Byla e2-10571-608/2018
Dėl skolos priteisimo bei pagal ieškovės L. Š. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „LSV Intergroup“ ir N. M., tretiesiems asmenims R. M. ir D. J. dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu ir negaliojančiu

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Marijai Stefanovičienei, dalyvaujant atsakovei L. Š., atsakovės atstovei advokatei Irenai Maksimovai, vertėjai Irinai Pikčilingienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LSV Intergroup“ ieškinį atsakovei L. Š., trečiajam asmeniui R. M. dėl skolos priteisimo bei pagal ieškovės L. Š. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „LSV Intergroup“ ir N. M., tretiesiems asmenims R. M. ir D. J. dėl sandorio pripažinimo apsimestiniu ir negaliojančiu,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurio prašo priteisti iš atsakovės L. Š. 500,00 Eur paskolos sumą, 2267,14 Eur kredito kainą, 321,35 Eur palūkanas, 23,50 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško vykdymo dienos. Nurodo, kad 2017 m. gegužės 8 d. atsakovė L. Š. ir uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ sudarė vartojimo kredito sutartį, kurios bendrųjų sąlygų Nr. 65341, pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ 2017 m. gegužės 8 d. suteikė atsakovei L. Š. vartojimo kreditą, pervesdamas į atsakovės asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią akcinėje bendrovėje „Citadele“ bankas, 500,00 Eur kredito sumą. Pagal 2017 m. gegužės 8 d. sudarytą sutartį atsakovė L. Š. 2019 m. balandžio 28 d. įsipareigojo grąžinti 500,00 Eur paskolą, visą šią sumą dengiant periodinėmis įmokomis per 24 mėnesių laikotarpį. Kreditorius nurodo, jog atsakovė nėra atlikus nei vienos įmokos. Remiantis Vartojimo kredito sutarties specialiosiomis sąlygomis, kredito įmoką vėluojant sumokėti 90 dienų, mokėjimo grafikas yra atšaukiamas ir kredito gavėjas privalo grąžinti visą Kredito sumą. 2018 m. vasario 15 d. kreditas ID 65341 pradelstas 253 dieną, taigi atsakovei nevykdant įsipareigojimų pagal specialiosiose sąlygose pateiktą mokėjimo grafiką, ieškovė atšaukė mokėjimo grafiką. Palūkanų skaičiavimas skolininkei buvo sustabdytas 2018 m. vasario 15 d. ir vėliau nebuvo atnaujintas. Kreditorius pažymi, jog atsakovei nuo 2017 m. birželio 7 d. iki 2018 m. vasario 2 d. elektroniniu paštu ( - ), nurodytu anketoje ir SMS žinute telefono numeriu ( - ) nurodytu anketoje, buvo siunčiami reguliarūs priminimai įvykdyti prievolę.

3Atsakovė L. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ieškinio nepripažino. Atsakovė nurodo, kad ieškovas pateikia klaidingas faktines aplinkybes ir nenurodo, kad minėtą paskolos sutartį, neteisėtai pasinaudodama atsakovės suteiktu 2016 m. kovo 17 d. įgaliojimu, sudarė R. M., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ). Atsakovė pažymi, kad pinigines lėšas pagal aukščiau nurodytą paskolos sutartį, pasinaudodama tuo pačiu įgaliojimu, į savo asmeninę sąskaitą gavo pati R. M.. R. M., apgaule, atsakovės vardu, pasinaudodama atsakovės suteiktu įgaliojimu, pasirašė paskolos sutartis ne tik su ieškovu, bet ir su kitomis kredito bendrovėmis: 2017 m. vasario 28 d. sutartis su UAB „Bendras finansavimas“ 1700 Eur sumai. Grąžintina pagal sutartį suma – 2471,76 Eur. 2017 m. gegužės 8 d. sudarė sutartis su uždarąja akcine bendrove „IPF Digital Lietuva“ 3000 Eur sumai. Grąžintina pagal sutartį suma – 5999,35 Eur. 2017 m. gegužės 9 d. sudarė sutartis su uždarąja akcine bendrove „Creditstar Lithuania“. Grąžintina pagal sutartį suma – 1528,10 Eur. Įgaliojimas nesuteikė R. M. teisės atsakovės vardu imti kokias nors paskolas. Be to, atsakovei visiškai nereikėjo imti jokių paskolų ir prisiimti realiai neįvykdomus įsipareigojimus. Savivaldybės įmonė „Vilniaus miesto būstas“ 2016 m. spalio 27 d. kreipėsi į Vilniaus apylinkės teismą su patikslintu ieškiniu atsakovams R. M., N. M., D. J. ir L. Š., t. y. atsakovei. L. Š. kartu su R. M. tapus atsakovais vienoje civilinėje byloje, pastaroji įtikino L. Š., jog ginti jų pažeistas teises teisme bus paprasčiau, jei L. Š. suteiksiu jai (R. M.) įgaliojimą būti jos atstovu visose teismo instancijose. Ieškovė buvo ir iki šiol yra įsitikinusi, jog savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ civilinis ieškinys jos atžvilgiu buvo visiškai nepagrįstas, tačiau įtikinta R. M., vis dėl to sutiko suteikti jai įgaliojimą, bet tik su vieninteliu tikslu, t. y. atstovauti L. Š. teisme nagrinėjant civilinę bylą pagal savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį. Iš 2016-03-17 Vilniaus r. 6-ojo notarų biure pasirašyto Įgaliojimo (notarinio registro Nr. ( - )) aiškiai matyti, kad L. Š. įgaliojo R. M. būti jos atstovu visose teismo instancijose, kartu su advokatu, pasirinktu savo nuožiūra, arba be advokato, vesti visas administracines, civilines bylas su visomis įstatymu suteiktomis teisėmis pareiškėjui, atsakovui, trečiajam asmeniui ir nukentėjusiajam. Įgaliotoja veikė priešingai L. Š. interesams, neturėdama tam teisės apgaule sudarė sandorius, todėl šie sandoriai negali sukelti atsakovei neigiamų pasekmių. Atsakovės 2017-03-15 pareiškimu minėtas 2016 m. kovo 17 d. įgaliojimas R. M. anuliuotas. Anuliavimas buvo patvirtintas Vilniaus r. 6-ojo notarų biuro notaro E. N.. 2017 m. gegužės 8 d. paskolos sutartis su ieškove uždarąja akcine bendrove „LSV Intergroup“ atsakovės vardu buvo sudaryta, kai įgaliojimas R. M. ar kam nors kitam negaliojo, nes buvo anuliuotas. Aukščiau atsakovės nurodytas aplinkybes patvirtina tai, kad R. M. raštu pateikė atsakovei ataskaitą dėl veiklos pagal įgaliojimą. Ataskaitoje R. M. nurodė, kad atsakovė 2016 m. gruodžio 16 d. sudarė sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, pagal kurią įsipareigojo mokėti po 180 Eur per mėnesį iki 2020. Minėtoje ataskaitoje R. M. patvirtino, kad atsakovės vardu pasirašė minėtas paskolos sutartis, tame tarpe sutartį su ieškovu, ir prisiėmė finansinius įsipareigojimus. Kartu su ataskaita atsakovei buvo pateikta 2016 m. gruodžio 16 d. sutartis dėl teisinės pagalbos. Šiame visiškai neaiškaus turinio dokumente nurodyta, kad L. Š. sudarė teisinės pagalbos sutartį su D. J.. Pažymėtina, kad D. J. yra bendraatsakovas minėtoje civilinėje byloje pagal savivaldybės įmonės „Vilniaus miesto būstas“ ieškinį ir pačios R. M. sugyventinis. D. J. yra pasitikėjimo nekeliantis asmuo, kuris neturi teisės teisinę pagalbą. Šias aplinkybes patvirtina Vilniaus miesto 1-ojo policijos komisariato nutarimas skirti jam kardomąją priemonę už smurtą artimoje aplinkoje. Atsakovė nurodo, jog pateiktos jai 2016 m. gruodžio 16 d. sutarties dėl teisinės pagalbos nepasirašė ir tikėtina, kad šis dokumentas yra suklastotas. Atsakovė pažymi, kad dėl visų aukščiau aptartų neteisėtų minėtų asmenų veiksmų yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuri šiuo metu atlieka Vilniaus 3-asis policijos komisariatas, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-511-31. Atsakovė laiko, kad aukščiau nurodytos aplinkybės leidžia teigti, jog atsakovę su ieškove realiai nesiejo ir nesieja jokie sutartiniai santykiai. Atsakovė jokios paskolos sutarties su ieškovu nesudarė, todėl ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo teigti, kad atsakovė yra skolinga ieškovui ir reikalauti priteisti atitinkamas sumas iš atsakovės. Atsakovė nurodo, kad ieškovė elgėsi neatsakingai ir nesąžiningai. Ieškovė yra licencijuota kredito įstaiga, kuriai keliami ypatingi reikalavimai, tame tarpe atsakingo skolinimosi srityje. Taigi visiškai nesuprantama, kodėl ieškovas sudarinėjo sandorį su asmeniu, kuris atsakovės vardu veikė akivaizdžiai neteisėtai (kaip minėta įgaliojimas buvo atšauktas). Atsakovė laiko, kad ieškovė nepagrįstai sutiko suteikti paskolą minimalias pajamas gaunančiai atsakovei, nors, sandorio dienai atsakovės vardu jau buvo gauti kiti aukščiau minėti kreditai labai didelei sumai ir kurie visiškai nebuvo grąžinami. Kartu su ieškiniu ieškovės pateiktoje 2017 m. gegužės 8 d. vartojimo kredito sutartyje, kuri nepasirašyta, nurodytas telefono numeris, elektroninio pašto adresas bei atsiskaitomoji sąskaita nėra atsakovės. Visos šios aplinkybės rodo, kad ieškovas elgėsi labai neatsakingai, nesilaikė kredito įstaigai keliamų reikalavimų bei sudarė sandorį su netinkama šalimi, todėl neturi jokio pagrindo iš šio sandorio kildinti kokius nors reikalavimus.

4Atsakovė L. Š. pareiškė ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „LSV Intergroup“ ir N. M., kuriuo prašo pripažinti iš dalies negaliojančia 2017 m. gegužės 8 d. vartojimo kredito sutartį Nr. 65341 dalyje dėl kredito gavėjo L. Š., pripažįstant, kad vartojimo kredito sutartis Nr. 65341 sudaryta tarp kredito gavėjos N. M. ir kredito davėjo uždarosios akcinės bendrovės „LSV group“. Nurodo, kad minėtą vartojimo kredito sutartį sudarė ne atsakovė, o jos vardu piktavališkai ir iš anksto susitarę veikdami tretieji asmenys: R. M., D. J. ir N. M.. Paskolos davėjo uždarosios akcinės bendrovės „LSV group“ Bendrosios paslaugų teikimo sutarties 4.8 ir 4.8.1 punktuose numatyta, kad naujo kliento identifikavimui paskolos davėjas gali reikalauti dokumentų, kurie leistų identifikuoti asmenį, kuris naudosis sistema, t. y. gaus paskolą. Jokių atsakovę kaip paskolos gavėją identifikuojančių veiksmų uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ neatliko. L. Š. nurodo, kad ji niekada nepildė ir neteikė paraiškos ir mokumo deklaracijos, kaip tai numatyta uždarosios akcinės bendrovės „LSV Intergroup“ Vartojimo kredito sutarties Nr. 65341 Bendrųjų sąlygų 2.2 punkte, nors būtent tokių dokumentų pagrindu pagal nurodytos sutarties 2.6 ir 2.7 punktus turėjo būti įvertinta galimybė suteikti 500,00 EUR paskolą. Paskolos davėjas privalėjo imtis visų veiksmų, kad būtų identifikuotas paskolos gavėjas bei įvertintas paskolos gavėjo mokumas. Atsakovė laiko, jog pinigus per atsakovės vardu atidarytą banko sąskaitą gavo N. M., nes R. M. ir D. J., pasinaudodami atsakovės vardu atidarytos sąskaitos akcinėje bendrovėje Citadelė banke duomenimis, realiai sudarė paskolos sutartį su uždarąja akcine bendrove „LSV Intergroup“. Todėl paskolos gavėju pagal minėtą sutartį turi būti pripažinta realiai paskolos sumą gavusi N. M..

5Uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ pateikė atsiliepimą į L. Š. ieškinį, kuriame nurodė, kad L. Š. užsiregistravo www.euroecredit.lt (dabar www.eurokreditas.lt) sistemoje ir vadovaujantis „Sutikimu tvarkyti asmens duomenimis naudojantis www.euroecredit.lt sistema Nr. EB5F46588D91254D0222A74EDF31 2d. 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.3.p. pateikė savo duomenis, kurie yra reikalingi kreditingumui vertinti ir asmens tapatybei nustatyti. Remiantis Sutikimu tvarkyti asmens duomenimis naudojantis www.euroecredit.lt sistema Nr. EB5F46588D91254D0222A74EDF31 2 str. 2.4. d. Bendrovė, neatsako tais atvejais, kai klientas pateikia Bendrovei klaidingą informaciją. Kitaip tariant, Klientas įsipareigoja pateikti teisingus duomenys, kurie neklaidintų Vartojimo kredito davėjus sudarant Vartojimo kredito sutartį. Sutikusi su aukščiau minėtu sutikimu ir pateikusi atsakovui asmeninius duomenis, ieškovė, 2017 m. balandžio 19 d. iš akcinės bendrovės "Citadele" banko sąskaitos Nr. ( - ) į uždarosios akcinės bendrovės „LSV Intergroup“ Paysera sistemos sąskaitą Nr. ( - ) atliko 0,01 EUR cnt pavedimą. Atliekant registracijos mokesčio pavedimą, Vartojimo kredito gavėjas, privalo nurodyti mokėtojo kodą, kuris sutampa su asmens kodu. Tokia praktika yra taikoma siekiant perduoti asmens duomenis (t.y. Vardą pavardę ir asmens kodą) iš banko į Vartojimo kredito bendrovę. Todėl, iIeškovei atlikus visus privalomus registracijos punktus, 2017 m. balandžio 19 d pateikė Kredito paraišką 1000,00 Eur sumai gauti. Atsakovas kreipėsi į Ieškovą, prašydamas, pateikti asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą. Ieškovė sutiko, ir 2017 m. balandžio 19 d. 11:09:35 iš elektroninio pašto ( - ) gautas elektroninis laiškas, kuriame L. Š. atsiuntė LR pilietis (t.y. savo) Paso Nr. ( - ) kopija. Atsakovas gavęs LR pilietės paso kopiją ir palyginęs su duomenimis, kurie buvo nurodyti ieškovės mokumo deklaracijoje, suteikė Vartojimo kreditą aukščiau nurodytai sumai. 2017 m. gegužės 8 d Ieškovė antrą kartą kreipėsi dėl Vartojimo kredito išdavimo ir prisijungusi prie savo paskyros sistemoje www.euroecredit.lt, pateikė Kredito paraišką 500 EUR sumai. Atsakovas atliko nustatytą procedūrą ir nenustačius aplinkybių, dėl kurių vartojimo kreditas galėtų būti nesuteiktas, priėmė sprendimą išduoti Vartojimo kreditą Nr. 65341 ir tuo pagrindu atliko pavedimą į Ieškovės nurodytą sąskaitą, Todėl, remiantis aukščiau išdėstytais faktais, Atsakovas, atliko visus galimus veiksmus, kurie neprieštarauja LR teisės aktams, identifikuojant asmens tapatybę. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymu 8 str. Prieš vartojimo kredito sutarties sudarymą vartojimo kredito davėjas, vadovaudamasis atsakingojo skolinimo principu, privalo įvertinti vartojimo kredito gavėjo kreditingumą. Remdamasis pakankama informacija, gauta iš vartojimo kredito gavėjo, ir atlikęs patikrinimą kreditingumui vertinti naudojamuose registruose ir informacinėse sistemose arba pagrįsdamas vartojimo kredito gavėjo pateiktą informaciją kitais įrodymais. Todėl, Atsakovas, remiantis Lietuvos banko valdybos nutarimu „Dėl Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimu“ 6 – 7 str. siekdamas įvertinti Vartojimo kredito gavėjo kreditingumą tikslingai ir išsamiai, tikrino šiuos duomenis: vartojimo kredito gavėjo pajamas, atsižvelgiama į VSDFV duomenis? vartojimo kredito gavėjo įsipareigojimus, atsižvelgiama į Creditinfo, Europos centrinio banko, nekredituotinų asmenų sąrašo informacinės sistemas. Lietuvos banko valdybos nutarimu „Dėl Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimu“ 10 str. visos finansų bendrovės, taip pat ir Atsakovas, privalo vertinti ne mažiau kaip keturių paskutinių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų vidurkį. Kurios yra vertinamos pagal VSDFV pateiktais duomenimis (darbo užmokesti ar pastovi išmoka), ar pagal Bendrovės, kurioje asmuo dirba, išduota darbo užmokesčio pažyma. Taip pat, pagal Lietuvos banko valdybos nutarimu „Dėl Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų patvirtinimu“ 9 str., sudarant vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjo vidutinės mėnesio įmokos dydis pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms turi sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų. Tikrindami Ieškovės VSDFV duomenis, nustatyta, kad L. Š. nuo 2017 m. sausio 2 d. dirba ( - ), vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis 400 EUR. Taip pat Ieškovei paskirta pastovi išmoka nuo 2015 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gegužės 31 d. 180,00 EUR sumai. Vidutinės mėnesinės pajamos apskaičiuotos pagal formulę: (paskutinių keturių mėnesių darbo užmokesčio bendra suma / 4): (380 + 391,5 + 391,5 + 437,85) / 4 = 400. Remiantis LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 str., LR SDĮ 17 str. 2 d. ir LR VSDĮ 10 str. nuo 400 EUR sumos atskaičiuojami privalomi mokesčiai: GMP 15 proc., PSD 6 proc. VSD 3 proc. dėl to vertinamas Neto darbo užmokestis, preliminari suma – 277 EUR. Pastovi išmoka apskaičiuojama pagal formulę: (paskutinių keturių mėnesių pastovių išmokų suma / 4): (180 + 180 +180 + 180)/4 = 180 EUR. Atsižvelgiant į vidutinių pajamų apskaičiavimą, bendra vertinama suma – 457 EUR. 40 proc. tvarių pajamų apskaičiuojama pagal formulę: (vidutinės mėnesio pajamos * 40 /100), tai šiuo atveju: 457 EUR * 40 / 100 = 182, 80 EUR. Vadinasi, kad Kredito gavėjo vidutinės mėnesio įmokos dydis, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, turi sudaryti ne daugiau kaip 182, 80 EUR. Remiantis 2017 m. gegužės 8 d. CREDITINFO, Europos centrinio banko, nekredituotinų asmenų sąrašo sistemos duomenimis, Ieškovės įsipareigojimai finansų įstaigoms neviršijo apskaičiuotos 182, 80 Eur sumos. Kadangi, 2017 m. gegužės 8 d. Vartojimo kreditas Nr. 64726 (1756,00 EUR), refinansavo IPF DIGITAL LIETUVA bendrovė, tai įrodo 2017 m. gegužės 8 d. dokumento Nr. 1555 (( - ) AB „Swedbank“) banko išrašas. Dėl to, atsakovas priėmė sprendimą išduoti Vartojimo kreditą 500 Eur sumai. Atsižvelgiat į tai, kas išdėstyta aukščiau, Atsakovas veikė sąžiningai sudarant su Ieškovu Vartojimo kredito sutartį Nr. 65341 ir nepažeidė LR CK 1.91 str. 1 d ir 6 d., LR CK 1.87. str. 1 d. Nors Ieškovė tvirtina, kad sutartis buvo sudaryta apgaulės būdų, tačiau remiantis teismų praktika, apgaulė – tai sandorį sudarančio asmens tyčinis suklaidinimas dėl esminių sandorio aplinkybių. Suklaidinimas gali būti išreiškiamas aktyviais veiksmais, sandorio svarbių aplinkybių nuslėpimu, sąmoningai siekiant galutinio tikslo – sudaryti tik sau naudingą sandorį. Apgaule pripažįstami tik tokie suinteresuotos šalies veiksmai, kurie turi lemiamos įtakos kitos šalies valiai susiformuoti ar atsakovas atliko tyčinius, nesąžiningus veiksmus, dėl ko buvo paveikta Ieškovo valia ir, dėl kurių ieškovas buvo paskatintas sudaryti ne tokį sandorį, kurio norėjo ir siekė. Atsakovas nesiekė asmeninės naudos, nedarė lemiamos įtakos Ieškovės valiai suformuoti. Skaidriai, sąžiningai, teisingai laikėsi aukščiau išvardintų nuostatų vertinant Vartojimo kredito gavėjo mokumą ir nustatant asmens tapatybę.

6Ieškinys atmetamas, o priešieškinis tenkinamas iš dalies, vartojimo kredito sutartis pripažįstama nesudaryta dėl atsakovės L. Š. valios trūkumo.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ savo ieškinio reikalavimą atsakovei L. Š. kildina iš atsakovės vardu 2017 m. gegužės 8 d. nuotoliniu būdu sudarytos vartojimo kredito sutarties, kurios bendrųjų sąlygų Nr. 6534111 (e.b.l. 26-27, tomas 1). Tam, kad tarp šalių atsirastų teisiniai paskolos santykiai, turi egzistuoti du juridinę reikšmę turintys faktai: 1) paskolos dalyko (pinigų) perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn; 2) paskolos gavėjo įsipareigojimas tokią pat pinigų sumą grąžinti paskolos davėjui. 2017 m. gegužės 8 d. vartojimo kredito sutartis, kurios bendrųjų sąlygų Nr. 6534111, buvo sudaryta elektroninėmis ryšio priemonėmis, kredito gavėjui prisijungus prie kredito davėjo per elektroninės bankininkystės sistemą www.eurocredit.lt. Pagal Vartojimo kredito sutarties bendrąsias sąlygas, norint gauti iš ieškovo paskolą, reikia registruotis ieškovo savitarnos svetainėje. Pageidaujantis įsiregistruoti Bendrovės duomenų bazėje, klientas privalo elektroniniu būdu pilnai užpildyti ir pateikti pirmąją registracijos anketos dalį, suteikiant tikslią, teisingą ir išsamią informaciją, bei susipažinti su šiuo sutikimu, kuris yra suformuojamas ir pateikiamas kartu su anketa. Registracijos metu užpildyta Anketa yra priimama tik tuomet, kai Klientas pateikia Anketoje nurodytus patvirtinimus bei paspaudžia nuorodą „Tęsti registraciją“. Gavusi tinkamai užpildytą Anketą ir patvirtinimą, kad klientas sutiko su šiuo sutikimu, sistema sudaro ir tinklalapyje https://www.euroecredit.lt/ pateikia šį sutikimą koduojantį unikalų MD5 algoritmo 32 simbolių su 128 bitų (16 baitų) maišos reikšme kodą. Nesant priežasčių, dėl kurių registracija yra negalima, Sistema įregistruoja klientą į savo duomenų bazę tik iš savo asmeninės vieno iš Lietuvoje veikiančių banko sąskaitos jam pervedus į Bendrovės sąskaitą simbolinį 0,01 EUR registracijos mokestį. Šio pavedimo mokėjimo paskirtyje klientas privalo įrašyti jam suteiktą MD5 kodą. Registracijos mokesčio tikslas yra nustatyti kliento tapatybę ir įsitikinti kliento valia (sutikimas tvarkyti asmens duomenis 2.1 punktas). Šalių sutarimu, MD5 kodo nurodymas registracijos mokesčio pavedime ir pavedimo patvirtinimas yra laikomas kliento parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą galią, o nuo jo sumokėjimo momento sutikimas tvarkyti asmens duomenis yra laikomos patvirtintomis ir prilyginamos sandoriui, sudarytam rašytine forma, bei sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas kliento parašu kiekviename jų lape (Sutikimo tvarkyti asmens duomenis 2.3 punktas). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.192 str. ir Elektroninio parašo įstatymo 8 str. visi kliento veiksmai ir patvirtinimai atlikti naudojant tapatybės patvirtinimo priemones elektroniniais kanalais yra prilyginami sandoriams, sudarytiems rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti kliento ir bendrovės (šalių) parašais. Todėl elektroninėmis priemonėmis sudaryta vartojimo kredito sutartis yra galiojanti ir sukelia teisines pasekmes šalims.

8Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovė pervedė pinigus į atsakovės asmeninę banko sąskaitą, tačiau atsakovė nurodo, jog vartojimo kredito sutartis sudaryta pasinaudojant jos elektroninės bankininkystės duomenimis ir asmens tapatybės dokumentu, taip pat kad minėtų lėšų atsakovė neįgijo nuosavybėn. Kaip to įrodymą pateikia informaciją apie pradėtą Vilniaus 3-asis policijos komisariato ikiteisminį tyrimą, ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-511-31 dėl galimai neteisėto ir nusikalstamo atsakovo elektroninės bankininkystės duomenų panaudojimo.

9Atsakovė nurodė, kad ji kaip neturinti nuolatinės gyvenamosios vietos asmuo, svarbius dokumentus laikė savo giminaičių bute adresu ( - ). Iš teismų sistemos LITEKO duomenų (Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-1049-960/2017 ir Nr. e2-531-808/2017) matyti, kad įsiteisėjusiais teismo sprendimais minėtose civilinėse bylose yra konstatuotas faktas, jog bute, esančiame ( - ), nuomos pagrindais gyvena R. M., N. M., D. J. ir L. Š., įskaitant laikotarpį, kuomet buvo pateikta L. Š. paraiška kreditui gauti ir sudaryta šioje civilinėje byloje ginčijama vartojimo kredito sutartis. R. M. atsiliepime į ieškinį patvirtino, jog atsakovė L. Š. nemoka lietuvių kalbos, nemoka naudotis kompiuteriu ir elektronine bankininkyste. Iš akcinės bendrovės „Citadelė“ banko pateiktų duomenų apie prisijungimą prie elektroninės bankininkystės matyti, jog iki ginčijamos paraiškos kreditui pateikimo ieškovei ir vartojimo kredito sutarties sudarymo atsakovė prie elektroninės bankininkystės nebuvo prisijungusi, taip pat atlikusi mokėjimo operacijų (e.b.l. 26, tomas 3). Tokios aplinkybės sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovė be kitų asmenų pagalbos negalėjo prisijungti prie ieškovės sistemos ir pateikti parašką kreditui gauti bei atlikti kitus vartojimo kredito sutarčiai sudaryti nuotoliniu būdu būtinus veiksmus, taip pat į jos sąskaitą ieškovės pervestos kredito sumos pavedimus, naudojantis elektronine bankininkyste. R. M. atsiliepime į ieškinį pripažino, kad paraišką kreditui gauti ir kitus dokumentus užpildė R. M. kartu su atsakove, tačiau iš atsakovės pateiktų ( - ) darbo laiko apskaitos žiniaraščių matyti, kad paraiškos kreditui gauti pateikimo, registracijos (0,01 EUR pavedimo iš kredito gavėjo banko sąskaitos kredito davėjui) metu 2017 m. balandžio 19 d. 9.58 val. ir 11.47 val. (e.b.l. 31, tomas 1) ir vartojimo kredito sutarties sudarymo metu 2017 m. balandžio 19 d. ir 2017 m. gegužės 8 d. atsakovė dirbo (e.b.l. 33-34, tomas 3). Paraiškoje kreditui gauti nurodytas ne ieškovės telefono numeris, kuris taip pat nesutampa su kredito sutartyje nurodytu ieškovės telefono numeriu (e.b.l. 24-25, tomas 3). Tokie įrodymai ir aplinkybės patvirtina, jog paraišką kreditui gauti R. M. užpildė be atsakovės dalyvavimo, pasinaudodama atsakovės elektroninės bankininkystės duomenimis ir asmens tapatybės dokumentu.

10Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 str. 1 d. numato, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 str. 1 d. numatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Nagrinėjamu atveju atsakovė L. Š. aplinkybę, jog valią sudaryti ginčijamą kredito sutartį išreiškė ne atsakovė, o jos duomenimis pasinaudodami kiti asmenys, grindė netiesioginiais įrodymais. Atsižvelgiant į įrodinėjamos aplinkybės pobūdį darytina išvada, jog tokią aplinkybę patvirtinančių tiesioginių įrodymų nėra. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. vasario 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-45-959/2018, yra išaiškinęs, kad bylose, kuriose įrodinėjama netiesioginiais įrodymais, prielaidų darymas yra neišvengiamas; svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, ir atitinkamai būtų pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė.

11Nagrinėjamu atveju aukščiau nurodytos aplinkybės bei netiesioginiai įrodymai patvirtina, jog vartojimo kredito sutartį su ieškove nuotoliniu būdu sudarė ne atsakovė, o jos vardu R. M., pasinaudodama atsakovės identifikavimo duomenimis.

12Nors nagrinėjamu atveju atsakovės elgesys, atskleidžiant arba nepakankamai rūpestingai saugant tapatybės patvirtinimo duomenis, yra viena iš priežasčių, kad ieškovė suteikė kreditą, pervesdama pinigus į atsakovės sąskaitą, tačiau taip pat būtina įvertinti, ar ieškovė kaip kredito davėjas ėmėsi visų priemonių, būtinų identifikuoti paraišką kreditui pateikusį asmenį ir vartojimo kredito sutartį sudarantį asmenį.

13Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 2.5 punktu šalys susitarė, jog paraiškos pateikimo metu Kredito gavėjo atlikti veiksmai ir nurodyti duomenys (kuriuos patvirtina SMS žinutės išklotinė ir/arba sistemos duomenų bazės išrašas apie Kredito gavėjo veiksmus jo paskyroje sistemoje), yra laikomi Kredito gavėjo parašu, turinčiu Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 dalyje įtvirtintą teisinę galią, o Paraiška ir jos pagrindu sudaryta Vartojimo kredito sutartis, pagal kurią Kredito gavėjui yra pervedama Kredito suma, yra prilyginama dokumentui, sudarytam rašytine forma, ir sukelia tokias pat teisines pasekmes kaip ir dokumentas, patvirtintas Kredito gavėjo parašu kiekviename jo lape. Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 2.10 punktas numato, kad Kredito davėjas apie priimtą sprendimą suteikti/nesuteikti kreditą informuoja Kredito gavėją siųsdamas pranešimą trumpąja tekstine žinute (SMS), elektroniniu paštu, skambindamas į Kredito gavėjo nurodytą mobiliojo telefono numerį ir/arba pateikdamas pranešimą individualioje Kredito gavėjo paskyroje sistemoje; 2.11 punktas numato, kad nusprendus suteikti kreditą, sistema paruošia Vartojimo kredito sutartį su unikaliu jos identifikaciniu numeriu ir išsiunčia ją sistemos duomenų bazėje registruotu Kredito gavėjo elektroninio pašto adresu. Sutikimo tvarkyti asmens duomenis © punktas numato, kad Bendrovė, prieš priimdama sprendimą suteikti vartojimo kreditą ar prisiimti įsipareigojimus už savo klientą, privalo įsitikinti vartojimo kredito prašančio asmens tapatybe, o taip pat, ar kliento finansinė bei ekonominė būklė ir jos prognozės leidžia tikėtis, kad klientas sugebės įvykdyti savo įsipareigojimus.

14Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 10 straipsnis, reglamentuojantis vartojimo kredito sutarties sudarymo nuotoliniu būdu ypatumus numato, kad vartojimo kredito sutartis gali būti sudaroma nuotoliniu būdu su vartojimo kredito gavėju, jeigu vartojimo kredito davėjas įsitikina tokia vartojimo kredito gavėjo valia. Vartojimo kredito sutartis gali būti sudaroma nuotoliniu būdu su vartojimo kredito gavėju, kuris nėra vartojimo kredito davėjo, į kurį jis kreipiasi dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo, klientas, tik įstatymų nustatyta tvarka nustačius to vartojimo kredito gavėjo tapatybę. Jeigu vartojimo kredito gavėjo tapatybė nenustatyta įstatymų nustatyta tvarka, vartojimo kredito sutartis negali būti sudaroma nuotoliniu būdu.

15Nagrinėjamu atveju paraiškoje kreditui gauti ir vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas skirtingas kredito gavėjo telefono numeris, atsakovė paraiškos pateikimo ir vartojimo kredito sutarties sudarymo metu buvo įtraukta į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (e.b.l. 29, tomas 1), tačiau ieškovė neatliko jokių veiksmų atsakovės kaip kredito gavėjos, telefono numeriui, IP adresui identifikuoti. Tuo atveju, jeigu minėti veiksmai būtų atlikti, dar iki kredito sumos pervedimo į atsakovės banko sąskaitą būtų atskleista aplinkybė, jog paraišką kreditui gauti teikia ne atsakovė, o kiti asmenys, naudodamiesi atsakovės prisijungimo duomenimis. Iš atsakovės pateiktų judriojo ryšio paslaugų teikimo sutarčių matyti, kad vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas kredito gavėjo telefono numeris atsakovei nepriklauso (e.b.l. 24-25, tomas 3). Ieškovė nurodo, kad siuntė atsakovei reguliarius priminimus vykdyti prievolę SMS žinutėmis anketoje nurodytu telefono numeriu ( - ), tačiau tokių įrodymų nepateikė. Ieškovė nepaaiškino, kodėl priminimai apie prievolės vykdymą buvo siunčiame ne kredito sutartyje, o anksčiau pateiktoje paraiškoje nurodytu kredito gavėjo telefono numeriu.

16Kadangi vartojimo kredito sutartis yra dvišalis sandoris, jam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia. Nagrinėjamu atveju rašytinių įrodymų visuma patvirtina, jog paraišką vartojimo kreditui gauti atsakovės vardu pateikė R. M., kuri pasinaudojo atsakovės duomenimis. Atsakovės valia nebuvo išreikšta nei vienu iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.34 straipsnio 1 dalyje numatytų būdų. Todėl sutartiniai kreditavimo santykiai tarp ieškovės ir atsakovės L. Š. nesusiklostė, o ieškovės pagal kredito sutartį į atsakovės sąskaitą pervestos piniginės lėšos buvo įgytos kitų asmenų nuosavybėn. Tai patvirtina atsakovės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti kad į atsakovės banko sąskaitą ieškovės pervesta kredito suma iš karto buvo pervesta į N. M. banko sąskaitą. Todėl kredito sutartis pripažįstama atsakovės nesudaryta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.875 str. 3 d. pagrindu.

17Iš N. M. atsiliepimo į atsakovės ieškinį, taip pat pateiktų mokėjimo nurodymų matyti, kad ieškovės į atsakovės banko sąskaitą pervesta kredito suma iš L. Š. banko sąskaitos iš karto buvo pervesta į N. M. banko sąskaitą, iš kurios tą pačią dieną išgryninta (e.b.l. 96-98, tomas 2). Iš atsakovės darbo grafiko bei prisijungimų prie elektroninės bankininkystės ir pavedimų darymo laiką (e.b.l. e.b.l. 26, tomas 3) matyti, jog minėtu metu, t. y. 2017 m. gegužės 9 d. nuo 11.00 val. iki 13.17 val. atsakovė dirbo, todėl mažai tikėtina, jog ji viena be kitų asmenų pagalbos būtų galėjusi prisijungti prie elektroninės bankininkystės ir atlikti minėtus pavedimus. Taip pat byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių būtinumą minėtus pavedimus atlikti skubiai, t. y. atsakovės darbo metu. Kaip buvo panaudota ieškovės pervesta į atsakovės banko sąskaitą kredito suma, nėra reikšminga, tačiau iš minėtų banko operacijų matyti, jog ieškovės suteikto kredito suma neperėjo atsakovės nuosavybėn.

18Atsakovės priešieškinio reikalavimai dėl vartojimo kredito sutarties pripažinimo apsimestiniu sandoriu nepagrįsti. Asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas, yra jų vidinės valios išorinė išraiška, o sandoris yra šios asmens valios ir jo išorinės išraiškos būdo vienovė. Dėl to tam, kad galiotų tam tikras sandoris, jį sudariusių asmenų valia, išreikšta išorine išraiškos forma, turi atitikti jų vidinę valią. Sandoris yra apsimestinis, jeigu juo yra dengiamas kitas sandoris, kurio teisinių pasekmių iš tikrųjų siekė sandorio šalys. Apsimestinis sandoris yra niekinis ir negalioja dėl esminio sandorio elemento – šalių valios – ydingumo, nes apsimestiniame sandoryje išreikštoji valia neatitinka tikrųjų šalių ketinimų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. balandžio 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2013, 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-288/2009, yra išaiškinęs, kad tokiu atveju dėl to paties dalyko sudaromi du susitarimai: išorinis, neatspindintis tikrųjų šalių ketinimų, ir kitas, atspindintis tikrąją šalių valią, tačiau neviešinamas. Kai kyla ginčas dėl sandorio – tam tikros sutarties – rūšies, pobūdžio, vienos ar kitos sąlygos prasmės ar pan., teismas, spręsdamas šį ginčą, vadovaujasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, nustatytomis CK 6.193 straipsnyje, t. y. 1) sutartis turi būti aiškinama sąžiningai, 2) turi būti išaiškinami tikrieji sutarties šalių ketinimai, 3) turi būti išaiškintas sudarytos sutarties tikslas. Sutarties tikslas gali padėti atskleisti tikruosius šalių ketinimus, taip pat nustatyti ir sutarties rūšį, pobūdį, vienos ar kitos jos sąlygos prasmę ir pan.

19Pagal kasacinio teismo praktiką sandoriai, turintys valios trūkumų, yra ne niekiniai, bet nuginčijami, t. y. jie gali būti pripažinti negaliojančiais tik įstatymų nurodytam asmeniui pareiškus reikalavimą dėl tokio sandorio pripažinimo negaliojančiu ir įrodžius, kad sandoris neatitinka jį sudariusio asmens valios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-147/2007). Nagrinėjamu atveju konstatuotinas tik atsakovės valios trūkumas, sudarant ginčijamą kredito sutartį. Tačiau pačios sutarties pobūdis ir objektas nepaneigti. Apsimestiniam sandoriui konstatuoti būtina įrodyti abiejų sandorio šalių valia. Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti atsakovės N. M. valią sudaryti kredito sutartį, t. y. jos valią gauti kredito sumą ir įsipareigojimą ją grąžinti. Nagrinėjamas atvejis būdingas civilinei atsakomybei dėl žalos padarymo, be įstatymu ar sutartimi numatyto pagrindo įgyjant pinigines lėšas, tačiau šioje civilinėje byloje nėra pareikšta reikalavimo dėl žalos atlyginimo minėtu faktiniu pagrindu. Tuo tarpu tiek ieškinio, tiek priešieškinio faktinis pagrindas, šalių procesinė padėtis ir pareikštų reikalavimų apimtis nesuponuoja pagrindo konstatuoti atsakovės N. M. kaip kredito gavėjos pareigas pagal ginčijamą sutartį.

20Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos iš ieškovės valstybės naudai (LR CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priešieškinį patenkinti iš dalies.

24Pripažinti 2017 m. gegužės 8 d. vartojimo kredito sutartį, kurios bendrųjų sąlygų Nr. 65341, atsakovės L. Š. nesudaryta.

25Kitą priešieškinio dalį atmesti.

26Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LSV Intergroup“ valstybės naudai 40,12 EUR (keturiasdešimt eurų, dvylika euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

27Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ kreipėsi į teismą... 3. Atsakovė L. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo ieškinio... 4. Atsakovė L. Š. pareiškė ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei... 5. Uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ pateikė atsiliepimą į L.... 6. Ieškinys atmetamas, o priešieškinis tenkinamas iš dalies, vartojimo kredito... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „LSV Intergroup“ savo ieškinio... 8. Tarp šalių nėra ginčo dėl to, kad ieškovė pervedė pinigus į atsakovės... 9. Atsakovė nurodė, kad ji kaip neturinti nuolatinės gyvenamosios vietos asmuo,... 10. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 str. 1 d. numato, kad... 11. Nagrinėjamu atveju aukščiau nurodytos aplinkybės bei netiesioginiai... 12. Nors nagrinėjamu atveju atsakovės elgesys, atskleidžiant arba nepakankamai... 13. Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 2.5 punktu šalys susitarė,... 14. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 10 straipsnis,... 15. Nagrinėjamu atveju paraiškoje kreditui gauti ir vartojimo kredito sutarties... 16. Kadangi vartojimo kredito sutartis yra dvišalis sandoris, jam sudaryti būtina... 17. Iš N. M. atsiliepimo į atsakovės ieškinį, taip pat pateiktų mokėjimo... 18. Atsakovės priešieškinio reikalavimai dėl vartojimo kredito sutarties... 19. Pagal kasacinio teismo praktiką sandoriai, turintys valios trūkumų, yra ne... 20. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos iš ieškovės... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Priešieškinį patenkinti iš dalies.... 24. Pripažinti 2017 m. gegužės 8 d. vartojimo kredito sutartį, kurios... 25. Kitą priešieškinio dalį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „LSV Intergroup“... 27. Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos...