Byla 2-2194/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-2201-450/2011)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus akcinės bendrovės DnB NORD banko atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 28 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-2201-450/2011).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“.

5Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 17 d. nutartimi patvirtino UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ kreditorių sąrašą ir kreditorių finansinius reikalavimus.

6Kreditorius M. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartį dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo. Nurodė, kad, kreditoriaus skaičiavimais, visas AB DnB NORD banko kreditorinis reikalavimas turėtų sudaryti 3 673 641,86 EUR, kas atitinka 12 684 350,61 Lt, tačiau skundžiama nutartimi buvo patvirtintas šio banko kreditorinis reikalavimas 12 899 578,87 Lt sumai. Neteisingai apskaičiuotos palūkanos, nes, remiantis 2009-03-12 Susitarimo Nr. 1039-06IV/1 prie 2006-05-12 Kreditavimo sutarties Nr. 1039-06IV punktu Nr. 5, palūkanos yra keičiamos kovo 1 d. ir rugsėjo 1 d. šešiems mėnesiams į priekį imant palūkanų bazę, kuri lygi antrą darbo dieną prieš palūkanų keitimo dieną buvusiam 6 mėn. termino EURIBOR ir pridedant 3 proc. banko maržą. Todėl nuo 2010 m. kovo mėnesio palūkanos už paskolas turėtų būti 3,96 proc. (3 proc. banko marža ir 0,96 proc. 6 mėn. EURIBOR). Analogiškai būtų ir pagal 2009-03-12 Susitarimo Nr. K-2400-2007-35/1 prie 2007-02-07 Kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2007-35 punktą Nr. 5. Taip pat klaidingai buvo apskaičiuotos palūkanos nuo 2010 m. rugsėjo mėn. Atitinkamai banko nesumokėtos palūkanos pagal 2006-05-12 Kreditavimo sutartį Nr. 1039-06IV sudarytų 68 283,53 EUR, o pagal 2007-02-07 Kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-35 – 42 886,44 EUR.

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas AB DnB NORD banko kreditorinis reikalavimas, sudarantis 164 600,50 EUR palūkanų ir 8 903,88 EUR delspinigių, ir kreditoriaus AB DnB NORD banko kreditorinio reikalavimo dalies, sudarančios 164 600,50 EUR palūkanų ir

88 903,88 EUR delspinigių, pagrįstumo klausimas paskirtas nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

9Kreditorius AB DnB NORD bankas prašė patvirtinti jo reikalavimą dėl 164 600,50 EUR palūkanų ir 8 903,88 EUR delspinigių BUAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ bankroto byloje ir įtraukti jį į BUAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ kreditorių, kurių reikalavimai užtikrinti hipoteka/įkeitimu, sąrašą. Nurodė, kad remiantis Lietuvos Aukščiausiasis Teismo išaiškinimu (2011-04-08 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-160/2011), Vilniaus apygardos teismas nepagrįstai nutartimi panaikino 2011-03-17 nutarties dalį dėl dalies banko patvirtinto kreditorinio reikalavimo panaikinimo, nes klausimas dėl M. V. atskirojo skundo turėjo būti perduotas nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. Be to, AB DnB NORD banko reikalavimai dėl 164 600,50 EUR palūkanų ir 8 903,88 EUR delspinigių yra pagrįsti. Kreditoriaus M. V. nesutikimas su banko kreditorinio reikalavimo dalimi (dėl delspinigių ir palūkanų) yra deklaratyvus. Tarp banko ir UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ buvo sudarytos 2 kreditavimo sutartys: 2006-05-12 Kreditavimo sutartis Nr. 1039-06IV su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kurios pagrindu įmonei buvo išduotas 2 217 885,65 EUR dydžio kreditas su kintama metine palūkanų norma (terminui iki 2009-12-31), bei 2007-02-06 Kreditavimo sutartis Nr. K-2400-2007-35 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kurios pagrindu įmonei buvo išduotas l 379 315,00 EUR dydžio kreditas su kintama metine palūkanų norma (terminui iki 2009-12-31). Suėjus galutiniams kreditų grąžinimo terminams (2009-12-31), UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ kreditų bankui negrąžino, palūkanų, delspinigių nesumokėjo, todėl bankas turėjo teisę ir pagrindą skaičiuoti palūkanas ir delspinigius iki 2010-10-22, o banko kreditorinis reikalavimas, sutinkamai su Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 16 straipsniu, buvo pareikštas skolos sumai 2010-10-22 datai. Iš skolos pagal Kreditavimo sutartis detalizavimo grafikų matyti, kad delspinigiai yra paskaičiuoti ne daugiau kaip už 180 dienų, kas neprieštarauja CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktui.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 28 d. nutartimi padidino BUAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ hipotekinio kreditoriaus AB DnB NORD banko 3 562 471,89 EUR (12 300 502,94 Lt) skolos dydžio kreditorinį reikalavimą 111 169,97 EUR (383 847,67 Lt) palūkanų suma ir 5 805,28 EUR (20 044,47 Lt) delspinigių suma. Teismas nurodė, kad kreditorius AB DnB NORD bankas, pareikšdamas reikalavimą dėl 164 600,50 EUR palūkanų ir 8 903,88 EUR delspinigių patvirtinimo BUAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“, nepagrindė ir tinkamai neįrodė jo reikalavimų nurodytoje apimtyje pagrįstumą (CPK 178 str.-179 str.), nepateikė tinkamų rašytinių įrodymų, kurie leistų įsitikinti kreditoriaus AB DnB NORD banko priskaičiuotų palūkanų pagal Kreditavimo sutartis Nr. 1039-06IV ir Nr. K-2400-2007-35 teisingumu. Kaip nurodoma paties AB DnB NORD banko atsiliepime, bankas remiasi skolos pagal kreditavimo sutartis detalizavimo grafikais, tačiau teismui buvo pateikti tik bendro pobūdžio (neišsamūs) BUAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ skolos AB DnB NORD bankui paskaičiavimo grafikai, kurių pagrindu nėra galimybės nustatyti, ar, skaičiuojant palūkanas, buvo taikytina tinkama palūkanų norma, atsižvelgiant į 2009 m. kovo 12 d. Susitarimuose Nr.1039-06IV/1 ir Nr. K-2400-2007-35/1 numatytą (pakeistą) metinę palūkanų normą bei jos skaičiavimo tvarką. Teismo teigimu, nėra aišku, kokiu pagrindu kreditorius AB DnB NORD bankas palūkanas už 2010 m. vasario mėn. pagal abi kreditavimo sutartis skaičiuoja du kartus, todėl tokių palūkanų dubliavimas taip pat laikytinas nepagrįstu. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, kad kreditorius AB DnB NORD bankas neįrodė jo reikalavimų dėl 164 600,50 EUR priskaičiuotų palūkanų pagrįstumo, teismas sprendė, kad šiuo atveju yra pagrindas vadovautis kreditoriaus M. V. sudarytomis palūkanų paskaičiavimo lentelėmis, kuriose tinkamai nurodyti palūkanų skaičiavimo terminai bei įvertinti 2009 m. kovo 12 d. Susitarimuose Nr.1039-06IV/1 ir Nr. K-2400-2007-35/1 numatyti palūkanų normos skaičiavimo pakeitimai. Teismas nurodė, kad tokiu būdu kreditoriui AB DnB NORD bankui pagal Kreditavimo sutartį Nr.K-2400-2007-35 priskaičiuotos palūkanos sudarys 42 886,44 EUR sumą, o pagal Kreditavimo sutartį Nr. 1039-06IV – 68 283,53 EUR sumą. Kadangi kreditoriaus AB DnB NORD banko likęs pareikštas reikalavimas dėl 8 903,88 EUR delspinigių paskaičiuotas nuo palūkanų, kurios dalyje buvo nepagrįstos (nuginčytos), todėl šiuo atveju AB DnB NORD banko delspinigiai nuo bendros 111 169,97 EUR palūkanų sumos atitinkamai sudarys 5 805,28 EUR sumą. Teismas pažymėjo, kad atsiliepime kreditorius AB DNB NORD bankas, pagrįsdamas reikalavimą dėl delspinigių, remiasi Kreditavimo sutarčių Bendrųjų sąlygų 34 p., kuris nustatė, kad už laiku nesumokėtas bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį, kuris sudaro 0,2 procentus metų palūkanų, kredito gavėjas įsipareigojo kiekvieną pradelstą dieną mokėti bankui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Taigi Bendrųjų sąlygų 34 p. nustatė kredito gavėjo UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ pareigą mokėti delspinigius už laiku nesumokėtas palūkanas, todėl nėra aišku, kokiu pagrindu, kaip nurodyta „Skolos grafike pagal paskolos sutartį Nr.K-2400-2007-35“, kreditorius paskaičiuoja 224,25 EUR delspinigių nuo visos pradelstos 1 379 315,00 EUR kredito sumos, nors tokių palūkanų neskaičiuoja (ir nenurodo Skolos grafike pagal paskolos sutartį Nr.1039-06IV) nuo pradelstos 2 1783 156,89 EUR kredito sumos pagal kitą Kreditavimo sutartį Nr.1039-06IV. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes bei vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, teismas konstatavo, jog yra pagrindas patikslinti (padidinti) kreditoriaus AB DnB NORD banko 3 562 471,89 EUR (12 300 502,94 Lt) skolos dydžio kreditorinį reikalavimą 111 169,97 EUR (383 847,67 Lt) palūkanų suma ir 5 805,28 EUR

12(20 044,47 Lt) delspinigių suma.

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Kreditorius AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 28 d. nutartį ir padidinti UAB ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ kreditoriaus AB DnB NORD banko 3 562 471,89 EUR skolos dydžio kreditorinį reikalavimą

15164 600,50 EUR palūkanų ir 8 679,63 EUR delspinigių suma. Skundą grindžia šiais argumentais:

161. Neteisingas teismo argumentas, kad kreditorius nepagrįstai paskaičiavo 164 600,50 EUR palūkanas. Palūkanų dydžio apskaičiavimo, keitimo bei mokėjimo tvarka nustatyta 2006-05-12 kreditavimo sutarties Nr. 1039-06IV su vėlesniais pakeitimais ir papildymais bei 2007-02-06 kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2007-35 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais specialiųjų dalių 5 punktuose ir bendrųjų dalių 15-17 punktuose. Šiose kreditavimo sutartyse bei vėlesniuose jų pakeitimuose šalys susitarė dėl kintamų palūkanų, taip pat numatė, jog praleidus kreditavimo sutartyje nustatytus kreditų grąžinimo terminus, už laiku negrąžintą kredito sumą kredito gavėjas papildomai prie sutarties specialiojoje dalyje nustatytų palūkanų mokės papildomas palūkanas, kurių dydis lygus pusei kreditavimo sutarties specialiojoje dalyje nustatytų metinių palūkanų. Kadangi 2009-12-31 suėjus kreditų grąžinimo terminui kreditai bankui grąžinti nebuvo, nuo 2010-01-01 bankas, remdamasis minėtomis kreditavimo sutarčių nuostatomis, už negrąžintas kreditų sumas skaičiavo tiek kreditavimo sutarčių specialiųjų dalių 5 punktuose nurodytas palūkanas, tiek papildomas palūkanas. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad 2009-12-31 kreditai bankui turėjo būti pilnai sugrąžinti ir sumokėtos visos kreditavimo sutartyse nustatyta tvarka paskaičiuotos palūkanos bei kiti mokėjimai, po šios datos palūkanų norma neturėjo būti keičiama ir toliau, t. y. iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo, bankas skaičiavo kreditų grąžinimo termino suėjimo dieną buvusio dydžio palūkanas – 6,14 proc. metinių ir papildomas palūkanas. Nors banko pateiktuose skolų grafikuose paskaičiuotų palūkanų už 2010 m. vasario mėnesį dydis išskaidytas dviejose atskirose grafose, tačiau šios palūkanos nėra sudubliuotos, kaip kad nurodoma skundžiamoje nutartyje.

172. Neteisingas teismo argumentas, kad kreditorius nepagrįstai paskaičiavo 8 679,63 EUR delspinigius. Pagal šalių sudarytų kreditavimo sutarčių bendrųjų dalių 34 punktus už laiku nesumokėtas bankui palūkanas bei papildomas palūkanas atsakovas įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Minėtuose kreditavimo sutarčių punktuose nurodyto dydžio bei nurodyta tvarka delspinigiai buvo paskaičiuoti bei detalizuoti pateiktuose skolų grafikuose. Tačiau per klaidą skolos grafike pagal kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-35 buvo nurodyta 224,25 EUR delspinigių suma už negrąžintą kredito sumą, todėl šio reikalavimo kreditorius atsisako.

18Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo bylą nagrinėti pagal byloje esančius įrodymus bei nustatytas teisines ir faktines aplinkybes.

19IV. Apeliacinio teismo argumentai

20Atskirasis skundas tenkintinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

22CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų. Bankroto bylų nagrinėjimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą ir kt., taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja nurodyto įstatymo nuostatoms (ĮBĮ 1 str. 3 d.). ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto bylose kreditorių reiškiami reikalavimai iš esmės atitinka ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštus ieškinio reikalavimus ir turi būti nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalyje.

23Byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus AB DnB NORD banko kreditorinio reikalavimo dydžio UAB ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ bankroto byloje.

24Nagrinėjamoje byloje kreditorius AB DnB NORD bankas prašė patvirtinti bankrutuojančiai UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ jo kreditorinį reikalavimą 3 735 976,27 EUR

25(12 899 578,87 Lt) sumai, kurią sudaro: negrąžintas kreditas 3 562 471,89 EUR, palūkanos 164 600,50 EUR ir delspinigiai 8 903,88 EUR. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartimi buvo patvirtintas AB DnB NORD banko kreditorinis reikalavimas 12 899 578,87 Lt sumai bankrutuojančiai UAB „Nekilnojamo turto sprendimai“. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi panaikino to paties teismo 2011 m. kovo 17 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas AB DnB NORD banko kreditorinis reikalavimas, sudarantis 164 600,50 EUR palūkanų ir 8 903,88 EUR delspinigių. Byloje nėra ginčo dėl AB DnB NORD bankui negrąžinto kredito, sudarančio 3 562 471,89 EUR, patvirtinto bankrutuojančios UAB „Nekilnojamo turto sprendimai“ bankroto byloje pagrįstumo. Ginčijama tik AB DnB NORD banko prašomo patvirtinti kreditorinio reikalavimo dalis dėl paskaičiuotų 164 600,50 EUR palūkanų ir 8 903,88 EUR delspinigių dydžio.

26Įstatymas numato, kad skolininko prievolė, kilusi iš paskolos sutarties, kaip ir bet kuri kita, turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai ir nustatytu terminu (CK 6.38 str. 1 d., 6.873 str. 1 d.). Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. CK 6.881 straipsnio 1 dalis nustato, jog kreditavimo sutartimi kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir sumokėti palūkanas. Pagal CK 6.256 straipsnio 2 dalį asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas.

27Byloje nustatyta, kad AB DnB NORD bankas su UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ 2006 m. gegužės 12 d. sudarė kreditavimo sutartį Nr. 1039-06IV su vėlesniais pakeitimais ir papildymai bei 2007 m. vasario 6 d. kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-35 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Minėtų sutarčių pagrindu kredito gavėjui UAB ,,Nekilnojamojo turto sprendimai“ buvo suteiktas atitinkamai 3 041 000 EUR ir 1 379 315 EUR dydžio kreditai su kintama palūkanų norma, terminui iki 2009 m. gruodžio 31 d. Pagal kreditavimo sutarčių bendrosios dalies 9, 15 punktus kredito gavėjas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ įsipareigojo prisiimtus sutartinius įsipareigojimus vykdyti laiku pagal kreditavimo sutarčių sąlygas ir iki galutinio kreditų grąžinimo termino, grąžinti AB DnB NORD bankui kreditą ir sumokėti paskaičiuotas palūkanas. Tačiau atsakovas įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir nustatytais terminais kreditų negrąžino ir nesumokėjo paskaičiuotų palūkanų. AB DnB NORD bankas teismui pateikė pažymas apie skolos dydį ir grafiką, iš kurių matyti, kad pagal šalių sudarytas kreditavimo sutartis atsakovo negrąžintas kreditas sudaro 3 562 471,89 EUR, palūkanos – 164 600,50 EUR ir 8 903,88 EUR delspinigiai (t. 2, b. l. 92-93).

28Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nurodė, kad kreditorius AB DnB NORD bankas, pareikšdamas reikalavimą dėl 164 600,50 EUR palūkanų ir 8 903,88 EUR delspinigių patvirtinimo BUAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“, nepagrindė ir tinkamai neįrodė priskaičiuotų palūkanų pagrįstumo, todėl teismas vadovavosi kreditoriaus M. V. sudarytomis palūkanų paskaičiavimo lentelėmis. Teisėjų kolegija nesutinka su tokia teismo išvada.

29Bylos duomenimis, 2006 m. gegužės 12 d. kreditavimo sutarties Nr. 1039-06IV bei 2007-02-06 kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2007-35 specialiųjų dalių 5 punktuose šalys susitarė, kad už gautą kreditą kredito gavėjas moka bankui kintamas palūkanas, o bendrųjų dalių 16 punkte numatė, kad praleidus kreditavimo sutartyje nustatytus kreditų grąžinimo terminus, už laiku negrąžintą kredito sumą kredito gavėjas papildomai prie sutarties specialiojoje dalyje nustatytų palūkanų mokės pusės kreditavimo sutarties specialiojoje dalyje nustatytų metinių palūkanų dydžio papildomas palūkanas. Byloje nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 31 d., suėjus kreditų grąžinimo terminui, kreditai AB DnB NORD bankui grąžinti nebuvo. Todėl AB DnB NORD bankas pagrįstai nuo 2010 m. sausio 1 d. iki teismo sprendimo, kuriuo UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ iškelta bankroto byla, įsiteisėjimo dienos (2010 m. spalio 22 d.), už negrąžintas kreditų sumas paskaičiavo kreditavimo sutarčių specialiųjų dalių 5 punktuose nurodytas palūkanas, bei bendrųjų dalių 16 punkte numatytas papildomas palūkanas. Iš byloje pateiktų kreditoriaus M. V. sudarytų palūkanų paskaičiavimo lentelių matyti, kad minėtose kreditavimo sutarčių bendrųjų dalių 16 punkte numatytos papildomos palūkanos šio kreditoriaus nebuvo priskaičiuotos (t. 2, b. l. 142-143). Be to, iš kreditoriaus M. V. pateiktų palūkanų paskaičiavimo lentelių matyti, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. skaičiuojamos kintamos palūkanos. Tačiau teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad atsižvelgiant į tai, jog 2009 m. gruodžio 31 d. kreditai AB DnB NORD bankui turėjo būti pilnai sugrąžinti ir sumokėtos visos kreditavimo sutartyse nustatyta tvarka paskaičiuotos palūkanos bei kiti mokėjimai, po šios datos palūkanų norma neturėjo būti keičiama. Nors, kaip nurodė pirmosios instancijos teismas, AB DnB NORD bankas palūkanas pateiktose pažymose apie skolos dydį už 2010 m. vasario mėn. pagal abi kreditavimo sutartis nurodė dvejose atskirose grafose, tačiau tai nėra pagrindas išvadai, kad paskaičiuotos dubliuotos palūkanos. Bylos duomenys patvirtina apelianto argumentą, kad palūkanos už 2010 m. vasario mėnesį AB DnB NORD banko pateiktuose skolų pažymose nebuvo sudubliuotos, kadangi skolos grafike pagal kreditavimo sutartį Nr. 1039-06IV nurodyta 9 454,97 EUR (7 187,18 EUR + 2 267,79 EUR) palūkanų suma ir pagal kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-35 už 2010 m. vasario mėn. paskaičiuota 6 194,28 EUR (4 783,93 EUR + 1 410,35 EUR) palūkanų suma yra mažesnės už kitais mėnesiais paskaičiuotas palūkanas.

30Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, priimdamas skundžiamą sprendimą, vadovavosi ne apelianto, o kreditoriaus M. V. pateiktais įrodymais dėl palūkanų dydžio skaičiavimo, kurie atlikti neįvertinus minėtų kreditavimo sutarčių visų sąlygų.

31Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad 2006 m. gegužės 12 d. kreditavimo sutarties Nr. 1039-06IV bei 2007-02-06 kreditavimo sutarties Nr. K-2400-2007-35 bendrųjų dalių 34 punktuose šalys susitarė, kad už laiku nesumokėtas AB DnB NORD bankui palūkanas bei papildomas palūkanas atsakovas įsipareigojo mokėti 0,05 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Kadangi pirmosios instancijos teismas nepagrįstai patvirtino tik dalį AB DnB NORD banko paskaičiuotų palūkanų pagal kreditavimo sutartis, todėl nepagrįstai patvirtino ir tik dalį paskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtas palūkanas. Apeliantas skunde pripažino, kad per klaidą skolos grafike pagal kreditavimo sutartį Nr. K-2400-2007-35 buvo nurodyta 224,25 EUR delspinigių suma už negrąžintą kredito sumą, todėl nurodė, kad šio reikalavimo atsisako. Įvertinus šias aplinkybes AB DnB NORD bankui priteistini delspinigiai nuo palūkanų sumos sudarys 8 679,63 EUR (8 903,88 EUR - 224,25 EUR).

32Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis yra keistina, padidinant AB DnB NORD banko

333 562 471,89 EUR skolos dydžio kreditorinį reikalavimą 164 600,50 EUR palūkanų suma ir 8 679,63 EUR delspinigių suma.

34Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 4 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 28 d. nutartį pakeisti.

36Padidinti BUAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ hipotekinio kreditoriaus AB DnB NORD banko 3 562 471,89 EUR (12 300 502,94 Lt) skolos dydžio kreditorinį reikalavimą

37164 600,50 EUR (568 332,61 Lt) palūkanų suma ir 8 679,63 EUR (29 969,03 Lt) delspinigių suma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 15 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 17 d. nutartimi patvirtino UAB... 6. Kreditorius M. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 28 d. nutartimi panaikino... 8. 8 903,88 EUR delspinigių, pagrįstumo klausimas paskirtas nagrinėti... 9. Kreditorius AB DnB NORD bankas prašė patvirtinti jo reikalavimą dėl 164... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 28 d. nutartimi padidino BUAB... 12. (20 044,47 Lt) delspinigių suma.... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Kreditorius AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus... 15. 164 600,50 EUR palūkanų ir 8 679,63 EUR delspinigių suma. Skundą grindžia... 16. 1. Neteisingas teismo argumentas, kad kreditorius nepagrįstai paskaičiavo 164... 17. 2. Neteisingas teismo argumentas, kad kreditorius nepagrįstai paskaičiavo 8... 18. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ atsiliepime į atskirąjį... 19. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 20. Atskirasis skundas tenkintinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. CPK 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bankroto bylos nagrinėjamos pagal... 23. Byloje kilo ginčas dėl kreditoriaus AB DnB NORD banko kreditorinio... 24. Nagrinėjamoje byloje kreditorius AB DnB NORD bankas prašė patvirtinti... 25. (12 899 578,87 Lt) sumai, kurią sudaro: negrąžintas kreditas 3 562 471,89... 26. Įstatymas numato, kad skolininko prievolė, kilusi iš paskolos sutarties,... 27. Byloje nustatyta, kad AB DnB NORD bankas su UAB „Nekilnojamojo turto... 28. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nurodė, kad... 29. Bylos duomenimis, 2006 m. gegužės 12 d. kreditavimo sutarties Nr. 1039-06IV... 30. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 31. Taip pat bylos duomenimis nustatyta, kad 2006 m. gegužės 12 d. kreditavimo... 32. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis ir argumentais, teisėjų kolegija... 33. 3 562 471,89 EUR skolos dydžio kreditorinį reikalavimą 164 600,50 EUR... 34. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 35. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 28 d. nutartį pakeisti.... 36. Padidinti BUAB „Nekilnojamojo turto sprendimai“ hipotekinio kreditoriaus AB... 37. 164 600,50 EUR (568 332,61 Lt) palūkanų suma ir 8 679,63 EUR (29 969,03 Lt)...