Byla e2-663-844/2017
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS “BTA Baltic Insurance Company“, įmonės kodas 40103840140, adresas K. Valdemara iela 63, LV-1142, Ryga, Latvijos Respublika, Lietuvos Respublikoje veikiančio per AAS “Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, įmonės kodas 300665654, buveinės adresas Viršuliškių skg. 34, 05132 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita ( - ), įmokos kodas: 73473, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, atstovaujamo advokato Martyno Stankevičiaus (advokato Martyno Stankevičiaus kontora, Kareivių g. 6, Vilnius), ieškinį atsakovei I. B., gimusiai ( - ) gyvenančiai ( - ), dėl žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovas AAS „Baltic Insurance Company“, Lietuvos Respublikoje veikiantis per AAS „Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės I. B. 752,08 Eur žalos atlyginimą, 5 procentus palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų, bylinėjimosi išlaidas sumokant į AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, kodas 300665654, Viršuliškių skg. 34, 05132 Vilnius, a/s ( - ), įmokos kodas: 73473, AB „Swedbank“, banko kodas 73000.

5Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, esant Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ? CPK) numatytiems pagrindams.

6Atsakovei I. B. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka 2017 m. balandžio 26 d., atsakovė teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimamas teismo sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra, įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas.

9Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje esančio 2016 m. birželio 9 d. Draudžiamojo įvykio tyrimo akto Nr. GT/16/00999, sudaryto ieškovo, matyti, kad tarp ieškovo AAS „Baltic Insurance Company“, Lietuvos Respublikoje veikiančio per AAS „Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje (draudiko) ir V. G. (draudėjo) buvo sudaryta Gyventojų turto draudimo sutartis Nr. GT215757, kuria buvo apdraustas butas, esantis adresu ( - ), draudimo laikotarpiui nuo 2016 m. kovo 22 d. iki 2017 m. kovo 21 d.

10Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas ( - ), nuosavybės teise priklauso I. B., gimusiai ( - ) 2006 m. rugsėjo 14 d. pirkimo-pardavimo sutarties ir priėmimo-perdavimo akto pagrindu.

11Draudimo sutarties galiojimo metu, 2016 m. birželio 3 d., apdraustojo buto, esančio ( - ), patalpos buvo aplietos vandeniu iš buto, esančio ( - ).

12Minėtame Draudžiamojo įvykio tyrimo akte ir 2016 m. liepos 18 d. Įvykių išklotinėje yra įvykio aprašymas, kuriame nurodyta, kad vanduo teka pro ventiliacinę angą; apgadintos lubos ir lempos vonioje, koridoriaus grindys pakilo; kaltininkas – I. B., ( - ). UAB „Visagino būstas“ sudarytame 2016 m. birželio 3 d. Apžiūros akte Nr. 43-216 yra nurodyta, kad dėl buto ( - ) santechninių ir inžinerinių įrenginių defektų vanduo teka ant grindų; tai ir yra buto ( - ) užliejimo priežastis. Apžiūros akte taip pat nurodyta, kad bute ( - ), vonios patalpoje yra nehermetiški kanalizacijos vamzdžių sujungimai; tualeto patalpoje demontuotas šalto vandens skaitiklis, šalto vandens ventilis užsuktas; tualeto nuleidimo bakelis neveikiantis, prateka; tualeto ir vonios patalpoje ant grindų – vanduo ir mėtosi daug šlapių skudurų.

13Lokalinėje sąmatoje yra apskaičiuota buto ( - ) remonto darbų kaina – 752,08 Eur (be 21 procentų PVM).

14Kompensuodamas dėl buto esančio ( - ), apliejimo padarytus nuostolius, ieškovas (draudikas) draudimo sutarties pagrindu išmokėjo V. G. (draudėjui) 752,08 Eur draudimo išmoką. Byloje yra tai patvirtinanti mokėjimo nurodymo kopija.

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Pagal šio straipsnio 2 dalį, žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutartis Nr. 3K-3-299/2008; 2014-04-16 nutartis Nr. 3K-3-204/2014).

17Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį atsakovė, kaip buto savininkė, atsako be kaltės. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės [tai yra, žala atsirado dėl nenugalimos jėgos ar nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo]. Todėl konstatuotina, kad byloje yra visos atsakovo deliktinės civilinės atsakomybės (CK 6.245 straipsnio 4 dalis) taikymo sąlygos: 1) žala (CK 6.249 straipsnio 1 dalis) padaryta butui, aplietam vandeniu, dėl to ieškovas (draudikas) išmokėjo draudimo išmoką šio buto draudėjui, 2) neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), nes atsakovė buto savininkė neužtikrino įrenginių priežiūros ir iš jos buto buvo aplietas vandeniu kitas butas; 3) priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnio 1 dalis), nes atsiradę nuostoliai yra atsakovės veiksmų rezultatas.

18Ieškovas, išmokėjęs draudėjui 752,08 Eur draudimo išmoką, kreipėsi į atsakovę su 2016 m. birželio 29 d. pretenzija, nurodydamas, kad atsakovė yra atsakinga dėl šios žalos atlyginimo, ir ieškovas pagal CK 6.263 straipsnio 1 dalį ir 6.1015 straipsnį turi teisę reikalauti išmokėtos sumos iš atsakingo už žalą asmens, ir nurodydamas, kad atsakovė privalo atlyginti ieškovui 750,08 Eur sumą (100 procentų draudimo išmokos), pervesdama ją į ieškovo sąskaitą arba grynaisiais pinigais. Tačiau atsakovas draudimo išmokos ieškovui nepervedė – padarytos žalos neatlygino. Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovė atlygino žalą ieškovui (CPK 178 straipsnis). Todėl tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovo naudai priteistinas 752,08 Eur žalos atlyginimas (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.1015 straipsnio 1 dalis).

19CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti kreditoriui 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 752,08 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. kovo 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 15 Eur bylinėjimosi išlaidas. Šios išlaidos iš atsakovės priteistinos ieškovui (CPK 79 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

21Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteisiamos, nes šių išlaidų suma yra mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“) (nauja redakcija 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

22Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285–287, 307 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti iš atsakovės I. B., gimusios ( - ) ieškovo AAS “BTA Baltic Insurance Company“, Lietuvos Respublikoje veikiančio per AAS “Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, įmonės kodas 300665654, naudai 752,08 Eur (septynis šimtus penkiasdešimt du Eur 08 ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. kovo 28 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika Eur 00 ct) žyminio mokesčio.

25Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2–3 dalių reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

26Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS... 3. Teismas... 4. Ieškovas AAS „Baltic Insurance Company“, Lietuvos Respublikoje veikiantis... 5. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, esant Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovei I. B. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai CPK 130 straipsnyje... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje esančio 2016 m. birželio 9 d.... 10. Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 11. Draudimo sutarties galiojimo metu, 2016 m. birželio 3 d., apdraustojo buto,... 12. Minėtame Draudžiamojo įvykio tyrimo akte ir 2016 m. liepos 18 d. Įvykių... 13. Lokalinėje sąmatoje yra apskaičiuota buto ( - ) remonto darbų kaina –... 14. Kompensuodamas dėl buto esančio ( - ), apliejimo padarytus nuostolius,... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „Kasacinio teismo... 17. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį atsakovė, kaip buto savininkė, atsako be... 18. Ieškovas, išmokėjęs draudėjui 752,08 Eur draudimo išmoką, kreipėsi į... 19. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 20. Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl iš atsakovės ieškovui priteistinos jo... 21. Valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi,... 23. Ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti iš atsakovės I. B., gimusios ( - ) ieškovo AAS “BTA Baltic... 25. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...