Byla e2-1083-762/2017
Dėl 60 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų – H. T

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Artūras Dilys, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui K. K. dėl 60 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) priteisimo, trečiasis asmuo, nepareiškęs savarankiškų reikalavimų – H. T.,

Nustatė

2Atsakovui K. K. ir trečiajam asmeniui nepareiškusiam savarankiškų reikalavimų H. T. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje tvarka įteikus ieškinio kopiją su pranešimu dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo, teisme atsiliepimai iš atsakovo ir iš trečiojo asmens negauti, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas pagrįstu ir tenkintinas visiškai.

4Ieškovas ieškinyje nurodė ir iš byloje esančių duomenų matyti, kad butas, esantis ( - ), buvo aplietas vandeniu iš aukščiau esančio buto, esančio ( - ). Aplietąjį butą įvykio metu draudėjas H. T. buvo apdraudęs būsto draudimu. Butas Nr. ( - ), iš kurio buvo aplietas vandeniu butas Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui. Įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju. Ieškovas apskaičiavo 60 Eur žalos atlyginimą ir šią sumą pervedė atsakovui. Atsakovas žalos ieškovui geruoju neatlygino. Todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 60 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur žyminį mokestį.

5Iš Turto sunaikinimo, sugadinimo akto ir jo priedo matyti, kad butas, esantis ( - ), ( - ) buvo aplietas vandeniu (b. l. 8–9). Iš Būsto draudimo liudijimo matyti, kad šį butą laikotarpiui nuo 2015 m. gruodžio 14 d. iki 2016 m. gruodžio 13 d. draudėjas H. T. buvo apdraudęs AB „Lietuvos draudimas“ būsto draudimu (b. l. 6–7). Taigi butas buvo aplietas vandeniu galiojant draudimo sutarčiai. Vadovaujantis draudimo sutartimi įvykis buvo pripažintas draudžiamuoju. Pagal ieškovo sudarytą Lokalinę sąmatą apdrausto buto remonto kaina yra 60 Eur (b. l. 10). Ieškovas apskaičiavo 60 Eur draudimo išmoką (b. l. 11) ir išmokėjo šią 60 Eur sumą draudėjui H. T. (b. l. 13). Turto sunaikinimo, sugadinimo akte nurodyta, kad per buto (adresu ( - ) lubas bėgo vanduo, kaimynai iš viršaus į butą neįleido; numanomas dėl įvykio atsakingas asmuo – ( - ); (b. l. 8). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis minėtu adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovui (b. l. 4). Atsakovas tuo adresu yra deklaravęs gyvenamąją vietą (b. l. 2).

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalį kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Pagal šio straipsnio 2 d. žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo.

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad „Kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų), yra išaiškinta, kad yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai.“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 28 d. nutartis Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis Nr. 3K-3-204/2014).

8Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį atsakovas, kaip buto savininkas, atsako be kaltės. CK 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės [tai yra, žala atsirado dėl nenugalimos jėgos ar nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo]. Todėl konstatuotina, kad byloje yra visos atsakovo deliktinės civilinės atsakomybės (CK 6.245 straipsnio 4 dalis) taikymo sąlygos: 1) žala (CK 6.249 straipsnio 1 dalis) padaryta butui, aplietam vandeniu, dėl to ieškovas (draudikas) išmokėjo draudimo išmoką šio buto draudėjui, 2) neteisėti veiksmai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis), nes atsakovas buto savininkas neužtikrino, kad besinaudodamas savo turtu, nedarytų žalos kitiems asmenims; 3) priežastinis ryšys (CK 6.247 straipsnio 1 dalis), nes atsiradę nuostoliai yra atsakovo veiksmų rezultatas.

9Ieškovas, išmokėjęs draudėjui 60 Eur draudimo išmoką, kreipėsi į atsakovą 2016 m. vasario 3 d. raštu „Dėl išmokos išieškojimo“, nurodydamas, kad atsakovas yra atsakingas dėl šios žalos atlyginimo, ir ieškovas pagal CK 6.1015 straipsnį turi subrogacijos teisę išieškoti iš jo draudimo išmoką, ir prašydamas atsakovą pervesti į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą 60,0 Eur sumą. Tačiau atsakovas draudimo išmokos ieškovui nepervedė – padarytos žalos neatlygino. Byloje nėra duomenų, įrodančių, kad atsakovas atlygino žalą ieškovui (CPK 178 straipsnis). Todėl tenkinant ieškinį, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas 60 Eur žalos atlyginimas (CK 6.263 straipsnio 1 dalis, 6.1015 straipsnio 1 dalis).

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2017 m. balandžio 14 d. iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

12Iš atsakovo valstybei priteistinos 4,41 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 6 dalis, 92 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta ir CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 285–287, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti iš atsakovo K. K., asmens kodas ( - ) 60,00 Eur (šešiasdešimt eurų 00 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2017 m. balandžio 14 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, naudai.

16Priteisti iš atsakovo K. K., asmens kodas ( - ) 4,41 Eur (keturis eurus 41 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), esanti AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai