Byla 2S-496-253/2009
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Albinos Pupeikienės, kolegijos teisėjų Savinijaus Katausko, Broniaus Valiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės AB bankas „Snoras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės AB bankas „Snoras“ ieškinį atsakovams V. S. (V. S.) ir N. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė AB bankas „Snoras“ prašė priteisti iš atsakovų V. S. ir N. S. solidariai 7 698,51 Lt skolos pagal 2004-12-10 paskolos sutartį Nr. 035-61371-200, 8 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 231 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad 2004-12-10 ieškovė su atsakovais sudarė 15 000 Lt paskolos sutartį. Ieškinio padavimo dienai 2008-02-01 atsakovai liko skolingi 7 698,51 Lt skolos pagal 2004-12-10 paskolos sutartį.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009 m. sausio 9 d. nutartimi atnaujintas terminas ieškovei AB bankas „Snoras“ atskirajam skundui paduoti.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartimi civilinę bylą nutraukė. Nustatė, kad V. S. ir N. S. 2008-04-03 sprendimu nutraukė santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, sprendimas yra įsiteisėjęs. Sutartyje dėl santuokos nutraukimo išsprendė kreditorių, t.y.

5AB bankas „Snoras“, kreditorinius įsiskolinimus pagal 2004-12-10 kredito sutartį Nr. 035-61371-200, ir visi bankiniai įsipareigojimai perėjo V. S. Teismas konstatavo, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu ir vadovaudamasis CPK 293 str. 1 d. 3 p. bylą nutraukė.

6Atskiruoju skundu ieškovė AB bankas „Snoras“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad nebuvo įtraukta suinteresuotu asmeniu civilinėje byloje dėl atsakovų santuokos nutraukimo, kurioje atsakovai siekė pasidalinti santuokoje įgytą turtą bei prievoles, kylančias iš paskolų sutarčių, sudarytų santuokos metu – prievolių pagal 2004-12-10 paskolos sutartį nevykdymo aplinkybės nebuvo tiriamos ir ginčijamos, nebuvo sprendžiamas skolos priteisimo klausimas. Ieškovė nurodo, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje kreipėsi dėl skolos pagal 2004-12-10 paskolos sutartį priteisimo pažeidus prievolę grąžinti skolą, todėl teigia, kad lyginamos civilinės bylos iškeltos ne tuo pagrindu ir ne dėl to paties dalyko. Santuokos nutraukimo byloje teismo priimtas sprendimas nesuteikia ieškovei galimybės jo pagrindu išieškoti skolą pagal 2004-12-10 paskolos sutartį priverstine tvarka. Nuo ieškovės kreipimosi į teismą dienos, t.y. iki atskirojo skundo padavimo nebuvo padengta jokia skolos dalis.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė N. S. prašo nutraukti apeliacinį procesą pagal AB bankas „Snoras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 22 d. nutarties. Nurodo, kad atskirasis skundas dėl žodinio proceso tvarka priimtos nutarties teismui pateiktas 2009-01-09, nors terminas skundui paduoti baigėsi 2008-12-29, todėl terminas yra praleistas.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos duomenimis, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-03 sprendimu dėl atsakovų santuokos nutraukimo kreditorinis įsipareigojimas pagal 2004-12-10 kredito sutartį Nr. 035-61371-200 buvo priskirtas vykdyti atsakovui – V. S. Ieškovė AB bankas „Snoras“ prašo priteisti negrąžintą 7 698,51 Lt skolą pagal 2004-12-10 kredito sutartį iš abiejų atsakovų V. S. ir N. S. solidariai.

10Kaip matyti iš bylos medžiagos, iškėlus bylą Nr. 2-8297-122/08 dėl santuokos nutraukimo tarp sutuoktinių S., AB bankas „Snoras“ buvo informuotas apie tokios bylos iškėlimą, kaip tai yra numatyta Civilinio proceso kodekso 3.126 str. 2 d., registruotu laišku 2008-02-26 buvo išsiųstas S. pranešimas apie santuokos nutraukimą abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje nurodyta, jog šalys susitaria, jog V. S. prisiima įsipareigojimus

11AB bankui „Snoras“ pagal 2004-12-10 paskolos sutartį Nr. 035-61371-200 (prijungtos civlinės bylos Nr. 2-8297-122/08 26 lapas). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-03 sprendimu padalinus atsakovų santuokoje įgytą turtą ir paskirsčius sutuoktiniams kreditorinius įsipareigojimus, būtent atsakovui V. S. buvo priteista vykdyti kreditorinį įsipareigojimą AB bankui „Snoras“, su kuriuo 2004-12-10 sudaryta paskolos sutartį Nr. 035-61371-200.

12Kolegijos vertinimu, ieškovės argumentas, kad jis nedalyvavo santuokos nutraukimo byloje trečiuoju asmeniu, neatleidžia jo nuo pareigos naudotis jam priklausančiomis teisėmis sąžiningai. Civilinio kodekso 3.126 str.1 d. nurodyta, jog vieno ar abiejų sutuoktinių kreditoriai turi teisę įstoti į bylą dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, padalijimo kaip tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus. Ieškovė, atsakovų perspėta apie tai, jog nutraukus santuoką ketinama prievolę grąžinti paskolą perkelti vienam iš ataskovų, turėdama ypač didelės patirties finansiniuose santykiuose ir būdamas šios srities profesionalė, nes bankas yra kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių bei kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių bei jų skolinimu, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka verčiasi kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę, elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai, rizikavo tuo, jog jai nepasinaudojus teise įstoti į bylą dėl santuokos nutraukimo tarp atsakovų, su kuriais 2004-12-10 paskolos sutartį Nr. 035-61371-200, pagal kurią jų atsakomybė už sutarties vykdymą yra solidari, trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais ir atitinkamai nepareiškus savo nuomonės dėl to, kokiu būdu turėtų būti paskirstytos iš minėtos sutarties kylančios prievolės, gali kilti sunkumų dėl tinkamo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Atsižvelgiant į tokį pasyvų ieškovės elgesį, jos vengimą bendradarbiauti su atsakovais sprendžiant klausimą dėl prievolių paskirstymo pagal nurodytą sutartį, nesant duomenų, jog ieškovės kaip kreditorės teisės yra kaip nors pažeidžiamos, kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju ieškovės reikalavimas dėl skolos priteisimo iš atsakovų yra nepagrįstas.

13Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-04-03 sprendimu padalinus atsakovų santuokoje įgytą turtą ir pagal 2004-12-10 sudarytą paskolos sutartį Nr. 035-61371-200 kreditorinį įsipareigojimą AB bankui „Snoras“ priteisus vykdyti atsakovui V. S., toks sprendimas įsiteisėjo ir įgijo res judicata galią. Kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovės prašymą atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių santuokos nutraukimo byloje Nr. 2-8297-122/2008 Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-09-30 nutartimi atmetė. Pagal CPK 182 str. 2 p. nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė civilinę bylą pagal ieškovės AB bankas „Snoras“ ieškinį atsakovams dėl skolos pagal 2004-12-10 sudaryta paskolos sutartį Nr. 035-61371-200 priteisimo.

14Teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais naikinti teisėtą ir pagrįstą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-22 nutartį nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 291 straipsniu, 331 straipsniu,

Nutarė

16Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai