Byla e2-1692-886/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo T. K

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima Kriaučiūnaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Kauno energija“ patikslintą ieškinį atsakovei M. K. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo T. K.,

Nustatė

2Ieškovė AB „Kauno energija“ patikslintu 2018-11-12 ieškiniu (DOK-130037) prašo priteisti iš atsakovės M. K. 1118,82 Eur skolos už parduotą šilumos energiją, 22,99 Eur skolos už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą, 37,25 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad ieškovė tiekia šilumos energiją butui, ( - ), kuris bendrosios dalinės nuosavybės teise po ½ dalį priklauso M. K. ir T. K.. Atsakovė yra sudariusi panaudos sutartį su buto bendraturčiu T. K. dėl jam nuosavybės teise priklausančios ½ buto dalies. Atsakovė sutartimi įsipareigojo nuo 2013-03-19 mokėti visas buto išlaikymo išlaidas. Atsakovės 1118,82 Eur įsiskolinimas už suvartotą šilumos energiją ir 22,99 Eur už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą susidarė nuo 2017-01-01 iki 2018-08-01.

3Atsakovei procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) išsiųsti jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau teismui grąžinti neįteikti. Atsakovei procesinius dokumentus įteikti per darbovietę nėra galimybės, nes VSDFV duomenimis ji niekur nedirba. Procesiniai dokumentai pakartotinai buvo išsiųsti atsakovės deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ir laikomi jai įteikti 2018 m. gruodžio 17 d. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. praėjus 30 dienų nuo pranešimo apie įteikiamus procesinius dokumentus palikimo atsakovės deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

4CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Patikslintas ieškinys tenkinamas.

6Teismas, atlikęs formalų byloje esančių rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad atsakovei M. K. ir trečiajam asmeniui T. K. nuo 2007-05-08 bendrosios dalinės nuosavybės teise po ½ dalį priklauso butas ( - ). Atsakovė pagal 2013-03-19 panaudos sutartį, sudarytą su buto bendraturčiu T. K. (35-36 b. l.) naudojasi jam priklausančia ½ buto dalimi ir įsipareigojo nuo 2013-03-19 mokėti visas su buto išlaikymu susijusias išlaidas. Iš šio buto apyvartos žiniaraščio matyti, kad atsakovės 1118,82 Eur įsiskolinimas už suvartotą šilumos energiją ir 22,99 Eur už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą susidarė nuo 2017-01-01 iki 2018-08-01. Atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos piniginės prievolės ieškovei įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Pagal energijos pirkimo–pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo (CK 6.383 straipsnio 1 dalis). Tarp šalių nėra sudarytos individualios rašytinės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tačiau tokiu atveju sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių – tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko – buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009). Atsakovė vartoja ieškovės tiekiamą šilumos energiją jam nuosavybės teise priklausančiame bute, byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsisakiusi ieškovės tiekiamos šilumos energijos, todėl laikoma, kad šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis tarp šalių sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šalys sudarytas sutartis privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai bei nustatytais terminais. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsakovė nesumokėjo ieškovei už suvartotą šilumos energiją ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą, todėl iš jos priteisiama 1141,81 Eur skola.

8Pagal Lietuvos Respublikos įstatymo Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims 2 straipsnio 1 dalį fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną moka 0,02 procento delspinigius. Atsakovė neatsiskaitė už ieškovės tiektą šilumos energiją ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą, todėl iš jos ieškovei priteisiama 37,25 Eur delspinigių pagal ieškovės pateiktą delspinigių paskaičiavimą laikotarpiu nuo 2018-03-01 iki 2018-09-01.

9Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių – patikslintą ieškinį patenkinti ir iš atsakovės priteisti ieškovei 1141,81 Eur skolos, 37,25 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-11-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteisiama 65,85 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 27 Eur žyminio mokesčio, 36,30 Eur už advokato teisinę pagalbą ir 2,55 Eur už duomenų gavimą iš registrų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

12Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteisiamos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo (TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285–286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Patikslintą ieškinį patenkinti.

15Priteisti iš atsakovės M. K. (asmens kodas ( - ) gyvenančios ( - )) ieškovei akcinei bendrovei „Kauno energija“ (juridinio asmens kodas 235014830, buveinė Kaune, Raudondvario pl. 84) 1141,81 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą keturiasdešimt vieną Eur 81 ct) skolos, 37,25 Eur (trisdešimt septynis Eur 25 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018-11-12) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 65,85 Eur (šešiasdešimt penkis Eur 85 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai