Byla 2-1092/2013
Dėl viešo subnuomos konkurso

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties dalies dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Patys“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešo subnuomos konkurso.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Patys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir prašė pripažinti neteisėtu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos organizuotą konkursą, įpareigoti grąžinti ieškovo sumokėtą 3 293 Lt pradinį subnuomos įnašą, išreikalauti iš atsakovo su viešu subnuomos konkursu susijusią medžiagą, taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, nes atsakovas faktiškai įvykdė ieškinį bei prašė skirti baudą atsakovui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas neprieštaravo dėl ieškinio atsisakymo, tačiau nesutiko, kad būtų skirta bauda, nes atsakovas nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis. Be to, nurodė, kad nėra pagrindo teigti, kad atsakovas įvykdė ieškovo reikalavimus. Atsakovas niekada neginčijo ieškovo teisės gauti sumokėtą įnašą. Grąžinant įnašą ieškovui ir panaikinant konkurso rezultatus apie iškeltą bylą nebuvo žinoma. Atsakovo nuomone, ieškovas neturėjo subjektinės teisės pateikti tokį ieškinį, nes nėra suinteresuotas asmuo ir neturi įstatymo teisės ginti viešą interesą. Be to, ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pernelyg didelės.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi ieškovo UAB „Patys“ pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo priėmė, civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Patys“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl viešo subnuomos konkurso nutraukė, ieškovui UAB „Patys“ priteisė 2311 Lt bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, grąžino ieškovui UAB „Patys“ 182 Lt žyminio mokesčio. Nurodė, kad ieškovas dalyvavo atsakovo paskelbtame konkurse, buvo sumokėjęs pradinį įnašą, kurio jam atsakovas negrąžino iki ieškinio pateikimo teismui, todėl pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas turėjo teisėtą pagrindą kreiptis į teismą. Įnašas ieškovui buvo grąžintas tik po ieškinio teismui pateikimo ir civilinės bylos iškėlimo. Ginčijamo konkurso rezultatai panaikinti ieškinio pateikimo teismui dieną, t.y. 2012 m. lapkričio 14 d. Taigi ieškovas bylinėjimosi išlaidas patyrė būtent dėl atsakovo veiksmų. Prašomų priteisti išlaidų dydis, įvertinus bylos apimtį ir pasirengimo veiksmus, vertintas kaip teisingas ir pagrįstas, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteista 2250 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 61 Lt sumokėto žyminio mokesčio, iš viso – 2311 Lt bylinėjimosi išlaidų.

8Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ginčijamo konkurso rezultatai buvo panaikinti įvertinus patalpų panaudojimo tikslingumo klausimą, ieškovas šio sprendimo neginčijo, todėl, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad nėra pagrindo teigti, jog atsakovas ginčijamo konkurso rezultatus panaikino būtent dėl to, kad siekė eliminuoti ieškinio dalyką ir palikti ieškinį nenagrinėtą. Sprendimas dėl konkurso panaikinimo buvo priimtas ieškinio pateikimo teismui dieną, kai civilinė byla dar nebuvo iškelta. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog sprendimas buvo priimtas atsakovui žinant apie ieškovo ieškinį teisme, todėl, pirmosios instancijos teismo nuomone, pripažinti atsakovo veiksmus kaip piktnaudžiavimą procesu nėra pagrindo.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties dalį dėl 2311 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo ieškovo naudai panaikinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

10Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas turėjo teisę reikšti tokio pobūdžio reikalavimus. R

112.

123. Pirmosios instancijos t

13Ieškovas UAB „Patys“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą. Nurodė, kad su skundu nesutinka. Apeliacinės instancijos t

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

15Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties dalis, kuria ieškovui UAB „Patys“ priteista 2311 Lt bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.

16Apeliacinės instancijos teismas nesutikdamas su apelianto argumentu, kad ieškovas neturėjo teisės reikšti kokio ieškinio, pažymi, kad CPK 5 straipsnio 1 dalyje numatyta kiekvieno suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti Vilniaus miesto savivaldybės organizuotą konkursą neteisėtu siekdamas apginti savo, kaip nurodyto konkurso dalyvio, teises ir teisėtus interesus, o ne gindamas viešąjį interesą, todėl pagrindo teigti, kad ieškovas neturėjo teisės pareikšti tokio pobūdžio ieškinio, nėra.

17Apeliantas nurodė, kad niekada nesudarė pagrindo ieškovui spręsti, kad savo įsipareigojimų grąžinti pradinį įnašą nevykdys. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas prašymą grąžinti pradinį įnašą pateikė 2012 m. spalio 26 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2012 m. spalio 30 d. rašte pažymėjo, kad šiam konkursui netaikomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 1-467 24 punkte numatytas 7 dienų terminas įnašui grąžinti bei nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės finansų departamento Mokesčių skyrius tarnybiniu raštu informuotas dėl pradinio įnašo grąžinimo UAB „Patys“. Ieškinys teisme gautas 2012 m. lapkričio 14 d., o pradinis įnašas ieškovui grąžintas tik 2012 m. lapkričio 22 d. Atsakovas nurodytą delsimą grąžinti pradinį įnašą motyvuoja termino nebuvimu bei biudžetinės įstaigos struktūra. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovas pagrįstai nurodė, kad šalims nesusitarus ir nesant numatyto tokio įnašo grąžinimo termino atitinkamame teisės akte, turi būti taikoma CK 6.53 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, kad prievolę, kurios įvykdymo terminas neapibrėžtas, skolininkas privalo įvykdyti per septynias dienas nuo tos dienos, kurią kreditorius pareikalavo prievolę įvykdyti, išskyrus atvejus, kai pagal įstatymus ar sutarties esmę aiškus kitoks prievolės įvykdymo terminas. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas pradinį įnašą grąžinti pareikalavo 2012 m. spalio 26 d., o pradinis įnašas buvo grąžintas tik 2012 m. lapkričio 22 d., apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreipimosi į teismo dieną ieškovas turėjo teisę pareikšti reikalavimą grąžinti pradinį įnašą, kadangi ši prievolė nebuvo įvykdyta bei jos įvykdymo terminas buvo praleistas.

18Ieškovas atsisakė ieškinio dėl to, kad buvo nutrauktos konkurso procedūros bei jam grąžintas pradinis įnašas, todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad ieškovas bylinėjimosi išlaidas patyrė būtent dėl atsakovo veiksmų, todėl iš atsakovo ieškovo naudai pagrįstai buvo priteistos bylinėjimosi išlaidos.

19Apeliantas ginčija priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą už advokato teisines paslaugas nurodydamas, kad ji yra akivaizdžiai per didelė ir turėjo būti sumažinta. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo argumentais ir nurodo, kad priteista suma už advokato teisines paslaugas neviršija LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytų dydžių. Už 2250 Lt sumą ieškovo atsakovas surašė teismui ieškinį, kuris motyvuotas teisės normų bei teismų praktikos analize, nuomonę dėl atsakovo atsiliepimo bei pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo. Ginčas kilęs iš viešo konkurso teisinių santykių, todėl apeliacinės instancijos teismas atmeta atsakovo argumentą, kad ši byla nėra sudėtinga.

20Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria iš atsakovo ieškovo naudai priteista 2311 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 2250 Lt išlaidos už advokato teisines paslaugas bei 61 Lt žyminio mokesčio, yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista.

21Ieškovo atstovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė teismui prašymą iš apelianto priteisti 605 Lt bylinėjimosi išlaidų už suteiktas teisines paslaugas. Prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma už atsiliepimą į atskirąjį skundą neviršija LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakyme Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nurodytų dydžių, yra protinga ir pagrįsta pateiktais įrodymais, todėl apeliacinės instancijos teismas tenkina ieškovo prašymą ir priteisia 605 Lt bylinėjimosi išlaidų už suteiktas teisines paslaugas ruošiant atsiliepimą į atskirąjį skundą.

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti nepakeistą.

24Ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Patys“ (j.a.k. 300040567) priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (j.a.k. 188710061) 605 Lt (šešis šimtus penkis litus) atstovavimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Apeliacinės instancijos teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Patys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus... 5. Ieškovas pateikė pareiškimą dėl ieškinio atsisakymo, nes atsakovas... 6. Atsakovas neprieštaravo dėl ieškinio atsisakymo, tačiau nesutiko, kad... 7. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi ieškovo UAB... 8. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ginčijamo konkurso rezultatai buvo... 9. Atskiruoju skundu apeliantas Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 10. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad ieškovas turėjo... 11. 2.... 12. 3. Pirmosios instancijos t... 13. Ieškovas UAB „Patys“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 15. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Vilniaus apygardos teismo 2013... 16. Apeliacinės instancijos teismas nesutikdamas su apelianto argumentu, kad... 17. Apeliantas nurodė, kad niekada nesudarė pagrindo ieškovui spręsti, kad savo... 18. Ieškovas atsisakė ieškinio dėl to, kad buvo nutrauktos konkurso procedūros... 19. Apeliantas ginčija priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą už advokato... 20. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 21. Ieškovo atstovas kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė teismui... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties dalį dėl... 24. Ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Patys“ (j.a.k. 300040567) priteisti...