Byla 2-1534-567/2012
Dėl sandorio pripažinimo iš dalies negaliojančiu, tretieji asmenys R. I., P. M., Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Monikai Stankevičienei, Gražinai Petrikienei, dalyvaujant ieškovo atstovui K. P., atsakovo ATEA, UAB atstovams advokatui R. S., advokato padėjėjai Vilmai Gaigalaitei ir V. V., atsakovo Statybos ir remonto UAB „SENOVĖ“ atstovui A. K., trečiajam asmeniui R. I. ir jo atstovei advokatei Aušrai Bračiulienei, uždarame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Bankrutavusios UAB „Instaliacinės technologijos“ ieškinį atsakovams ATEA, UAB ir Statybos ir remonto UAB „SENOVĖ“ dėl sandorio pripažinimo iš dalies negaliojančiu, tretieji asmenys R. I., P. M., Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Instaliacinės technologijos“ 2011-04-18 kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 t., b.l. 1-7), kurį 2011-11-02 patikslino (3 t., b.l. 192-199), prašydamas:

4- pripažinti negaliojančiais 2009-09-30 Susitarimo Nr. 2009.09.30/1, sudaryto tarp ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ ir atsakovų UAB „Senovė“ ir ATEA, UAB 1.3 p., 1.8 p., 1.9 p., 2.2 p., 2.3.1 p., 2.3.2 p., 3.3 p.,

5- taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „Instaliacinės technologijos“ iš atsakovo ATEA, UAB – 310000 Lt bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

6- taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „Instaliacinės technologijos“ iš atsakovo ATEA, UAB 171858,25 Lt sumą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo šios sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2010-09-15 Vilniaus apygardos teisme ieškovui BUAB „Instaliacinės technologijos“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirtas UAB „Vermosa“. Nutartis įsiteisėjo 2010-12-16. Vykdydamas LR Įmonių bankroto įstatyme numatytą įpareigojimą, administratorius nustatė, kad 2008-06-15 tarp ieškovo ir atsakovo ATEA, UAB buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. 072-08, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti subrangos darbus, o ieškovas įsipareigojo už juos sumokėti. 2008-06-16 tarp ieškovo ir atsakovo UAB „SENOVĖ“ buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 072-08, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti subrangos darbus, o UAB „SENOVĖ“ įsipareigojo už juos sumokėti. 2009-09-30 tarp ieškovo ir atsakovų buvo sudarytas Susitarimas Nr. 2009.09.30/1, pagal kurį ieškovas neatlygintinai perleido atsakovui ATEA, UAB visas iš 2008-06-16 Subrangos sutarties Nr. 072-08 kylančias ieškovo teises ir pareigas. Susitarime šalys konstatavo, jog atsakovas UAB „SENOVĖ“ yra skolingas ieškovui 511098,61 Lt, o ieškovas yra skolingas atsakovui ATEA, UAB, 565975,98 Lt. Šalys susitarė, kad atsakovas UAB „SENOVĖ“ 511098,61 Lt įsiskolinimą sumokės tiesiogiai ATEA, UAB. Nors šalys susitarime nurodė, kad UAB „SENOVĖ“ yra skolinga ieškovui 511098,61 Lt, tačiau ieškovo atsakovui UAB „SENOVĖ“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros bei UAB „SENOVĖ“ mokėjimo pavedimai ieškovui patvirtina, kad ginčijamo sandorio sudarymo dieną UAB „SENOVĖ“ buvo skolinga ieškovui 481858,25 Lt. Vykdydama susitarimą, UAB „SENOVĖ“ pervedė ATEA, UAB 310000 Lt. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, skolininko ir trečiųjų asmenų sudarytas sandoris turi būti pripažintas negaliojančiu, taikant actio Pauliana institutą, kai egzistuoja šių aplinkybių visuma: kreditorius turi galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, skolininkas sandorio sudaryti neprivalėjo, sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, trečiasis asmuo yra nesąžiningas arba ginčijamas sandoris yra neatlygintinas, nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas. Kreditorių galiojančias reikalavimo teises patvirtina 2011-07-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintas ieškovo kreditorių sąrašas bendrai 1242856,45 Lt sumai. Laikytina, kad sudaryti sandorių ieškovas neprivalėjo, nes nebuvo jokio įstatymo ar teismo sprendimo. Pagal 2009-12-31 balanso duomenis įmonės turtas 2008-12-31 sudarė 1157097 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 968760 Lt. 2008-12-31 BUAB „Instaliacinės technologijos“ buvo nemoki įmonė, kurios įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Ieškovas atkreipia dėmesį, jog ginčijamo sandorio sudarymo dieną, t.y. 2009-09-30, ieškovo kreditorių pradelstos skolos sudarė 1041884,76 Lt. Ginčijamo sandorio sudarymo metu BUAB „Instaliacinės technologijos“ nebuvo pajėgi atsiskaityti su visais kreditoriais dėl prastos finansinės būklės. Pagal 2008 m., 2009 m. balanso duomenis įmonė buvo faktiškai nemoki, todėl laikytina, kad BUAB „Instaliacinės technologijos“ žinojo, jog ginčijamas sandoris, sudarytas su atsakovais, pažeidžia kitų įmonės kreditorių interesus. Ginčijamas sandoris patvirtina, jog visoms šalims buvo žinoma sunki ieškovo finansinė būklė ir galimas nemokumas. Ieškovas ginčija sandorį ta apimtimi, kuria šalys susitarė, kad atsakovas UAB „SENOVĖ“ turi sumokėti 511098,61 Lt ne ieškovui, o atsakovui ATEA, UAB. Ginčijamo sandoriu 1.3 p. atsakovas UAB „SENOVĖ“ įsipareigojo įsiskolinimą atsakovui ATEA, UAB sumokėti iki 2010-02-28. Patenkinus ieškinį, taikant restituciją, ATEA, UAB privalėtų grąžinti atsakovui UAB „SENOVĖ“ 310000 Lt o atsakovas UAB „SENOVĖ“ grąžinti 310000 Lt ieškovui. Kadangi atsakovas iš dalies įvykdęs ginčijamą sandorį ir atsiskaitęs su ATEA, UAB, ieškovas prašo priteisti iš minėto atsakovo 310000 Lt. Kadangi atsakovas UAB „SENOVĖ“ pagal ginčijamą sandorį liko skolingas atsakovui ATEA, UAB 171858,25 Lt, patenkintus ieškinį, šią sumą atsakovas UAB „SENOVĖ“ privalėtų grąžinti ieškovui (LR CK 1.5 str. 1 d., 1.80 str. 1 d., 6.37 str. 2 d., 6.66 str. 1 d., 3 d., 6.145 str., 6.210 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p., 14 str. 3 d.).

7Atsakovas ATEA, UAB pateikė atsiliepimą į ieškinį ir jo patikslinimą, prašydamas (2 t., b.l. 7-22; 4 t., b.l. 41-58) ieškinį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias patvirtinančius dokumentus teismui pateiks iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Nurodė, kad 2008-06-16 UAB „SENOVĖ“ su UAB „Instaliacinės technologijos“ sudarė subrangos sutartį Nr. 08/06/16 dėl vaizdo stebėjimo, automobilių numerių atpažinimo ir veidų atpažinimo sistemų įrengimo bei derinimo darbų atlikimo objekte. 2008-06-15 UAB „Instaliacinės technologijos“ su UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“ sudarė Subrangos sutartį Nr. 072-08 dėl darbų minėtame objekte atlikimo. UAB „SENOVĖ“ buvo generalinis rangovas, o UAB „Instaliacinės technologijos“ – subrangovas, ATEA, UAB –subsubrangovas. Šioje grandinėje subrangovo ir subsubrangovo objekte atliekami darbai buvo generalinio rangovo ir užsakovo sudarytoje rangos sutartyje numatytų darbų dalis. Generalinis rangovas UAB „SENOVĖ“ buvo skolingas subrangovui BUAB „Instaliacinės technologijos“ 511098,61, o šis buvo skolingas subsubrangovui - ATEA, UAB - 565975,98 Lt. Realiai BUAB „Instaliacinės technologijos“ pagal sutartį ir subrangos sutartį susitarimo dienai neturėjo būti atlikusios darbų daugiau nei 254048,72 Lt sumai, o visas kitas gautas lėšas už atliktus darbus turėjo pervesti atsakovui ATEA, UAB, vis dėl to ieškovas šios tvarkos nesilaikė ir iš UAB „SENOVĖ“ gautas bei subrangovui ATEA, UAB už jo realiai atliktus darbus mokėtinas pinigų sumas pradėjo naudoti savo reikmėm. Atsakovas ATEA, UAB, negaudamas apmokėjimo už savo atliktus darbus, keletą kartų kreipėsi į subrangovą BUAB „Instaliacinės technologijos“, ragindamas jį atsiskaityti, tačiau atsiskaityta nebuvo. Subsubrangovas ATEA, UAB sutiko perimti sutartyje nustatytus darbus, t.y. dalį generalinio rangovo UAB „SENOVĖ“ ir užsakovo Užsienio reikalų ministerijos sutartyje numatytų darbų, susijusių su viešojo intereso tenkinimu, su sąlyga, kad generalinis rangovas UAB „SENOVĖ“ su subsubrangovu atsiskaitys tiesiogiai, t.y. apmokės už iki susitarimo dienos subsubrangovo ATEA, UAB atliktus darbus 511098,61 Lt. Ginčijamu susitarimu sandorio šalys siekė išvengti galimų didelių nuostolių, kurie galėjo kilti jei BUAB „Instaliacinės technologijos“ būtų nebegalėjusios vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį ir subrangos sutartį. Viena iš būtinųjų actio Pauliana taikymo sąlygų yra kreditoriaus teisių pažeidimas ginčijamu sandoriu. Skirtingai nei teigia ieškovas, atsakovo nuomone, susitarimu nebuvo pažeistos kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai. Ginčijamas susitarimas ne tik, kad nebuvo žalingas, bet, priešingai, naudingas visiems BUAB „Instaliacinės technologijos“ kreditoriams. Susitarimas sudarė sąlygas BUAB „Instaliacinės technologijos“ palankiausiu būdu nutraukti sutarties vykdymą ir iš to gauti didžiausią naudą, t.y. išvengti papildomų dar didesnių įsiskolinimų kreditoriams. Tai bendrovės finansinę padėtį galėtų tik pabloginti, o tuo pačiu būtų pažeidę visų bendrovės kreditorių teises ir interesus. Susitarimas leido BUAB „Instaliacinės technologijos“ išvengti papildomų finansinių įsipareigojimų. Viena iš atsakovo ATEA, UAB sąlygų, nustatančių susitarime prieš imantis vykdyti likusius darbus pagal sutartį, buvo ta, kad už faktiškai ATEA, UAB atliktus darbus UAB „SENOVĖ“ mokėjimą atliks tiesiogiai atsakovui ATEA, UAB. Nesant tokio UAB „SENOVĖ“ ir BUAB „Instaliacinės technologijos“ sutikimo, ATEA, UAB apskritai nebūtų sutikusi imtis tolesnių darbų pagal sutartį ir būtų nutraukusi subrangos sutartį bei papildomai pareikalavusi apie 100000 Lt delspinigių ir 710000 Lt nuostolių atlyginimo, viso 810000 Lt, dėl ko tiek BUAB „Instaliacinės technologijos“ finansinė padėtis, tiek visų jos kreditorių padėtis būtų tik pablogėjusi. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (2010-11-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2010) praktikoje pažymima, kad sprendžiant, ar ginčijami sandoriai pažeidžia kreditorių teises, būtina įvertinti įrodinėjimo pažeidimo pobūdį sandorio sudarymo metu egzistuojančiomis sąlygomis. Remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, matyti, kad nepaisant to, jog yra kreditorių, įstatymas nedraudžia skolininkui iki bankroto bylos iškėlimo sudaryti sandorius su vienu iš kreditorių, tenkinti vieno iš kreditorių reikalavimą, jeigu tai atitinka įprastą verslo praktiką, tokio sandorio būtinumą padiktuoja verslo logika. Ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ finansinė būklė pagal kartu su ieškiniu pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, buvo sunki ir 2008 m., ir 2009 m., ir 2010 m., tačiau bankrotas iškeltas 2010-09-15 nutartimi, o įsiteisėjo 2010-12-16. Ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ turto areštas, buvęs susitarimo metu, savaime nesudaro pagrindo manyti, kad susitarimas pažeis ar pažeidė ieškovo kreditorių teises. Tai patvirtina ir su ieškiniu pateikti dokumentai, iš kurių matyti, kad ieškovas su kreditoriumi UAB „Šviesos technologijos“ visiškai atsiskaitė, o su kreditoriumi UAB „Dogas“ atsiskaitė dalinai. Atsakovas teigia, jog teisinis pagrindas sudaryti susitarimą buvo konkurso rezultate sudaryta viešojo intereso elementą turinti darbų pirkimo sutartis tarp generalinio rangovo UAB „SENOVĖ“ ir užsakovo Užsienio reikalų ministerijos. Ginčijamo sandorio sudarymą lėmė faktiškai susiklosčiusios aplinkybės, kad iš esmės visus darbus, numatytus sutartyje turėjo atlikti būtent subrangovas ATEA, UAB, ir be kita ko, dalį darbų jis jau buvo atlikęs. Generalinio rangovo UAB „SENOVĖ“ subsubrangovui pervesta 511098,61 Lt suma nebuvo ir negalėjo būti BUAB „Instaliacinės technologijos“ turtas dėl to, kad ši pinigų suma buvo UAB „SENOVĖ“ turtas, mokėtina subsubrangovui ATEA, UAB, už realiai atliktus darbus. Restitucija nagrinėjamu atveju apskritai netaikytina, nes neatitinka LR CK 6.145 str. 1 d. nustatytų sąlygų net ir tuo atveju, jei teismas susitarimo 1.3, 1.8, 1.9 p. pripažintų negaliojančiais, restitucija neturėtų būti taikoma, nes jos taikymo rezultatas būtų lygus dabartinei esamai situacijai. Restitucija neatitiktų siekiamų kompensavimo tikslų ir būtų nesąžininga ATEA, UAB atžvilgiu. Atsakovas ATEA, UAB, susipažinęs su BUAB „Instaliacinės technologijos“ 2011-08-04 raštu pateiktais dokumentais, pastebėjo, jog vienas iš skolininkų yra UAB „Galando“, kuris ieškovui skolingas 284248,31 Lt sumą. Danske bankas yra bankrutuojančios bendrovės kreditorius su beveik 400000 Lt reikalavimo dydžiu. Atsakovas teigia, jog BUAB „Instaliacinės technologijos“ buvęs darbuotojas P. M. iš ieškovo lėšų įkūrė savo žmonos V. M. įmonę UAB „Galando“. Tuo tarpu Danske bankas paskola ieškovui BUAB „Instaliacinės technologijos“ suteikė trečiojo asmens P. M. interesais. Kreditoriaus Danske banko reikalavimai yra užtikrinti asmeninio P. M. turto įkeitimu 250000 Lt sumai. Ieškovas nevykdė savo įsipareigojimų, todėl Danske bankas pradėjo realizuoti įkeitimą (LR CK 1.5 str., 1.196 str., 6.66 str., LR CPK 47 str. 1 d., 93 str., 98 str., 111 str., 142 str. 2 d.,199 str. 1 d.).

8Atsakovas UAB „SENOVĖ“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (4 t., b.l. 172-179), prašydamas ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ ieškinį atmesti, civilinę bylą nagrinėti uždaruose teismo posėdžiuose, o bylos medžiagą pripažinti nevieša, siekiant apsaugoti valstybės ir tarnybos paslaptis bei nesukelti grėsmės nacionalinio saugumo interesams. Nurodė, kad atsakovas UAB „SENOVĖ“ laimėjo uždarą konkursą rekonstruoti Užsienio reikalų ministerijos pastatą ir su užsakovu pasirašė rangos sutartį. Atitinkamai atsakovas UAB „SENOVĖ“ atskirų darbų atlikimui sudarė subrangos sutartis su subrangovais. Vienas iš UAB „SENOVĖ“ subrangovų buvo BUAB „Instaliacinės technologijos“, su kuriuo 2008-06-16 buvo sudaryta Subrangos sutartus Nr. 08/06/16 dėl vaizdo stebėjimo, automobilių numerių atpažinimo ir veidų atpažinimo sistemų įrengimo ir derinimo darbų atlikimo – J. Tumo - Vaižganto g. 2, Vilniuje. Visa su konkurso ir rangos sutarčių sąlygomis susijusi informacija yra įslaptinta ir negali būti viešinama. Ši informacija, atsižvelgiant į jos pobūdį ir svarbą, yra riboto naudojimo. Generalinis rangovas UAB „SENOVĖ“ yra įsipareigojęs užtikrinti minėtos informacijos slaptumą. Nagrinėjamu atveju su konkursu ir rangos bei subrangos sutartimi susijusios informacijos slaptumas skirtas apsaugoti tarnybos paslaptis, susijusias su nacionaliniu saugumu. Paslaptis susijusi su nacionaliniu saugumu, todėl šios tarnybinės paslapties atskleidimas, pakenktų ne tik institucijos interesams, bet ir valstybės interesams. Bankroto administratorius neteisingai vertina trišalio susitarimo sąlygas, visiškai nesigilindamas į šio susitarimo pobūdį ir esmę. Trišalis susitarimas sudarytas su tikslu išspręsti tarp šios bylos šalių kilusius ginčus ir juos sureguliuoti taikiai, užkertant kelia bylinėjimuisi teismuose. Trišalis susitarimas buvo būtinas ir ieškovui UAB „Instaliacinės technologijos“, nes leido išvengti didelių nuostolių ir tuo pačiu įmonei toliau vykdyti savo ūkinę veiklą. Taip pat tik pagerino visų įmonės kreditorių galimybes sulaukti skolų atlyginimo. Tai, kad ieškovo įmonė aktyviai vykdė savo ūkinę veiklą 2009 m., 2010 m. bei planavo veiklą vykdyti toliau, patvirtina trišalio susitarimo sudarymo dieną ieškovo vadovu buvęs R. I.. Atsakovui UAB „SENOVĖ“ nekilo jokių abejonių dėl galimo UAB „Instaliacinės technologijos“ nemokumo, nes įmonė aktyviai vykdė stambius, perspektyvius projektus, rinkoje veikė sėkmingai, turėjo visus reikiamus sertifikatus ir leidimus, o tam tikri vėlavimai atsiskaityti su subrangovais, įvertinus ekonominio sunkmečio situaciją, buvo įprastas reiškinys. Vertinant trišalio susitarimo kontekstą, privalu įvertinti tai, kad rangos sutartis dėl darbų Užsienio reikalų ministerijos objekte sudaryta būtent su valstybės biudžetine įstaiga ir ši sutartis buvo sudaryta ekonominio sunkmečio sąlygomis. Užsakovui Užsienio reikalų ministerijai vėluojant apmokėti atsakovo UAB „SENOVĖ“ sąskaitas už atliktus darbus, vėlavo ir rangovo atsiskaitymai su subrangovais, taip pat ir su ieškovu UAB „Instaliacinės technologijos“. Užsakovas 2009 m. viduryje kreipėsi į rangovą dėl projekto įgyvendinimo stabdymo dėl sutrikusio finansavimo, patvirtindamas, jog jis deda visas įmanomas pastangas, kad greičiau išspręstų iškilusias problemas dėl lėšų stygiaus. Užsakovas ir rangovas sutarė, kad darbus vykdys dalimis pagal gaunamą finansavimą, ir už atliktus darbus bus atsiskaityta gavus apmokėjimą iš užsakovo. Ši informacija buvo žinoma ir subrangovui UAB „Instaliacinės technologijos“. 2009 m. pradžioje atsakovas ATEA, UAB įspėjo ieškovą ir informavo UAB „SENOVĖ“, kad toliau tęsiant nesąžiningus veiksmus, t.y. jeigu ieškovas iš atsakovo UAB „SENOVĖ“ gaudamas ribotas lėšas už atliktus darbus, naudos ne ieškovo subrangovams apmokėti už jų realiai atliktus darbus, bet kitiems su subrangos sutartimi nesusijusiems projektams ir veikloms finansuoti, subrangos sutartis su UAB „Instaliacinės technologijos“ bus nutraukta. UAB „Instaliacinės technologijos“ užbaigus savo darbų dalį, atsakovo UAB „SENOVĖ“ toliau mokami pinigai UAB „Instaliacinės technologijos“ pagal subrangos sutartį turėjo skirti vien subrangovui ATEA, UAB apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Tačiau ieškovui nesilaikant su subrangovu sudarytoje sutartyje nustatytos tvarkos dėl apmokėjimų už jo atliktus darbus ir pradėjus subrangovui skirtus pinigus nesąžiningai naudoti kitoms veikloms finansuoti, ieškovas pradėjo atlikinėti esminį sutarties su subrangovu pažeidimą. Dėl to ATEA, UAB įgijo teisę nutraukti subsubrangos sutartį ir pareikalauti nuostolių atlyginimo. Tuo metu atsakovui tapo akivaizdu, kad ieškovas nebus pajėgus toliau vykdyti subrangos sutarties be ATEA, UAB, pagalbos, jeigu ATEA, UAB nutrauktų su ieškovu sudarytą sutartį. Nusprendus nutraukti sutartį su UAB „Instaliacinės technologijos“ dėl pastarosios kaltės, ieškovui būtų kilusi civilinė atsakomybė, t.y. ieškovas privalėtų mokėti atsakovui UAB „SENOVĖ“ netesybas ir atlyginti kitus nuostolius. Trišalio susitarimo analizė patvirtina, kad šiuo susitarimu, kaip taikos sutartimi, išspręsti du ginčai: tarp UAB „SENOVĖ“ ir UAB „Instaliacinės technologijos“ ir tarp UAB „Instaliacinės technologijos“ ir ATEA, UAB. Šalys atsisakė viena kitos atžvilgiu reikšti pretenzijas ir reikalavimus dėl didelių sumų ir netesybų bei nuostolių atlyginimo, susitarta, jog kokiu būdu bus sureguliuoti ir tęsiami šalių tarpusavio santykiai dėl tolesnio jų sudarymo sutarčių vykdymo, nes ieškovas nebūtų pajėgus pats vykdyti subrangos sutarties, o jo tiesiogiai atliekamų darbų dalis bus baigta. Tuo būdu trišaliu susitarimu, kaip taikos sutartimi, taip pat kartu apsaugotas viešasis interesas ir užtikrintas nacionalinio saugumo tikslų vykdymas, kadangi trišaliame susitarime inter alia nustatyta, kad ATEA, UAB, toliau perima subrangovo teises ir pareigas pagal subrangos sutartį, įskaitant pareigas dėl garantinės ir pogarantinės Užsienio reikalų ministerijoje sumontuotos apsaugos įrangos priežiūros, tolesnio kitos apsauginės įrangos montavimo ir jos derinimo su jau sumontuota įranga. ATEA, UAB sutiko toliau tęsti darbus ir teikti jau sumontuotos įrangos garantinę ir pogarantinę priežiūrą bei atsisakyti pretenzijų ir reikalavimų ieškovui tik tokiu atveju, jei rangovas UAB „SENOVĖ“ už realiai ATEA, UAB atliktus darbus 511098,61 Lt sumą perves tiesiogiai ATEA, UAB, į jos nurodytą sąskaitą, kad tokiu būdu būtų išvengta galimų nesąžiningų UAB „Instaliacinės technologijos“ veiksmų subrangovo atžvilgiu, nes ieškovas iš UAB „SENOVĖ“ gaunamas lėšas už ATEA, UAB, atliktus darbus naudojo kitoms savo veikloms finansuoti. Tai buvo esminė trišalio susitarimo, kaip taikos sutartis sąlyga. Šalys susitarė dėl atskirų įskaitymo protokolų ir kitų dokumentų, patvirtinančių tarpusavio skolų įskaitymą. Trišalis susitarimas kvalifikuotinas kaip taikos sutartis, o bankroto administratoriaus ginčijamos trišalio susitarimo: 1.3, 1.8, 2.2, 2.31, 2.3.3, 3.3 p. sąlygos buvo esminės trišalio susitarimo nuostatos, be kurių šis susitarimas nebūtų sudarytas. Trišalio susitarimo negaliojimas taip pat reikštų, kad ATEA, UAB vėl atgautų teises reikšti pretenzijas ir reikalavimus UAB „Instaliacinės technologijos“ dėl didelių sumų netesybų ir nuostolių. Pritaikyti restituciją ir atkurti iki trišalio susitarimo buvusią padėtį neįmanoma. Teismo sprendimu negalima nustatyti neįmanomų vykdyti prievolių (LR CK 1.96 str., 6.66 str., 6.983 str.).

9Trečiasis asmuo R. I. pateikė atsiliepimą į ieškinį ir patikslintą ieškinį (3 t., b.l. 183-186; 4 t., b.l. 37-40), prašydamas ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2009-09-30 trišalis susitarimas Nr. 200909-30/1 dėl teisių ir pareigų pagal 2008-06-16 Subrangos sutartį Nr. 072-08 perleidimo ir dėl 2008-06-15 Subrangos sutarties Nr. 072-08 nutraukimo 1.3, 1.8 ir 1.9 p., nepažeidė kitų kreditorių interesų, o buvo būtinas, susiklosčius tam tikroms aplinkybėms. Ginčijamas susitarimas nepablogino įmonės mokumo, jis buvo sudarytas norint išvengti papildomų milžiniškų nuostolių ir galimų teisminių procesų. Teismas, nagrinėdamas bylą, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. 2008-06-16 buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. 08/06/16 tarp UAB „SENOVĖ“ ir UAB „Instaliacinės technologijos“. Objektas – Užsienio reikalų ministerija, darbų kaina su PVM - 4987159,29 Lt. 2008-06-15 buvo sudaryta Subrangos sutartis Nr. 072-08 tarp UAB „Sonex“, UAB „Instaliacinės technologijos“, Objektas – Užsienio reikalų ministerija, darbų kaina su PVM - 4639096,56 Lt. ATEA, UAB 2009-07-09, 2009-07-31 nusiuntė pranešimą ir įspėjo UAB „Instaliacinės technologijos“ dėl skolos išieškojimo, įskaitant delspinigius ir išlaidas skolos išieškojimui. 2009-09-30 tarp UAB „Instaliacinės technologijos, UAB „SENOVĖ“ ir ATEA, UAB buvo pasirašytas Susitarimas Nr. 2009-09-30/1 „Dėl teisių ir pareigų pagal 2008-06-15 Subrangos sutarties Nr. 072-08 nutraukimo“. Esant nelengvai ekonominei situacijai Lietuvoje, dėl galimai apsunkinto Užsienio reikalų ministerijos atsiskaitymo su genrangovu UAB „SENOVĖ“, UAB „Instaliacinės technologijos“ negalėjo savalaikiai pilnai atsiskaityti su ATEA, UAB. Vien teisminiai ginčiai neišspręstų tam laikui kilusių finansinių problemų, o tik apsunkintų visų trijų kompanijų veiklą. Minėtu laikotarpiu ir vėliau buvo vykdomi darbai ir galiojantys susitarimai tarp UAB „Instaliacinės technologijos“ ir UAB „Modesta“, UAB „Instaliacinės technologijos ir AB PST, UAB „Instaliacinės technologijos ir UAB „Olympic Casino Group Baltija“, UAB „Instaliacinės technologijos ir UAB „Inžinierinės idėjos“. UAB „Instaliacinės technologijos“ veiklos plane buvo numatyta galimybė praplėsti veiklą ir vystyti gyvenamųjų namų statybos projektą Pragiedrulių g. 39, Vilniuje. Projektui įgyvendinti buvo numatytas žemės sklypas 40 arų ploto. Ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ ieškinys pagal LR CK 6.66 str. nuostatas yra nepagrįstas ir atmestinas (LR CK 1.80 str.).

10Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (6 t., b.l. 161-164), prašydamas jį atmesti. Nurodė, kad susitarimo sudarymas buvo susijęs su 2008-03-14 Statybos rangos sutarties Nr. S14-10RN, sudarytos tarp atsakovo UAB „SENOVĖ“ ir Užsienio reikalų ministerijos, vykdymu. 2008-03-14 Statybos rangos sutartis Nr. S14-10RN buvo sudaryta, atlikus uždarąjį konkursą „Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos administracinių pastatų rekonstrukcijos darbų pirkimas“. Pirkimo tikslas sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Rangos sutarties tikslas taip pat neatsiejamai yra susijęs su viešuoju interesu, nes rangos sutarties rezultatas yra svarbus valstybės vykdymui Užsienio reikalų ministerijos pavestose valdymo srityse. Trečiasis asmuo pažymėjo, jog palaiko atsakovų argumentus, jog susitarimas yra nedalus, todėl ieškovo reikalavimų patenkinimas ir atitinkamų susitarimo nuostatų pripažinimas negaliojančiomis reikštų, kad negalioja visas susitarimas. Tokia situacija reikštų, kad ieškovas vėl įgytų pareigą vykdyti darbus pagal subrangos sutartį su UAB „SENOVĖ“, o ATEA, UAB, kuri yra Užsienio reikalų ministerijos sumontuotos įrangos tiekėjas, nebeturėtų pareigos toliau vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus BUAB „Instaliacinės technologijos“ ir užtikrinti sumontuotos įrangos garantinę priežiūrą, kas iš esmės yra reikšminga tinkamam rangos sutarties vykdymui ir kokybiško produkto pagal rangos sutartį gavimui. Pagal esamą situaciją BUAB „Instaliacinės technologijos“ nebūtų pajėgi toliau vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, o UAB „SENOVĖ“ turėtų ieškoti naujo subrangovo. Esant tokioms aplinkybėms, susitarimo pripažinimas negaliojančiu neigiamai paveiktų rangos sutarties vykdymą, prieštarautų viešajam interesui bei sukeltų neproporcingų padarinių. Pripažinus susitarimą negaliojančiu, tolesnis rangos sutarties vykdymas iš esmės komplikuotųsi, nes iškiltų techninio suderinamumo, garantinės priežiūros, atsakomybės problemos, dėl ko ženkliai padidėtų rangos sutarties vykdymo išlaidos ir nebūtų užtikrintas racionalus valstybės biudžeto lėšų naudojimas (LR CK 6.691 str.).

11Atsakovas ATEA, UAB pateikė prašymus (6 t., b.l. 99-119, 179-183) priteisti iš ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ 33033 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovui ATEA, UAB.

12Ieškinys atmestinas.

132006-06-08 Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos apsaugos skyrius pateikė UAB „SENOVĖ“ kvietimą Nr. (13)-3-15043 dalyvauti pirkimo procedūrose (4 t., b.l. 180-188) uždaro konkurso būdu dėl pastatų rekonstrukcijos.

142008-06-15 UAB „Instaliacinės technologijos“ ir „ATEA“, UAB (buvęs UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“) sudarė Subrangos sutartį Nr. 072-08, kuria UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“ įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pagal Techninį projektą parengti darbo projektą, jį suderinti bei patvirtinti su UAB „Vilprojektas“ projektuotojais, rangovu ir užsakovu (2 t., b.l. 19-35, ).

152008-06-16 UAB „SENOVĖ“ ir UAB „Instaliacinės technologijos“ sudarė Subrangos sutartį Nr. 08/06/16, darbų kaina 4987159,29 Lt (2 t., b.l. 29-36) dėl vaizdo stebėjimo, automobilių numerių atpažinimo ir veidų atpažinimo sistemų įrengimo ir derinimo darbų atlikimo objekte J. Tumo -Vaižganto g. 2, Vilniuje.

162009-01-26 ATEA, UAB išrašė UAB „Instaliacinės technologijos“ PVM sąskaitą - faktūrą serija AAA Nr. 0002092 - 671655,24 Lt sumai už atliktus darbus ir paslaugas pagal Sutarties Nr. 072-08 sausio mėn. pažymą (1 t., b.l. 77).

172009-01-23 UAB „Instaliacinės technologijos“ išrašė UAB „SENOVĖ“ PVM sąskaitą –faktūrą serija ITCH Nr. 00989 už statybos montavimo darbus - 766576,53 Lt (4 t, b.l. 1).

182009-02-23 UAB „Instaliacinės technologijos“ išrašė UAB „SENOVĖ“ PVM sąskaitą –faktūrą serija ITCH Nr. 01004 už statybos montavimo darbus - 206539,30 Lt (4 t, b.l. 2).

192009-03-12 ATEA, UAB išrašė UAB „Instaliacinės technologijos“ PVM sąskaitą - faktūrą serija AAA Nr. 0004180 73017,11 Lt sumai už atliktus darbus ir panaudotas medžiagas pagal 2009 m. vasario mėn. pažymą (1 t., b.l. 78).

202009-05-04 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (civilinė byla Nr. L2-12232-534/2009, b.l. 23-24), išnagrinėjęs kreditoriaus UAB „Šviesos technologijos“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nutarė areštuoti skolininkui UAB „Instaliacinės technologijos“ priklausantį turtą, o jo nesant - piniginės lėšas, esančias banko sąskaitose, 12116,55 Lt sumai, pavedant nutarties vykdymą kreditoriaus pasirinktam antstoliui. Minėta nutartis 2009-05-04 buvo įregistruota kaip laikinas dokumentas Turto arešto aktų registre (civilinė byla Nr. L2-12232-534/2009, b.l. 30-31) ir skolininkui UAB „Instaliacinės technologijos“ įteikta 2009-05-11 (civilinė byla Nr. L2-12232-534/2009 b.l. 32).

212009-05-20 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, išnagrinėjęs kreditoriaus UAB „Dogas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutarė kreditoriaus UAB „Dogas“ reikalavimo dėl 61975,88 Lt skolos priteisimo įvykdymui užtikrinti areštuoti skolininko UAB „Instaliacinės technologijos“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 61975,88 Lt sumai (civilinė byla Nr. L-13600-728/2009, b.l. 19), pavedant kreditoriaus pasirinktam antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą turtą. Minėta nutartis 2009-05-26 buvo įregistruota kaip laikinas dokumentas Turto arešto aktų registre (civilinė byla Nr. L-13600-728/2009, b.l. 25-26) ir skolininkui UAB „Instaliacinės technologijos“ įteikta 2009-06-01 (civilinė byla Nr. L-13600-728/2009, b.l. 23).

222009-07-09 UAB „ATEA“ pateikė UAB „Instaliacinės technologijos“ įspėjimą, primindamas, kad UAB „Instaliacinės technologijos“ neatsiskaitė su UAB „ATEA“ pagal sąskaitas –faktūras 2009-01-26, Nr. AAA0002092, 2009-03-12 Nr. AAA0004180 bendrai 744317,22 Lt sumai, 2009-07-31 pateikė paskutinį įspėjimą, reikalaudamas 576672,35 Lt sumokėti iki 2009-08-30 (2 t., b.l. 26-27).

232009-07-31 „ATEA“, UAB išrašė UAB „Instaliacinės technologijos“ PVM sąskaitą – faktūrą serija AAA Nr. 0012194 9303,63 Lt sumai už atliktus darbus ir panaudotas medžiagas pagal liepos mėn. pažymą (1 t., b.l. 79).

242009-05-21 UAB „Instaliacinės technologijos“ išrašė UAB „SENOVĖ“ PVM sąskaitą –faktūrą serija ITCH Nr. 01063 už statybos montavimo darbus -22742,42 Lt su PVM (4 t, b.l. 3).

252009-09-30 rašte nurodyta, jog BUAB „Instaliacinės technologijos“ skola darbuotojams sudaro 77324,02 Lt, o skola kitiems kreditoriams sudaro 964560,74 Lt. 2010-03-31 skola darbuotojams sudaro 140126,74 Lt, 2010-09-13 -175355,68 Lt (3 t., b.l. 9-13).

262009-09-30 UAB „SENOVĖ“, UAB „Instaliacinės technologijos“ ir UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“ sudarė Susitarimą Nr. 2009-09-30/1 dėl teisių ir pareigų pagal 2008-06-16 Subrangos sutartį Nr. 072-08 perleidimo ir dėl 2008-06-15 Subrangos sutarties Nr. 072-08 nutraukimo (1 t., b.l. 16-18, 6 t., b.l. 184-186).

27Pagal UAB „Instaliacinės technologijos“ 2010-12-31 balanso duomenis UAB „Instaliacinės technologijos“ turto vertė sudarė 962324, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1394622 Lt (2 t., b.l. 48).

282011-02-25 UAB „SENOVĖ“ pranešimu Nr. 53 pranešė BUAB „Instaliacinės technologijos“ administratoriui UAB „Vermosa“, jog pagal susitarimą Nr. 9009.09.30/1 UAB „SENOVĖ“ neturi įsipareigojimų BUAB „Instaliacinės technologijos“ (6 t., b.l. 170).

292011-05-18 ATEA, UAB pateikė pažymą apie galimus nuostolius, nurodydamas, jog ATEA, UAB nutraukus 2008-06-15 UAB „Instaliacinės technologijos ir UAB „Sonex identifikaciniai duomenys“ sudarytą subrangos sutartį Nr. 072-08 (sutarties vertė 4639096,56 Lt) dėl UAB „instaliacinės technologijos“ kaltės, ATEA, UAB nuostoliai 2009-09-30 dienai sudarytų 710000 Lt suma (2 t., 28).

302011 m. birželio mėn. užsakovo UAB „SENOVĖ“ ir rangovo ATEA, UAB pažymoje apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, suma apmokėjimui – 312348,62 Lt (4 t., b.l. 141).

312011 m. kovo mėn. užsakovo UAB „SENOVĖ“ ir rangovo ATEA, UAB pažymoje apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, suma apmokėjimui – 302127,62 Lt (4 t., b.l. 143).

322011-03-31 UAB „SENOVĖ“ ir ATEA, UAB pasirašė priėmimo-perdavimo aktus dėl vaizdo stebėjimo sistemos ir kitų vaizdo stebėjimo sistemos komponentų 29282,68 Lt sumai, 4635,86 Lt sumai, 1056,52 Lt sumai, 1141,37 Lt sumai, 3109,26 Lt sumai (4 t., b.l. 145149).

332011-06-16 UAB „Instaliacinės technologijos“ akcininkų sąrašas patvirtina, jog P. M. ir R. I., kaip UAB „Instaliacinės technologijos“ akcininkai, turėjo po 50 vnt. akcijų (2 t., b.l. 49).

342011-09-05 UAB „SENOVĖ“ ir ATEA, UAB atliko tarpusavio skolų suderinimą (3 t., b.l. 166).

35Teismas pažymi, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose būtų užtikrintas teisėtumas. Kita vertus, įstatymų leidėjas, nustatydamas sandorių negaliojimo pagrindus, siekia užtikrinti sandorių ir jų pagrindu susiklosčiusių civilinių teisinių santykių stabilumą. Taigi, sandorių negaliojimo institutas turi ir kitą paskirtį – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą, įgytų teisių ilgaamžiškumą ir jų gerbimą. Sandorio pripažinimas negaliojančiu be pakankamo teisinio pagrindo šiam stabilumo tikslui prieštarautų.

36LR CK 1.80 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.

37Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų skolininko veiksmų, kuriais mažinamas skolininko mokumas ir kartu mažinama kreditoriaus galimybė gauti visišką savo reikalavimo patenkinimą.

38Teismas pažymi, kad ieškinio pareiškime yra nurodomas materialinis teisinis reikalavimas – ieškinio dalykas. Ieškinį taip pat sudaro faktinio pobūdžio aplinkybės, kurių turinį ir apimtį lemia faktinės pažeidimo aplinkybės. Reikalavimas turi būti grindžiamas faktais, patvirtinančiais asmens turimą teisę ar interesą, taip pat faktais, patvirtinančiais asmens teisės ar intereso pažeidimą arba ginčijimą. Tai yra ieškinio pagrindas, kurį būtina įrodyti, todėl ieškinyje nurodžius tokio pažeidimo aplinkybes (faktinį pagrindą) bei pa(si)rinkus teisių gynimo būdą (ieškinio dalyką). Tai reiškia, kad teismas turi vertinti, ar ginčijamoje konkrečiai apibrėžtoje dalyje sandoris asmens teises ar interesus pažeidžia tiek, kad trukdo įgyvendinti jo subjektinę teisę ateityje, ir tokio asmens subjektinę teisę ginti tiek, kad visiškai būtų atkurta iki pažeidimo buvusi padėtis. Restitucijos taikymas kiekvienu konkrečiu atveju priklauso nuo konkrečios bylos aplinkybių. Nustatęs, kad restitucija taikytina, teismas turi nustatyti konkretų restitucijos būdą (CK 6.146 straipsnis).

39Apibrėždamas nedalomosios prievolės sampratą, įstatymų leidėjas nurodė, kad prievolė yra nedalomoji, jeigu jos dalykas dėl savo prigimties yra nedalus arba jeigu prievolės šalys susitarė dėl tokio jos įvykdymo būdo, kuriuo įvykdyti prievolę dalimis neįmanoma. Prievolės nedalumas reiškia, kad ji negali būti padalyta nei kreditoriams, nei skolininkams, nei jų įpėdiniams. Atsižvelgiant į vieną svarbiausių principų civilinėje teisėje – dispozityvumo principą, civilinės teisės turėtojas gali savo teisės atsisakyti. CK 6.25 straipsnio, reglamentuojančio nedalomąją prievolę, 4 dalis nurodo, kad nedalomosios prievolės kreditorius gali reikalauti įvykdyti visą prievolę. Kreditoriaus valią atsisakyti visos prievolės vykdymo iš karto gali riboti nebent prievolės dalyko prigimties savybės (CK 6.24 straipsnio 1 dalis).

40Aiškinant ginčijamo susitarimo šalių tikruosius ketinimus, turi būti remiamasi ne vien pažodiniu sandorio teksto aiškinimu, bet turi būti aiškinamos susitarimo sudarymo aplinkybės, jos tarpusavio sąlygų ir su ginčijamomis susitarimo dalimis susijusių kitų šalių sudarytų sutarčių, jeigu tokios buvo, ryšys ir reikšmė, aiškinami visi sutarties šalių veiksmai, jų tikrieji ketinimai, sudarant sandorį. Aiškinant ginčijamą susitarimą, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl jo sudarymo, šalių elgesį po jo sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes (CK 6.193 straipsnis), vertinant pagal protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus.

41Teismas konstatuoja, kad ginčijamas susitarimas ieškovo įmonės mokumo būklės nepablogino ir nepažeidė kitų ieškovo įmonės kreditorių interesų, nes užtikrino tolimesnę ieškovo įmonės veiklą ir leido išvengti papildomų didelių nuostolių ir naujų kreditorių, atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes. Teismas šį susitarimą pagal teisinę struktūrą ir turinį pripažįsta taikos sutartimi, nes toks trišalis susitarimas buvo naudingas visoms šalims. Ginčijamu susitarimu buvo užtikrintas nenutrūkstamas ir tęstinis projekto vykdymas, „ATEA“, UAB perimant ieškovo įmonės teises ir pareigas pagal sutartį su UAB „Senove“, tuo užtikrinant viešąjį interesą – objekte įrengiant vientisą, patikimą institucijos apsaugos sistemą, galimybę teikti tokios sistemos garantinės ir pogarantinės priežiūros paslaugas, racionaliai naudojant tam skirtas valstybės biudžeto lėšas. Ta aplinkybė, kad susitarimo 1.3 p. nustatyta, kad generalinis rangovas UAB „Senovė“ 511098,64 Lt įsiskolinimą subrangovui BUAB „Instaliacinės technologijos” sumokės tiesiogiai subsubrangovui „ATEA“, UAB iki 2010 m. vasario 28 d., o susitarimo 1.8 ir 1.9 punktuose nustatyta, kad BUAB „Instaliacinės technologijos” lieka skolingos „ATEA“, UAB 54877,37 Lt ir šią pinigų sumą įsipareigoja sumokėti ATEA“, UAB iki 2009 m. lapkričio 30 d., nepažeidė kitų ieškovo įmonės kreditorių interesų, nes susitarimo 1.4 punktu ATEA“, UAB įsipareigojo vykdyti sutartį dėl likusios įsipareigojimų dalies, o subrangos sutartis pagal susitarimo 1.6 punktą buvo nutraukta.

42Aplinkybės, kad 2009-05-04 nutartimi (civilinė byla Nr. L2-12232-534/2009, b.l. 23-24), 2009-05-20 nutartimi (civilinė byla Nr. L-13600-728/2009, b.l. 19) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, išnagrinėjęs kreditorių UAB „Šviesos technologijos“ ir UAB „Dogas“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nutarė kreditorių reikalavimams dėl 12116,55 Lt ir 61975,88 Lt skolos priteisimo įvykdymui užtikrinti areštuoti skolininko UAB „Instaliacinės technologijos“ turtą 12116,55 Lt ir 61975,88 Lt sumai, pavedant kreditorių pasirinktiems antstoliams surasti ir aprašyti areštuojamą turtą, kad šios nutartys buvo įteiktos UAB „Instaliacinės technologijos“ 2009-05-11 (civilinė byla Nr. L2-12232-534/2009 b.l. 32) ir 2009-06-01 (civilinė byla Nr. L-13600-728/2009, b.l. 23), savaime nesudaro teisinio pagrindo tenkinti ieškinį, nes formalus arešto uždėjimas, jo nekonkretizuojant ir neaprašant konkretaus turto nustatyta tvarka, o tik įregistruojant, kaip laikiną dokumento būseną Turto arešto aktų registre (civilinė byla Nr. L-13600-728/2009, b.l. 25-26), neužkirto kelio sudaryti ginčijamą sandorį, nes pagal byloje pateiktą 2009 metų balansą (1 t., b.l.40) ieškovo turtas sudarė 1347624 Lt sumą, todėl dalies nekonkretaus turto areštas bendrai 74092,43 Lt sumai, neturėjo teisinės reikšmės ginčijamo sandorio sudarymui, nes pritaikytos UAB „Instaliacinės technologijos“ laikinosios apsaugos priemonės dėl turto arešto apėmė tik 6 procentus viso balanse apskaityto turto. Pažymėtina, kad pagal Turto arešto aktų registro įstatymo 11 straipsnio nuostatas UAB „Instaliacinės technologijos“ turto areštas bendrai 74092,43 Lt sumai buvo įregistruotas laikinai, nenurodant išsamių duomenų apie konkretų areštuojamą turtą, ir byloje nėra duomenų, kad buvo atlikti turto arešto aktų pakeitimai arba papildomi turto arešto aktai, kuriuose nurodyti visi areštuotą turtą identifikuojantys duomenys, atsižvelgiant į tai, kad nutartys areštuoti turtą, kuriose nenurodyti išsamūs duomenys apie visą areštuojamą turtą ar jo dalį, laikino įregistravimo būsena galėjo būti panaikinama, tik antstoliui pateikus areštuoto turto apyrašą, sudarytą vykdant nutartį. Situacija, kai formaliai uždedamas areštas įmonės turto daliai, jo nekonkretizuojant, negali užkirsti kelio įmonei sudaryti sandorius ir vykdyti įprastinę ūkinę-komercinę veiklą.

43Viena iš atsakovo ATEA, UAB sąlygų, nustatančių susitarime prieš imantis vykdyti likusius darbus pagal sutartį, buvo ta, kad už faktiškai ATEA, UAB atliktus darbus UAB „SENOVĖ“ mokėjimą atliks tiesiogiai atsakovui ATEA, UAB. Nesant tokio UAB „SENOVĖ“ ir BUAB „Instaliacinės technologijos“ sutikimo, ATEA, UAB apskritai nebūtų sutikusi imtis tolesnių darbų pagal sutartį ir būtų nutraukusi subrangos sutartį bei papildomai pareikalavusi apie 100000 Lt delspinigių ir 710000 Lt nuostolių atlyginimo, viso 810000 Lt, dėl ko tiek BUAB „Instaliacinės technologijos“ finansinė padėtis, tiek visų jos kreditorių padėtis būtų tik pablogėjusi.

44Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas nedraudžia skolininkui iki bankroto bylos iškėlimo sudaryti sandorius su vienu iš kreditorių, tenkinti vieno iš kreditorių reikalavimą, jeigu tai atitinka įprastą verslo praktiką, tokio sandorio būtinumą padiktuoja verslo logika. Teismas nustatė, kad ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ finansinė būklė pagal kartu su ieškiniu pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, buvo sunki ir 2008 m., ir 2009 m., ir 2010 m., tačiau bankrotas buvo iškeltas 2010-09-15 nutartimi, o įsiteisėjo 2010-12-16. Tai, kad ieškovo įmonė aktyviai vykdė savo ūkinę veiklą 2009 m., 2010 m. bei planavo veiklą vykdyti toliau, patvirtina trišalio susitarimo sudarymo dieną ieškovo vadovu dirbęs R. I. (byloje trečiasis asmuo). Nagrinėjamu atveju galimas UAB „Instaliacinės technologijos“ nemokumas pagal formalius duomenis negalėjo užkirsti kelio sudaryti ginčijamą sandorį, nes rangos sutarties rezultatas buvo svarbus valstybės funkcijų vykdymui Užsienio reikalų ministerijai pavestose valdymo srityse.

45Teismas daro išvadą, kad ieškovas privalėjo sudaryti ginčijamą susitarimą, atsižvelgiant į LR nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo numatytas trečiajam asmeniui Užsienio reikalų ministerijai pavestas funkcijas, įrengiant vaizdo stebėjimo, automobilių numerių atpažinimo ir veidų atpažinimo sistemas objekte J. Tumo - Vaižganto g. 2, Vilniuje. Pažymėtina, kad UAB „Instaliacinės technologijos“ užbaigus savo darbų dalį, atsakovo UAB „SENOVĖ“ toliau mokami pinigai UAB „Instaliacinės technologijos“ pagal subrangos sutartį turėjo būti skirti vien subrangovui ATEA, UAB apmokėti už faktiškai atliktus darbus, todėl ieškovo įmonės ir jo kreditorių teisėti interesai ir teisės nebuvo pažeisti.

46Trišalio susitarimo sudarymo dieną ieškovo vadovu dirbęs R. I. (byloje trečiasis asmuo) patvirtino, kad ginčijamo sandorio sudarymo metu įmonė aktyviai vykdė stambius, perspektyvius projektus, rinkoje veikė sėkmingai, turėjo visus reikiamus sertifikatus ir leidimus, o tam tikri vėlavimai atsiskaityti su subrangovais, įvertinus ekonominio sunkmečio situaciją, buvo įprastas reiškinys.

47Teismas, vertindamas ginčijamo trišalio susitarimo kontekstą, konstatuoja, kad rangos sutartis dėl darbų Užsienio reikalų ministerijos objekte buvo sudaryta būtent su valstybės biudžetine įstaiga ekonominio sunkmečio sąlygomis. Užsakovui Užsienio reikalų ministerijai vėluojant apmokėti atsakovo UAB „SENOVĖ“ sąskaitas už atliktus darbus, vėlavo ir rangovo atsiskaitymai su subrangovais, taip pat ir su ieškovu UAB „Instaliacinės technologijos“.

48Teismas daro išvadą, kad buvo teisinis pagrindas sudaryti ginčijamą susitarimą, atsižvelgiant į tai, kad dėl uždaro konkurso sudaryta viešojo intereso elementą turinti darbų pirkimo sutartis tarp generalinio rangovo UAB „SENOVĖ“ ir užsakovo Užsienio reikalų ministerijos, turėjo užtikrinti nacionalinio saugumo interesus, rekonstruojant Užsienio reikalų ministerijos pastatą.

49Teismas pažymi, kad ginčijamo sandorio sudarymą lėmė faktiškai susiklosčiusios aplinkybės, kad iš esmės visus darbus, numatytus sutartyje turėjo atlikti būtent subrangovas ATEA, UAB, ir be kita ko, dalį darbų jis jau buvo atlikęs. Generalinio rangovo UAB „SENOVĖ“ subsubrangovui pervesta 511098,61 Lt suma nebuvo ir negalėjo būti BUAB „Instaliacinės technologijos“ turtas dėl to, kad ši pinigų suma buvo UAB „SENOVĖ“ turtas, mokėtina subsubrangovui ATEA, UAB, už realiai atliktus darbus. Restitucija nagrinėjamu atveju apskritai negalima, nes neatitinka LR CK 6.145 str. 1 d. nustatytų sąlygų, nes jos taikymo rezultatas būtų lygus dabartinei esamai situacijai, neatitiktų siekiamų kompensavimo tikslų ir būtų nesąžiningas ne tik abiejų atsakovų atžvilgiu, bet sukeltų grėsmę valstybės nacionaliniam saugumui (4 t., b.l. 180-188).

50Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčijamas susitarimas yra nedalus, daro išvadą, kad ieškovo reikalavimų patenkinimas ir atitinkamų susitarimo nuostatų pripažinimas negaliojančiomis reikštų, kad negalioja visas susitarimas. Tokia situacija sukurtų neigiamas teisines pasekmes, nes ieškovas, būdamas bankrutavusia įmone, vėl įgytų pareigą vykdyti darbus pagal subrangos sutartį su UAB „SENOVĖ“, o ATEA, UAB, kuri yra Užsienio reikalų ministerijos sumontuotos įrangos tiekėjas, nebeturėtų pareigos toliau vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus BUAB „Instaliacinės technologijos“ ir užtikrinti sumontuotos įrangos garantinę priežiūrą. Nurodytos aplinkybės iš esmės yra reikšminga tinkamam rangos sutarties vykdymui ir kokybiško produkto pagal rangos sutartį gavimui ir trečiojo asmens Užsienio reikalų ministerijos ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui.

51Ta aplinkybė, kad ieškovo kreditorių galiojančias reikalavimo teises patvirtina 2011-07-14 Vilniaus apygardos teismo nutartimi patvirtintas ieškovo kreditorių sąrašas bendrai 1242856,45 Lt sumai, nesuteikia jokių teisinių privilegijų ieškovui, nes formalus LR Įmonių bankroto įstatymo ir CK 6.66 str. 1 d., 3 d., 6.145 str. nuostatų taikymas prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams ir trečiojo asmens Užsienio reikalų ministerijos ir nacionalinio saugumo interesų užtikrinimui (LR nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas). Teismas daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą:

52- pripažinti negaliojančiais 2009-09-30 Susitarimo Nr. 2009.09.30/1, sudaryto tarp ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ ir atsakovų UAB „Senovė“ ir ATEA, UAB 1.3 p., 1.8 p., 1.9 p., 2.2 p., 2.3.1 p., 2.3.2 p., 3.3 p.,

53- taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „Instaliacinės technologijos“ iš atsakovo ATEA, UAB – 310000 Lt bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo ieškinio sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo,

54- taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „Instaliacinės technologijos“ iš atsakovo ATEA, UAB 171858,25 Lt sumą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo šios sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

55Teismas daro išvadą, kad ieškovui, kaip juridiniam asmeniui, atstovaujamam kvalifikuoto įmonės administratoriaus, yra keliami didesni rūpestingumo ir atidumo standartai, nes nagrinėjamu atveju atsakovai atskleidė visą reikalingą informaciją ginčijamo sandorio sudarymui ir byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą tenkinti ieškinį. Nagrinėjamoje byloje netenkinus ieškinio reikalavimų dėl ginčijamo sandorio dalių pripažinimo negaliojančiomis, nėra teisinio pagrindo taikyti restitucijos ieškovo prašomu būdu, nes ieškovas pateikė ieškinį, ginčydamas sandorio dalį formaliais pagrindais, nepateikdamas įrodymų, pagrindžiančių ieškinio pagrindą ir dalyką. Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 1.137 str., 1.80 str., 1.96 str., 6.6 str., 6.154 str., 6.156 str., 6.158 str., 6.983 str.; CPK 5 str. 7 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

56Atsakovo ATEA, UAB prašymas priteisti iš ieškovo BUAB „Instaliacinės technologijos“ 33033 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokatų teisines paslaugas tenkintinas iš dalies. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 1 d.), šių išlaidų dydis mažinamas nuo 33033 Lt sumos iki 5928 Lt sumos: Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalūs dydžiai pagal 7 p., 8.2 p., 8.16 p., 8.18 p., 9 p. nagrinėjamu atveju sudarė už atsakovo advokato teisines paslaugas teisme: atstovavimas teismo posėdžiuose 840 Lt (apskaičiuota 7 val. x 120 Lt (0,15 x 800 Lt=120 Lt); už atsiliepimą į ieškinį ir jo patikslinimą po 2400 Lt (3 x 800 Lt), už prašymus (3 t., b.l. 5-6; 6 t., b.l. 99-119, 179-183) 288 Lt (3 x 96 Lt (0,12 x 800 Lt= 96 Lt)).

57Ieškinį atmetus, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir jis įgijo pareigą atlyginti:

58- 5928 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo ATEA, UAB naudai;

59-

60202,85 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (1 t., 2 t., 3 t., 4 t., 6 t., b.l. 1 a.), valstybės naudai (LR CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 98 str.).

61Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

62Ieškinį atmesti.

63Priteisti iš Bankrutavusios UAB „Instaliacinės technologijos“ (j.a.k. 125999161) 5928 Lt bylinėjimosi išlaidų ATEA, UAB naudai.

64Priteisti iš Bankrutavusios UAB „Instaliacinės technologijos“ (j.a.k. 125999161) 202,85 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

65Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Monikai... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas BUAB „Instaliacinės technologijos“ 2011-04-18 kreipėsi į... 4. - pripažinti negaliojančiais 2009-09-30 Susitarimo Nr. 2009.09.30/1, sudaryto... 5. - taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „Instaliacinės... 6. - taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „Instaliacinės... 7. Atsakovas ATEA, UAB pateikė atsiliepimą į ieškinį ir jo patikslinimą,... 8. Atsakovas UAB „SENOVĖ“ pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (4... 9. Trečiasis asmuo R. I. pateikė atsiliepimą į ieškinį ir patikslintą... 10. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pateikė... 11. Atsakovas ATEA, UAB pateikė prašymus (6 t., b.l. 99-119, 179-183) priteisti... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. 2006-06-08 Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos apsaugos... 14. 2008-06-15 UAB „Instaliacinės technologijos“ ir „ATEA“, UAB (buvęs... 15. 2008-06-16 UAB „SENOVĖ“ ir UAB „Instaliacinės technologijos“ sudarė... 16. 2009-01-26 ATEA, UAB išrašė UAB „Instaliacinės technologijos“ PVM... 17. 2009-01-23 UAB „Instaliacinės technologijos“ išrašė UAB „SENOVĖ“... 18. 2009-02-23 UAB „Instaliacinės technologijos“ išrašė UAB „SENOVĖ“... 19. 2009-03-12 ATEA, UAB išrašė UAB „Instaliacinės technologijos“ PVM... 20. 2009-05-04 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (civilinė byla Nr.... 21. 2009-05-20 nutartimi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas, išnagrinėjęs... 22. 2009-07-09 UAB „ATEA“ pateikė UAB „Instaliacinės technologijos“... 23. 2009-07-31 „ATEA“, UAB išrašė UAB „Instaliacinės technologijos“ PVM... 24. 2009-05-21 UAB „Instaliacinės technologijos“ išrašė UAB „SENOVĖ“... 25. 2009-09-30 rašte nurodyta, jog BUAB „Instaliacinės technologijos“ skola... 26. 2009-09-30 UAB „SENOVĖ“, UAB „Instaliacinės technologijos“ ir UAB... 27. Pagal UAB „Instaliacinės technologijos“ 2010-12-31 balanso duomenis UAB... 28. 2011-02-25 UAB „SENOVĖ“ pranešimu Nr. 53 pranešė BUAB „Instaliacinės... 29. 2011-05-18 ATEA, UAB pateikė pažymą apie galimus nuostolius, nurodydamas,... 30. 2011 m. birželio mėn. užsakovo UAB „SENOVĖ“ ir rangovo ATEA, UAB... 31. 2011 m. kovo mėn. užsakovo UAB „SENOVĖ“ ir rangovo ATEA, UAB pažymoje... 32. 2011-03-31 UAB „SENOVĖ“ ir ATEA, UAB pasirašė priėmimo-perdavimo aktus... 33. 2011-06-16 UAB „Instaliacinės technologijos“ akcininkų sąrašas... 34. 2011-09-05 UAB „SENOVĖ“ ir ATEA, UAB atliko tarpusavio skolų suderinimą... 35. Teismas pažymi, kad sandorių negaliojimo instituto paskirtis – siekti, kad... 36. LR CK 1.80 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms... 37. Actio Pauliana instituto paskirtis – ginti kreditorių nuo nesąžiningų... 38. Teismas pažymi, kad ieškinio pareiškime yra nurodomas materialinis teisinis... 39. Apibrėždamas nedalomosios prievolės sampratą, įstatymų leidėjas nurodė,... 40. Aiškinant ginčijamo susitarimo šalių tikruosius ketinimus, turi būti... 41. Teismas konstatuoja, kad ginčijamas susitarimas ieškovo įmonės mokumo... 42. Aplinkybės, kad 2009-05-04 nutartimi (civilinė byla Nr. L2-12232-534/2009,... 43. Viena iš atsakovo ATEA, UAB sąlygų, nustatančių susitarime prieš imantis... 44. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas nedraudžia skolininkui iki bankroto... 45. Teismas daro išvadą, kad ieškovas privalėjo sudaryti ginčijamą... 46. Trišalio susitarimo sudarymo dieną ieškovo vadovu dirbęs R. I. (byloje... 47. Teismas, vertindamas ginčijamo trišalio susitarimo kontekstą, konstatuoja,... 48. Teismas daro išvadą, kad buvo teisinis pagrindas sudaryti ginčijamą... 49. Teismas pažymi, kad ginčijamo sandorio sudarymą lėmė faktiškai... 50. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčijamas susitarimas yra nedalus, daro... 51. Ta aplinkybė, kad ieškovo kreditorių galiojančias reikalavimo teises... 52. - pripažinti negaliojančiais 2009-09-30 Susitarimo Nr. 2009.09.30/1, sudaryto... 53. - taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „Instaliacinės... 54. - taikyti restituciją ir priteisti ieškovui BUAB „Instaliacinės... 55. Teismas daro išvadą, kad ieškovui, kaip juridiniam asmeniui, atstovaujamam... 56. Atsakovo ATEA, UAB prašymas priteisti iš ieškovo BUAB „Instaliacinės... 57. Ieškinį atmetus, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi... 58. - 5928 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovo ATEA, UAB naudai;... 59. -... 60. 202,85 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 61. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,... 62. Ieškinį atmesti.... 63. Priteisti iš Bankrutavusios UAB „Instaliacinės technologijos“ (j.a.k.... 64. Priteisti iš Bankrutavusios UAB „Instaliacinės technologijos“ (j.a.k.... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...