Byla 2S-694-392/2013

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės L. Š. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės L. Š. ieškinį atsakovėms S. N., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Elektrėnų savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, D. Š., N. V. ir valstybės įmonei Registrų centrui dėl valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčių, valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais, administracinių aktų, žemės sklypo paženklinimo akto, raudonųjų linijų plano panaikinimo bei valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Trakų rajono apylinkės teismas spręsdamas apeliantės L. Š. apeliacinio skundo, pareikšto dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovės L. Š. ieškinį atsakovėms S. N., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Elektrėnų savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, D. Š., N. V. ir valstybės įmonei Registrų centrui dėl valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarčių, valstybinės žemės sklypo perdavimo ir priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais, administracinių aktų, žemės sklypo paženklinimo akto, raudonųjų linijų plano panaikinimo bei valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia, priėmimo klausimą, nustatė, kad reiškiamas apeliacinis skundas neapmokėtas reikiamo dydžio žyminiu mokesčiu. Pirmos instancijos teismas, susipažinęs su apeliacinio skundo dalyku, konstatavo, jog apeliantės reiškiamas apeliacinis skundas turi būti apmokėtas 974 Lt žyminiu mokesčiu, tiksliau – už skundžiamą Sprendimo dalį, kuria atmestas apeliantės nagrinėjamoje byloje reikštas reikalavimas dėl 2003 m. rugsėjo 29 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 147 pripažinimo negaliojančia, turi būti sumokėtas 182 Lt žyminis mokestis, už skundžiamą Sprendimo dalį, kuria atmestas apeliantės nagrinėjamoje byloje reikštas reikalavimas dėl 2009 m. kovo 23 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 28 pripažinimo negaliojančia, – 72 Lt žyminis mokestis, už skundžiamą Sprendimo dalį, kuria atmesti apeliantės nagrinėjamoje byloje reikšti reikalavimai dėl 1992 m. gegužės 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia, Elektrėnų savivaldybės mero 2002 m. rugsėjo 6 d. potvarkio Nr. 01.V-509, Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 5600-42, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 03V-549, Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 2.3-2236-(42), panaikinimo, – 720 Lt žyminis mokestis. Apeliantės pateiktais duomenimis – 2013 m. sausio 24 d. įmokos mokėjimo kvitu – nustatyta, jog apeliantė reiškiamą apeliacinį skundą apmokėjo 214,50 Lt žyminiu mokesčiu, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliantė pirmos instancijos teismo buvo įpareigota primokėti 759,50 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui duomenis, patvirtinančius nurodyto žyminio mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą faktą.

4Apeliantė L. Š. atskiruoju skundu prašo prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Apeliantė tvirtina, kad nėra prašoma išreikalauti turto iš svetimo valdymo ar priteisti pinigų, o pripažinus sandorius negaliojančiais, nuosavybės teisė neatsiras ir todėl ginčas neturėtų būti laikomas turtiniu. Apeliantė pažymi, kad ginčijamų sandorių kaina yra nurodyta pačiose sutartyse, kurios yra ginčijamos, todėl pirmos instancijos teismas nepagrįstai reikalauja apmokėti žyminį mokestį ne pagal šias kainas, o pagal sklypų vertę. Be to, apeliantės nuomone, teismo reikalavimas apmokėti žyminį mokestį už penkis neturtinio pobūdžio reikalavimus yra neteisingas. Apeliantės vertinimu, prašymas panaikinti administracinius aktus yra išvestinis iš pagrindinio prašymo pripažinti sandorius negaliojančiais, todėl neturėtų būti reikalaujama už kiekvieno administracinio akto panaikinimą mokėti atskirą žyminį mokestį.

5Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

6Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

7Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimą. Teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui būtina nustatyti apeliacinio skundo dalyką ir apskaičiuoti už apeliaciniame skunde reiškiamus reikalavimus mokėtiną žyminį mokestį.

8Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra tai, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Pažymėtina, kad ši teisė negali būti aiškinama, kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse (toliau – CPK) nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas (CPK 80 str.). Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas žyminį mokestį siekė kelių viešajam interesui svarbių tikslų: netiesiogiai užkirsti galimybę nepagrįstiems reikalavimams, padengti tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teismams išlaikyti, skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan.

9CPK 306 str. 3 d. nustatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu turi būti pateikiami duomenys apie tai, kad už skundą sumokėtas žyminis mokestis. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė L. Š. pateikė pirmosios instancijos teismui apeliacinį skundą dėl 2012 m. gruodžio 28 d. Trakų rajono apylinkės teismo sprendimo, su skundu taip pat buvo pateiktas 2013 m. sausio 24 d. mokėjimo kvitas, kuris patvirtina, kad apeliantė reiškiamą apeliacinį skundą apmokėjo 214,50 Lt žyminiu mokesčiu, Atkreiptinas dėmesys, kad už apeliacinius ir kasacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas paduodant ieškinį; turtiniuose ginčuose už apeliacinius ir kasacinius skundus CPK 80 str. 1 d. 1 p. nurodyti žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos (CPK 80 str. 4 d.).

10Nesutiktina su apeliantės teiginiu, kad kilęs ginčas yra neturtinio pobūdžio. Pažymėtina, kad ginčo kvalifikavimas (turtinis ar neturtinis) yra teisiškai reikšmingas, nes lemia civilinės bylos teismingumą ir apmokestinumą. Turtiniai (įkainojamieji) ieškiniai apmokestinami proporciniu žyminiu mokesčiu, kurio dydis nustatomas procentine išraiška nuo ieškinio ar kitokio reikalavimo kainos (CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Turtiniuose ieškiniuose turi būti nurodoma ieškinio suma (CPK 135 str. 1 d. 1 p.). Ieškinio suma nustatoma pagal ieškomą sumą, išreikalaujamo turto rinkos vertę, bendrą išmokų ar davinių sumą, reikalaujamą priteisti sumą ir kt. (CPK 85 str.). Turtiniu (įkainojamuoju) ieškiniu laikytinas ieškinys, kuriuo prašoma tiesiogiai priteisti turtą. Neturtiniai (neįkainojamieji) ieškiniai apmokestinami žyminiu mokesčiu, kuris išreiškiamas tikslia pinigų suma, nepriklausomai nuo ginčo dalyko vertės (CPK 80 str. 1 d. 2 p.). Teisės teorijoje ir teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip ginčas dėl turto arba ginčas, tiesiogiai susijęs su turtu; neturtiniai ieškiniai aiškinami kaip ieškiniai, kuriuose turtinis interesas negali būti išreikštas pinigų suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2008). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad neturtiniais ieškiniais paprastai pripažintini ieškiniai dėl pripažinimo ir teisinių santykių modifikavimo, kurie pareikšti ne dėl turto ar neturi tiesioginio ryšio su kokiu nors konkrečiu turtu; ginčas laikomas turtiniu ir už jį mokamas proporcinis žyminis mokestis tada, kai sandorio negaliojimas lemia restitucijos taikymą, nes restitucijos taikymo atveju įmanoma įvertinti priteistiną turtą ar priteistinas lėšas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2009). Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad jeigu reiškiamas reikalavimas, kurio patenkinimo atveju tiesiogiai priteisiamas turtas (lėšos, akcijos, daiktas, kt.), toks reikalavimas kvalifikuotinas kaip turtinis; jeigu neprašoma priteisti lėšų ar kito turto, tai toks reikalavimas yra tik susijęs su turtiniu reikalavimu (turtu) ir jo patenkinimo atveju nepriteisiama turto, toks reikalavimas kvalifikuotinas kaip neturtinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-264/2011). Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į ieškovės reikalavimo esmę, į tai, kad šis reikalavimas yra susijęs su konkrečiu turtu, o jį patenkinus ar nepatenkinus bus sukurtos turtinės pasekmės, darytina išvada, kad apeliantės reikalavimas yra turtinis.

11Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl turtinių ginčų ir jų įkainojimo laikomasi nuostatos, kad ginčo dėl sandorio įkainojimo klausimas sprendžiamas priklausomai nuo reikalavimu siekiamų ir ginčo sprendimu sukuriamų teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-334/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-350/2009, 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-560/2009). Taigi kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad turtinio ginčo įkainojimą lemia jo teisinis turinys ir šalies siekiamo sprendimo padariniai, kurie sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus kitai šaliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 5 d. nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-44/2010). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčas dėl pirkimo-pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis yra turtinis ginčas, kuris yra susijęs su tuo pačiu turtu, t.y. ginčijamų pirkimo-pardavimo sutarčių objektu – žemės sklypo dalimi, kuri sudaro 175 kvadratinių metrų plotą.

12CPK 85 str. 1 d. 11 p. punktas numato, kad bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ieškinio suma nustatoma pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija. Taip pat šio straipsnio 3 dalis, pagal kurią, kai byloje prašoma pripažinti negaliojančiais kelis sandorius dėl to paties turto perleidimo, laikoma, kad reiškiamas vienas reikalavimas, ir ieškinio suma nustatoma šio straipsnio 1 d. 11 p. nurodytu būdu. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, akivaizdu, kad įstatymų leidėjas aiškiai išskyrė reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir nustatydamas taisykles, kaip apskaičiuojama ieškinio suma, reiškiant tokius reikalavimus, aiškiai įtvirtino, kad šie reikalavimai laikytini turtiniais. Taigi nagrinėjamu atveju iš esmės ginčas kilo dėl 175 kvadratinių metrų žemės ploto, taigi už šį reikalavimą mokėtina žyminio mokesčio suma sudaro 72 Lt ((4886,14 Lt : 534 kvadratinių metrų x 175 kvadratinių metrų) x 3 procentai).

13Be to, apeliantė skundžia ir Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. sprendimo dalį, kuria atmesti apeliantės nagrinėjamoje byloje reikšti reikalavimai dėl 1992 m. gegužės 18 d. valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo galiojančia, Elektrėnų savivaldybės mero 2002 m. rugsėjo 6 d. potvarkio Nr. 01.V-509, Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 5600-42, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 03V-549, Vilniaus apskrities viršininko 2009 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 2.3-2236-(42), panaikinimo. Sutiktina su pirmos instancijos teismo pozicija, kad už visus šiuos reikalavimus turi būti mokamas 720 Lt žyminis mokestis (144 Lt x 5 (penki) reikalavimai) (CPK 80 str. 1 d. 5 p.). Kritiškai vertintina apeliantės pozicija, kad prašymas panaikinti administracinius aktus yra išvestinis iš pagrindinio prašymo pripažinti sandorius negaliojančiais, todėl neturėtų būti reikalaujama už kiekvieno administracinio akto panaikinimą mokėti atskirą žyminį mokestį. Pažymėtina, kad apeliantė kelia reikalavimus dėl penkių skirtingų administracinių aktų panaikinimo, kurie nors ir yra susiję su ginčijamais sandoriais, tačiau iš esmės yra savarankiški administraciniai aktai, todėl atsižvelgiant į žyminio mokesčio mokėjimo tikslus, tikslinga kiekvieną nurodytą reikalavimą apmokestinti įstatymo nustatytu žyminiu mokesčiu.

14Taigi iš viso už apeliacinį skundą mokėtina žyminio mokesčio suma sudaro 792 Lt (720 Lt + 72 Lt). Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. sausio 24 d. įmokos mokėjimo kvitu apeliantė reiškiamą apeliacinį skundą jau yra apmokėjusi 214,50 Lt žyminiu mokesčiu. Esant išdėstytoms aplinkybėms, apeliantė įpareigotina primokėti 577,50 Lt žyminį mokestį ir pateikti teismui duomenis, patvirtinančius nurodyto žyminio mokesčio sumokėjimo į valstybės biudžetą faktą.

15Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimo terminas pasibaigė, ieškovei nustatomas naujas terminas sumokėti žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus (CPK 115 str. 2 d., 316 str. 3 d.).

16Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas iš dalies netinkamai aiškino ir taikė procesines teisės normas, todėl atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, o pirmos instancijos teismo nutartis keistina (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 4 p., 338 str. teismas

Nutarė

18L. Š. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

19Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį pakeisti.

20Nustatyti apeliantei L. Š. terminą iki 2013 m. balandžio 22 d. trūkstamai žyminio mokesčio daliai - 577,50 Lt, primokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Trakų rajono apylinkės teismas spręsdamas apeliantės L. Š. apeliacinio... 4. Apeliantė L. Š. atskiruoju skundu prašo prašo panaikinti Trakų rajono... 5. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 6. Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 7. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar... 8. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 9. CPK 306 str. 3 d. nustatyta, kad kartu su apeliaciniu skundu turi būti... 10. Nesutiktina su apeliantės teiginiu, kad kilęs ginčas yra neturtinio... 11. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo... 12. CPK 85 str. 1 d. 11 p. punktas numato, kad bylose dėl sandorių pripažinimo... 13. Be to, apeliantė skundžia ir Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio... 14. Taigi iš viso už apeliacinį skundą mokėtina žyminio mokesčio suma sudaro... 15. Kadangi pirmosios instancijos teismo nustatytas žyminio mokesčio už... 16. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos atveju... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 4 p., 338 str.... 18. L. Š. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 19. Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį pakeisti.... 20. Nustatyti apeliantei L. Š. terminą iki 2013 m. balandžio 22 d. trūkstamai...