Byla 2-2540-901/2012
Dėl skolos priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,

2sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Gelvora“ atstovui advokatui M. B.,

4atsakovo T. C. atstovei advokatei D. M.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“ ieškinį atsakovui T. C. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

6Ieškovas UAB „Gelvora“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo priteisti iš atsakovo T. C. 1370,00 Lt skolos, 1348,08 Lt delspinigių, 562,53 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1-3, 64-65 b.l.). Ieškovas nurodė, kad 2001-07-20 UAB „Tele2“ ir atsakovas sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. A8371789-4.3-1142, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui atsižvelgiant į joje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, už kurias atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų pilnai neapmokėjo iki šiol ir liko skolingas prašomą priteisti sumą. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal UAB „Tele2“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų nėra įvykdęs iki šiol. Ieškovo atstovas ieškinio reikalavimus teismo posėdžio metu palaikė, pažymėjo, kad atsakovas, sudarydamas sutartį su UAB „Tele2“, turėjo dalinį veiksnumą ir galėjo sudaryti įstatymo numatytus sandorius, kurie lėmė disponavimą savo lėšomis ir pareigą pats atsakyti už savo prievoles, be to atsakovui iki pilnametystės buvo likę tik pusantro mėnesio. Ieškovo atstovas savo reikalavimą dėl tokio netesybų dydžio grindžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (bylos Nr. 3K-3-503/2007, Nr. 3K-7-304/2007 ir Nr. 3K-7-409/2010), pagal kurią delspinigių dydis negali būti ribojamas 0,02 proc. kaip kad buvo pagal ankstesnę teismų praktiką. Apmokėdamas sąskaitas atsakovas sandorį patvirtino bei iš dalies jį įvykdė, todėl netenka teisės sandorį ginčyti. Sandoris nepažeidžia viešosios tvarkos ir moralės, išreikštas įstatyme numatyta forma, o sandorio šalių valios išraiška atitinka tikrąją šalių valią.

7A. T. C. su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti (58-59, 77-78 b.l.). Nurodė, kad Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis Nr. A8371789-4.3-1142 tarp UAB „Tele2“ ir T. C. buvo sudaryta 2001-07-20, t.y. atsakovui būnant nepilnamečiu (17 m.). Tėvų sutikimas, kuris turėjo būti rašytinis atsižvelgiant į šio sandorio formą, nebuvo duotas nei sutarties sudarymo metu nei po jos sudarymo, todėl laikytina, kad sudarant sutartį buvo pažeistos imperatyvios įstatymo normos. Sandoris, sudarytas asmens nuo 14 m. iki 18 m., yra niekinis ir negaliojantis, todėl negali būti patvirtintas. Pažymėjo, kad atsakovo ir UAB „Tele2“ sudarytas sandoris nelaikomas „smulkiu buitiniu sandoriu“. Be to, nebuvo atsiskaitoma grynaisiais pinigais iš karto. Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad, sutartis buvo sudaryta 2001-07-20 d.; po 11 dienų, t.y. atsakovui dar būnant nepilnamečiu, jau buvo išrašyta sąskaita, kurios suma 51,16 Lt. Nuo pat pradžių atsakovas sąskaitų pilnai neapmokėto, kaupės skola, kuri sudaro tokią sumą, kurią reikalauja priteisti ieškovas. Atsakovas ryšio paslaugomis net nesinaudojo, nes išvyko į užsienį, tačiau jam vis tiek kas mėnesį būdavo pateikiamos 40 Lt sąskaitos vien abonentinio mokesčio. Tai neatitinka ne tik įstatymo nuostatų, bet ir protingumo kriterijų. 2009-03-31 ieškovui UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašius reikalavimo į atsakovo skolą perleidimo sutartį atsakovas apie tokią sutartį nebuvo informuotas, laikoma, kad pranešimą apie reikalavimo perleidimą atsakovas gavo kartu su ieškiniu šioje byloje, todėl atsikirtimai reiškiami UAB „Gelvora“. Atsakovo mama sužinojo apie sandorį tik gavus procesinius dokumentus šioje byloje, žinių apie tėvą neturi. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai neprotingai dideli.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2001 m. liepos 20 d. UAB „Tele2“ ir atsakovas T. C. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį Nr. A8371789-4.3-1142, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui atsižvelgiant į joje numatytus terminus ir sąlygas suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, už kurias atsakovas įsipareigojo sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (15-17, 19 b.l.). UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras (22-35, 81-118 b.l.). 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal UAB „Tele2“ išrašytas PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (5-8, 40 b.l.). Ieškovo atstovo teigimu atsakovui yra tinkamai pranešta apie reikalavimo perleidimą, šiam registruotu paštu išsiunčiant pranešimą dėl reikalavimo perleidimo, kuriuo pareikalauta įvykdyti skolinius įsipareigojimus (21 b. l.), tačiau atsakovas visos skolos iki šiol nesumokėjo - per visą laiką kaip patvirtino pradinis kreditorius padaryti tik du mokėjimai 2001-08-10 41,16 Lt ir 2001-10-01 108,33 Lt - ir ieškovui už paslaugas yra skolingas 1370,00 Lt (38, 65, 66 b. l.). Šią skolą atsakovas pripažino 2004-08-14 pasirašydamas Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutarties priedą, kuriuo prašoma nutraukti sutartį (18 b.l.).

10Byloje kilo ginčas, ar atsakovas T. C., gim. 1983-09-08, 2001-07-20 sudarydamas Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“ tokio sandorio sudarymui turėjo civilinį veiksnumą tokiam sandoriui sudaryti, kadangi kaip vėliau paaiškėjo šią sutartį jis sudarė likus pusantro mėnesio iki jam sukankant 18 metų (15, 20 b.l.). Šalių atstovai pripažino, kad atsakovo tėvų rašytinis sutikimas tiek minėto sandorio sudarymo metu, tiek vėliau nebuvo gautas. Atsakovo atstovės teigimu tai nėra smulkus buitinis sandoris ir tokiu atveju atsižvelgiant į šio sandorio formą buvo būtinas rašytinis tėvų sutikimas, kuris nebuvo duotas nei sutarties sudarymo metu, nei po jos sudarymo, todėl laikytina, kad sudarant sutartį buvo pažeistos imperatyvios įstatymo normos, todėl sandoris, sudarytas asmens nuo 14 m. iki 18 m., yra niekinis ir negaliojantis, šis sandoris vėliau negali būti patvirtintas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 1.78 str., 2.8 str. 1 d.). Ieškovo atstovo manymu atsakovas sandorį sudarė turėdamas tam veiksnumą, kadangi tai smulkus sandoris dėl telekomunikacinių paslaugų teikimo, kurio sudarymui nebuvo būtinas atsakovo tėvų pritarimas. Ieškovo atstovas pažymėjo, kad tai nebuvo transporto priemonės ar nekilnojamo turto įsigijimo sandoris, be to, atsakovas, jau sulaukęs pilnametystės, pasirašė sutarties priedą, kur nurodytas skolos dydis, taigi atsakovas sandorį ir nurodyto dydžio skolą pagal sandorį pripažino, todėl byloje negali būti ginčo dėl šios sumos, ginčas gali būti tik dėl netesybų dydžio. Iš dalies apmokėdamas sąskaitas atsakovas sandorį patvirtino bei iš dalies jį įvykdė, todėl netenka teisės sandorį ginčyti.

11CK 2.8 str. 2 d. apibrėžia nepilnamečių asmenų nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, civilinį veiksnumą, - be šio kodekso 2.7 straipsnio 3 dalyje numatytų teisių - savarankiškai sudaryti smulkius buitinius sandorius, sandorius, susijusius su asmeninės naudos gavimu neatlygintinai, taip pat sandorius, susijusius su savo uždirbtų lėšų, atstovų pagal įstatymą ar kitų asmenų suteiktų lėšų panaudojimu, jeigu šiems sandoriams nėra nustatyta notarinė ar kita speciali forma, tokie asmenys taip pat turi teisę savarankiškai disponuoti savo pajamomis bei turtu, įgytu už šias pajamas, įgyvendinti autorių teises į savo kūrinius, išradimus, pramoninį dizainą, taip pat sudaryti kitus smulkius buitinius sandorius.

12Ar atsakovo sandorį su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“ dėl mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugų teikimo galima laikyti smulkiu buitiniu sandoriu yra vertinimo dalykas, kadangi civiliniame kodekse nėra pateiktas šios sąvokos išaiškinimas, be to, šiuo klausimu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nėra suformavęs praktikos. Civilinio kodekso komentare dėl 2.7 straipsnio (Nepilnamečių iki keturiolikos metų veiksnumas) nurodyta, kad „smulkūs buitiniai sandoriai“ apima maisto produktų, kanceliarinių prekių, knygų, laikraščių įsigijimą, kai sandorio suma nėra didelė ir atsiskaitoma grynaisiais pinigais iš karto, sudarant sandorį (civilinio kodekso komentaro, II knyga, p. 31). Teisės doktrina šiuo klausimu gali būti tik kaip pagalbinė priemonė vertinant ir aiškinant sandorį, tačiau teismas nėra įpareigotas šiais išaiškinimais vadovautis ir tiesiogiai remtis sprendime. Tačiau bet kokiu atveju nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų veiksnumas sudarant civilinius sandorius yra daug platesnis nei nepilnamečių iki keturiolikos metų, kadangi tokie asmenys jau yra dalinai veiksnūs ir gali sudaryti be tėvų sutikimo daug daugiau smulkių buitinių sandorių, kurių sudarymo prasmę ir turinį šie asmenys jau suvokia (pvz., kad už naudojimąsi tam tikromis daugelio žmonių įprasto gyvenimo paslaugomis (telefonas, kabelinė televizija, internetas ir pan.) reikia atsiskaityti), taip pat jie supranta, kad nevykdydami įsipareigojimų atsiskaityti pagal sutartį, šią pažeidžia ir kad skolas už paslaugas vis tiek reikės apmokėti. Atsakovas buvo aiškiai išreiškęs savo pageidavimą sudaryti sutartį dėl mobiliojo telefono paslaugų gavimo, po sutarties pasirašymo gautas sąskaitas faktūras iš dalies apmokėdavo, tuo pripažindamas sandorį, be to, jau gerokai po to kai sulaukė pilnametystės pasirašė sandorio priedą, kur nurodytas konkretus jo skolos pradiniam kreditoriui dydis ir kad sutartį prašoma nutraukti; šios sutarties galiojimo neginčijo iki šiol. Įvertinus visas minėtas aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad buvo susitarta dėl įprastų dažnai gyvenime daugelio žmonių naudojamų paslaugų, kurių prasmę šiuolaikiniam jaunimui nėra sudėtinga suvokti, teismo vertinimu atsakovo su pradiniu kreditoriumi sudaryta paslaugų sutartis dėl mobiliojo telefono yra smulkus buitinis sandoris (CPK 185 str.). Sandoris nepažeidžia viešosios tvarkos ir moralės, išreikštas įstatyme numatyta forma, o sandorio šalių valios išraiška atitinka tikrąją šalių valią. Pažymėtina, kad atsakovas sudarė minėtą sandorį beveik turėdamas visišką civilinį veiksnumą (CK 2.5 str. 1 d.), be to, nei atsakovas, nei jo tėvai ar kiti suinteresuoti asmenys iki šiol šio sandorio neginčijo teismine tvarka (šioje byloje taip pat nebuvo pareikštas atitinkamas priešieškinys), atsakovas jau sulaukęs pilnametystės, pasirašė sutarties priedą, kur nurodytas skolos dydis, tuo sandorį ir nurodyto dydžio skolą pripažindamas. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų patys atsako pagal savo sutartines prievoles (CK 2.8 str. 5 d.), asmenys taip pat atsako už savo prievoles, kurios kyla iš sutarčių, kurias jie dar būdami nepilnamečiai sudarė turėdami tam civilinį veiksnumą, ir sulaukus pilnametystės.

13Pradinis kreditorius vykdė savo pareigas pagal sutartį tinkamai - užtikrino sutartų paslaugų teikimą (dėl to byloje nėra ginčo), tuo tarpu atsakovas savo pareigų neįvykdė - nesumokėjo už suteiktas mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, 1370 Lt dydžio skolą pripažino, pasirašydamas priedą prie sutarties praėjus trims metams po sutarties sudarymo ir tik tada paprašė nutraukti sutartį (18 b.l.). Kad tokio dydžio yra įsiskolinimas tiek pradiniam kreditoriui tiek ir jo teisių ir pareigų perėmėjui (ieškovui) neginčijo ir atsakovo atstovė.

14Pradinis kreditorius turėjo teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, tačiau skolininkui apie tokį perleidimą turėjo būti pranešta (CK 6.101 str. 1 d., 6.109 str.). Perleidus įsiskolinimą naujam kreditoriui, skolininkui atsiranda prievolė šią skolą grąžinti pradinio kreditoriaus teisių ir pareigų perėmėjui. Teismas nesutinka su atsakovo atstovės teiginiais, kad apie skolos, kurią atsakovas pripažino, perleidimą ieškovui atsakovas sužinojo tik gavęs iš teismo sprendimą, kadangi ieškovas, įvykdydamas civilinio kodekso reikalavimus tokį pranešimą išsiuntė sutartyje numatytu atsakovo gyvenamosios vietos adresu, atsakovas nebuvo pranešęs pradiniam kreditoriui apie jo gyvenamosios vietos pasikeitimą, Gyventojų registro duomenimis atsakovas savo išvykimo į užsienį nebuvo deklaravęs (15, 21, 54 b.l.), išvykimą į užsienį patvirtinančių rašytinių įrodymų nepateikė, atsakovas nedėjo jokių pastangų likviduoti skolą, apie kurią jis žinojo daug metų. Kadangi atsakovas sudarė ginčo sutartį su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“, kuri savo reikalavimą perleido ieškovui, kaip šalių atstovai patvirtino tiek ši sutartis, tiek perleidimo sutartys yra galiojančios, be to šiai sutarčiai atsakovo tėvai pritarti neprivalėjo, kadangi tokios sutarties sudarymui atsakovas turėjo veiksnumą, todėl ieškovas neturėjo pareigos pranešti atsakovo motinai ar tėvui apie reikalavimo perleidimą, kuris įvyko jau atsakovui turint visišką veiksnumą.

15Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku (CK 6.38 str. 1d., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str.), todėl iš atsakovo ieškovui priteistina nesumokėta 1370,00 Lt skola.

16Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.256 str. 2 d.). Laiku nesumokėjęs sąskaitų, atsakovas sutartimi buvo įsipareigojęs mokėti ieškovui 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos (Sutarties 6.5 p., 17 b.l.). Šiuo pagrindu ieškovas reikalauja iš atsakovo 1348,08 Lt delspinigių (38, 64-65 b. l.). Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą, pabrėžtina, kad pagal CK 6.73 str. teismas turi teisę ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti, tačiau tuo pačiu nepažeidžiant sutarčių laisvės principo (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, paskaičiuota delspinigių suma beveik lygi pagrindinei skolai, atsižvelgiant į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, laikytina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, yra neprotingai didelės netesybos (CK 6.258 str. 3 d.). Teismas turi teisę ir pareigą pašalinti esminę šalių nelygybę (Lietuvos Aukščiausiasis Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007). Ieškovas delspinigius apskaičiuoja net už 984 dienas. Delspinigių priteisimas už tokį ilgą laikotarpį sąlygotų situaciją, jog ieškovas galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis ir tyčia nesikreipti į teismą siekiant apginti savo pažeistas teises. Be to, manytina, jog ieškovas ir jo teisių perėmėjas ilgą laiką (naujasis kreditorius daugiau nei tris metus po reikalavimo perleidimo sutarties pasirašymo) nesikreipdami į teismą nemanė, jog jo teisės yra pažeidžiamas, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo už 984 dienų nėra objektyvių aplinkybių pagrįstas. Nors byloje nustatyta, kad atsakovas tinkamai neįvykdė paslaugų sutarties, tačiau ši aplinkybė, įvertinus teismo aukščiau išvardintas priežastis, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų kontekste nėra vertintina kaip objektyviai svarbi ir suteikianti pagrindą ieškovui nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių. Dėl paminėtų priežasčių delspinigiai mažintini iki 246,60 Lt, t. y. paskaičiuotini už 180 dienų laikotarpį, kuris laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius. Todėl šioje ieškinio dalyje ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, delspinigių suma mažintina iki 246,60 Lt. Reikia pastebėti, kad ieškovas, atsižvelgdamas į teismo pastabas priimant ieškinį, savo ieškinio reikalavimą dėl netesybų priteisimo buvo sumažinęs praktiškai iki tokios pat sumos, kurį vėliau nepagrįstai vėl padidino (1-3, 42-43, 45, 46, 64-65 b.l.).

17Ieškovas taip pat prašo priteisti 562,53 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (1-3, 39 b.l.). Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro pranešimai Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nenurodo minėtų išlaidų apskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos (CPK 178 str.). Pažymėtina, kad ieškovo vykdomai veiklai būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovo tiesioginei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 str. 4 d. 3 p. nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl 562,53 Lt išlaidų priteisimo atmestinas.

18Kadangi atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų įstatymines palūkanas nuo visos priteistos 1616,60 Lt sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2012-04-02 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas iš antrosios šalies priteisia proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1 d., 2 d.). Ieškovo ieškinys patenkintas 49,28 proc., todėl iš atsakovo ieškovui priteisina atitinkamai 48,29 Lt žyminio mokesčio, 336,55 Lt ieškovo atstovo patirtų kelionės išlaidų vykstant į teismo posėdžius, viso 384,84 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d., 4, 73 b.l.).

20Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovo proporcingai atmestų reikalavimų daliai atsakovo naudai priteistina 202,88 Lt atstovavimo išlaidų (CPK 98 str. 1 d.). Iki bylos išnagrinėjimo iš esmės ieškovo atstovas ieškovo atstovavimo išlaidas pagrindžiančių dokumentų teismui nepateikė.

21Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (21,75 Lt) iš šalių priteistinos proporcingai patenkintų/atmestų reikalavimų daliai: iš ieškovo 11,03 Lt, iš atsakovo 10,72 Lt (CPK 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263 str.-270 str., teismas

Nutarė

23Ieškinį tenkinti iš dalies.

24Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, į.k. 125164834, iš atsakovo T. C., a.k. ( - ) 1370,00 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus septyniasdešimt litų) skolos, 246,60 Lt (du šimtus keturiasdešimt šešis litus, 60 centų) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 1616,60 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-04-02) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 384,84 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt keturis litus, 84 centus) bylinėjimosi išlaidų.

25Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.

26Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k. 125164834, atsakovo T. C., a.k. ( - ) naudai 202,88 Lt (du šimtus du litus, 88 centus) atstovavimo išlaidų.

27Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k. 125164834, 11,03 Lt (vienuolika litų, 03 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

28Priteisti iš atsakovo T. C., a.k. ( - ) 10,72 Lt (dešimt litų, 72 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

29Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė,... 2. sekretoriaujant Virginijai Matiušovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Gelvora“ atstovui advokatui M. B.,... 4. atsakovo T. C. atstovei advokatei D. M.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Ieškovas UAB „Gelvora“, patikslinęs ieškinio reikalavimus, prašo... 7. A. T. C. su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti (58-59, 77-78... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2001 m. liepos 20 d. UAB „Tele2“ ir... 10. Byloje kilo ginčas, ar atsakovas T. C., gim. 1983-09-08, 2001-07-20... 11. CK 2.8 str. 2 d. apibrėžia nepilnamečių asmenų nuo keturiolikos iki... 12. Ar atsakovo sandorį su pradiniu kreditoriumi UAB „Tele2“ dėl mobiliojo... 13. Pradinis kreditorius vykdė savo pareigas pagal sutartį tinkamai - užtikrino... 14. Pradinis kreditorius turėjo teisę be skolininko sutikimo perleisti visą... 15. Atsakovas pažeidė sutartinių prievolių vykdymo principus, pagal kuriuos... 16. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs sutartinę prievolę, privalo... 17. Ieškovas taip pat prašo priteisti 562,53 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo... 18. Kadangi atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 20. Ieškovo ieškinį patenkinus iš dalies, iš ieškovo proporcingai atmestų... 21. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (21,75 Lt) iš šalių priteistinos... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260... 23. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Gelvora“, į.k.... 25. Kitoje dalyje ieškovo ieškinį atmesti.... 26. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k.... 27. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gelvora“, į.k.... 28. Priteisti iš atsakovo T. C., a.k. ( - ) 10,72 Lt (dešimt litų, 72 ct)... 29. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...