Byla 2A-673-154/2012

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Danutės Matiukienės, kolegijos teisėjų: Laisvės Aleknavičienės, Jolantos Badaugienės,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. V. apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-570-671/2012, iškeltoje pagal ieškovo A. V. ieškinį atsakovui D. V., tretiesiems asmenims V. V., F. G. (F. G.) ir UAB „Medicinos bankui“ dėl pareiškimo apie palikimo nepriėmimą pripažinimo negaliojančiu; palikimo priėmimo fakto nustatymo; paveldėjimo teisės liudijimų pagal įstatymą pripažinimo negaliojančiais; paveldėto turto pasidalijimo susitarimo pripažinimo galiojančiu.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas A. V. kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė:

51) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas A. V. ( - ) mirusio tėvo A. V. palikimą priėmė ir jį valdo;

62) pripažinti galiojančiu 2002-03-24 susitarimą tarp ieškovo A. V. ir atsakovo D. V., kuriuo 0,15 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), atitenka D. V., o A. V. pereina asmeninės nuosavybės teise pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, atkūrus nuosavybės teisę mirusiojo A. V. vardu 0,125 ha žemės sklypą, esantį ( - ), bei 1,05 ha žemės sklypą, esantį ( - ), o lėšos, pardavus ½ dalį buto, esančio ( - ), ir indėlis banke „Swedbank“,AB, atitenka po lygiai;

73) pripažinti negaliojančiu 2002-07-18 Pareiškimą apie palikimo nepriėmimą;

84) pripažinti negaliojančiais 2003-11-13 Papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, registro Nr. TZB-10083, ir 2005-09-05 Papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, registro Nr. TZB-6832;

95) priteisti ieškovui A. V.:

10- 1,1 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 27500 Lt, esantį ( - );

11- 0,0968 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 84600 Lt, esantį ( - );

12- 230/1843 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 9222,46 Lt, esančio ( - );

13- 52/415 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2380,72 Lt, esančio ( - ).

14Ieškovas nurodė, kad jo tėvas A. V. mirė ( - ) Po tėvo mirties liko šis turtas: ½ dalis buto, esančio( - ); sąskaita AB „Hansa“ banke, kurioje buvo 600 Lt; trys žemės sklypai, iš kurių vienam žemės sklypui, t.y. žemės sklypui, esančiam ( - ), dokumentai buvo sutvarkyti, o dviem žemės sklypams nebuvo baigtas nuosavybės teisės atkūrimo procesas: tai žemės sklypui, esančiam ( - ), ir žemės sklypui, esančiam ( - ). Tėvas testamento nepaliko, tačiau visi žinojo jo valią, kad žemės sklypas, esantis ( - ), turi atitekti atsakovui D. V., nes jis ketina statyti namą, o kiti du žemės sklypai, esantys ( - ), sutvarkius nuosavybės teisės dokumentus, turi atitekti ieškovui A. V.. Tėvo sesuo G. S. paaiškino, kad sūnui V. V. tėvas nieko nepaliko, nes jis gyvena pensionate, yra valstybės aprūpintas, tik broliai turi jį lankyti ir juo rūpintis.

15Praėjus kuriam laikui, ieškovas A. V. su atsakovu D. V. nuvažiavo į Telšių I-ąjį notarų biurą tvarkyti paveldėjimo dokumentų. Atsisakyti palikimo A. V. neketino, tačiau nuvykus pas notarę Z. B., ši paaiškino, kad jie vieną dieną pavėlavo paduoti prašymus priimti palikimą ir pasiūlė kreiptis į teismą dėl termino priimti palikimą pratęsimo. Jie su atsakovu nuėjo pas advokatą ir advokatas pasiūlė dokumentus įforminti vieno vardu, nes taip busią pigiau. Kadangi ginčo dėl paveldėjimo tarp jo ir atsakovo tuo metu nebuvo, o atsakovas D. V. pasižadėjo, sutvarkius palikimo dokumentus, A. V. perleisti jam priklausančią turto dalį, todėl jis neprieštaravo, kad terminas palikimui priimti būtų pratęstas tik D. V.. Telšių rajono apylinkės teismo 2002 m. liepos 3 d. sprendime, kuriuo buvo pratęstas terminas palikimui priimti tik D. V., yra nurodyta, kad ginčo tarp paveldėtojų nėra, ir kad atsakovas ketina geruoju atiduoti jam priklausančią paveldimo turto dalį. Su teismo sprendimu vėl nuvykus pas notarę, pastaroji pasakė, kad jam A. V. reikia pasirašyti Pareiškimą apie palikimo nepriėmimą. Jis iš karto nesutiko, nurodydamas, kad palikimo neatsisako, tačiau notarė paaiškino, kad išdavus Paveldėjimo teisės liudijimą, A. V. priklausantį turto dalis gali būti brolio perrašyta. Nesuprasdamas gresiančių pasekmių, ir to, kad brolis D. V. jį ketina apgauti, A. V. suklydimo įtakoje pasirašė Pareiškimą apie palikimo nepriėmimą. Šis pareiškimas yra neteisėtas dar ir dėl to, kad A. V. palikimą priėmė paimdamas valdyti tėvo turtą, nes po tėvo mirties jis pasiėmė tėvui priklausančius daiktus: kilimą, meškerę, nuotraukas. Be to, kai jis su atsakovu pardavė ½ dalį tėvo buto, gautus pinigus pasidalino lygiomis dalis. Lygiomis dalimis pasidalino ir tėvo santaupas laikytas banke.

16Telšių I-ojo notarų biuro notarė Z. B. atsakovui D. V. 2002-08-22, 2003-11-13 ir 2005-09-05 išdavė Paveldėjimo teisės liudijimą ir du Papildomus Paveldėjimo teisės liudijimus į ½ dalį buto, esančio( - ), 600 Lt piniginį indėlį banke „Hansa LTB“; 0,15 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); į 125/1000 dalis žemės sklypo, kurio plotas 1 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); į 1,1000 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ). A. D. V., kai jam buvo išduoti papildomi Paveldėjimo teisės liudijimai, ėmė ieškovo vengti.

17D. V. 2004-02-20 pardavė paveldėtą 0,15 ha žemės sklypą, esantį ( - ), tačiau ieškovas A. V. tam neprieštaravo, nes tokia buvo tėvo valia. Tuo metu dar nebuvo baigti formuoti kiti žemės sklypai. 2006 metais buvo atliktas 1,00 ha žemės sklypo detalusis planas, kurio 125/1000 dalys, pagal 2003-11-13 paveldėjimo teisės liudijimą, priklausė atsakovui D. V., ir buvo pakeista žemės paskirtis – iš žemės ūkio paskirties į mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos bei suformuoti atskiri žemės sklypai. 2009-03-26 šio žemės sklypo bendraturčiai sudarė Žemės sklypo pasidalinimo sutartį. Visu šiuo procesu rūpinosi ieškovas A. V., jis sumokėjo visas išlaidas formuojant sklypus, atliekant matavimus, mokėjo žemės mokesčius, tvarkė juos kaip savo, kas rodo, jog atsakovas D. V. pripažino, jog šiuos žemės sklypus turėjo paveldėti ieškovas. Tačiau ieškovui A. V. nežinant, atsakovas D. V. vieną žemės sklypą įkeitė, o kiti buvo areštuoti už jo skolas.

18A. D. V., vykdydamas žodinį susitarimą su A. V., elgėsi nesąžiningai, nes perleido žemės sklypus A. V. pagal dovanojimo sutartis tik tada, kai atsirado nuosavybės teisių suvaržymai, nuslėpdamas tai nuo ieškovo. Apie tai, kad dovanojimo sutartys panaikintos, A. V. taip pat sužinojo iš antstolio, gavęs jo pranešimą apie priteistas bylinėjimosi išlaidas. Sprendimo apskundimo terminas jau buvo pasibaigęs, negalėjo nieko pakeisti. Prašo vadovautis sąžiningumo ir teisingumo principais, tenkinti ieškinį ir atstatyti teisingumą.

19A. D. V. su ieškiniu sutiko. Nesutiko tik dėl to, kad jis, neva, siekė apgauti ieškovą, perleisdamas jam žemės sklypus, kuriems buvo taikytas areštas, bei perleisdamas įkeistą žemės sklypą. Apgauti brolio jis nenorėję. Jam nepavyko verslas, todėl tikėjosi, kad, pasiskolinęs pinigų, išgelbės verslą, o po to atiduos skolas. Nemanė, kad išieškojimai bus nukreipti į žemės sklypus. Teigė, kad tvarkant notarinius paveldėjimo dokumentus, buvo vykdoma tėvo valia ir buvo su broliu susitarta, kad žemės sklypas, esantis( - ), atitenka jam, o kiti du sklypai atiteks ieškovui, kai tik bus baigtas jų įteisinimas.

20Trečiasis asmuo V. V. su ieškiniu sutiko.

21Paaiškino, kad jis tėvo mirties dieną ir dabar gyvena Laugalių pensionate. Po tėvo mirties jis jokio turto negavo, apie tėvo palikimą nieko nežinojo, girdėjo, kad broliai dalijosi turtą, tačiau reikalavimo dėl jam priklausančios tėvo palikimo dalies nereiškia. Anksčiau jį lankė abu broliai, o paskutiniu metu lanko tik A..

22Trečiasis asmuo F. G. (F. G.) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

23Nurodė, kad jis pagal 2009-02-04 sutartį atsakovui D. V. paskolino 17 000 Lt, o D. V. paskolos grąžinimo užtikrinimui įkeitė jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Negrąžinęs skolos, pagal 2009-08-20 sutartį D. V. minėtą ir kitus paveldėtus žemės sklypus padovanojo ieškovui A. V.. Klaipėdos apygardos teismas 2010-09-06 sprendimu žemės dovanojimo sutartis pripažino negaliojančiomis ir pritaikė šiam turtui restituciją, todėl šioje byloje buvo įrodyta, kad atsakovas D. V. nesąžiningai sudarė žemės dovanojimo sandorius.

24Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė A. V. patikslintą ieškinį atmesti.

25Nurodė, kad ieškovas A. V. 2002-07-18 Telšių rajono 1-ajam notarų biurui pateikė pareiškimą, kuriuo patvirtino, kad palikimo neperėmė, jo nevaldo, jokių pretenzijų į mirusio tėvo turtą neturi ir ateityje neturės. Be to, ieškovas A. V. atsisakė palikimo ir bet kokios reikalavimo teisės ateityje, todėl teiginiai apie ieškovo ir atsakovo žodinius susitarimus dėl paveldėto turto pasidalijimo yra nepagrįsti.

26Telšių rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies:

27- pripažino negaliojančiu 2002-07-18 ieškovo A. V. pareiškimą apie palikimo nepriėmimą;

28- nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas A. V. ( - ) mirusio tėvo A. V. palikimą priėmė ir jį valdo;

29- pripažino negaliojančiais D. V. išduotus 2003-11-13 Papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (registro Nr. TZB-10083) ir 2005-09-05 Papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (registro Nr. TZB-6832);

30- priteisė A. V. iš atsakovo D. V. 2900 Lt bylinėjimosi išlaidas;

31- priteisė iš atsakovo D. V. 85,55 Lt proceso išlaidų valstybei.

32Likusioje dalyje A. V. ieškinį atmetė.

33Teismas nustatė, kad po A. V. mirties 2002 m. vasario 24 d. liko trys paveldėtojai pagal įstatymą: sūnūs A. V., D. V. ir V. V.. A. V. ir D. V. kreipėsi pas notarą dėl palikimo priėmimo, tačiau manydami, kad turi kreiptis per šešis mėnesius, pavėlavo vieną dieną. Teismas pripažino, kad A. V. buvo suklaidintas, jog bus paprasčiau, jeigu dėl palikimo priėmimo termino pratęsimo kreipsis tik vienas iš paveldėtojų, todėl tik atsakovui D. V. 2002-07-03 teismo sprendimu buvo pratęstas palikimo priėmimo terminas, o ieškovas A. V. buvo priverstas pasirašyti Pareiškimą apie palikimo nepriėmimą. Teismas nustatė, kad ieškovo A. V. valia priimti palikimą buvo aiškiai išreikšta, nes jis, nepriklausomai nuo to, kad paveldėjimo teisės liudijimas buvo išduotas tik D. V. vardu, dalyvavo parduodant tėvo turtą, t.y. dalį buto, gavo ir paėmė savo, kaip įpėdinio, dalį už parduotą turtą; aktyviai siekė įgyvendinti palikimo priėmimo teises, atlikdamas veiksmus, nukreiptus į palikėjui priklausančių teisių atkūrimą, todėl konstatavo, kad ieškovo A. V. 2002-07-18 pareiškimas apie palikimo nepriėmimą sudarytas suklydimo įtakoje, pastarajam suklydus dėl sandorio esmės, nes jį suklaidino įpėdinio D. V. pasižadėjimas vykdyti tėvo valią dėl palikimo, todėl 2002-07-18 Pareiškimą apie palikimo nepriėmimą pripažintino negaliojančiu, bei nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas A. V. priėmė palikimą, likusį po tėvo A. V. mirties, pradėdamas faktiškai turtą valdyti. Teismas, konstatavęs, kad ieškovas A. V. priėmė palikimą, panaikino ieškovo prašomus panaikinti atsakovui D. V. išduotus Papildomus paveldėjimo teisės liudijimus.

34Teismas pažymėjo, kad LR CK 5.8 str. nustato, kad asmuo, pretenduojantis į palikimą gali ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, pareikšdamas ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui per vienerius metus nuo palikimo atsiradimo dienos, arba kai sužinojo apie tai, kad palikimą priėmė kitas asmuo, tačiau atsakovas D. V. senaties termino taikyti neprašė, todėl teismas jo ir netaikė (LR CK 1.126 str. 2 d.).

35Pasisakydamas dėl ieškovo A. V. reikalavimo:

36pripažinti galiojančiu 2002-03-24 susitarimą tarp ieškovo A. V. ir atsakovo D. V., kuriuo 0,15 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), atitenka D. V., A. V. pereina asmeninės nuosavybės teise pagal LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, atkūrus nuosavybės teisę mirusiojo A. V. vardu, 0,125 ha žemės sklypas, esantis ( - ), bei 1,05 ha žemės sklypas, esantis ( - ), o lėšos, pardavus ½ dalį buto, esančio ( - ) ir indėlis banke „Swedbank“, AB atitenka po lygiai, ir dėl reikalavimo priteisti ieškovui A. V. 1,1 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 27500 Lt, esantį ( - ); 0,0968 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 84600 Lt; esantį ( - ); 230/1843 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 9222,46 Lt, esantį ( - ); 52/415 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2380,72 Lt, esantį ( - ), teismas nurodė, kad kai yra keletas įpėdinių, jų paveldėtas turtas yra visų šių įpėdinių bendroji dalinė nuosavybė (CK 5.68 str.), ir palikimas pasidalijamas bendru įpėdinių sutarimu (CK 5.69 str.). Nekilnojamųjų daiktų padalinimas forminamas notarine sutartimi, kuri turi būti įregistruota viešame registre (CK 5.70 str.1 d.). Konstatavo, kad įstatymas įsakmiai nurodo rašytinę notarinę tokio sandorio formą, todėl ieškinį šioje dalyje atmetė (CK 1.93 str. 3 d.).

37Teismas pažymėjo, kad teismo sprendimas, kuriuo nustatytas juridinis faktas dėl palikimo priėmimo, yra pagrindas išduoti ieškovui paveldėjimo teisės liudijimą į ginčo žemės sklypų dalį, ar pasidalinti paveldėtą turtą (jeigu bus toks susitarimas), bei jo pagrindu įregistruoti nuosavybės teisę Nekilnojamojo turto registre.

38Teismas, patenkinęs ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidas priteisė proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai. Nurodė, kad ieškovas pateikė turtinį ieškinį ir įvertino 123703,18 Lt, todėl Valstybei turėjo sumokėti 3 711Lt žyminį mokestį. Ieškovas sumokėjo tik dalį žyminio mokesčio, t.y. 1590 Lt, o 2121 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimas buvo atidėtas dėl sunkios ieškovo turtinės padėties. Nurodė, kad nors ieškinys buvo patenkintas iš dalies, tačiau buvo patenkinti pagrindiniai reikalavimai, suteikiantys teisę ieškovui įgyti nuosavybės teises, todėl dalyje dėl atmestų reikalavimų, iš ieškovo A. V. nepriteisė nesumokėto žyminio mokesčio dalies (CPK 93 str. 3 d., 96 str. 5 d.). Atsižvelgdamas į bylos pobūdį, kad ieškinys kilo dėl atsakovo D. V. nesąžiningumo dalinantis paveldimą turtą, dėl ko buvo suklaidintas ieškovas, bei į tai, kad pagrindiniai ieškinio reikalavimai patenkinti, iš atsakovo D. V. teismas priteisė ieškovui bylinėjimosi išlaidos: 2900 Lt advokato pagalbai apmokėti, bei proceso išlaidos 85,55 Lt į valstybės pajamas.

39Ieškovas A. V. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimą, dalyje, kurioje buvo atmestas ieškinio reikalavimas pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d. susitarimą dėl paveldėto turto pasidalijimo bei žemės sklypų priteisimo ieškovui, panaikinti ir priimti naują sprendimą šioje dalyje ieškinio reikalavimus tenkinti:

401. pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d. susitarimą tarp ieškovo A. V. ir atsakovo D. V., kuriuo:

41- 0,1500 ha žemės sklypas, naudojimo pobūdis-mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), atitenka atsakovui D. V.,

42- ieškovui A. V. pereina asmeninės nuosavybės teise pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį artą atkūrimo įstatymą atkūrus nuosavybės teisę mirusiojo A. V. vardu 0,125 ha žemės sklypas, esantis ( - ), bei 1,05 ha žemės sklypas, esantis ( - ).

43- Lėšos, pardavus ½ dalį buto, esančio ( - ), ir indėlis banke „Hansą LTB“ atitenka po lygiai,

44- priteisti ieškovui A. V. - 1,1 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 27500 Lt, esantį ( - );

45- 0,0968 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 84600 Lt, esantį ( - );

46- 230/1843 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 9222,46 Lt, esančio ( - );

47- 52/415 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2380,72 Lt, esančio ( - ).

48Priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

49Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

501. Nurodo, kad teismas, spręsdamas reikalavimą dėl 2002-03-24 susitarimo patvirtinimo, netinkamai taikė materialinės teisės normas. Nurodo, kad sutarties elementai, kurių pakanka, kad sutartis galiotų, yra šalių susitarimas, t. y. jų valios suderinimas, o įstatymų nustatytais atvejais - ir sutarties forma (CK 6.159 str.). Teismui kvalifikuojant susitarimą būtina nustatyti šalių valią, nes tai būtinas sutarties galiojimo elementas. Susitarimo metu (CK 1.74 str. 1 d. 1 p., 5.70 str. 1 d., 1.93 str. 3 d. ir 4 d.) nekilnojamojo daikto padalijimo sutarčiai nustatyta privaloma notarinė forma ir šio reikalavimo pažeidimo padariniai - įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. Kitaip tariant, sandoris, sudarytas pažeidžiant imperatyvųjį notarinės formos reikalavimą, nesukelia tų teisinių padarinių, kurių siekė ją sudariusios šalys. Šios taisyklės išimtis įtvirtinta CK 1.93 str. 4 dalis, nustatanti, kad jei viena iš šalių visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį, kuriam būtinas notarinis patvirtinimas, o antroji šalis vengia sandorį notariškai įforminti, tai teismas, įvykdžiusios sandorį šalies reikalavimu, turi teisę pripažinti sandorį galiojančiu. Tam, kad būtų galima taikyti CK 1.93 str. 4 dalyje nurodytą išimtį, būtinos tokios sąlygos: 1) sandoris yra dvišalis; 2) viena sandorio šalis visiškai ar iš dalies įvykdė sandorį; 3) kita sandorio šalis vengia įforminti sandorį notarine tvarka.

512. Teismas turėjo pareigą aiškintis ir patikrinti, ar nėra aplinkybių, trukdančių pripažinti susitarimą dėl paveldėto turto pasidalijimo galiojančiu CK 1.93 str. 4 dalies pagrindu, tačiau teismas nesprendė, ar nagrinėjamu atveju buvo pilnai įvykdytos sąlygos, būtinos CK 1.94 str. 4 dalies taikymui. A. D. V. teismo posėdžio metu pareiškė, kad su ieškiniu sutinka ir nurodė, kad, tvarkant notarinius paveldėjimo dokumentus, buvo vykdoma tėvo valia ir buvo su ieškovu susitarta, kad žemės sklypas, esantis ( - ), atitenka jam, o kiti du sklypai atitenka ieškovui, kai bus baigtas jų įteisinimas. Iš liudytojų G. S., L. V., D. K. ir K. K. paaiškinimų matyti, kad tiek ieškovo, tiek atsakovo valiai pasidalyti palikimą turėjo įtakos tėvo A. V. sprendimas, kad ieškovui A. V. turi atitekti du žemės sklypai - ( - ), o atsakovui D. V. - žemės sklypas, esantis ( - ), ir kad susitarimas buvo vykdomas.

52A. D. V. jam tekusį 0,15 ha žemės sklypą, esantį ( - ), pardavė.

53Žemės sklypų, tekusių ieškovui A. V. pagal 2002-03-24 susitarimą, įteisinimu, žemės sklypo paskirties pakeitimu bei su pakeitimu susijusius mokėjimus atliko A. V.. Šios aplinkybės patvirtina ieškovo ir atsakovo susitarimą, t. y., pasidalyti tėvo turtą taip, kad kiekvienas turėtų nuosavybės teisę į žemės sklypus. Pasidalinto turto vertė nepažeidė įpėdinių interesų, todėl teismui buvo pagrindas pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d. susitarimą dėl paveldėto turto pasidalijimo.

543. Pripažinus, kad buvo pagrindas 2002-03-24 susitarimą dėl paveldėto turto pasidalijimo pripažinti galiojančiu, naikintina teismo sprendimo dalis, kuriuo atmestas reikalavimas priteisti ieškinyje ir apeliaciniame skunde nurodytus žemės sklypus.

554.Vadovaujantis patenkintų ir atmestų reikalavimų proporcingumo principu, teismas nesprendė ieškovo sumokėto žyminio mokesčio priteisimo iš atsakovo ieškovui, nors sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kas ieškovas sumokėjo dalį žyminio mokesčio - 1590 Lt, o 2121 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimas buvo atidėtas dėl sunkios ieškovo turtinės padėties.

56Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliacinį skundą atmesti.

57Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

581. Palikimo perėmimo ir atsisakymo faktai buvo įforminti tinkamai pagal CK 5.50 str. ir 5.60 str. numatytą tvarką, t. y. ieškovas ir atsakovas kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos notarą su atitinkamais pareiškimas. A. V. visi tokio atsisakymo padariniai buvo žinomi, jis palikimo atsisakė laisva valia. Remiantis tokiais ieškovo ir atsakovo pareiškimais, palikimą perėmė atsakovas D. V., ir šis juridinis faktas buvo įregistruotas viešajame registre. Taigi, nuosavybės teisė priklauso D. V. ir visos kitos aplinkybės, kuriomis A. V. grindžia savo reikalavimą šiuo atveju negali būti panaudojamos prieš trečiuosius sąžiningus asmenis.

592. Nekilnojamų daiktų padalinimas įforminamas notarine sutartimi, kuri turi būti registruota viešajame registre (CK 5.70 str. 1 d.). Įstatymas įsakmiai nurodo rašytinę notarinę tokio sandorio formą ir, remiantis CK 1.93 str. 3 d., toks ieškovo ir atsakovo turto pasidalijimas yra negaliojantis bei pažeidžiantis įstatymo imperatyvias nuostatas, todėl ieškovo reikalavimas dėl žemės sklypų priteisimo turi būti atmestas, kaip nepagrįstas.

603. Vadovaujantis CPK 42 str. 2 d., teismas negali priimti sprendimų, prieštaraujančių imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Todėl žemės sklypų priteisimas natūra yra negalimas. Sąžiningi tretieji asmenys vadovaujasi informacija, skelbiama viešajame registre, todėl paveldėto turto savininko pakeitimas pažeistų jų teisėtus interesus ir lūkesčius atsakovui neatsiskaičius nukreipti skolos išieškojimą į šį turtą.

614. Pažymi, kad ieškovas 2002-07-18 atsisakė palikimo ir ilgą laiką jokių ginčų dėl to nekilo, todėl kyla pagrįstų abejonių dėl ieškovo ir atsakovo sąžiningumo kreditorių atžvilgiu.

62Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

63Ieškovas A. V. Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimą skundė tik dalyje, kurioje buvo atmesti jo ieškinio reikalavimai pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d. susitarimą dėl paveldėto turto pasidalijimo bei priteisti jam konkrečius žemės sklypus.

64Apeliantas prašė skundžiamoje dalyje sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą ir ieškinio reikalavimus tenkinti taip:

651. pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d. susitarimą tarp ieškovo A. V. ir atsakovo D. V., kuriuo:

66- 0,1500 ha žemės sklypas, naudojimo pobūdis-mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), atitenka atsakovui D. V.,

67- ieškovui A. V. pereina asmeninės nuosavybės teise pagal LR Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį artą atkūrimo įstatymą atkūrus nuosavybės teisę mirusiojo A. V. vardu 0,125 ha žemės sklypas, esantis ( - ), bei 1,05 ha žemės sklypas, esantis ( - ).

68- Lėšos, pardavus ½ dalį buto, esančio( - ), ir indėlis banke „Hansą LTB“ atitenka po lygiai,

69- priteisti ieškovui A. V. - 1,1 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 27500 Lt, esantį ( - );

70- 0,0968 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 84600 Lt, esantį ( - );

71- 230/1843 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 9222,46 Lt, esančio ( - );

72- 52/415 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė 2380,72 Lt, esančio ( - ).

73Priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.

74Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentus, sprendžia, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 29d. sprendimas yra priimtas netinkamai pritaikius materialinės teisės normas, yra prieštaringas, neįvykdomas, todėl panaikintinas (LR CPK 330 str.).

75Pirmosios instancijos teismui pripažinus negaliojančiu ieškovo A. V. 2002 m. liepos 18 d. Pareiškimą apie palikimo nepriėmimą ir nustačius juridinę reikšmę turinti faktą, kad A. V. po savo tėvo A. V. mirties (( - )) priėmė palikimą pradėjęs turtą valdyti, o taip pat esant nustatytam faktui, kad kitas tos pačios eilės paveldėtojas, ieškovo brolis D. V., priėmė palikimą padavęs palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo (LR CK 5.50 str. 2 d.), susidarė situacija, kad palikimą priėmė du tos pačios eilės paveldėtojai, tik skirtingais būdais. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad įpėdinio nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas yra sandoris – palikimo priėmimas. Įstatyme nenustatyta, kad palikimo priėmimo pagrindu atsirandančios įpėdinio nuosavybės teisės perėjimo momentas priklausytų nuo paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo ar jo teisinės registracijos. Visos palikėjo turėtos turtinės ir iš dalies neturtinės teisės ir pareigos pereina įpėdiniams nuo tada, kai jie palikimą priima, o ne nuo jo įforminimo ar išviešinimo per registrą momento (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-06-18 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-214/2007, 2011-12-30 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-484/2011, 2012-05-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-251/2012).

76Palikimo negalima priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis (LR CK 5.50 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad A. V. ir D. V. po savo tėvo A. V. mirties ( - ) priėmė visą palikimą ir valdė jį lygiomis dalimis, todėl A. V. turėjo teisę ginčyti ½ dalį D. V. išduotų teisės liudijimų. Ieškovui A. V. neginčijant 2002-08-22 Telšių rajono 1-ojo notarų biuro notarės Zitos B. D. V. išduoto Paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą į 0,15 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ); į ½ dalį buto su rūsiu, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ir į piniginį indėlį banke (registro Nr. TZB-10083), bei Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimu panaikinus 2003-11-13 tos pačios notarės D. V. išduotą Papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą į 125/1000 dalis žemės sklypo, kurio plotas 1 ha, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (registro Nr. TZB-10083), (t.1, b. l. 15), ir 2005-09-05 išduotą Papildomą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą į 1,1 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (registro Nr. TZB-6832), susidarė prieštaringa situacija, kai teisėtais turto paveldėtojais yra du asmenys, t.y. A. V. ir D. V., tačiau galioja 2002-08-22 Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą, išduotas vienam D. V..

77Ieškovo A. V. reikalavimas pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d. susitarimą tarp ieškovo A. V. ir atsakovo D. V., kuriuo, be kitų reikalavimų prašoma pripažinti, kad „0,1500 ha žemės sklypas, naudojimo pobūdis-mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), atitenka atsakovui D. V., o „Lėšos, pardavus ½ dalį buto, esančio ( - ), ir indėlis banke „Hansą LTB“ atitenka po lygiai“ negali būti teisiškai įgyvendintas, nes tebegalioja 2002-08-22 Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą, kuriuo minėtą turtą yra paveldėjęs vienas D. V..

78Teisėjų kolegija, iš dalies sutikdama su apeliacinio skundo argumentais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė ginčo iš esmės ir iki galo. Teismo išvada, kad nustačius juridinį faktą dėl palikimo priėmimo, „yra pagrindas išduoti ieškovui paveldėjimo teisės liudijimą į ginčo sklypų dalį ar pasidalinti paveldėtą turtą (jeigu bus toks susitarimas)“ yra neteisinga, prieštarauja materialinės teisės normoms, nes tarp paveldėtojų yra kilęs ginčas, vienas Paveldėjimo teisės liudijimas vienam iš paveldėtojų yra paliktas galioti, o kiti du Paveldėjimo teisės liudijimai teismo yra panaikinti, todėl akivaizdu, kad ginčą iki galo turi išspręsti teismas (LR CK 5.70 str. 1 d.), ir notaras negalės išduoti paveldėjimo teisės liudijimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas dėl notaro kompetencijos, kilus ginčui tarp įpėdinių, yra konstatavęs, kad pagal Notariato įstatymo 1, 2 straipsnius notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šiuo įstatymu nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų dokumentų. Notarui suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus bei užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaro veiklos, nustatytos šiame įstatyme, ypatybes lemia jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai ir įpareigoja jį griežtai laikytis įstatymų reikalavimų bei atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Taigi notariato paskirtis lemia, kad notaras nėra valstybės įgaliotas ginčus sprendžiantis asmuo, nes atlikdamas notarinius veiksmus tik fiksuoja neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus. Dėl to tokiais atvejais, kada tarp palikimą priėmusių įpėdinių kyla ginčas dėl paveldėjimu įgytų teisių įgyvendinimo, ginčą, taikydamas paveldėjimo teisinius santykius reglamentuojančias, o atitinkamais atvejais ir kitas materialiosios teisės normas, sprendžia teismas. Pagrindinė teismo funkcija ir pareiga, taip pat galutinis tikslas – išspręsti šalių ginčą iš esmės taip, kad neliktų teisinio neapibrėžtumo dėl ginčo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3-232/2010).

79Esant tokioms nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir įstatymu nustatytam įpėdinių ginčų sprendimo reglamentavimui, bylą nagrinėjęs teismas be pagrindo atsisakė spręsti paveldėto turto apimties nustatymo ir turto padalijimo tarp įpėdinių klausimą, savo atsisakymą grįsdamas faktu, kad tolesnės paveldėjimo procedūros turi būti tęsiamos notare tvarka. Teisėjų kolegija nurodo, kad notarine tvarka pradėtos paveldėjimo procedūros, kai tarp įpėdinių yra kilęs ginčas dėl paveldėjimo teisių įgyvendinimo, turi būti baigtos teismine tvarka.

80Kadangi reikalavimas dėl paveldėto turto padalijimo iš esmės nebuvo nagrinėtas pirmosios instancijos teisme, tai toks pažeidimas negali būti ištaisytas apeliacinės instancijos teisme, todėl naikintinas pirmosios instancijos teismo sprendimas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui (CPK 326 str. 1 d. 4 p.). Byloms nagrinėti įtvirtinta instancinė teismų sistema lemia, kad kiekvienos instancijos teismas atlieka jam priskirtas funkcijas.

81Nagrinėjant bylą iš naujo turi būti išspręstas klausimas dėl įpėdinių paveldėjimo teisių, atsiradusių po A. V. mirties, įgyvendinimo. Taigi šioje byloje turi būti nustatytas turtas, tapęs paveldėjimo objektu po palikėjo A. V. mirties, nustatytina kiekvieno iš įpėdinių paveldėto turto dalis ir atitinkamai – jos priklausomybė kiekvienam iš priėmusių palikimą įpėdinių. Tai nustačius, spręstinas klausimas dėl paveldėto turto padalijimo būdo (CK 5.70 straipsnio 2 dalis).

82Teisėjų kolegijos manymu, byloje reikalinga spręsti dėl A. V. ieškinio reikalavimų patikslinimo, kiek tai susiję su 2002-08-22 Telšių rajono 1-ojo notarų biuro notarės Zitos B. D. V. išduoto Paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą galiojimu bei 2002-03-24 susitarimo tarp paveldėtojų pripažinimu.

83Be to, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši proceso teisės norma įpareigoja apeliacinės instancijos teismą absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų buvimą patikrinti ex officio.

84Pagal CPK 329 str. 2 d. 2 punktą absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįstamas atvejis, kai pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų. Šis pažeidimas sukelia procesinius teisinius padarinius – jis reiškia, kad tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvo.

85Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo A. V. reikalavimą pripažinti negaliojančiu jo 2002-07-18 Pareiškimą apie palikimo nepriėmimą, nustatydamas juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. V. priėmė palikimą pradėdamas jį valdyti, tenkindamas reikalavimą pripažinti negaliojančiais D. V. išduotus du Papildomus paveldėjimo teisės liudijimus pagal įstatymą, ginčijamame sprendime nustatė bei pripažino, kad A. V., kuris kartu su D. V. kreipėsi į Telšių rajono 1-ąjį notarų biurą pas notarę Z. B. ir A. V. buvo suklaidintas, kad dėl termino palikimui priimti pratęsimo į teismą gali kreiptis vienas iš paveldėtojų, o kai teismas D. V. pratęsė terminą palikimui priimti ir jie abu su D. V. 2002-07-18 vėl nuvyko pas tą pačią notarę Z. B. bei D. V. notarei pateikė Pareiškimą apie palikimo priėmimą, A. V. buvo priverstas pasirašyti pareiškimą apie palikimo nepriėmimą.

86Todėl pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą iš naujo, o kartu ir reikalavimą pripažinti negaliojančiais D. V. išduotus Paveldėjimo teisės liudijimus pagal įstatymą, turėtų spręsti šiuos nuosavybės teisės liudijimus patvirtinusio asmens – notarės Z. B. įtraukimo į bylą klausimą. Tokia išvada darytina todėl, kad reikalavimas pripažinti negaliojančiais nuosavybės teisės liudijimus yra susijęs su notarės teisėmis ir pareigomis. LR CPK 266 straipsnis draudžia sprendime pasisakyti dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, tačiau pirmosios instancijos teismas šią procesinę teisės normą pažeidė, kas sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą (CPK 329 str. 2 d. 2 p.). Trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, įtraukimo į bylą klausimas gali būti sprendžiamas šalių, jo paties ir bylą nagrinėjančio teismo iniciatyva (CPK 47 str.). LR CPK 327 str. 1 d. 1 punktas leidžia tokiu atveju perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Bylos perdavimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo šiuo atveju yra vienintelis būdas, kuriuo remiantis galima atkurti pažeistą dalyvaujančių byloje asmenų teisę į tinkamą teismo procesą pirmojoje instancijoje. Priešingu atveju bylos užbaigimas priimant sprendimą apeliacinės instancijos teisme reikštų, kad dalyvaujantys byloje asmenys tinkamai nepasinaudojo viena teismine instancija (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 26 d. nutartis civ. byloje. Nr. 2A-398/2009; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civ. byloje. Nr. 2A-513/2012. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 15 d. nutartis civ. byloje. Nr. 3K-3-103/2010).

87Reziumuodama teisėjų kolegija sprendžia, kad atskleisti bylos esmę bei priimti sprendimą dėl pareikštų konkrečių reikalavimų, reikalui esant, spręsti dėl pareikštų reikalavimų patikslinimo bei trečiųjų asmenų įtraukimo į bylą pagal konkrečias byloje nustatytas faktines aplinkybes yra pirmosios instancijos teismo pareiga.

88Visa tai sudaro pagrindą panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (326 str. 1 d. 4 p., 327 str. 1 d. 1 ir 2p., 329 str. 2 d. 2 p.).

89Kadangi skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas, esant absoliutiems sprendimo negaliojimo pagrindams, ir byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl kitų apelianto reikalavimų ir argumentų teisėjų kolegija nepasisako.

90Perduodama bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, teisėjų kolegija nesprendžia atstovavimo ir kitų bylinėjimosi išlaidų klausimo.

91Ieškovas A. V. už apeliacinį skundą 2012-07-27 sumokėjo 1500 Lt žyminį mokestį (t.2, b. l. 63), kuris, panaikinus sprendimą dėl absoliučių jo negaliojimo pagrindų, grąžinamas ieškovui (CPK 87 str. 1 d. 7 punktą). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija (CPK 87 str. 3 d.).

92Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

93Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

94Grąžinti apeliantui A. V. (a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ), 1500 Lt (vieną tūkstantį penkis šimtus litų)žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas A. V. kreipėsi į Telšių rajono apylinkės teismą patikslintu... 5. 1) nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas A. V. ( - )... 6. 2) pripažinti galiojančiu 2002-03-24 susitarimą tarp ieškovo A. V. ir... 7. 3) pripažinti negaliojančiu 2002-07-18 Pareiškimą apie palikimo... 8. 4) pripažinti negaliojančiais 2003-11-13 Papildomą paveldėjimo teisės... 9. 5) priteisti ieškovui A. V.:... 10. - 1,1 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė... 11. - 0,0968 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė... 12. - 230/1843 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos... 13. - 52/415 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos... 14. Ieškovas nurodė, kad jo tėvas A. V. mirė ( - ) Po tėvo mirties liko šis... 15. Praėjus kuriam laikui, ieškovas A. V. su atsakovu D. V. nuvažiavo į... 16. Telšių I-ojo notarų biuro notarė Z. B. atsakovui D. V. 2002-08-22,... 17. D. V. 2004-02-20 pardavė paveldėtą 0,15 ha žemės sklypą, esantį ( - ),... 18. A. D. V., vykdydamas žodinį susitarimą su A. V., elgėsi nesąžiningai, nes... 19. A. D. V. su ieškiniu sutiko. Nesutiko tik dėl to, kad jis, neva, siekė... 20. Trečiasis asmuo V. V. su ieškiniu sutiko.... 21. Paaiškino, kad jis tėvo mirties dieną ir dabar gyvena Laugalių pensionate.... 22. Trečiasis asmuo F. G. (F. G.) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su... 23. Nurodė, kad jis pagal 2009-02-04 sutartį atsakovui D. V. paskolino 17 000 Lt,... 24. Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą, kuriuo su... 25. Nurodė, kad ieškovas A. V. 2002-07-18 Telšių rajono 1-ajam notarų biurui... 26. Telšių rajono apylinkės teismas 2012 m. birželio 29 d. sprendimu ieškinį... 27. - pripažino negaliojančiu 2002-07-18 ieškovo A. V. pareiškimą apie... 28. - nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas A. V. ( - )... 29. - pripažino negaliojančiais D. V. išduotus 2003-11-13 Papildomą... 30. - priteisė A. V. iš atsakovo D. V. 2900 Lt bylinėjimosi išlaidas;... 31. - priteisė iš atsakovo D. V. 85,55 Lt proceso išlaidų valstybei.... 32. Likusioje dalyje A. V. ieškinį atmetė.... 33. Teismas nustatė, kad po A. V. mirties 2002 m. vasario 24 d. liko trys... 34. Teismas pažymėjo, kad LR CK 5.8 str. nustato, kad asmuo, pretenduojantis į... 35. Pasisakydamas dėl ieškovo A. V. reikalavimo:... 36. pripažinti galiojančiu 2002-03-24 susitarimą tarp ieškovo A. V. ir atsakovo... 37. Teismas pažymėjo, kad teismo sprendimas, kuriuo nustatytas juridinis faktas... 38. Teismas, patenkinęs ieškinį iš dalies, bylinėjimosi išlaidas priteisė... 39. Ieškovas A. V. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Telšių rajono... 40. 1. pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d. susitarimą tarp ieškovo A. V.... 41. - 0,1500 ha žemės sklypas, naudojimo pobūdis-mažaaukščių gyvenamųjų... 42. - ieškovui A. V. pereina asmeninės nuosavybės teise pagal LR Piliečių... 43. - Lėšos, pardavus ½ dalį buto, esančio ( - ), ir indėlis banke „Hansą... 44. - priteisti ieškovui A. V. - 1,1 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ),... 45. - 0,0968 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė... 46. - 230/1843 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos... 47. - 52/415 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos... 48. Priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.... 49. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 50. 1. Nurodo, kad teismas, spręsdamas reikalavimą dėl 2002-03-24 susitarimo... 51. 2. Teismas turėjo pareigą aiškintis ir patikrinti, ar nėra aplinkybių,... 52. A. D. V. jam tekusį 0,15 ha žemės sklypą, esantį ( - ), pardavė.... 53. Žemės sklypų, tekusių ieškovui A. V. pagal 2002-03-24 susitarimą,... 54. 3. Pripažinus, kad buvo pagrindas 2002-03-24 susitarimą dėl paveldėto turto... 55. 4.Vadovaujantis patenkintų ir atmestų reikalavimų proporcingumo principu,... 56. Trečiasis asmuo UAB „Medicinos bankas“ pateikė atsiliepimą į... 57. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 58. 1. Palikimo perėmimo ir atsisakymo faktai buvo įforminti tinkamai pagal CK... 59. 2. Nekilnojamų daiktų padalinimas įforminamas notarine sutartimi, kuri turi... 60. 3. Vadovaujantis CPK 42 str. 2 d., teismas negali priimti sprendimų,... 61. 4. Pažymi, kad ieškovas 2002-07-18 atsisakė palikimo ir ilgą laiką jokių... 62. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 63. Ieškovas A. V. Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d.... 64. Apeliantas prašė skundžiamoje dalyje sprendimą panaikinti, priimti naują... 65. 1. pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d. susitarimą tarp ieškovo A. V.... 66. - 0,1500 ha žemės sklypas, naudojimo pobūdis-mažaaukščių gyvenamųjų... 67. - ieškovui A. V. pereina asmeninės nuosavybės teise pagal LR Piliečių... 68. - Lėšos, pardavus ½ dalį buto, esančio( - ), ir indėlis banke „Hansą... 69. - priteisti ieškovui A. V. - 1,1 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ),... 70. - 0,0968 ha žemės sklypą, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos vertė... 71. - 230/1843 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos... 72. - 52/415 dalis žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), vidutinė rinkos... 73. Priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlaidas.... 74. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus įrodymus, apeliacinio skundo... 75. Pirmosios instancijos teismui pripažinus negaliojančiu ieškovo A. V. 2002 m.... 76. Palikimo negalima priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis (LR CK 5.50... 77. Ieškovo A. V. reikalavimas pripažinti galiojančiu 2002 m. kovo 24 d.... 78. Teisėjų kolegija, iš dalies sutikdama su apeliacinio skundo argumentais,... 79. Esant tokioms nustatytoms faktinėms aplinkybėms ir įstatymu nustatytam... 80. Kadangi reikalavimas dėl paveldėto turto padalijimo iš esmės nebuvo... 81. Nagrinėjant bylą iš naujo turi būti išspręstas klausimas dėl įpėdinių... 82. Teisėjų kolegijos manymu, byloje reikalinga spręsti dėl A. V. ieškinio... 83. Be to, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 84. Pagal CPK 329 str. 2 d. 2 punktą absoliučiu teismo sprendimo negaliojimo... 85. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas ieškovo A. V. reikalavimą... 86. Todėl pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą iš naujo, o kartu ir... 87. Reziumuodama teisėjų kolegija sprendžia, kad atskleisti bylos esmę bei... 88. Visa tai sudaro pagrindą panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir grąžinti... 89. Kadangi skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas, esant absoliutiems... 90. Perduodama bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, teisėjų... 91. Ieškovas A. V. už apeliacinį skundą 2012-07-27 sumokėjo 1500 Lt žyminį... 92. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 93. Telšių rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 29 d. sprendimą panaikinti... 94. Grąžinti apeliantui A. V. (a.k. ( - ) gyvenančiam ( - ), 1500 Lt (vieną...