Byla 2S-497-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Algirdo Auruškevičiaus ir Henricho Jaglinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo D. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1107-723/2009 pagal ieškovo A. G. ieškinį atsakovui D. Š., tretiesiems asmenims Sodininkų bendrijai „Riešė“, UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, UAB „Minorantė“, VĮ „Registrų centras“, Vilniaus apskrities viršininko administracijai bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo ribų nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas A. G. pateikė 2009-02-27 ieškinį, 2009-04-17 patikslintą ieškinį, prašydamas:

41) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-10 įsakymą Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“;

52) nustatyti ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Sodininkų bendrijoje „Riešė“, ( - ) km., Avižienių sen., ribas pagal Sodininkų bendrijos „Riešė“ patvirtintą schemą ir generalinį planą ir UAB „Minorantė“ parengtą žemės sklypo planą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas A. G. 2009-11-19 pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovą ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių sustabdyti visas laisvos žemės fondo, susiformavusio tarp žemės sklypų Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių Sodininkų bendrijoje „Riešė“, ( - ) km., Avižienių sen., kadastro Nr. ( - ), privatizavimo procedūras ir areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį Sodininkų bendrijoje „Riešė“, ( - ) k., Avižienių sen., Vilniaus r. Nurodė, kad ieškinyje ginčija atsakovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ) plano teisėtumą, todėl jeigu teismas priimtų sprendimą ieškovo naudai, nebeliktų šiuo metu atsakovo suformuoto laisvos žemės fondo, esančio tarp atsakovo ir kaimyninių sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), kadangi žemės sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) ribos atitiktų pradines schemas bei Sodininkų bendrijos „Riešė“ teritorijos generalinį planą. Siekiant išvengti neigiamų pasekmių dėl laisvos žemės fondo, susiformavusio tarp atsakovo ir kaimyninių sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), privatizavimo, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi jų nepritaikius, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas. Priešingu atveju, jeigu teismas civilinę bylą išspręstų ieškovo naudai, nepritaikęs laikinųjų apsaugos priemonių, nustačius ieškovo žemės sklypo Nr. ( - ) ribas, vadovaujantis Sodininkų bendrijos „Riešė“ generaliniu teritorijos planu ir pirminėmis sklypų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) schemomis, atsakovas būtų iš valstybės išsipirkęs jam pačiam priklausančią žemės sklypo dalį bei ieškovui priklausančią dalį žemės sklypo. Tokiu būdu būtų pažeisti ieškovo turtiniai interesai. 2009-02-25 ieškinyje ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą Nr. ( - ). Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-03-05 nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo prašymą, kadangi pasikeitus turto savininkui, jis į ginčo objektą įgytų tokias pačias teises ir pareigas, kurias turi atsakovas. Ieškovas šios nutarties atskiruoju skundu neskundė. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo aplinkybės, kad, atliekant atsakovo sklypo kadastrinius matavimus, buvo suformuotas papildomas žemės sklypas – laisvos žemės fondas, kurį atsakovas ketina privatizuoti. Atsakovas yra parengęs minėto laisvos žemės fondo geodezines bylas, kurios užregistruotos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje. Šios aplinkybės sukėlė abejonių dėl atsakovo sąžiningumo, todėl ieškovas kreipėsi į Vilniaus rajono policijos komisariatą, prašydamas pradėti ikiteisminį tyrimą dėl atsakovo veiksmų, turinčių nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 str., požymių bei dėl UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ veiksmų, turinčių BK 304 str. numatytos nusikalstamos veikos požymių. Atsakovas gali imtis veiksmų dėl jam priklausančio žemės sklypo, dėl kurio ribų vyksta ginčas, perleidimo. Tai gali sukelti neigiamų pasekmių asmenims, įgijusiems minėtą žemės sklypą (LR CPK 144 str. – 145 str.).

7Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-11-20 nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies. Teismas nutarė įpareigoti atsakovą D. Š. ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių sustabdyti visas laisvos žemės fondo, susiformavusio tarp žemės sklypų Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių Sodininkų bendrijoje „Riešė“, ( - ) km., Avižienių sen., kadastro Nr. ( - ), privatizavimo procedūras, atmetant kitoje dalyje prašymą. Teismas konstatavo, jog ieškovas pateikė patikslintą ieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo, kuriuo prašo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-10 įsakymą Nr. 2.3-13022 (41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“, nustatyti ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Sodininkų bendrijoje „Riešė“, ( - ) k., Avižienių sen., ribas pagal Sodininkų bendrijos „Riešė“ patvirtintą schemą ir generalinį planą ir AB „Minorantė“ parengtą žemė sklypo planą. Atsižvelgęs į ieškovo reikalavimų pobūdį, kadangi yra ginčijamas Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-10 įsakymas, reikalavimai susiję su laisvos žemės privatizavimo procedūromis, teismas pripažino, kad yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą dėl šių procedūrų sustabdymo. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ginčas yra dėl ieškovo ir atsakovo žemės sklypų ribų, konstatavo, jog nėra pagrindo areštuoti atsakovo žemės sklypo, kadangi turto perleidimo atveju ieškovo teisės nebūtų labiau suvaržytos, t.y. pasikeitus turto savininkui, jis į ginčo objektą įgytų tokias pačias teises ir pareigas, kurias turi atsakovas, t. y. ginčo objektas išliktų nepakitęs (CPK 144 str. 1 d., 148 str. 1 d.).

8Atsakovas D. Š. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-11-20 nutarties dalį, kuria teismas įpareigojo atsakovą ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrių sustabdyti visas laisvos žemės fondo, susiformavusio tarp žemės sklypų Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių Sodininkų bendrijoje „Riešė“, ( - ) km., Avižienių sen., kadastro Nr. ( - ), privatizavimo procedūras, ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti visiškai. Teismo nutartis skundžiamoje dalyje neteisėta ir nepagrįsta. Pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra neproporcinga, neatitinkanti ieškovo pareikšto reikalavimo esmės ir nesusijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu. Ji pažeidžia atsakovo teisėtus interesus, įgyvendinant nuosavybės teises, suvaržo atsakovo konstitucines teises laisvai įgyti nekilnojamąjį turtą asmeninėn nuosavybėn. Atskirojo skundo argumentai:

91) Skundžiama teismo nutarties dalis taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nemotyvuota. Nutartyje perrašyti ieškovo pateiktame patikslintame ieškinyje nurodyti reikalavimai. Teismas nenurodė, kokia informacija patvirtina, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas, nenurodė konkrečių aplinkybių, keliančių realią grėsmę ieškovo turtiniams interesams, neišdėstė savo išvadą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patvirtinančių objektyvių įrodymų.

10Ieškovas taip pat nenurodė jokių objektyvių, pagrįstų duomenų, jog būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir, jų nepritaikius, teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsakovas procesiniuose dokumentuose išdėstė įrodymus, kurie paneigia ieškovo ieškinio pagrįstumą. Taip pat pateikė tai patvirtinančius įrodymus. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, jog ieškovas, pareikšdamas nepagrįstą ieškinį, siekia nustatyti žemės sklypo ribas pagal tikrovės neatitinkantį, prieštaraujantį kadastro žemėlapyje užfiksuotiems duomenims, atsakovo teises pažeidžiantį UAB „Minorantė“ paruoštą žemės sklypo planą. Teismui yra pateikta pakankamai dokumentų, patvirtinančių tai, kad ieškovo sodo sklypo Nr. ( - ) faktiškai naudojamos ribos patenka į atsakovui priklausančio žemės sklypo Nr. ( - ) ribas. Ieškovas yra užėmęs daug didesnį žemės sklypą: ne 6 arus pagal nuosavybės dokumentą, o daugiau nei 8 arus. Ieškovas nei viename procesiniame dokumente nepateikė jokių pagrįstų paaiškinimų, kokiu teisiniu pagrindu jo žemės sklypas ženkliai padidėjo. Ieškovas siekia įvairiais būdais įteisinti savavališkai užimtą atsakovui nuosavybės teise priklausančio, tiksliai išmatuoto ir pažymėto kadastro žemėlapyje žemės sklypo dalį.

112) Teismas, spręsdamas prašymo pagrįstumą, neatsižvelgė į tai, kad atsakovas yra pateikęs priešieškinį, reikalaudamas įpareigoti ieškovą per 30 d. nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos patraukti neteisėtai pastatytą tvorą iš atsakovui priklausančio žemės sklypo ir pagal UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ paruoštą žemės sklypo Nr. ( - ) kadastrinį planą M 1:500 grąžinti į vietą sklypo ribas žyminčius stulpelius (riboženklius). Atsakovas išdėstė faktines aplinkybes, patvirtinančias, kad ieškovo sklypą juosianti tvora yra pastatyta neteisėtai, pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, atsakovui nuosavybės teise priklausančiame sklype. Šios aplinkybės paneigia teismo ir ieškovo nuogąstavimus, kad dėl vykdomos laisvos žemės fondo privatizavimo procedūros ateityje sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

123) Teismui pateiktame UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ 2009-05-29 aiškinamajame rašte nurodyta, kad žemės sklypo plotas, apskaičiuotas, nustačius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, atliekant kadastrinius matavimus tomis pačiomis ribomis naudojant tikslesnes priemones nei ankstesnių matavimų metu, skyrėsi nuo Nekilnojamojo turto registre įregistruoto žemės ploto daugiau nei maksimali leistina ploto paklaida. Kadastrinių matavimų metu nustatytas plotas 0,0784 ha. Todėl buvo ruošiamas planas pagal esamas ribas, pradedant nuo kelio pusės 0,0600 ha ir paliekant likusį plotą 0,0184 ha papildomai formuojamam sklypui, kurį ketina išsipirkti. Tam buvo paruoštos naujos geodezinės bylos, kurios užregistruotos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje. Tai, kad yra nenaudojamas laisvas plotas tarp atsakovui nuosavybės teise priklausančio sklypo Nr. ( - ) ir gretimų sklypų Nr. ( - ), Nr. ( - ), patvirtino ir Sodininkų bendrijos „Riešė“ valdyba bei bendrijos pirmininkas, kurie leido atsakovui šį žemės plotą išpirkti. Ieškovo ieškinio reikalavimai nėra susiję su minėto laisvo ploto išpirkimo procedūromis. Vykdoma procedūra neturi įtakos būsimam sprendimui. Atsakovo nuomone, ieškovas piktnaudžiauja savo teisėmis.

134) Teismas, remdamasis ieškovo pareikštu reikalavimu pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-10 įsakymą Nr. 2.3-13022 (41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“ neįvertino atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytų argumentų, jog šis reikalavimas bendrosios kompetencijos teisme nespręstinas, jis turėtų būti išskirtas ir perduotas nagrinėti administraciniam teismui pagal kompetenciją. Teismas taip pat neįvertino, jog ieškovas 2009-04-14 patikslintame ieškinyje pateikė naują reikalavimą pripažinti minėtą administracinį aktą neteisėtu, praleido įstatyme nustatytą senaties terminą. Todėl šis reikalavimas yra atmestinas, nevertinant jo pagrįstumo. Teismas, nagrinėdamas ieškovo prašymą, neturėjo teisinio pagrindo remtis ta aplinkybe, jog ieškovas ginčija administracinį aktą.

14Ieškovas A. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė jį atmesti ir palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-11-20 nutartį nepakeistą. Tretysis asmuo Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą su juo sutiko. Tretieji asmenys Sodininkų bendrija „Riešė“, UAB „Nekilnojamojo turto projektai“, UAB „Minorantė“, VĮ „Registrų centras“ ir Vilniaus apskrities viršininko administracija nepateikė atsiliepimų į atskirąjį skundą.

15Atskirasis atmestinas. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, nustato ir šių priemonių taikymo sąlygą bei esminį apribojimą: laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

16Tai, kad byloje yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nereiškia bylos išsprendimo iš esmės ieškovo naudai. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – įpareigojimas atsakovui D. Š. ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriui sustabdyti visas laisvos žemės fondo, susiformavusio tarp žemės sklypų Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), esančių Sodininkų bendrijoje „Riešė“, ( - ) km., Avižienių sen., kadastro Nr. ( - ), privatizavimo procedūras – yra proporcingos ieškinio reikalavimams, nepažeidžia atsakovo teisių ir teisėtų interesų, ekonomiškumo, teisingumo ir protingumo principų.

17Apelianto argumentai, kad nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, nepagrįsti tuo požiūriu, kad pagal susiformavusią Lietuvos teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą, nėra nagrinėjamas ieškinio reikalavimų pagrįstumas ir teisėtumas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės tik užtikrina galimą teismo sprendimą.

18Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas, kadangi nesustabdžius minėtos privatizavimo procedūros, ieškinio patenkinimo atveju teismo galimo sprendimo vykdymas pasidarytų neįmanomas. Tai, kad ieškinyje yra suformuluotas reikalavimas pripažinti negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko 2008-10-10 įsakymą Nr. 2.3-13022-(41) „Dėl D. Š. žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kadastro duomenų patikslinimo Vilniaus rajone“, sudarė teisinį pagrindą daryti išvadą, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimas teismo sprendimas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra proporcinga siekiamiems tikslams, t.y. atitinka ieškovo pareikšto reikalavimo esmę ir yra susijusi su galimo teismo sprendimo įvykdymo šioje byloje užtikrinimu.

19Tai, kad apeliantui nepatinka nutarties surašymo stilius, nereiškia, kad nutartis yra be motyvų. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra pakankamai motyvuota ir iš esmės atitinka CPK 291 str. reikalavimus.

20Tai, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių laikinai apribojamos atsakovo teisės laisvai įgyti nekilnojamąjį turtą asmeninėn nuosavybėn, nesudaro teisinio pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, nes pirmosios instancijos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ieškinio reikalavimams ir siekiamam tikslui – teisingumo vykdymui šalyje, neapsunkinant galimo teismo sprendimo įvykdymo.

21Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neužkirto kelio atsakovui D. Š. pasinaudoti apeliacijos teise, siekiant įgyvendinti savo procesines teises, tuo patikrinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties dalies pagrįstumą ir teisėtumą. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kurie yra susiję su byloje pareikštų reikalavimų pagrįstumu, kaip teisiškai nereikšmingų, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nes reikalavimų pagrįstumą įvertins pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės.

22Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarties dalį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CK 1.5 str., LR CPK 144 str. –148 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.).

23Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, atsakovas turi pareigą atlyginti 43,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 32, 49) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

25Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartį nepakeistą.

26Priteisti iš atsakovo D. Š. 43,10 Lt (keturiasdešimt tris litus 10 ct) bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas A. G. pateikė 2009-02-27 ieškinį, 2009-04-17... 4. 1) pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu Vilniaus apskrities viršininko... 5. 2) nustatyti ieškovui nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo,... 6. Ieškovas A. G. 2009-11-19 pateikė prašymą taikyti... 7. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-11-20 nutartimi ieškovo prašymą... 8. Atsakovas D. Š. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 9. 1) Skundžiama teismo nutarties dalis taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 10. Ieškovas taip pat nenurodė jokių objektyvių, pagrįstų duomenų, jog... 11. 2) Teismas, spręsdamas prašymo pagrįstumą, neatsižvelgė į tai, kad... 12. 3) Teismui pateiktame UAB „Nekilnojamojo turto projektai“ 2009-05-29... 13. 4) Teismas, remdamasis ieškovo pareikštu reikalavimu pripažinti neteisėtu... 14. Ieškovas A. G. atsiliepime į atskirąjį skundą prašė... 15. Atskirasis atmestinas. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas laikinųjų... 16. Tai, kad byloje yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, nereiškia... 17. Apelianto argumentai, kad nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos... 18. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad,... 19. Tai, kad apeliantui nepatinka nutarties surašymo stilius, nereiškia, kad... 20. Tai, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių laikinai apribojamos... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas neužkirto kelio... 22. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio... 23. Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, atsakovas turi... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 25. Palikti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009 m. lapkričio 20 d. nutartį... 26. Priteisti iš atsakovo D. Š. 43,10 Lt (keturiasdešimt...