Byla 1S-70-312/2012
Dėl Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (toliau tekste - aukštesnysis prokuroras) 2011 m. lapkričio 22 d. nutarimo atmesti skundą ir atsisakyti atnaujinti ikiteisminį tyrimą

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija Pakalnytė-Tamošiūnaitė, sekretoriaujant Aleksandrai Chackevičiūtei, dalyvaujant prokurorui Dariui Burbuliui, teismo posėdyje išnagrinėjus UAB „Swedbank lizingas“ atstovo D. J. (toliau tekste -pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2012 m. sausio 2 d. nutarties, kuria buvo netenkintas pareiškėjo skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo (toliau tekste - aukštesnysis prokuroras) 2011 m. lapkričio 22 d. nutarimo atmesti skundą ir atsisakyti atnaujinti ikiteisminį tyrimą

Nustatė

2UAB „Swedbank lizingas“ pareiškimo pagrindu 2009 m. gegužės 21 d. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūroje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 10-2-269-09 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste - BK) 183 str. 1 d. Pareiškime dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo buvo teigiama, kad UAB „Adelanta“ be UAB „Swedbank lizingas“ žinios tretiesiems asmenims pardavė lizingo bendrovei priklausantį turtą - biuro baldus, padarydama UAB „Swedbank lizingas“ turtinę žalą.

3Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros skyriaus prokuroro (toliau tekste - prokuroras)

42010 m. sausio 28 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas šioje baudžiamojoje byloje buvo nutrauktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste - BPK) 3 str. 1 d. 1 p., procesinį sprendimą motyvuojant tuo, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

5Nesutikdamas su šiuo nutarimu, UAB „Swedbank lizingas“ atstovas pateikė skundą aukštesniajam prokurorui, kuris 2010 m. balandžio 6 d. nutarimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2010 m. gegužės 11 d. nutartimi panaikino prokuroro nutarimą.

7Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs aukštesniojo prokuroro skundą, paliko galioti ikiteisminio tyrimo teisėjo 2010 m. gegužės 11 d. nutartį bei įpareigojo atlikti papildomus ikiteisminio tyrimo veiksmus - išreikalauti ir prie bylos medžiagos pridėti turto priėmimo-perdavimo akto nuorašą, pagal kurį A. D. perdavė G. E. M. UAB „Adelanta“ turtą, pašalinti prieštaravimus tarp minėtų asmenų duotų parodymų ir apklausti UAB „Swedbank lizingas“ vadybininką T. M..

8Aukštesniojo prokuroro 2010 m. birželio 8 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo atnaujintas, liudytojais apklausti T. M., A. D. ir G. E. M., tarp pastarųjų atlikta akistata ir prie bylos medžiagos pridėti bylos tyrimui reikšmingi dokumentai.

9Prokuroras 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu ikiteisminį tyrimą nutraukė Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p. pagrindu, nesant UAB „Adelanta“ atstovų veiksmuose nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

10Nesutikdamas su šiuo prokuroro nutarimu, pareiškėjas pateikė skundą aukštesniajam prokurorui, kuris 2011 m. lapkričio 22 d. nutarimu pareiškėjo skundą atmetė.

11UAB „Swedbank lizingas“ pareikė skundą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjui, prašydamas panaikinti aukštesniojo prokuroro 2011 m. lapkričio 22 d. nutarimą.

12Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja 2011 m. sausio 2 d. nutartimi atmetė pareiškėjo skundą.

13Skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2012 m. sausio 2 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – perduoti UAB „Swedbank lizingas“ pareiškimą Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai nagrinėti iš naujo.

14Skunde nurodoma, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 2 d. nutartį grindė Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 1 p., tačiau pareiškėjo nuomone, teigti, kad konkrečiu atveju nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių galima tik tuo atveju, kai yra ištiriami/išsiaiškinami visi byloje surinkti faktai, išsamiai įvertintos visos bylos aplinkybės. Tačiau, kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas neišsamiai analizavo pareiškėjo pateiktą pareiškimą, prie jo pridėtus dokumentus bei kitus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis.

15Skunde taip pat nurodoma, kad net atlikus eilę procesinių veiksmų, ikiteisminio tyrimo metu nepavyko nustatyti, kur yra UAB „Swedbank lizingas“ nuosavybės teise priklausantys baldai, o tai reiškia, kad arba UAB „Adelanta“ atstovai tyčia nenurodo baldų buvimo vietos, arba šie baldai yra perleisti tretiesiems asmenims.

16Pareiškėjas skunde pažymi, kad net ir tuo atveju, jei paaiškėjo, kad UAB „Adelanta“ vardu veikusių asmenų veika neatitinka vieno ar kito nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, dar nereiškia, jog yra pagrindas nutrauki ikiteisminį tyrimą. Šiuo atveju, akivaizdu, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas neišsamiai įvertinus ikiteisminio tyrimo metu nustatytas aplinkybes. Prokuroras, ikiteisminio tyrimo metu gavęs informacijos, jog galėjo būti atlikta nusikalstama veika, kuri atitinka kito nusikaltimo požymius, nei buvo kvalifikuota pradedant ikiteisminį tyrimą, turi perkvalifikuoti nusikalstamą veiką, o ne nutraukti ikiteisminį tyrimą. Pareiškėjo manymu, ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys leidžia manyti, kad galėjo būti padaryta nusikalstama veika, už kurią atsakomybė numatyta Lietuvos Respublikos BK 184 str., kadangi turtas iki šios dienos nėra grąžintas teisėtam turto savininkui. Be to, net ir nustačius, kad įtariamųjų asmenų veikoje nėra tyčios požymių, turi būti nustatyta, kad turtas nėra iššvaistytas dėl įtariamųjų asmenų neatsargumo. Tačiau, kaip matyti iš skundžiamos nutarties, vertinant subjektyviuosius nusikalstamos veikos požymius, buvo remtasi vien tik A. D. parodymais, jog yra sumokėta didesnė dalis turto išpirkimo kainos ir jis asmeniškai yra laidavęs už tinkamą lizingo sutarčių vykdymą, UAB „Swedbank lizingas“ yra prisiteisęs sumas iš A. D.. Dėl šių priežasčių, pasak teismo, nėra visų būtinų nusikaltimo sudėties požymių, leidžiančių patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn. Prokuroras, priimdamas A. D. parodymus, kaip tiesą atitinkančius faktus, ir nemėgindamas jų patvirtinti ar paneigti objektyviais duomenimis, pažeidžia LAT suformuotą praktiką jog: „kaltės turinys atskleidžiamas, remiantis ne vien tik kaltininko prisipažinimu ar neprisipažinimu, padarius nusikalstamą veiką, bet taip pat ir byloje surinkta ir teismo posėdyje išnagrinėta bylos medžiaga, t. y. objektyviais bylos duomenimis.“ (2007 m spalio 11 d. nutartis b. b. Nr. 2K-7-388/2007). Vien dėl šios priežasties pareiškėjas mano, kad nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą yra nepagrįstas, neteisėtas ir turi būti panaikintas. Be to pažymi, kad UAB „Swedbank lizingas“ iš A. D. nėra prisiteisęs negrąžintų baldų likutinės vertės. Taigi, akivaizdu, kad ikiteisminio tyrimo metu klaidingai nustatyta, kad visos UAB „Swedbank lizingas“ priklausančios sumos yra priteistos civiline tvarka.

17Skunde pareiškėjas nesutinka, su skundžiamos nutarties motyvu, kad tarp šalių yra susiklostę civiliniai teisiniai santykiai, kurie turi būti sprendžiami civilinio proceso tvarka. Pareiškėjo manymu, veika yra peržengusi civilinių teisinių santykių ribas. UAB „Adelanta“ veiksmai padarė lizingo sutarčių vykdymą neįmanomą. UAB „Adelanta“, būdama civilinių teisinių santykių subjektu, nevykdė numatytų įsipareigojimų (nustatytais terminais nemokėjo įmokų, negrąžino turto po lizingo sutarčių nutraukimo, galbūt turtą perleido tretiesiems asmenims be savininko sutikimo ir pan.). Taigi, lizingo sutarčių vykdymas ir lizingo bendrovės pažeistų teisių atkūrimas civilinės teisės priemonėmis tapo problemiškas dėl vienos sutarties šalies sąmoningų veiksmų. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, pareiškėjas dėl savo pažeistų teisių kreipėsi į teisėsaugos institucijas ne dėl to, jog lizingo gavėjas nevykdo lizingo sutartyse numatytų sąlygų, o dėl to, kad lizingo gavėjas UAB „Adelanta“, net ir žinodamas apie tai, jog turtas nuosavybės teise priklauso UAB „Swedbank lizingas“, jo negrąžino, perleido tretiesiems asmenims be UAB „Swedbank lizingas“ sutikimo. Tai, kad lizingo sutartyse yra aptariamas lizingo bendrovės reikalavimų nevykdymas nepaneigia fakto, kad galėjo būti padaryta nusikalstama veika.

18Skunde pareiškėjas nurodo, kad ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir jo tęsimas iš esmės nesuvaržo niekieno teisių, nesukelia jokių kitokių neigiamų padarinių todėl ikiteisminis tyrimas turi būti atliekamas net ir tuo atveju, kai net ir neatlikus visų tyrimo veiksmų yra tikėtina, jog procesas turės būti nutrauktas. Didesnių neigiamų padarinių sukelia ne ikiteisminio tyrimo pradėjimas, o nepagrįstas, išsamiai neištyrus visų įvykio aplinkybių, ikiteisminio tyrimo nepradėjimas (nutraukimas), nes tokiu atveju neįvykdoma Lietuvos Respublikos BPK 2 str. nustatyta pareiga atskleisti nusikalstamas veikas ir baudžiamasis procesas neatlieka savo paskirties (2008 m. gruodžio 12 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartis b. b. Nr. 1S-260-462/2008). Pareiškėjo nuomone, skundžiamą nutartį teismas priėmė nepilnai, neobjektyviai ir nevisapusiškai ištyręs UAB „Swedbank lizingas“, pareiškimą, prie jo pateiktus dokumentus bei kitus duomenis, bei netinkamai pritaikęs teisės normas, todėl priimtas nutarimas turi būti panaikintas.

19Teismo posėdžio metu prokuroras prašė skundą atmesti.

20Skundas tenkintinas.

21Vilniaus apygardos teismas, susipažinęs su skundu ir baudžiamosios bylos Nr. 10-2-0269-09 medžiaga pritaria prokurorų nutarimuose ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartyje padarytoms išvadoms, jog A. D. ir G. E. M. veiksmuose nėra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d. požymių. Apeliacinės instancijos vertinimu, tiek prokuroro nutarime, tiek Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartyje išsamiai ir argumentuotai pasisakyta dėl šios nusikalstamos veikos nebuvimo.

22Tačiau, kaip matyti iš skundą nagrinėjančiam teismui pateiktos ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 10-2-0269-09, pareiškėjas UAB „Swedbank lizingas“ į prokuratūrą kreipėsi prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos BK 184 str. 1 d. ir 6 d. bei BK 183 str. 1 d. Ikiteisminį tyrimą Nr. 10-2-0269-09 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro 2011 m. lapkričio 22 d. nutarimu buvo atsisakyta atnaujinti, nes nepadaryta nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 183 str. 1 d., t. y. ikiteisminis tyrimas nutrauktas, remiantis Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. Tuo tarpu, nei apylinkės prokuroro 2010 m. gruodžio 22 d. nutarime, nei apylinkės vyriausiojo prokuroro 2011 m. lapkričio 22 d. nutarime visiškai nepasisakyta dėl pareiškėjo prašyme nurodytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 184 str. 1 d. ir 6 d.

23Kaip teisingai savo skunde pažymėjo pareiškėjas, turto iššvaistymas yra tyčinis nusikaltimas, todėl šio nusikaltimo subjektyviajam požymiui – kaltei – būdinga tyčia. Ji gali būti ne tik tiesioginė, bet ir netiesioginė. Tiesioginė tyčia yra tada, kai asmuo suvokia, jog neteisėtai ir neatlygintinai perleidžia jam patikėtą turtą ir taip pažeidžia savininko ar kito teisėto turto valdytojo interesus, daro jam materialinę žalą ir to nori, o netiesioginė – kai asmuo tyčine veika nesiekia žalingų padarinių, bet sąmoningai leidžia jiems atsirasti. Įvertinus visą ikiteisminio tyrimo Nr. 10-2-0269-09 medžiagą, negalima kategoriškai teigti, jog pareiškėjo nurodyti faktai apie galimai padarytą nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 184 str. 1 d. ir 6 d., yra akivaizdžiai neteisingi ar yra aiškios Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. nurodytos aplinkybės. Todėl prieš priimant vienokį ar kitokį procesinį sprendimą, visos pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 184 str. 1 d. ir 6 d., turi būti išsamiai ir objektyviai ištirtos bei dėl jų pasisakyta priimamuose procesiniuose sprendimuose.

24Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2012 m. sausio 2 d. nutartis naikintina ir dėl skundo priimtinas naujas sprendimas.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 214 str. 4 d., 442 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

26pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ skundą tenkinti. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjo 2011 m. sausio 2 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą.

27Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2011 m. lapkričio 22 d. ir Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokuroro 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. UAB „Swedbank lizingas“ pareiškimo pagrindu 2009 m. gegužės 21 d.... 3. Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros skyriaus prokuroro (toliau tekste -... 4. 2010 m. sausio 28 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas šioje baudžiamojoje byloje... 5. Nesutikdamas su šiuo nutarimu, UAB „Swedbank lizingas“ atstovas pateikė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas 2010 m.... 7. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs aukštesniojo prokuroro skundą,... 8. Aukštesniojo prokuroro 2010 m. birželio 8 d. nutarimu ikiteisminis tyrimas... 9. Prokuroras 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimu ikiteisminį tyrimą nutraukė... 10. Nesutikdamas su šiuo prokuroro nutarimu, pareiškėjas pateikė skundą... 11. UAB „Swedbank lizingas“ pareikė skundą Vilniaus miesto 1 apylinkės... 12. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja 2011 m. sausio... 13. Skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 14. Skunde nurodoma, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. sausio 2 d.... 15. Skunde taip pat nurodoma, kad net atlikus eilę procesinių veiksmų,... 16. Pareiškėjas skunde pažymi, kad net ir tuo atveju, jei paaiškėjo, kad UAB... 17. Skunde pareiškėjas nesutinka, su skundžiamos nutarties motyvu, kad tarp... 18. Skunde pareiškėjas nurodo, kad ikiteisminio tyrimo pradėjimas ir jo tęsimas... 19. Teismo posėdžio metu prokuroras prašė skundą atmesti.... 20. Skundas tenkintinas.... 21. Vilniaus apygardos teismas, susipažinęs su skundu ir baudžiamosios bylos Nr.... 22. Tačiau, kaip matyti iš skundą nagrinėjančiam teismui pateiktos... 23. Kaip teisingai savo skunde pažymėjo pareiškėjas, turto iššvaistymas yra... 24. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, Vilniaus miesto 1 apylinkės... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 214 str. 4 d., 442 str. 1 d. 2... 26. pareiškėjo UAB „Swedbank lizingas“ skundą tenkinti. Vilniaus miesto 1... 27. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Vyriausiojo prokuroro...