Byla 2-300-607/2011

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė,

2sekretoriaujant Zelmai Šležienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei Kristinai Jonušienei,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. T. šilumos tinklai patikslintą ieškinį atsakovui ( - ) dėl skolos, delspinigių priteisimo

Nustatė

5Ieškovo atstovė nurodė, kad ieškovas sutartiniais pagrindais nuolat teikė atsakovei šildymo paslaugas, tačiau atsakovė sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, už paslaugas mokėjo praleisdama nustatytus terminus ir tokiu būdu jai nuo 2009-12-01 iki 2011 -02-01 įsiskolino 5710,12 Lt. už pateiktą šilumos energiją, 164,11 Lt. delspinigių už 6 mėn. laikotarpį.

6Teismo prašė priteisti iš atsakovės ( - ) įm. k. 179747210, buveinės adresas ( - ), ieškovo naudai 5710,12 Lt. skolos už šildymą; 164,11 Lt. delspinigių ir 179,22 Lt. bylinėjimosi išlaidų. ; 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos sprendimo priėmimo dienos iki visiško prievolės įvykdymo.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė teismui atsiliepimą (b.l. 44-45), kuriame nurodė, kad 2006-05-10 tarp ( - ) ir ( - ) buvo sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. ( - ) ( - ) vėlavo atsiskaityti už 2009-2010 metų šildymo sezoną, todėl 2010-09-28 kreipėsi į ieškovą su prašymu išdėstyti kreipimosi dienai susidariusios 4739,79 Lt. skolos mokėjimą, ją gražinant pagal sudarytą grafiką laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2011-05-01. Prašymas buvo patenkintas. 2010-11-15 gavę ieškovo įspėjimą Nr. 6-487 nedelsiant kreipėsi į ieškovo vadovą su prašymu atidėti mokėjimą, kuris sutiko, kad lapkričio mėn. jie sumokėtų pagal galimybes bent dalį. Ieškovui sumokėjo: už spalio-sausio mėn. 2010-11-29 mokėjimo pavedimu 250 Lt.; 2010-12-28 mokėjimo pavedimu 1817,95 Lt. Už vasario mėn. sumokėjo 2010-02-08 mokėjimo pavedimu 440,97 Lt. ; 2011-02-25 300 Lt. Iš viso pagal grafiką liko grąžinti 1930,87 Lt. ( - ) susitarimą dėl 4739,79 Lt. skolos grąžinimo tinkamai vykdo. Nesuprantama kokiu pagrindu ieškovas reiškia reikalavimą dėl 5710,12 Lt. skolos už laikotarpį nuo 2009-12-01 iki 2011-02-01. Patikslintą ieškinį prašė atmesti.

8Ieškinys įrodytas ir tenkintinas.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad 2006-05-10 tarp šalių sudaryta šilumos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 591, pagal kurios 2p. pastatai, Dariaus ir Girėno g. 14, 14a, Tauragėje yra prijungti prie šilumos tiekimo sistemos ir vartoja šilumos tiekiamą šilumnešį ir šilumnešio šilumą. Iš Sutarties 9.1p. matosi, kad šilumos įmonė apskaičiuoja mokesčius, kurie susideda iš mokesčio už suvartotą šilumos energijos kiekį, mokesčio už suvartotą šilumnešio kiekį (sutarties 9.1.1.-9.1.2.), kad UAB “Taurūnė“ plotas -358,88 m2 (sutarties 9.3p.). Sutarties 10.3 p. šalys susitarė, kad Vartotojas, t.y. atsakovas, šilumos įmonės pateiktas sąskaitas apmoka iki poataskaitinio mėn. 30d. , pagal 10.4p. numatyta, kad neapmokėjus sąskaitos iki nustatyto termino, vartotojui ( - ) skaičiuojami 0,02 procento delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

10Iš ieškovo pateiktų PVM sąskaitos-faktūros (b.l. 30), pažymos-skaičiuotės (b.l. 29) matosi, kad atsakovas ieškovui skolingas už šildymą, vandens pašildymą ir šildymo sistemos priežiūrą už laikotarpį nuo 2009-12-01 iki 2011-02-01, skola sudaro 5710,12 Lt. už pateiktą šilumos energiją; 164,11 Lt. delspinigių už 6 mėn. laikotarpį.

11Atsakovas atsiliepimu neneigia, kad jam buvo tiekiama šiluma. Už patiektą šilumos energiją atsakovas turi atsiskaityti ieškovui pagal pateikiamas mokėjimo sąskaitas kiekvieną mėnesį. Atsakovas savo prievolės reguliariai mokėti ieškovui už suvartotą šilumos energiją nevykdo. Iš atsakovo atsiliepimo matosi, kad atsakovas pripažįsta, kad už tiekiamą šilumą ieškovui mokėjo nesavalaikiai, vėlavo mokėti už 2009-2010 metų šildymo sezoną 4739,79 Lt. Kad atsakovas mokėjo ieškovui už teikiamas paslaugas nesavalaikiai laikomas įrodytu ieškovo pateiktais : pažyma – skaičiuote, likučių istorijos suvestine.

12Atsakovas atsiliepimu įrodinėja, kad 4739,79 Lt. skolos mokėjimas išdėstytas ieškovo vadovo sutikimu pagal sudarytą grafiką laikotarpiu nuo 2010m. spalio mėn. iki 2011 m.gegužės mėn. Šią atsakovo nurodytą atsiliepime aplinkybę paneigė ieškovo atstovė, nurodydama, kad joks susitarimas dėl atsakovo ( - ) 4739,79 Lt. įsiskolinimo pas ieškovą nepasirašytas. Be to, atsakovas teismui nepateikė nei šalių pasirašyto susitarimo dėl skolos grąžinimo, nei paties grafiko. Todėl ši atsakovo nurodyta aplinkybė vertintina kritiškai ir atmestina.

13Atsakovas atsiliepime nurodo, kad atsakovas sumokėjo ieškovui už tiektą šildymą 2010-11-29 250 Lt., 2010-12-28 1817,95 Lt., 2011-02-08 440,97 Lt., 2011-02-25 300 Lt. Šitai patvirtinta atsakovo pridėtais rašytiniais įrodymais (b.l. 16, 18,19 ). Teismas vadovaujasi ieškovo atstovės paaiškinimu bei ieškovo pateikta teismui pažyma-skaičiuote (b.l. 29), kad ieškovas įskaitė sumokėtas lėšas, kad atsakovo nurodytomis pinigų sumomis buvo dengiamas esamas įsiskolinimas, todėl priteistina skola už šildymą sumažinta, atsižvelgiant į ieškovo pateiktus mokėjimus.

14Sutartis šalys privalo vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal sutarties nurodymus, todėl ieškovo reikalavimas priteisti viso 5710,12 Lt. už pateiktą šilumos energiją, 164,11 Lt. delspinigių už 6 mėn. yra pagrįstas, teisėtas ir tenkintinas (Lietuvos CK 6.38 str., 6.39 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str.1d.). Iš atsakovo, praleidusio terminą įvykdyti piniginę prievolę, priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011 m. sausio 24 d.. iki prievolės visiško įvykdymo ( CK 6.210 str.1d.).

15Iš atsakovo ieškovui priteistina 179,22 Lt. bylinėjimosi išlaidų (176,22 Lt.žyminio mokesčio ir 3 Lt. už pažymos gavimą);

16Valstybei -6 Lt. bylinėjimosi išlaidų (pašto išlaidos). Vadovaudamasis Lietuvos CPK 259 str., 260 str., 263 str., 269 str.1d., 270 str. , 88 str.1d.3p., 8p., 93 str.1d., 96 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti pilnai.

18Priteisti iš atsakovo ( - ), ieškovo T. T( - ) įm. k. a.s. LT 02 7300 0100 0259 4867, AB Hansabankas, b.k. 73000, naudai 5710,12 Lt. ( penkis tūkstančius septynis šimtus dešimt litų 12 ct.) skolos už šilumos energiją; 164,11 Lt. (vieną šimtą šešiasdešimt keturis litus 11 ct.) delspinigių; 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo sprendimo priėmimo dienos, t.y. nuo 2011 m. sausio 24 d. iki visiško prievolės įvykdymo; 179,22 Lt. (šimtą septyniasdešimt devynis litus 22 ct.) bylinėjimosi išlaidų;

19valstybei -6 Lt. ( šešis litus ) bylinėjimosi išlaidų (pašto išlaidos).

20Sprendimas per 30d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai