Byla 1S-260-462/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Remigijus Preikšaitis,

2sekretoriaujant Aurelijai Urbšaitytei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-11-25 nutarties ir

Nustatė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2008-11-25 nutartimi tenkino pareiškėjo UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ skundą ir panaikino Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2008-10-30 nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.

5Skundu Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-11-25 nutartį ir priimti dėl skundo naują sprendimą – palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2008-10-30 nutarimą, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ pareiškimą. Skunde teigiama, kad sutartiniai prievoliniai asmenų santykiai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Lizingo sutarties sąlygas ir atsakomybę už sutarties sąlygų pažeidimą reguliuoja Civilinio kodekso normos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje vyrauja nuomonė, kad sutarties sąlygų pažeidimas savaime dar nesukelia baudžiamosios atsakomybės, jei vienai sutarties šaliai nepadaroma žala arba nėra kliūčių padarytą žalą atlyginti civilinės teisės priemonėmis. Prokuroras teigia, kad pagal nuomos sutartį gauto turto negrąžinimas nuomotojui gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę tik tuo atveju, jei veika turi Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatytus nusikalstamos veikos požymius. Tai gali būti susiję arba su vienos šalies apgaulės pavartojimu, sudarant sutartį, ir dėl to įgyvendinti civilinės atsakomybės priemonėmis už sutarties pažeidimą tampa neįmanoma, arba pagal nuomos sutartį gautas turtas pradanginamas ir paaiškėja, kad jau sutartį sudarant nuomininkas nesirengė vykdyti sutarties sąlygų, nes buvo nusprendęs jam patikėtą turtą pasisavinti arba neatlygintinai perduoti tretiesiems asmenims.

6Skunde nurodoma, kad UAB „Baltforma“ laikotarpiu nuo 2006 m. rugpjūčio iki 2007 m. rugpjūčio mėnesio vykdė sutartinius įsipareigojimus, sumokėdama apie 15742 Lt, todėl akivaizdu, kad sudarant lizingo sutartį lizingo gavėjas neturėjo išankstinės tyčios nevykdyti lizingo sutarties sąlygų ir iš anksto nebuvo nusprendęs jam patikėtą turtą pasisavinti ar neatlygintinai perduoti tretiesiems asmenims. Be to, UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ 2007-10-03 nutraukė dvi lizingo sutartis su UAB „Baltforma“ ir pareikalavo grąžinti turtą, kurį UAB „Baltforma“ grąžino.

7Pažymima, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarime Nr. 19 šios veikos įvardytos kaip tyčinės veikos, t. y. turto pasisavinimas arba iššvaistymas – tai nusikalstamos veikos, kuriomis kaltininkas tyčia, neteisėtai, neatlygintinai pasisavina, iššvaisto svetimą turtą arba įgyja į jį teisę. Prokuroras teigia, kad jokių tyčios požymių UAB „Baltforma“ direktoriaus R. P. veiksmuose nėra, išskyrus tai, kad UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ projektų vadovui T. P. susisiekus telefonu su R. P., šis jam paaiškino, kad turtas yra paskolintas kitai įmonei iš Telšių, o pokalbį apie turto grąžinimą atsisakė pratęsti. Pareiškėjas, nurodydamas šią aplinkybę, jos nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais, todėl vien prielaidomis grindžiami teiginiai nelaikyti įrodymais, kuriais galima grįsti asmens kaltę.

8Prokuroras tvirtina, kad UAB „Baltforma“ direktorius R. P. duomenų neklastojo ir apgaulės prieš UAB „Parex faktoringas ir lizingasnevartojo, lizingo sutartį sudarė teisėtai, lizingo gavėjo duomenys ir buveinė žinoma, todėl UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ nebuvo jokių kliūčių siekti patirtą žalą atlyginti civilinės teisės priemonėmis. Civilinio kodekso 6.574 straipsnyje teigiama, kad, kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

9Konstatuojama, kad UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ dėl 2006-08-22 lizingo sutarties Nr. 1060817 nutraukimo kreipėsi 2007-11-13 raštu, kai 2007-10-11 UAB „Baltforma“ buvo iškelta bankroto byla ir kai UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ pateikė 2007-11-14 raštu kreditinius reikalavimus bankroto administratoriui. Civilinio kodekso 6.572 str. 2 d. nuostata numato, kad lizingo gavėjo bankroto atveju lizingo davėjas gali panaudoti savo teises prieš lizingo gavėjo kreditorius ir administratorių tik tuo atveju, jeigu lizingo sutartis buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruota. UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ tokių duomenų nepateikė. Todėl, vadovaujantis 2001 m. kovo 20 d. LR Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 7 str., 11 str., 35 str. – bankroto administratorius įstatymo nustatyta tvarka privalo perimti turtą iš UAB „Baltforma“ direktoriaus R. P., patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudaryti kreditinių reikalavimą sąrašą, valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą ir juo disponuoti. Skunde teigiama, kad bankroto administratorius, tikrindamas UAB „Baltforma“ sandorius, privalo išsiaiškinti ir turto, perduoto UAB „Baltforma“ pagal 2006-08-22 lizingo sutartį Nr. 1060817, buvimo vietą ir imtis priemonių šiam turtui surasti.

10Skundas atmestinas.

11Ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir jo tęsimas iš esmės nesuvaržo niekieno teisių, nesukelia jokių kitų neigiamų padarinių, todėl ikiteisminis tyrimas turi būti atliekamas net ir tuo atveju, kai net ir neatlikus visų tyrimo veiksmų yra tikėtina, jog procesas turės būti nutrauktas. Didesnių neigiamų padarinių sukelia ne ikiteisminio tyrimo pradėjimas, o nepagrįstas, išsamiai neištyrus visų įvykio aplinkybių, ikiteisminio tyrimo nutraukimas, nes tokiu atveju neįvykdoma Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 2 str. nustatyta pareiga atskleisti nusikalstamas veikas ir baudžiamasis procesas neatlieka savo paskirties.

12Apylinkės teismas pagrįstai panaikino Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros prokurorės 2008-10-30 nutarimą, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą pagal UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ pareiškimą.

13UAB „Parex faktoringas ir lizingas“ direktoriaus skunde nurodytos aplinkybės yra pagrįstos. Skunde nurodytas aplinkybes būtina išsamiau ištirti ir nustatyti asmenis, galbūt padariusius nusikalstamas veikas.

14Skundžiamojoje apylinkės teismo nutartyje pagrįstai nurodyta, kad byloje yra duomenų, kad pareiškėjo skunde nurodytas turtas nebuvo perduotas nei teisėtam jo savininkui – UAB „Parex faktoringas ir lizingas“, nei UAB „Baltforma“ administratoriui, todėl R. P. veiksmuose gali būti, kad yra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 str., 184 str., požymiai.

15Baudžiamasis procesas – tai tiriant bei nagrinėjant baudžiamąsias bylas teismo, prokuroro ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų įstatymo nustatyta tvarka vykdoma veikla, kurios metu visiems proceso subjektams sudaromos sąlygos naudotis nustatytomis teisėmis.

16Byloje yra duomenų, duodančių pagrindą įtarti R. P. padarius baudžiamojo įstatymo uždraustas nusikalstamas veikas, tačiau ikiteisminis tyrimas nebuvo išsamiai atliktas, kartu nebuvo išnaudotos visos galimybės surinkti reikšmingus baudžiamajai bylai duomenis.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 439 str., 441 str., 442 str.1 d. 2 p.,

Nutarė

18Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. lapkričio 25 d. nutartį.

19Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai