Byla e2A-544-368/2017
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantės (ieškovės) uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Šiaulių vandenys“ ieškinį atsakovui E. K., institucijai, teikiančiai išvadą, valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau-UAB) „Šiaulių vandenys“ prašė priteisti iš atsakovo E. K. 207,89 Eur skolą pagal 2012-07-09 Atsiskaitymo už gyventojams patiektą vandenį ir pašalintas nuotekas sutartį (toliau-Sutartis), 5 procentus metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2015-10-01 atsakovas telefonu informavo ieškovę apie jo bute, esančiame (adresu: duomenys neskelbtini) sustojusį šalto vandens skaitiklį. 2015-10-02 aktu buvo užfiksuota, kad šalto vandens apskaitos prietaisas yra sugedęs, nesisuka sparnuotė, sugedusio šalto vandens apskaitos prietaiso rodmuo – 180 m3, nustatytas 87 m3 vandens išnaudojimas. Atsakovas ant akto pasirašė, apskaitos prietaiso rodmens neginčijo. Atsakovas nei planinio patikrinimo metu 2015 metų birželio 5-17 d., nei kitais mėnesiais dėl šalto vandens skaitiklio ieškovei pretenzijų neturėjo. Atsakovas nei karto iki 2015-10-02 nesikreipė į ieškovę su prašymu patikrinti skaitiklio rodmenų teisingumą.
 1. Atsakovas E. K. su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad šalto vandens apskaitos skaitiklis veikė tinkamai, kol 2015-10-01 pastebėjo, jog skaitiklis užstrigo, todėl apie tai netrukus informavo ieškovę. Per mėnesį išnaudodavo ne daugiau kaip 1 m3. Skolų neturėjo, už tiekiamą vandenį visada atsiskaitydavo laiku. Vasarą už šaltą vandenį nemokėjo, jo nedeklaravo, nes buvo per daug sumokėjęs. 2015 m. rugsėjo mėnesį deklaravo, kad išnaudojo 1 m3, tada skaitiklis rodė 93 m3. Nuimant skaitiklį ir surašant aktą, jis buvo užstrigęs ties 180 m3 rodmeniu. Matė, kiek skaitiklis rodė, pasirašė, tačiau nemanė, kad bus tiek problemų ir tai nereiškia, kad su tuo sutiko. Gyvena vienas ir tiek išnaudoti negalėjo, todėl nesutiko mokėti.
 1. Institucija, teikianti byloje išvadą, valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnyba nurodė, jog kadangi nebuvo galimybių nustatyti, kada skaitiklis sugedo, todėl rekomendavo ieškovei perskaičiuoti atsakovo skolą, ją sumažinant ir atsakovui už laikotarpį nuo 2015 m. birželio mėnesio iki 2015 m. spalio 6 d. sunaudoto šalto vandens kiekį skaičiuoti pagal savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Šiaulių apylinkės teismas 2017 m. kovo 22 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo 28,56 Eur skolą, 5 % metines palūkanas ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės 281,34 Eur atsakovo turėtų teisinės pagalbos išlaidų valstybės naudai.
 1. Teismas nurodė, kad atsakovas 2015-10-01 informavo ieškovę apie sugedusį vandens skaitiklį. Ieškovės atstovas 2015-10-02 surašė aktą, kuriame nustatyta, jog skaitiklis sugedęs, t. y. nesisuka sparnuotė. Akte fiksuotas skaitiklio rodmuo 180 m3. Atsakovas keičiant skaitiklį dalyvavo, akte pasirašė. Atsakovas, tik gavęs sąskaitą dėl apmokėjimo sunaudojus 87 m3 per mėnesį, iš karto kreipėsi į ieškovę dėl skaitiklio patikros, tačiau skaitiklis buvo sunaikintas. Kada skaitiklis sugedo, nenustatyta.
 1. Teismas nurodė, kad planinio patikrinimo metu, 2015 m. birželio mėn. 5-17 dienomis, atsakovo bute fiksuotas šalto vandens rodmuo – 87 m3, 2015 m. rugsėjo mėn. 30 d. išrašyta sąskaita už vandenį ir nuotekas, jog iki 2015-09-30 šalto vandens suvartota 93 m3, jokių įsiskolinimų atsakovas neturėjo, priešingai, netgi buvo permokėjęs. Todėl padarė išvadą, kad faktiškai vidutiniškai atsakovui suvartojant nuo 1 iki 3 m3 per mėnesį, yra nelogiška, kad 2015-10-31 išrašytoje sąskaitoje nurodytą 87 m3 šalto vandens kiekį atsakovas galėjo suvartoti. Juo labiau, kad po sugedusio vandens skaitiklio pakeitimo, suvartotino vandens kiekio vidurkis vėl tapo toks, koks ir iki skaitiklio gedimo.
 1. Teismas sprendė, jog tarp šalių sudaryta 2012-07-09 Atsiskaitymo už gyventojams patiektą vandenį ir pašalintas nuotekas sutartis yra viešoji vartojimo sutartis, atsakovas yra vartotojas, todėl taikė specialiąsias taisykles, užtikrinančias vartotojo, kaip silpnesnės sutarties šalies teisių apsaugą. Esant sugedusiam vandens apskaitos prietaisui, teismas rėmėsi sutarties 2.8 punktu (laikant, kai nėra techninių galimybių įrengti vandens skaitiklius), jog atsakovas atsiskaito už sunaudotą vandenį ir išleistas nuotekas pagal Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintas gyventojų vandens suvartojimo normas, ir ieškovės prašomą priteisti 207,89 Eur skolą sumažino iki 28,56 Eur, ją skaičiuojant už laikotarpį nuo 2015-06-05 iki 2015-10-06.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

8

 1. Apeliaciniu skundu apeliantė (ieškovė) UAB „Šiaulių vandenys“ prašo Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovės UAB „Šiaulių vandenys“ ieškinį tenkinti ir priteisti žyminį mokestį už apeliacinio skundo pateikimą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovas neabejojo skaitiklio rodmenų tikrumu nei skaitiklio patikros metu – 2015 metų birželio mėnesį, nei kitais mėnesiais iki skaitiklio sugedimo (nebesisuko sparnuotė), prašymo patikrinti skaitiklį neišreiškė ir patvirtino, jog iki 2015-10-01 dienos skaitiklis veikė gerai. Atsakovas jokių pretenzijų nereiškė, kai buvo nuimamas sugedęs skaitiklis ir surašytas aktas, todėl teismas nepagrįstai pabrėžia skaitiklio sunaikinimą ir galimybės atlikti ekspertizę nebuvimą, juo labiau, kad vis tiek skaitiklio nebuvo galima patikrinti jo tinkamai nenuėmus ir neužplombavus.
  1. Nesutinka su teismo padarytomis išvadomis dėl ieškovo teiginio, jog 87 m3 vandens kiekis galėjo būti suvartotas per nepilnas tris paras, atmetimo ir teigia, jog esant atsakovo bute įrengto vandens skaitiklio diametrui 15 mm ir šalto vandens nominaliam srautui 1,5 m/h, 87 m3 vandens kiekio galėjo pratekėti per nepilnas 3 paras. Teismas taip pat nepagrįstai nevertino ieškovės pateikto viso gyvenamojo namo, kuriame yra atsakovo butas, įvadinio skaitiklio rodmenų.
  1. Nesutinka teismo pasirinktu už suvartotą vandens kiekį apskaičiavimo metodu už laikotarpį nuo 2015-06 iki 2015-10-06, nes mano, jog toks skaičiavimas gali būti taikomas už laikotarpį nuo šalto vandens skaitiklio sugedimo ir vartotojo informavimo apie tokį gedimą iki tol, kol skaitiklis bus pakeistas. Skaitiklio gedimo data laikytina vartotojo informavimo apie skaitiklio gedimą diena. Teismas, sprendime rėmėsi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (toliau-Taisyklės) 162 punktu, tačiau šis punktas galėtų būti taikomas tik už laikotarpį nuo 2015-10-01 (kai vartotojas informavo) iki 2015-10-06, o ne už ankstesnius mėnesius.
 1. Pateiktu atsiliepimu atsakovas E. K. prašo apeliantės (ieškovės) skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia šiais esminiais argumentais:
  1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (toliau –taisyklių) 162 punkte nėra nustatyta, kad skaitiklio gedimo diena laikytina vartotojo informavimo apie skaitiklio gedimą diena, todėl ieškovės apeliacinio skundo argumentas, kad savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normos gali būti taikomos tik už laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2015-10-06 yra nepagrįstas.
  1. Įvykęs vandens apskaitos prietaiso gedimas prilyginimas situacijai, kai nėra techninės galimybės atsiskaityti už suvartotą vandenį, todėl atsiskaitoma pagal 2012-07-09 tarp šalių sudarytos atsiskaitymo už gyventojams patiektą vandenį ir pašalintas nuotekas sutarties 2.8 punktą - pagal Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintas gyventojų vandens suvartojimo normas.
  1. Apeliantės pateikti gyvenamojo namo vandens suvartojimo per 2015 metus duomenys niekaip nepatvirtina fakto, jog atsakovas išnaudojo 87 m3 vandens, todėl nagrinėjant bylą jokios įrodomosios reikšmės neturi. 2015-10-06 „Šalto vandens skaitiklio keitimo akte“ sugedusio apskaitos prietaiso rodmuo buvo 180 m3, tačiau tai nesudaro prielaidos teigti, jog atsakovas suvartojo 87 m3 vandens, kadangi apskaita pagal sugedusį prietaisą negalima, o tiksli prietaiso gedimo data nežinoma.
  1. Atsakovas 2015 m. lapkričio mėnesį gavęs sąskaitą už spalio mėnesį, kurioje priskaityta 209,09 Eur suma, su kuria jis nesutiko, kreipėsi į apeliantę 2015-11-27 raštu išreikšdamas pageidavimą tikrinti užstrigusį skaitliuką, tačiau apeliantė 2015-12-14 atsakyme apie rašte nurodytą atsakovo pageidavimą, neužsiminė ir duomenų, jog skaitiklis jau utilizuotas, atsakovui nepateikė, todėl nepaneigta, kad tai galėjo būti padaryta ir po atsakovo kreipimosi dėl skaitiklio patikros. Apeliantė yra atsakinga dėl galimybės atlikti skaitiklio ekspertizę nebuvimą, nes jos žinioje buvo sugedęs apskaitos prietaisas, be to, apeliantė nereagavo į atsakovo prašymą patikrinti vandens apskaitos prietaisą, o atsakovas neteko galimybės savo iniciatyva prietaisą pateikti kitai akredituotai įstaigai, turinčiai teisę vertinti prietaiso atitiktį metrologiniams reikalavimams.
Teismas

konstatuoja:

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

10teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliantės (ieškovės) UAB „Šiaulių vandenys“ apeliacinis skundas atmestinas

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 1. Byloje kilo ginčas dėl Atsiskaitymo už patiektą vandenį ir pašalintas nuotekas pagal tarp šalių sudarytą 2012-07-09 sutartį, kuomet ieškovės teigimu, atsakovas turi apmokėti pagal paskutinį sugedusio išmontuoto vandens skaitiklio fiksuotą rodmenį ir skirtumą nuo paskutinio deklaruoto rodmens, tuo tarpu atsakovas teigia, jog tokio kiekio vandens, koks fiksuotas išmontuojant vandens skaitiklį, jis realiai negalėjo sunaudoti, kada sugedo skaitiklis, nustatyti neįmanoma, įsiskolinimų už vandenį niekada neturėjo, net ir buvo už jį permokėjęs, kaip nustatė ieškovė planinio patikrinimo metu, ir sutiko apmokėti pagal savivaldybės patvirtintas gyventojų vandens suvartojimo normas.
 1. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2012-07-09 tarp šalių buvo sudaryta Atsiskaitymo už gyventojams patiektą vandenį ir pašalintas nuotekas sutartis (19-20 b. l.). 2015 m. birželio 5-17 dienomis planinio patikrinimo metu buvo nustatyta, jog atsakovas suvartojo 87 m3 šalto vandens, tačiau deklaravo, kad suvartojo 92 m3, t. y., buvo susidariusi permoka, todėl kelis mėnesius atsakovas skaitiklio parodymų nedeklaravo ir už šaltą vandenį nemokėjo (39, 45 b. l.). 2015-09-24 atsakovas deklaravo šalto vandens skaitiklio parodymą 93 m3, t. y., kad suvartojo 1 m3 2015-10-01 telefonu kreipėsi į ieškovę, pranešdamas apie užstrigusį skaitiklį. 2015-10-02 bendrovės darbuotoja surašė aktą, kuriame nustatyta, kad skaitiklis Nr. 07538861 sugedęs, t. y. nesisuka (22 b.l.). Akte užfiksuotas skaitiklio rodmuo 180 m3 (22 b. l.). Ieškovė išrašė ir pateikė apmokėjimui atsakovui sąskaitą dėl to, kad jis sunaudojo 87 m3 šalto vandens. Atsakovas keičiant sugedusį skaitiklį dalyvavo, su jo parodymais, jog išnaudota 180 m3 šalto vandens, susipažino (22 b. l.).
 1. Apeliantė, nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu savo poziciją grindžia tuo, kad atsakovas neabejojo skaitiklio rodmenų tikrumu nei skaitiklio patikros metu – 2015 metų birželio mėnesį, nei kitais mėnesiais iki skaitiklio sugedimo, neprašė atlikti sugedusio skaitiklio neeilinės metrologinės patikros, jokių pretenzijų nereiškė, kai buvo nuimamas sugedęs skaitiklis ir surašytas „Savavališko įrenginių prijungimo ir apskaitos prietaisų pažeidimo nustatymo aktas“, ant jo pasirašė, užfiksuotą skaitiklio rodmenį matė. Taip pat teigia, jog teismas perdaug sureikšmino sugedusio skaitiklio sunaikinimą neva dėl negalėjimo atlikti ekspertizės. Su šiais apeliantės argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir pasisako dėl tarp šalių 2012-07-09 sudarytos Sutarties sąlygų bei įstatymuose ir poįstatyminiuose teisės aktuose įtvirtintų normų taikymo nagrinėjamoje situacijoje.
 1. Pagal 2012-07-09 tarp šalių sudarytą Sutartį, ieškovė įsipareigojo atsakovui tiekti vandenį ir priimti į savo nuotekų tinklus nuotekas, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už sunaudotą vandenį ir išleistas nuotekas pagal bute esančių skaitiklių rodmenis, o jei nėra techninių galimybių įrengti vandens skaitiklių – pagal Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintas gyventojų vandens suvartojimo normas (Sutarties 2.8 punktas). Sugedus vandens skaitikliams, pasibaigus patikros laikui, suabejojus rodmenų teisingumu, netrukdyti tiekėjui pakeisti skaitiklius kitais, techniškai tvarkingais, o atsisakius pakeisti skaitiklius, patiekto vandens kiekis skaičiuojamas pagal Šiaulių miesto savivaldybės patvirtintas gyventojų vandens suvartojimo normas (Sutarties 2.7 punktas). Jeigu vartotojas suabejoja vandens skaitiklio teisingumu, jis gali pareikalauti tiekėjo patikrinti skaitiklio techninę būklę (Sutarties 3.1. punktas).
 1. Teisės aktuose įtvirtinta, jog abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 straipsnio 1 dalis). LR Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad abonentai ir vartotojai Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos apraše, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinėse sąlygose, viešosiose sutartyse nustatyta tvarka privalo tinkamai ir laiku atsiskaityti su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju už suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.
 1. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 (LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 989 redakcija) 7 punkte numatyta, kad vartotojas, abonentas, pats pateikiantis geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, privalo tiksliai ir teisingai sutartyje aptarta tvarka deklaruoti ir pateikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisų rodmenis.
 1. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 (LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 990 redakcija) 58.5 punktas numato, kad geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas privalo: įrengti savo lėšomis pirkimo ir pardavimo vietose, o daugiabučiuose namuose – kiekviename bute ar kitoje patalpoje atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus ir teisės aktų nustatytais atvejais – atsiskaitomuosius nuotekų apskaitos prietaisus, užtikrinti, kad jų techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus, o matavimai būtų reikalaujamo tikslumo, ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti metrologinę patikrą.
 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 (akto redakcija, galiojusi nuo 2012-05-01 iki 2015-10-23) 10.3 punkte numatyta vartotojo teisė prašyti vandens tiekėją atlikti neeilinę geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų metrologinę patikrą, jeigu įtaria, kad naudojamas apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų. Taisyklių 162 punkte nustatyta, kad jeigu abonento (vartotojo) patalpose neįrengtas geriamojo vandens apskaitos prietaisas arba jeigu geriamojo vandens apskaitos prietaisas ne dėl abonento (vartotojo) kaltės sugedo (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir abonentas (vartotojas) informavo (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) vandens tiekėją apie šį gedimą, sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas.
 1. Apeliantė teigia, kad atsakovas niekada neprašė atlikti sugedusio skaitiklio neeilinės metrologinės patikros, jokių pretenzijų nereiškė nuimant sugedusį skaitiklį ir surašant aktą, ant akto pasirašė, užfiksuotą skaitiklio rodmenį – 180 m3 matė, todėl mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino prašomą priteisti sumą, ją perskaičiuojant ne pagal nuimto sugedusio skaitiklio rodmenis ir prieš tai atsakovo paskutinio deklaruoto rodmens skirtumą, o pagal miesto savivaldybės patvirtintas gyventojų vandens suvartojimo normas. Šiuos apeliantės argumentus apeliacinės instancijos teismas vertina kritiškai dėl žemiau nurodytų priežasčių.
 1. Pirma, atsakovas yra vartotojas, kuris 2012-07-09 Atsiskaitymo už gyventojams patiektą vandenį ir pašalintas nuotekas sutartį sudarė prisijungimo būdu ir yra silpnesnioji sutarties šalis. Atsakovas – savo srities profesionalas. Veikiant skaitikliui atsakovo bute tinkamai, sutarties šalis atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad naudojant šaltą vandenį, skaitiklis vandens kiekį fiksuoja teisingai ir logiška, kad atsakovui nebuvo jokio pagrindo kreiptis dėl neeilinės metrologinės patikros. Taip pat logiška manyti, kad momentas, kada vartotojas gali suabejoti skaitiklio rodmenų tikrumu – kai paslaugos teikėjas, šiuo atveju ieškovė, atsiunčia apmokėjimui sąskaitą. Tai, kad atsakovas užsiminė, jog jo manymu iki pat 2015-10-01 dienos skaitiklis veikė tinkamai, nėra pagrindas išvadai, kad skaitiklis iš tikrųjų fiksavo sunaudojamo vandens kiekį tiksliai, kadangi atsakovas nėra tos srities profesionalas ir negali vizualiai nustatyti, kad skaitiklis veikia tinkamai. Jis gali tik konstatuoti faktą, jog sparnuotė sukasi, o kaip ji greitai (ar lėtai) sukasi fiksuodama naudojamo (nenaudojamo) vandens kiekį – tai jau ne jo kompetencijos dalykas. Akivaizdu ir tai, kad atsakovo parašas esantis „Savavališko įrenginių prijungimo ir apskaitos prietaisų pažeidimo nustatymo akte“, kuriame nurodytas skaitiklio rodmuo 180 m3, nereiškia, jog atsakovas su juo sutiko. Priešingai, atsakovas gavęs 2015 m. lapkričio mėnesio pradžioje sąskaitą už 2015 m. spalio mėnesį, su nurodytą apmokėjimui už išnaudotą 87 m3 šalto vandens kiekį, 2015-11-27 raštu kreipėsi į ieškovę, išreikšdamas pageidavimą dėl skaitiklio patikros. Tai yra per 2 savaites, kai tik jam buvo įstatymų nustatyta tvarka paskirtas advokatas dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo (įprastinis paslaugos teikėjo sąskaitų už praėjusį mėnesį pateikimo laikas iki einamojo mėnesio 10 d. pagal Sutartį). Tokią teisę atsakovas įgyvendino pagal tarp šalių sudarytos Sutarties 3.1. punktą, kuris numato, jog jeigu vartotojas suabejoja vandens skaitiklio teisingumu, jis gali pareikalauti tiekėjo patikrinti skaitiklio techninę būklę. Ieškovė skaitiklio patikrinimo klausimo nesprendė, skaitiklį sunaikino.
 1. Antra, apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nuomonei, jog šalys, vykdydamos sutartį, privalo bendradarbiauti ir kooperuotis, siekiant sutartines prievoles atlikti kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu (CK 6.38 str., 6.200 str. 2 d.). Byloje nustatyta, kad atsakovas visada laiku mokėjo už tiekiamą vandenį, skolų neturėjo, netgi, kaip buvo pačios ieškovės fiksuota 2015 m. birželio 5-17 d. planinio patikrinimo metu, buvo permokėjęs už deklaruotą, bet nesunaudotą šalto vandens kiekį: sumokėta už 92 m3, o patikrinimo metu fiksuotas šalto vandens skaitiklio rodmuo 87 m3. Tai yra vykdė savo prievolę ieškovei atsakingai ir sąžiningai. Tuo tarpu ieškovė, nespęsdama skaitiklio patikros klausimo, nesilaikė bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareigos, suteikiant atsakovui galimybę įvykdyti prievolę kuo ekonomiškesniu būdu.
 1. Trečia, sutiktina su atsakovo ir pirmosios instancijos teismo pozicija dėl ieškovės pateikto viso gyvenamojo namo adresu (adresu: duomenys neskelbtini) įvadinio skaitiklio rodmenų nevertinimo. Ieškovė pateikė duomenis, kad viso namo suvartotas šalto vandens per 2015 metus kiekis – 3021 m3. Nedeklaruotas butų savininkų (vartotojų) šalto vandens kiekis - 585 m3. Tačiau nesant kitų duomenų (pvz. bendro butų savininkų (vartotojų) skaičiaus, ilgalaikių skolininkų ar nepateikiančių duomenų apie suvartotą vandens kiekį, gyvenančių tame name asmenų, buvusių avarijų gyvenamajame name trūkus vamzdžiams ir šalto vandens nutekėjimo buvimo/nebuvimo aplinkybių ir pan.) neįrodo fakto, jog būtent atsakovas išnaudojo 87 m3 per spalio mėnesį iš viso gyvenamojo namo suvartoto, bet nedeklaruoto 585 m3 kiekio. Juo labiau, po vandens skaitiklio pakeitimo, atsakovo suvartotino vandens kiekio vidurkis (nuo 1-3 m3/mėn.) vėl tapo toks, koks ir iki skaitiklio gedimo.
 1. Apeliantė taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė taisyklių 162 punktą ir nesutinka su pirmosios instancijos teismo pasirinktu už suvartotą vandens kiekį apskaičiavimo metodu už laikotarpį nuo 2015-06 iki 2015-10-06. Mano, kad toks skaičiavimas gali būti taikomas nuo šalto vandens skaitiklio sugedimo iki tol, kol skaitiklis bus pakeistas. Skaitiklio gedimo data laikytina vartotojo informavimo apie skaitiklio gedimą diena, todėl Taisyklių 162 punktas gali būti taikomas tik už laikotarpį nuo 2015-10-01 iki 2015-10-06, o ne už ankstesnius mėnesius.
 1. Apeliacinės instancijos teismas, vertindamas Taisyklių 162 punkte įtvirtintą teisinį reguliavimą, iš dalies sutinka su apeliantės argumentais, kad minėto Taisyklių punkto formuluotė kaip ir leistų daryti prielaidą, jog sunaudoto geriamojo vandens kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas geriamojo vandens apskaitos prietaisas, nustatomas vartotojams pagal savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas nuo vartotojo informavimo apie skaitiklio gedimą paslaugos teikėją dienos. Visgi, pastebėtina, jog tiesiogiai ši nuostata Taisyklėse nėra įtvirtinta. Be to, vertinant skaitiklio duomenų patikimumą, turi būti atsižvelgiama ir į protingumo kriterijus bei sugedusio skaitiklio rodmens ir galimybės išnaudoti tokį kiekį šalto vandens per mėnesį realumą. Be viso to, nagrinėjamu atveju egzistuoja dar ir papildomos faktinės aplinkybės, dėl kurių šis Taisyklių punktas negali būti taikomas vien formaliai. Tiksli skaitiklio gedimo data ir kaip teisingai jis fiksavo rodmenis nuo ieškovės 2015 m. birželio 5-17 d. planinio patikrinimo, kai buvo fiksuotas 87 m3 sunaudoto šalto vandens kiekis momento, nėra žinoma. Kaip jau minėta šios nutarties 20 punkte, atsakovas nėra tos srities profesionalas ir negali vizualiai nustatyti, kad skaitiklis veikia tinkamai. Jis gali tik konstatuoti faktą, jog skaitiklio sparnuotė sukasi (nesisuka), o ar ji teisingai fiksuoja naudojamo vandens kiekį – tai jau ne jo kompetencijos klausimas. Kadangi ieškovė planinio patikrinimo metu skaitiklio gedimų nenustatė, laikytina, jog tuo metu jis veikė tinkamai ir fiksavo teisingus rodmenis, todėl yra logiška skaičiuoti atsakovo suvartoto vandens kiekį pagal savivaldybės patvirtintas normas būtent nuo planinio patikrinimo momento.
 1. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti sprendžiama dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo. Jei įrodymai neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimo, byloje galima konstatuoti įrodymų pakankamumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013). Nagrinėjamu atveju, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nepakanka įrodymų, iš kurių būtų galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog atsakovas realiai per vieną mėnesį išnaudojo 87 m3 vandens, už kurį ieškovė prašė priteisti ieškinyje nurodytą sumą. Pirmosios instancijos teismas analizavo ir vertino įrodymų visetą, jų reikšmę ir iš visumos skundžiamame sprendime padarė pagrįstas išvadas, teisingai paskaičiuodamas atsakovo sunaudoto vandens kiekį pagal savivaldybės patvirtintas sunaudoto vandens normas nuo ieškovės planinio patikrinimo 2015 m. 06 mėnesio (kaip numatyta Sutarties 2.8 punkte), nes būtent tuo momentu pati ieškovė, būdama savo srities profesionalė, nefiksavo jokių skaitiklio gedimų. Tai, kad teismas tam tikrus įrodymus ir faktus vertino kritiškai, kad nurodė motyvus, kurie nepalankūs vienai iš šalių, ar kad priėmė vienai iš šalių nepalankų sprendimą, nesudaro pagrindo pripažinti, kad teismo sprendimas yra nepagrįstas ir neteisingas.
 1. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisingas, naikinti jį apeliaciniame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo. Teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Šiaulių apylinkės teismo 2017 m. kovo 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai