Byla 2-4351-285/2014
Dėl priverstinio skolos išieškojimo

1Kauno apylinkės teismo hipotekos teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės Bankrutavusios Nacionalinės kredito unijos, KB, atstovaujamos bankroto administratoriaus „Verslo konsultantai“ atstovės advokato padėjėjos Ernestos Ivanauskaitės, 2014-02-14 pakartotinį pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo,

Nustatė

22014-01-22 teisme gautas kreditorės pakartotinis pareiškimas ir 2014-02-17 gautas pakartotinis pareiškimas dėl priverstinio skolos išieškojimo, kuriame nurodoma, kad skolininkas neįvykdo prievolės pagal 2011-04-20 paskolos sutartį Nr. 70260, nesumokėjo nei vienos įmokos esamai skolai padengti. Kreditorius prašo patenkinti hipoteka apsaugotus reikalavimus, priverstinai parduoti iš varžytynių įkeistą turtą ir išieškoti iš skolininko P. K. 848 442,58Lt skolą , iš jų: 354977,24 Lt negrąžintos paskolos, 96889,15 Lt nesumokėtų palūkanų, 396576,19 Lt nesumokėtų delspinigių, taip pat prašo išieškoti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo pakartotinio pareiškimo padavimo dienos iki teismo nutarties išieškoti skolą iš įkeisto turto įvykdymo,100,00 Lt žyminio mokesčio už priverstinį skolos išieškojimą bei 700,00Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

3Pakartotinis pareiškimas tenkintinas iš dalies.

42012-07-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 542, 543, 544, 545, 554, 566, 715, 744, 745, 746, 747 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 546, 547, 548, 544, 550, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569 straipsnių pripažinimo netekusiais galios 2011-12-22 įstatymas Nr. Xl-1843, pakeitęs hipotekos santykius. Tačiau šio įstatymo 34 straipsnio 3 dalis nustato, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtas išieškojimas vykdomas pagal procesines teises normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo.

5Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad skolininkas P. K. ir Nacionalinė kredito unija , KB, sudarė 2011-04-20 paskolos sutartį Nr. 70260. Kreditorė skolininkui suteikė 360 000,00Lt būsto įsigijimui.2011-04-21 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120110004120, P. K., užtikrindamas 360 000,00Lt paskolos, suteiktos jam pagal 2011-04-20 paskolos sutartį Nr. 70260, grąžinimą kreditoriui Nacionalinei kredito unijai, įkeitė jam asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,0617 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą-ūkio pastatą, pažymėjimas plane 1I1ž, 14 kv.m. užstatytas plotas, unikalus Nr. ( - ), pastatą-gyvenamąjį namą, pažymėjimas plane 2A1b, 117,49 kv.m. bendras plotas, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

6Skolininkas P. K. tinkamai bei laiku nevykdė prievolės pagal 2011-04-20 paskolos sutartį Nr.70260, nesilaikė paskolos sutartyje grąžinimo grafike numatyto periodinių įmokų mokėjimo. 2012-04-18 kreditorius nutraukė paskolos sutartį ir kreipėsi dėl priverstinio skolos išieškojimo. 2012-04-30 Kauno miesto apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartimi Nr. 2-8816-285/2012 įkeistas turtas buvo areštuotas, įspėjant skolininką ir įkeisto turto savininką P. K., kad, negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties apie įkeisto turto areštą įteikimo dienos, įkeistas turtas bus parduotas iš varžytynių.

7Minėta nutartis viešo paskelbimo būdu įteikta 2013-12-03 skolininkui ir įkeisto turto savininkui P. K. (CPK 130 str. nustatyta tvarka, paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, 43 b. l.).

8Skolininkas P. K. negrąžino gautos paskolos pagal 2011-04-20 paskolos sutartį Nr. 70260, nesumokėjo priskaičiuotų palūkanų bei delspinigių. Kreditorius 2012-03-19 pranešimu Nr. 2012.03/24 dėl paskolos sutarties nutraukimo informavo skolininką, kad padengtų įsiskolinimą, priešingu atveju, paskolos sutartis bus nutraukta. Minėtos paskolos sutarties bendrosios dalies 4.5 punkte numatyta, kad Kredito unija turi teisę nutraukti sutartį prieš terminą, prieš 10 dienų raštu įspėjusi skolininką, jeigu skolininkas padaro esminių sutarties pažeidimų. Esminiais sutarties pažeidimais laikomi paskolos sutarties bendrosios dalies 4.3 punkte nustatytų skolininko įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Skolininkas nemokėjo įmokų pagal minėtą paskolos sutartį, pažeidė imperatyvius įstatymo reikalavimus elgtis sąžiningai, tinkamai ir laiku vykdyti pareigas. Teismas sprendžia, kad kreditorė 2011-04-20 paskolos sutartį Nr.70260 prieš terminą nutraukė pagrįstai, nes skolininkas sutarties tinkamai nevykdė, ilgiau kaip vieną mėnesį delsė sumokėti pagal sutartį mokėtinas įmokas, nemokėjo kredito dalių ir palūkanų, per papildomai nustatytą terminą įsiskolinimo nesumokėjo, ir tuo padarė esminį sutarties pažeidimą. Toks sutarties nutraukimo pagrindas numatytas LR CK 6.217 str. 5 d. Kreditorė pranešimus dėl paskolos sutarties nutraukimo skolininkui ir įkeisto turto savininkui siuntė adresu ( - ), tačiau grįžo neįteikti (19,20 b.l.). Pagal šalių sudarytą sutartį, skolininkas privalo informuoti apie adreso pasikeitimą. Tai reiškia, kad šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, jog kitos šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka sutarties sąlygų, arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos adresus (paskolos sutarties bendrosios dalies 2.6 punktas). Todėl laikytina, kad skolininkas buvo tinkamai informuoti apie sutarties nutraukimą, nes šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai, sąžiningai, o vykdydamos sutartį privalo bendradarbiauti ir kooperuotis ( CK 6.200 str. 1, 2d.)

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais ( CK 6.38 str.,

106.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos vykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

11Bylos nustatyta, kad skolininkas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, negrąžino

12354 977,24Lt. paskolos. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį, t.y. 11 procentų metinių palūkanų ir mokėjimo tvarką šalys nustatė paskolos sutartimi. Kreditorės paskaičiavimu skolininkas nesumokėjo 96889,15Lt palūkanų. Todėl pagrįstas kreditorės reikalavimas iš skolininko kreditorės naudai išieškoti 354977,24Lt negrąžintos paskolos ir 96889,15Lt nesumokėtų palūkanų .

13Praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti realiai įvykdyti prievolę, sumokėti delspinigius (CK 6.73 str. 1d., 6.258 str. 2d.). Šiuo atveju sutarties šalys raštu susitarė dėl 0,5 % dydžio netesybų (delspinigių) už kiekvieną uždelstą dieną, o tai reiškia, kad sutarties šalys susitarė dėl netesybų ne tik už pagrindinės skolos sumos sumokėjimo termino praleidimą, bet ir už palūkanų mokėjimo termino praleidimą (paskolos sutarties bendrosios dalies 4.5, 4.6 punktai). Kadangi terminas grąžinti paskolą ir mokėti palūkanas yra praleistas, tai kreditorė turi teisę reikalauti netesybų už laiku negrąžintą paskolos sumą ir nesumokėtas palūkanas (CK 6.872 str. 1d., 6.881 str. 2d., CPK 185 str.).

14Kreditorė reiškia reikalavimą išieškoti netesybas, t.y. 396576,19 Lt delspinigių už 180dienų , reikalavimą kildindamas iš paskolos sutarties, kurioje numatyta, kad už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nustatyti 0,5 procento dydžio delspinigiai ( 7 b.l.).

15Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai šaliai gali būti taikomos netesybos, kurios yra įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Kasacinis teismas, siekdamas suvienodinti iki tol buvusią skirtingą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes taip būtų paneigiamas sutarčių laisvės principas; teismas kiekvienu atveju turi būti vertinti konkrečias bylos aplinkybės, nes priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010). Lietuvos Aukščiausias teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).Byloje nagrinėjamu atveju šalys susitarė dėl 0,5 proc. dydžio delspinigių, kuriuos teismas vertina aiškiai per didelėmis netesybomis, neatitinka sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyros, todėl reikalavimas dėl delspinigių išieškojimo mažintinas, išieškant iš skolininko 0,1 proc. dydžio delspinigius, t.y. 79315,24 Lt. ( CK 6.71str.1d., 6.258str.3d.)

16Atsižvelgiant į hipotekos bylų ypatumus, tiek įstatyminių, tiek sutartinių palūkanų skaičiavimo laikotarpis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. nustatytas nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, hipotekos procedūros atveju reiškia laikotarpį nuo hipotekos kreditoriaus pakartotinio pareiškimo gavimo teisme dienos iki teismo nutarties išieškoti skolą įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-18 nutartis, civilinė byla Nr. 3K-7-751/2003). Todėl kreditorės naudai iš skolininko išieškotinos 11 procentų dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą paskolos sumą ir 5 procentų metinės palūkanos už išieškotina sumą, skaičiuojamos nuo pakartotinio pareiškimo gavimo dienos ( 45b.l.), t.y. nuo 2014-01-22 iki visiško skolos išieškojimo dienos ( CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Esant minėtoms aplinnkybėms kreditorės pakartotinis pareiškimas tenkintinas iš dalies, kreditorės naudai iš skolininko priverstinai išieškotina 354 977, 24Lt negrąžintos paskolos,

1896 889,15Lt palūkanų, 79315,24Lt delspinigių, 11 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą paskolos sumą ( 354 977,24Lt ) ir 5 procentų dydžio įstatymines metines palūkanas už išieškotiną sumą (531 181,63Lt) nuo 2014-01-22 iki visiško skolos išieškojimo dienos Skolininkui priklausantis įkeistas nekilnojamasis turtas : 0,0617 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), ūkio pastatas, unikalus Nr. ( - ), gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), parduotinas iš varžytynių.

19Iš skolininko kreditorei naudai išieškotinos išlaidos, susijusios su priverstiniu skolos išieškojimu , 100Lt žyminis mokestis ir 700Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti ( CPK 88str.1d.6p., 93str.1d.)

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str., 4.192str.,6.210str., 6.873str.1d., 6.874str.2d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso atskirų straipsnių pakeitimo ir pripažinimo netekusiais galios 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1843 34 straipsnio 3 dalimi, CPK 290-292str., 544str., teismas,

Nutarė

21Pakartotinį pareiškimą tenkinti iš dalies.

22Priverstinai išieškoti iš skolininko P. K. asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), bankrutuojančios Nacionalinės kredito unijos, KB, įmonės kodas 112041454, naudai 354 977, 24Lt ( tris šimtus penkiasdešimt keturis litus devynis šimtus septyniasdešimt septynis litus 24ct.) negrąžintos paskolos, 96 889,15Lt sutartinių palūkanų,

2379 315,24Lt (septynisdešimt devynis tūkstančius tris šimtus penkiolika litų litus ir 24ct.) delspinigių, 11 procentų dydžio sutartines metines palūkanas už negrąžintą paskolos sumą

24( 354 977,24Lt) ir 5 procentų dydžio įstatymines metines palūkanas už išieškotiną sumą

25( 531181,63Lt) nuo 2014-01-22 iki visiško skolos išieškojimo dienos, 100Lt (šimtą litų ir 00ct.) žyminio mokesčio, 700Lt (septynis šimtus litų ir 00ct.) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

26Parduoti iš varžytynių P. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą: 0,0617 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą-ūkio pastatą, pažymėjimas plane 1I1ž, 14 kv.m. užstatytas plotas, unikalus Nr. ( - ), pastatą-gyvenamąjį namą, pažymėjimas plane 2A1b, 117,49 kv.m. bendras plotas, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įkeistą 2011-04-21 hipotekos lakštu, identifikavimo kodas 02120110004120, užtikrinant skolinio reikalavimo įvykdymą Nacionalinei kredito unijai, į.k.112041454.

27Nutartį pavesti vykdyti Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijos antstoliui kreditorės pasirinkimu. Pardavus įkeistą turtą iš varžytynių, išieškotas lėšas skirsto išieškojimą vykdęs antstolis savo patvarkymu.

28Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialui, kreditorei bankrutavusiai Nacionalinei kredito unijai, KB (bankroto administratoriui UAB „Verslo konsultantai“), kreditorės atstovei advokato padėjėjai Ernestai Ivanauskaitei, skolininkui ir įkeisto turto savininkui P. K..

29Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo hipotekos teisėja Janina Narkevičiūtė, rašytinio... 2. 2014-01-22 teisme gautas kreditorės pakartotinis pareiškimas ir 2014-02-17... 3. Pakartotinis pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 4. 2012-07-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 542, 543,... 5. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad skolininkas P. K. ir Nacionalinė... 6. Skolininkas P. K. tinkamai bei laiku nevykdė prievolės pagal 2011-04-20... 7. Minėta nutartis viešo paskelbimo būdu įteikta 2013-12-03 skolininkui ir... 8. Skolininkas P. K. negrąžino gautos paskolos pagal 2011-04-20 paskolos... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar... 11. Bylos nustatyta, kad skolininkas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų,... 12. 354 977,24Lt. paskolos. Palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį, t.y.... 13. Praleidus prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti... 14. Kreditorė reiškia reikalavimą išieškoti netesybas, t.y. 396576,19 Lt... 15. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai... 16. Atsižvelgiant į hipotekos bylų ypatumus, tiek įstatyminių, tiek... 17. Esant minėtoms aplinnkybėms kreditorės pakartotinis pareiškimas tenkintinas... 18. 96 889,15Lt palūkanų, 79315,24Lt delspinigių, 11 procentų dydžio... 19. Iš skolininko kreditorei naudai išieškotinos išlaidos, susijusios su... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.174str.,... 21. Pakartotinį pareiškimą tenkinti iš dalies.... 22. Priverstinai išieškoti iš skolininko P. K. asmens kodas ( - ) gyv. ( - ),... 23. 79 315,24Lt (septynisdešimt devynis tūkstančius tris šimtus penkiolika... 24. ( 354 977,24Lt) ir 5 procentų dydžio įstatymines metines palūkanas už... 25. ( 531181,63Lt) nuo 2014-01-22 iki visiško skolos išieškojimo dienos, 100Lt... 26. Parduoti iš varžytynių P. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), asmeninės nuosavybės... 27. Nutartį pavesti vykdyti Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijos antstoliui... 28. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti Valstybės įmonės Registrų centro... 29. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...