Byla 1A-304-574/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Liudvinavičienės, Jurgitos Mačionytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vitalijos Norkūnaitės, sekretoriaujant Agnei Strunkytei, vertėjaujant Ingridai Petrulienei, dalyvaujant prokurorui Linui Gružui, nuteistajam V. Š., jo gynėjai adv. Elenai Šajaukaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 21 d. nuosprendžio, kuriuo V. Š. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau tekste BK) 281 straipsnio 7 dalį ir jam paskirta 60 MGL dydžio bauda. Vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir V. Š. paskirta 40 MGL (1 506,40 Eur) dydžio bauda. BK 67 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 3 dalies pagrindu V. Š. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausta naudotis specialia teise vairuoti kelių transporto priemones 2 metams.

2Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija,

Nustatė

3

 1. Pirmosios instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės
 1. V. Š. nuteistas už tai, kad 2017 m. rugsėjo 21 d., apie 8.06 val., Vilniuje, Laimos g., pažeisdamas Kelių eismo taisyklių 14 punkto reikalavimus, numatančius draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo automobilį Audi A6, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (kraujyje rasta 2,30 promilės etilo alkoholio).
 1. Apeliacinio skundo argumentai
 1. Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras prašo pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 21 d. nuosprendį ir paskirti BK 72 straipsnyje numatytą baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą ir vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 3 ir 6 dalimis, konfiskuoti V. Š. priklausantį turtą – automobilį Audį A6, v.n. ( - ) kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonę.
 2. Nurodo, kad priimdamas skundžiamą nuosprendį pirmos instancijos teismas nusprendė, kad automobilio Audi A6, v.n. ( - ) konfiskavimas nebūtų proporcinga bei būtų varžanti asmenį labiau, negu reikia tikslams pasiekti, poveikio priemonė. Tuo tarpu vadovaujantis galiojančiu teisiniu reguliavimu BK 72 straipsnis numato imperatyvią pareigą teismui taikyti turto konfiskavimą visa apimtimi visais atvejais, kai yra tam įstatyme numatyti pagrindai. Turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros, kaltinamojo asmenybės ar kitų panašių aplinkybių, jis privalomai skiriamas nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytus konfiskuotino turto požymius ir yra kitos BK 72 straipsnyje nurodytos turto konfiskavimo taikymo sąlygos kasacinė nutartis Nr. 2K-243-942/2016).
 3. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl turto konfiskavimo taikymo yra nurodęs, jog turto konfiskavimas yra turtinės bei prevencinės paskirties baudžiamojo poveikio priemonė, įgyvendinanti idėją, kad svarbu ne tik nubausti kaltininką paskyrus jam bausmę, bet ir padaryti nusikalstamą veiką ekonomiškai nenaudingą, taip pat išimti iš apyvartos turtą, kuris naudojamas nusikalstamoms veikoms daryti. Įstatyme nurodytais atvejais turto konfiskavimo taikymas yra privalomas. Jeigu taikant turto konfiskavimą gali būti pažeistas proporcingumo principas, į šią aplinkybę teismas gali atsižvelgti skirdamas bausmę, pavyzdžiui skirti mažesnį baudos dydį ar baudos sumokėjimą išdėstyti ilgesniam laikotarpiui, tačiau nekonfiskuoti transporto priemonės, atitinkančios konfiskuotino turto požymius, nėra pagrindo (kasacinė byla Nr. 2K-514/2007 bei Vilniaus apygardos teismo baudžiamosios bylos Nr. 1A-409-209/2017, Nr. 1A-296-209/2017, Nr. 1A-385-211/2017).
 4. Automobilio vertė, sprendžiant klausimą dėl BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui baudžiamojo poveikio priemonės – transporto priemonės konfiskavimo skyrimo, jokios reikšmės neturi.
 5. Transporto priemonė, kurią vairuojant buvo padarytas nusikaltimas, nuosavybės teise priklauso pačiam kaltininkui. Šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad kaltininko atžvilgiu BK 72 straipsnio nuostatų taikymas bus neproporcingas.
 6. Baudžiamojo kodekso paskirtis yra baudžiamosios teisės priemonėmis ginti žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo nusikalstamų veikų. Netaikant baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo tyčinių nusikaltimų padarymo atveju gali susidaryti situacija, kad kaltininko asmeniniai interesai vertinami aukščiau nei valstybės ir visuomenės. Siekiant tinkamo įstatymo leidėjo suformuotų tikslų įgyvendinimo, kriminalizavus vairavimą esant neblaiviam, kai nustatytas vidutinis ar sunkus neblaivumo laipsnis, t.y. daugiau kaip 1,5 promilės, baudžiamąją atsakomybę už šią veiką įtvirtinant BK 281 straipsnio 7 dalyje, automobilio konfiskavimas yra ne tik galimas, bet ir būtinas.
 7. Teismo posėdžio metu prokuroras prašė skundą tenkinti. Nuteistasis V. Š. su prokuroro skundu sutiko. Gynėja prašė skundo netenkinti.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

4Apeliacinis skundas tenkintinas.

 1. Pagal bylų nagrinėjimo proceso apeliacinės instancijos teisme bendrąsias nuostatas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau tekste BPK) 320 straipsnyje, apeliacinės instancijos teismas patikrino bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde. Esminių BPK pažeidimų nenustatyta.
 2. Teisėjų kolegija sutinka su prokuroro apeliacinio skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino BK 72 straipsnio nuostatas.
 3. BK 72 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas BK uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Kaltinimui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais (BK 72 straipsnio 2 ir 3 dalys).
 4. Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281 straipsnio 7 dalį kyla tam, kuris vairavo kelių transporto priemonę būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio. Taigi, sąmoningas transporto priemonės panaudojimas, darant šioje teisės normoje numatytą tyčinę nusikalstamą veiką, yra įtrauktas į BK 281 straipsnio 7 dalyje aprašytą nusikaltimo sudėtį kaip būtinasis požymis. Tai, kad transporto priemonė, numatyta BK 281 straipsnio 7 dalies dispozicijoje, laikytina šioje teisės normoje aprašytos nusikalstamos veikos priemone, turi būti konfiskuojama, pripažįstama ir formuojamoje šios teisės normos taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-392-699/2017, 2K-39-222/2018, 2K-80-511/2018). Kriminalizavus tokią veiką, baudžiamąja atsakomybe siekiama didinti eismo saugumą, taip pat užkirsti kelią neblaivių vairuotojų daromiems Kelių eismo taisyklių pažeidimams, keliantiems itin didelį pavojų kitiems eismo dalyviams. Šie tikslai įgyvendinami, taikant transporto priemonių, kurias vairuojant buvo padarytos nusikalstamos veikos, konfiskavimą.
 5. Transporto priemonė – automobilis Audi A6, valst. Nr. ( - ) kurią vairavo neblaivus V. Š., yra nusikaltimo padarymo priemonė, kuri pagal BK 72 straipsnio nuostatas turi būti konfiskuojama. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio, pirmosios instancijos teismas svarstė automobilio konfiskavimo klausimą, tačiau, atsižvelgęs į tai, kad V. Š. padarė nesunkų nusikaltimą, yra jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, nėra atsakomybę sunkinančių aplinkybių, taip pat į V. Š. asmenybę – 53 metų amžiaus, vidurinio išsilavinimo, dirbantis, vedęs, neteistas, administracine tvarka nebaustas, sprendė, kad automobilio konfiskavimas būtų perteklinis.
 6. Teismų praktikos taikant turto konfiskavimą apžvalgoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis Teismų praktika Nr. 32) nurodoma, kad jeigu taikant turto konfiskavimą gali būti pažeistas proporcingumo principas (pvz., konfiskuojama didelės vertės transporto priemonė), į šią aplinkybę teismas gali atsižvelgti skirdamas bausmę, pavyzdžiui, skirti mažesnį baudos dydį ar baudos mokėjimą išdėstyti ilgesniam laikotarpiui, tačiau nekonfiskuoti transporto priemonės, atitinkančios konfiskuotino turto požymius, nėra pagrindo. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, jog automobilio konfiskavimas pažeistų teisingumo ir proporcingumo principus. Nuteistasis vairavo transporto priemonę jo kraujyje esant 2,30 promilės alkoholio, t. y. esant vidutiniam apsvaigimui, jam paskirta bausmė - bauda, artima minimaliai, todėl 2 260 Eur (su PVM) vertės (b.l. 11) automobilio konfiskavimą nėra pagrindo laikyti neproporcinga baudžiamojo poveikio priemone, kurią paskyrus būtų aiškiai pažeista pusiausvyra tarp tikslo nubausti teisės pažeidėją ir užtikrinti teisės pažeidimų prevenciją ir pasirinktų priemonių šiam tikslui pasiekti. Automobilio vairavimas esant neblaiviam kelia grėsmę ne tik eismo saugumui, tačiau ir asmenų gyvybei, sveikatai bei turtui.
 7. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 21 d. nuosprendis keistinas dėl neteisingai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

5Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu ir 336 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

6Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroro apeliacinį skundą tenkinti.

7Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 21 d. nuosprendį pakeisti.

8Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 3 dalimi, 72 straipsnio 2, 3, 6 dalimis, paskirti V. Š. baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą ir konfiskuoti jam priklausantį turtą – automobilį „Audi A6“, valstybinis numeris ( - ) identifikavimo numeris ( - ), kaip nusikalstamos veikos padarymo priemonę.

9Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai