Byla 2S-169-538/2015
Dėl antstolio veiksmų

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo D. J. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo D. J. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui J. P., Nordea Bank AB Lietuvos skyriui, M. J. dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas atšaukti (anuliuoti) 2014-09-10

3e-varžytynių Nr. 51458, kuriose buvo parduodamos 288/835 žemės sklypo dalys ir 50/100 buto, esančio ( - ), rezultatą ir grąžinti dalyvio mokestį (21 600 Lt) dėl įvykusios žmogiškos klaidos. Nurodė, kad varžytynių metu siūlydamas kainą per klaidą įvedė ne 267 000 Lt, o vienu nuliu daugiau, t. y. 2 670 000 Lt. Pareiškėjas dėl žmogiško suklydimo buto kainą pakėlė iki

42 670 000 Lt, o tai realiai neatitinka ne tik būsto vertės, bet ir jo šeimos finansinių galimybių. Supratęs, kad siūlydamas būsto kainą įvedė vienu nuliu per daug bei pamatęs, kad sistemoje nėra galimybės anuliuoti šio žingsnio, iš karto, dar varžytynėms nepasibaigus, skambino antstoliui, o pareiškėjo sutuoktinė – į VĮ Registrų centrą, siekdami anuliuoti įvestą neteisingą, per klaidą ir žmogišką apsirikimą nurodytą sumą, tačiau sužinojo, jog įvestos sumos atšaukti neįmanoma.

5Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. pareiškėjo skundo netenkino ir skundą persiuntė nagrinėti Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Antstolis nurodė, kad D. J. dalyvaudamas elektroninėse varžytynėse, patvirtino, jog yra susipažinęs su varžytynių vykdymo tvarka, todėl prisiima visą atsakomybę susijusią su varžytynių eiga. Pareiškėjo prašyme nėra nurodytos nė vienos CPK 717 straipsnyje įtvirtintos aplinkybės, todėl antstolis negali paskelbti įvykusių varžytynių neįvykusiomis vien tik todėl, kad to pageidauja varžytynes laimėjęs dalyvis. Be to, antstoliui nenumatyta teisė grąžinti varžytynių dalyvio mokestį vien tik esant varžytynes laimėjusio dalyvio prašymui.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-27 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė. Teismas sutiko su antstolio argumentu, kad D. J. dalyvaudamas elektroninėse varžytynėse, patvirtino, jog yra susipažinęs su varžytynių vykdymo tvarka, todėl prisiima visą atsakomybę susijusią su varžytynių eiga. Nurodė, kad D. J., dalyvaudamas varžytynėse elektroninėje sistemoje, net du kartus galėjo atidžiai pasitikrinti, ar įrašė teisingą siūlomą kainą. Nurodė, kad antstolis negali paskelbti įvykusių varžytynių nevykusiomis vien tik todėl, kad to pageidauja varžytynes laimėjęs dalyvis, pareiškėjo prašyme nėra nurodyta nė vienos CPK 717 straipsnyje įtvirtintos aplinkybės. Aplinkybės, kad pareiškėjas neįsitikinęs siūlytos sumos tikslumu, patvirtino klaidingai įvestą sumą, nepriklausė nei nuo antstolio, nei nuo VĮ Registrų centro neteisėtų veiksmų ar neveikimo, ir nesudaro pareiškėjui pagrindo kreiptis su skundu dėl antstolio veiksmų bei reikalauti gražinti įmokėtą dalyvio mokestį. Nurodė, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo, nurodęs ieškinio dalyką bei pagrindą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė.

7Atskiruoju skundu pareiškėjas D. J. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-10-27 nutartį, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, ir įpareigoti antstolį grąžinti pareiškėjo sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį – 21 600 Lt. Paaiškino, kad varžytynėse dalyvavo pirmą kartą, pastebėjęs klaidą, ėmėsi priemonių ją ištaisyti – kreipėsi į antstolį ir VĮ Registrų centrą. Pareiškėjo per klaidą pasiūlyta kaina (2 670 000 Lt) aiškiai neatitinka pareiškėjo valios, protingumo principo, nes yra padidinta daugiau nei dešimt kartų nuo pradinės kainos. Žmogiškas pareiškėjo suklydimas yra pateisinamas, o dėl esminio suklydimo pateiktas kainos pasiūlymas yra išreikštas esant valios trūkumų, todėl negali sukelti teisinių pasekmių. Informacija apie netinkamai išreikštą valią suponavo pagrindą antstoliui taikyti CPK 703 straipsnio 1 dalį, nes šios aplinkybės laikytinos esminėmis, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis J. P. prašo pareiškėjo atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad D. J. prašyme nėra nurodytos nė vienos CPK 717 straipsnyje įtvirtintos aplinkybės, kuriai esant varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis, todėl antstolis negali paskelbti įvykusių varžytynių neįvykusiomis vien todėl, kad to pageidauja varžytynes laimėjęs dalyvis. Antstolis negali atšaukti jau įvykusių varžytynių ir anuliuoti varžytynių rezultatą, CPK 753 straipsnis nesuteikia antstoliui teisės grąžinti varžytynių dalyvio mokesčio vien tik esant varžytynes laimėjusio dalyvio prašymui.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar yra teisinis pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais ir įpareigoti antstolį pareiškėjui grąžinti jo sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį, kai elektroniniu būdu vykstančių varžytynių metu pareiškėjas padarė klaidą rinkdamas skaičių kombinaciją, nurodydamas ženkliai didesnę nei ketino pasiūlyti perkamo turto kainą.

11Iš vykdomosios bylos Nr. 0172/13/01534 medžiagos nustatyta, kad antstolis G. K. vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-03-04 nutartį byloje Nr. 2-3039-897/2013 dėl skolininko

12M. J. turto (288/835 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. 2101-0004-0408, esančių adresu ( - ), bei 50/100 buto, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - )) pardavimo iš varžytynių išieškotojo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus naudai. 2014-08-11 patvarkymu dėl turto pardavimo iš antrųjų varžytynių nurodoma, kad nuo

132014-08-11 skelbiamos antrosios turto pardavimo varžytinės M. J. priklausančiam turtui. Išvaržomas turtas parduodamas kaip vienas turtinis vienetas už 216 000 Lt. Pareiškėjas D. J. sumokėjo dalyvio mokestį (21 600 Lt) ir dalyvavo antrosiose varžytynėse ketindamas įsigyti išvaržomą turtą. Pareiškėjas nurodė, kad elektroninėmis priemonėmis vykusių varžytynių metu siūlydamas kainą per klaidą sistemoje įvedė ne siūlomą už perkamą turtą sumą – 267 000 Lt, o 2 670 000 Lt.

14Varžytynės yra vykdomos vadovaujantis CPK 713 straipsnio nuostatomis bei 2005-10-27 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatomis, taip pat 2013-01-09 VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. v-7 patvirtintais Naudojimosi elektroninių varžytynių sistemos tvarkos aprašo reikalavimais. Elektroninės varžytynės vyksta antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt (CPK 713 str. 2 d.). Elektronines varžytynes organizuoja antstolis (CPK 713 str. 1 d.). Antstolių informacinę sistemą administruoja ir tvarko VĮ Registrų centras (Antstolių informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-06-20 įsakymu Nr. 1R-161). Apie varžytynių baigtį varžytynes organizavusiam antstoliui pranešama per vieną darbo dieną išsiunčiant pranešimą, kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis (CPK 713 str. 14 d., SVI 104 p.).

15Pareiškėjas D. J. dalyvavo antstolio organizuotose antrosiose elektroninėse varžytynėse Nr. 51458, sumokėjo varžytynių dalyvio mokestį, o tai patvirtina pareiškėjo ketinimo dalyvauti varžytynėse rimtumą. Pareiškėjas nurodė, kad jis pirmą kartą dalyvavo elektroniniu būdu organizuotose varžytynėse ir varžytynių metu per klaidą pasiūlė 2 670 000 Lt kainą už perkamą turtą. Varžytynių dieną 10.48 val., dar nepasibaigus varžytynėms (pabaiga – 2014-09-10 10.49 val.), pareiškėjas telefonu kreipėsi į antstolį, o pareiškėjo sutuoktinė į VĮ Registrų centrą siekdami anuliuoti per klaidą pasiūlytą varžytynių kainą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pastebėjęs klaidą, pareiškėjas ėmėsi veiksmų ją ištaisyti. Be to, pareiškėjo pasiūlyta kaina (2 670 000 Lt) yra daugiau nei dešimt kartų didesnė už pradinę varžytynėse parduodamo turto kainą, todėl pripažintina, kad ji aiškiai neatitinka protingumo principo ir pareiškėjo valios. Byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas, siūlydamas ginčo kainą, elgėsi nesąžiningai, t. y. siekė sužlugdyti varžytynes, todėl esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjo suklydimas yra pateisinamas, o dėl esminio suklydimo pateiktas kainos pasiūlymas yra išreikštas esant valios trūkumų, todėl jis negali sukelti teisinių pasekmių.

16Pažymėtina, kad antstolis negali daryti įtakos varžytynių eigai, galimybė atšaukti galimai klaidingai pasiūlytą kainą įstatyme nėra numatyta, antstolis negali peržiūrėti varžytynių dalyvių veiksmų, ir tik įvykus varžytynėms nurodomi varžytynes laimėjusio asmens duomenys bei didžiausia pasiūlyta kaina, todėl šiuo atveju nėra pagrindo nustatyti, jog antstolis veikė neteisėtai. Kitą vertus, varžytynės, kaip speciali procesinė turto realizavimo forma, yra priverstinis skolininkui priklausančio areštuoto turto pardavimas, siekiant patenkinti skolininko kreditorių reikalavimus, todėl įstatyme nustatyta speciali tvarka, kurios turi laikytis vykdymo proceso dalyviai ir varžytynes organizuojantis bei vykdantis asmuo – antstolis – tam, kad turto pardavimas vyktų sklandžiai. CPK 703 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėja CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti. Antstoliui, kaip valstybės įgaliotam asmeniui, jo veikloje keliami ypatingi atidumo, sąžiningumo ir rūpestingumo reikalavimai. Nagrinėjamu atveju matyti, kad antstolis, gavęs iš pareiškėjo informaciją apie varžytynių metu įvykusią klaidą, turėjo įvertinti varžytynių eigą bei rezultatą ir imtis veiksmų spręsti susidariusią situaciją. Informacija apie netinkamai išreikštą valią suponavo pagrindą antstoliui taikyti CPK 703 straipsnio 1 dalį, nes ši aplinkybė laikytina esmine, dėl kurios varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka. Kadangi varžytynės nebuvo atšauktos, varžytynių laimėtoju buvo paskelbtas pareiškėjas D. J. Konstatuotina, kad dėl esminio suklydimo pateiktas kainos pasiūlymas yra išreikštas esant valios trūkumų, todėl jis negali sukelti teisinių pasekmių.

17Esant išdėstytoms aplinkybėms bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo skundas tenkintinas, antstolis įpareigotinas grąžinti pareiškėjui jo sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339 straipsniais, teismas

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą tenkinti, antstolį J. P. įpareigoti grąžinti pareiškėjui D. J. jo sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį – 6 255,79 Eur (21 600 Lt).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu, prašydamas atšaukti... 3. e-varžytynių Nr. 51458, kuriose buvo parduodamos 288/835 žemės sklypo dalys... 4. 2 670 000 Lt, o tai realiai neatitinka ne tik būsto vertės, bet ir jo šeimos... 5. Suinteresuotas asmuo antstolis J. P. pareiškėjo skundo netenkino ir skundą... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-10-27 nutartimi pareiškėjo skundą... 7. Atskiruoju skundu pareiškėjas D. J. prašo panaikinti Klaipėdos miesto... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis J. P. prašo... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar yra teisinis... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. 0172/13/01534 medžiagos nustatyta, kad antstolis G.... 12. M. J. turto (288/835 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. 2101-0004-0408,... 13. 2014-08-11 skelbiamos antrosios turto pardavimo varžytinės M. J.... 14. Varžytynės yra vykdomos vadovaujantis CPK 713 straipsnio nuostatomis bei... 15. Pareiškėjas D. J. dalyvavo antstolio organizuotose antrosiose elektroninėse... 16. Pažymėtina, kad antstolis negali daryti įtakos varžytynių eigai, galimybė... 17. Esant išdėstytoms aplinkybėms bei vadovaujantis teisingumo, protingumo ir... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335–339... 19. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 27 d. nutartį panaikinti ir...