Byla e2-2236-937/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „PlusPlus Capital“ AS ieškinį atsakovui A. G. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas „PlusPlus Capital“ AS kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo A. G. 470,62 Eur skolos, 275,10 Eur palūkanų, 42,36 Eur delspinigių, 42 procentų dydžio mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, skaičiuojamų nuo nesumokėtos finansavimo sumos (470,62 Eur), nuo 2018-10-30 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pradinė kreditorė UAB „mogo LT“ ir atsakovas sudarė lizingo (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „mogo LT“ suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudotis lizingo pagrindu bei išpirkti transporto priemonę Mazda Premacy, valst. Nr. ( - ) o atsakovas priėmė transporto priemonę iš UAB „mogo LT“ ir ją valdė ir ja naudojosi lizingo pagrindu su teise išpirkti bei įsipareigojo mokėti lizingo įmokas UAB „mogo LT“. Vadovaujantis sutarties 14.3 punktu, 2017-06-09 dėl esminių sutarties pažeidimų (atsakovas nemokėjo įmokų sutartyje numatyta tvarka) sutartis buvo nutraukta. Transporto priemonė buvo grąžinta teisėtam automobilio savininkui – UAB „mogo LT“. Apie sutarties nutraukimą atsakovas informuotas rašytiniu pranešimu, kuris jam buvo siunčiamas paskutiniu žinomu gyvenamosios vietos adresu – ( - ). Sutarties nutraukimo dieną atsakovo bendra įsiskolinimo suma pagal sutartį sudarė 610,85 Eur. UAB „mogo LT“ 2017-06-20 pardavė transporto priemonę už 180 Eur ir šia suma sumažino atsakovo įsiskolinimą, kuris transporto priemonės pardavimo dieną sudarė 650,62 Eur, t. y. iš viso atsakovas liko skolingas 470,62 Eur. 2017-02-28 reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „mogo LT“ perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą naujajam kreditoriui Risk Managament Services OU. 2017-03-01 reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius Risk Management Services OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovo įsiskolinimą „PlusPlus Capital“ AS, kurią Lietuvoje atstovauja „PlusPlus Baltic“ OU Lietuvos filialas. Faktinė reikalavimo perleidimo data yra 2017-10-05. Apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovas buvo informuotas registruotu laišku. Sutarties 7.1 punktas numato, jog lizingo gavėjas moka lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas, t. y. fiksuotą įmokų dalį ir palūkanas, nuo neišmokėtos lizingo (išperkamosios nuomos) sumos per visą lizingo terminą. Sutarties pagrindinių nuostatų 5 punkte numatyta, jog atsakovas įsipareigojo mokėti 42 procentų metines mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas. Mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos skaičiuojamos nuo likusios nesumokėtos finansavimo sumos (470,62 Eur) nuo 2017-06-09 (sutarties nutraukimo data) iki visiško įsiskolinimo grąžinimo dienos. Teigia, kad 2018-10-30 mokėjimo funkciją atliekančios palūkanos sudaro 275,10 Eur (470,62 Eur x 42 proc. x 508 dienos / 365 (nuo 2017-06-09 iki 2018-10-30)). Pelno palūkanos mokamos iki įsiskolinimo suma bus grąžinta. Ieškovui nėra žinoma, kada atsakovas įvykdys prievolę, dėl šios priežasties nėra galimybės tiksliai paskaičiuoti mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų dydžio. Sutarties 13.2 numatyta, jog lizingo gavėjui laiku nesumokėjus sutartyje numatytų mokėjimų lizingo gavėjas privalo mokėti 0,05 procento dydžio netesybas nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigiai 2018-10-30 dienai sudaro 42,36 Eur (470,62 Eur x 0,05 proc. x 180 dienų).

4Po ieškinio priėmimo 2019-02-01 ieškovui nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti.

52019-02-11 teisme gautas ieškovo prašymas dėl trūkumų šalinimo. Ieškovas papildomai nurodė, jog suma, gauta pardavus transporto priemonę Mazda Premacy, valst. Nr. ( - ) už 180 Eur buvo skirstoma taip: 9,02 Eur UAB ,,mogo LT“ papildomoms išlaidoms (likutis), 40,75 Eur išieškojimo išlaidoms, 39,22 Eur nesumokėta palūkanų dalis nutraukimo dienai, 1,09 Eur papildomoms 0,05 proc. palūkanoms už vėlavimą (sutarties 13.2 p.), 89,92 Eur dalis nesumokėto finansavimo (skolos).

6Ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas atsakovui įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies tvarka. Tais atvejais, kai fizinio asmens gyvenamosios vietos ar kitas nurodytas procesinių dokumentų įteikimo adresas sutampa su fizinio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, procesiniai dokumentai įteikiami vieną kartą. Jeigu procesinis dokumentas negali būti fiziniam asmeniui įteiktas CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, jį pristatantis asmuo pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus palieka adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje ir tai nurodo teismui grąžintinoje pažymoje. Procesinis dokumentas šiuo atveju laikomas įteiktu praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje.

7Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas (e. b. l. 1-8).

8Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

11Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „mogo LT“ su atsakovu 2016-03-04 sudarė Lizingo (išperkamosios nuomos) sutartį Nr. ( - ), kuria UAB „mogo LT“ suteikė atsakovui teisę valdyti ir naudotis lizingo (išperkamosios nuomos) pagrindu bei išpirkti automobilį Mazda Premacy, valst. Nr. ( - ) o atsakovas priėmė automobilį iš UAB „mogo LT“ ir jį valdė bei juo naudojosi lizingo (išperkamosios nuomos) pagrindu su teise išpirkti bei įsipareigojo mokėti lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas UAB „mogo LT“ (e. b. l. 18-19, 20-29, 30, 31-33, 34).

12Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise, jeigu sutartis nenumato ko kita. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) XXX skyriaus Lizingas (finansinė nuoma) normos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai lizingo davėjas yra nuomojamo turto savininkas (CK 6.567 straipsnio 1 dalis). CK 6.574 straipsnis numato, jog tuo atveju, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

13Iš bylos duomenų nustatyta, jog atsakovui neįvykdžius įsipareigojimų pagal lizingo sutartį, UAB „mogo LT“ 2017-06-09 lizingo sutartį nutraukė (e. b. l. 35). Nutraukus sutartį, automobilis Mazda Premacy, valst. Nr. ( - ) buvo grąžintas UAB „mogo LT“ (e. b. l. 16).

14Pradinė kreditorė UAB „mogo LT“ 2017-02-28 skolų perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į atsakovo įsiskolinimą naujam kreditoriui Risk Management Services OU (e. b. l. 10). 2017-03-01 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2017/03/01 kreditorius Risk Management Services OU perleido kreditorinio reikalavimo teises į atsakovo įsiskolinimą „PlusPlus Capital“ AS (e. b. l. 9, 17).

15Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-168/2010).

16Ieškovas 2017-10-19 pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo teisės į atsakovo įsiskolinimą perleidimą bei paragino sumokėti įsiskolinimą ieškovui (CK 6.109 straipsnio 1 dalis) (e. b. l. 36).

17Atsakovo įsiskolinimo suma po sutarties nutraukimo buvo 610,85 Eur, kurią sudarė 560,54 Eur nesumokėta finansavimo dalis, 39,22 Eur nesumokėta palūkanų dalis, 1,09 Eur palūkanos bei 10 Eur išieškojimo išlaidos, o skolos likutis po transporto priemonės pardavimo liko 470,62 Eur (e. b. l. 16, 35). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 470,62 Eur skola.

18Ieškovas taip pat prašo priteisti 275,10 Eur mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, paskaičiuotas nuo likusios nesumokėtos finansavimo sumos (470,62 Eur) nuo 2017-06-09 iki 2018-10-30 (ieškinio surašymo dienos). Ieškovas nurodo, jog lizingo sutartis buvo nutraukta 2017-06-09 (e. b. l. 35). CK 6.221 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių sutarties sąlygų ir kitų sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. Šalių sudarytos lizingo sutarties bendrųjų nuostatų 7.1 punkte įtvirtinta, jog lizingo gavėjas moka lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas (t. y. fiksuotą įmokų dalį ir palūkanas) nuo neišmokėtos lizingo (išperkamosios nuomos) sumos per visą lizingo terminą (e. b. l. 21). Todėl laikytina, kad šalys susitarė dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, dar vadinamų pelno palūkanomis, kurių paskirtis – atlyginti kreditoriui už naudojimąsi jo pinigais. Mokėjimo palūkanų skaičiavimo pradžia ir pabaiga gali būti nustatyta įstatymu arba šalių susitarimu. Lizingo sutarties pagrindinių nuostatų 3.2 punkte nustatyta lizingo termino pabaiga – 2018-03-04 (e. b. l. 18-19).

19Nors šalys susitarė dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų iki lizingo termino pabaigos, t. y. iki 2018-03-04, ieškovo reikalavimas priteisti palūkanas iki kreipimosi į teismą dienos yra nepagrįstas. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, taip pat į lizingo sutarties pagrindinių nuostatų 5 punkte nustatytą palūkanų normą (42 procentai, e. b. l. 18-19), pareikštas reikalavimas tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistinų palūkanų suma yra 145,13 Eur (470,62 Eur x 42 proc. x 268 dienos (nuo 2017-06-09 iki 2018-03-04) / 365 dienų) (CK 6.872 straipsnis).

20Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme.

21Ieškinyje ieškovas prašo priteisti 42,36 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2017-10-05 iki 2018-10-30 (e. b. l. 1-8). Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai iš atsakovo priskaičiuotus 42,36 Eur delspinigius už skolos grąžinimo termino praleidimą (už 180 dienų) yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

22Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 42 procentų mokėjimo funkciją atliekančias palūkanas, skaičiuojamas už 470,62 Eur (nesumokėtos finansavimo sumos) nuo 2018-10-30 (pradinio ieškinio surašymo dienos) iki teismo sprendimo įvykdymo (e. b. l. 1-8). Kaip minėta, šalių sudarytos lizingo sutarties bendrųjų nuostatų 7.1 punkte įtvirtinta, jog lizingo gavėjas moka lizingo (išperkamosios nuomos) įmokas (t. y. fiksuotą įmokų dalį ir palūkanas) nuo neišmokėtos lizingo (išperkamosios nuomos) sumos per visą lizingo terminą (e. b. l. 20-29). Lizingo sutarties pagrindinių nuostatų 3.2 punkte nustatyta lizingo termino pabaiga – 2018-03-04 (e. b. l. 18-19). Įvertinus, kad tarp šalių nebuvo susitarimo dėl palūkanų mokėjimo po sutarties nutraukimo ir lizingo termino pasibaigimo, o lizingo termino pabaiga yra 2018-03-04, ieškovas neturi teisės reikalauti 42 procentų mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2018-10-30 iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl šis ieškovo reikalavimas yra nepagrįstas ir atmestinas.

23CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (658,11 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-11-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

24Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ieškinį patenkinus iš dalies bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta reikalavimo dalis yra 658,14 Eur, kas atitinka 83,51 proc.). Ieškovė prašo priteisti 18 Eur žyminio mokesčio (e. b. l. 14-15). Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistina 15,03 Eur (83,51 proc. x 18 Eur / 100 proc.) (e. b. l. 13, 14-15).

25Byloje patirta 8,95 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo (CPK 92, 96 straipsniai).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 96 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti ieškovui „PlusPlus Capital“ AS, j. a. k. 11919806, 470,62 Eur (keturis šimtus septyniasdešimt eurų 62 ct) skolą, 145,13 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt penkis eurus 13 ct) palūkanų, 42,36 Eur (keturiasdešimt du eurus 36 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (658,14 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-11-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,03 Eur (penkiolika eurų 3 ct) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo A. G. (A. G.), a. k. ( - ) Likusius ieškovo reikalavimus atmesti.

29Priteisti valstybei iš atsakovo iš atsakovo A. G. (A. G.), a. k. ( - ) 8,95 Eur (aštuonis eurus 95 ct) bylinėjimosi išlaidas.

30Sumos, priteistos valstybei, turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB (Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje), LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB (Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje), LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke. Įmokos kodas 5660. Sumokėjus išlaidas valstybės naudai, nedelsiant pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

31Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

32Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Erika Zablockaja rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovas „PlusPlus Capital“ AS kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Po ieškinio priėmimo 2019-02-01 ieškovui nustatytas terminas ieškinio... 5. 2019-02-11 teisme gautas ieškovo prašymas dėl trūkumų šalinimo. Ieškovas... 6. Ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas atsakovui įteikti Lietuvos... 7. Per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsakovas atsiliepimo į... 8. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 11. Iš bylos duomenų nustatyta, kad UAB „mogo LT“ su atsakovu 2016-03-04... 12. Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas)... 13. Iš bylos duomenų nustatyta, jog atsakovui neįvykdžius įsipareigojimų... 14. Pradinė kreditorė UAB „mogo LT“ 2017-02-28 skolų perleidimo sutartimi... 15. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje... 16. Ieškovas 2017-10-19 pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo teisės į... 17. Atsakovo įsiskolinimo suma po sutarties nutraukimo buvo 610,85 Eur, kurią... 18. Ieškovas taip pat prašo priteisti 275,10 Eur mokėjimo funkciją... 19. Nors šalys susitarė dėl mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų iki... 20. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 21. Ieškinyje ieškovas prašo priteisti 42,36 Eur delspinigius už laikotarpį... 22. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 42 procentų mokėjimo funkciją... 23. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 24. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis, ieškinį patenkinus iš... 25. Byloje patirta 8,95 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93,... 27. ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti ieškovui „PlusPlus Capital“ AS, j. a. k. 11919806, 470,62 Eur... 29. Priteisti valstybei iš atsakovo iš atsakovo A. G. (A. G.), a. k. ( - ) 8,95... 30. Sumos, priteistos valstybei, turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių... 31. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 32. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...