Byla 2-2-829/2014
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir pakeitimo, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, trečiaisiais asmenimis byloje esant Jurbarko rajono 1-ojo notarų biuro notarei R. P., VĮ Registrų centras Tauragės filialui, VĮ Valstybės žemės fondui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, sekretoriaujant Eglei Pukinskaitei, dalyvaujant ieškovei R. K., jos atstovei advokatei V. K., ieškovams J. K. ir D. K., atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, atstovui R. B., atsakovų R. U. ir A. U. atstovei advokatei D. Ž., trečiojo asmens VĮ Valstybės žemės fondo atstovei G. D.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. K., D. K., J. K. patikslintą ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, R. U., A. U. dėl administracinių aktų panaikinimo ir pakeitimo, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, restitucijos taikymo, turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, trečiaisiais asmenimis byloje esant Jurbarko rajono 1-ojo notarų biuro notarei R. P., VĮ Registrų centras Tauragės filialui, VĮ Valstybės žemės fondui, ir

Nustatė

3ieškovė R. K. 2013-01-18 patikslintu ieškiniu prašo teismo:

 1. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyriaus vedėjos D. Š. 2011-03-01 įsakymą Nr. 32VĮ-129 dalyje dėl pretendentui R. U. suformuotų laisvos valstybinės žemės sklypų:
 • ( - ).
 1. Įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyrių pakeisti Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymą Nr. V-986, įtraukiant R. K. į Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės piliečių, norinčių įsigyti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti ar nuomoti žemę, mišką vandens telkinius, pretendentų sąrašo 13 eilę.
 2. Įpareigoti atsakovės (valstybės) atstovę (NŽT) suformuoti R. K. laisvos valstybinės žemės sklypus:

4- ( - ) ir leisti jai šiuos sklypus įsigyti.

 1. Pripažinti negaliojančiomis 2011-07-05 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis atsakovas Lietuvos Respublikos valstybė pardavė, o atsakovas R. U. nupirko žemės sklypus, kurių:
 • ( - ) ir taikyti restituciją
 1. Įpareigoti atsakovės (valstybės) atstovę (NŽT) sudaryti sutartis su ieškove R. K. dėl žemės sklypų, kurių:
 • ( - ), pardavimo.
 1. Įpareigoti atsakovę (valstybę) atlyginti R. K. 838 427,24 Lt turtinės žalos ir 50 000 Lt neturtinės žalos.

5Ieškovė savo patikslintus reikalavimus grindžia tuo, kad 2008-11-11 Tauragės apskrities viršininko administracijos Jurbarko Žemėtvarkos skyriaus ( - ) seniūnijos žemėtvarkininkui R. J. L. pateikė prašymą leisti pirkti valstybinės žemės ūkio paskirties žemę. Prašyme ieškovė nurodė, jog pageidauja išsimokėtinai pirkti 280,30 ha žemės plotus ( - ) rajone. Prie prašymo pridėjo dokumentus – paso kopiją, ūkio registravimo pažymėjimo kopiją, parduotos produkcijos dokumentus, VĮ Registrų centro duomenų išrašą apie pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausantį 4,48 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ) ir 1,40 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), kurie ribojasi su ieškovės pageidaujamais įsigyti laisvais valstybinės žemės plotais bei pačių sklypų planus, 2007-2008 m. pasėlių deklaraciją, veterinarinės tarnybos pažymą, gamtos apsaugos departamento pažymą, dvejybinės apskaitos buhalteriją ir norimos pirkti žemės planus, kuriuose pažymėti visi valstybinės žemės plotai, kuriuos pageidauja įsigyti ir kurių bendras plotas sudarė 280,30 ha. 2010-04-27 Tauragės apskrities viršininko įsakymu Nr. V-986 buvo patvirtintas sąrašas asmenų, pageidaujančių įsigyti žemę, mišką, vandens telkinius ( - ) kadastrinėje vietovėje. Ieškovė buvo įtraukta į 14-ą eilę 17-u numeriu, kartu su kitais jaunaisiais ūkininkais, o atsakovas R. U. – 18-u numeriu. Nors buvo pateikusi iš Registrų centro dviejų gretimų sklypų dokumentus, iš kurių buvo matyti, kad su jai nuosavybe priklausančiais sklypais – 4,48 ha žemės sklypu (( - )), kuris ribojasi su 58,83 ha laisvu valstybinės žemės sklypu Nr. ( - ) ir 1,40 ha žemės sklypu (( - )), kuris ribojasi su 3,02 ha laisvu valstybinės žemės sklypu Nr. ( - ), nebuvo sudaryta 13-a eilė. Ieškovė reikalauja, kad sklypų Nr. ( - ) atžvilgiu ji būtų įtraukta į 13-ą eilę. Dėl kitų sklypų yra teisingai įtraukta į 14-ą eilę. Ieškovė taip pat nurodo, kad 2010-05-11 laiškais buvo kviečiami atvykti į Jurbarko žemėtvarkos skyrių. Kiekvienam pretendentui buvo nurodytas skirtingas laikas. Protokole Nr. 1 nurodyta, kad 9 val. buvo bendras susirinkimas, tačiau jokio bendro susirinkimo nebuvo. Apie tai, kad 9 val. vyks susirinkimas, nebuvo nurodyta ir siųstame panešime, kas patvirtina, kad bendras susirinkimas nebuvo organizuotas. Tokiu būdu viešo Žemėtvarkos projekto aptarimo procedūra buvo pažeista – asmenys negalėjo kontroliuoti žemės sklypų pasirinkimo eigos ir teisėtumo, atitinkamai negalėjo žinoti, kokiems asmenims ir kokiu pagrindu bus leista įsigyti konkrečius žemės sklypus. Pretendentai buvo kviečiami po vieną, numatytu laiku, pagal eiliškumą, todėl renkantis žemės sklypus M. L. jai suteikta informacija, jog norimus rinktis sklypus jau pasirinko anksčiau už ją ėję pretendentai, neturėjo pagrindo abejoti. Kabinete ant stalo buvo patiestas ( - ) kadastrinės vietovės žemėlapis. Kabinete taip pat buvo ir žemėtvarkos darbuotojai. Buvo ir vedėja D. Š., kuri pasakė, kad žemės visiems neužteks. Pirmiausiai norėjo rinktis sklypą Nr. ( - ), kuris ribojosi su jos nuosava žeme, tačiau projekto autorė M. L. nurodė, kad šis sklypas jau pasirinktas aukščiau ėjusių pretendentų ir žemėlapyje sklypą pažymėjo kaip užimtą. Kai jai pasakė, kad sklypas užimtas, papildomai to sklypo neprašė. Iš kitų jos pageidautų įsigyti žemės sklypų pagal 2008-11-11 prašymą, M. L. teigimu, didžioji dalis taip pat buvo pasirinkta, todėl teko rinktis mažus, apleistus sklypus, kurių 2008-11-11 prašyme net nepageidavo. Ieškovė 2008-11-11 prašyme nurodė, kad pageidauja pirkti 280,30 ha žemės plotus ( - ) seniūnijoje, Jurbarko rajone, bet žemės renkantis sklypus jau nebuvo. Ji beveik visa jau buvo paimta. Taip teigė projekto autorė M. L.. Po jos rinktis ėjo R. U., kadangi šis prašymą buvo pateikęs vėliau – 2009-03-19, ir tuo pagrindu įrašytas po R. K. 18 pretendento numeriu. 2010-06-15 jokio susirinkimo ir projekto aptarimo, ribų nustatymo su pretendentais nebuvo. Iš byloje esančių dokumentų (prašymų žemei pirkti, žemės sklypų pasirinkimo ir kitų administracines procedūras reglamentuojančių dokumentų) matyti, kad juose nėra R. K. išreikštos valios – atsisakymo pirkti 2008-11-11 prašyme pageidautus įsigyti valstybinės žemės sklypus, nes ji jų neatsisakė, bet buvo tyčia suklaidinta žemėtvarkininkų ir jų priversta rinktis kitus žemės sklypus, kas tik dar kartą patvirtina, kad kitų sklypų pasirinkimas buvo priverstinis. Projekto autorė M. L. nesurašė akto jog R. K. nesutinka su jos prašyme nurodytais laisvos valstybės žemės plote projektuojamais žemės sklypais (suteikiant jiems projektinius žemės sklypo numerius), nors pagal metodikos 40.4. punktą R. K. turėjo būti nurodyta kaip žemės sklypo nepasirinkusi pretendentė. R. K. atsisakymą (sklypų nepasirinkimą) turėtų patvirtinti M. L. pagal Metodikos 36 punktą surašytas aktas ir išvada, kuriose būtų nurodytos R. K. projektuotų sklypų atsisakymo priežastys. Tačiau ir šis aktas su atitinkamu įrašu į bylą nėra pateiktas, vadinasi, toks R. K. atsisakymas nebuvo gautas, o atsakovų teiginiai, kad R. K. atsisakė jos 2008-11-11 prašyme nurodytų sklypų, pasirinkdama kitus, neatitinka tikrovės. Jei iš tiesų visi jos 2008-11-11 prašyme nurodyti sklypai būtų pasirinkti aukštesnės eilės pretendentų, tuomet M. L. pagal Metodikos 40.5. punktą Žemės sklypų projektavimo darbų įvykdymo akte, sudarytame užbaigus sklypų projektavimą 14 pretendentų eilei, turėjo nurodyti, kad R. K. laisvos valstybinės žemės neliko. Tačiau byloje tai pagrindžiančių įrodymų nėra pateikta. Jei ieškovė iš tiesų būtų atsisakiusi jos prašyme nurodytų sklypų (Metodikos 40.4. punktas) arba jei šių sklypų R. K. iš tiesų nebūtų likę (Metodikos 40.5. punktas), ji pagal šios Metodikos 42 punktą, būtų išbraukta iš pretendentų sąrašo. Ieškovė teigia, kad atėjo rinktis sklypų pagal 2008 m. išreikštą valią ir atėjo patvirtinti, kad būtent tų sklypų aš nori, kad jų neatsisako. 2010-09-28 buvo susirinkimas, kuriame buvo sudaryta galimybė susipažinti su suprojektuotų žemės sklypų išdėstymais ir ribomis. Jame dalyvavo jos tėvai.

62011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 32VĮ-129 buvo patvirtintas ( - ) kadastrinės vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Jai buvo suprojektuota 80,61 ha žemės.

72011 m. kovo 8 d. pasirašė ant ribų suderinimo akto, nors iš anksto apie tai nebuvo informuota. Dar tuo metu nežinojo kokiu pagrindu R. U. įsigijo žemės sklypą Nr. ( - ). Kad R. U. pasirinko jos pageidaujamus sklypus, sužinojo 2011 m. birželio antroje pusėje. Neprisimena kada sužinojo apie ieškinyje ginčijamą administracinį aktą. Kai sužinojo, kad R. U. jos 2008 m. pasirinktus sklypus pasirinko kaip jaunasis ūkininkas, ėjęs eilėje po jos, kreipėsi į advokatų kontorą. Aktą pasirašė, nes manė, kad R. U. laikosi įstatymų, kad neapgaudinėja. Nuo to momento, kai tik jai tapo žinoma apie Žemės reformos įstatymo nuostatų pažeidimus sudarant pretendentų eiles ir renkantis valstybinės žemės sklypus, nedelsiant kreipėsi į NŽT Jurbarko rajono žemėtvarkos skyrių (2011-06-21, 2011-07-04, 2011-09-28, 2012-01-06, 2011-01-16), į NŽT (2011-07-30), skundė valstybės tarnautojų ir kitų valstybės įgaliojimus turinčių asmenų neteisėtus veiksmus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui, Seimo kontrolierių įstaigai, Prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Žemės ūkio rūmų pirmininkui (2011-07-02, 2011-07-08, 2011-07-28), bandydama apginti jos pažeistas teises ir teisėtus interesus. Dėl pažeistų teisių gynimo ir teisei priešingų administracinių aktų panaikinimo, kurių pagrindu 2011-07-05 buvo sudarytos valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartys dėl žemės pardavimo atsakovui R. U., kreipėsi ir į teismus. Generalinė prokuratūra ieškovę pripažino nukentėjusiąją, o Specialiųjų tyrimų tarnyboje dėl R. K. teisių ir teisėtų interesų pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas tiriant atsakovės (valstybės) atstovės (NŽT) valstybės tarnautojų nusikalstamas veikas. Visą tai pagrindžia R. K. veiksmų nuoseklumą ir aiškų apsisprendimą iš valstybės įsigyti jos pageidaujamus pirkti konkrečius valstybinės žemės sklypus (turtą), būtinus žemės ūkio veiklai plėtoti, iš kurios ji tikėjosi gauti didesnes pajamas. Pažymi, jog parduodant 2011-07-05 R. U. tris ginčo sklypus, jam jau buvo suėję 40 metų (( - )), todėl šiam nebuvo teisėto pagrindo parduoti žemės sklypus Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 str. 1 d. 14 p. Iš dalies panaikinus Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymą Nr. V-986, kuriuo atsakovui R. U. suteikti ginčo sklypai ir leista juos pirkti, pripažintinos negaliojančiomis ir jo pagrindu 2011-07-05 sudarytos valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartys, kuriomis Lietuvos Respublikos valstybė pardavė, o R. U. nupirko žemės sklypus, kurių unikalūs ( - ) Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto metu atsakovui R. U. suformavus ir leidžiant įsigyti ginčo žemės sklypus buvo pažeista esminė žemės reformos įstatymo nuostata – pretendentų eiliškumo principas, todėl atsakovas R. U. negali būti laikomas sąžiningu įgijėju. Pripažinus ginčo sandorius ir administracinį aktą negaliojančiais taikytina dvišalė restitucija natūra ir visos ginčo sandorių šalys grąžintinos į pirmykštę padėtį, tai yra parduoti žemės sklypai atsakovui R. U. grąžintini valstybės nuosavybėn, o iš valstybės biudžeto grąžintina R. U. piniginė suma, sumokėta už įsigytus ginčo sklypus.

8Kadangi atsakovės (valstybės) atstovė (NŽT) pažeidė Žemės reformos įstatymo nuostatas, gero administravimo principus – sąmoningai įtraukė ieškovę R. K. į žemesnę pretendentų eilę, neleido teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti jos prašyme nurodytus pageidaujamus pirkti sklypus, pateikė jai tikrovės neatitinkančią informaciją ir nuslėpė turimus valstybinės žemės sklypus, šiais neteisėtais veiksmais pasiekdama, kad ieškovė R. K. pasirinktų kitus (mažus, apleistus, menkaverčius, nuo turimos žemės nutolusius) žemės sklypus, padidindama numatomos plėsti žemės ūkio veiklos riziką. Tokiais neteisėtais buvo pažeisti ieškovės teisėti interesai – iš valstybės nupirkti jos 2008-11-11 prašyme pageidautus įsigyti laisvus valstybinius žemės sklypus. Ieškovės teisėms ir teisėtiems interesams apginti būtina konstatuoti valstybės deliktinę atsakomybę bei atkurti status quo padėtį sudaryti ieškovei galimybę teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti 2008-11-11 prašyme pageidautus įsigyti laisvus valstybinius žemės sklypus, prieš tai panaikinus teisei priešingus administracinius aktus, kurių pagrindu ir buvo sudarytos ginčijamos sutartys.

9Ieškovė taip pat nurodo, kad ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė M. L., pažeisdama Metodikos 52 punkto reikalavimus, nurodytame projekte R. K. pasirinktą laisvos valstybinės žemės sklypą Nr. ( - ) suskaidė į du sklypus, ir šiame sklype Nr. ( - ) suprojektavo 2 sklypus, kuriems atitinkamai suteikė projektinius numerius - Nr. ( - ). Šiuo pažeidimu atsakovės (valstybės) atstovė (NŽT) akivaizdžiai pažeidė ieškovės teises ir teisėtus interesus, todėl šis pažeidimas turi būti pašalintas, įtraukiant ieškovę į pretendentų sąrašo 13 eilę dėl turimo nuosavo žemės sklypo, kuris ribojasi (ribojosi) su 58,83 ha valstybinės žemės sklypu Nr. ( - ) (neteisėtai padalintu sklypu į 2 sklypus, kurių projektiniai numeriai yra – Nr. ( - )), esančiu ( - ), bei leisti ieškovei šį žemės sklypą įsigyti.

10Ieškovės neįgyto (prarasto) turto (žemės) vertė yra 109 800 Lt. Ši turto vertė paskaičiuota pagal 2008-11-11 prašyme pageidautų įsigyti ir atsakovui pagal pirkimo-pardavimo parduotų žemės sklypų, kurių: unikalus Nr. ( - ), projektinis Nr. ( - ), R. K. 2008-11-11 pateiktame prašyme sklypo Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ), projektinis Nr. ( - ), R. K. 2008-11-11 pateiktame prašyme sklypo Nr. ( - ); unikalus Nr. ( - ), projektinis Nr. ( - ), R. K. 2008-11-11 pateiktame prašyme sklypo Nr. ( - ), esantys ( - ) ir žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), projektinis Nr. ( - ), R. K. 2008-11-11 pateiktame prašyme sklypo Nr. ( - ), esančio ( - ), pardavimo kainą.

11Patirtos tiesioginės išlaidos sudaro 174 520 Lt, iš kurių 160 000 Lt paimta Ūkio banko paskola pagal 2010-10-27 kredito sutartį Nr. ( - ) didesnio galingumo technikai (presui) įsigyti, kuri buvo reikalinga 280 ha didesniam žemės plotui apdirbti ir už 14 520 Lt ūkiui plėsti papildomai nupirkti 40 vnt. galvijų.

12Negautos pajamos sudaro 554 107,24 Lt, iš kurių 277 053,62 negauti už 2011 m. ir tiek pat, t. y. 277 053,62 negauti už 2012 m., nes jau dvejus metus (2011 m.- 2012 m.) ji negali naudotis jos prašyme nurodyta pageidauta įsigyti žeme. Šioje žemėje ji planavo sėti pašarinius miežius. Ieškovės ūkyje iš 2011 m. sėtų 13,67 ha miežių (pašarinių) buvo prikulta 49 tonos, todėl vidutinis derlingumas šiame ūkyje yra 3,584 t/ha. Žemės ūkio ministro 2010-12-15 įsakymu Nr. 3D-1082 „Dėl biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų 2011 metais patvirtinimo“ nustatyta normatyvinė miežių kaina yra 380 Lt už toną plius PVM, iš viso 459,80 Lt/t. 2011 m. už 1 ha buvo mokama 369, 81 Lt tiesioginių išmokų ir 33 Lt nacionalinių išmokų. Iš 1 ha negautos pajamos sudaro: 3,584t X 459,8Lt + 369,81 Lt + 33 Lt = 2 050,73 Lt. Žinojo, kad didesniam plotui apdirbti bus reikalinga galingesnė technika, kurią ji planavo įsigyti už banko paskolą. Taip pat, turėdama didesnį žemės plotą ji planavo įsigyti apie 40 vnt. galvijų. Minėtiems gyvuliams šerti bei produkcijai realizuoti rinkoje ji planavo užsėti apie 140 ha, kitą dalį įsigytos žemės planuota panaudoti gyvuliams ganyti, kitoms ūkio reikmėms. Atsižvelgiant į tai, kad nupirktos žemės vieta ir sklypų dydžiai nėra patogūs suplanuotai veiklai vykdyti, todėl ir gautos pajamos yra mažesnės, nes sklypai labiau nutolę nuo jos turimos žemės, padidėjo ūkininkavimo kaštai (kuro sąnaudos ir kt.) ir pailgėjo investicijų atsiperkamumas, kas patvirtina atsakovės (valstybės) atstovės (NŽT) neteisėtais veiksmais ieškovei padarytos turtinės žalos buvimo faktą – apsunkintą padarytų tiesioginių išlaidų grąžą, kurių bendra suma yra 174 520 Lt, o realiai negautos pajamos sudaro 554 107,24 Lt, kurios kaip turtinė žala turi būti kompensuotos ieškovei. Kartu ji patyrė tiesioginius nuostolius (tiesioginės išlaidas - paimta banko paskola ir įsigyti galvijai) ir netiesioginius nuostolius (negavo planuotų pajamų), todėl šie praradimai – negautas turtas, patirtos išlaidos ir negautos pajamos, kaip turtinė žala turi būti visiškai kompensuota, jai atlyginat 838 427,24 Lt

13Padarytą neturtinę žalą jai vertina 50 000 Lt. Ši neturtinė žala – tai nesąžiningas, nepagarbus, diskriminuojantis ir žmogaus orumą žeminantis atsakovės (valstybės) atstovės (NŽT) valstybės tarnautojų elgesys su ja, sukelti skaudūs išgyvenimai ir emociniai sukrėtimai dėl neteisybės ir apgaulės, jauno žmogaus nusivylimas valstybe ir jos vardu veikiančios atsakovės (valstybės) atstovės (NŽT), kuris sąmoningai (tyčia) pažeidė jos teises ir teisėtus interesus, pasinaudodamas valstybės jam suteiktais įgaliojimais (IV tomas, b. l. 22-36, 35, 170-178).

14Ieškovo atstovė advokatė V. K., pasinaudodama teise pasisakyti, nurodė, kad R. K. prašymas atitiko reikalavimus, o R. U. neatitiko, nes jis nenurodė pageidaujamų įsigyti sklypų. Tai yra esminis dalykas. Apie ginčijamą administracinį aktą ieškovė sužinojo 2011 m. birželio 18 d., kai tėtis grįžęs pasakė, kad M. L. paaiškino, kad gretimai esant sklypas Nr. ( - ), kuris ribojosi su R. K. sklypu, yra atiduotas R. U. kaip 14-oje eilėje 18-u numeriu einančiam asmeniui, t. y. pažeidžiant įstatymą. 2011 m. birželio 18 d. buvo sužinota apie abu aktus, kuriuos ginčija. Jeigu anksčiau būtų sužinoję, kad yra pažeistas eiliškumas ir R. K. neįtraukta į 13-ą eilę, tai būtų anksčiau skundę. Nuo sužinojimo dienos R. K. nedelsiant kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su skundu (IV tomas, b. l. 178, 179).

15Ieškovas J. K., palaikydamas patikslinto ieškinio reikalavimus, prašo teismo priteisti iš atsakovės (valstybės) 20 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Savo reikalavimą grindžia tuo, kad jam graudu žiūrėti į jauną, valstybės tarnautojų apgautą dukrą. Pergyvena dėl dukros, patiria neigiamus išgyvenimus ir emocijas, galvoja kaip padėti dukrai atstatyti teisingumą, kad ji daugiau nekentėtų. Siekia apginti pažeistas savo dukters R. K. teises ir interesus. Šias ginant jam teko patirti sunkių dvasinių sukrėtimų, neigiamų emocijų, neviltį, asmens garbės ir orumo pažeminimą. Ši ne vienerius metus trunkanti neigiama įtampa trikdo sveikatą ir tiesiogiai trukdo vykdyti žemės ūkio veiklą. Dukra pasirinko žemės ūkio inžineriją. Jis pats yra inžinierius. Jam malonu, kad dukra nuėjo jo pėdomis, įgijo magistro laipsnį, turi vairuotojo, traktorininko pažymėjimus, melžia karves, vairuoja traktorių. R. K. gyvena kartu su jais, todėl kartu patiria pažeminimą, matė dukrą verkiančią. Jam apgavyste žala padaryta, nes R. K. negavo tokių sklypų, kokių norėjo (IV tomas, b. l. 36, 179-181).

16Ieškovė D. K., palaikydama patikslinto ieškinio reikalavimus, prašo teismo priteisti iš atsakovės (valstybės) 30 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Savo reikalavimą grindžia tuo, kad 2010 m. susirgo onkologine liga. Mano, kad prie šios ligos paūmėjimo prisidėjo ir 2011 m. birželio mėnesį paaiškėjusi apgaulė. Ilgai ir nuobodžiai gydėsi. Gydosi ir dabar. Turi grupę. Praktiškai nebegali šeimai padėti prie ūkio darbų, kadangi trūksta darbingumo. Dukra savo šeimos neturi, todėl gyvena viename name. Dukters išgyvenimai yra ir jos išgyvenimai. Jos kartu dalinasi rūpesčiais, pagal pajėgumą dalinasi ir darbais. Kartu patiria neigiamas emocijas besilankydami valdiškose institucijose. Kartu išgyvena pažeminimus ir patyčias. Įtampa ir išgyvenimai blogina jos sveikatą. Jau trečius metus kartu su dukra bando rasti teisybę, apginti pažeistas asmens teises (IV tomas, b. l. 36, 181-183).

17Atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, atsiliepime ir jo atstovas R. B. teismo posėdyje prašydami patikslintą ieškinį atmesti nurodo tokius atsikirtimus:

18Ieškovė nurodo, kad prie 2008-11-11 prašymo pirkti 280 ha žemės be kitų dokumentų pridėjo laisvos valstybinės žemės plane (žemėlapyje) pažymėtus pageidaujamų pirkti žemės sklypų fragmentus, o atsakovas R. U. tokių planų fragmentų nepridėjo ir tai leidžia daryti išvadą kad buvo pažeistos Taisyklės ir Metodikos reikalavimai bei atsakovo R. U. prašymas yra niekinis, o atsakovo atstovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiksmai neteisėti, priimant tokį pareiškimą. Ieškovė nenurodo, kokios šių norminių aktų teisės normos buvo pažeistos. Tokie Ieškovės argumentai dėl prašymų ir pridedamų painų fragmentų yra nepagrįsti. Metodikos 10 punktas numato, kad žemėtvarkos projektai arba projektui prilyginami planai rengiami projekto autoriui naudojant atitinkamą medžiagą kurią sudaro ir asmenų, pageidaujančių susigrąžinti natūra ar gauti nuosavybėn neatlygintinai pirkti, išsinuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemės sklypus, prašymai ir prie jų pridedamų dokumentų kopijos (Metodikos 10.9 punktas). Metodika nereglamentuoja, kad būtinai privalu pridėti laisvos valstybinės žemės plane (žemėlapyje) pažymėtus pageidaujamų pirkti žemės sklypų fragmentus. Tokių žemės planų fragmentų pridėjimas nenumato pretendentui pirmenybės įgyti tuos sklypus, kuriuos jis pageidauja. Žemės sklypus pretendentai pasirenka iš laisvos valstybinės žemės susirinkimo metu, vadovaujantis Metodikos 35 punktu.

19Ieškovė 2008-11-11 prašyme neakcentavo į tai, kad turi pirmumo teise pirkti valstybinės žemės sklypą esantį greta jos nuosavybės teise turimų žemės sklypų, nepridėjo šių žemės sklypų planų kopijų. Todėl neturi duomenų, kad ieškovė sąmoningai nebuvo įtraukta į 13-ą eilę. Pripažįsta, kad ieškovė privalėjo būti traukiama į 13 eilę dviejų konkrečių sklypų - ( - ) atžvilgiu. Kitų sklypų atžvilgiu ieškovė į 14-ą eilę įtraukta teisingai. Teisingai į eilę įtrauktas ir J. K.. R. U. 11-oje eilėje buvo įtrauktas kaip pastato savininkas ir 14-oje eilėje kaip jaunasis ūkininkas. Būdama 14-oje eilėje ieškovė vis tiek eina aukščiau nei atsakovas R. U. ir ji turi teisę rinktis pirma. Po to renkasi atsakovas. Dėl neįtraukimo į 13-ą eilę yra netyčinė klaida, nesukėlusi pasekmių ieškovei, kadangi R. K. pateko į 14-ą eilę, ėjo sklypuos rinktis pirmiau nei atsakovas R. U.. Net jeigu ją ir klaidino, R. K. buvo atėjusi su mama ir galėjo sakyti, kad sklypo vis tiek nori. Protokoluojantis asmuo tai užrašo. Jeigu atsakovas ir ieškovė būtų pasirinkę tuos pačius sklypus, būtų buvęs daromas uždaras aukcionas. Uždaras aukcionas daromas tik tarp toje pačioje eilėje esančių pretendentų. Jeigu tuos pačius sklypus pasirenka žemesnėje eilėje esantis pretendentas, tai yra užprotokoluojama ir po to asmeniui atsakoma raštu, kad jam tas plotas nepriklauso, nes sklypas buvo pasirinktas aukštesniame reitingavime esančio asmens. Tokį sprendimą galima skųsti ir tam yra numatyta tvarka.

20Ieškovės argumentai dėl netinkamai organizuoto susirinkimo yra nepagrįsti. Metodikos 33 punktas reglamentuoja, kad žemėtvarkos skyrius pretendentus kviečia aptarti žemės sklypų projektavimo klausimų pretendentų susirinkime. Atsižvelgiant į pretendentų skaičių gali būti organizuojami keli tos pat eilės pretendentų susirinkimai (kviečiant pretendentus pagal eilę) arba tą pat dieną organizuojami atskiri kelių arba visų eilių pretendentų susirinkimai. Atsižvelgiant į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko skyriaus žemėtvarkos projektų rengimo praktiką, kai paskutinių eilių pretendentai realiai gali pasirinkti suprojektavimui valstybinės žemės sklypus tik baigiantis darbo dienai ir būdavo išreiškiami nepasitenkinimai dėl kvietime nurodyto susirinkimo pradžios laiko ir veltui sugaištą laiką laukiant eilės, į susirinkimą dėl ( - ) kadastro vietovės Jurbarko rajono žemėtvarkos projekto pretendentai buvo kviečiami organizuotai, nurodant laiką.

21Ieškovės argumentai, kad susirinkimas yra organizuojamas tam, kad asmenys galėtų kontroliuoti sklypų pasirinkimo eigą teisėtumą – kam kokie žemės sklypai ir kokiu pagrindu skirti yra nepagrįsti. To nenumato Metodika, bet Metodikos 36 punktas, ieškovei ir kitiems asmenims suteikia teisę ir galimybę su pretendentų susirinkimų protokolais žemėtvarkos projekto rengimo metu susipažinti žemėtvarkos skyriuje, t. y. ne susirinkimo metu, bet jam pasibaigus.

22Ieškovė, kaip 14 eilės pretendentė, pagal sąrašą ėjusi numeriu 17 iš laisvos valstybinės žemės plotų rinkosi pageidaujamus žemė plotus projektavimui. Po jos iš laisvos valstybinės žemės plotų rinkosi atsakovas R. U.. Ieškovė teigia, kad žemėtvarkos projekto autorė matininke M. L. pateikėjai jai klaidinančią informaciją, kad tie sklypai (kuriuos vėliau pasirinko atsakovas R. U.) jau yra pasirinkti ir ji negali jų rinktis. Šis ieškovės teiginys nėra paremtas objektyviais įrodymais. Pažymėtina, kad susirinkimo metu ieškovei R. K. niekas neapribojo teisės bei neatėmė galimybės nurodyti tuos pačius žemės sklypus, kuriuos neva pasirinko kiti pretendentai ir galimybės užprotokoluoti savo valią.

23Ieškovės argumentai, kad projekto autorius privalėjo surašyti aktą, jog ieškovė nesutiko su pasirinktais laisvos valstybinės žemės sklypais, yra nepagrįsti. Metodikos 35 punktas reglamentuoja, kad pretendentų susirinkimų eiga protokoluojama; pretendentų susirinkimo metu pateikti pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl žemės sklypų projektavimo įrašomi pretendentų susirinkimų protokoluose; įrašomi pretendentų vardai, pavardės, laisvos žemės fondo žemės plotų, kuriuose šiems pretendentams projektuojami žemės sklypai, numeriai (jei žemės sklypas projektuojamas laisvos žemės fondo žemėje); pretendentai, kurie pasirenka laisvos žemės fondo žemę, protokole pasirašo, kad sutinka su suprojektuoto žemės sklypo ribomis ir vieta. Ieškovė susirinkimo metu jokių pasiūlymų, pretenzijų nereiškė, pasirinko laisvos žemės fondo žemės sklypus, pasirašė protokole, kad sutinka su suprojektuoto žemės sklypo ribomis ir vieta. Ieškovės nuoroda į Metodikos 40 punktą, kad ji privalėjo būti įrašyta kaip nepasirinkusi žemės sklypų, neturi pagrindo, nes ji žemės sklypus pasirinko ir tai patvirtino savo parašais. Ieškovė, vadovaudamasi Metodikos 60 punktu, per 15 darbo dienų nuo žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų derinimo galėjo pareikšti raštu savo nesutikimą ir pretenzijas. Tačiau nepareiškė. Atsakovo atstovas pažymi, kad kai 2011-03-08 R. U. buvo matuojamas jam parduodamas žemės sklypas (kadastrinis numeris ( - ), laisvos valstybinės žemės plane Nr. ( - ), mėlyna spalva), esantis greta R. K. sklypo, unikalus Nr. ( - ), ieškovė pasirašė ant žemės sklypo ribų parodymų akto, reiškia, sutiko su tuo, kad R. U. teisėtai įgijo sklypą ir dar kartą patvirtina, kad į tuos sklypus nereiškė jokių pretenzijų susirinkimo metu.

24Atsakovui R. U. įsakymu Nr. V-986 buvo suformuoti projektiniai žemės sklypai Nr. ( - ) kadastro vietovėje, Jurbarko rajone, kuriuos jis pasirinko susirinkimo metu, būdamas įtrauktas į eilę rinktis laisvos valstybinės žemės sklypus Žemės reformos įstatymo 10 straipsnio, 1 dalies 14 punktu. Paminėto įsakymo formalus papildymas įrašu, kad R. K. yra 13 eilėje pirkti žemės sklypus Nr. ( - ), nekeičia šio įsakymo prasmės, nes R. K. nereiškė noro pirkti sklypų Nr. ( - ), galėjo (bet nesirinko jo) juos pasirinkti pirkti net būdama 14 eilėje. Todėl šis įsakymas yra paruoštas teisėtai, teisingai, įgyvendinantis teisės aktų nustatyta tvarka visų žemėtvarkos projekte dalyvavusių pretendentų valią pirkti jų pačių pasirinktus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus.

25Ieškovės samprotavimai, kad tai, jog projekto autorė M. L. nuslėpė žemės sklypus, įrodo ta aplinkybė, kad vėliaus juos pasirinko atsakovas R. U., yra nepagrįsti. Tokių įrodymų atsakovo atstovas neturi.

26Nurodo, kad reikalavimas panaikinti Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymo Nr. V-986 dalį, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyriaus 2011-03-01 įsakymo Nr. 32VĮ-129 dalį yra atmestinas dėl praleistų terminų skųsti juos. Ieškovė žinojo apie savo statusą, tai yra, kad yra įrašyta į 14 eilę, o ne į 13 dėl laisvos valstybinės žemės sklypų Nr. ( - ), dar 2010-06-15, ką patvirtina jos pasirašyti Tauragės apskrities Jurbarko rajono Jurbarku seniūnijos ( - ) kadastro vietovės teritorijoje 2010 m. rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymo su 14 eilės pretendentais gauti žemės žiniaraščiai Nr. 6, 7, 8. Ieškovės argumentai, kad ji sužinojusi apie Žemės reformos įstatymų nuostatų pažeidimus, sudarant pretendentų eiles ir renkantis valstybinės žemės sklypus, nedelsiant kreipėsi į įvairias instancijas, atsakovo atstovo nuomone, vertinami kritiškai. Ieškovės argumentus paneigia faktiniai rašytiniai įrodymai ir dokumentų datų chronologija bei jos veiksmas, kai 2011-03-08 R. U. buvo matuojamas jam parduodamas žemės sklypas (kadastrinis numeris ( - ), laisvos valstybinės žemės plane Nr. ( - )), esantis greta pareiškėjos R. K. sklypo, unikalus Nr. ( - ). Ieškovė raštu patvirtino gretimo sklypo ribas. Ieškovė nenurodo svarbių priežasčių dėl kurių praleido 1 mėnesio terminą skųsti administracinius aktus, neprašo teismo atnaujinti šių terminų.

27Ieškovė neteisingai traktuoja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 10 str. 1 d. 14 p. taikymą, nurodydama, kad atsakovas R. U. neturėjo teisės pirkti valstybinės žemės, nes jis valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sandorio metu jam buvo daugiau, negu 40 metų. Įstatymas veikia laike pagal konkrečią datą, jei jame nenurodyta kitaip. Atsakovui R. U. kaimo gyvenamojoje vietovėje (t. y. ( - ) kadastro vietovėje) žemės sklypai buvo formuojami žemės reformos žemėtvarkos projektuose, kai jam dar nebuvo 40 metų.

28Ieškovės argumentas, kad valstybinės laisvos žemės sklypas Nr. ( - ) neteisėtai padalintas į du projektinius sklypus Nr. ( - ) yra nepagrįstas. Žemės sklypų formavimo būdus reglamentuoja Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“. Šio nutarimo 22 punkte nurodyta, kad žemės plotai, kuriuos skiria vidaus keliai formuojami kaip atskiri žemės sklypai. Valstybinės žemės sklypą Nr. ( - ) skiria kelias, kuris eina į valstybinį mišką. Tai yra gruntinio kelio požymiai. Ta vieta skirta įstatymu ir projekte yra numatyta. Tai atitinka lauko kelio požymius, todėl jis teisėtai buvo suformuotas į du atskirus sklypus.

29Ieškovės argumentai dėl jai padarytos turtinės ir neturtinės žalos yra nepagrįsti. Ieškovė neatsižvelgia į tai, kad prašymų pateikimas žemės reformos metu, vadovaujantis Žemės reformos 10 str., neužtikrina galimybės įsigyti prašomą bendrą žemės plotą dėl žemėtvarkos projekte dalyvaujančių kitų pretendentų, jų turimo statuso ir vykdomos teisės aktų nustatytos konkurencijos. Tik prašant pirkti 280 ha, kartu manyti, kad šią žemę jau turi įsigijęs, nėra jokio teisinio pagrindo ir realaus pagrindo planuoti realią ūkininkavimo veiklą. Patirtos tiesioginės išlaidos dėl 2010-10-27 pasiimtos paskolos pagal kredito sutartį Nr. ( - ) negali būti sietinos su siekiu įsigyti prašomus 280 ha žemės. Ši kreditavimo sutartis sudaryta po įvykdyto žemėtvarkos projekto, kuriame Ieškovė dalyvavo ir žinojo apie pasirinktų laisvos valstybinės žemės sklypų realius plotus.

30Ieškovės noras, kad jai būtų atlyginta 109 800 Lt žala dėl neįgytų valstybinės žemės sklypų, kurie parduoti atsakovui R. U. ( - ) yra nepagrįstas. Jei šioje byloje būtų panaikintos pirkimo-pardavimo sutartys ir taikoma restitucija, tik atsakovui R. U. būtų grąžintos sumokėtos pinigų sumos. Ieškovė jokių įmokų už šią ginčijamą žemę nedarė, todėl jai nepadaryta jokia žala.

31Ieškovės neturtinė žala dėl galimai nesąžiningo, nepagarbaus, diskriminuojančio ir žmogaus orumą žeminančio Tarnybos elgesio su ja neturi jokio pagrindo. Kiekvienas Ieškovės pateiktas netinkamas jos atžvilgiu Tarnybos elgesys (nesąžiningumas, nepagarba, žeminimas ir t.t.) turi būti paremtas konkrečiais objektyviais įrodymais. Ieškovei Tarnyba teikė rašytinę informaciją į jos prašymus, kiekvieną pateiktą jai ir ją netenkinantį atsakymą ieškovė galėjo skųsti teisės aktuose reglamentuota tvarka. Toks valstybinės institucijos - Tarnybos teisės aktų reglamentuojamas susirašinėjimas negali būti vertinamas, kaip asmenį žeminantis veiksmas.

32Taip pat nesutinka dėl ieškovų J. K. ir D. K. įtraukimo į bylą, kadangi J. K. projekte dalyvavo kaip savarankiškas asmuo, todėl ir jų interesai nėra pažeisti (IV tomas, b. l. 69-81; V tomas, b. l. 9-19)

33Atsakovai R. U. bei A. U. teismui pateiktame atsiliepime ir R. U. teismo posėdyje prašydami patikslintą ieškinį atmesti nurodo tokius atsikirtimus:

34R. U. nurodo, kad 2009-03-19 pateikė prašymą ir išreiškė pageidavimą įsigyti 150 ha žemės ūkio paskirties žemės. Prašymas buvo priimtas. Taip pat pateikė visus reikalaujamus dokumentus. Buvo informuotas, kad vyks susirinkimas 2010 m. gegužės mėn., nurodytas atvykimo laikas. Buvo įrašytas ir į 11-ą ir 14-ą eiles. Į 14-ą eilę buvo įrašytas kaip jaunasis ūkininkas, kadangi prašymo padavimo metu neturėjo 40-ties metų, o į 11-ą – kaip pastatų savininkas. Su eilėmis susipažino atvažiavus rinktis sklypus, nes jos buvo iškabintos ant sienos. Gal ir informaciniame laiške buvo nurodyta, dabar tiksliai nepamena. Du kartus rinkosi žemes. Į pretendentų susirinkimą atvyko apie 9 ar 10 val., nes pirmą kartą rinktis reikėjo eiti apie 11 val., o kitas lyg 14 val. 30 min. Pirmą kartą ėjo 11-oje eilėje dėl žemių po pastatais, o antrą kartą – būdamas 14-oje eilėje. Pastarąjį kartą buvo pakviestas išėjus R. K. ir D. K.. Susirinkime sklypus rinkosi iš laisvos valstybinės žemės. Buvo padėtas žemėlapis. Taip pat buvo pasakyta, kad kai kurie sklypai pasirinkti ir jeigu juos dar kartą pasirinks, bus aukcionas. Todėl pasirinktų sklypų nesirinko. Rinkosi sklypus, kurie buvo pažymėti mėlynai. Visi laisvi sklypai buvo pažymėti mėlynai, tik vieni buvo pasirinkti, o kiti dar nepasirinkti. Pareiškė prašymą pirkti pasirinktus žemės sklypus Nr. ( - ), esančius ( - ), sklypus Nr. ( - ), esančius ( - ), sklypo Nr. ( - ) pietinę dalį, sklypą Nr. ( - ) iki šlaito, esantį ( - ) kaime. Sklypo ( - ) dalį išsirinko A. P., kuris 14-oje eilėje buvo 16 ir kuris rinkosi šio sklypo dalį prieš R. K.. Likusios sklypo Nr. ( - ) dalies ieškovė R. K. nepageidavo įsigyti, nors ieškiniu prašo šioje dalyje pirkimo - pardavimo sutartį naikinti ir jai suformuoti laisvos valstybinės žemės sklypą. Po sklypų pasirinkimo pasirašė protokole. Kituose susirinkimuose nedalyvavo.

35Kadangi pasirinko žemės sklypą Nr. ( - ), esantį greta ieškovui J. K. priklausančio žemės sklypo, pastarasis nereiškė R. U. jokių pretenzijų, ką patvirtina teismui pateiktas žemės sklypo ribų 2011-03-08 paženklinimo - parodymo aktas Nr. ( - ). R. K., kaip gretimo sklypo savininkė, pasirašė R. U. žemės sklypo ribų 2011-03-08 paženklinimo - parodymo aktą Nr. ( - ). R. K. pasirašė prie sankryžos. Nuo sklypo ji buvo už kokių 3 km. Klausė šios ar nereikia važiuoti į vietą pasirašyti. Ji atsakė, kad viskas aišku ir pasirašė. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovės pretenzijos atsirado praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui nuo žemės sklypų įsigijimo iki kreipimosi į teismą, todėl prašo taikyti senatį administraciniam aktui apskųsti. Žemės ūkio rūmų pagrindinė funkcija yra atstovauti žemdirbių ir kitų kaimo gyventojų interesus per jų asociacijas. Nuo 2003-02-26 iki 2011-05-03 dirbo Žemės ūkio rūmų (asociacijos) direktoriumi, tačiau Nacionalinė žemės ūkio tarnyba prie žemės ūkio ministerijos niekada nebuvo šios asociacijos pavaldume. Dirbant buvo atsakingas už administracijos darbo organizavimą. Yra tekę bendrauti su įvairiomis institucijomis. Neatsimena, kad būtų tekę bendrauti su Nacionaline žemės tarnyba. Jokių poveikio priemonių, įtakos daryti projektui negalėjo, nes tam neturėjo juridinio ir teisinio pagrindo. Dabar pažįsta asmenis iš tos įstaigos, kurioje buvo vykdomas projektas. Iki tol nepažinojo ir neturėjo jokių reikalų. Kai atsistatinėjo savo tėvų žemes, dirbo kita žemėtvarkininkė. Išskirtinių sąlygų negavo, be to, nebuvo viešasis asmuo.

36Per sklypą Nr. ( - ) eina lauko keliukas, juo važinėja žemės ūkio technika. Tas kelias trukdo dirbti, tačiau tai ne jo kompetencijoje spręsti ar kelias, einantis per sklypą Nr. ( - ) laikytinas keliu pagal įstatymus. Jis privalo praleisti visus, kas važiuoja tuo keliu. Tuo keliu važinėja ir žmonės, ir girininkai. Tuo keliuku galima nuvažiuoti į ( - ), į ( - ). Tai nėra vienintelis kelias, tačiau jis yra trumpesnis.

37Ieškovų reikalavimai dėl žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo neliečia atsakovų interesų, todėl plačiau dėl jų nepasisako, tačiau mano, kad šis reikalavimas yra nepagrįstas, tuo labiau, kad šį reikalavimą reiškia ir R. K. tėvai, kuriems jokia žala negalėjo ir nebuvo padaryta (IV tomas, b.l. 60-67; V tomas, b. l. 19-25).

38Atsakovė A. U. teismo posėdžiuose nedalyvavo ir paaiškinimų neteikė.

39Tretieji asmenys Jurbarko rajono 1-ojo notarų biuro notarė R. P., VĮ Registrų centro Tauragės filialas atsiliepimų į patikslintą ieškinį nepateikė, teismo posėdžiuose nedalyvavo.

40Trečiasis asmuo atsakovo pusėje Valstybės turto fondas atsiliepime ir jo atstovė G. D. teismo posėdyje prašydami patikslintą ieškinį atmesti nurodo tokius atsikirtimus:

41Ieškovės argumentai dėl prašymų priėmimo ir pridedamų planų fragmentų yra nepagrįsti. Metodikoje ir Taisyklėse (9 punktas) nenumatyta, kad prie pareiškimo pirkti valstybinę žemės ūkio paskirties žemę reikia pridėti laisvos valstybinės žemės plane (žemėlapyje) pažymėtus pageidaujamų pirkti žemės sklypų fragmentus ir tokių žemės planų fragmentų pridėjimas nenumato pirmenybės įsigyti tuos žemės sklypus, kuriuos pageidauji pirkti. Tokių fragmentų pridėjimas yra perteklinis, o ieškovė pačiame pareiškime nenurodė, kad turi pirmumo teisę įsigyti tam tikrus sklypus.

42Ieškovė prašo ją įtraukti į 13 eiliškumo grupę. Iš ieškovės prašomų įsigyti 280,3 ha ploto žemės sklypų, su jai asmeninės nuosavybės teise valdomais žemės sklypais ribojasi valstybinės žemės sklypai Nr. ( - ). Šis Ieškovės reikalavimas būtų nagrinėtinas ir aktualus tik šių dviejų valstybinės žemės sklypų atžvilgiu (( - )), jei ieškovė ginčo sklypus būtų rinkusis vėliau nei atsakovui R. U., kuris pretendentų įsigyti valstybinę žemę sąraše įrašytas 18 eilės numeriu t. y. po ieškovės. Ieškovės neįrašymas (šių dviejų valstybės žemės sklypų atžvilgiu) į 13-ą eiliškumo grupę nesukėlė jokių teisinių pasekmių jos atžvilgiu, ir yra formalus prašomo pakeisti administracinio teisės akto atžvilgiu, nes ieškovė nepateikė jokių faktinių įrodymų, kad ji nepasirinko valstybinės žemės sklypų Nr. ( - ) todėl, kad šie sklypai buvo nuo jos nuslėpti.

43Susirinkimas yra privalomas, tačiau nereiškia, kad jis turi būti bendras. Jo metu pretendentams pateikiamas parengtas projektas. Įsakymas dėl sudarytų eilių buvo paskelbtas viešai. Susirinkimo eiga protokoluojama. Susirinkimui sekretoriauja ir protokolą surašo žemėtvarkos skyriaus darbuotojas. Pretendentų pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos dėl projekto autoriaus pateiktų pasiūlymų įrašomos susirinkimo protokole. Jei, kaip ieškovė teigia, projekto autorė M. L. nuslėpė nuo jos ginčo sklypus, apie tai ji turėjo galimybę informuoti susirinkimo sekretorę, reikalaudama savo pretenzijas ir pageidavimus užprotokoluoti. Susirinkimo metu jokių pageidavimų ar pretenzijų R. K. nepareiškė, protokole pasirašė. Taip pat ieškovė R. K. suderino jai suprojektuotų žemės sklypų išdėstymą, ribas bei plotą pasirašydama žiniaraštyje. Tokiu būdu, ieškovės teiginys, kad ji, vadovaujantis metodikos 40 punktu, privalėjo būti įrašyta kaip nepasirinkusi žemės sklypų, yra visiškai nepagrįstas, nes ji žemės sklypus pasirinko ir tai patvirtino savo parašais atitinkamuose dokumentuose (Metodikos priedai Nr. 6, 7, 8). Be to, vadovaujantis metodikos 60 punktu, ieškovė per 15 darbo dienų nuo jai žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų derinimo galėjo Jurbarko žemėtvarkos skyriui pateikti raštu savo nesutikimą ir pretenzijas. Jokių pretenzijų nei raštu, nei žodžiu negauta.

44Susirinkimo metu R. K. nebuvo apribota galimybė nurodyti tuos pačius žemės sklypus, kuriuos ji buvo nurodžiusi prašyme su pridėtais žemės plano fragmentais ir, kuriuos pasirinko atsakovas R. U., esantis sąraše po ieškovės. Ieškovė nepateikia jokių įrodymų, kad R. U., kuris 14 eiliškumo sąraše įrašytas 18 numeriu, o R. K. – 17 numeriu, rinktis pageidaujamus pirkti žemės sklypus buvo kviečiamas anksčiau už ieškovę ir, kad ginčo žemės sklypai jau buvo įrašyti protokole. Tiek ieškovai J. K., R. K., tiek ir atsakovas R. U., patvirtinus Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą, su Valstybės žemės fondu sudarė suprojektuotų žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugų atlikimo sutartį. Suprojektuoti žemės sklypai buvo paženklinti vietovėje, ant paženklinimo aktų (kaip būsimi kaimynai) pasirašė vieni kitiems. Tai dar kartą patvirtina, kad jokio ginčo dėl sklypų, renkantis sklypus projekto viešo svarstymo metu, tarp šalių nebuvo. Tuo metu dar buvo kalba dėl kelio servituto, tačiau šalys sutarė, kad jis eis sklypo pakraščiu. Rašytinis įrodymas yra aukščiau už pamąstymus – man paslėpė, uždengė, nedavė sklypų, o jų byloje nėra. Yra tarnyba gavusi oficialų raštą dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo, kuriame nurodyta tokia aplinkybė, kad atsakovas R. U. buvo atsisakęs įdarbinti ieškovę R. K. Žemės ūkio rūmuose.

45Ieškovės prašymai dėl administracinių aktų dalių panaikinimo atmestini dėl ieškovės praleistų terminų skųsti juos. Vadovaujantis Tauragės apskrities Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemės reformos žemėtvarkos projektu ir prie jo esamais dokumentais – 2010-05-11 įvykusio rengiamo žemės reformos žemėtvarkos projekto papildymo susirinkime dalyvavusių asmenų sąrašo 1 priedo, žiniaraščių, protokolo ir kt. dokumentų, darytina išvada, kad R. K. žinojo savo statusą rengiamame žemėtvarkos projekte, dalyvavo laisvos valstybinės žemės pardavimo - pirkimo procese ir turėjo visas galimybes laiku skųsti prašomus naikinti ir keisti administracinius teisės aktus. Netgi ta aplinkybė, kad ieškovė prie savo 2008-11-11 prašymo leisti įsigyti 280,30 ha laisvos valstybinės žemės pridėjo valdomų 2 sklypų, kurie ribojasi su ginčo žemės sklypais Nr. ( - ), nuosavybės teisę įrodančius dokumentus, įrodo, kad ieškovė turėjo žinoti, jog šių sklypų įsigijimo atžvilgiu turi būti įtraukta į 13-ą pretendentų eilę. R. K. 2010-06-15 pasirašė ( - ) kadastro vietovės teritorijų rengiamos žemės reformos žemėtvarkos projekto svarstymo su 14 eilės pretendentais gauti žemės žiniaraščiuose Nr. 6, 7, 8 (viso 15 parašų, kiek sklypų ir pasirinko). Pateiktame ieškinyje ieškovė nenurodo svarbių priežasčių dėl kurių praleido ABTĮ 33 str. 1 dalyje nustatytą 1 mėnesio terminą skųsti administracinius teisės aktus, neprašo teismo šio termino atnaujinti.

46Ieškovė nurodo, kad ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto autorė M. L., pažeisdama Metodikos 52 p. reikalavimus, sklypą Nr. ( - ) neteisėtai suskaidė į 2 sklypus, kuriems atitinkamai suteikė projektinius numerius - Nr. ( - ). Šie ieškovės teiginiai yra visiškai nepagrįsti, nes tokį padalinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-04-15 nutarimu patvirtinti Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto nuostatai. Jų 22 p. nustatyta, jog žemės plotai, kuriuos skiria magistraliniai, krašto, rajoniniai, viešieji ir vidaus keliai, formuojami kaip atskiri žemės sklypai. Ginčo žemės sklypą Nr. ( - ) skiria kelias, todėl jis teisėtai buvo suformuotas kaip du atskiri sklypai.

47Ieškovės argumentai dėl turtinės žalos yra teisiškai nepagrįsti ir atmestini. Patirtos tiesioginės išlaidos susideda iš banko 2010-10-27 paimtos kredito sutarties. Kredito tikslas – įsigyti didesnio galingumo technikai, kuri bus reikalinga 280,30 ha žemės plotui apdirbti ir papildomiems galvijams nupirkti. Kadangi viešas projekto svarstymas buvo 2010-05-11, jo metu ieškovei tapo žinoma kiek laisvos valstybinės žemės ji pasirinko ir, kad įsigyti planuotus 280,30 ha žemės nėra galimybės, nes jos lūkesčius tenkinančios laisvos valstybinės žemės tiek nėra. Ieškovė nurodo, kad dėl neįgyto turto ji patytė 109 800 Lt žalą dėl neįgytų žemės sklypų, tačiau jokių įmokų už ginčo žemės sklypus nedarė, todėl jai šiuo atveju jokia materialinė žala nepadaryta. Ieškovės pareikštas ieškinio reikalavimas dėl žalos, atsiradusios dėl negautų pajamų iš planuotos įsigyti 280,30 ha valstybinės žemės taip pat yra nepagrįsta, kadangi pats noras įsigyti pageidaujamą valstybinės žemės plotą nereiškia, kad tikrai faktiškai ji tą konkretų pageidaujamą žemės sklypą ir norimą plotą įsigis. Visi ieškovės pateikti matematiniai skaičiavimai dėl žalos padarymo yra teorinės prielaidos apie galimą naudą iš galimai būsimo turto ir teisiškai nepagrįsti.

48Ieškovė jai padaryta neturtinę žalą vertina 50 000 Lt. Kadangi ieškovė ieškinyje tik deklaratyviai teigia apie jai padarytą materialinę ir nematerialinę žalą, o nepateikia jokių rašytinių ar kitų įrodymų, kad tokia žala jai padaryta, nenurodo egzistuojančio priežastinio ryšio tarp neteisėtos veikos bei žalos, ieškovės reikalavimas dėl neturtinės žalos atmestinas, kaip nepagrįstas.

49Ieškovų J. K. ir D. K. reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo taip pat atmestini kaip nepagrįsti. Pareikšto ieškinio dalykas yra Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas bei galimai pažeisti ieškovės R. K. interesai. Ji yra savarankiškas civilinės teisės subjektas, savarankiškai dalyvavusi žemėtvarkos projekto rengimo eigoje. Ieškovės tėvai neturi jokio teisinio pagrindo dalyvauti ieškinyje dėl ginčijamų administracinių aktų ir ieškovės savanoriškai pasirinktų pirkimui laisvos valstybinės žemės sklypų, nes jų interesai nebuvo pažeisti.

50Dėl kitų reikalavimų trečiasis asmuo nepasisako (IV tomas, b. l. 106-114; V tomas, b.l. 64-71)

51Ieškinys atmestinas.

52Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

532008-11-11 Tauragės apskrities viršininko administracijos Jurbarko rajono Žemėtvarkos skyriaus ( - ) seniūnijos žemėtvarkininkui R. J. L. ieškovė R. K. pateikė prašymą leisti pirkti valstybinės žemės ūkio paskirties žemę. Prašyme ieškovė nurodė, jog pageidauja išsimokėtinai pirkti 280,30 ha žemės plotus ( - ) seniūnijoje, Jurbarko rajone. Prie prašymo pridėjo dokumentus – paso kopiją, ūkio registravimo pažymėjimo kopiją, parduotos produkcijos dokumentus, VĮ Registrų centro duomenų išrašą apie pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausantį 4,48 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), bei sklypo planą, 2007-2008 m. pasėlių deklaraciją, veterinarinės tarnybos pažymą, gamtos apsaugos departamento pažymą, dvejybinės apskaitos buhalteriją ir norimos pirkti žemės planus (I tomas, b.l. 10-11, 12, 14, 15-22).

54Iš registracijos žurnalo kopijos matyti, kad 2009-03-19 Tauragės apskrities viršininko administracijos Jurbarko Žemėtvarkos skyriui atsakovas R. U. pateikė prašymą leisti pirkti valstybinės žemės ūkio paskirties žemę. Prašyme atsakovas nurodė, jog išsimokėtinai prašo parduoti 150 ha žemės ( - ) seniūnijoje, Jurbarko rajone. Prie prašymo pridėjo dokumentus – asmens tapatybės kortelės kopiją, pasėlių deklaracijos kopiją, veterinarinės tarnybos pažymą, gamtos apsaugos departamento pažymą, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją, nekilnojamojo turto registro išrašą, pažymą dėl parduodamos produkcijos, pirkimo ir pardavimo žurnalo kopiją (V tomas, b. l. 109-112).

55Tauragės apskrities viršininko 2010-03-03 įsakymu Nr. V-505 buvo pradėti projektavimo darbai (III tomas, b.l. 158

56Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymu Nr. V-986 buvo patvirtintas sąrašas asmenų, pageidaujančių įsigyti žemę, mišką, vandens telkinius ( - ) kadastrinėje vietovėje. Ieškovė R. K. buvo įtraukta į 14-ą eilę 17-u numeriu, kartu su kitais jaunaisiais ūkininkais, o atsakovas R. U. – 18-u numeriu (III tomas, b. l. 167, 168-169).

572010-05-11 vykusio susirinkimo metu (protokolas Nr. 1) buvo nutarta, kad pretendentai, pageidavę gauti žemės sklypus, dėl žemės pasirinkimo, bus kviečiami pagal Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymu Nr. V-986 patvirtintas eiles, po žemės sklypų pasirinkimo kiekvienas pretendentas pasirašė apie tai, kad susirinkime dalyvavo. Taip pat matyti visų – nuo 9 eilės iki 15 eilės buvusių pretendentų pasirinkimai, kuriuos jie patvirtinę parašais (III tomas, b. l. 171, 172-173, 174-182).

582010-05-18 (protokolas Nr. 2) buvo nutarta eilės tvarka kviesti pretendentus, kad jie sutikimą dėl suprojektuoto žemės sklypo patvirtintų parašais. Pretendentai priede pasirašė skirtingu laiku (III tomas, b. l. 182, 188-200; IV tomas, b. l. 2-10).

592010-05-19 vykusio susirinkimo metu (rašyto protokolo Nr. 3) ieškovė R. K. pareiškė norą pakeisti pasirinktą sklypą, į kitus du (III tomas, b. l. 184).

602010-09-28 įvykusio susirinkimo metu, kuriame dalyvavo ieškovai R. K. bei J. K. buvo svarstomos jų pareikštos pretenzijos dėl neteisingai suprojektuotų sklypų (IV tomas, b. l. 13-14, 15, 16).

61Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jurbarko žemėtvarkos skyriaus vedėjos D. Š. 2011-03-01 įsakymu Nr. 32VĮ-129 buvo patvirtintas VĮ Valstybės žemės fondo projekto autorės M. L. parengtas Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas su suformuotomis žemės sklypų ribomis ir plotais, naudojimo paskirtimi ir kt. (I tomas, b. l. 26).

62Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jurbarko žemėtvarkos skyriaus vedėjos D. Š. įsakymo Nr. 32VĮ-129 priedo Nr. 1 matyti, kad R. U. yra suprojektuoti žemės sklypai Nr. ( - ) (I tomas, b. l. 27-29).

63Iš 2011-03-08 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto Nr. ( - ) matyti, kad nustatant sklypo, esančio ( - ) (iki suprojektavimo pažymėto Nr. ( - )) ribas, dalyvavo ieškovė R. K., kuri pasirašė ant sklypo ribų suderinimo akto (I tomas, b. l. 130).

64Pirkimo pardavimo sutartys patvirtina, kad 2011-07-05 Lietuvos Respublika, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM pardavė, o atsakovo R. U. nupirko nekilnojamąjį turtą – ( - ) (I tomas, b. l. 112-165).

65Dėl dalies administracinių aktų panaikinimo.

66Ieškovė R. K. patikslintais ieškinio reikalavimais prašo:

671. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyriaus vedėjos D. Š. 2011-03-01 įsakymą Nr. 32VĮ-129 dalyje dėl pretendentui R. U. suformuotų laisvos valstybinės žemės sklypų: ( - );

682. įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyrių pakeisti Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymą Nr. V-986, įtraukiant R. K. į Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės piliečių, norinčių įsigyti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti ar nuomoti žemę, mišką vandens telkinius, pretendentų sąrašo 13 eilę (IV tomas, b. l. 39).

69Ieškovė nurodo, kad 2011-03-08 pasirašė ant ribų suderinimo akto, nors iš anksto apie tai nebuvo informuota. Dar tuo metu nežinojo kokiu pagrindu R. U. įsigijo žemės sklypą Nr. ( - ). Kad R. U. pasirinko jos pageidaujamus sklypus, sužinojo 2011 m. birželio antroje pusėje. Nurodo, kad neprisimena kada sužinojo apie ieškinyje ginčijamą administracinį aktą. Kai sužinojo, kad R. U. jos 2008 m. pasirinktus sklypus pasirinko kaip jaunasis ūkininkas, ėjęs eilėje po jos, kreipėsi į advokatų kontorą. Nuo to momento, kai tik jai tapo žinoma apie Žemės reformos įstatymo nuostatų pažeidimus sudarant pretendentų eiles ir renkantis valstybinės žemės sklypus, nedelsiant kreipėsi į NŽT Jurbarko rajono žemėtvarkos skyrių (2011-06-21, 2011-07-04, 2011-09-28, 2012-01-06, 2011-01-16), į NŽT (2011-07-30), skundė valstybės tarnautojų ir kitų valstybės įgaliojimus turinčių asmenų neteisėtus veiksmus Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui, Seimo kontrolierių įstaigai, Prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Žemės ūkio rūmų pirmininkui (2011-07-02, 2011-07-08, 2011-07-28).

70Atsakovai Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Nacionalinės Žemės tarnybos prie ŽŪM, R. U., A. U., taip pat trečiasis asmuo Valstybės turto fondas prašo teismo taikyti senatį aukščiau paminėtiems administraciniams aktams ginčyti, motyvuojant tuo, kad ieškovė jį praleido, nenurodo svarbių praleidimo priežasčių ir neprašo praleisto termino atnaujinti.

71Šioje byloje du iš visų pareikštų reikalavimų – panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyriaus vedėjos D. Š. 2011-03-01 įsakymo Nr. 32VĮ-129 dalį dėl atsakovui A. U. suformuotų laisvos valstybinės žemės sklypų, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyrių pakeisti Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymą Nr. V-986 dėl įtraukimo ieškovės R. K. į pretendentų sąrašo 13 eilę, yra administracinio pobūdžio reikalavimai.

72Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtoja praktiką, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties terminai ir administracinių bylų teisenos terminai.

73Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Tai procesinis teisės kreiptis į teismą terminas ir šio termino taikymui, jų pradžios nustatymui netaikytinos ieškinio senaties instituto taisyklės.

74Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad kai aktas neturėjo būti įteiktas suinteresuotam asmeniui, jis laikomas asmeniui paskelbtu, kai šis sužinojo ar turėjo sužinoti, kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. taikymo prasme asmuo sužino apie aktą, kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. aktą priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo dieną, aktu nustatomas teises ar pareigas.

75Nors ieškovė savo reikalavimu prašo ją įtraukti į 13 sąrašo eilę dėl visų sklypų ir šio reikalavimo nepatikslino, tačiau savo paaiškinimuose taip pat teigia, kad su jai nuosavybe priklausančiais sklypais – 4,48 ha žemės sklypu (( - )), kuris ribojasi su 58,83 ha laisvu valstybinės žemės sklypu Nr. ( - ) ir 1,40 ha žemės sklypu (( - )), kuris ribojasi su 3,02 ha laisvu valstybinės žemės sklypu Nr. ( - ), nebuvo sudaryta 13-a eilė ir reikalauja, kad sklypų Nr. ( - ) atžvilgiu ji būtų įtraukta į 13-ą eilę. Dėl kitų sklypų ieškovė sutinka, kad yra teisingai įtraukta į 14-ą eilę.

76Teismas nevisiškai pagrįstu laiko ieškovės nurodomą aplinkybę, kad ieškovė į sąrašo 13 eilę turėjo būti įtraukti dėl dviejų sklypų – Nr. ( - ), kurie besiribojo su ieškovei nuosavybės teise priklausančiais sklypais, atžvilgiu, kadangi iš R. K. 2008-11-11 prašymo nematyti, kad ji pateikė VĮ Registrų centro duomenų išrašą apie jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį 1,40 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), bei šio sklypo plano (I tomas, b. l. 10-11, 12-13, 14). Tai sudaro pagrindą daryti išvadą, kad ieškovė R. K. pagrįstai dėl 3,02 ha laisvo valstybinės žemės sklypo Nr. ( - ), kuris galimai ir ribojasi su jai nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, nebuvo įtraukta į 13-a sąrašo eilę, nes nebuvo pateikusi šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų. Pateiktame prašyme šios aplinkybės taip pat nenurodė. Kitų sklypų atžvilgiu ieškovė į 14-ą eilę įtraukta teisingai, todėl tokį prašymą būtų pagrindas tenkinti tik iš dalies – dėl 58,83 ha laisvo valstybinės žemės sklypo Nr. ( - ).

77Skundžiamas Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymas Nr. V-986 dėl patvirtino sąrašo asmenų, pageidaujančių įsigyti žemę, mišką, vandens telkinius Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovėje pagal priedą. Byloje nėra duomenų, kad netrukus po jo priėmimo įsakymas ieškovei R. K. buvo įteiktas ar ieškovė kitokiomis aplinkybėmis su juo susipažino iki 2010-05-11 įvykusio pretendentų susirinkimo dėl žemės (miško) sklypų pasirinkimo. Būtent 2010-05-11 ieškovė vėliausiai sužinojo, kad yra įtraukta į pretendentų sąrašo 14 eilę, tačiau tai nesudaro pagrindo daryti neginčijamai išvadai, kad jau tuo metu ieškovė suprato esanti neteisingai įtraukta į Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės piliečių, norinčių pirkti žemę, mišką, vandens telkinius, sąrašą pagal eiles, taip pat dėl to galinčius kilti teisinius padarinius.

78Pati ieškovė nurodo, kad neprisimena kada sužinojo apie ieškinyje ginčijamą administracinį aktą. Taip pat patikslino, kad nuo to momento, kai tik jai tapo žinoma apie Žemės reformos įstatymo nuostatų pažeidimus sudarant pretendentų eiles ir renkantis valstybinės žemės sklypus, nedelsiant kreipėsi į NŽT Jurbarko rajono žemėtvarkos skyrių (2011-06-21) bei kitas institucijas. Ieškovės atstovė advokatė V. K., pasinaudodama teise pasisakyti, nurodė, kad apie ginčijamą administracinį aktą ieškovė R. K. sužinojo 2011-06-18, kai tėtis grįžęs šiai pasakė, jog M. L. paaiškinusi, kad gretimai esantis sklypas Nr. ( - ), kuris ribojosi su R. K. sklypu, yra atiduotas R. U. kaip 14-oje eilėje 18-u numeriu einančiam asmeniui. Ieškovės atstovė patikslino, kad 2011-06-18 buvo sužinota apie abu aktus, kuriuos ieškovė ginčija.

79Ne visi iš nurodytų skundų yra byloje pateikti, todėl ieškovei nenurodžius tikslios datos apie tai, kada ji sužinojo apie jos teises pažeidžiantį administracinį aktą, teismas šiuo terminu laiko anksčiausia ieškovės atstovės nurodytą datą – 2011-06-18. Tikėtina, kad tai galėjo būti 2011-06-18, nes jau 2011-06-21 ieškovė su skundu kreipėsi į NŽT Jurbarko rajono žemėtvarkos skyrių (I tomas, b. l. 40). Kadangi ieškovė R. K. ieškinį teismui ginčydama aptariamą administracinį aktą, pateikė 2011-07-26, laikytina, kad praleido LR ABTĮ 33 str. 1 d. numatytą vieno mėnesio apskundimo terminą kreiptis dėl administracinio akto teisėtumo, neprašė teismo šio termino atnaujinti, todėl ieškovės reikalavimas įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyrių pakeisti Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymą Nr. V-986, įtraukiant R. K. į Jurbarko rajono ( - ) kadastro vietovės piliečių, norinčių įsigyti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti ar nuomoti žemę, mišką vandens telkinius, pretendentų sąrašo 13 eilę, atmestinas.

80Skundžiama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyriaus vedėjos D. Š. 2011-03-01 įsakymo Nr. 32VĮ-129 dalis dėl atsakovui A. U. suformuotų laisvos valstybinės žemės sklypų, kurių Nr. – ( - ) (IV tomas, b. l. 39). Byloje nėra duomenų, kad netrukus po jo priėmimo įsakymas ieškovei R. K. buvo įteiktas. Bylos duomenimis ieškovė R. K. 2010-05-11 piliečių, norinčių pirkti žemę susirinkimo metu pirmoji rinkosi žemės sklypus, kadangi buvo įrašyta 17-u numeriu 14 eilėje. Po jos žemės sklypus rinkosi atsakovas A. U. būdamas sąraše įrašytas 18-u numeriu 14 eilėje. Tai, kad R. U. eina rinktis sklypų po ieškovės, bylos nagrinėjimo metu patvirtino ir pati ieškovė R. K., ieškovas J. K., atsakovas A. U.. Ginčo dėl šios aplinkybės nekilo. Teismas daro išvadą, kad ieškovė nepagrįstai teigia, kad 2011-03-08 pasirašydama ant žemės sklypo ribų suderinimo akto, nežinojo kokiu pagrindu R. U. įsigijo žemės sklypą Nr. ( - ), kadangi jau susirinkimo metu ieškovė turėjo suprasti, kad atsakovas R. U., būdamas įrašytas į 14 sąrašo eilę ir sklypus eidamas rinkti po ieškovės R. K., juos rinkosi kaip jaunasis ūkininkas. Ne tik atsakovas R. U., tačiau ir liudytoja M. L. patvirtino, jog pretendentų sąrašas buvo pakabintas viešai matomoje vietoje (V tomas, b. l. 33). Iš šio sąrašo turinio galima suprasti, kad visą pageidaujamą įsigyti žemių plotą – 150 ha atsakovas rinksis po ieškovės, jame net yra nurodyta prašymų padavimo data. Be to, ieškovė 2011-03-08, kai atsakovui R. U. buvo matuojamas parduodamas žemės sklypas (kadastrinis numeris ( - ), laisvos valstybinės žemės plane Nr. ( - )), esantis greta pareiškėjos R. K. sklypo, raštu patvirtino gretimo sklypo ribą. Taigi, ieškovė nuo 2010-05-11 suprasdama, kad atsakovas R. U. žemės sklypus rinkosi po jos, tai yra kaip jaunasis ūkininkas, 2011-03-08 matydama, kad atsakovas R. U. perka žemės sklypą Nr. ( - ), kurį norėjo rinkti ieškovė, būdama apdairi ir protinga turėjo ne pasirašyti ant gretimo sklypo ribų, o aiškintis R. U. žemės įgijimo aplinkybes ir teisminiu keliu ginčyti. Teismas sprendžia, kad 2011-03-08 ieškovė sužinojo apie savo pažeistą teisę, tačiau ieškinį teismui ginčydama paminėtą administracinį aktą, pateikė 2011-07-26 (I tomas, b. l. 2-7), o administracinio akto dalį dėl ginčo sklypo Nr. ( - ) – pateikė tik 2012-11-05 (III tomas, b. l. 81-90). Kadangi ieškovė praleido LR ABTĮ 33 str. 1 d. numatytą vieno mėnesio apskundimo terminą kreiptis dėl administracinio akto teisėtumo, neprašė teismo šio termino atnaujinti, todėl ieškovės reikalavimas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Jurbarko žemėtvarkos skyriaus vedėjos D. Š. 2011-03-01 įsakymą Nr. 32VĮ-129 dalyje dėl pretendentui R. U. suformuotų laisvos valstybinės žemės sklypų: ( - ), atmestinas.

81Dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo.

82Ieškovė nurodo, kad 2010-05-11 laišku buvo kviečiama atvykti į Jurbarko žemėtvarkos skyrių. Kiekvienam pretendentui buvo nurodytas skirtingas laikas. Bendro susirinkimo nebuvo. Apie tai, kad 9 val. vyks susirinkimas nebuvo nurodyta ir siųstame panešime, kas patvirtina, kad bendras susirinkimas nebuvo organizuotas. Tokiu būdu viešo Žemėtvarkos projekto aptarimo procedūra buvo pažeista – asmenys negalėjo kontroliuoti žemės sklypų pasirinkimo eigos ir teisėtumo, atitinkamai negalėjo žinoti, kokiems asmenims ir kokiu pagrindu bus leista įsigyti konkrečius žemės sklypus. Pretendentai buvo kviečiami po vieną, numatytu laiku, pagal eiliškumą, todėl jai renkantis žemės sklypus M. L. suteikta informacija, kad jos pageidaujamus rinktis sklypus jau pasirinko anksčiau už ją ėję pretendentai, neturėjo pagrindo abejoti. Pirmiausiai norėjo rinktis sklypą Nr. ( - ), kuris ribojosi su jos nuosava žeme, tačiau projekto autorė M. L. nurodė, kad šis sklypas jau pasirinktas aukščiau ėjusių pretendentų ir žemėlapyje sklypą pažymėjo kaip užimtą. Kai jai pasakė, kad sklypas užimtas, papildomai jo neprašė. M. L. pasakė, kad ir kitų jos pageidautų sklypų didžioji dalis jau pasirinkta, todėl ieškovei teko rinktis mažus, apleistus sklypus, kurių 2008-11-11 prašyme nepageidavo. Ieškovė neišreiškė valios – atsisakymo pirkti 2008-11-11 prašyme pageidautus įsigyti valstybinės žemės sklypus, nes ji jų neatsisakė, bet buvo tyčia suklaidinta žemėtvarkininkų ir jų priversta rinktis kitus žemės sklypus, kas tik dar kartą patvirtina, kad kitų sklypų pasirinkimas buvo priverstinis. Ieškovė mano, kad 2010-05-11 susirinkimo metu atėjo rinktis sklypų pagal 2008 m. išreikštą valią, tai yra patvirtinti, kad būtent tų sklypų nori, kad jų neatsisako.

83Atsakovų, trečiojo asmens teigimu, ieškovės nurodoma aplinkybė, kad žemėtvarkos projekto autorė VĮ Žemės fondo Kauno skyriaus matininkė M. L. pateikėjai ieškovei klaidinančią informaciją, kad tie ieškovės pageidaujami rinktis sklypai, kuriuos vėliau pasirinko atsakovas R. U., jau yra pasirinkti pirmiau jos pasirinkusių pretendentų ir ji negali jų rinktis, nėra paremtas objektyviais įrodymais. Susirinkimo metu ieškovei R. K. niekas neapribojo teisės bei neatėmė galimybės nurodyti tuos pačius žemės sklypus, kuriuos neva pasirinko kiti pretendentai ir galimybės užprotokoluoti savo valią, rinktis tuos pačius sklypus, o po to dalyvauti aukcione, susipažinti su rašomo protokolu.

84Taigi, ieškovės reikalavimo faktinis pagrindas yra teiginys, kad institucija, valstybės įgaliota įgyvendinti žemės reformos žemėtvarkos projektą, apgavo ieškovę, siekusią išsimokėtinai iš valstybės įsigyti 280 ha žemės, pateikdama jam neteisingus duomenis, sukliudžiusius ieškovei pasirinkti pageidautus pirkti žemės sklypus ( - ) seniūnijoje ( - ) kaimuose (I tomas, b. l. 10-11).

85Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2008-11-11 ieškovė Jurbarko žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą išsimokėtinai iš valstybės įsigyti 280 ha žemės ( - ) seniūnijoje ( - ) kaimuose. Prie prašymo ieškovė pridėjo paso kopiją, ūkio įregistravimo pažymėjimo kopiją, ūkio registravimo pažymėjimo kopiją, parduotos produkcijos dokumentus, VĮ Registrų centro duomenų išrašą apie pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausantį 4,48 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), šio sklypo planą, 2007-2008 m. pasėlių deklaraciją, veterinarinės tarnybos pažymą, gamtos apsaugos departamento pažymą, dvejybinės apskaitos buhalteriją ir norimos pirkti žemės planus, kuriuose pažymėti visi valstybinės žemės plotai, kuriuos pageidauja įsigyti ir kurių bendras plotas sudarė 280,30 ha. (I tomas, b. l. 10-11, 12-13, 14, 15-22). Priešingai nei nurodo ieškovė R. K., iš prašymo nematyti, kad ji norėjo pirkti valstybinę žemę ( - ) kaime, kadangi to prašyme nenurodė. Taip pat iš prašymo turinio matyti, kad ieškovė nepateikė VĮ Registrų centro duomenų išrašo apie jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį 1,40 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), bei šio sklypo plano (I tomas, b. l. 10-11, 12-13, 14). 2010-04-27 Tauragės apskrities viršininko įsakymu Nr. V-986 buvo patvirtintas sąrašas asmenų, pageidaujančių įsigyti žemę, mišką, vandens telkinius ( - ) kadastrinėje vietovėje. Ieškovė R. K. buvo įtraukta į 14-ą eilę 17-u numeriu, kartu su kitais jaunaisiais ūkininkais, o atsakovas R. U. – 18-u numeriu, nes prašymą jis atitinkamai padavė vėliau už ieškovę. Ieškovė R. K. pirmiau atsakovo ėjo rinktis laisvus valstybinės žemės sklypus, kurie žemėlapyje buvo pažymėti mėlyna spalva. Iš protokolo matyti, kad ieškovė pasirinko žemės sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ) kaime, sklypą Nr. ( - ) (šiaurinę jo dalį), esantį ( - ) kaime, sklypą Nr. ( - ) (iki šlaito), esantį ( - ) kaime, sklypo Nr. ( - ) (pietinę jo dalį), esantį ( - ) kaime, sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ) kaime, sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ) kaime, sklypus Nr. ( - ), esančius ( - ) kaime, sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ) kaime, sklypą Nr. ( - ) (iki šlaito), esantį ( - ) kaime, sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ) kaime, sklypus Nr. ( - ), esančius ( - ) kaime (III tomas, b. l. 178).

86Pagal Lietuvos Respublikos CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Lietuvos Respublikos CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus.

87Ieškovų minima faktinė aplinkybė, jog žemėtvarkos skyriaus specialistė ieškovei R. K. renkantis žemės sklypus galėjo nurodyti klaidingą informaciją, kad ginčo žemės sklypus pasirinko aukštesnės eilės pretendentai, nesuteikia pagrindo spręsti apie esminį ieškovės suklydimą dėl apgaulės. Jei, kaip ieškovė teigia, kad 2010-05-11 įvykusio susirinkimo metu ji atėjo ne rinktis laisvų žemės sklypų, tačiau patvirtinti savo 2008-11-11 prašyme išreikštą valią, tai yra, kad nori pirkti pasirinktus žemės sklypus ir jų neatsisako, kodėl matydama, kad dalį jos pageidauto įsigyti ( - ) žemės sklypo, esančio ( - ) kaime, pasirinko aukštesnėje eilėje buvęs A. P. (tas pats protokolo lapas), pati jo nesirinko, pretenzijų nepareiškė. Taip pat neginčijo ir tai, kad pvz.: ieškovės pageidaujamą pirkti sklypą Nr. ( - ), esantį ( - ) kaime, sklypą Nr. ( - ) (rytinę jo dalį), esantį ( - ) kaime, pasirinko Č. P., o sklypą Nr. ( - ), esantį tame pačiame ( - ) kaime, pasirinko A. K. (III tomas, b. l. 174, 177). Taip pat iš protokolo turinio matyti, kad rinkdamasi žemės sklypus ieškovė R. K. visgi nesirinko savo 2008-11-11 prašyme pasirinktų sklypų, kaip pvz.: sklypo Nr. ( - ). Šį sklypą rinkosi net 19 numeriu buvusi pretendentė A. K. (I tomas, b. l. 19; III tomas, b. l. 179). Sklypą Nr. ( - ) (vakarinę jo dalį) pasirinko 25 numeriu sąraše buvęs B. B. (I tomas, b. l. 19; III tomas, b. l. 180). Šių asmenų apgaule įgijus ieškovės pasirinktus ir norimus pirkti žemės sklypus nekaltina. Teismas pažymi, kad ieškovei nebuvo draudžiama rinktis aukštesnės eilės ar tos pačios aukštesniu numeriu ėjusių pretendentų pasirinktų sklypų, tačiau ieškovė to nedarė. Byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu teismas darytų pagrįstą išvadą, kad ieškovė buvo apgauta. To nepatvirtino nei vienas iš byloje apklaustų liudytojų. Liudytojas A. P., kuris žemės sklypus rinkosi prieš ieškovę R. K., parodė, kad nuo jo matininkė jokių sklypų neslėpė, galėjo pasirinkti sklypus tokius, kokių norėjo (V tomas, b. l. 73). Liudytojas Č. P. parodė, kad nežino, jog matininkė M. L. būtų nuslėpusi žemės sklypus nuo R. K. (V tomas, b. l. 77).

88Ieškovės neatidumas planuose užfiksuotiems faktams vertintinas kaip neatitikimas apdairaus ir rūpestingo elgesio standartams, keliamiems kiekvienam savo teisių įgyvendinimu besirūpinančiam asmeniui. Pažymėtina, kad ieškovė R. K., jos teigimu, turi aukštąjį išsilavinimą, eilę metų ūkininkauja, plečia ūkį jį modernizuodama, buvo išrinkta Jurbarko rajono savivaldybės administracijos ( - ) seniūnaite visuomeniniais pagrindais, todėl pagal asmenines – profesines savybes nelaikytina asmeniu, nesuprantančiu įrašų žemės planuose, nežinančiu savo teisių. Net ir tuo atveju, jei žemėtvarkos specialistė žodžiu jai galimai teikė neteisingus duomenis apie užimtus sklypus, kuriuos ji nori pirkti, ieškovė R. K. galėjo rinktis jos pageidaujamus žemės sklypus, po to dalyvauti aukcione, taip pat skųsti žemėtvarkos darbuotojų veiksmus. Priešingai, matydama, kad 2011-03-08 atsakovas R. U. perka žemės sklypą Nr. ( - ) (didžiausias iš ieškovės ginčijamų sklypų), kurį norėjo rinktis ieškovė, būdama apdairi ir protinga turėjo ne pasirašyti ant gretimo sklypo ribų, o aiškintis R. U. žemės įgijimo aplinkybes. Teismas laiko, kad ieškovė, dalyvaudama žemės reformos žemėtvarkos projekte, taip pat turi būti rūpestinga ir atidi, domėtis šiuo procesu, žinoti teisės aktų reikalavimus, rūpintis, ar priimami individualūs administraciniai aktai yra teisėti nuosavybės teisę į valstybinę žemę siekiančio įgyti asmens interesų ir lūkesčių požiūriu. Ieškovės R. K., kaip pretendentės įsigyti didelį kiekį (apie 280 ha) laisvos valstybinės žemės elgesys rodo, jog turėdama galimybę pasirinkti norimus sklypus laisvoje valstybinėje žemėje, ji pasirinko ne visus jos 2008-11-11 prašyme nurodytus žemės sklypus – kurių dalį išsirinko ne tik atsakovas R. U., tačiau ir kiti po jos bei atsakovo R. U. ėję asmenys. Esant tokioms aplinkybėms laikytina, jog atsakovai Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos, R. U. bei A. U. įrodė savo atsikirtimus, jog ieškovė R. K. nebuvo apgauta, jos teisė pasirinkti norimus laisvos valstybinės žemės sklypus nepažeista (Kauno apygardos teismo 2012-01-09 sprendimas byloje Nr. 2A-30-324/2012).

89Teismas taip pat daro išvadą, kad atsakovas R. U. pagrįstai kartu su ieškove R. K. buvo įtrauktas į 14-ą kartu su kitais jaunaisiais ūkininkais, kadangi prašymo padavimo dienai – 2009-03-19 jis nebuvo sulaukęs 40 metų amžiaus (buvo 38 metų amžiaus). Taip pat nepagrįsta ieškovės nurodoma aplinkybė, kad 2011-05-11 susirinkimas negali būti laikomas įvykusiu. Žemės reformos žemėtvarkos projektų kaimo vietovėje rengimo metodikos 33, 35 punktai (redakcija galiojusi nuo 2008-08-15 iki 2011-12-31) reglamentuoja susirinkimų rengimo tvarką. Šiuo atveju pretendentai rinktis laisvus valstybinius žemės sklypus buvo kviečiami pagal eiles, skirtingomis valandomis, kas iš esmės neprieštarauja metodikai, kuri imperatyviai nereikalauja vienu metu rengti bendro visų eilių susirinkimo. Tokia susirinko forma, kurią pasirinko žemėtvarkininkai, netrukdė ieškovei domėtis tuo, kas prieš ją rinkosi žemės sklypus (liudytojų parodymais pretendentų sąrašas buvo iškabintas viešai), kokie sklypai ir kieno buvo pasirinkti, taip pat susipažinti su visu rašomu protokolu. Visi susirinkime dalyvavusieji po žemės sklypų pasirinkimo taip pat pasirašė susirinkime dalyvavusių asmenų sąraše (III tomas, b. l. 172-173). Kad visgi ieškovė reiškė pretenzijas, matyti iš byloje esančio atsisakymo, tačiau ne dėl jos pageidautų pirkti ir atsakovo R. U. pasirinktų žemės sklypų (II tomas, b.l. 7; III tomas, b. l. 184).

90Daryti išvadą, kad ieškovė buvo apgauta, nesuteikia pagrindo ir nurodoma aplinkybė, kad atsakovas R. U. minėtu laikotarpiu dirbo Žemės rūmų direktoriumi, todėl galimai jam buvo sudarytos išskirtinės sąlygos žemei įsigyti. Ši nurodoma aplinkybė nėra paremta jokiais įrodymais, kaip ir ta aplinkybė, kad ieškovei atiteko nederlingi, apleisti žemės sklypai, o atsakovui R. U. – ypatingai geri.

91Dėl nurodomos aplinkybės, kad ginčo sklypas Nr. ( - ) nepagrįstai projektuojant padalintas į du kelius, teismas nepasisako, kadangi tai ieškinio reikalavimų išsprendimui jokios įrodomosios reikšmės neturės.

92Ieškovei R. K. neįrodžius imperatyvių teisės normų pažeidimo, nėra įstatyminio pagrindo pripažinti negaliojančiomis 2011-07-05 sudarytų valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčių, kuriomis atsakovas Lietuvos Respublikos valstybė pardavė, o atsakovas R. U. nupirko žemės sklypus, kurių: ( - ), ir taikyti restituciją. Atmestus šiuos ieškovės reikalavimus nelieka teisinio pagrindo tenkinti išvestinių ieškovės R. K., taip pat ieškovų J. K. bei D. K. reikalavimų – įpareigoti atsakovės (valstybės) atstovę (NŽT) sudaryti sutartis su ieškove R. K. dėl žemės sklypų, kurių: ( - ), pardavimo, taip pat ieškovų reiškiamų reikalavimų turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

93Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

94Ieškinį atmetus, panaikintinos teismo 2012-03-01 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – ( - ), areštas (II tomas, b. l. 94-95, 107-108, 110, 115-117).

95Taip pat panaikintinos teismo 2013-01-28 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – sustabdyti pagal ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą atsakovui R. U. suteiktų valstybinės žemės sklypų: ( - ), pardavimą.

96Dėl bylinėjimosi išlaidų.

97Ieškovė prašo panaikinti ir pakeisti du administracinius aktus. Jie nors ir yra susiję su ginčijamais sandoriais, tačiau iš esmės yra savarankiški administraciniai aktai, todėl kiekvienas šis reikalavimas turi būti apmokėtas 143 Lt dydžio žyminiu mokesčiu – iš viso 286 Lt (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 5 p., 82 str.) (nutartis 2S-694-392/2013).

98Šiuo atveju byloje ginčas kilo dėl sandorių pripažinimo galiojančiu. Teismo vertinimu tai yra turtinis ginčas, kuris susijęs su pirkimo-pardavimo sutarties objekto – žemės sklypų įgijimu nuosavybės teise, prašant įpareigoti atsakovą (valstybę) sudaryti nekilnojamojo turto sutartis su ieškove, todėl ieškinio suma turi būti nustatoma pagal šio turto rinkos vertę. Šio turto rinkos vertė yra 226 400 Lt (CPK 85 str. 1 d. 11 p.). Taigi, ieškinys dėl žemės pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis turi būti apmokėtas 5 528 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (3 000 Lt + 2 proc. nuo reikalaujamos sumos, viršijančios vieną šimtą tūkstančių litų) (I tomas, b. l. 122, 124, 132, 139, 137, 142, 144, 146).

99Reikalavimas dėl turtinės žalos (tiesioginių išlaidų, negautų pajamų, neįgyto prarasto turto) turi būti apmokėtas pagal reikalaujamą priteisti pinigų sumą. Šiuo atveju ieškovė reikalauja priteisti jai 838 427,24 Lt, todėl reikalavimas turėtų būti apmokėtas 12 384 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (7 000 Lt + 1 proc. nuo reikalaujamos sumos, viršijančios tris šimtus tūkstančių litų) (IV tomas, b. l. 40).

100Neturtinis ieškovės R. K. reikalavimas priteisti 50 000 Lt neturtinei žalai atlyginti turi būti apmokėtas 1 500 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (Lietuvos Respublikos CPK 85 str. 1 d. 8 p.). Byloje yra dokumentas, patvirtinantis šio žyminio mokesčio sumokėjimą (IV tomas, b. l. 42).

101Neturtinis ieškovų J. K. bei D. K. reikalavimas priteisti bendrai 50 000 Lt dydžio neturtinę žalą, taip pat turi būti apmokėtas 1 500 Lt dydžio žyminiu mokesčiu. Šiuo atveju byloje yra dokumentas, patvirtinantis šio žyminio mokesčio sumokėjimą (IV tomas, b. l. 43).

102Ieškovė R. K., kreipdamasis į teismą savo ieškinį apmokėjo 1 774 Lt dydžio žyminiu mokesčiu (137 Lt – I tomas, b. l. 48; 137 Lt – III tomas, b. l. 53; 1 500 Lt – IV tomas, b. l. 42), ji nėra atleista nuo žyminio mokesčio sumokėjimo – jo sumokėjimas ieškovei atidėtas iki sprendimo priėmimo (IV tomas, b.l. 46), todėl ieškinį atmetus, iš ieškovės R. K. priteistina likusi nesumokėta žyminio mokesčio dalis – 17 924 Lt. Taip pat iš ieškovės priteistinos teismo patirtos išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą bylos šalims – 274 Lt (III tomas, b. l. 1; IV tomas, b. l. 1; V tomas, b. l. 1) (Lietuvos Respublikos CPK 79 str. 1 d., 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1, 8, 9, 10 p., 86 str., 88 str. 1 d. 3 p.).

103Ieškinį atmetus, lygiomis dalimis iš ieškovų priteistinos atsakovų R. U. ir A. U. aptirtos bylinėjimosi išlaidos – 3 420 Lt (V tomas, b. l. 134-137) (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

104Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260 str., teismas

Nutarė

105ieškinį atmesti.

106Sprendimui įsiteisėjus panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones:

107- ( - ).

108Priteisti iš ieškovės R. K., asmens kodas ( - ) septyniolika tūkstančių devynis šimtus dvidešimt keturis litus (17 924 Lt) žyminio mokesčio ir du šimtus septyniasdešimt keturis litus (274 Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas (įmokos kodas išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu – 5660).

109Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. K., asmens kodas ( - ) D. K., asmens kodas ( - ) J. K., asmens kodas ( - ) tris tūkstančius keturis šimtus dvidešimt litų (3 420 Lt) patirtų atstovavimo išlaidų atsakovams R. U., asmens kodas ( - ) ir A. U., asmens kodas ( - ).

110Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. K.,... 3. ieškovė R. K. 2013-01-18 patikslintu ieškiniu prašo teismo:
  4. - ( - ) ir leisti jai šiuos sklypus įsigyti.
   5. Ieškovė savo patikslintus reikalavimus grindžia tuo, kad 2008-11-11... 6. 2011 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 32VĮ-129 buvo patvirtintas ( - ) kadastrinės... 7. 2011 m. kovo 8 d. pasirašė ant ribų suderinimo akto, nors iš anksto apie... 8. Kadangi atsakovės (valstybės) atstovė (NŽT) pažeidė Žemės reformos... 9. Ieškovė taip pat nurodo, kad ( - ) kadastro vietovės žemės reformos... 10. Ieškovės neįgyto (prarasto) turto (žemės) vertė yra 109 800 Lt. Ši turto... 11. Patirtos tiesioginės išlaidos sudaro 174 520 Lt, iš kurių 160 000 Lt paimta... 12. Negautos pajamos sudaro 554 107,24 Lt, iš kurių 277 053,62 negauti už 2011... 13. Padarytą neturtinę žalą jai vertina 50 000 Lt. Ši neturtinė žala – tai... 14. Ieškovo atstovė advokatė V. K., pasinaudodama teise pasisakyti, nurodė, kad... 15. Ieškovas J. K., palaikydamas patikslinto ieškinio reikalavimus, prašo teismo... 16. Ieškovė D. K., palaikydama patikslinto ieškinio reikalavimus, prašo teismo... 17. Atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos nacionalinės žemės... 18. Ieškovė nurodo, kad prie 2008-11-11 prašymo pirkti 280 ha žemės be kitų... 19. Ieškovė 2008-11-11 prašyme neakcentavo į tai, kad turi pirmumo teise pirkti... 20. Ieškovės argumentai dėl netinkamai organizuoto susirinkimo yra nepagrįsti.... 21. Ieškovės argumentai, kad susirinkimas yra organizuojamas tam, kad asmenys... 22. Ieškovė, kaip 14 eilės pretendentė, pagal sąrašą ėjusi numeriu 17 iš... 23. Ieškovės argumentai, kad projekto autorius privalėjo surašyti aktą, jog... 24. Atsakovui R. U. įsakymu Nr. V-986 buvo suformuoti projektiniai žemės sklypai... 25. Ieškovės samprotavimai, kad tai, jog projekto autorė M. L. nuslėpė žemės... 26. Nurodo, kad reikalavimas panaikinti Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27... 27. Ieškovė neteisingai traktuoja Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo... 28. Ieškovės argumentas, kad valstybinės laisvos žemės sklypas Nr. ( - )... 29. Ieškovės argumentai dėl jai padarytos turtinės ir neturtinės žalos yra... 30. Ieškovės noras, kad jai būtų atlyginta 109 800 Lt žala dėl neįgytų... 31. Ieškovės neturtinė žala dėl galimai nesąžiningo, nepagarbaus,... 32. Taip pat nesutinka dėl ieškovų J. K. ir D. K. įtraukimo į bylą, kadangi... 33. Atsakovai R. U. bei A. U. teismui pateiktame atsiliepime ir R. U. teismo... 34. R. U. nurodo, kad 2009-03-19 pateikė prašymą ir išreiškė pageidavimą... 35. Kadangi pasirinko žemės sklypą Nr. ( - ), esantį greta ieškovui J. K.... 36. Per sklypą Nr. ( - ) eina lauko keliukas, juo važinėja žemės ūkio... 37. Ieškovų reikalavimai dėl žalos (turtinės ir neturtinės) atlyginimo... 38. Atsakovė A. U. teismo posėdžiuose nedalyvavo ir paaiškinimų neteikė.... 39. Tretieji asmenys Jurbarko rajono 1-ojo notarų biuro notarė R. P., VĮ... 40. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje Valstybės turto fondas atsiliepime ir jo... 41. Ieškovės argumentai dėl prašymų priėmimo ir pridedamų planų fragmentų... 42. Ieškovė prašo ją įtraukti į 13 eiliškumo grupę. Iš ieškovės... 43. Susirinkimas yra privalomas, tačiau nereiškia, kad jis turi būti bendras. Jo... 44. Susirinkimo metu R. K. nebuvo apribota galimybė nurodyti tuos pačius žemės... 45. Ieškovės prašymai dėl administracinių aktų dalių panaikinimo atmestini... 46. Ieškovė nurodo, kad ( - ) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos... 47. Ieškovės argumentai dėl turtinės žalos yra teisiškai nepagrįsti ir... 48. Ieškovė jai padaryta neturtinę žalą vertina 50 000 Lt. Kadangi ieškovė... 49. Ieškovų J. K. ir D. K. reikalavimai dėl neturtinės žalos atlyginimo taip... 50. Dėl kitų reikalavimų trečiasis asmuo nepasisako (IV tomas, b. l. 106-114; V... 51. Ieškinys atmestinas.... 52. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 53. 2008-11-11 Tauragės apskrities viršininko administracijos Jurbarko rajono... 54. Iš registracijos žurnalo kopijos matyti, kad 2009-03-19 Tauragės apskrities... 55. Tauragės apskrities viršininko 2010-03-03 įsakymu Nr. V-505 buvo pradėti... 56. Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymu Nr. V-986 buvo... 57. 2010-05-11 vykusio susirinkimo metu (protokolas Nr. 1) buvo nutarta, kad... 58. 2010-05-18 (protokolas Nr. 2) buvo nutarta eilės tvarka kviesti pretendentus,... 59. 2010-05-19 vykusio susirinkimo metu (rašyto protokolo Nr. 3) ieškovė R. K.... 60. 2010-09-28 įvykusio susirinkimo metu, kuriame dalyvavo ieškovai R. K. bei J.... 61. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jurbarko žemėtvarkos skyriaus... 62. Iš Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Jurbarko žemėtvarkos skyriaus... 63. Iš 2011-03-08 žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akto Nr. ( - )... 64. Pirkimo pardavimo sutartys patvirtina, kad 2011-07-05 Lietuvos Respublika,... 65. Dėl dalies administracinių aktų panaikinimo. ... 66. Ieškovė R. K. patikslintais ieškinio reikalavimais prašo:... 67. 1. panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 68. 2. įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 69. Ieškovė nurodo, kad 2011-03-08 pasirašė ant ribų suderinimo akto, nors iš... 70. Atsakovai Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Nacionalinės Žemės... 71. Šioje byloje du iš visų pareikštų reikalavimų – panaikinti... 72. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nuosekliai plėtoja praktiką, kad tais... 73. Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. nustatyta, kad jeigu... 74. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad... 75. Nors ieškovė savo reikalavimu prašo ją įtraukti į 13 sąrašo eilę dėl... 76. Teismas nevisiškai pagrįstu laiko ieškovės nurodomą aplinkybę, kad... 77. Skundžiamas Tauragės apskrities viršininko 2010-04-27 įsakymas Nr. V-986... 78. Pati ieškovė nurodo, kad neprisimena kada sužinojo apie ieškinyje... 79. Ne visi iš nurodytų skundų yra byloje pateikti, todėl ieškovei... 80. Skundžiama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 81. Dėl nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo sutarčių pripažinimo... 82. Ieškovė nurodo, kad 2010-05-11 laišku buvo kviečiama atvykti į Jurbarko... 83. Atsakovų, trečiojo asmens teigimu, ieškovės nurodoma aplinkybė, kad... 84. Taigi, ieškovės reikalavimo faktinis pagrindas yra teiginys, kad institucija,... 85. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2008-11-11 ieškovė Jurbarko... 86. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 176 str. 1 d. įrodinėjimo tikslas – tai... 87. Ieškovų minima faktinė aplinkybė, jog žemėtvarkos skyriaus specialistė... 88. Ieškovės neatidumas planuose užfiksuotiems faktams vertintinas kaip... 89. Teismas taip pat daro išvadą, kad atsakovas R. U. pagrįstai kartu su... 90. Daryti išvadą, kad ieškovė buvo apgauta, nesuteikia pagrindo ir nurodoma... 91. Dėl nurodomos aplinkybės, kad ginčo sklypas Nr. ( - ) nepagrįstai... 92. Ieškovei R. K. neįrodžius imperatyvių teisės normų pažeidimo, nėra... 93. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių.... 94. Ieškinį atmetus, panaikintinos teismo 2012-03-01 nutartimi taikytos... 95. Taip pat panaikintinos teismo 2013-01-28 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 97. Ieškovė prašo panaikinti ir pakeisti du administracinius aktus. Jie nors ir... 98. Šiuo atveju byloje ginčas kilo dėl sandorių pripažinimo galiojančiu.... 99. Reikalavimas dėl turtinės žalos (tiesioginių išlaidų, negautų pajamų,... 100. Neturtinis ieškovės R. K. reikalavimas priteisti 50 000 Lt neturtinei žalai... 101. Neturtinis ieškovų J. K. bei D. K. reikalavimas priteisti bendrai 50 000 Lt... 102. Ieškovė R. K., kreipdamasis į teismą savo ieškinį apmokėjo 1 774 Lt... 103. Ieškinį atmetus, lygiomis dalimis iš ieškovų priteistinos atsakovų R. U.... 104. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260... 105. ieškinį atmesti.... 106. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti taikytas laikinąsias apsaugos priemones:... 107. - ( - ).... 108. Priteisti iš ieškovės R. K., asmens kodas ( - ) septyniolika tūkstančių... 109. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų R. K., asmens kodas ( - ) D. K.,... 110. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...