dėl administracinės atsakomybės už melagingų parodymų davimą, teismui davė žinomai melagingus parodymus, kad K. T. pažeidimo padarymo metu, t. y. 2014-05-22, 05.15 val., Lenkimų mstl., Skuodo r. sav., nevairavo automobilio „AUDI A6 AVANT“, valstybinis Nr. (duomenys neskelbtini) o vairavo jis, t. y. A. B

1Skuodo rajono apylinkės teismo teisėja Skaistė Valinskytė,

2sekretoriaujant teismo posėdžio sekretorei Zentai Seduolytei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. B.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi A. B., gim. ( - ) , lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, a.k. ( - ) gyv. ( - ) , administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

5A. B. 2014 m. liepos 15 d. Skuodo rajono apylinkės teisme, teismo posėdžio metu apklausiant jį liudytoju administracinio teisės pažeidimo byloje, iškeltoje K. T. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 126 straipsnio 4 dalį, įspėtam dėl administracinės atsakomybės už melagingų parodymų davimą, teismui davė žinomai melagingus parodymus, kad K. T. pažeidimo padarymo metu, t. y. 2014-05-22, 05.15 val., Lenkimų mstl., Skuodo r. sav., nevairavo automobilio „AUDI A6 AVANT“, valstybinis Nr. ( - ) o vairavo jis, t. y. A. B..

6ATPK 1872 straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė už melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimą, vengimą ar atsisakymą duoti parodymus, melagingą vertimą, įkalčių arba įrodymų naikinimą bei jų slėpimą, naudojimąsi negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymą administracinio teisės pažeidimo byloje.

7A. B. savo kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi. Paaiškino, kad jis norėjęs prisiimti kaltę už K. T., jog jam neatimtų teisės vairuoti transporto priemones. Jis pats vairuotojo pažymėjimo neturintis.

8A. B. kaltė įrodyta: jo paties paaiškinimu, Skuodo rajono apylinkės teismo 2014-07-15 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-197-906/2014, liudytojo įspėjimu, 2014-07-15 teismo posėdžio protokolu. A. B. padaryta veika atitinka administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1872 straipsnyje, sudėties požymius, todėl jam skirtina administracinė nuobauda.

9A. B. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis nuoširdžiai gailisi dėl padaryto pažeidimo (ATPK 31 straipsnio 1 dalies 1 punktas), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Įvertinus visas bylos aplinkybes ir byloje esančius, teismo posėdžio metu ištirtus rašytinius įrodymus, atsižvelgiant į teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, esant vienai jo atsakomybę lengvinančiai ir nesant jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių, teismas sprendžia, kad administracinės nuobaudos tikslai (ATPK 20 str.) bus pasiekti paskiriant ATPK 1872 straipsnio sankcijoje numatytą minimalią baudą.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

12A. B. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 straipsnyje, ir paskirti administracinę nuobaudą – 1000 Lt (vieno tūkstančio litų) baudą.

13Nutarimas per dvidešimt dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Skuodo rajono apylinkės teismą.

14INFORMACIJA: Bauda turi būti sumokėta ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą įteikimo pažeidėjui dienos, o apskundus tokį nutarimą – ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos, į valstybinės mokesčių inspekcijos atitinkamas sąskaitas (įmokos kodas 6400) ir pateikti Skuodo rajono apylinkės teismui banko kvitą. Nustatytu laiku nesumokėta bauda bus išieškota priverstinai.

Proceso dalyviai