Byla B2-143-544/2017
Dėl baudos ir netesybų priteisimo, esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Molėtų švara“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovės atstovui direktoriui R. D., advokatui V. P., atsakovės atstovėms L. V., V. M. – J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ ieškinį atsakovei BUAB „Autairas“ dėl skolos priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytų darbų priėmimo ir perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais, dėl baudos ir netesybų priteisimo, esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Molėtų švara“, ir

Nustatė

3Ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ prašo priteisti iš atsakovės BUAB „Autairas“ 60 032,35 Eur skolos, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1100,00 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, grąžinti 559,00 Eur žyminio mokesčio.

4Nurodė, kad 2014 m. birželio 11 d. šalys pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Rangos sutartis, Sutartis), pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti fasado sienų šiltinimo, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, darbus pagal prie sutarties pridedamą Techninę specifikaciją ir komercinį pasiūlymą objektuose ( - ), o atsakovė – priimti ieškovės atliktus darbus bei sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis apmokėti už tinkamai ir laiku atliktus darbus. Šalys sutartimi nesusitarė dėl konkrečios darbų sąmatos, o sutarė dėl konkrečių darbų įkainių, taikomų pagal faktą atliktiems darbams. Pagal Rangos sutarties 2.2 punktą, darbų atlikimo terminas – 5 mėnesiai nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos (nuo 2014 m. birželio 11 d.). 2014 m. spalio 30 d. Rangos sutarties papildymu Nr. 1 ieškovė įsipareigojo atlikti fasado remonto darbus gyvenamuosiuose namuose ( - ) m. pagal sąmatinius skaičiavimus, pateiktus 2014 m. spalio 30 d. komerciniame pasiūlyme, darbų kaina - 36 952,60 Eur. 2015 m. gegužės 18 d. Rangos sutarties papildymu Nr. 2 šalys susitarė, kad 2.2 punkte nurodytus darbus ieškovė turi atlikti iki 2015 m. birželio 22 d.

5Ieškovė objektuose atliktus darbus atliko ir aktus surašė iki 2014 m. lapkričio mėnesio, darbai atsakovei buvo pradėti perdavinėti nuo 2014 m. lapkričio mėnesio, tačiau atsakovė pradėjo vilkinti jų priėmimą. 2015 m. sausio 21 d. atsakovės darbų vadovas H. L. sutikrino atliktų darbų kiekius ir pasirašė Darbų kiekių suvestines, kuriomis patvirtino visų atliktų darbų kiekius. Nors atsakovė kritikuoja jos pačios darbų vadovo H. L. pasirašytas sankaupines lenteles, teigdama, jog jose duomenys yra tik apytikriai, tačiau tinkamai ir laiku atliktų darbų faktą patvirtina liudytojo H. L. parodymai. Sankaupinės lentelės detalizuoja kiekvieno atlikto aktavimo kiekius, kurie sutampa su H. L. darbų kiekių suvestinėse patvirtintais kiekiais. Darbų kiekių suvestinėse patvirtinami visi atliktų darbų kiekiai, o sankaupinėse lentelėse suminiai kiekiai yra detalizuojami pagal kiekvieną aktavimą atskirai, įskaitant ir ankstesnius, atsakovės priimtus darbų kiekius. Sankaupinių lentelių grafoje “birželis” nurodyti kiekiai - tai darbų, kuriuos atsakovė piktybiškai vilkino priimti, kiekiai. Tai, kad jie įeina į bendrą atsakovės darbų vadovo patvirtintą darbų kiekių sumą, patvirtina, jog darbai, kurių kainą prašoma ieškiniu priteisti, realiai yra atlikti.

6Kadangi atsakovė be pagrindo vilkino darbų priėmimą ir pažeidė Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.694 straipsnio 1 reikalavimus, 2015 m. birželio 8 d. informavo atsakovę, kad, remiantis CK 6.207 straipsniu, iki tol, kol ji nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, ieškovė stabdo tolimesnių darbų atlikimą. Šiuo raštu atsakovei buvo pareikšta apie priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymą, dar sykį paskirtas laikas darbų priėmimui, tačiau ir tuomet atsakovė darbų nepriėmė. Šis bandymas perduoti atliktus darbus atsakovei sutartyje numatytais terminais, taip pat minėtas atsakovės darbų vadovo atliktas darbų kiekių patvirtinimas įrodo, kad ieškovė turėjo teisę priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymui.

7Nors atsakovė kritikuoja ieškovės atliktą darbų atlikimo sustabdymą, tačiau ji ne kartą buvo raginama priimti atliktus darbus, bet šios sutartinės pareigos nevykdė. Pakartotinai darbus perduoti ir sutikslinti darbų kiekius ieškovė siūlė 2015 m. liepos 30 dieną, tačiau ir tąkart darbų atsakovė nepriėmė. Apie tai, kad atsakovei nepasirašius atliktų darbų aktų, darbai bus perduoti remiantis CK 6.662 straipsnio 6 dalis, 6.694 straipsnio 4 dalimi vienašališkai, atsakovė buvo tinkamai informuota. 2015 m. rugsėjo 22 d. ieškovė informavo atsakovę apie dar vieną atliktų darbų perdavimą ir, atsakovei neatvykus, darbai buvo perduoti ieškovei vienašališkai pasirašius 2015 m. rugsėjo 23 d. aktus bendrai 60 032,35 Eur sumai (be PVM) sumai. Be to, buvo surašytas aktas, kurį pasirašė perdavimo metu dalyvavęs ieškovės atstovas bei kviestiniai nariai UAB „MNT projektai“ direktorius G. L. bei UAB „Dagret“ direktorius D. B.. Akte buvo konstatuota, jog atsakovės atstovas į kvietimą dalyvauti darbų perdavime ir defektų peržiūroje neatvyko, o defektai yra pašalinti.

8Nurodė, kad nesutinka su atsakovės teiginiais, jog atliktų darbų aktuose nurodyti darbai, už kuriuos prašoma priteisti darbų kainą ieškiniu, yra atlikti nepilnai ir su defektais, nes to nepatvirtina sutarties vykdymo eigoje buvęs šalių susirašinėjimas. Kilus ginčui dėl darbų kainos apmokėjimo, svarbu kokia atliktų darbų būklė yra darbų perdavimo metu, o ne sutarties vykdymo eigoje. Pagal CK 6.694 straipsnio 6 dalį, užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir jeigu šių trūkumų rangovas negali pašalinti. Byloje nėra įrodymų apie trūkumus, dėl kurių atliktas darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Ieškovės žiniomis, darbus, už kuriuos apmokėjimo siekia, atsakovė yra perdavusi užsakovei UAB “Molėtų švara”, todėl, formaliais pagrindais vilkindama darbų priėmimą, atsakovė siekia išvengti tinkamo sutartimi prisiimto įsipareigojimo sumokėti už atliktus darbus vykdymo.

9Ieškovė nurodo, kad 2014 m. gruodžio mėn. atsakovei buvo pateiktas objektuose montuojamų medžiagų gamintojo Caparol atstovo UAB “Caparol Lietuva” paaiškinamasis raštas dėl atsakovės reiškiamų pastabų darbų kokybei, kuriame buvo nurodyta, jog atsakovės nurodomos matomos tvirtinimo detalių (smeigių) vietos ant fasado, pastolių šešėlyje dažytų vietų netolygus išdžiuvimas nėra trūkumai, jie įtakos sistemos ilgaamžiškumui nedaro, o, išdžiuvus sistemos sluoksniams, šie reiškiniai iš viso dingsta. Nors viršutinė pastatų fasadų dalis dėl kitų subrangovų neįrengtų parapetų dėl kritulių buvo nukentėjusi, šiuos ne dėl ieškovės kaltės atsiradusius darbų rezultato trūkumus ieškovė ištaisė. Įrodymų apie kitokio pobūdžio nustatyta tvarka užfiksuotus ieškovės atliktų darbų defektus atsakovė nepateikė.

10Kadangi darbai pagal vienašališkai ieškovės pasirašytus aktus bendrai 60 032,35 Eur sumai perduoti pagrįstai ir teisėtai, ieškovė tvirtina, kad atsakovei atsirado pareiga už juos sumokėti, tačiau ji jos neįvykdė, pažeidė Sutartį ir CK 6.59 straipsnio, 6.63 straipsnio nuostatas, numatančias, jog draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, taip pat CK 6.644 straipsnį, numatantį pareigą užsakovui tinkamai atsiskaityti su rangovu. Atsakovės elgesys, kuomet darbai nepriimami nuo 2014 m. lapkričio mėnesio, patvirtina, jog buvo iš anksto numatomas sutarties neįvykdymas ir ateityje (CK 6.219 straipsnis), leidžiantis reikalauti apmokėjimo nelaukiant mokėjimo atidėjimo termino pabaigos.

11Nurodė, kad nesutinka su atsakovės teiginiais, jog jokia suma neturi būti mokama, nes atsakovė, ginčydama ieškovės atliktų darbų faktą, turėjo pateikti įrodymus, kad tuos pačius darbus atliko kas nors kitas. Atsakovė sąmoningai nepateikia objektų statybos darbų žurnalų, nes iš jų akivaizdžiai matytųsi atliktų darbų kiekiai, kurie sutaptų su atliktų darbų aktuose nurodytais kiekiais. Nors atsakovė tvirtino, kad neįvardintus darbus už ieškovę yra atlikusi pati atsakovė ir kiti rangovai, tačiau įrodymų, patvirtinančių kokius konkrečiai darbus ir kokiai vertei jie atliko bei kokius ieškovės padarytus darbų defektus ištaisė, nepateikė. Rašytiniai įrodymai apie UAB „Molėtiškiai“ atliktus darbus objektuose minėtų aplinkybių nepatvirtina, nes pagal įkainotos veiklos sąrašus ir pasiūlymo konkursui duomenis negalima nustatyti kokius ir kieno padarytus defektus rangovė taisė, kokia jų apimtis, kaina ir kada atlikti darbai. Darbus, kurių pagal perdavimo ir priėmimo aktus UAB „Molėtų švara“ nepriėmė iš atsakovės (laiptų, cokolio apšiltinimo, gerbuvio darbai), atliko ne ieškovė ir jie nesusiję su ieškovės atliktais darbais. Todėl UAB „Molėtų švara“ su atsakovė sutartį nutraukė ne dėl ieškovės kaltės.

12Atsakovė BUAB “Autairas“ prašė ieškovės ieškinį atmesti, o priešieškinį, kuriuo prašė ieškovės 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytus darbų priėmimo ir perdavimo aktus pripažinti negaliojančiais, už Rangos sutarties pažeidimą priteisti iš ieškovės 42 750,16 Eur baudą, 3719,26 Eur delspinigių, viso - 46 469,42 Eur, patenkinti.

13Savo atsikirtimams į ieškovės ieškinį ir priešieškinio reikalavimams pagrįsti atsakovė nurodė, kad yra pagrindas vienašališkai ieškovės pasirašytus aktus pripažinti negaliojančiais, o ieškovės reikalavimą priteisti tuose aktuose nurodytą darbų kainą atmesti, nes atsakovė aktus atsisakė pasirašyti pagrįstai. Nors pagal CK nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus, tačiau yra ir išimtys, kada užsakovė gali atsisakyti priimti rangovės atliktus darbus. Viena tokių išimčių yra tada, kai rangovė pažeidžia galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis). Kadangi sutartis tarp UAB „Autairas“ ir UAB „Molėtų švara“ nutraukta 2015 m. rugpjūčio 25 d., tai ieškovės darbų perdavimas atsakovei 2015 m. rugsėjo 23 d. pažeidus Sutartimi nustatytą darbų atlikimo terminą atsakovei iš esmės prarado prasmę.

14Nurodė, kad pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį ir Rangos sutarties 2.3 punktą darbų perdavimas ir priėmimas turėjo būti įforminamas aktu, kurį pasirašo abi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Tačiau ieškovė jau nuo 2014 metų gruodžio mėnesio darbus pagal šalių sudarytą Rangos sutartį atliko nekokybiškai, todėl nurodė taisyti defektus. Pratęsus Rangos sutartį, darbų atlikimo terminas buvo nustatytas iki 2015 m. birželio 22 d. Įspėjimai ir pranešimai dėl defektų ištaisymo ieškovei buvo siųsti 2015 m. gegužės 11 d., 2015 m. gegužės 22 d., 2015 m. gegužės 27 d., 2015 m. birželio 1 d., 2015 m. birželio 5 d., 2015 m. birželio 8 d. elektroniniais laiškais. Nors ieškovė buvo atsiuntusi raštą su Atliktų darbų aktais ir PVM sąskaita – faktūra, tačiau juos kartu su 2015 m. birželio 9 d. pranešimu grąžino ieškovei nurodydama priežastis, kodėl darbų aktai grąžinami, o darbai nepriimami. Kadangi defektai iki nustatyto 2015 m. liepos 20 d. termino ištaisyti nebuvo, atsisakė priimti darbus, o nuo 2017 m. liepos 28 d. Sutartį nutraukė vienašališkai dėl esminio jos pažeidimo, apie ką ieškovę informavo 2015 m. liepos 23 d. įspėjimu.

15Atsakovė tvirtina, kad ieškovė nesudarė sąlygų jai dalyvauti darbų priėmime ir perdavime, nes apie tai, kad 2015 m. rugsėjo 23 d. bus organizuojamas darbų perdavimas ir priėmimas, atsakovę įspėjo prieš neprotingą 1 dienos terminą, neatsiuntė aktų, taip nesudarė galimybės patikrinti jų atitikimo su techniniais darbų projektais ir pažeidė bendradarbiavimo pareigą (CK 6.691 straipsnis). Tuo metu ieškovė jau žinojo, kad dėl jos kaltės laiku neatliktų darbų užsakovė UAB „Molėtų švara“ nuo 2015 m. rugpjūčio 25 d. jau yra nutraukusi Pagrindinę sutartį su UAB „Autairas“. Tą pačią 2017 m. rugsėjo 22 d. dieną, vadovaudamasi CK 6.691 straipsnio 1 dalimi, ieškovei pranešė, kad terminas neprotingas, dalyvauti neturi galimybių ir prašė datą perkelti į 2015 m. spalio 1 d. Tačiau ieškovė 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašė ginčijamus aktus bei aktą, kad visi defektai ištaisyti. Nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 28 d. raštu nesutiko su ieškovės vienasmeniškai pasirašytais aktais ir nurodė to priežastis, bet ieškinys jau buvo pareikštas teisme.

16Atsakovės nuomone, nors ieškovė tvirtina, kad atsakovė nuo 2014 m. lapkričio mėnesio vilkino darbų priėmimą ir be pagrindo atsisakė juos priimti, tačiau 2014 metų lapkričio – gruodžio mėnesiais dalis ieškovės darbų buvo priimti ir už juos sumokėta daugiau nei 404 tūkst. Lt. 2014 m. gruodžio 22 d. elektroniniu laišku atsakovė paragino ieškovę taisyti defektus, kuriuos nurodė UAB „Molėtų švara“. Ieškovė pripažįsta, kad defektai buvo ir ji juos taisė. Net ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Molėtų švara“ nutraukus sutartį su UAB „Autairas“ darbai nebuvo baigti. Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamoje byloje Nr.e2-429-278/2017 UAB „Molėtų švara“ direktorius nurodė, kad likusius defektus po sutarties nutraukimo taisė savo jėgomis. Todėl mano, kad nėra pagrindo išvadai, jog ji be pagrindo delsė priimti ieškovės atliktus darbus, o ieškovei nebuvo pagrindo darbų aktus pasirašyti vienašališkai.

172015 m. rugpjūčio 31 d. atsakovė UAB „Autairas“ UAB „Molėtų švarai“ pateikė darbų perdavimo ir priėmimo aktus, kuriuos taip pat pasirašė vienasmeniškai, nes nebuvo pareikšta tinkama pretenzija dėl darbų netinkamumo. Ieškovės sutartimi įsipareigoti atlikti sienų, cokolio šiltinimo darbai nėra pilnai pabaigti (baigti 97-98 procentais). 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutraukus Pagrindinę sutartį, atsakovė sudarė apie 20 000 Eur vertės neatliktų darbų sąmatą, kurioje buvo įtraukti ir ieškovės įsipareigoti atlikti, bet neatlikti darbai. Šiems darbams atlikti buvo organizuotas naujas konkursas, kuriame paskelbtų perkamų darbų kiekis iš esmės sutapo su atsakovės sąmatoje nurodytu darbų kiekiu. Todėl tvirtina, kad ieškovės atliktų darbų UAB „Molėtų švara“ neperdavė, apmokėjimo nereikalavo, o priešingi ieškovės teiginiai yra nepagrįsti. Be to, ieškovė darbus perdavė po 24 dienų, kai darbus atsakovė perdavė UAB „Molėtų švara“, todėl ir dėl to labiau tikėtina, kad jai ieškovės atlikti darbai neperduoti.

18Pagal Rangos sutarties sąlygas ir CK 6.662 straipsnio 1 dalį, 6.655 straipsnio 1 dalį atsakovė už ieškovės atliktus darbus privalėjo sumokėti, tik jei darbai bus atlikti laiku ir tinkamai, nebus nustatyta jų trūkumų tiek dėl darbų kokybės, tiek dėl jų kokybės. Todėl mano, kad neatsirado pareiga apmokėti ieškovei už atliktus darbus. Kadangi būtent ieškovė pažeidė Sutartį, nes laiku ir tinkamai neatliko Rangos sutartimi sulygtų darbų ir neištaisė defektų, dėl ieškovės kaltės darbų užsakovė UAB „Molėtų švara“ nuo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutraukė pagrindinę sutartį su UAB „Autairas“, tai 2015 m. liepos 28 d. raštu Rangos sutartį su ieškove pagrįstai ir teisėtai nutraukė vienašališkai.

19Tvirtina, kad vienašališkai ieškovės pasirašytus atliktų darbų aktus yra pagrindas pripažinti negaliojančiais dėl to, kad juose nėra žymos apie atsakovės atsisakymą pasirašyti tuos aktus, juose nėra nurodyta už kokį ataskaitinį laikotarpį jie teikiami ir kiek darbų jau yra atlikta iki ataskaitinio laikotarpio, taip pažeidžiant Rangos sutarties 2.3 punktą, šalių pasirašytą dokumentą „Reikalavimus subrangovams“. Aktuose nurodyti faktiniai kiekiai neatitinka atliktų darbų kiekių, nesutampa su Techninės specifikacijos, darbų projektų, dalinės ekspertizės akto duomenimis, yra klaidingi, nepagrįsti ir neprotingi, taigi, ir reikalaujama sumokėti kaina yra nepagrįsta. Aktuose nesant nurodyto ataskaitinio laikotarpio, negalima nustatyti, ar siekiami perduoti darbai jau nebuvo priimti anksčiau ir ar tai ne defektų taisymo darbai, kuriuos ieškovė Rangos sutartimi buvo įsipareigojusi šalinti savo lėšomis.

20Atsakovė nurodė, kad pagal Rangos sutartį ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti darbus pagal Techninę specifikaciją, komercinį pasiūlymą ir techninius darbo projektus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Techninėje darbų specifikacijoje, techniniuose UAB „A-Z projektai“ darbo projektuose nurodyta, kad visų 5 daugiabučių, esančių ( - ), sienų, cokolio šiltinimo darbų apimtys sudaro 9071 kv. m. Šias darbų apimtis ieškovė žinojo, tačiau iš jos pateiktų sankaupinių lentelių bei aktų matyti, kad ieškovė atliko apie 1500 kv. m. daugiau darbų. Pagal sankaupines lenteles ieškovė namuose paruošė modernizuoti (nuplovė) 445,99 kv. m. ploto daugiau, nei jis buvo numatytas techniniame darbų projekte. Kadangi ieškovė 2015 m. birželio – liepos mėnesiais ignoravo atsakovės raginimus vykdyti darbus name ( - ), darbus apie 700 kv. m., nors buvo įsipareigojusi atlikti 500 kv. m., atliko atsakovės subrangovė UAB „Vilniaus statyba LT“. Todėl ieškovės nurodomi darbų kiekiai turėjo sumažėti ir neatitikimas su techniniu darbo projektu yra apie 350 kv. m. 2016 m. sausio 20 d. atlikus dalinę statybos ekspertizę, buvo nustatyta, kad visų 5 daugiabučių bendras plotas sudaro 9041,54 kv. m. Darbų perdavimo – priėmimo aktai su UAB „Molėtų švara“ buvo sudaromi procentine išraiška, o su ieškove – kiekine išraiška, todėl negalima tiksliai nustatyti, koks subrangovas kiek darbų yra atlikęs. Todėl mano, kad ieškovė, vadovaudamasi tik sankaupinių lentelių duomenimis ir tuo, kad tokius kiekius patvirtino atsakovės darbų vadovas H. L., nepagrįstai nurodo, kad atliko darbus 9811,96 kv. m.

21Vadovaudamasi CK 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.217 straipsnio 5 dalimi, 6.256 straipsnio 2 dalimi, 6.258 straipsnio 1 dalimi bei Rangos sutarties 5.4. punktu, atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 10 procentų baudą (42 750,16 Eur) už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, skaičiuojamą nuo laikotarpiu nuo 2014 m. liepos mėnesio iki 2015 m. liepos 28 d. (sutarties nutraukimo data) ieškovei sumokėtos 427 501,15 Eur sumos, nes šalys tikslios sutarties kainos nebuvo numatę, pagal sutartį už atliktus darbus turėjo būti apmokama pagal faktiškai atliktus darbus. Kadangi ieškovė ignoravo daugkartinius atsakovės raginimus tęsti darbus, ištaisyti defektus, pažeidė Rangos sutartyje numatytą terminą darbams atlikti iki 2015 m. birželio mėnesio pabaigos ir darbus pagal vienašališkai pasirašytus aktus perdavė tik po 3 mėnesių po sutarties termino pabaigos, atsakovė turėjo pagrindus ir teisę nutraukti sutartį vienašališkai, juo labiau, kad dėl ieškovės neatsakingumo buvo nutraukta ir Pagrindinė sutartis tarp atsakovės ir UAB „Molėtų švara“.

22Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 3719,26 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 29 d. (darbų atlikimo terminas pagal sutartį) iki 2015 m. liepos 27 d. (sutarties nutraukimo diena) už 29 dienas, nes Rangos sutarties 5.1 punkte šalys numatė, kad, jeigu sutartyje numatyti darbai laiku neatlikti dėl rangovo kaltės, jis privalo sumokėti užsakovui 0,0,3 procento nuo sutarties darbų vertės (427 501, 15 Eur) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

23Ieškovė prašė atsakovės priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

24Ieškovės nuomone, atsakovė klaidina teismą Sutarties nutraukimo fakto, nes ji tarp šalių nebuvo nutraukta. Atsakovė nepateikė jokių vienašalį sutarties nutraukimą patvirtinančių įrodymų ir remiasi tik 2015 m. liepos 23 d. raštu “Įspėjimas dėl sutarties nutraukimo”, tačiau juo atsakovė tik buvo įspėta apie galimą būsimą sutarties nutraukimą. Net jei Sutartis ir nutraukta, atsakovės pareiga atsiskaityti už atliktus darbus vis tik išlieka. Siekiant išvengti ginčų šiuo klausimu, atsakovei pareiškė naują ieškinį dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu.

25Paaiškino, kad būtent atsakovė vilkino darbų priėmimą, nes darbai buvo atlikti dar 2014 m. gruodžio mėnesį ir tuomet net neegzistavo pagrindas sutarties nutraukimui. Mano, kad atsakovė nepagrįstai kaltina ieškovę dėl to, kad neva dėl jos tariamai neatliktų darbų 2015 m. rugpjūčio 25 d. buvo nutraukta sutartis tarp atsakovės ir UAB „Molėtų švara“. Mano, kad byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovė ir kiti subrangovai nebuvo atlikusi daugumos darbų, kurie nebuvo susiję su ieškovės atliekamais darbai, todėl ieškovės sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra priežastiniame ryšyje su atsakovės ir trečiojo asmens pasirašytos sutarties nutraukimu.

26Dėl atsakovės reikalavimo vienašališkai pasirašytus Atliktų darbų aktus pripažinti negaliojančiais ieškovė nurodė, kad reikalavimas nepagrįstas, nes atsakovė nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų teigti, kad ginčijamus aktus atsakovė atsisakė pasirašyti pagrįstai. Atsakovė nepagrįstai kaltina ieškovę, kad nebuvo sudarytos sąlygos dalyvauti darbų priėmimo ir perdavimo metu. Būtent atsakovė pažeidė sutartinę bei įstatyminę pareigą bendradarbiauti, ignoravo kvietimus priimti atliktus darbus, nesilaikė CK 6.694 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Liudytojas atsakovės darbų vadovas H. L. parodė, kad darbai objekte buvo atlikti dar 2014 m. gruodžio mėn., kai jis Darbų kiekių suvestinėmis patvirtino ieškovės atliktų darbų kiekius. Nuo tada atsakovė vilkino darbų priėmimą, o aplinkybę, kad ne kartą 2015 m. birželio - liepos mėnesiais buvo kviečiama priimti darbus, atsakovė pripažino priešieškinyje. Atsakovė savo pareigas pagal Sutartį ir įstatymus pažeidė, nes ne tik nedelsiant, bet net ir kelis sykius kviečiama, darbų priėmime nedalyvavo.

27Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai nurodo, kad, pateikus pranešimą apie darbų priėmimą 2015 m. rugsėjo 23 d., privalėjo pateikti atliktų darbų aktus, nes jie surašomi ir pasirašomi priėmimo metu, todėl niekaip negalėjo būti pateikiami iki priėmimo. Atsakovė, nedalyvaudama priėmimo - perdavimo metu, negalėjo nustatyti darbų trūkumų arba akto neatitikimų. Kita vertus, atsakovė tai galėjo padaryti nedelsiant po aktų gavimo, tačiau ir gavusi aktus jų neginčijo ir nenurodė, kuo pasireiškė duomenų aktuose neteisingumas. 2015 m. rugsėjo 23 d. darbų perdavime dalyvavę UAB “MNT projektai” ir UAB “Dagret” atstovai akte patvirtino, kad visi iki tol atsakovės įvardijami defektai yra visiškai pašalinti. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad aktuose nurodyti darbai tuo metu turėjo defektų, kokie tie defektai, kokia yra tokių defektų pašalinimo kaina ar kas juos pašalino (jei jie pašalinti). Trečiasis asmuo UAB „Molėtų švara“ patvirtino, jog jokių pretenzijų ieškovei neturi. Į bylą 2016 m. sausio 6 d. pateikti užbaigimo aktai patvirtina, kad gyvenamųjų namų ( - ) mieste statybos darbai yra užbaigti, statiniai atitinka statinio projekto sprendinius, gyvenamieji namai, kuriuose ieškovė atliko darbus, yra eksploatuojami kaip visiškai užbaigti. Tai patvirtina ginčijamų aktų išvadas, kad perduodami darbai neturėjo defektų. Ieškovės nuomone, minėti įrodymai rodo, jog atsakovė negalėjo atsisakyti priimti ieškovės atliktų darbų CK 6.694 straipsnio 6 dalies pagrindu, nes darbų rezultatas yra naudojamas sutartyje numatytai paskirčiai.

28Paaiškino, kad, nors atsakovė teigia, kad ieškovės pateiktuose atliktų darbų aktuose viršyti darbų kiekiai, suderinti su trečiuoju asmeniu Techninėje dokumentacijoje, tačiau tarp šalių pasirašytos Sutarties 3.1 punkte numatyta, kad sutarties kaina, kurią atsakovė moka ieškovei, nustatoma atlikus faktinių atliktų darbų kiekių apmatavimus vadovaujantis komercinio pasiūlymo įkainiais. Šalys nesusitarė dėl konkretaus darbų kiekio, o susitarė, jog darbai bus aktuojami pagal faktą, nes ieškovė, prieš pasirašydama sutartį, savo iniciatyva permatavo objektų, kuriuose dirbs, sienų plotus ir, nustačiusi esminį neatitikimą su Techninės specifikacijos duomenimis, sutiko pasirašyti sutartį tik tuo atveju, jei sutartyje nebus įrašyti konkretūs darbų kiekiai, o bus aktuojama pagal realiai atliktų darbų kiekius. Darbų vykdymo metu išaiškėjus Techninėje specifikacijoje nurodytų kiekių neatitikimui faktiniams kiekiams, trečiasis asmuo atliko papildomą darbų pirkimą, kurį taip pat laimėjo atsakovė, ir tai patvirtina faktą, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai nebuvo tikslūs. Todėl ieškovė pagrįstai galėjo atlikti didesnį kiekį darbų, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.

29Aplinkybę, kad ieškovės pateiktuose aktuose kiekiai atitinka realiai atliktų darbų kiekius, patvirtina 2015 m. sausio 21 d. atsakovės tuometinio darbų vadovo H. L. pasirašytos Darbų kiekių suvestinės, kurias jis surašė atlikęs realius kiekių matavimus. Šias Darbų kiekių suvestines vertinant kompleksiškai su Sankaupinėmis lentelėmis (sankaupinės lentelės detalizuoja kiekvieno aktavimo, įskaitant tuos, kuriuos atsakovė priėmė ir apmokėjo, kiekius), patvirtinamas ginčijamuose aktuose nurodytų kiekių teisingumas. Šiuo metu atsakovė bando paneigti tuos darbų kiekius, kuriuos jos įgaliotas atstovas patvirtino 2015 m. sausio 21 dieną. Darbų kiekius, kurie nurodyti ginčijamuose aktuose ir Darbų kiekių suvestinėse, galima būtų papildomai patvirtinti ir statybos darbų žurnalų įrašais, tačiau juos atsakovė nuslėpė ir trečiajam asmeniui neperdavė.

30Mano, kad atsakovė priešieškinyje yra nenuosekli, nes, nors tvirtina, kad ginčijamuose aktuose darbai peraktuoti, tačiau tuo pačiu teigia, jog dėl skirtingos skaičiavimo metodikos (su ieškove - kiekine išraiška, o su trečiuoju asmeniu - procentine išraiška) tiksliai nustatyti, ar yra peraktavimas, negali. Be to, pradžioje atsakovės bankroto administratorius sutiko su 15 218,42 Eur ieškinio reikalavimu.

31Ieškovė nurodė, kad atsakovės teiginiai, jog ieškovės darbai nebuvo perduoti trečiajam asmeniui, prieštarauja byloje esantiems Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktams, kuriuose trečiajam asmeniui perduotų fasado darbų kiekiai procentine išraiška sudaro: namo ( - ) - 97 % (2015m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), ( - ) - 98 % (2015 m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), ( - ) - 98 % (2015 m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), ( - ) - 98 % (2015 m. rugpjūčio31 d. aktas Nr. 11), ( - ) - 90 % (2015 m. gegužės 29 d. aktas Nr. 9). Tai rodo, kad atsakovė apie 90-98 % užbaigtus darbus perdavė trečiajam asmeniui. Paaiškino, kad iki galo darbų neužbaiginėjo, nes 2015 m. birželio 8 d. atsakovei pranešė, kad iki tol, kol ji nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, stabdo tolimesnių darbų atlikimą. Be to, toks darbų vykdymo sustabdymas negali būti laikomas sutarties pažeidimu, nes ieškovė neįsipareigojo atlikti konkretų kiekį darbų.

32Mano, kad atsakovė nepagrįstai kaltina ieškovę, kad ji praleido sutarties įvykdymo terminą, nes, kaip matyti iš H. L. parodymų, visi ieškovės darbai buvo atlikti dar 2014 m. gruodžio mėnesį. 2015 m. rugsėjo 23 d. darbai buvo perduoti vienašališkai ne todėl, kad jie nebuvo atlikti, o todėl, kad atsakovė nebendradarbiavo ir piktybiškai atsisakinėjo darbus priimti. Rangos sutartis su atsakove pasirašyta neįsipareigojant atlikti konkretų darbų kiekį, tad dėl atsakovės daromo sutarties pažeidimo (darbų nepriėmimo ir neatsiskaitymo) ieškovė turėjo teisę sustabdyti tolesnį darbų atlikimą. Toks ieškovės 2015 m. birželio 8 d. pareiškimas apie priešpriešinės prievolės vykdymo sustabdymą nėra pripažintas neteisėtu ir negaliojančiu, todėl sukelia teisines pasekmes atsakovei. Ieškovė nėra atsakinga už tai, kad likusius darbus objektuose turėjo atlikti kiti subrangovai.

33Tvirtina, kad, kadangi Sutartis nebuvo nutraukta, vien šios aplinkybės pakanka, kad atsakovės reikalavimas dėl baudos priteisimo būtų atmestas. Delspinigių reikalavimas taip pat atmestinas dėl to, jog pati atsakovė nebendradarbiavo ir vilkino darbų priėmimą ir dėl to nėra ieškovės kaltės. Kita vertus, darbai, kuriuos atliko ieškovė, yra eksploatuojami, visų ginčo gyvenamųjų namų statybos užbaigimo aktai yra pasirašyti, todėl neįmanomas konstatavimas, kad ieškovė yra pažeidusi Sutartį iš esmės, kaip to reikalauja Rangos sutarties 5.4 punktas (užsakovas iš esmės gavo tai, dėl ko sutartis buvo pasirašyta). Priešingas aiškinimas būtų nesąžiningas ieškovės atžvilgiu.

34Jeigu laikyti, kad atsakovė turi teisę reikalauti baudos ir delspinigių, tai, ieškovės nuomone, turi būti pripažinta, kad atsakovė yra praleidusi ieškinio senatį baudos ir delspinigių priteisimui, kurią prašo taikyti. Bankroto byla UAB “Autairas” buvo iškelta 2016 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016 m. spalio 31 d. Pagal kasacinio teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką laikoma, kad bankroto administratorius apie bankrutuojančios įmonės sandorius sužino nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Kadangi netesyboms yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalis 1 punktas), tai vėliausiai priešieškinys dėl baudos priteisimo galėjo būti pareikštas iki 2017 m. balandžio 30 dienos, o jis pateiktas 2017 m. gegužės 26 dieną. Net jei ir būtų pripažinta, kad atsakovė įgijo teisę reikalauti sumokėti baudą, tai ji pripažintina neproporcingai didele ir, remiantis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, turi būti sumažinta.

35Trečiasis asmuo, nepareikšiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Molėtų švara“ nurodė, kad ji į bylą įtraukta nesant CPK 47 straipsnyje numatyto pagrindo, nes byloje priimtas sprendimas neturės įtakos jos teisėms ir pareigoms. Paaiškino, kad veikė kaip užsakovė pagal su UAB „Autairas“ 2013 m. lapkričio 22 d. sudarytą Pagrindinę rangos sutartį Nr. ( - ), o su ieškove jokių teisinių santykių neturėjo ir neturi. Nagrinėjamas ginčas susijęs tik su atsiskaitymu tarp šios bylos šalių. Paaiškino, kad UAB „Autairas“ laiku neatlikus darbų pagal Pagrindinę sutartį, 2015 m. rugpjūčio 25 d. su ja nutraukė sutartį ir darbų būklę užfiksavo faktinių aplinkybių konstatavimo protokole.

36Preliminaraus sprendimo dalis, kuria iš atsakovės ieškovei priteistas žyminis mokestis, naikinama, kita preliminaraus sprendimo dalis paliekama nepakeista, o priešieškinys atmetamas.

37Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 12 d. šioje byloje yra priėmęs preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ ieškinį tenkino visiškai ir jai iš atsakovės BUAB „Autairas“ priteisė 60 032,35 Eur pagal sutartį už atliktus darbus, 6 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą (60 032,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 559,00 Eur žyminio mokesčio, 500,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Teismas konstatavo, kad byloje pateikti įrodymai pagrindžia ieškinio pagrįstumą, o byloje nėra įrodymų, kad ieškovė netinkamai įvykdė savo sutartines prievoles ar kad atsakovė su ieškove atsiskaitė. Ieškovei tinkamai atlikus darbus, o atsakovei už juos nesumokėjus, ieškovė įgijo teisę reikalauti iš atsakovės atlyginimo už atliktus darbus (CK 6.38, 6.91, 6.200, 6.681, 6.694 straipsniai). Įsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi byla buvo perduota Panevėžio apygardos teismui nagrinėjančiam BUAB „Autairas“ bankroto bylą ir prijungta prie bankroto bylos, kuri BUAB „Autairas“ iškelta 2016 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžio apygardos teismo nutartimi, kuri įsiteisėjo 2016 m. spalio 31 d., bankroto administratore paskirta UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“.

38Teismo nuomone, išnagrinėjus bylą po atsakovės UAB „Autairas“ prieštaravimų, įvertinus šalių pateiktuose atsiliepimuose ir kituose procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus ir pateiktus įrodymus, minėto preliminaraus teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas pasitvirtino, todėl priimamas galutinis sprendimas preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovės priešieškinį atmesti. Ši išvada daroma įvertinus byloje iki ir po preliminaraus sprendimo priėmimo byloje buvusius ir gautus įrodymus, vadovaujantis šiais motyvais ir nustatytomis aplinkybėmis.

39Byloje nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „Molėtų švara“ (užsakovė) ir UAB „Autairas“ (rangovė) sudarė Pagrindinę rangos sutartį Nr. ( - ) dėl pastatų modernizavimo darbų su projektavimu, t. y. dėl fasado sienų šiltinimo, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, darbų pagal prie sutarties pridedamą Techninę specifikaciją ir komercinį pasiūlymą objektuose – ( - ) mieste (toliau – Pagrindinė sutartis). 2015 m. kovo 16 d. tarp šalių buvo pasirašytas susitarimas Nr. 1 prie Pagrindinės sutarties, pagal kurį buvo nustatytas terminas sutartinių įsipareigojimų įvykdymui iki 2015 m. liepos 4 d.

40Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyta, kad UAB “Molėtų švara“ perduotų fasado darbų kiekiai procentine išraiška sudaro: namo ( - ) - 97 % (2015 m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), ( - ) - 98 % (2015 m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), ( - ) - 98 % (2015 m. rugpjūčio 31 d. aktas Nr. 11), ( - ) - 98 % (2015 m. rugpjūčio31 d. aktas Nr. 11), ( - ) - 90 % (2015 m. gegužės 29 d. aktas Nr. 9).

412014 m. birželio 11 d. ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ (rangovas) ir atsakovė UAB „Autairas“ (užsakovas) pasirašė Statybos rangos sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovė įsipareigojo per 5 mėnesius nuo statybvietės perdavimo akto pasirašymo dienos atlikti visus sutartyje ir jos prieduose numatytus fasado sienų (taip pat cokolio) šiltinimo, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, darbus pagal nurodytą Sutarties Priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija“ (DSP11.1, DSP12.1), komercinį pasiūlymą, techninius darbo projektus Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais objektuose ( - ) mieste (1.1, 1.2.2, 1.2.6, 2.2 punktai). Statybvietė ieškovei perduota 2014 m. birželio 11 aktu.

422014 m. spalio 30 d. pasirašytas Rangos sutarties papildymas Nr. 1, kuriame ieškovė įsipareigojo atlikti fasado remonto darbus gyvenamuosiuose namuose ( - ) mieste pagal sąmatinius skaičiavimus, pateiktus 2014 m. spalio 30 d. komerciniame pasiūlyme, šalys susitarė, kad darbų kaina - 36 952,60 Eur, įskaitant PVM. 2015 m. gegužės 18 d. Rangos sutarties papildymu Nr. 2, šalys susitarė, kad Sutarties 2.2 punkte nurodytus darbus ieškovė turi atlikti iki 2015 m. birželio 22 d.

43Iš atsakovės pateiktos mokėjimų suvestinės bei šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ nuo 2014 m. liepos mėnesio iki 2015 m. liepos 28 d. sutartyje sulygtus darbus atliko, atsakovė juos priėmė, pretenzijų nereiškė ir už juos laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 8 d. iki 2015 m. gegužės 18 d. sumokėjo 427 501,15 Eur. UAB „Molėtų švara“ 2016 m. spalio 3 d. yra pateikusi apskaičiavimą, kad fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimo, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų šalinimą ir nuogrindos sutvarkymą, darbų užaktuota už 494 002,21 Eur, o apmokėta už juos 491 633,50 Eur suma.

442015 m. birželio 4 d. tarp UAB „Autairas“ ir UAB „Vilniaus statyba LT“ buvo sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. ( - ) dėl objekto ( - ) mieste pastato sienų ir cokolio šiltinimo iš išorės darbų atlikimo. Pagal šią sutartį UAB „Vilniaus statyba LT“ pagal Atliktų darbų aktus Nr. 1 ir Nr. 2 atliko darbų už 12 279,90 Eur ir 14 885,35 Eur.

452015 m. birželio 8 d. ieškovė atsakovei išsiuntė pranešimą, kuriame, remiantis CK 6.207 straipsniu, jai pranešė, kad iki tol, kol ji nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, ieškovė stabdo tolimesnių darbų atlikimą, nes defektus pagal aktą Nr. ( - ) ištaisė, o atsakovė darbų vis tiek nepriima. Kartu šiuo raštu ieškovė informavo, kad 2015 m. birželio 10 d. objektuose bus atliktų darbų pridavimas užsakovui, kurio atstovas kviečiamas 11.00 val. Šiame rašte ieškovė atsakovei taip pat nurodė, kad darbų kiekiai suderinti su atsakovės projektų vadovu H. L., prie pranešimo buvo pridėta suderinimo aktų kopijos ir medžiagų gamintojo Caparol išvada. 2015 m. birželio 9 d. rašte Nr. ( - ) „Dėl sutarties Nr. ( - ) netinkamo vykdymo ir atliktų darbų aktų nepriėmimo“ atsakovė pripažįsta, kad šiuos dokumentus gavo.

462015 m. liepos 23 d. raštu Nr. ( - ) “Įspėjimas dėl sutarties nutraukimo” atsakovė UAB „Autairas“ nurodė ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ terminą ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 28 d. ištaisyti atliktų darbų trūkumus, pristatyti reikalaujamas duomenų lenteles ir techninę dokumentaciją bei įspėjo, kad, vadovaujantis Sutarties 5 punktu ir CK 6.217 straipsniu, 2015 m. liepos 28 d. sutartis bus nutraukta, o ieškovei priskaitytos netesybos, delspinigiai ir atsakovės dėl to turėtos išlaidos. Šiame rašte atsakovė pripažįsta, kad dėl savo subrangovų, tarp jų – ir dėl ieškovės, vėlavimų vykdyti sutartį ir taisyti defektus, sulaukia UAB „Molėtų švara“ grasinimo nutraukti sutartį ir taikyti netesybas, kurias numato išskaičiuoti iš subrangovų solidariai.

472015 m. liepos 3 d. pranešimu Nr. ( - ) UAB „Molėtų švara“ nuo 2015 m. liepos 20 d. nutraukė Pagrindę sutartį su UAB „Autairas“ Pagrindinės sutarties 5.1 punkto, 10.2, 13.1 punktų, CK 6.217 straipsnio 1,2,3,5 punktų pagrindais dėl UAB „Autairas“ kaltės (tiekėjui su savo subrangovais laiku neįvykdžius darbų). 2015 m. liepos 20 d. raštu Nr. ( - ) ir 2015 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. ( - ) UAB „Molėtų švara“ Pagrindinės sutarties nutraukimo dieną nukėlė į 2015 m. rugpjūčio 25 d.

48Likutiniams darbams, nurodytiems 2015 m. rugsėjo 15 d. akte, atlikti UAB „Molėtų švara“ 2014 m. spalio mėnesį organizavo viešąjį konkursą, kurį laimėjo UAB „Molėtiškiai“. Ši bendrovė objekte ( - ) atliko Fasado sienų šiltinimo darbus, įskaitant cokolio konstrukcijos defektų pašalinimą, pagal 2015 m. spalio 23 d., 26 d. Įkainotos veiklos sąrašą 31 537,87 Eur sumai.

49UAB „Molėtiškiai“ užbaigus darbus, 2016 m. sausio 20 d. buvo atlikta statinių dalinė ekspertizė siekiant nustatyti namų ( - ) atitiktį techninių darbo projektų sprendiniams įvertinti. Visuose penkiuose 2016 m. sausio 28 d. Statinio dalinės ekspertizės aktuose nurodyta, kad minėtų namų atnaujinimas (modernizavimas) atitinka techninio darbo projekto sprendinius, statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius, statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

502016 m. sausio 28 d. buvo sudaryti minėtų penkių namų ( - ) Statybos užbaigimo aktai, kuriuose statybos užbaigimo komisija nustatė, kad visi penki statiniai atitinka statinio projektinius sprendinius, statinių bendrieji rodikliai, nurodyti statinio projekte, atitinka faktinius, statinių bendrųjų rodiklių nukrypimai nuo faktinių yra neesminiai.

51Dėl ieškovės reikalavimo apmokėti už statybos darbus pagal ieškovės 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytus Atliktų darbų aktus ir dėl atsakovės priešieškinio reikalavimo tuos aktus pripažinti negaliojančiais

52Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 60 032,35 Eur statybos darbų perdavimo, priėmimo ir apmokėjimo už juos pagal 2015 m. rugsėjo 23 d. ieškovės vienašališkai pasirašytus Atliktų darbų aktus, nes atsakovė kviečiama kelis kartus neorganizavo darbų priėmimo ir neatsiuntė įgalioto atstovo ir juos atsisakė apmokėti.

53Įstatymas reglamentuoja, kad rangos (subrangos) sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Priimti atliktus rangos darbus ir už juos sumokėti sutartyje numatyta tvarka ir terminais buvo pagrindinė atsakovės pareiga (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.654 straipsnis, 6.687 straipsnis).

54Pagal Rangos sutartį atsakovė buvo įsipareigojusi priimti ieškovės atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka (1.3.3 punktas), nedelsiant raštu pranešti rangovui apie pastebėtus trūkumus (1.3.4 punktas), sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis apmokėti rangovui už tinkamai ir laiku atliktus darbus (1.3.6 punktas), aptikusi trūkumus, duoti rangovui vykdytinus nurodymus, atsisakyti priimti rangovo darbus esant trūkumams (1.3.8 punktas), esant motyvuotiems ir ženkliems rangovo darbo trūkumams, turėjo teisę sumažinti sutarties kainą ir/arba perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus (1.3.9 punktas) bei turėjo teisę duoti nurodymą rangovui ištaisyti anksčiau pasirašytus aktus, jeigu darbai atlikti nekokybiškai, darbų kiekiai neatitinka projekto arba Sutartyje numatytos darbų kainos ir kokybės (1.3.12 punktas).

55Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Pranešimo forma įstatyme nenustatyta. Pažymėtina, kad CK 6.691 straipsnyje įtvirtinta statybos rangos sutarties šalių bendradarbiavimo ir kooperavimosi pareiga. Jos laikantis šalys turi galimybę sutarties vykdymą suderinti su nenumatytomis aplinkybėmis, taip išvengti tolesnio jos vykdymo sutrikimų, galimų nuostolių. Vienašališkai perduoti atliktus darbus rangovas turi teisę pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį, 6.662 straipsnio 6 dalį.

56Pagal Rangos sutarties 2.3 punktą atliktų darbų priėmimas turėjo būti įformintas šalių pasirašytais darbų priėmimo – perdavimo aktais (forma Nr. 3 ir forma Nr. 2 ) iki einamojo mėnesio 25 d. <...> priėmimo – perdavimo aktas turėjo būti pasirašytas be išlygų arba su išlygomis arba privalo būti raštu nurodytos atsisakymo pasirašyti priežastys. Šaliai atsisakius pasirašyti priėmimo – perdavimo aktą, akte nurodžius, kitos šalies nuomone, nepagrįstas išlygas ar delsiant pasirašyti, kita šalis per 3 darbo dienas nuo atsisakymo arba termino pasirašyti aktą pasibaigimo turi teisę sudaryti ekspertų komisiją iš užsakovo, rangovo ir statybininkų asociacijos paskirto atstovo, kuri surašo aktą, nurodydama faktiškai atliktus darbus, atliktų darbų trūkumus, darbus, kurie turi būti atlikti, ir jų įvykdymo terminus.

57Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad atliktų darbų priėmimo aktas yra pagrindinis dokumentas, patvirtinantis, jog statybos darbai atlikti (CK 6.662, 6.694 straipsniai), tačiau, kilus ginčui dėl atliktų darbų kokybės ir statybos darbų pažeidimų pašalinimo, jis vertintinas visų ginčo šalių pateiktų įrodymų dėl atliktų statybos darbų kokybės kontekste (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-517-219/2015). Todėl atliktų darbų priėmimo aktai vertinami visų byloje surinktų įrodymų visumoje (Rangos sutartis, ankstesni atliktų darbų aktai, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymai ir kt.).

58Iš namų ( - ) „Darbų kiekių suvestinių“, kurias sudarė atsakovės BUAB „Autairas“ projektų vadovas H. L. ir pasirašė ieškovės įgalioti atstovai, bei jų pagrindu sudarytų „Sankaupinių lentelių“ duomenų nustatyta, kad projektų vadovo H. L. apmatuoti darbai 2015 m. sausio 21, 22 dienai buvo atlikti. Ieškovė nurodė, o atsakovė nepaneigė, kad jos nuo 2014 m. lapkričio mėnesio, t. y. iki ir po to, kai BUAB „Autairas“ projektų vadovas H. L. atliko darbų apmatavimus ir sudarė namų ( - ) „Darbų kiekių suvestines“, vedė raštu nefiksuotas derybas mėgindamos suderinti ieškovės 2014 metais faktiškai atliktų darbų kiekius, jų priėmimą ir apmokėjimą, tačiau susitarimas nebuvo pasiektas.

59Ieškovė 2015 m. birželio 8 d. atsakovei išsiuntė pranešimą, kuriame, remiantis CK 6.207 straipsniu, jai pranešė, kad iki tol, kol ji nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, ieškovė stabdo tolimesnių darbų atlikimą, nes defektus pagal 2015 m. balandžio 7 d. Defektų trūkumų nustatymo aktą Nr. ( - ) ištaisė, o atsakovė darbų vis tiek nepriima. Kartu šiuo raštu ieškovė informavo, kad 2015 m. birželio 10 d. objektuose bus atliktų darbų pridavimas užsakovui, kurio atstovas kviečiamas 11.00 val. Šiame rašte ieškovė atsakovei taip pat nurodė, kad darbų kiekiai suderinti su projektų vadovu H. L., prie pranešimo buvo pridėta suderinimo aktų kopijos ir medžiagų gamintojo Caparol išvada. 2015 m. birželio 9 d. rašte Nr. ( - ) „Dėl sutarties Nr. ( - ) netinkamo vykdymo ir atliktų darbų aktų nepriėmimo“ atsakovė pripažįsta, kad šiuos dokumentus gavo.

602015 m. birželio 9 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl sutarties Nr. ( - ) netinkamo vykdymo ir atliktų darbų aktų nepriėmimo“ atsakovė ieškovei nurodė, kad darbų pagal ieškovės 2015 m. birželio 8 d. pateiktus atliktų darbų aktus nepriims, aktus bei PVM sąskaitą – faktūrą grąžina bei darbų priėmime 2015 m. birželio 10 d. 11.00 val. nedalyvaus, nes: 1) neištaisyti defektai ir trūkumai, nurodyti akte Nr. ( - ), ir atsiranda naujų trūkumų, nurodytų ieškovei 2015 m. gegužės 5, 22, 27 d., 2016 m. birželio 1, 5 d. raštuose, išsiųstuose ieškovei elektroniniu paštu; 2) pateikdama gamintojo Caparol paaiškinimus ieškovė pripažįsta, kad darbus atliko netinkamai ir neapsaugojo konstrukcijų, statinių; 3) ne per Sutartyje numatytą 5 dienų terminą šalino defektus, dėl ko ieškovė privalėjo savo jėgomis ir kitų rangovų pagalba taisyti ieškovės atliktų darbų defektus ir užbaigti nebaigtus pagal Sutartį ieškovės įsipareigotus atlikti darbus; 4) ieškovė trūkumus turi ištaisyti iki 2015 m. birželio 12 d., nes atliekamų darbų pabaiga yra 2015 m. birželio 22 d.; 5) nors darbų kiekiai suderinti su projektų vadovu H. L., tačiau tai yra tik ieškovės pateiktų darbų suvestinė, o ne faktinį darbų kiekį nustatanti aplinkybė.

61Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ pakartotinai kvietė atsakovės atstovą 2015 m. liepos 15 d., 2015 m. liepos 30 d. atvykti į objektą dėl darbų kiekių perskaičiavimo, suderinimo, priėmimo ir apmokėjimo už juos, tačiau atsakovės įgaliotas atstovas į darbų priėmimą neatvyko, darbų nepriėmė, tvirtinant, kad darbai turi defektų.

622015 m. liepos 31 d. rašte Nr. ( - ) „Atsakymas į raštą 2015-0724 d.“ atsakovė, išdėsčiusi ankstesnių raštų turinį bei nurodžiusi, kad nuo 2015 m. liepos 28 d. nutraukė su ja Sutartį su ieškove Sutarties 5 punkto ir CK 6.217 straipsnio pagrindu, nurodė, kad su ieškove yra visiškai atsiskaičiusi, o jei ieškovė mano, kad turi būti atliktas tinkamai atliktų darbų priėmimas, tai jis gali būti svarstomas tik tada, kai bus ištaisyti visi (ir nežymūs) defektai, o darbai galutinai priduoti statytojui ir gautas apmokėjimas už juos bei pareikalavo pateikti defektų ištaisymo garantiniu laikotarpiu užtikrinimą. Šis pranešimas faktiškai reiškė, kad atsakovė atsisako organizuoti ieškovės siekiamų jai perduoti darbų priėmimą ir atsisako svarstyti apmokėjimo už darbus klausimą.

632015 m. rugsėjo 22 d. ieškovė informavo atsakovę apie dar vieną atliktų darbų perdavimą 2015 m. rugsėjo 23 d. 10.00 val., įskaitant ir defektų pašalinimo konstatavimą, ir nurodė, jog, neatvykus užsakovės atstovui, darbai bus perduoti vienašališkai rangovui pasirašant atliktų darbų aktuose, o užsakovas neteks teisės remtis darbų trūkumų faktu. Atsakovė šį raštą gavo ir 2015 m. rugsėjo 22 d. elektroniniuose laiškuose ieškovei nurodė, kad dėl užimtumo neatvyks, bet susitikimas galimas 2015 m. spalio 1 d. ir paprašė informuoti prieš 3 dienas.

642015 m. rugsėjo 23 d. atsakovei neatvykus, atlikti darbai buvo perduoti vienašališkai ieškovės pasirašytais Atliktų darbų aktais 1 859,31 Eur (be PVM) sumai; 18 375,92 Eur (be PVM) sumai; 5 177,29 Eur (be PVM) sumai; 10 138,31 Eur (be PVM) sumai; 21 206,33 Eur (be PVM) sumai; 3 275,19 Eur (be PVM) sumai. Bendrai perduotų darbų kaina - 60 032,35 Eur (be PVM). Kartu buvo surašytas 2015 m. rugsėjo 23 d. aktas, kurį pasirašė perdavimo metu dalyvavęs ieškovės direktorius R. D., UAB „MNT projektai“ direktorius G. L. bei UAB „Dagret“ direktorius D. B. ir kuriame minėti asmenys patvirtino, kad atsakovės atstovas į kvietimą dalyvauti darbų perdavime ir defektų peržiūroje neatvyko, o defektai, nurodyti 2015 m. rugpjūčio 14 d. rašte, pašalinti.

65Taigi, iš virš minėtų dokumentų turinio ir šalių paaiškinimų galima daryti išvadą, kad tiek ieškovei sustabdant rangos darbus 2015 m. birželio 8 d., tiek atsakovei 2015 m. liepos 23 d. raštu pranešant apie sutarties nutraukimą nuo 2015 m. liepos 28 d. bei kitu laiku statybos objektuose nebuvo užfiksuotas faktinis ieškovės atliktų darbų kiekis ir kokybė, nes atsakovės atstovas kviečiamas neatvykdavo į statybos objektą ir neorganizavo darbų priėmimo tvirtindamas, kad neištaisyti darbų trūkumai, nors jie priimant darbus abiejų šalių pasirašytais Defektų nustatymo aktais, išskyrus 2015 m. balandžio 7 d. aktą Nr. ( - ), nekonstatuoti.

66Teismo nuomone, atsakovė nepagrįstai tvirtina, kad ji Atliktų darbų aktus atsisakė pasirašyti teisėtai CK 6.652 straipsnio 4 dalies pagrindu ir pagrįstai, nes, 2015 m. rugpjūčio 25 d. UAB „Molėtų švara“ nutraukus Pagrindinę sutartį, ieškovės darbų perdavimas atsakovei 2015 m. rugsėjo 23 d. prarado prasmę. Nors Pagrindinė sutartis su UAB „Autairas“ buvo nutraukta 2015 m rugpjūčio mėn., o ieškovė darbus perdavė jau po sutarties nutraukimo, tai nepaneigia ieškovės teisės perduoti atliktus rangos darbus savo užsakovei UAB „Autairas“. Iš Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų, sudarytų tarp UAB „Autairas“ ir UAB „Molėtų švara“, matyti, kad objektuose atlikti sienų šiltinimo darbai perduoti 2015 m. gegužės 29 d., birželio 29 d., 30 d., liepos 20 d., rugsėjo 30 d. aktais, ( - ) – 2014 m. birželio 19 d., liepos 31 d., rugpjūčio 29 d., rugsėjo 30 d. aktais bei vėlesniais aktais. Jie patvirtina, kad visi UAB „Autairas“ subrangovų, tarp jų – ir ieškovės, atlikti darbai yra priduoti užsakovei UAB „Molėtų švara“, už juos gautas apmokėjimas, todėl darbai prarasti prasmės negalėjo.

67Nėra pagrindo sutikti su ieškovės reikalavimu pripažinti Atliktų darbų aktus negaliojančiais dėl to, kad ieškovė nesudarė sąlygų atsakovei dalyvauti darbų priėmime ir perdavime, nes apie tai, kad 2015 m. rugsėjo 23 d. bus organizuojamas darbų perdavimas ir priėmimas, atsakovę įspėjo prieš neprotingą 1 dienos terminą, neatsiuntė aktų, taip nesudarė galimybės patikrinti jų atitikimo su techniniais darbų projektais ir pažeidė bendradarbiavimo pareigą (CK 6.691 straipsnis). Kaip minėta, atsakovei Atliktų darbų suderinimo aktų kopijos ir medžiagų gamintojo Caparol išvada jau buvo atsiųsti 2015 m. birželio 8 d. ir tą ji pripažino 2015 m. birželio 9 d. rašte Nr. 1( - ) „Dėl sutarties Nr. ( - ) netinkamo vykdymo ir atliktų darbų aktų nepriėmimo“. Atliktų darbų aktų kopijų atsiuntimas iš esmės reiškė, kad darbai yra atlikti ir ieškovė (rangovė) yra pasiruošusi juos perduoti. Todėl atsakovės argumentas, kad ginčo aktai yra neteisėti dėl to, kad nebuvo galimybės jų patikrinti, prieštarauja nustatytoms bylos faktinėms aplinkybėms. Sutiktina, kad pranešimas apie darbų priėmimą prieš vieną dieną gali būti nesavalaikis, tačiau atsakovė yra juridinis asmuo, todėl, gavusi pranešimą, tikėtina, kad turėjo galimybę kitą dieną atsiųsti į objektą įgaliotą atstovą, jei tik būtų buvusi suinteresuota įvertinti ir priimti atliktus darbus. Pažymėtina, kad atsakovės atstovai ir prieš, ir po šio atvejo ne kartą anksčiau kaip prieš vieną dieną kvietė atsakovę į darbų perdavimą ir priėmimą, tačiau atstovas nei karto neatvyko. Atsakovė, teigdama, kad ieškovė pažeidė pareigą savalaikiai pranešti jai apie darbų perdavimo ir priėmimo laiką ir vietą ir reikalaudama, kad apie tai būtų įspėta prieš 3 dienas, nenurodo, kokia kita forma ir/ar tvarka turėjo būti atliekamas toks pranešimas ir nesiremia šalių susitarimu, pagal kurį pranešimas turėjo būti atliktas laikantis kitokios tvarkos ir terminų. Todėl argumentas vertinamas nepagrįstu ir formaliu.

68Kitas pagrindas, kuriuo remdamasi atsakovė nesutinka su vienašališkai pasirašytais ginčo aktais, yra CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta tokio akto pasirašymo tvarka. Šioje teisės normoje nurodyta, kad jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Ši įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra speciali, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiuose kaip priemonė, užkertanti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas.

69Teismo nuomone, nėra pagrindo vienašališkai ieškovės pasirašytus Atliktų darbų aktus pripažinti negaliojančiais dėl to, kad juose nėra žymos apie atsakovės atsisakymą pasirašyti tuos aktus, kad juose nėra nurodyta už kokį ataskaitinį laikotarpį jie teikiami ir kiek darbų jau yra atlikta iki ataskaitinio laikotarpio, taip pažeidžiant Rangos sutarties 2.3 punktą ir Sutarties priedą „Reikalavimai subrangovams, dirbantiems bendrovės teritorijoje ir patalpose“. Byloje esant nustatytoms virš minėtoms aplinkybėms, kad ginčo darbai buvo atlikti, atsakovės projektų vadovo apmatuoti ir nurodyti suvestinėse, atsakovei pripažinus, kad Atliktų darbų suderinimo aktai jai buvo pateikti, bet ji jų nepasirašė ir grąžino ieškovei, žymos apie nepasirašymą nebuvimas negali būti pagrindas minėtus Atliktų darbų aktus pripažinti negaliojančiais. Rangos sutarties 2-3-2.5 punktuose, reglamentuojančiuose darbų perdavimo ir priėmimo klausimus bei akto surašymo taisykles, taip pat nėra numatyta užsakovės (atsakovės) teisė visai nepriimti atliktų darbų aktų ir jų nepasirašyti, jeigu net ir nėra įvykdyti ar nevisai tinkamai vykdomi sutartiniai įsipareigojimai.

70Atsakovė tvirtina, kad ginčo aktus pripažinti negaliojančiais yra pagrindas ir todėl, kad juose nurodyti faktiniai darbų kiekiai neatitinka atliktų darbų kiekių, nesutampa su Techninės specifikacijos, darbų projektų, dalinės ekspertizės akto duomenimis, aktuose nesant nurodyto ataskaitinio laikotarpio, negalima nustatyti, ar siekiami perduoti darbai nebuvo priimti anksčiau ir ar tai ne defektų taisymo darbai, kuriuos ieškovė Rangos sutartimi buvo įsipareigojusi šalinti savo lėšomis. Byloje nustatyta, kad viešasis pirkimas dėl namų renovacijos ( - ) buvo organizuotas 2013 m. lapkričio mėnesį. Jis buvo vykdomas užsakovės UAB Molėtų švara parengtos techninės specifikacijos pagrindu, kurioje buvo nurodyti reikalingi atlikti darbai bei jų kiekiai. Viešąjį pirkimą laimėjo UAB „Autairas“. Byloje nustatyta, kad, prieš faktiškai UAB „Autairas“ pradedant vykdyti darbus, nepriklausomas projektuotojas UAB „A-Z projektai“ atliko faktinius realius apmatavimus ir parengė techninį darbo projektą bei nustatė, kad yra 500 kvadratų skirtumas nuo pradinėje Techninės specifikacijoje nurodytos 8600 kv. m. kvadratūros, nes faktiškai plotas yra apie 9000 kv. m. Dėl to buvo organizuotas papildomas viešasis pirkimas 2014 m. spalio mėnesį. Tuo tarpu sutartis tarp UAB „Spalvonikos fasadai“ ir UAB „Autairas“ buvo pasirašyta 2014 m. birželio 12 d. Tai patvirtina ieškovės teiginius, kad ji, prieš pradėdama vykdyti darbus, išmatavo kvadratūrą, kurioje turės atlikti darbus, nustatė neatitikimą, todėl ir sutartį pasirašė su sąlyga, kad Sutarties kaina, kurią užsakovas sumoka rangovui, nustatoma atlikus faktinių atliktų darbų kiekių apmatavimus vadovaujantis komercinio pasiūlymo įkainiais (3.1 punktas) pagal lokalines sąmatas (3.3 punktas), kurie nekeičiami visą darbų eigą (3.2 punktas). Tai paneigia atsakovės argumentus apie darbų kiekių „lubas“ ir kad atsakovė netinkamai interpretuoja sutarties sąlygą ir sudaro pagrįstą pagrindą manyti, kad ieškovė tikrai galėjo atlikti didesnį kiekį darbų, nei nurodyta techninėje dokumentacijoje, nes ir pati atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei už pagal faktą atliktus darbus, o UAB „Molėtų švara“ papildomas kiekių pirkimo faktas patvirtina faktą, kad Techninėje specifikacijoje nurodyti kiekiai tikrai nebuvo tikslūs.

71Minėtas argumentas vertinamas nepagrįstu, nes aplinkybę, jog ieškovės pateiktuose aktuose kiekiai atitinka realiai atliktų darbų kiekius, patvirtina 2015 m. sausio 21 d. atsakovės tuometinio darbų vadovo H. L. pasirašytos Darbų kiekių suvestinės, kurias jis surašė atlikęs realius kiekių matavimus. Darbų kiekių suvestinių duomenys, vertinant juos kartu su Sankaupinėse lentelėse nurodytais atliktų darbų kiekiais, įskaitant ir darbus, kurie atsakovės buvo priimti ir apmokėti, iš esmės patvirtina ginčo aktuose nurodytų kiekių teisingumą. Atsakovė neigia darbų kiekius, kuriuos 2015 m. sausio 21 dieną nustatė ir patvirtino jos pačios projekto darbų vadovas liudytojas H. L., kuriam, pagal bylos duomenis, dėl minėtų suvestinių sudarymo ir darbų apmatavimo priekaištų nepareikšta ir drausminė atsakomybė netaikyta. Apklaustas liudytoju H. L. patvirtino, kad, kilus ginčui dėl atliktų darbų kiekio ir apimties, fiziškai išmatavo renovuotų namų pastatų darbų plotus, kuriuos reikėjo apšiltinti ir sudarė suvestines. Jose nurodyti darbų kiekiai tikrai buvo atlikti ir realiai buvo. Jo nurodyti kiekiai suvestinės turėjo atitikti įrašus Statybos darbų žurnaluose. Nurodė, jog matavimo metu esminių defektų nebuvo, bet anksčiau buvo problema dėl to, kad ar dėl liūties, ar dėl netinkamo stogo uždegimo buvo nuplauti fasado darbai, kuriuos buvo atlikusi ieškovė, tačiau ji šį trūkumą pataisė. Liudytojas S. V., dirbęs UAB „Autairas“ statybos darbų vadovu, paaiškino, kad dirbo objekte iki 2014 m. spalio mėnesio, iki to laiko aktavo rangovų darbus, tikrindavo atliktų darbų kiekius. Kol dirbo, statybos žurnalai buvo pas jį. Ieškovės atliktų darbų kiekiai buvo realiai matuojami, nuosekliai vedami ir techninio prižiūrėtojo priimti. Jeigu aktai buvo pasirašomi, tai jie buvo be defektų. Ieškovės darbą vertino gerai, nes į pastabas reaguodavo, jos darbas buvo sukontroliuotas, tačiau problemos kilo dėl stogo dengėjų atliekamų darbų. Šie liudytojai, tiesiogiai dalyvavę sutarties vykdymo ir statybų rangos darbų vykdymo priežiūros procese, prieš duodami parodymus davė priesaiką ir buvo įspėti apie atsakomybę už priesaikos sulaužymą, todėl abejoti šių asmenų parodymais, ar teigti, kad jie, buvę atsakovės darbuotojai, veikia ieškovės pusėje nėra jokio pagrindo. Pažymėtina, kad, jeigu būtų išsaugoti Statybos darbų žurnalai, būtų galima patikrinti, ar techninis prižiūrėtojas patikrino ieškovės atliktų darbų kiekį ir kokybę, darbų atitikimą Rangos sutarties ir kitų norminių aktų reikalavimams bei išsamiau ir tiksliau nustatyti kitas šiai bylai svarbias aplinkybes. Byloje nenustatyta, kur šiuo metu yra minėto statybos objekto Statybos darbų žurnalai, todėl minėtų duomenų patikrinti nėra galimybės ir tai apsunkina įrodinėjimą bei įrodymų įvertinimą tiek šalims, tiek teismui. Iš kitos pusės, minėtus žurnalus sudaryti, išsaugoti ir perduoti UAB „Molėtų švara“ pagal Pagrindinės sutarties sąlygas buvo atsakovės pareiga. Liudytojas S. V. nurodo, kad, kol jis dirbo, žurnalai buvo pas jį, o kur dingo po to – nežino. Kadangi jis buvo atsakovės darbuotojas, tai atsakovė ir turėjo užtikrinti, kad, keičiantis darbuotojams, statybos proceso metu pildomi dokumentai būtų savalaikiai perduoti atitinkamiems darbuotojams, išsaugoti ir perduoti užsakovei. Ši pareiga tinkamai nebuvo įvykdyta, nes UAB „Molėtų švara“ nurodo, kad jai žurnalai neperduoti. Neįvykdžiusi aptariamos pareigos, atsakovė pati prarado galimybę įrodyti, kad ieškovės atlikti darbai buvo mažesnės apimties ir/ar atlikti su defektais.

72Atsakovės argumentai apie tai, kad ieškovė reikalauja apmokėjimo už darbus, kurie viršija Techninėje specifikacijoje nurodytą darbų kiekį, kad tokios apimties darbų ieškovė negalėjo atlikti ir jai galimai yra permokėta, atmetami ir todėl, kad dalies rašytinių įrodymų turinys sudaro aukštesnę tikimybę išvadai, jog plotai, kuriuose darbus atliko ieškovė ir galimai kiti subrangovai, faktiškai buvo didesni, nei jie nurodyti techninėje dokumentacijoje. Statybos rangos sutarties priede Nr. 1 „Techninės specifikacijos“ (DSP11, DSP11.1, DSP12, DSP12.1) „Pastabos“ 1-5 punktuose nurodyta, kad specifikacijoje pateikti tiek sienų šiltinimo, tiek cokolio šiltinimo apytikriai darbų kiekiai, kurie, perskaičiavus projektavimo metu, gali skirtis (namo ( - ) – 1599 kv. m. (sienų) ir 199 kv. m. (cokolio), ( - ) – 1352 kv. m. (sienų) 118 kv. m. (cokolio), ( - ) – 970 kv. m. (sienų),115 kv. m. (cokolio), ( - ) – 1192 kv. m. (sienų), 90 kv. m. (cokolio), ( - ) – 2993 kv. m. (sienų), 185 kv. m. (cokolio). Iš A-Z Projektai paruoštų minėtų namų Techninio darbo projektų matyti, kad išorinių namo sienų, angokraščių ir cokolio darbų kiekis 5 objektuose yra 9070 kv. m. plote. UAB „Autairas“ projektų vadovo H. L. kiekių suvestinėse ir UAB „Spalvonikos fasadai“ sankaupinėse lentelėse yra nurodytas 9812,06 kv. m. plotas. Nustatyta ir dėl to nėra ginčo, kad UAB „Vilniaus statyba LT“ atliko darbus 711,14 kv. m. plote. Vien iš šių duomenų matyti, kad darbų plotas yra 1453,20 kv. m. didesnis, nei jis nurodytas techniniuose darbo projektuose. Šioje vietoje atsakovės pozicija taip pat nevienoda, nes iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Autairas“ direktorius R. Ž. 2016 m. birželio 6 d. teismo posėdyje nurodė, kad nežino, kokioje dalyje ieškovės reikalavimas apmokėti už darbus pagrįstas, kad fasado šiltinimo darbus atliko ir daugiau rangovų, kad visi darbai nebuvo užfiksuoti darbų perdavimo ir priėmimo aktuose ir apskaičiavo, kad gali būti, jog skola yra apie 15 000 Eur. Su šia nuomone 2017 m. sausio 13 d. paaiškinime iš esmės sutiko ir BUAB „Autairas“ bankroto administratorė, nes nurodė, kad bendrovė už atliktus darbus ieškovei yra skolinga 15 218,42 Eur, tačiau vėlesniame atsiliepime nurodė, kad ieškinio visiškai nepripažįsta. Iš Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktų, sudarytų tarp UAB „Autairas“ ir UAB „Molėtų švara“, matyti, kad namo ( - ) sienų šiltinimo darbai perduoti 2015 m. gegužės 29 d., birželio 29 d., 30 d., liepos 20 d., rugsėjo 30 d. aktais, ( - ) – 2014 m. birželio 19 d., liepos 31 d., rugpjūčio 29 d., rugsėjo 30 d. aktais bei vėlesniais aktais. Kadangi UAB „Autairas“ atliktus darbus užsakovei UAB „Molėtų švara“ perdavinėjo atliktą darbų kiekį nurodydama procentine išraiška, o darbai iš ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ darbai buvo priimami pagal faktinį atliktų darbų apmatavimą, be to, nėra išlikusių Statybos darbų žurnalų, tai sulyginti UAB „Spalvonikos fasadai“ atliktų darbų ir UAB „Autairas“ savo pasiūlyme nurodytų bei perduotų UAB „Molėtų švara“ darbų, jų tikslių apimčių, taip nustatyti ir atskirti kitų subrangovų atliktus darbus realios faktinės galimybės nėra. 2015 m. rugsėjo 15 d. Likutinių darbų apžiūros aktuose Nr. 1 – 5 nurodytų darbų likutiniai darbai, taip kaip jie aprašyti skiltyje „Darbų ir išlaidų aprašymai“, nesutampa su darbais, kuriuos pagal Rangos sutartį buvo įsipareigojusi atlikti ieškovė. Todėl nėra pagrindo ginčo aktų pripažinti negaliojančiais dėl jų ydingo turinio nurodant darbų apimtis.

73Vien ta aplinkybė, kad defektų ištaisymo faktą patvirtino UAB „MNT projektų“, kuri buvo UAB „Autairas“ subrangove, atstovas, ir UAB „Dagret“, kuri buvo UAB „Spalvonikos fasadų“ subrangove, atstovas nereiškia, kad tvirtinimai neatitinka tikrovės, kadangi jokių aplinkybių, dėl kurių minėtų bendrovių atstovai galėjo elgtis šališkai ir būti suinteresuoti nauda tik ieškovei, byloje nenurodyta.

74Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas atliktų statybos rangos darbų perdavimą ir priėmimą reglamentuojančias CK normas, yra konstatavęs, kad darbų perdavimas ir priėmimas nustatytas tiek bendrosiose, tiek specialiosiose rangos sutartinius santykius reglamentuojančiose normose (CK 6.662, 6.694 straipsniai), pagal kurias užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus. Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kai užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus (CK 6.652 straipsnio 4 dalis, 6.694 straipsnio 5, 6 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2005 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-597/2005, 2009 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-54/2009). CK 6.694 straipsnio, reglamentuojančio darbų perdavimą ir priėmimą, 6 dalyje nustatyta, kad užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą, jeigu nustatomi trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, ir jeigu šių trūkumų rangovas ar užsakovas negali pašalinti.

75Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad atsakovė ieškovės atliktų pagal Atliktų darbų aktus nepriėmė, kviečiama jų priimti neatvykdavo ir darbų priėmimo neorganizavo, ieškovės atliktų darbo trūkumų atitinkamuose aktuose, išskyrus minėtą defektų šalinimo aktą, nefiksavo. Taigi, byloje nėra objektyvaus pagrindo, iš kurio būtų galima pagrįstai spręsti, jog tam tikru laikotarpiu ieškovės atlikti darbai turėjo trūkumų, dėl kurių jų nebuvo įmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį ir šių trūkumų rangovė ar užsakovė negali pašalinti. Į bylą pateikti statybos objektų 2016 m. sausio 28 d. Statybos užbaigimo aktų ir 2016 m. sausio 20 d. Statinio dalinės ekspertizės aktų duomenys patvirtina, kad modernizuotų gyvenamųjų namų ( - ) mieste, kuriuose ieškovė atliko darbus, statybos darbai yra užbaigti, namai yra eksploatuojami, statiniai atitinka techninio darbo projekto sprendinius, statinio projekto sprendinius, jų bendrieji rodikliai atitinka faktinius, nukrypimai neesminiai. Minėti statybos užbaigimo aktai rodo, jog atsakovė negalėjo atsisakyti priimti ieškovės atliktų darbų CK 6.694 straipsnio 6 dalies pagrindu, nes darbų rezultatas yra naudojamas sutartyje numatytai paskirčiai, vadinasi, darbai statybos proceso pabaigoje neturėjo tokių trūkumų, dėl kurių jų būtų buvę neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį.

76Dėl Atliktų darbų aktuose nurodytų ieškovės atliktų darbų trūkumų

77Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė, atsisakydama priimti ieškovės atliktus darbus pagal ginčijamus Atliktų darbų aktus ir už juos apmokėti rėmėsi tuo, kad atlikti darbai yra su defektais, turi trūkumų, kuriuos ieškovė atsisakė ištaisyti. Teismo nuomone, šios atsakovės pozicijos byloje surinkti įrodymai nepatvirtina.

78Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai atitinka kokybės reikalavimus, ar turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę sumažinti darbų kainą, bet ne visai jos nesumokėti.

79Pagal Rangos sutarties 1.2.13 punktą, ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ įsipareigojo savo lėšomis pašalinti defektus per 5 dienas nuo defekto nustatymo momento sutarties darbų atlikimo bei garantiniu laikotarpiu (1.2.13 punktas). Pagal Rangos sutarties 5.6 punktą, rangovui atsisakius ar delsiant šalinti pagrįstus defektus, juos šalina užsakovas, o rangovas sumoka už atliktus darbus pagal užsakovo pateiktą pagrįstą darbų sąmatą ir dar sumoka 50 procentų šių darbų vertės baudą.

80Virš nutartyje jau yra nurodyti argumentai ir motyvai, kurių pagrindu padaryta išvada, kad užsakovė (atsakovė) tinkamai neįvykdė pareigos priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, o UAB „Molėtų švara“ perduoti darbai atitiko esminius kokybės reikalavimus ir yra naudojami pagal rangos sutartyje numatytą paskirtį.

81Byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 22 d. elektroniniame laiške, kuris adresuotas ieškovei, UAB „Autairas“ nurodo pašalinti vykdomų darbų neatitiktis dėl stogų sandarinimo, ventiliacijos kaminų uždengimo nuo kritulių, nuo namų nukelti šiukšles. Tačiau ieškovė pagal Rangos sutartį buvo įsipareigojusi atlikti fasado sienų šiltinimo, įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą, darbus. Todėl šio laiško turinys neįrodo, kad darbų neatitiktis rasta būtent ieškovės atliktuose darbuose.

82Pagal bylos duomenis ir šalys to neginčija, kad vykdant sutartį 2015 m. balandžio 7 d. buvo sudarytas Defektų trūkumų nustatymo aktas Nr. ( - ), kuriame nurodytus trūkumus objektuose ( - ) mieste ieškovei buvo nurodyta ištaisyti iki 2015 m. balandžio 15 d., o name ( - ) – iki balandžio 20 d. Iš pateikto šalių susirašinėjimo ir medžiagų Caparol gamintojo paaiškinimo turinio galima daryti išvadą, kad ieškovės darbo trūkumai: aplink tvirtinimo detales (smeiges) ant jaunai apšiltinto fasado buvo nustatyti sušalusi rasa (šerkšnas) neturėjo įtakos šiltinimo sistemos ilgaamžiškumui, o, išdžiuvus šiltinimo sistemos sluoksniams, turėjo dingti, pastolių buvimo vietoje išryškėjo plotai, nes galimai buvo dažomas ne pilnai išdžiuvęs paviršius, jei išdžiuvus liks matoma žymės, reikia perdažyti. Neapsaugota viršutinė šiltinimo sistemos dalis nuo kritulių kelia pavojų, kadangi patekęs vanduo sušąla ir suardys šiltinimo sluoksnius. Ieškovė tvirtina, kad minėtame akte nurodytus defektus ištaisė. 2015 m. balandžio 27 d. elektroniniame laiške atsakovė UAB „Autairas“ pripažįsta, kad dalį defektų ieškovė ištaisė (prie darbų pažymėta pliusas). Pažymėtina, kad minėtas aktas surašytas dviems rangovams: UAB „Spalvonikos fasadai“ ir UAB „MNT projektai“, todėl neaišku, kuriam iš rangovų (ar abiem) ir kuriuos konkrečiai trūkumus teko pareiga šalinti ir kokie trūkumai ieškovės atliktuose darbuose liko neištaisyti (jei liko).

832015 m. gegužės 22 d. atsakovė UAB „Autairas“ ieškovei pateikė raštą „Dėl defektų neištaisymo ir sutartinių įsipareigojimų nevykdymo“ Nr. ( - ), kuriame nurodė, kad ieškovė name ( - ) nepradėjo vykdyti fasadų šiltinimo ir cokolio apdailos darbų, ( - ) namuose – cokolio apdailos darbų, ( - ) name – fasadų šiltinimo darbų ir cokolio apdailos darbų ir reikalavo likusius trūkumus ištaisyti ir atlikti nepradėtus darbus iki 2015 m. gegužės 29 d. Šis raštas parengtas 2015 m. gegužės 21 d. UAB „Molėtų švara“ rašto Nr. S-94 pagrindu, tačiau iš šio rašto matyti, kad UAB „Molėtų švara“ esmines pretenzijas UAB „Autairas“ reiškė dėl neatliktų stogo uždengimo, parapeto skardinimo, fasado šiltinimo, cokolio apdailos, nuogrindos įrengimo, gerbūvio atstatymo darbų, laiptų rekonstrukcijos darbų visuose namuose, o dėl fasado šiltinimo darbų tik viename objekte ( - ) name bei dėl rūsio koridoriuje neapšiltintos sienos objekte ( - ). Todėl tai nebuvo tokio masto galimi trūkumai, kurie būtų pakankamu pagrindu visai atsisakyti priimti atliktus darbus.

842015 m. birželio 3 d. raštu Nr. ( - ) UAB „Autairas“ įspėjo ieškovę, kad jei ji iki 2015 m. birželio 9 d. neatliks baigiamųjų darbų ir neištaisys baigiamųjų defektų, ji taikys sankcijas. 2015 m. birželio 10 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir patirtų išlaidų kompensavimo“ atsakovė UA „Autairas“ nurodė ieškovei, kad ji organizuoja ieškovės nebaigtų atlikti darbų ir atliktų darbų defektų šalinimą bei reikalaus ieškovę apmokėti pagrįstą darbų sąmatą bei taikys 30 procentų darbų vertės baudą. 2015 m. birželio 5 d. raštu Nr. ( - ) UAB „Autairas“ įspėjo ieškovę, kad, jei ši nepradės baiginėti pagal Sutartį prisiimtų atlikti darbų ir neištaisys trūkumų pagal aktą Nr. ( - ) bei naujai nuotraukose užfiksuotų neįvardintų trūkumų iki 2015 m. birželio 12 d., vadovaudamasi Sutarties 5.6, 1.2.12 punktų nuostatomis, organizuos darbų atlikimą ir pateiks ieškovei darbų sąmatą su bauda bei pervertins anksčiau pasirašytus darbų priėmimo aktus sumažindama nekokybiškai atliktų darbų dalį. Pagal įspėjimo turinį sektų, kad atsakovė kartu su techninės priežiūros atstovais pasitarimų metu nustatė ieškovės atliktų darbų trūkumus, kurie užfiksuoti pridedamose foto nuotraukose, tačiau kokie konkrečiai, kokios vertės ir apimties tie trūkumai bei baigiamieji defektai, kuriuos turi ištaisyti ieškovė, aptartuose dokumentuose nenurodyta.

852015 m. birželio 16 d. ir 2015 m. liepos 3 d. komisija, susidedanti iš UAB „Molėtų švara“ techninio prižiūrėtojo D. P., UAB „Autairas“ direktoriaus R. Ž. ir kitų narių, apžiūrėjo atliktus darbus objektuose ( - ) ir nustatė, kokius baigiamuosius darbus ir defektus reikia atlikti ir ištaisyti dėl visiško technologinio darbo užbaigimo. UAB „Spalvonikos fasadai“ direktoriaus R. D. šių aktų nėra pasirašęs.

862015 m. liepos 29 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus privalomame nurodyme Nr. PN-738 privalomi ištaisyti ir vykdyti nurodymai iš esmės duoti dėl to, kad rangovė (UAB „Autairas“) neturi privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, dėl netinkamo dujų vamzdžio įvedimo, projekto pakeitimų nesuderinimo ir projektinių sprendinių nebuvimo, nekokybiškai atliktų skardinimo, nuogrindos, laiptų įrengimo, cokolio apdailos darbų, sienos termoizoliacijos įrengimo ne pagal projekto sprendinius, atliekų tvarkymo žurnalų nebuvimo ir neaiškumo, kuris statybos vadovas atsakingas už statybą. Toks dokumento turinys patvirtina, kad esminiai trūkumai buvo nustatyti ne dėl tų darbų, kuriuos atliko ieškovė.

87UAB „Molėtų švara“ darbams ir jų kiekiams, kuriuos turėjo atlikti UAB „Autairas“ ir kurie aprašyti 2015 m. rugsėjo 15 d. Likutinių darbų apžiūros aktuose Nr. 1-5, bei defektų taisymui organizavo naujus viešuosius konkursus ir jų rezultatų pagrindu sudarė rangos sutartis su kitais rangovais. Galutinai darbus atliko bei defektus ištaisė naująjį viešąjį pirkimą laimėjusi UAB „Molėtiškiai“ bei savo jėgomis pati UAB „Molėtų švara“. Tačiau į bylą pateikti ir UAB „Molėtiškiai“ įkainotos veiklos grafikai bei 2017-09-14 dienos UAB „Molėtų švara“ raštas - atsakymas nepatvirtina, kad buvo taisomi būtent ieškovės atliktų darbų defektai ir ieškovės pagal sutartį įsipareigoti atlikti, bet neatlikti darbai, o jei ir buvo taisomi defektai ar atliekami darbai, tai negalima nustatyti kokie konkrečiai tai darbai, kokios apimties ir vertės. Byloje nustatyta, kad ieškovė buvo sustabdžiusi darbų atlikimą, nes atsakovė nepriėmė jos atliktų darbų ir nustojo už juos atsiskaityti, be to, pagal sutartį ji nebuvo įsipareigojusi atlikti konkretaus darbų kiekio, o cokolio, nuogrindos, gerbūvio tvarkymo darbus turėjo atlikti rangovė UAB „Žalias fonas“, o ne ieškovė.

88Dėl ieškovės teisės sustabdyti darbus

89Rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus, atsisakyti sutarties, jeigu užsakovas nevykdo rangos sutartyje numatytų savo priešpriešinių pareigų arba kliudo rangovui vykdyti sutartį, arba yra kitų aplinkybių, akivaizdžiai patvirtinančių, kad užsakovas savo pareigų laiku neįvykdys (CK 6.219, 6.661 straipsniai). CK 6.219 str. nurodyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu iki sutarties įvykdymo termino pabaigos iš konkrečių aplinkybių ji gali numanyti, kad kita šalis pažeis sutartį iš esmės. CK 6.207 straipsnyje numatyta, kad jeigu šalys turi įvykdyti sutartį tuo pačiu metu, tai bet kuri iš jų turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą tol, kol kita šalis nepradės jos vykdyti.

90Virš nutartyje nurodyta, kokių faktinių duomenų pagrindu ir kokiu teisiniu pagrindu vadovaujantis padaryta išvada, kad atsakovė pažeidė pagrindinę savo, kaip užsakovės, pareigą priimti ieškovės atliktus rangos darbus ir už juos sumokėti sutartyje numatytu terminu ir tvarka (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.654 straipsnis, 6.687 straipsnis). Padarius šią išvadą, pripažįstama, kad ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“, vadovaudamasi CK 6.219, 6.661 straipsnių jai suteikta teise, turėjo teisinį pagrindą 2015 m. birželio 8 d. pranešimu sustabdyti statybos rangos darbus dėl atsakovės padaryto esminio sutarties pažeidimo iki tol, kol ji nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos, nes defektus pagal aktą Nr. ( - ) ištaisė, ir šia teise pagrįstai pasinaudojo.

91Dėl sutarties nutraukimo su ieškove dėl esminio sutarties pažeidimo, dėl priešieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės baudą ir delspinigius

92Byloje nustatyta, kad 2015 m. liepos 23 d. raštu Nr. ( - ) “Įspėjimas dėl sutarties nutraukimo” atsakovė UAB „Autairas“ nurodė ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ terminą ne vėliau kaip iki 2015 m. liepos 28 d. ištaisyti atliktų darbų trūkumus, pristatyti reikalaujamas duomenų lenteles ir techninę dokumentaciją bei įspėjo, kad, vadovaujantis Sutarties 5 punktu ir CK 6.217 straipsniu, 2015 m. liepos 28 d. sutartis bus nutraukta, o ieškovei priskaitytos netesybos, delspinigiai ir atsakovės dėl to turėtos išlaidos. Ieškovė tvirtina, kad tai tebuvo įspėjimas apie sutarties nutraukimą dėl esminio jos pažeidimo, atsakovė – kad sutartis aptartu pagrindu buvo nutraukta nuo 2015 m. liepos 28 d.

93CK 6.217 straipsnyje numatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo, ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, kuris nustatomas atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes. Kai sutarties įvykdymo terminas praleistas, nukentėjusi šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą (3 dalis). Vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje numatytais atvejais (5 dalis).

94Pagal šalių sudarytos Rangos sutarties 5.5. punktą sutartis gali būti nutraukiama įspėjus rangovą prieš 3 dienas, jei rangovas laiku, pagal šalių patvirtintą grafiką nepradeda vykdyti sutarties arba vykdo darbus taip lėtai, kad jų neįmanoma pabaigti laiku, rangovas darbus atlieka ne pagal reikalavimus ar ne pagal projektą. Nutraukus sutartį šiuo pagrindu laikoma, kad tai yra esminis sutarties pažeidimas.

95Formaliai trijų dienų įspėjimo termino apie Rangos sutarties nutraukimą laikytasi, tačiau, teismo nuomone, byloje nenustatytas faktinis pagrindas pripažinti, kad ieškovė padarė esminį Rangos sutarties pažeidimą, dėl kurio buvo pagrindas šiuo pagrindu atsakovei nutraukti sutartį su ieškove ir reikalauti iš jos priteisti baudą ir delspinigius.

96Minėtame 2015 m. liepos 23 d. akte pati atsakovė pripažįsta, kad dėl savo subrangovų, o ne tik dėl ieškovės, vėlavimų vykdyti sutartį ir taisyti defektus, sulaukia UAB „Molėtų švara“ grasinimo nutraukti sutartį ir taikyti netesybas, kurias numato išskaičiuoti iš subrangovų solidariai.

97Byloje nėra įrodymų apie tai, kad ieškovė pagal grafiką nepradėjo vykdyti sutarties ar kad darbus atliko ne pagal projektą. Pagal minėtos Sutarties 2.2 punktą Ieškovė buvo įsipareigojusi atlikti visus Sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus iki 2015 m. birželio 22 d. ir pagal virš aptartus virš nutartyje įrodymus juos iki to laiko buvo atlikusi (atliko iki 2015 metų pradžios).

98Kaip jau virš minėta, 2015 m. birželio 8 d., remdamasi CK 6.207 straipsniu, ieškovė teisėtai sustabdė tolimesnių darbų atlikimą iki tol, kol ji nepriims realiai atliktų darbų ir nesuderins atsiskaitymo už juos tvarkos. Toks darbų vykdymo sustabdymas negali būti laikomas sutarties pažeidimu ir dėl to, kad pagal virš aptartas Rangos sutarties sąlygas ieškovė nebuvo įsipareigojusi atlikti konkretaus darbų kiekio.

99Iš UAB „Molėtų švara“ 2015 m. spalio 5 d. rašto Nr. ( - ) nustatyta, kad ji, kaip užsakovė, nepriėmė UAB „Autairas“ atliktų darbų pagal darbų perdavimo ir priėmimo aktus Nr. 8-11 dėl to, kad atliktų darbų aktuose deklaruojamas atliktų darbų procentas viršija atskirų konstruktyvų procentą pagal UAB „Autairas“ pateiktą 2014 m. liepos 15 d. lokalinę procentinę sąmatą, kad nėra pateikta techninė dokumentacija.

1002016 m. vasario 18 d. paaiškinimuose UAB „Molėtų švara“ patvirtino, kad, nežiūrint 2015 m. liepos 3 d., 2015 m. liepos 20 d., 2015 m. rugpjūčio 4 d. raginimų, UAB „Autairas“ nevykdė Pagrindinės sutarties 6.4 punkto reikalavimo ir statybos darbų žurnalų bei kitos išpildomosios dokumentacijos nepateikė. 2015 m. rugpjūčio 5 d. objektų Liepos g. 7 ir 8 statybos darbų žurnalai buvo pateikti apžiūrai, bet jie 2015 m. rugpjūčio 19 d. buvo grąžinti UAB „Autairas“, o vėliau jų bei nepateiktų žurnalų reikalaujant 2015 m. rugpjūčio 25 d., rugsėjo 22 d., spalio 5 d., lapkričio 20 d. raštais, jie nebuvo pateikti.

101Tokie duomenys patvirtina, kad ne (vien) dėl ieškovės atliktų su trūkumais, visai neatliktų ar atliktų pažeidžiant Rangos sutartyje numatytus terminus statybos rangos darbų UAB „Molėtų švara“ iš karto nepriėmė iš atsakovės UAB „Autairas“ statybos rangos sutarties darbo rezultato ir nutraukė su ja sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo. Kadangi Rangos sutarties 5.4 punkte numatyta, kad tik jeigu Sutartis nutraukiama dėl to, kad kita sutarties šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartį ir tai yra esminis sutarties pažeidimas, sutartį pažeidusi šalis privalo sumokėti kitai šaliai 10 procentų nuo sutarties sumos dydžio baudą bei kompensuoti kitos šalis dėl to patirtus nuostolius, o esminis sutarties pažeidimas iš ieškovės pusės nenustatytas, tai atsakovės priešieškinio reikalavimas, vadovaujantis Rangos sutarties 5.1, 5.3, 5.4 punktų nuostatomis, reikalauti priteisti delspinigius ir baudą vertinamas nepagrįstu ir atmetamas.

102Ieškovės atlikti darbai sudarė didžiąją dalį šiuo metu eksploatuojamų pagal rangos sutartyje numatytą paskirtį darbų, už kuriuos gautas virš 400 tūkst. Eur apmokėjimas, visų ginčo gyvenamųjų namų statybos užbaigimo aktai yra pasirašyti, todėl ir dėl šios priežasties negalima padaryti išvados, kad ieškovė yra padariusi esminį sutarties pažeidimą ir atsakovė (užsakovė) iš esmės negavo to, dėl ko sutartis buvo pasirašyta (Rangos sutarties 5.4 punktas).

103CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės. CK 6.64 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu. Kol kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, skolininkas negali būti laikomas ją pažeidusiu.

104CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos šios sąlygos: atsakovės neteisėti veiksmai, pasireiškiantys nutarimo nevykdymu ar netinkamu vykdymu, dėl to atsiradę nuostoliai ir priežastinis jų ryšys. Pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį skolininko kaltė – preziumuojama, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Tačiau sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas, kaip sutartinės atsakomybės sąlyga, nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Teismo nuomone, atsakovė, priešieškinio reikalavimais reikalavusi taikyti sutartinę civilinę atsakomybę ieškovei jos sutartinės prievolės neįvykdymo ar netinkamos įvykdymo neįrodė.

105Teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė ieškiniui dėl baudos ir netesybų priteisimo pareikšti praleido CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą ir, net jei būtų įrodytos visos sutartinės civilinės atsakomybės sąlygos, CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu ieškinį atmesti. Nors bankroto administratorius apie bankrutuojančios įmonės sandorius sužino nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, tačiau ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Senaties termino pradžia šiuo atveju skaičiuotina ne nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, bet nuo tada, kai bankroto administratorius, susipažinęs su bylos medžiaga ir jam perduotais įmonės dokumentais, suprato apie galimą BUAB „Autairas“ teisių pažeidimą. Be to, įsiteisėjusioje Panevėžio apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartyje yra konstatuota, kad BUAB „Autairas“ vykdė ūkinę komercinę veiklą, susijusią su statybos rangos, projektavimo rangos darbais, kad per 36 mėnesius bendrovė buvo sudariusi 231 sutartį, kad bankroto administratorei perduotų dokumentų kiekis yra didelis, kad paskutiniai reikšmingi sandorių patikrinimui dokumentai perduoti 2017 m. vasario 8 d. ir todėl ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punkte nurodytas terminas buvo pratęstas iki 2017 m. gruodžio 1 d.

106Kadangi dėl virš išdėstytų argumentų ir motyvų daroma išvada, kad vienašališkai ieškovės pasirašytų Atliktų darbų aktų pripažinti negaliojančiais nėra pagrindo, tai ieškovė jų pagrindu įgijo teisę reikalauti iš atsakovės įvykdyti priešpriešines prievolę pagal sutartį apmokėti už tinkamai atliktus darbus. Pažymėtina, kad pareiga mokėti už atliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais nėra siejama tik su abišaliu atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad, nors atsakovė atsisakė priimti ieškovės atliktus darbus, jų rezultatu naudojosi ir juos perdavė užsakovei, priėmė už juos atlyginimą, tačiau nesumokėjo už darbus ieškovei. Byloje nenustatyti ieškovės darbų trūkumai, o statybos objekto defektų, kuriuos atsakovei yra nurodžius UAB „Molėtų švara“, priežastys taip pat neįrodytos kaip ieškovės netinkamo darbų atlikimo rezultatas.

107Pagal Rangos sutartį šalys sutarė, kad Sutarties kaina, kurią užsakovas sumoka rangovui, šioje sutartyje nustatoma atlikus faktinių atliktų darbų kiekių apmatavimus vadovaujantis komercinio pasiūlymo įkainiais (3.1 punktas) pagal lokalines sąmatas (3.3 punktas), kurie nekeičiami visą darbų eigą (3.2 punktas). Užsakovė UAB „Autairas“ įsipareigojo nuo atitinkamų darbų priėmimo apmokėti rangovui už darbus per 5 darbo dienas nuo po apmokėjimo gavimo iš finansuojančių institucijų, bet ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros ir atliktų darbų pridavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos (3.5 punktas). Tai, kad atsakovė pažeidė pagrindinę savo pareigą priimti atliktus rangos darbus ir už juos sumokėti sutartyje numatyta tvarka ir terminais (CK 6.644 straipsnio 1 dalis, 6.654, 6.687 straipsniai), įrodo virš aptarti įrodymai apie darbų perdavimą ir priėmimą, sąskaitų-faktūrų duomenys bei UAB „Molėtų švara“ pateikti įrodymai apie darbų pridavimą, apie dalinį atsiskaitymą su atsakove, apie esminių ieškovės atliktų darbų atitikimą projektinei dokumentacijai ir darbų naudojimą pagal paskirtį. Įrodymų, kad ieškovė netinkamai įvykdė savo sutartines prievoles ar kad atsakovė su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

108Ieškovė prašo teismo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, preliminariu sprendimu pagrįstai ieškovės reikalavimas patenkintas ir iš atsakovės jai priteista 6 procentų dydžio palūkanos už priteistą 60 032,35 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

109Vadovaujantis virš išdėstytu, teismui buvo faktinis ir teisinis pagrindas preliminariu sprendimu patenkinti ieškovės reikalavimą priteisti skolą pagal sutartį už atliktus darbus ir palūkanas. Teismo nuomone, atsakovė aplinkybių, kuriomis rėmėsi savo atsikirtimų ir priešieškinio pagrindu, leistinais ir patikimais įrodymais neįrodė ir priimto preliminaraus sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo nepaneigė, todėl ši jo dalis paliekama nepakeista (CPK 178, 185, 430 straipsnio 6 dalies 1 punktas).

110Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės pajamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Todėl preliminariu sprendimu ieškovei iš atsakovės pagrįstai priteista 500,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Šios išlaidos atitinka teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius (yra ženkliai mažesnės) (CPK 88 straipsnio 1 dalis 6 punktas, 98 straipsnis).

1112015 m. rugsėjo 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 2421 ieškovės sumokėtas 559,00 Eur žyminis mokestis, kuris preliminariu sprendimu ieškovei buvo priteistas iš atsakovės, grąžinamas ieškovei iš valstybės biudžeto CPK 87 straipsnio 6 punkto pagrindu (atsakovei iškelta bankroto byla), o ši preliminaraus sprendimo dalis panaikinama.

112UAB „Molėtų švara“ pateikė įrodymus ir prašymą priteisti 1527,63 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Ieškovė pateikė įrodymus, kad byloje turėjo 1100 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (500 Eur iš jų priteista preliminarius sprendimu). Šios išlaidos atitinka teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalius dydžius (yra ženkliai mažesnės) ir, atsižvelgiant į bylos apimtį, sudėtingumą, posėdžių skaičių, suteiktų paslaugų kokybę jų mažinti nėra pagrindo (CPK 88 straipsnio 1 dalis 6 punktas, 98 straipsnis).

113Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalimi,

Nutarė

114Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. preliminaraus sprendimo dalį, kuria ieškovės UAB „Spalvonikos fasadai“ ieškinys patenkintas visiškai ir ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ iš atsakovės BUAB „Autairas“ priteista 60 032,35 Eur skolos, 6 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą (60 032,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. spalio 5 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 500,00 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

115Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. preliminaraus sprendimo dalį, kuria ieškovei „Spalvonikos fasadai“ iš atsakovės BUAB „Autairas“ buvo priteista 559,00 Eur žyminio mokesčio.

116Atsakovės BUAB „Autairas“ priešieškinį dėl 2015 m. rugsėjo 23 d. vienašališkai pasirašytų Atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais, 42 750,16 Eur baudos, 3719,26 Eur delspinigių priteisimo atmesti.

117Grąžinti ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ (j. a. k. ( - )) iš valstybės biudžeto 559,00 Eur žyminio mokesčio (sumokėta 2015 m. rugsėjo 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. ( - )).

118Priteisti iš atsakovės BUAB „Autairas“ (j. a. k. ( - )) administravimui skirtų lėšų: ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ – 600,00 Eur, trečiajam asmeniui UAB „Molėtų švara“ - 1527,63 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

119Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Ramunė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ prašo priteisti iš atsakovės BUAB... 4. Nurodė, kad 2014 m. birželio 11 d. šalys pasirašė Statybos rangos sutartį... 5. Ieškovė objektuose atliktus darbus atliko ir aktus surašė iki 2014 m.... 6. Kadangi atsakovė be pagrindo vilkino darbų priėmimą ir pažeidė Lietuvos... 7. Nors atsakovė kritikuoja ieškovės atliktą darbų atlikimo sustabdymą,... 8. Nurodė, kad nesutinka su atsakovės teiginiais, jog atliktų darbų aktuose... 9. Ieškovė nurodo, kad 2014 m. gruodžio mėn. atsakovei buvo pateiktas... 10. Kadangi darbai pagal vienašališkai ieškovės pasirašytus aktus bendrai 60... 11. Nurodė, kad nesutinka su atsakovės teiginiais, jog jokia suma neturi būti... 12. Atsakovė BUAB “Autairas“ prašė ieškovės ieškinį atmesti, o... 13. Savo atsikirtimams į ieškovės ieškinį ir priešieškinio reikalavimams... 14. Nurodė, kad pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį ir Rangos sutarties 2.3 punktą... 15. Atsakovė tvirtina, kad ieškovė nesudarė sąlygų jai dalyvauti darbų... 16. Atsakovės nuomone, nors ieškovė tvirtina, kad atsakovė nuo 2014 m.... 17. 2015 m. rugpjūčio 31 d. atsakovė UAB „Autairas“ UAB „Molėtų... 18. Pagal Rangos sutarties sąlygas ir CK 6.662 straipsnio 1 dalį, 6.655... 19. Tvirtina, kad vienašališkai ieškovės pasirašytus atliktų darbų aktus yra... 20. Atsakovė nurodė, kad pagal Rangos sutartį ieškovė buvo įsipareigojusi... 21. Vadovaudamasi CK 6.38 straipsniu, 6.189 straipsnio 1 dalimi, 6.217 straipsnio 5... 22. Atsakovė prašo priteisti iš ieškovės 3719,26 Eur delspinigius už... 23. Ieškovė prašė atsakovės priešieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 24. Ieškovės nuomone, atsakovė klaidina teismą Sutarties nutraukimo fakto, nes... 25. Paaiškino, kad būtent atsakovė vilkino darbų priėmimą, nes darbai buvo... 26. Dėl atsakovės reikalavimo vienašališkai pasirašytus Atliktų darbų aktus... 27. Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai nurodo, kad, pateikus pranešimą... 28. Paaiškino, kad, nors atsakovė teigia, kad ieškovės pateiktuose atliktų... 29. Aplinkybę, kad ieškovės pateiktuose aktuose kiekiai atitinka realiai... 30. Mano, kad atsakovė priešieškinyje yra nenuosekli, nes, nors tvirtina, kad... 31. Ieškovė nurodė, kad atsakovės teiginiai, jog ieškovės darbai nebuvo... 32. Mano, kad atsakovė nepagrįstai kaltina ieškovę, kad ji praleido sutarties... 33. Tvirtina, kad, kadangi Sutartis nebuvo nutraukta, vien šios aplinkybės... 34. Jeigu laikyti, kad atsakovė turi teisę reikalauti baudos ir delspinigių,... 35. Trečiasis asmuo, nepareikšiantis savarankiškų reikalavimų UAB „Molėtų... 36. Preliminaraus sprendimo dalis, kuria iš atsakovės ieškovei priteistas... 37. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. spalio 12 d. šioje byloje yra priėmęs... 38. Teismo nuomone, išnagrinėjus bylą po atsakovės UAB „Autairas“... 39. Byloje nustatyta, kad 2013 m. lapkričio 22 d. UAB „Molėtų švara“... 40. Statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktuose nurodyta, kad UAB... 41. 2014 m. birželio 11 d. ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ (rangovas) ir... 42. 2014 m. spalio 30 d. pasirašytas Rangos sutarties papildymas Nr. 1, kuriame... 43. Iš atsakovės pateiktos mokėjimų suvestinės bei šalių paaiškinimų... 44. 2015 m. birželio 4 d. tarp UAB „Autairas“ ir UAB „Vilniaus statyba LT“... 45. 2015 m. birželio 8 d. ieškovė atsakovei išsiuntė pranešimą, kuriame,... 46. 2015 m. liepos 23 d. raštu Nr. ( - ) “Įspėjimas dėl sutarties... 47. 2015 m. liepos 3 d. pranešimu Nr. ( - ) UAB „Molėtų švara“ nuo 2015 m.... 48. Likutiniams darbams, nurodytiems 2015 m. rugsėjo 15 d. akte, atlikti UAB... 49. UAB „Molėtiškiai“ užbaigus darbus, 2016 m. sausio 20 d. buvo atlikta... 50. 2016 m. sausio 28 d. buvo sudaryti minėtų penkių namų ( - ) Statybos... 51. Dėl ieškovės reikalavimo apmokėti už statybos darbus pagal ieškovės 2015... 52. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl 60 032,35 Eur statybos darbų perdavimo,... 53. Įstatymas reglamentuoja, kad rangos (subrangos) sutartimi viena šalis... 54. Pagal Rangos sutartį atsakovė buvo įsipareigojusi priimti ieškovės... 55. Pagal CK 6.694 straipsnio 1 dalį užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą... 56. Pagal Rangos sutarties 2.3 punktą atliktų darbų priėmimas turėjo būti... 57. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad atliktų darbų... 58. Iš namų ( - ) „Darbų kiekių suvestinių“, kurias sudarė atsakovės... 59. Ieškovė 2015 m. birželio 8 d. atsakovei išsiuntė pranešimą, kuriame,... 60. 2015 m. birželio 9 d. raštu Nr. ( - ) „Dėl sutarties Nr. ( - ) netinkamo... 61. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“ pakartotinai... 62. 2015 m. liepos 31 d. rašte Nr. ( - ) „Atsakymas į raštą 2015-0724 d.“... 63. 2015 m. rugsėjo 22 d. ieškovė informavo atsakovę apie dar vieną atliktų... 64. 2015 m. rugsėjo 23 d. atsakovei neatvykus, atlikti darbai buvo perduoti... 65. Taigi, iš virš minėtų dokumentų turinio ir šalių paaiškinimų galima... 66. Teismo nuomone, atsakovė nepagrįstai tvirtina, kad ji Atliktų darbų aktus... 67. Nėra pagrindo sutikti su ieškovės reikalavimu pripažinti Atliktų darbų... 68. Kitas pagrindas, kuriuo remdamasi atsakovė nesutinka su vienašališkai... 69. Teismo nuomone, nėra pagrindo vienašališkai ieškovės pasirašytus Atliktų... 70. Atsakovė tvirtina, kad ginčo aktus pripažinti negaliojančiais yra pagrindas... 71. Minėtas argumentas vertinamas nepagrįstu, nes aplinkybę, jog ieškovės... 72. Atsakovės argumentai apie tai, kad ieškovė reikalauja apmokėjimo už... 73. Vien ta aplinkybė, kad defektų ištaisymo faktą patvirtino UAB „MNT... 74. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas atliktų statybos rangos darbų... 75. Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad atsakovė ieškovės atliktų pagal... 76. Dėl Atliktų darbų aktuose nurodytų ieškovės atliktų darbų trūkumų... 77. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė, atsisakydama priimti ieškovės... 78. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad kai rangovas reiškia reikalavimą... 79. Pagal Rangos sutarties 1.2.13 punktą, ieškovė UAB „Spalvonikos fasadai“... 80. Virš nutartyje jau yra nurodyti argumentai ir motyvai, kurių pagrindu... 81. Byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 22 d. elektroniniame laiške, kuris... 82. Pagal bylos duomenis ir šalys to neginčija, kad vykdant sutartį 2015 m.... 83. 2015 m. gegužės 22 d. atsakovė UAB „Autairas“ ieškovei pateikė raštą... 84. 2015 m. birželio 3 d. raštu Nr. ( - ) UAB „Autairas“ įspėjo ieškovę,... 85. 2015 m. birželio 16 d. ir 2015 m. liepos 3 d. komisija, susidedanti iš UAB... 86. 2015 m. liepos 29 d. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 87. UAB „Molėtų švara“ darbams ir jų kiekiams, kuriuos turėjo atlikti UAB... 88. Dėl ieškovės teisės sustabdyti darbus... 89. Rangovas turi teisę nepradėti darbų arba sustabdyti pradėtus darbus,... 90. Virš nutartyje nurodyta, kokių faktinių duomenų pagrindu ir kokiu teisiniu... 91. Dėl sutarties nutraukimo su ieškove dėl esminio sutarties pažeidimo, dėl... 92. Byloje nustatyta, kad 2015 m. liepos 23 d. raštu Nr. ( - ) “Įspėjimas dėl... 93. CK 6.217 straipsnyje numatyta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita... 94. Pagal šalių sudarytos Rangos sutarties 5.5. punktą sutartis gali būti... 95. Formaliai trijų dienų įspėjimo termino apie Rangos sutarties nutraukimą... 96. Minėtame 2015 m. liepos 23 d. akte pati atsakovė pripažįsta, kad dėl savo... 97. Byloje nėra įrodymų apie tai, kad ieškovė pagal grafiką nepradėjo... 98. Kaip jau virš minėta, 2015 m. birželio 8 d., remdamasi CK 6.207 straipsniu,... 99. Iš UAB „Molėtų švara“ 2015 m. spalio 5 d. rašto Nr. ( - ) nustatyta,... 100. 2016 m. vasario 18 d. paaiškinimuose UAB „Molėtų švara“ patvirtino,... 101. Tokie duomenys patvirtina, kad ne (vien) dėl ieškovės atliktų su... 102. Ieškovės atlikti darbai sudarė didžiąją dalį šiuo metu eksploatuojamų... 103. CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditorius laikomas... 104. CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė... 105. Teismo nuomone, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė ieškiniui dėl... 106. Kadangi dėl virš išdėstytų argumentų ir motyvų daroma išvada, kad... 107. Pagal Rangos sutartį šalys sutarė, kad Sutarties kaina, kurią užsakovas... 108. Ieškovė prašo teismo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas už... 109. Vadovaujantis virš išdėstytu, teismui buvo faktinis ir teisinis pagrindas... 110. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 111. 2015 m. rugsėjo 25 d. mokėjimo nurodymu Nr. 2421 ieškovės sumokėtas 559,00... 112. UAB „Molėtų švara“ pateikė įrodymus ir prašymą priteisti 1527,63 Eur... 113. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 114. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d.... 115. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 12 d. preliminaraus... 116. Atsakovės BUAB „Autairas“ priešieškinį dėl 2015 m. rugsėjo 23 d.... 117. Grąžinti ieškovei UAB „Spalvonikos fasadai“ (j. a. k. ( - )) iš... 118. Priteisti iš atsakovės BUAB „Autairas“ (j. a. k. ( - )) administravimui... 119. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...