Byla 2S-1810-881/2015
Dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys: AB „Swedbank“, A. L. ir VĮ „Registrų centras“, kuria pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolės N. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-22299-872/2015 pagal pareiškėjo A. L. skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų, suinteresuoti asmenys: AB „Swedbank“, A. L. ir VĮ „Registrų centras“, kuria pareiškėjo skundas patenkintas iš dalies.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas A. L. skundu dėl antstolio veiksmų prašė pripažinti neįvykusiomis 2015-03-16 varžytynes Nr. ( - ), įpareigoti antstolę N. Š. grąžinti pareiškėjui 1 737,70 Eur varžytynių dalyvio mokestį, priteisti iš antstolės 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 605 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad buvo pripažintas antstolės N. Š. paskelbtų pakartotinių varžytynių Nr. ( - ), kuriose buvo pardavinėjamass 0,2449 ha žemės sklypas, esantis ( - ) laimėtoju. Varžytynių metu už parduodamą žemės sklypą pasiūlyta kaina buvo 64 000 Lt (18 535,69 Eur), ir likus nedaug laiko iki varžytynių pabaigos, pareiškėjas skubiai padidino kainą į lauką „Mano siūloma kaina“ įrašydamas 65 000 Lt (18 825,31 Eur). Po kainos patvirtinimo paaiškėjo, kad pareiškėjo nurodyta laukelyje 65 000 suma yra ne litais, o eurais. Pareiškėjas parduodamo turto kainą norėjo pakelti iki 65 000 Lt, tačiau per klaidą pakėlė iki 224 432 Lt, t. y. nurodė jo valios neatitinkančią kainą. Pastaroji yra neprotingai, 4 kartus didesnė už pradinę žemės sklypo kainą. Pažymėjo, kad antstolės paskelbtose varžytynėse kainos buvo surašytos dviem valiutomis – eurais ir litais. Akcentavo, kad nuo valiutos pasikeitimo 2015-01-01 iki 2015-03-16 įvykusių varžytinių praėjo mažai laiko, tad pareiškėjas vadovavosi žemės sklypo kaina, nurodyta litais, dėl to apsiriko. Be to, iš naudojimosi elektroninių varžytynių sistema tvarkos aprašo nėra aišku, kaip varžytynėse dalyvaujantis asmuo mato informaciją apie savo didinamą kainą. Nurodė, kad nedelsiant telefonu kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl klaidos panaikinimo ir varžytynių paskelbimo negaliojančiomis, tačiau buvo informuotas, kad VĮ Registrų centrui, kaip informacijos tvarkytojui, ši teisė nesuteikta. Pareiškėjas taip pat žodžiu ir raštu kreipėsi į antstolę, tačiau ši pranešė, kad negali anuliuoti varžytynių rezultatų, ir atsisakė grąžinti varžytynių dalyvio mokestį.

5Antstolė N. Š. 2015 m. balandžio 22 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė jį nagrinėti apylinkės teismui.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi pareiškėjo skundą patenkino iš dalies – pripažino 2015-03-16 varžytynes Nr. ( - ) neįvykusiomis bei įpareigojo antstolę grąžinti pareiškėjui jo sumokėtą varžytinių dalyvio mokestį; likusios skundo dalies netenkino.

8Teismas sutiko su pareiškėjo argumentu, kad nuo valiutos (euro) įvedimo Lietuvos Respublikoje dienos praėjo mažai laiko. Teismo vertinimu, tai, kad pareiškėjo pasiūlyta kaina – 65 000 Eur – aiškiai neatitinka pareiškėjo valios, patvirtina tai, jog ji aiškiai neatitinka protingumo principo, t. y. padidinta keturis kartus tiek nuo pradinės, tiek nuo paskutinės pasiūlytos didžiausios kainos, t. y. nuo 18 659 Eur (64 425,80 Lt). Teismas pabrėžė, kad jokių duomenų, kad pareiškėjas, siūlydamas kainą, elgėsi nesąžiningai, siekė sužlugdyti varžytynes, byloje nėra. Be to, pareiškėjas apie susidariusią situaciją nedelsdamas informavo antstolę; pastaroji patvarkyme dėl skundo neginčija fakto, kad pareiškėjo valia varžytynių metu išreikšta esant esminiam suklydimui. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad pareiškėjo suklydimas laikytinas pateisinamu, o dėl esminio suklydimo pateiktas kainos pasiūlymas yra išreikštas esant valios trūkumų, todėl negali sukelti teisinių pasekmių. Teismas pažymėjo, kad informacija apie netinkamai išreikštą pareiškėjo valią suponavo pagrindą antstolei taikyti CPK 703 straipsnio 1 dalį, nes šios aplinkybės laikytinos esminėmis, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka.

9Teismo nuomone, nustačius, kad pareiškėjas negali būti laikomas įvykusių varžytinių laimėtoju, bei nustačius, jog įvykusios varžytynės nepagrįstai nebuvo atšauktos, pareiškėjui negali būti taikomos CPK 711 straipsnyjenumatytos pasekmės.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Antstolė N. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmesti visiškai. Nurodo, kad teismas nepasisakė, kokius teisės aktus pažeidė antstolė, dėl kokių neteisėtų jos veiksmų skundas buvo patenkintas. Tiek skundas dėl antstolio veiksmų, tiek skundžiama nutartis argumentuojama vien pareiškėjo atliktais veiksmais. Be to, nagrinėdamas pareiškėjo skundą, teismas nukrypo nuo teismų formuojamos praktikos (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1067-823/2014; 2015 m. sausio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-254-392/2015). Varžytynių dalyviai prisiima riziką ir atsakomybę už savo veiksmus elektroninių varžytynių metu, todėl privalo atsakingai ir rūpestingai dalyvauti varžytynėse ir neperkelti savo klaidų kitiems. Antstolis negali įvertinti varžytynių laimėtojo veiksmų subjektyviosios pusės, t. y. ar klaida buvo padaryta sąmoningai ar atsitiktinai. Varžytynių dalyviai, prieš jiems dalyvaujant varžytynėse, susipažįsta su varžytynių dalyvavimo tvarka ir jo pasekmėmis. Be to, varžytynių sistema suteikia galimybę ištaisyti varžytynių dalyvio neteisingai pasiūlytą kainą ir jos nesiūlyti, jei ji neatitinka pirkėjo valios. Varžytynės vyksta 30 dienų, VĮ „Registrų centras“ interneto svetainėje www.evarzytynes.lt aptarnaujančios informacinės sistemos serveryje užregistruotas naujas kainos pasiūlymas laikomas pateiktas laiku ir varžytynės pratęsiamos 5 minučių terminui (SVĮ 96 (3) p.). Taigi pareiškėjas turėjo pakankamai laiko – mažiausiai 5 minutes, pasiūlyti kainą bei atidžiai pasitikrinti, ar siūloma kaina įrašyta teisingai. Tam, kad varžytynės būtų atšauktos, pirmiausia jos neturi būti pasibaigusios ir nepaskelbtas laimėtojas. Siekdamas atšaukti varžytynes antstolis turi parengti motyvuotą patvarkymą, kurį turi įkelti į sistemą iki varžytinių pabaigos. Atšaukti, pratęsti, atnaujinti bei anuliuoti įvykusių varžytynių sistema neleidžia, todėl nepagrįstas teismo argumentas, kad antstolė nesivadovavo CPK 703 straipsniu bei neatšaukė varžytynių. CPK 717 straipsnyje išvardytas baigtinis sąrašas atvejų, kai varžytynės gali būti paskelbiamos neįvykusiomis, o galimybė atšaukti galimai klaidingai pasiūlytą kainą įstatyme nenumatyta. Antstoliui nepagrįstai atšaukiant varžytynes būtų atveriamas kelias piktnaudžiavimui bei elektroninių varžytynių iškraipymui. Remiantis CK 1.90 straipsnio 5 dalimi, jei šalys suklydo dėl savo didelio neatsargumo, suklydimas negali būti laikomas esminiu. Pareiškėjas dėl savo nerūpestingumo bei neatidumo sukliudė vykdymo procesui, t. y. sukliudė kitiems pirkėjams įsigyti turtą, išieškotojui kuo greičiau atgauti skolą, o skolininkui – kuo greičiau atsiskaityti su išieškotoju. Dėl pareiškėjo kaltės skolininkas patiria nuostolių augančių skolos palūkanų forma, padidėja vykdymo išlaidos, susijusios su pakartotinių varžytynių paskelbimu, todėl įstatymų leidėjas pagrįstai įteisino CPK 711 straipsnio 1 punkto nuostatą, kad varžytynių dalyvio mokestis skiriamas skolininko skoloms bei vykdymo išlaidoms padengti.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš antstolės 400 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodo, kad teismas visapusiškai išanalizavo visas faktines aplinkybes ir pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo suklydimas yra pateisinamas, o dėl esminio suklydimo pateiktas kainos pasiūlymas negali sukelti teisinių padarinių. Byloje nustatytas pareiškėjo valios trūkumas nėra laikytinas dideliu asmens neatsargumu. Pareiškėjas pažymi, kad nėra pakankamai aišku, kokiu principu veikia sistema, apskaičiuodama ir nurodydama sumas. Analogiškoje byloje buvo nepagrįstas antstolio argumentas, kad pareiškėja suvokė siūlomos kainos dydį, nes tris kartus didino kainą. Kaina buvo didinta trumpais laiko intervalais, todėl teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog tai daryta tiksliai matant ar suvokiant parduodamo turto kainą. Teismas taip pat konstatavo, kad antstolis turėjo patikrinti, kaip vyksta varžytynės, įvertinti jų eigą, siūlomų kainų pagrįstumą, t. y. galėjo pasinaudoti CPK 703 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybe atšaukti varžytynes (Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1606-173/2014). Antstolė, gavusi iš pareiškėjo informaciją apie varžytynių metu įvykusią klaidą, taip pat įvertinusi varžytynių eigą bei rezultatą, nesiėmė tinkamų veiksmų spręsti susidariusios situacijos – raštais atsakinėjo į pareiškėjo prašymą ir nepriėmė patvarkymo. Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad gavęs informacijos apie netinkamai išreikštą valią antstolis turi taikyti CPK 703 straipsnio 1 dalį (Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-169-538/2015). Vilniaus apygardos teismas vienoje iš savo nutarčių taip pat konstatavo, kad dėl esminio suklydimo pateiktas kainos pasiūlymas negali sukelti teisinių pasekmių (2013 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2SA-323-560/2013). Pareiškėjo teigimu, antstolė ir VĮ Registrų centras nepakankamai operatyviai sureagavo į pareiškėjo kreipimąsi dėl įvykusios klaidos. Į susidariusias aplinkybes antstolė pasižiūrėjo formaliai, pažodžiui interpretuodama CPK normas, nors pagal faktą turėjo kreiptis ir informuoti VĮ Registrų centras dėl varžytynių stabdymo arba atšaukimo ir varžytynes paskelbti iš naujo. Teismas, išaiškindamas ir užpildydamas teisės spragas bei įvertinęs visus rašytinius įrodymus, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkinamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

16Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria varžytynės pripažintos neįvykusiomis ir antstolė įpareigota grąžinti varžytynes laimėjusiam varžytynių dalyviui sumokėtą varžytynių dalyvio mokestį.

17Varžytynių paskelbimą neįvykusiomis reglamentuoja CPK 717 straipsnis, nustatantis, kad varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis, jeigu: varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis (1 punktas); dėl šio kodekso 713 straipsnio 2 dalyje nurodyto specialaus interneto tinklalapio esminio veiklos sutrikimo varžytinės pagal šio tinklalapio administratoriaus pateiktus elektroniniu būdu vykusių varžytinių eigos duomenis negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis (2 punktas); varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos sumos už varžytynėse pirktą turtą (3 punktas); iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos (4 punktas); iki turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo paaiškėja, kad pirkėjas neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse (5 punktas). Išvardytas varžytynių paskelbimo neįvykusiomis pagrindų sąrašas yra baigtinis, todėl, remiantis CPK 717 straipsniu, varžytynės negali būti paskelbiamos neįvykusiomis tuo pagrindu, kad varžytynes laimėjęs dalyvis klaidingai nurodė savo siūlomą kainą. Esant nurodytai situacijai, varžytynės skelbiamos neįvykusiomis kitu pagrindu – jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos sumos už varžytynėse pirktą turtą (CPK 717 straipsnio 3 punktas). Taigi pirmosios instancijos teismo nurodytais motyvais (dėl varžytynių dalyvio klaidos) ginčijamos varžytynės negalėjo būti paskelbtos neįvykusiomis, kadangi tam nėra teisinio pagrindo.

18CPK 703 straipsnyje reglamentuojama antstolio teisė atšaukti varžytynes. Priešingai nei varžytynių paskelbimo neįvykusiomis atveju, atšaukti varžytynes antstolis turi teisę tik iki varžytynių pabaigos. CPK 703 straipsnyje nustatyta, kad jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėjo šio Kodekso 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos šiame Kodekse nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti. Varžytynėms pasibaigus, jos gali būti tik paskelbtos neįvykusiomis CPK 717 straipsnyje įtvirtintais pagrindais.

19Byloje nustatyta, kad klaidingą, kaip teigia, siūlomą kainą pareiškėjas įvedė 2015 m. kovo 16 d. 08:28:25:313, o varžytynės pasibaigė 2015 m. kovo 16 d. 09:06:59. Antstolės teigimu, iki varžytynių pabaigos jokie prašymai atšaukti varžytynes antstolio kontoroje nebuvo užregistruoti, o iš byloje esančio tos pačios dienos, kaip ir varžytynių pabaiga, pareiškėjo prašymo taip pat nėra aišku, ar jis buvo pateiktas iki varžytynių pabaigos ar jau joms pasibaigus. Taigi byloje nesant duomenų, kad antstolė turėjo pagrindo ir objektyvių galimybių priimti patvarkymą dėl varžytynių atšaukimo, priešinga pirmosios instancijos teismo išvada (t. y. kad antstolė turėjo taikyti CPK 703 straipsnio 1 dalį) laikoma nepagrįsta bylos faktinėmis aplinkybėmis ir todėl neteisėta.

20Apeliacinės instancijos teismas pritaria antstolės pozicijai, kad varžytynių dalyviai prisiima riziką ir atsakomybę už savo veiksmus varžytynių metu, todėl privalo elgtis atsakingai ir rūpestingai. Prieš dalyvaudami varžytynėse varžytynių dalyviai susipažįsta su varžytynių tvarka, o sukurta elektroninė sistema papildomai juos įspėja, jeigu jų siūloma kaina ženkliai viršija didžiausią pasiūlytą kainą, bei suteikia galimybę ją atšaukti. Šiame kontekste bei atsižvelgdamas į pareiškėjo nurodomą argumentą, kad jo suklydimas buvo esminis, teismas pabrėžia, kad, remiantis CK 1.90 straipsnio 5 dalimi, suklydimas negali būti laikomas turinčiu esminės reikšmės, jeigu šalis suklydo dėl savo didelio neatsargumo arba dėl aplinkybių, dėl kurių riziką buvo prisiėmusi ji pati, arba, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, būtent jai tenka rizika suklysti.

21CPK 711 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos turto kainos, varžytynių dalyvio mokestis skiriamas skolininko skoloms ir vykdymo išlaidoms padengti.

22Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, netinkamai taikė varžytynių paskelbimą neįvykusiomis bei atšaukimą reglamentuojančias teisės normas, todėl klausimą išsprendė neteisingai, kas yra pagrindas skundžiamą nutartį pakeisti, pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų atmetant visiškai (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutartį pakeisti – pareiškėjo A. L. skundą dėl antstolės N. Š. veiksmų atmesti visiškai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas A. L. skundu dėl antstolio veiksmų prašė pripažinti... 5. Antstolė N. Š. 2015 m. balandžio 22 d. patvarkymu atsisakė tenkinti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 27 d. nutartimi... 8. Teismas sutiko su pareiškėjo argumentu, kad nuo valiutos (euro) įvedimo... 9. Teismo nuomone, nustačius, kad pareiškėjas negali būti laikomas įvykusių... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Antstolė N. Š. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas prašo atskirąjį skundą... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas tenkinamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 17. Varžytynių paskelbimą neįvykusiomis reglamentuoja CPK 717 straipsnis,... 18. CPK 703 straipsnyje reglamentuojama antstolio teisė atšaukti varžytynes.... 19. Byloje nustatyta, kad klaidingą, kaip teigia, siūlomą kainą pareiškėjas... 20. Apeliacinės instancijos teismas pritaria antstolės pozicijai, kad... 21. CPK 711 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu varžytynes laimėjęs... 22. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 27 d. nutartį pakeisti –...