Byla e2-1001-381/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Linmeta“ paliktas nenagrinėtas

1Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutarties, kuria jo pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Linmeta“ paliktas nenagrinėtas.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Linmeta“ iškėlimo.
 1. Ieškovas nurodė, kad UAB „Linmeta“ nevykdo Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių nustatytų privalomųjų mokėjimų. Įmonės įsiskolinimas VSDF biudžetui 2017 m. kovo 8 d. sudarė 19 619,94 Eur (18 105,45 Eur VSD įmokų ir 1 514,49 Eur delspinigių).
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. vasario 23 d. nutartimi iškėlė restruktūrizavimo bylą UAB „Linmeta“, tačiau 2016 m. spalio 18 d. nutartimi teismas restruktūrizavimo bylą nutraukė, kreditoriams nepatvirtinus įmonės restruktūrizavimo plano.
 1. 2015 m. balanso duomenimis bendrovės turtas 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė 218 133 Eur (ilgalaikis turtas 136 702 Eur (materialusis turtas); 81 431 Eur trumpalaikis turtas, kurį sudarė: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 7 221 Eur, per vienerius metus gautinos sumos 74 210 Eur ); mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 179 171 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 52 266 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 126 905 Eur. Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis 2015 m. bendrovės nuostoliai sudarė 30 709 Eur. Pareiškėjo nuomone, atsakovės 2015 m. balansas neatitinka realios bendrovės finansinės padėties.
 2. Remiantis 2017 m. restruktūrizavimo plano projekte (toliau – Planas) pateikta informacija „Turto ir pajamų pokytis 2014 – 2016 m. IV ketv.“, 2016 m. IV ketv. bendrovės turtas sudarė 180 808 Eur, iš jų ilgalaikis turtas – 103 853 Eur, trumpalaikis turtas (t. y. per vienerius metus gautinos sumos) – 75 996 Eur. Tačiau pagal UAB „Linmeta“ Plano duomenis pradelsta debitorių skola sudarė 74 180,59 Eur (iš jų UAB „Managonis“, kuri išregistruota iš juridinių asmenų registro, skola 32 241,69 Eur,; K. T. skola 41 938,90 Eur, nuo 2016 m. lapkričio 21 d. jis yra deklaravęs išvykimą į Didžiąją Britaniją). Taip pat Plane nurodyta, kad bendrovės įsipareigojimai 2016 m. gruodžio 30 d. sudarė 177 295,03 Eur. Įvertinus įsipareigojimų mokėjimo terminus, pradelsti kreditoriniai reikalavimai 2017 m. kovo 8 d. sudaro 102 519,53 Eur.
 3. 2017 m. sausio 6 d. Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenimis bendrovė savo vardu registruoto turto neturi. 2017 m. sausio 16 d. valstybės įmonės „Regitra“ duomenimis bendrovės vardu registruota dešimt transporto priemonių, iš kurių aštuonios išregistruotos, likusių dviejų valdytoja yra bendrovė. Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2017 m. sausio 6 d. duomenimis bendrovės vardu registruotas pastatas – mechaninės dirbtuvės.
 4. Nuo 2016 m. liepos 20 d. per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pareiškėjo pateiktas mokėjimas nėra įvykdytas. Atsakovė paskutinį kartą 2015 m. rugsėjo 11 d. sumokėjo 700 Eur VSD įmokų. Atsakovė nėra sumokėjusi VSD įmokų nuo 2015 m. birželio mėn. iki 2017 m. sausio mėn.
 5. 2017 m. kovo 8 d. VSDFV duomenimis bendrovėje yra penki apdraustieji, jos vadovas nuo 2012 m. liepos 9 d. bei akcininkas nuo 2005 m. lapkričio 30 d. yra L. A.
 6. Atsakovė UAB „Linmeta“ atsiliepime į pareiškimą prašė jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą bei atsisakyti iškelti bendrovei bankroto bylą.
 7. Atsakovė nurodė, kad bankroto bylos jai iškėlimas pažeistų viešąjį interesą ir kreditorių teises bei prieštarautų įmonės bankroto sampratai, nes bendrovėje šiuo metu dirba penki asmenys. Iškėlus atsakovei bankroto bylą, šie asmenys prarastų darbą, jiems kiltų didelių sunkumų įsidarbinti, be to, valstybės finansų sistema patirtų papildomą naštą.
 8. Byloje nėra jokių įrodymų, kad pareiškėjas išnaudojo visus jo pažeistų teisių gynybos būdus.
 9. 2017 m. kovo 22 d. balanso duomenimis bendrovei priklausančio turto vertė siekia 146 071 Eur (103 131 Eur – materialusis turtas, 42 186 Eur – per vienerius metus gautinos sumos, 754 Eur – sąnaudos ir sukauptos pajamos). Tuo tarpu bendrovės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 183 397 Eur (73 942 Eur – per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (faktiškai pradelsta suma yra 68 061,56 Eur), 109 455 Eur - po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai). Kadangi pradelsti bendrovės įsipareigojimai (68 061,56 Eur) neviršija pusės įmonės turto vertės (146 071 Eur / 2 =73 035,50 Eur), atsakovė yra moki.
 10. Atsakovė susiduria su laikinais finansiniais sunkumais dėl rinkos pokyčių, susiklosčiusių nepalankių aplinkybių (dalis bendrovės klientų neatsiskaito su atsakove), todėl tiesiogiai sumažėjo bendrovės gaunamos realios pajamos. Taip pat buvęs įmonės darbuotojas K. T. liko skolingas įmonei 41 938,90 Eur, kaip atsakingas asmuo.
 11. Atsakovė nuosavybės teise, pasinaudodama UAB „Medicinos bankas“ suteikta paskola, įsigijo pastatą – angarą, kurio funkcinė paskirtis yra mechaninės dirbtuvės. Kadangi šio pastato teisinė paskirtis buvo pramonės ir gamybos veikla, o žemės sklypo, ant kurio pastatytas pastatas, paskirtis buvo komercinė, bendrovė negalėjo vykdyti savo gamybinės veiklos įsigytame pastate. Privalėdama mokėti įmokas bankui, ji neuždirbo jokių pajamų ir pelno iš minėto pastato, kas lėmė dideles išlaidas ir apyvartinių lėšų trūkumą.
 12. Siekdamas užtikrinti UAB „Linmeta“ veiklos tęstinumą bei bendrovės kreditorių interesus, jos direktorius inicijuoja bendrovės restruktūrizavimo bylos kėlimo klausimą.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 31 d. nutartimi pareiškėjos pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei paliko nenagrinėtą.
 2. Teismas Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatė, jog 2017 m. kovo 31 d. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1177-460/2017 priėmė pareiškėjos UAB „Linmeta“ direktoriaus L. A. pareiškimą atsakovei UAB „Linmeta“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Todėl, vadovaudamsis Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 7 straipsnio 9 dalimi, teismas pareiškėjo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Linmeta“ dėl bankroto bylos iškėlimo paliko nenagrinėtą.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – jo pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „Linmeta“ iškėlimo nagrinėti kartu su bendrovės direktoriaus pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos bendrovei iškėlimo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nors pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodyta, jog 2017 m. kovo 31 d. teismas civilinėje byloje Nr. B2-1177-460/2017 priėmė UAB „Linmeta“ direktoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Linmeta“ iškėlimo, tačiau bendrovei restruktūrizavimo byla dar nėra iškelta. Be to, VSDFV Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Linmeta“ teisme priimtas 2017 m. kovo 14 d.
  2. 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai ĮBĮ redakcijai nustatyta, jog tuo atveju, jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu (ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis). Šiuo teisiniu reglamentavimu įtvirtintas privalomas civilinių bylų, kuriose vertinamas bankroto ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei klausimas, nagrinėjimas kartu, taip pakeičiant iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusią tvarką, kada nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą bei paaiškėjus, kad įmonei keliama ir restruktūrizavimo byla, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas buvo atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti.
 3. Atsiliepimu į pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovė prašo jį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą.
 4. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. 2017 m. balandžio 21 d. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1177-460/2017 įvertino UAB „Linmeta“ pateiktus finansinius dokumentus, iškėlė bendrovei restruktūrizavimo bylą, kadangi atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau yra moki.
  2. Tenkinus pareiškėjo atskirojo skundo reikalavimus UAB „Limeta“ finansinės padėties klausimas teisme būtų nagrinėjamas pakartotinai. Toks pakartotinis nagrinėjimas būtų netikslingas ir tokiu būdu būtų pažeisti civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principai.

4IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Linmeta“ iškėlimo buvo paliktas nenagrinėtas dėl to, kad teisme gautas įmonės vadovo pareiškimas įmonei iškelti restruktūrizavimo bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai ĮBĮ redakcijai, tuo atveju, jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu (ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalis). Nauju teisiniu reglamentavimu įtvirtintas privalomas civilinių bylų, kuriose vertinamas bankroto ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei klausimas, nagrinėjimas kartu, taip pakeičiant iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusią tvarką, kuriai esant, nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą ir paaiškėjus, kad įmonei keliama ir restruktūrizavimo byla, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas buvo atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti.
 4. Nagrinėjamu atveju VSDFV Klaipėdos skyrius 2017 m. kovo 13 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos UAB „Linmeta“ iškėlimo. Teismas 2017 m. kovo 14 d. ieškinį priėmė, iškėlė civilinę bylą ir pradėjo pasirengimo veiksmus spręsti klausimui dėl ieškinio įmonei iškelti bankroto bylą pagrįstumo.
 5. 2017 m. kovo 31 d. Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-1177-460/2017 priėmė pareiškėjos UAB „Linmeta“ direktoriaus L. A. pareiškimą atsakovei UAB „Linmeta“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 6. Kadangi tame pačiame teisme buvo gauti du pareiškimai – kreditoriaus ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo ir atsakovės vadovo pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos šiai įmonei iškėlimo, todėl, laikantis ĮBĮ įtvirtinto civilinių bylų, kuriose sprendžiamas bankroto ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei klausimas, nagrinėjimo reglamentavimo, minėti pareiškimai privalėjo būti nagrinėjami kartu.
 7. Klaipėdos apygardos teismas, palikdamas VSDFV Klaipėdos skyriaus ieškinį nenagrinėtą tuo pagrindu, kad teisme gautas įmonės vadovo pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, pažeidė ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalies nuostatas. Be to, net ir iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusi ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalies redakcija, taip pat ĮRĮ 7 straipsnio 9 dalis nenumatė galimybės tokioje situacijoje ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo palikti nenagrinėtą. Ankstesnė ĮBĮ redakcija nustatė, kad įmonės bankroto bylos iškėlimo klausimas gali būti sprendžiamas tik tada, kuomet yra išspręstas restruktūrizavimo bylos tokiai įmonei iškėlimo klausimas, t. y. pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas turėjo būti atidedamas iki bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti.
 8. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 9 dalį jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama tuo metu, kai teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, tačiau teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas. Taigi, pagal šią nuostatą pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas tik tuo atveju, kai restruktūrizavimo byla įmonei jau yra iškelta, t. y. pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo palikimui nenagrinėto nepakanka fakto, kad teisme gautas ir priimtas ieškinio pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo. 2017 m. kovo 31 d. UAB „Linmeta“ restruktūrizavimo byla iškelta nebuvo, o buvo tik gautas įmonės vadovo pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo. Pasikeitus teisiniam reguliavimui ĮBĮ ir nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojus šio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies naujai redakcijai, faktiškai tokia situacija, kokia įtvirtinta ĮRĮ 7 straipsnio 9 dalyje neturėtų susiklostyti, nes tokiu atveju abi neišnagrinėtos bylos (dėl bankroto ir dėl restruktūrizavimo procedūros įmonei taikymo) turi būti nagrinėjamos kartu.
 9. Dėl to pagal byloje nustatytas aplinkybes, kurios egzistavo teismo 2017 m. kovo 31 d. nutarties priėmimo metu, skundžiama teismo nutartis turėtų būti panaikinta ir pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turėtų būti nagrinėjamas kartu su įmonės vadovo pareikštu ieškiniu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.
 10. Tačiau Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-1177-460/2017, iškėlė bendrovei restruktūrizavimo bylą, konstatavęs, jog atsakovė turi finansinių sunkumų, tačiau yra moki. Ši teismo nutartis suinteresuotų asmenų nebuvo skundžiama ir yra įsiteisėjusi.
 11. Esant tokioms faktinėms aplinkybėms atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutarties nagrinėjimo apeliacine tvarka dienai, naikinti šią nutartį teisinio pagrindo nėra. Tai neatitiktų įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų santykį reglamentuojančių teisės normų sisteminio aiškinimo, nes, jau esant iškeltai ir iš esmės nagrinėjamai įmonės restruktūrizavimo bylai, būtų pradėta nagrinėti ir byla dėl bankroto tai pačiai įmonei iškėlimo. Tuo tarpu pagal ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalies 2 punktą teismas turi atsisakyti kelti bankroto bylą, jeigu įmonei jau yra iškelta restruktūrizavimo byla, o pagal ĮRĮ 7 straipsnio 9 dalį jeigu įmonės restruktūrizavimo byla iškelta, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas.
 12. Tokiu būdu susiklosčiusi šiuo metu situacija faktiškai atitinka procesinį sprendimą, kokį teismas turėtų priimti tuo atveju, jeigu gautų ieškinį dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir iškeltų civilinę bylą, o vėliau paaiškėtų aplinkybė, jog tai pačiai įmonei jau iškelta restruktūrizavimo byla, t. y. teismas tokiu atveju ieškinį iškeltoje civilinėje byloje dėl bankroto bylos iškėlimo turėtų palikti nenagrinėtą (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮRĮ 7 straipsnio 9 dalis).
 13. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą, o atskirojo skundo netenkina.

5Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

6Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai