Byla 2A-411-368/2009

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Mockevičiaus, kolegijos teisėjų Danutės Matiukienės, Liudvikos Tupienės, sekretoriaujant Odetai Dulinskaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Revinė“ atstovui advokatui Andriui Kazakevičiui, atsakovo UAB „Vaivorykštė“ atstovui A. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Revinė“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo panaikinimo, pagal ieškovo UAB „Revinė“ ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Vaivorykštė“, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB korporacija „Matininkai“ ir UAB „Ertera“, išvadą teikiančiai institucijai Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui dėl nuosavybės teisės gynimo nuo pažeidimų, nesusijusių su valdymo netekimu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Revinė“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė teismo įpareigoti atsakovą UAB „Vaivorykštė“ nugriauti 6,77 m ilgio statinio - tvoros pamato ir viršutinės medinės dalies dalį tarp žemės sklypų ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), ir ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )), griaunamo statinio - tvoros ilgį skaičiuojant tarp taškų „a“ (koordinatės x-6199989,43, y-456575,38) ir „b“ (koordinatės x-6199993,48, y-456580,81) pagal 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schemą; nustatyti atsakovui 14 kalendorinių dienų laiko terminą teismo sprendimui įvykdyti, o jo neįvykdžius per nustatytą laiką, suteikti ieškovui teisę atlikti teismo sprendime nurodytus veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas.

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškovo UAB „Revinė“ reikalavimą įpareigoti atsakovą UAB “Vaivorykštė” nugriauti 6.77 m ilgio statinio-tvoros, esančios tarp žemės sklypų ( - ), ir ( - ), pamato dalį tarp taškų a (koordinatės x-6199989,43, y-456575,38) ir b (x-6199993,48, y-456580,81) pagal 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schemą ir nustatyti atsakovui 14 kalendorinių dienų laiko terminą teismo sprendimui įvykdyti, o jo neįvykdžius per nustatytą laiką, suteikti ieškovui teisę atlikti teismo sprendime nurodytus veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas atmetė. Likusioje dalyje civilinę bylą Nr. 2-280-810/2009 nutraukė. Priteisė iš ieškovo UAB “Revinė“ atsakovui UAB “Vaivorykštė” 1830,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Revinė“ prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškovo UAB „Revinė“ ieškinį, priteisti iš atsakovo visas ieškovo turėtas bylinėjimosi ir atstovavimo išlaidas.

7Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

81.

9Atsakovas nurodo, kad teismas vertindamas įrodymus nepagrįstai išskyrė 2008-01-30 schemą, be pažymėtų a ir b taškų koordinačių, ir 2008-01-30 schemą, su pažymėtomis taškų a ir b koordinatėmis, kuri buvo pateikta su patikslintu ieškiniu, kaip du atskirus ir savarankiškus dokumentus, dėl ko vėliau jas pripažino negaliojančiomis. Atsakovo manymu, abi schemos iš esmės yra tas pats dokumentas, todėl teismo išvada, jog su patikslintu ieškiniu pateikta schema yra niekinė dėl to, kad V. G. nėra matininkas, yra absoliučiai nepagrįsta.

102.

11Atsakovas nurodo, jog jam nesuprantama kodėl teismui schema pasirodė neaiški, nesuprantama ir neįrodanti fakto, jog tvoros pamatai yra įsiterpę į ieškovo sklypą. Paaiškinimų 2 p. yra aiškiai nurodyta, kiek centimetrų ir kokiame taške tvora yra įsiterpusi į ieškovo sklypą, t.y. taške a – 21 cm, o b – 10 cm, todėl visiškai suprantama, kad 2 p. nurodytas pastabas vertinant kartu su nurodytomis 3 p. galima daryti išvadą, jog tvora yra neleistinai įsiterpusi į ieškovo sklypą pradedant nuo taško a iki taško b.

123.

13Taip pat atsakovas nurodo, kad teismo išvada, jog nebuvo nustatyta, kad pamato dalys įrengtos ir priklauso atsakovui UAB „Vaivorykštė“ yra nepagrįsta.

144.

15Taip pat apeliaciniu skundu atsakovas nurodo, kad teismas netinkamai nustatė momentą, kada atsakovas atliko medinės tvoros dalies perkėlimo darbus, todėl iš atsakovo turėjo būti priteista proporcinga dalis ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų.

165.

17Be to, apeliantas nurodo, kad nesutinka su teismo išvada, jog ieškovas pažeidė kooperavimosi principą, nes neva per mažai bendradarbiavo su Atsakovu, kadangi iš 2009-03-04 atsakovo rašto turinio buvo galima spręsti, kad atsakovas visiškai nesirengė vykdyti valstybinės institucijos teikiančios išvadą įpareigojimo.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vaivorykštė“ prašo UAB „Revinė“ apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš UAB „Revinė“ išlaidas byloje dalyvavusio advokato pagalbai už procesinio dokumento – atsiliepimo į apeliacinį skundą – surašymą apmokėti. Nesutikimą grindžia šiais argumentais:

191. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškinys toje dalyje, kurioje apeliantas prašė: įpareigoti atsakovą nugriauti 6.77 m. ilgio statinio-tvoros, esančios tarp žemės sklypų ( - ), ir ( - ), pamato dalį tarp taškų „a" (koordinatės x-6199989,43 y-456575,38) ir „b" (x-6199993,48 y-456580,81) pagal 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schemą ir nustatyti atsakovui 14 kalendorinių dienų laiko terminą teismo sprendimui įvykdyti, o jo neįvykdžius per nustatytą laiką suteikti ieškovui teisę atlikti teismo sprendime nurodytus veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas, yra neįrodytas, todėl atmestinas.

202. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesirėmė 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schemomis, nes jos yra visiškai skirtingos, o su patikslintu ieškiniu paduotą schemą koregavo ir taškų a ir b koordinates įrašė asmuo neturintis licencijos atlikti geodezinius matavimus ir nėra matininkas LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 11 d. prasme.

213. Taip pat atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantas neįrodė, jog nebuvo nustatyta, kad tvoros pamato dalys buvo įrengtos ir priklauso atsakovui.

224. Taip pat atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantas nebendradarbiavo su atsakovu bei pažeidė kooperacijos principą.

235. Be to, atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš apelianto priteisė bylinėjimosi išlaidas.

24Apeliacinis skundas atmestinas.

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str.).

26Šiaulių miesto apylinkės teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantas UAB „Revinė“ pateikė dvi skirtingas 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schemas ir jomis pagrįstai nesirėmė, kadangi pirminė, t.y. pateikta su ieškiniu 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schema buvo be jokių rankraštinių įrašų. Su patikslintu ieškiniu buvo pateikta jau kitokia 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schema, kurios dešinėje pusėje buvo rankraštiniai įrašai „Taškų a ir b koordinatės: a x 6199989,43 y 456573,38 b x 6199993,48 y 456580,81", apvalaus antspaudo atspaudas, darbuotojo žymeklis ir neįskaitomas parašas. Šių įrašų ir kitų grafinių elementų kartu su ieškiniu pateiktoje schemoje nebuvo, ką pagrįstai ir nustatė pirmosios instancijos teismas. Be to, aplinkybę, jog 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schema buvo koreguojama, pripažįsta ir pats apeliantas. Įrodymų „kūryba", koreguojant rašytinius įrodymus bylos eigoje, vertintina kaip nesąžiningas naudojimasis procesinėmis teisėmis, o tokiais „ kūriniais" negalima remtis kaip įrodymais. Be to, neaišku, kodėl taškų a ir b koordinatės nebuvo nurodytos pradiniame 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schemos variante, pateiktame su pradiniu ieškiniu, jeigu, kaip teigia apeliantas, jos visą laiką buvo užfiksuotos. Jeigu koordinatės būtų buvusios užfiksuotos, tai jos ir būtų buvusios nurodytos pirminiame apelianto pateiktame 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schemos variante. Kadangi pats apeliantas pripažįsta, t. y. byloje nėra ginčo dėl to, kad 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schema buvo retroaktyviai koreguojama bylos eigoje, atsižvelgiant į atsakovo teikiamų procesinių dokumentų turinį, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tokių dokumento nelaikė patikimais ir pagrįstai jais nesirėmė.

27Pirmosios instancijos teismas 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schema pagrįstai nesirėmė ir todėl, kad šią schemą koregavo ir taškų a ir b koordinates įrašė trečiojo asmens UAB „Korporacija „Matininkai" darbuotojas V. G., kuris neturi licencijos atlikti geodezinius matavimus ir nėra matininkas LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 11 d. prasme. Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymas pagal LR Geodezijos ir kartografijos įstatymo 20 str. 2 d. 7 p. yra licencijuojama veikla, juos turi teisę atlikti tik tie juridiniai ir fiziniai asmenys, kuriems išduota atitinkama licencija.

28Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog apeliantas neįrodė, kad tvoros pamatas yra įsiterpęs į apeliantui UAB „Revinė“ priklausantį žemės sklypą, kadangi apelianto pateiktuose 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių situacijos schemų variantuose nėra pažymėti konkretūs taškai a ir b. LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 2 str. 2 d. nustatyta, kad kadastro duomenys - tai duomenys, apibūdinantys nekilnojamojo daikto dislokaciją, žemės gamtines ir ūkines savybes, statinių geometrinius parametrus, o 2 str. 13 d. nustatyta, kad žemės sklypo planas - tai brėžinys ..., kuriame pažymėtos sklypo ribos ir kadastro duomenys. Schemoje įrašytos koordinatės, nesiejant jų su konkrečiais taškais brėžinyje, neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad pagal apelianto pateiktus įrodymus neįmanoma patikimai nustatyti, kad tvoros pamatas neleistinai įsiterpia į apelianto žemės sklypą.

29Apelianto argumentas, kad teismo išvada, jog nebuvo nustatyta, kad pamato dalys įrengtos ir priklauso atsakovui UAB „Vaivorykštė“ yra nepagrįsta, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi pats apeliantas, teigdamas, esą atsakovas įrengė tvoros pamatą apelianto žemės sklype, turėjo šią aplinkybę įrodyti, tačiau šios aplinkybės neįrodė. Priešingai, paties apelianto pateikto Nekilnojamojo turto registro pažymėjimo 2.6 p. nurodyta, kad kiti statiniai (inžineriniai) - kiemo statiniai (šulinys, tualetai, tvora, kiemo aikštelė) yra gyvenamojo namo, esančio (tiksliau, buvusio, nes po eilinio gaisro sudegusio namo liekanos buvo nugriautos) ( - ), priklausiniai. Kadastro duomenys fiksuoti 1994 m. kovo 31 d. 2007 m. balandžio 25 d. pirkimo-pardavimo sutartyje (2 t., 68-73 b. 1.) nurodyta, kad apeliantas nusipirko ne tik žemės sklypą, esantį ( - ), ne tik jame esančius gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, bet ir kitus statinius (inžinerinius) - kiemo statinius, tame tarpe ir tvorą. Apelianto daiktinės teisės į tvorą registruotos viešame Nekilnojamojo turto registre (1 t., 6-7 b. L). Akivaizdu, kad registre registruotina tvora turi turėti ir pamatą, priešingu atveju ji būtų traktuojama kaip laikinas statinys ir registre neregistruojama.

30Pastebėtina, kad atsakovas žemės sklypą, esantį ( - ), įsigijo tik 2003 m. balandžio 24 d. Nekilnojamojo turto registro pažymėjime apie atsakovo pastatus ir statinius, esančius ( - ), jokių duomenų apie tvoras nėra.

31Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kas ieškovas pažeidė kooperavimosi principą, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas, gavęs apelianto pretenziją, dar iki bylos iškėlimo 2008 m. vasario 27 d. raštu Nr. ( - ) (1 t., 12 b. 1.) paprašė pateikti toponuotraukos skaitmeninį variantą. Atsakovas nurodė, kad gavęs prašomus duomenis, jis kreipsis į atitinkamus specialistus, ir faktams pasitvirtinus, samdys rangovą tvorai perkelti. Atsakovas taip pat informavo apeliantą, kad tvoros pamatas atsakovui nepriklauso ir nebuvo atsakovo įrengtas. Tačiau apeliantas toponuotraukos nepateikė, o kreipėsi į teismą, todėl teismo išvada, kad apeliantas mažai bendradarbiavo su atsakovu yra pagrįsta.

32Apelianto argumentas, kad iš atsakovo turėjo būti priteista proporcinga dalis ieškovo turėtų bylinėjimosi išlaidų yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Teismas atmetė apelianto ieškinį, t. y. byla visa apimtimi buvo išspręsta atsakovo naudai, todėl teismas pagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė tik atsakovui.

33Atmetant apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos ir valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 98 str. 1 d.).

34Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas teisėtas ir pagrįstas (LR CPK 263 str.), todėl jį naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo (LR CPK 326 str. 1d. 1 p.).

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

37Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš UAB „Revinė“ 5000 Lt (penkis tūkstančius litų) atsakovo UAB „Vaivorykštė“ naudai išlaidas, advokato pagalbai apmokėti, 11,39 Lt (vienuolika litų, 39 centų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 4. Ieškovas UAB „Revinė“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2009 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškovo... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Revinė“ prašo Šiaulių miesto... 7. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:... 8. 1.... 9. Atsakovas nurodo, kad teismas vertindamas įrodymus nepagrįstai išskyrė... 10. 2.... 11. Atsakovas nurodo, jog jam nesuprantama kodėl teismui schema pasirodė... 12. 3.... 13. Taip pat atsakovas nurodo, kad teismo išvada, jog nebuvo nustatyta, kad pamato... 14. 4.... 15. Taip pat apeliaciniu skundu atsakovas nurodo, kad teismas netinkamai nustatė... 16. 5.... 17. Be to, apeliantas nurodo, kad nesutinka su teismo išvada, jog ieškovas... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas UAB „Vaivorykštė“ prašo UAB... 19. 1. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškinys toje... 20. 2. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad pirmosios... 21. 3. Taip pat atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad pirmosios... 22. 4. Taip pat atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad teismas... 23. 5. Be to, atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodo, kad pirmosios... 24. Apeliacinis skundas atmestinas.... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Šiaulių miesto apylinkės teismas pagrįstai pripažino, kad apeliantas UAB... 27. Pirmosios instancijos teismas 2008-01-30 žemės sklypo ir statinių... 28. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog apeliantas... 29. Apelianto argumentas, kad teismo išvada, jog nebuvo nustatyta, kad pamato... 30. Pastebėtina, kad atsakovas žemės sklypą, esantį ( - ), įsigijo tik 2003... 31. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kas ieškovas pažeidė kooperavimosi... 32. Apelianto argumentas, kad iš atsakovo turėjo būti priteista proporcinga... 33. Atmetant apeliacinį skundą, iš ieškovo atsakovui priteistinos bylinėjimosi... 34. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimas... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti... 38. Priteisti iš UAB „Revinė“ 5000 Lt (penkis tūkstančius litų) atsakovo...