Byla 2A-815-340/2016

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Varanauskaitės, Andriaus Veriko ir Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „CManagement“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų E. J. ir S. J. patikslintą ieškinį atsakovams N. A. ir UAB „CManagement“ dėl įpareigojimo ištaisyti kokybės trūkumus ir pašalinti savavališkos statybos padarinius, tretieji asmenys – T. D., BUAB „Statolit“, UAB „Vilniaus architektūros studija“, UAB „Inreal valdymas“, išvadą teikianti institucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcija.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai E. J. ir S. J. patikslintu ieškiniu prašė teismo įpareigoti atsakovą N. A. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius - savavališkai įrengtą kanalizacijos vamzdį patalpose, unikalus Nr. ( - ); įpareigoti atsakovą UAB „CManagement“ per tris mėnesius nuo N. A. savavališkos statybos padarinių pašalinimo, neatlygintinai pagal 2012-05-03 Teismo ekspertizės aktą bei teisės aktų reikalavimus ištaisyti negyvenamųjų patalpų-apartamentų, unikalus Nr. ( - ), kokybės trūkumus - pašalinti vandens prasiskverbimo į patalpas priežastis, įpareigojant atsakovą informuoti ieškovus apie atliekamus darbus prieš vieną dieną ir sudarant galimybę ieškovų pasitelktam trečiajam asmeniui tikrinti atliekamus darbus ir jų kokybę; atsakovui UAB „CManagement“ nevykdant teismo įpareigojimo, leisti ieškovams atlikti kokybės šalinimo darbus atsakovo UAB „CManagement“ sąskaita, išieškant iš atsakovo kokybės trūkumų šalinimo išlaidas, kurių vertė yra 43 416 Lt; priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas (T. 5, b.l. 139-143). Nurodė, kad ieškovai 2008-01-31 pirkimo pardavimo sutartimi Nr. 3-1447 iš UAB „PVP Nida" ir UAB „Ineturas" bendraja jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įsigijo negyvenamąsias patalpas-apartamentus, esančias ( - ). Sutarties 5.2. punktas nustatė, jeigu po šios Sutarties pasirašymo paaiškėja, kad patalpos, garažas ar sandėlis neatitinka įstatymų nustatytų kokybės reikalavimų arba patalpose ir/arba garaže, ir/arba sandėlyje yra nustatomi projektavimo, statybos ar techninės priežiūros darbų defektai, dėl šių defektų ištaisymo pirkėjas turi teisę ir įsipareigoja kreiptis tiesiogiai į pastato generalinį rangovą, kuris yra atsakovas UAB „CManagement“. 2010-02-22 nuvykę į butą ieškovai pamatė, kad jiems priklausančiame bute pradėjo drėkti lubos, lašėti vanduo, dėl ko buvo sugadintos lubos, sienos ir grindys, langų rėmai. Nurodė, kad viena iš vandens pratekėjimo į jų butą priežasčių yra projekte nenumatytas kanalizacijos vamzdis, kurį įrengė buto, esančio ( - ), savininkas atsakovas N. A.. Ieškovai nurodė, kad N. A. kanalizacijos vamzdį įrengė neturėdamas projekto ir statybos leidimo, pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, todėl remiantis CK 4.103 str. 2 d., 3 d., jis turi būti įpareigotas pašalinti savavališką statybą - savavališkai įrengtą kanalizacijos vamzdį. Atsakovas UAB „CManagement" privalėjo įrengti terasą, esančią virš ieškovams priklausančio buto pagal teisės normų reikalavimus, o taip pat pagal tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus. Statybos darbų atlikimas atsakovui UAB „CManagement“ - statybos įmonei - yra verslas, todėl jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 str. 4 d. yra griežta, t.y. be kaltės. Atsakovas, kaip statybų srities profesionalas, privalėjo griežtai laikytis teisės aktų reikalavimų, įvertinti esamą padėtį bei terasos paskirtį ir atitinkamai įrengti hidroizoliacijos sluoksnius, užtikrinančius vandens nepralaidumą. Nurodė, kad ieškovai nėra statybos darbų profesionalai, o santykiuose su atsakovu yra pripažintini vartotojais - silpnesniąja šalimi, kurios teisėti interesai turi būti papildomai saugomi. Garantavęs statybos darbų kokybę ir būdamas už ją atsakingas, atsakovas turi pašalinti visus nustatytus gyvenamojo namo statybos darbų defektus, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir normatyvinius statinio kokybės reikalavimus (Statybos įstatymo 2 str. 40 d.). Kadangi atsakovas UAB „CManagement“ geranoriškai neištaisė buto trūkumų, jis, vadovaujantis 6.665 str. 1 d. 1 p., 6.257 str., turi būti įpareigotas pašalinti vandens pratekėjimo į ieškovams priklausantį butą priežastis.

5Atsakovas N. A. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su patikslintu ieškiniu nesutinka, kadangi įrengtas kanalizacijos vamzdis yra panaikintas; prašė priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas (T. V, b.l. 55, 172).

6Atsakovas UAB „CManagement“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (T. V, b.l. 45-49, 158-164). Atsiliepime atsakovas nurodė, kad jis palaiko poziciją, jog ne papildomo hidroizoliacinio sluoksnio neįrengimas, o pastato statybos projekte nenumatyto savavališkai įrengto kanalizacijos vamzdžio įrengimas buvo pagrindinė ir pirminė drėgmės patekimo į patalpas priežastis. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, kokia priežastis lėmė pirminį vandens patekimą į ieškovų butą. Pažymėjo, kad šioje civilinėje byloje yra itin svarbu nustatyti, ar ekspertizės akte nurodytos priežastys yra savarankiškos vandens patekimo priežastys, ar šios vandens patekimo priežastys yra viena nuo kitos priklausomos. Nurodė, kad atsakovas visus pastato statybos darbus atliko griežtai laikantis visų projektinių sprendinių, todėl teigė, kad pirmoji ekspertizės akte nurodyta priežastis (hidroizoliacinio bei drenažinio sluoksnio neįrengimas terasoje) pati savaime vandens patekimo į patalpas negalėjo nulemti. Nesant N. A. savavališkai įrengto kanalizacijos vamzdžio, pastato statybos metu atlikti darbai (įrengti sluoksniai) yra pakankami tam, kad užtikrintų tinkamą pastato vidaus patalpų izoliaciją nuo drėgmės. Kol virš ieškovų patalpų nebuvo savavališkai įrengtas sprendiniuose nenumatytas kanalizacijos vamzdis, drėgmė į patalpas nepatekdavo - t.y., hidroizoliacija, esant normaliam pastato eksploatavimui, yra tinkama ir pakankama. Atsakovo N. A. veiksmai lėmė abiejų vandens patekimo į patalpas priežasčių atsiradimą, todėl būtent N. A. privalo pašalinti visas vandens patekimo į patalpas priežastis, o atsakovui atsakomybė dėl atsakovo N. A. veiksmų nekyla ir negali kilti. N. A. pašalinus savo savavališkos statybos padarinius, t.y. pašalinus kanalizacijos vamzdį, papildomų darbų atlikimas nebūtų reikalingas - vanduo į patalpas nebepatektų, tai reiškia, kad ieškovų reikalavimas atsakovo atžvilgiu yra perteklinis ir nepagrįstas. Nurodė, kad visas ginčo pastatas buvo pastatytas pagal projektuotojo UAB „Vilniaus architektūros studija“ parengtą projektą, darbus atliekant visiškai pagal projektinius sprendinius, darbų atlikimą patikrinus bei jų tinkamumą patvirtinus statybos darbų techninę priežiūrą vykdantiems asmenims. Pabrėžė, kad šios bylos nagrinėjimo metu nėra nustatyta, kad atsakovas, vykdydamas statybos rangos darbus, būtų nukrypęs nuo statybos projektinių sprendinių, neatlikęs kokių nors projekte numatytų darbų, neįrengęs kokių nors pastato stogo/terasos sluoksnių.

7Išvadą teikianti institucija pateikė į bylą išvadą, kurioje nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atstovai, 2015-04-02 nuvykę ginčo adresu, surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. FAK(23.31)-278. Patikrinimo metu nustatė, kad pastato išorės sienos dalies apačioje ir pagal 2015-04-02 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą N. A. nuosavybės teise priklausančioje terasos T34 sandūroje esanti anga, kurioje buvo išvestas ginčo objektas į terasą, yra užtaisyta; terasoje ties vandens surinktuvu - įlaja (trapu) susikaupęs vanduo; kitose terasos vietose susikaupusio vandens nebuvo (T. VI, b.l. 74-84).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovą AB „CManagement“ per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, neatlygintinai pagal 2012-05-03 Teismo ekspertizės aktą bei teisės aktų reikalavimus ištaisyti negyvenamųjų patalpų-apartamentų, esančių ( - ), kokybės trūkumus - pašalinti vandens prasiskverbimo į patalpas priežastis, įpareigojant atsakovą informuoti ieškovus apie atliekamus darbus prieš vieną dieną ir sudarant galimybę ieškovų pasitelktam trečiajam asmeniui tikrinti atliekamus darbus ir jų kokybę; atsakovui UAB „CManagement“ neįvykdžius įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, leido ieškovams E. J. ir S. J. atlikti kokybės trūkumų šalinimo darbus atsakovo UAB „CManagement“ sąskaita, išieškant iš atsakovo kokybės trūkumų šalinimo išlaidas, kurių vertė yra 12 574,14 Eur; likusią ieškinio dalį atmetė; priteisti valstybei iš atsakovo UAB „CManagement“, 22,27 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; priteisė valstybei iš atsakovo N. A. 22,27 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; priteisė ieškovams E. J. ir S. J. iš atsakovo UAB „CManagement“ 202,73 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė ieškovams E. J. ir S. J. iš atsakovo N. A. 767,49 Eur bylinėjimosi išlaidų (T. VI, b.l. 97-107). Teismas nurodė, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovas N. A. pašalino ekspertizės metu nustatytą vandens patekimo į ieškovams nuosavybės teise priklausančias patalpas priežastį- terasoje įrengtą, projekte nenumatytą kanalizacijos vamzdį, todėl reikalavimą jo atžvilgiu atmetė kaip įvykdytą. Pažymėjo, kad atsakovo UAB „CManagement“ teiginys, kad darbus jis atliko pagal UAB „Vilniaus architektūros studija“ parengtą projektą yra nepagrįstas įrodymais. Į bylą pateiktas UAB „Vilniaus architektūros studija“ parengto techninio projekto eksploatuojamo stogo konstruktyvų brėžinys, iš kurio matyti, kad techniniame projekte buvo numatyta hidroizoliacijos sluoksnį patiesti virš betono dangos. Lyginant UAB „Vilniaus architektūros studija“ parengtą techninio projekto eksploatuojamo stogo konstruktyvų brėžinį su faktiniu terasos įrengimo mazgu matyti, kad faktiškai hidroizoliacijos sluoksnis buvo patiestas po betonu, nors projekte buvo numatyta hidroizoliacijos sluoksnį patiesti virš betono dangos. Pažymėjo, kad atsakovas UAB „CManagement“ nepateikė duomenų, kad tokią terasos konstrukciją, kokia faktiškai buvo įrengta, projektuotojas ar statybos techninis prižiūrėtojas kokiu nors būdu suderino, leido statyti, t. y. atsakovas neįrodė, kad dėl netinkamo terasos įrengimo yra kito asmens atsakomybė. Šiuo atveju atsakovas neįgyvendinęs šios pareigos, o pakeitęs terasos įrengimo sprendinius, atsako už daikto trūkumus. Teismas atmetė atsakovo UAB „CManagement“ argumentus, kad terasos įrengimo trūkumai vandens pratekėjimo į patalpas negalėjo nulemti, o vanduo į patalpas pateko dėl neteisėtai atsakovo N. A. įrengto kanalizacijos vamzdžio, kadangi šiuos atsakovo argumentus paneigė teismo ekspertizės išvados. Už netinkamos kokybės darbų trūkumų šalinimą atsakomybė priskirtina tik atsakovui, kuriam šią pareigą suponuoja Sutarties 5.2 punktas bei CK 6.665 str., kuris nustato, kad jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės, o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, - pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą. Pareiga atsakovui pašalinti darbų kokybės trūkumus įtvirtinta ir CK 6.697 str. Ieškovai negali tinkamai naudotis įgytu nekilnojamuoju daiktu pagal paskirtį, nes dėl nepašalintų daikto kokybės trūkumų yra vandens pratekėjimas, dėl ko ieškovai negali atlikti remonto. Teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo atsikirtimus dėl pareikšto reikalavimo ydingumo ir netinkamo suformulavimo, kadangi teismo ekspertizės akte yra išsamiai atsakyta į klausimą, kokiu būdu turi būti pašalinti kokybės trūkumai, kokius darbus reikalinga atlikti ir kokia defektų šalinimo kaina. Teismas nustatė, jog atsakovas į bylą nepateikė jokių pagrįstų argumentų dėl ko ekspertizės akte nurodyti darbai negali būti atliekami ir nepateikė konkrečių pasiūlymų, kokius darbus reikėtų atlikti šalinant kokybės trūkumus. Teismas sutiko su ieškovų išdėstytu argumentu, kad jie yra vartotojai santykyje su atsakovu, o atsakovas yra savo srities specialistas profesionalas, todėl privalo žinoti kokie darbo atlikimo būdai gali būti naudojami, šalinant kokybės trūkumus, kokios medžiagos turi būti naudojamos, kad būtų pasiektas tinkamas rezultatas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „CManagement“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovų ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir atsakovo naudai iš ieškovų priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (T. VI, b. l. 122-131). Apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:

121. Ieškovai patikslintu ieškiniu suformulavo ydingus ir netikslius reikalavimus, kurių pirmosios instancijos teismas apskritai negalėjo patenkinti, o tokių reikalavimų patenkinimas nepagrįstai pažeidžia atsakovo teises ir teisėtus interesus. Pirmosios instancijos teismas visiškai netinkamai įvertino bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, teismo ekspertizės aktą, nepagrįstai ir nesąžiningai perkėlė atsakovo N. A. neteisėtais veiksmais sukeltų neigiamų pasekmių šalinimo pareigą UAB „CManagement“;

132. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo, kaip ir kokioje apimtyje atsakovas N. A. pašalino neteisėtai įrengtą kanalizacijos vamzdį ir/ar užtaisė skylę sienoje. Teismas apskritai netyrė ir neanalizavo, ar N. A. iš jam priklausančios terasos pašalino papildomą „kiliminės“ dangos sluoksnį, kuris teismo ekspertizės akte nurodytas kaip viena iš vandens patekimo į patalpas priežasčių. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo tiriama, kokie tiksliai veiksmai buvo atlikti, kokios medžiagos naudojamos, ar atsakovas N. A. tikrai tinkamai, kokybiškai ir visiškai pašalino terasoje įrengtą kanalizacijos vamzdį;

143. Teismas, antrą kartą nagrinėdamas šią civilinę bylą, privalėjo detaliai išanalizuoti, kuris atsakovas privalėjo atlikti kokius vandens patekimo į patalpas priežasčių šalinimo darbus ir juos aiškiai konstatuoti procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje. Teismas sprendimu atsakovui nustatė aiškiai neapibrėžtus įpareigojimus, kurių tinkamas įvykdymas apskritai nėra įmanomas, o bet koks vykdymas neabejotinai sukeltų naujų teisminių ginčų.

15Ieškovai atsiliepime į apeliacinį skundą prašė skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (T. VI, b. l. 151-154). Nurodė, kad skunde pateikti argumentai yra nekonkretūs, nepagrįsti jokiais įrodymais ir vertintini tik kaip vengimas vykdyti teisės aktais nustatytas pareigas. Tiek iš sprendimo, tiek iš ekspertizės akto yra aišku, ką ir kokius konkrečiai darbus yra įpareigotinas atlikti atsakovas. Atsakovas nepagrįstai mėgina perkelti netinkamai įrengtos terasos kokybės trūkumų šalinimo darbus atsakovui N. A., nes pastarasis nebuvo rangovas, neatliko terasos statybos darbų, todėl negali būti atsakingas už UAB „CManagement“, kaip rangovo, netinkamai atliktus įsipareigojimus bei teisės aktų pažeidimus.

16Trečiasis asmuo UAB „Inreal valdymas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė skundą tenkinti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti; priteisti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas (T. VI, b. l. 156-159). Nurodė, kad sutinka su apelianto išvadomis, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog atsakovas N. A. visiškai ir tinkamai įvykdė jo atžvilgiu pareikštą reikalavimą, kadangi iš sprendimo turinio matyti, kad teismas faktiškai netyrė, kaip ir kokioje apimtyje atsakovas pašalino neteisėtai įrengtą kanalizacijos vamzdį. Teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad N. A. dar iki bylos nagrinėjimo pabaigos įvykdė jo atžvilgiu pareikšta reikalavimą, nes minėtos aplinkybės nebuvo nustatinėjamos. Trečiasis asmuo atsiliepime į apeliacinį skundą iš esmės pakartoja apeliaciniame skunde išdėstytas aplinkybes ir su jomis sutiko bei prašė jas tenkinti.

17IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

18Apeliacinis skundas atmetamas.

19Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai įvertino nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, tinkamai išaiškino bei pritaikė materialinės teisės normas reguliuojančias šalių teisinį santykį, nepažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos nuostatų, taip pat tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, paskirstė tarp šalių įrodinėjimo naštą (CPK 176, 185 str.). Sprendimas teisėtas ir pagrįstas ( CPK 263 str.).

20Byloje nustatyta, kad ieškovai E. J. ir S. J. 2008 m. sausio 31 d. pirkimo-pardavimo sutartimi įgijo nuosavybės teisę į negyvenamąsias patalpas – apartamentus, esančius ( - ) (T. 1, b. l. 7-19). 2010 m. vasario 22 d. Statinio apžiūros aktu Nr. 2010-02-22 buvo konstatuota, jog ieškovams priklausančioje vienoje buto patalpoje drėksta lubos ir sienos, pastebimas ryškus vandens prabėgimas, gretimose patalpose drėksta viršutiniai langų angokraščiai, pastebimas vandens prabėgimas (T. 1, b.l. 20). Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl įpareigojimo ištaisyti kokybės trūkumus ir atlyginti nuostolius, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą N. A. per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius - savavališkai įrengtą kanalizacijos vamzdį patalpose, esančiose ( - ); įpareigoti atsakovą UAB „CManagement“ per tris mėnesius nuo N. A. savavališkos statybos padarinių pašalinimo, neatlygintinai pagal 2012-05-03 Teismo ekspertizės aktą bei teisės aktų reikalavimus ištaisyti negyvenamųjų patalpų-apartamentų, esančių ( - ), kokybės trūkumus - pašalinti vandens prasiskverbimo į patalpas priežastis, įpareigojant atsakovą informuoti ieškovus apie atliekamus darbus prieš vieną dieną ir sudarant galimybę ieškovų pasitelktam trečiajam asmeniui tikrinti atliekamus darbus ir jų kokybę; atsakovui UAB „CManagement“ nevykdant teismo įpareigojimo, leisti ieškovams atlikti kokybės šalinimo darbus atsakovo UAB „CManagement“ sąskaita, išieškant iš atsakovo kokybės trūkumų šalinimo išlaidas, kurių vertė yra 43 416 Lt; priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas (T. 5, b.l. 139-143).

21Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovą AB „CManagement“ per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, neatlygintinai pagal 2012-05-03 Teismo ekspertizės aktą bei teisės aktų reikalavimus ištaisyti negyvenamųjų patalpų-apartamentų, esančių ( - ), kokybės trūkumus - pašalinti vandens prasiskverbimo į patalpas priežastis, įpareigojant atsakovą informuoti ieškovus apie atliekamus darbus prieš vieną dieną ir sudarant galimybę ieškovų pasitelktam trečiajam asmeniui tikrinti atliekamus darbus ir jų kokybę; atsakovui UAB „CManagement“ neįvykdžius įpareigojimo per teismo nustatytą terminą, leido ieškovams E. J. ir S. J. atlikti kokybės trūkumų šalinimo darbus atsakovo UAB „CManagement“ sąskaita, išieškant iš atsakovo kokybės trūkumų šalinimo išlaidas, kurių vertė yra 12 574,14 Eur; likusią ieškinio dalį atmetė; priteisti valstybei iš atsakovo UAB „CManagement“, 22,27 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; priteisė valstybei iš atsakovo N. A. 22,27 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu; priteisė ieškovams E. J. ir S. J. iš atsakovo UAB „CManagement“ 202,73 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė ieškovams E. J. ir S. J. iš atsakovo N. A. 767,49 Eur bylinėjimosi išlaidų (T. VI, b.l. 97-107). Savo sprendimą teismas grindė tuo, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovas N. A. pašalino ekspertizės metu nustatytą vandens patekimo į ieškovams nuosavybės teise priklausančias patalpas priežastį- terasoje įrengtą, projekte nenumatytą kanalizacijos vamzdį, todėl reikalavimas jo atžvilgiu atmestinas. Pažymėjo, kad atsakovas UAB „CManagement“ nepagrindė, jog darbus atliko pagal UAB „Vilniaus architektūros studija“ parengtą projektą, be to, nepateikė duomenų, kad tokią terasos konstrukciją, kokia faktiškai buvo įrengta, projektuotojas ar statybos techninis prižiūrėtojas kokiu nors būdu suderino, leido statyti, t. y. atsakovas neįrodė, kad dėl netinkamo terasos įrengimo yra kito asmens atsakomybė. Teismas konstatavo, jog ieškovai negali tinkamai naudotis įgytu nekilnojamuoju daiktu pagal paskirtį, nes dėl nepašalintų daikto kokybės trūkumų yra vandens pratekėjimas.

22Skunde apeliantas nurodė, jog ieškovai patikslintu ieškiniu suformulavo ydingus ir netikslius reikalavimus, kurių pirmosios instancijos teismas apskritai negalėjo patenkinti, o tokių reikalavimų patenkinimas nepagrįstai pažeidžia atsakovo teises ir teisėtus interesus. Pirmosios instancijos teismas visiškai netinkamai įvertino bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes, teismo ekspertizės aktą, nepagrįstai ir nesąžiningai perkėlė atsakovo N. A. neteisėtais veiksmais sukeltų neigiamų pasekmių šalinimo pareigą UAB „CManagement“. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto teiginiais nesutinka.

23Kaip jau minėta, patikslintu ieškiniu ieškovai prašė įpareigoti atsakovą N. A. pašalinti savavališkai įrengtą kanalizacijos vamzdį patalpose, esančiose ( - ), taip pat įpareigoti atsakovą UAB „CManagement“ neatlygintinai pagal 2012-05-03 Teismo ekspertizės aktą bei teisės aktų reikalavimus ištaisyti negyvenamųjų patalpų-apartamentų, esančių ( - ), kokybės trūkumus, t.y. pašalinti vandens prasiskverbimo į patalpas priežastis. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog vadovaujantis CPK 178 str., šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K–3–398/2007; 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2008; kt.). Skunde nurodydamas, kad ieškovai suformulavo ydingus reikalavimus, kurių neįmanoma tenkinti, apeliantas nepateikė šį savo teiginį pagrindžiančių argumentų ar įrodymų. Nustatyta, jog patikslintu ieškiniu reiškiami reikalavimai yra kildinami iš 2012-05-03 Teismo ekspertizės akto bei jame nurodytų galimų vandens pratekėjimo priežasčių bei užfiksuotų negyvenamųjų patalpų-apartamentų, esančių ( - ), kokybės trūkumų. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apelianto teiginiu, kad minėti ieškinio reikalavimai negali būti tenkinami.

24Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad ieškovai pateiktu ieškiniu iš esmės siekė, kad būtų pašalintos eksperto nustatytos vandens pratekėjimo priežastys: 1) neįrengtas papildomas hidroizoliacinis sluoksnis ir hidroizoliacinės stogo dangos vandenį drenuojantis sluoksnis virš ieškovų buto esančioje terasoje; 2) nesandariai įrengtas projekte nenumatytas kanalizacijos vamzdis, tarp vamzdžio ir hidroizoliacijos palikti tarpai, pro kuriuos vanduo patenka į vidines pastato konstrukcijas, užklota kiliminė danga, kuri pablogina vandens sutekėjimą į įlają.

25Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 6.665 straipsnio 1 dalies 1 punktu, jeigu darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), tai užsakovas gali reikalauti iš rangovo neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą. Be to, ieškovų pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties 4.6. punkte nustatyta, jog pardavėjų atstovas garantuoja, kad šios sutarties sudarymo momentu nėra žinomų paslėptų trūkumų, dėl kurių patalpų nebūtų galima naudoti pagal paskirtį arba jų naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas apie tuos trūkumus žinodamas arba nebūtų jų visai pirkęs, arba nebūtų už juos tiek mokėjęs. Pardavėjai įstatymų nustatyta tvarka atsako už minėtus trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad šios sutarties sudarymo momentu pardavėjai žinojo apie šiuos trūkumus, arba, kad šie trūkumai atsirado iki patalpų perdavimo, arba kad šie trūkumai atsirado ne dėl pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės, arba dėl nenugalimos jėgos. Sutarties 5.2 punkte numatyta, kad jeigu po sutarties pasirašymo paaiškėja, kad patalpos neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų arba patalpose yra nustatomi projektavimo, statybos ar techninės priežiūros darbų defektai, dėl šių defektų ištaisymo pirkėjas turi teisę ir įsipareigoja kreiptis tiesiogiai į pastato generalinį rangovą, kuris šiuo atveju yra atsakovas UAB „CManagement“ (Sutarties 5.1.1. punktas). Atlikęs pirmosios instancijos teismo paskirtą statybos techninę ekspertizę, ekspertas nustatė, jog vanduo į ieškovas priklausančias patalpas galimai patenka dėl neįrengto papildomo hidroizoliacinio sluoksnio ir hidroizoliacinės stogo dangos vandenį drenuojančio sluoksnio virš ieškovų buto esančioje terasoje. Už minėtus statinio trūkumus yra atsakingas būtent atsakovas UAB „CManagement“, kadangi kitas atsakovas N. A. pašalino jam priklausančioje terasoje įrengtą, projekte nenumatytą kanalizacijos vamzdį, kuris, eksperto teigimu, taip pat galėjo lemti vandens pratekėjimą. Dėl išdėstyto, atmestinas kaip nepagrįstas apelianto teiginys, jog pirmosios instancijos teismas neteisėtai perkėlė atsakovo N. A. neteisėtais veiksmais sukeltų neigiamų pasekmių šalinimo pareigą UAB „CManagement“. Konstatuotina, jog remiantis ekspertizės aktu, neigiamas pasekmes turėjo pašalinti abu atsakovai, todėl vienam šią pareigą įvykdžius, reikalavimai jo atžvilgiu turėtų būti atmestini.

26Apeliantas skunde taip pat nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas visiškai netinkamai įvertino bylos nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes bei teismo ekspertizės aktą. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto teiginiais kategoriškai nesutinka.

27Pažymėtina, jog CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įrodymų pakankamumo klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į ginčo pobūdį ir kitas svarbias bylos aplinkybes. Įvertindamas įrodymus teismas, vadovaudamasis įstatymo reikalavimais ir remdamasis logikos dėsniais, turi spręsti apie visų byloje surinktų faktinių duomenų (įrodymų) tikrumą, sąsajumą, leistinumą, tarpusavio ryšį, pakankamumą įrodinėjimo dalyko faktams konstatuoti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-171/2008; kt.).

28Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas UAB „CManagement“ nenurodo konkrečių pirmosios instancijos teismo padarytų teisės normų pažeidimų vertinant įrodymus, o nesutikdamas su teismo pateiktu įrodymų vertinimu, tiesiog pareiškia savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, kad jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė teismas. Nors apeliantas nurodė, kad ekspertizės aktas yra su trūkumais ir juo teismas neturėtų remtis, tačiau šiai aplinkybei pagrįsti argumentų nepateikė. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ekspertu civiliniame procese gali būti asmuo, turintis specialių žinių tam tikrose srityse (reikiamą kvalifikaciją) išvadai duoti. Teisėjų kolegijos nuomone, teismo ekspertas prof. L. U. buvo kompetentingas nagrinėjamoje byloje atlikti ekspertizę, jis įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, kur teismo eksperto kvalifikacija – statinio projekto ekspertizė, statinio dalinė ekspertizė.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad konkretūs faktiniai duomenys, gauti ekspertinio tyrimo metu, gali būti įvertinti kritiškai, t. y. atmesti kaip įrodymas, jei manoma, kad jie nepagrįsti, nepatikimi ar turi kitokių trūkumų. Kritiškai vertinti eksperto išvadą ar jos dalį galima tada, kai ekspertizės turinys prieštaringas, kai išvados neišplaukia iš tyrimo eigos, kai išvada pateikta dėl to, dėl ko tyrimas neatliktas arba jis atliktas neišsamiai, ir kitais panašiais atvejais, kai kyla pagrįstų abejonių dėl ekspertinio tyrimo eigos ir rezultatų. Taip pat ekspertizės duomenys gali būti atmetami tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, nes teismo ekspertizė, kaip įrodymas, neturi išankstinės galios. Taigi ekspertizės aktas turi būti vertinamas kartu su kitais įrodymais pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles. Be to, net jei byloje esantis ekspertizės aktas neatitinka įstatymo reikalavimų ir, nepaisant jo tiriamojo – mokslinio pobūdžio, gauta išvada negali būti laikoma įrodymu – eksperto išvada CPK 212 straipsnio prasme, tačiau toks dokumentas gali atitikti kitą įrodinėjimo priemonės rūšį – rašytinį įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje UADB „Ergo Lietuva“ v. H. P. B., bylos Nr. 3K-3-503/2009). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad net ir tuo atveju, kai konstatuojami ekspertizės akto trūkumai, tai savaime nereiškia, kad teismas praranda galimybę remtis šiuo įrodymu. Iš bylos duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, rėmėsi ne tik ginčo teismo ekspertizės išvada, bet ir kitais byloje esančiais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas sprendime aptarė ir įvertino ne tik ekspertizės aktą, bet ir kitus byloje esančius įrodymus, o sprendimą priėmė remdamasis šių įrodymų visuma.

30Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas neanalizavo, kaip ir kokioje apimtyje atsakovas N. A. pašalino neteisėtai įrengtą kanalizacijos vamzdį ir/ar užtaisė skylę sienoje; bylos nagrinėjimo metu nebuvo tiriama, kokie tiksliai veiksmai buvo atlikti, kokios medžiagos naudojamos, ar atsakovas N. A. tikrai tinkamai, kokybiškai ir visiškai pašalino terasoje įrengtą kanalizacijos vamzdį.

31Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad atsakovas N. A. su ieškiniu iš esmės sutiko ir pažymėjo, kad savavališkai įrengtas kanalizacijos vamzdis yra pašalintas ir skylė sienoje yra užtaisyta. Tokį teiginį pirmosios instancijos teismas padarė remdamasis antstolio A. N. 2014 m. gruodžio 15 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 157-14-146, kuriame buvo užfiksuota, jog atsakovui priklausančioje terasoje yra užsandarinta skylė (T. 6, b.l. 70-73). Nurodytas aplinkybes taip pat patvirtino ir į bylą pateikta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus išvada, kurioje nustatyta, kad atsakovui N. A. priklausančios terasos T34 sandūroje esanti anga, kurioje buvo išvestas kanalizacijos vamzdis į terasą, yra užtaisyta (T. 6, b.l. 74-78). Apeliacinės instancijos teismo nuomone, minėtos ir pirmosios instancijos teismo nustatytos aplinkybės pagrįstai leido pirmosios instancijos teismui spręsti, kad atsakovas N. A. geruoju įvykdė ieškiniu jam keltus reikalavimas, todėl ieškinį jo atžvilgiu yra tikslinga atmesti. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog ginčo atveju esminės reikšmės neturi aplinkybės, kaip ir kokioje apimtyje atsakovas N. A. pašalino neteisėtai įrengtą kanalizacijos vamzdį ir/ar užtaisė skylę sienoje, kokie tiksliai veiksmai buvo atlikti, kokios medžiagos naudojamos, kadangi vamzdžio užtaisymo faktas, ko iš esmės ir buvo siekiama pateiktus ieškiniu, buvo nustatytas aukščiau paminėtais į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais. Dėl išdėstyto, minėtas apeliacinio skundo argumentas atmetamas kaip neturintis esminės reikšmės bylos eigai bei pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimui (CPK 178 straipsnis).

32Galiausiai atmestinas kaip nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo detaliai išanalizuoti, kuris atsakovas privalėjo atlikti kokius vandens patekimo į patalpas priežasčių šalinimo darbus ir juos aiškiai konstatuoti procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytu teiginiu, kad tiek iš sprendimo, tiek iš ekspertizės akto yra aišku, ką ir kokius konkrečiai darbus yra įpareigotinas atlikti atsakovas. Atsakovas buvo rangovas, atliko terasos statybos darbus, todėl jam geriau nei bet kam kitam turėtų būti žinoma, kokius konkrečiai darbus jis turi atlikti, vykdydamas teismo sprendimą.

33Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl kitų atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų, kadangi jie nagrinėjamuoju atveju tapo teisiškai nereikšmingi.

34Ieškovai E. J. ir S. J. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinio proceso metu atlyginimo. Ieškovai sumokėjo 500 Eur už advokato pagalbą, rengiant atsiliepimą į apeliacinį skundą. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta šias bylinėjimosi išlaidas pagrįstomis ir priteisia jas iš atsakovo UAB „CManagement“ .

35Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nepaskirstytinos bylos dalyviams, nes šios išlaidos yra mažesnės negu minimalus į valstybės biudžetą priteistinas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

36Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

37Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš atsakovo UAB „CManagement“, į.k. 186139653, ieškovų E. J., a.k. ( - ) ir S. J., a.k. ( - ) naudai 500 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai E. J. ir S. J. patikslintu ieškiniu prašė teismo įpareigoti... 5. Atsakovas N. A. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 6. Atsakovas UAB „CManagement“ pateikė atsiliepimą į patikslintą... 7. Išvadą teikianti institucija pateikė į bylą išvadą, kurioje nurodė, kad... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „CManagement“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Ieškovai patikslintu ieškiniu suformulavo ydingus ir netikslius... 13. 2. Pirmosios instancijos teismas neanalizavo, kaip ir kokioje apimtyje... 14. 3. Teismas, antrą kartą nagrinėdamas šią civilinę bylą, privalėjo... 15. Ieškovai atsiliepime į apeliacinį skundą prašė skundą atmesti ir... 16. Trečiasis asmuo UAB „Inreal valdymas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 18. Apeliacinis skundas atmetamas.... 19. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo... 20. Byloje nustatyta, kad ieškovai E. J. ir S. J. 2008 m. sausio 31 d.... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 4 d. sprendimu ieškinį... 22. Skunde apeliantas nurodė, jog ieškovai patikslintu ieškiniu suformulavo... 23. Kaip jau minėta, patikslintu ieškiniu ieškovai prašė įpareigoti atsakovą... 24. Apeliacinės instancijos teismas akcentuoja, kad ieškovai pateiktu ieškiniu... 25. Pažymėtina, jog vadovaujantis CK 6.665 straipsnio 1 dalies 1 punktu, jeigu... 26. Apeliantas skunde taip pat nurodė, jog Vilniaus miesto apylinkės teismas... 27. Pažymėtina, jog CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina... 28. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantas UAB „CManagement“... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad konkretūs faktiniai... 30. Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismas neanalizavo, kaip ir kokioje... 31. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pirmosios instancijos teismas... 32. Galiausiai atmestinas kaip nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog pirmosios... 33. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 34. Ieškovai E. J. ir S. J. pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų... 35. Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 36. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325... 37. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gegužės 4 d. sprendimą palikti... 38. Priteisti iš atsakovo UAB „CManagement“, į.k. 186139653, ieškovų E. J.,...