Byla e2-3546-429/2017
Dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimą

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Ramunei Bakutienei, dalyvaujant ieškovės bankrutuojančios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Amber“ atstovei advokatei Gabrielei Vazniokaitei, atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovui Laurynui Zinkevičiui, nedalyvaujant ieškovės bankrutuojančios kooperatinės bendrovės kredito unijos „Amber“ atstovui bankroto administratoriui R. J., trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, Kauno miesto savivaldybės atstovui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios kooperatinės bendrovės kredito unija „Amber“ ieškinį atsakovei Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo sudaryti valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimą.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti atsakovo 2016 m. vasario 19 d. raštą „Dėl informacijos pateikimo“, Nr. 8SD-959-(14.8.7.); 2) įpareigoti atsakovę teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti Nuomos sutarties Nr. 2 pakeitimą, vadovaujantis ieškovės 2015 m. lapkričio 27 d. prašymu.

5Ieškovė ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 2015 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyriui pateikė du prašymus dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių pakeitimo (1 t., e. b. l. 99-102, 155-158). Vienu iš šių prašymu buvo prašoma pakeisti valstybinės žemės sklypo, esančio adresu ( - ) Kaune, Nuomos sutartį Nr. 8SŽN-271, 2015 m. rugpjūčio 8 d. sudarytą su UAB „Lingesta" (pradinis nuomininkas buvo J. Drukteinienės turgus „Marmantas"). Antruoju prašymu buvo prašoma pakeisti valstybinės žemės sklypo, esančio adresu ( - ), Kaune, Nuomos sutartį Nr. N19/95-2366, sudarytą 1995 m. lapkričio 13 d. su J. Drukteinienės turgumi „Marmantas". Atsakovė tenkino ieškovės prašymą dėl pirmojo prašymo ir 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 8VĮ-1571-14.8.2 pakeista nuomos sutartis dėl žemės sklypo ( - ) Kaunas. Tuo tarpu dėl antrojo prašymo, atsakovė priėmė šioje byloje ginčijamą 2016 m. vasario 19 d. raštą.

6Ieškovė nurodė, kad atsakovės atsisakymas pakeisti nuomos sutartį yra nepagrįstas, kadangi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. Nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“, patvirtintų „Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklės“ (toliau – Taisyklės) 45 punktas aiškiai numato, kad žemės nuomos teisė į žemės sklypą ar jo dalį gali būti perleidžiama kitiems asmenims tik tais atvejais, kai perleidžiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ar įrenginiai (jų dalys) ir tik kai valstybinės žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal nuomos sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Perleidžiant žemės nuomos teisę į visą žemės sklypą pakeičiama valstybinės žemės nuomos sutartis – joje įrašomas naujasis nuomininkas, tačiau valstybinės žemės nuomos sutarties sąlygos nekeičiamos.

7Ieškovės atstovė advokatė Gabrielė Vazniokaitė teismo posėdžio metu atstovė nurodė, kad palaiko ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinamuose nurodytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybės atsiliepimas patvirtina, jog kad sutarties sąlygos dėl ne aukciono tvarka išnuomoto žemės sklypo adresu ( - ), Kaune, buvo įvykdytos. Pažymėjo, kad pastatytas turgus ir automobilių aikštelė sudaro kompleksą. Visa teritorija buvo numatyta turgaus statybai, teisės aktai nenumato, kas įeina į turgaus sąvoką, todėl turgaus kompleksą sudaro įvairūs pavilijonai ir aikštelė automobiliams statyti. Advokatė nurodė, kad faktą, jog statybos buvo atliktos pagal tuo metu galiojančius statybas reglamentuojančius teisės aktus, įrodė tai, kad statiniai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, be to, Kauno miesto savivaldybė pripažino visas atliktas statybas, kad jos yra teisėtos ir atliktos vadovaujantis tuo metu galiojančių teisės aktų reikalavimais.

8Advokatė nurodė, kad ieškovė turi teisę reikalauti atlikti nuomos sutarties pakeitimą, kadangi ieškovei nuosavybės teise priklauso statinys, esantis ( - ), pagal CK 6.394 straipsnio 3 dalį, taip pat Taisyklių 28 punktą bei 45 punktą. Akcentavo, kad nuomos teisė į žemės sklypą gali būti perleidžiama tada, kai perleidžiamas pats statinys ir tokiu atveju įforminamas nuomininko pakeitimas, įrašomas naujasis statinio savininkas. Aikštelė buvo perleista kelis kartus, nuomos teisė pereidavo naujam aikštelės savininkui, kol atėjo iki ieškovės. Ieškovė kreipėsi į atsakovę, kad būtų padarytas nuomos sutarties pakeitimas, todėl mano, kad atsakovės atsisakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas.

9Atkreipė dėmesį, kad vienu atveju ( - ), Kaune, atsakovė pakeitė nuomos sutartį, o dėl šalia esančio žemės sklypo ( - ), tą padaryti atsisakė, todėl atsakovės pozicija yra nenuosekli, nors šiuo atveju situacija yra identiška.

10Pažymėjo, kad nepagrįsti atsakovė teiginiai dėl CK 6.491 straipsnio taikymo, kadangi šiuo atveju, nebuvo sudaryta nuomos sutartis, čia buvo statinių perleidžiami, tai tą klausimą yra sureguliavusi 6.394 str. 3 d., būtent perleidžiant statinius yra taikoma ta nuostata.

11Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (1 t., e b. l. 48-52). Atsakovė atsiliepime nurodė, kad Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus vyriausiasis specialistas 2016 m. sausio 26 d. atlikęs žemės sklypo adresu ( - ), Kaune, naudojimo patikrinimą, surašė žemės naudojimo patikrinimo aktą Nr. 8ŽN-11 -(14.8.66.), kuriame nustatė, kad žemės sklype yra įrengta išasfaltuota aikštelė yra naudojama, taip pat žemės sklype yra pastatytas laikinas statinys, tačiau žemės sklype nėra pastatytas prekybos centras. Pažymėjo, kad Kauno miesto valdybos 1994 m. liepos 5 d. potvarkyje Nr. 967-v ir 1994 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto valdybos potvarkyje Nr. 1557-v nurodyta, kad ginčo žemė išnuomojama tiksliniai nuomai - prekybos centrui statyti. Iš į bylą pateiktų duomenų yra aišku, kad prekybos centras Žemės sklype nėra pastatytas, taigi nepagrįsti ieškovės argumentai, jog ginčo sklypas naudojamas pagal paskirtį, kuriam jis yra išnuomotas.

12Atsakovė atkreipė dėmesį, kad pagal CK 6.491 straipsnio 1 dalį nuomininkas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš nuomos sutarties, įkeisti nuomos teisę ar perduoti ją kaip turtinį įnašą ar kitaip ją suvaržyti tik gavęs išankstinį rašytinį nuomotojo sutikimą, jeigu ko kita nenustato nuomos sutartis. Pažymėjo, kad jokio sutikimo dėl Žemės sklypo nuomos sutarties perleidimo nėra išdavusi.

13Be to, atsakovė ieškinyje prašo taikyti ieškinio senatį dėl 2016 m. vasario 22 d. rašto apskundimo, kadangi ieškovė skundžiamą sprendimą gavo 2016 m. vasario 22 d., tačiau į Vilniaus apygardos administracinį teismą apskundė tik 2016 m. kovo 23 d., todėl praleido ABTĮ nustatytą vieno mėnesio terminą šiam administraciniam aktui skųsti.

14Atsakovės atstovas Laurynas Zinkevičius teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko atsiliepime į ieškinį nurodytus argumentus. Papildomai pažymėjo, kad terminas ginčijamam administraciniam aktui pateikti yra praleistas. Atkreipė dėmesį, kad ieškovė naudodamasi teisine pagalba netinkamai įgyvendino savo teisę, pasikreipė ne į tą teismą, todėl mano, kad tokios termino praleidimo priežastys negali būti laikomos svarbiomis. Be to, atsakovas nurodė, kad prieš kreipiantis į teismą turėjo būti pasinaudota privaloma išankstine skundų nagrinėjimo neteismine tvarka.

15Pažymėjo, kad ieškovė neturi įgaliojimų pasisakyti apie sandorį, kuris sudarytas tarp individualios įmonės „Marmanto“ ir atsakovės. Prašė dėl ieškovės pirmojo reikalavimo ieškinį atmesti o antrąjį reikalavimą palikti nenagrinėtą.

16Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad žemės sklype ( - ) šiuo metu įregistruota aikštelė nuosavybės teise priklausanti ieškovei (2 t., e. b. l. 78-79). Pagal šiuo metu galiojančių Taisyklių 28 punktą, gali būti išnuomojami žemės sklypai, užstatyti asmens nuosavybės teise priklausančiais arba jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, reikalingi šiems statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal jų tiesioginę paskirtį. Trečiasis asmuo nurodė, kad laikytina, jog ( - ) esant teisėtai pastatytam ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotam statiniui, jo savininkas turi teisę išsinuomoti žemės sklypą, reikalingą šiam statiniui eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įregistruotą jo tiesioginę paskirtį. Ieškinio pagrįstumą palieka spręsti teismo nuožiūra.

17Teismas

konstatuoja:

181994 m. kovo 22 d. Kauno miesto valdyba potvarkiu Nr. 419-v, nutarė išnuomoti A. Drukteinio individualiai įmonei – firmai „Marmantas“ (reorganizuotai į J. Drukteinienės firmą „Marmantas“)

19(toliau – ir „Marmantas“) iki 3500 kv. m. sklypą turgavietei ir pramoninių prekių parduotuvei statyti

20(1 t., e. b. l. 159, prijungtos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos Nr. 19/5293 b. l. 14).

211994 m. birželio 16 d. Kauno miesto valdyba ir „Marmantas“ sudarė sutartį, pagal kurią Kauno miesto valdyba įsipareigojo ne aukciono tvarka „Marmantas“ išnuomoti iki 10 arų žemės sklypą ( - ), prekybos centrui statyti, o „Marmantas“ įsipareigojo iki 1994 m. spalio 1 d. sumokėti 20 410 Lt į miesto fondo sąskaitą (1 t., e. b. l. 57-58).

221994 m. liepos 5 d. Kauno miesto valdyba Potvarkiu Nr. 967-v Dėl žemės sklypo nuomos

23A. Drukteinio individualiai įmonei – firmai „Marmantas“ nusprendė individualiai firmai „Marmantas“ iki 1 000 kv. m. sklypą, kuris vakaruose ribojasi su Lietuvių g., šiaurėje – su turimu individualios įmonės „Marmantas“ sklypu, kitoje pusėje – su miesto fondo, prekybos centrui Lietuvių g. 8

24(1 t., e. b. l. 55).

251994 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto valdyba potvarkiu Nr. 1557-v nusprendė iš dalies pakeisti 1994 m. liepos 5 d. potvarkį ir išnuomoti „Marmantas“ iki 1000 kv. m. sklypą, kuris vakaruose ribojasi su ( - ), šiaurėje – su turimu individualios įmonės „Marmantas“ sklypu, kitose pusėse – su miesto fondo žeme, prekybos centrui statyti ( - ) (1 t., e. b. l. 56).

261996 m. sausio 29 d. Kauno apskrities valdytojo administracijos Kauno miesto žemėtvarkos ir geodezijos tarnyba ir „Marmantas“ sudarė Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N19-96-0225 (toliau – ir Nuomos sutartis Nr. 1), pagal kurią buvo išnuomota 0,3500 ha žemės sklypas (1 t., e. b. l. 10-11).

271994 m. birželio 16 d. Kauno miesto valdyba ir Arūno Drukteinio individuali įmonė „Marmantas“ sudarė valstybinės žemės ne aukciono tvarka susitarimą, pagal kurį šalys įsipareigojo, kad „Marmantas“ bus išnuomotas iki 10 arų žemės sklypą ( - ), prekybos centro statybai (1 t., e. b. l. 57-58).

281995 m. lapkričio 13 d. Kauno miesto žemėtvarkos skyrius ir „Marmantas“ sudarė Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. N19-/95-2366 (toliau – Nuomos sutartis Nr. 2), pagal kurią „Marmantas“ buvo išnuomotas 1 000 kv. m. žemės sklypas ( - ), Kaunas, iki 2094 m. lapkričio 2 d. (1 t., e. b. l.

291999 m. lapkričio 25 d. turgavietės su prekybos paviljonais ir auto parkavimu statybos pripažintos atitinkančios įstatymų reikalavimus ir statiniai yra tinkami naudoti ( - ), Kaunas

30(1., e b. l. 162-165).

312011 m. balandžio 18 d. susitarimu Nr. 8SŽN-85 atsakovė ir bankrutuojanti individuali įmonė J. Drukteinienės turgus „Marmantas“ susitarė pakeisti Nuomos sutartį Nr. 1 ir išdėstyti nauja redakcija (1 t., e b. l. 12-13).

322014 m. gruodžio 9 d. bankrutavusios individualios įmonės Drukteinienės turgus „Marmantas“ bankroto administratorė UAB „Baklis“ pateikė Nacionalinei žemės tarnybai prašymą dėl sutikimo išduoti perleisti nuomos teisę į valstybinį žemės sklypą, esantį ( - ), Kaune (1 t., e. b. l. 59). Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius 2015 m. sausio 23 d. raštu Nr. 8SD-(14.8.7)-406 nedavė sutikimo dėl nuomos teisės perleidimo.

33Ieškovė 2015 m. lapkričio 27 d. pateikė atsakovei prašymą dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo, kuriuo prašė pakeisti žemės sklypo ( - ), Kaunas nuomos sutartį Nr. 8SŽN-271, sudarytą 2015 m. rugpjūčio 18 d. su UAB „Lingesta“ pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus (1 t., e. b. l. 9).

342015 m. gruodžio 22 d. atsakovė raštu Nr. 8SD-6913-(14.8.7) pratęsė ieškovės 2015 m. lapkričio 27 d. prašymo išnagrinėjimą iki 2016 m. sausio 13 d. (1 t., e. b. l. 15).

35NŽT Kauno miesto skyrius 2016 m. vasario 19 d. raštu Nr. 8SD-959-(14.8.7.) (toliau – ir Raštas) nusprendė kad ieškovės prašymas pakeisti žemės sklypo ( - ), Kaune, nuomos sutartį yra nepagrįstas, kadangi Kauno miesto žemės tvarkos skyriaus darbuotojai konstatavo, kad žemės sklype nėra pastatytas prekybos centras (1 t., e. b. l. 17-18).

36Ieškovė Raštą gavo 2016 m. vasario 22 d. (1 t., e. b. l. 20).

37( - ), Kaune, yra 43 patalpos/butai (Negyvenamosios patalpos - Prekybos paviljonai/turgavietės), taip pat statiniai pagal Registro Nr. 20/210243: šeši pastatai - prekybos paviljonai/turgavietės ir 4 skirtingos naudojimo paskirties inžineriniai statiniai - du atviri prekybos paviljonai, aikštelė ir stoginė, kurie visi nuosavybės teise priklauso ieškovei (1 t., e. b. l. 26-29). Žemės sklypas, adresu ( - ), Kaune nuosavybės teise priklauso valstybei, kurią patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

38( - ), Kaune yra: 0,100 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika, patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; Kiti inžineriniai statiniai – Aikštelė, unikalus Nr. ( - ), Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis Kiti inžineriniai statiniai, Statinio kategorija: II grupės nesudėtingas (1 t., e. b. l. 40-41).

392014 m. gruodžio 9 d. bankrutavusios individualios įmonės J. Druktenienės turgus „Marmantas“, atstovė bankroto administratorė UAB „Baklis“ kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą su prašymu dėl sutikimo perleisti nuomos teisę į valstybinį žemės sklypą, adresu ( - ), Kaunas (e. b. l. 1 t., b. l. 59).

402015 m. sausio 23 d. NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius raštu

41Nr. 8SD-(14.8.7.)-406 atsisakė duoti sutikimą perleisti žemės sklypo ( - ), Kaunas nuomos teisę (1 t., b. l. 60-61).

422016 m. sausio 26 d. NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus vyriausioji specialistė L. A. atliko žemės sklypo ( - ), Kaunas, patikrinimą (1 t., e. b. l. 62-67). Žemės sklype, adresu ( - ), Kaune, esanti aikštelė yra naudojama automobiliams statyti.

43Dėl termino Raštui apskųsti

44Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Pagal ABTĮ 66 straipsnio 2 dalį, metais, mėnesiais, savaitėmis ar dienomis skaičiuojamo procesinio termino eiga prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos ar įvykio, kuriais nurodyta jo pradžia. Mėnesiais skaičiuojamas terminas baigiasi atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną (ABTĮ 66 straipsnio 3 dalis).

45Byloje nustatyta, kad ieškovei apie skundžiamą administracinį aktą tapo žinoma 2016 m. vasario 22 d. Ieškovė į Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi 2016 m. kovo 23 d., t. y. paskutinę termino dėl administracinio akto apskundimo dieną. Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2016 m. balandžio 11 d. nutartimi atsisakius priimti ieškovės skundą kaip nenagrinėtą teismų administracinio proceso tvarka, ieškovė į Kauno apylinkės teismą kreipėsi 2016 m. balandžio 13 d. (1 t., e. b. l. 22-23).

46Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą vieno mėnesio terminą kreiptis dėl administracinio akto apskundimo.

47Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje nurodoma, kad, spręsdamas svarbių priežasčių buvimo ar nebuvimo klausimą, teismas turi atsižvelgti į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, šalies elgesį bei kitas reikšmingas bylos aplinkybes; jeigu asmuo, žinodamas ar turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą senaties terminą į jį nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, kad jo teisė yra pažeista.

48Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pačiame skundžiame individualiame administraciniame akte buvo klaidingai nurodyta, jog ieškovė turi teisę jį apskųsti administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, į tai, kad ieškovė, administraciniam teismui atsisakius priimti skundą, į bendrosios kompetencijos teismą kreipėsi per dvi dienas nuo nutarties priėmimo, sprendžia, kad ieškovė terminą Raštui apskųsti praleido dėl svarbių priežasčių. Todėl terminas 2016 m. vasario 19 d. individualiam administraciniam aktui atnaujintas, kaip praleistas dėl svarbių priežasčių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 6 d., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.131 straipsnio 2 dalis).

49Dėl išankstinio Rašto nagrinėjimo ne teismo tvarkos

50Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, sprendimus dėl valstybinės žemės įsigijimo, nuomos ar perdavimo neatlygintinai naudotis asmenys gali apskųsti teismui. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinių padalinių sprendimai ir veiksmai (neveikimas), išskyrus sprendimus atkurti nuosavybės teises, suteikti žemės sklypą nuosavybėn neatlygintinai, parduoti, išnuomoti ar perduoti naudotis neatlygintinai žemės sklypą, skundžiami Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vadovui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Atsakovės atstovas teismo posėdžio nurodė, kad skundas dėl Rašto pirmiausia turėjo būti paduotas pasinaudojant išankstine ne ginčo nagrinėjimo tvarka. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, atsakovės argumentai dėl išankstinės ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos atmestini kaip nepagrįsti.

51Dėl ginčijamo administracinio akto teisėtumo

52ABTĮ 91 straipsnyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas gali būti panaikintas jeigu jis: 1) neteisėtas iš esmės, tai yra savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams; neteisėtas dėl to, kad jį priėmė nekompetentingas viešojo administravimo subjektas; 3) neteisėtas dėl to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindinės procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir sprendimo pagrįstumą; kitais pagrindais.

53Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad bendrosios kompetencijos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, kartu gali nuspręsti ir dėl individualaus administracinio akto teisėtumo.

54Pagal CK 6.394 straipsnio normas, nustatančias, kad pagal pastato, įrenginio ar kito nekilnojamojo daikto pirkimo–pardavimo sutartį pirkėjui kartu su nuosavybės teise į tą daiktą pardavėjas perduoda teises į žemės sklypo dalį, kurią tas daiktas užima ir kuri būtina jam naudoti pagal paskirtį. Šio straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad kai nekilnojamojo daikto savininkas nėra žemės sklypo, kuriame yra tas daiktas, savininkas, nekilnojamojo daikto pardavimo atveju pirkėjas įgyja teisę naudotis atitinkama žemės sklypo dalimi tokiomis pat sąlygomis kaip nekilnojamojo daikto pardavėjas. Taigi, CK 6.394 straipsnyje nustatyta, kad pirkėjui kartu su nuosavybės teise į nekilnojamąjį daiktą perduodamos ir teisės į tą žemės sklypo dalį, kurią daiktas užima ir kuri yra būtina jam naudoti pagal paskirtį, o pagal šio straipsnio 3 dalį žemės naudojimo teisė naujajam nekilnojamojo daikto savininkui pereina įstatymo pagrindu, todėl tais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininkas nėra žemės sklypo, kuriame tas daiktas yra, savininkas, specialaus teisių į žemę perdavimo įforminimo nereikalaujama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2008). Be to, pabrėžtina, kad sutartis, kurioje neaptartos pirkėjo teisės į žemės sklypą, negali būti notaro tvirtinama, o jeigu patvirtinta, – yra negaliojanti (CK 6.394 straipsnio 2 dalis). Atsakovė nepateikė duomenų, kad būtų ginčijus pirkimo-pardavimo sutartį, kurios pagrindu ieškovei buvo parduotas inžinerinis statinys – aikštelė, adresu ( - ), Kaune. Todėl, atsižvelgiant į nurodytas teisės normas bei teismų praktiką, konstatuotina, kad ieškovei, pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijus aikštelę, perėjo ir žemės naudojimo teisė įstatymo pagrindu. Todėl atsakovės argumentai, kad ji nedavė sutikimo dėl nuomos teisės perleidimo yra atmestini, kadangi šiuo atveju neprašo perleisti nuomos teisę pagal CK 6.491 straipsnio 1, o prašo pakeisti žemės nuomos sutartį pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus.

55Atkreiptinas dėmesys, kad žemės nuomos sutartis sudaryta 1995 m. lapkričio 13 d. Atsakovė daugiau nei dvidešimt metų nereiškė jokių pretenzijų valstybinės žemės sklypo nuomotojams. Pažymėtina, kad kasacinis teismas yra nurodęs, kad valstybinės žemės sklypo socialinė paskirtis yra ta, jog žemė būtų naudojama pagal nustatytą pagrindinę tikslinę jos naudojimo paskirtį ir teiktų visuomeninę naudą. Žemės santykiai turi būti tvarkomi atsižvelgiant į įstatymuose įtvirtintus žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teisių apsaugos, būtinybės žemę naudoti pagal pagrindinę tikslinę paskirtį ir kitus principus. Nei šalių pateiktuose įrodymuose, nei prijungtose žemės sklypų ( - ) ir ( - ), Kaunas Nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenų bylose nėra įrodymų, kurie patvirtintų, kad žemės sklypas adresu ( - ), Kaune yra naudojamas ne pagal paskirtį. Pažymėtina, kad nuomos sutarties 8.1 punkte numatyta, kad sklypą naudoti ūkinių bei komercinių pastatų bei inžinerinių įrenginių statybai, 8.5 punkte nurodyta nekeisti žemės sklypo tikslinės naudojimo paskirties. Todėl pačioje nuomos sutartyje nėra jokio įsipareigojimo dėl prekybos centro pastatymo būtent šiame sklype ( - ), Kaune.

56Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodyta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Taisyklėse nustatyta, kad naudojamus kitos paskirties valstybinės žemės sklypus gali išsinuomoti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, užsieniečiai, užsienio juridiniai asmenys ir kitos užsienio organizacijos (27 punktas); išnuomojami naudojami žemės sklypai, užstatyti asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išskyrus žemės sklypus, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik laikinieji statiniai arba neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui (28.1 punktas).

57Ieškovės pateikti papildomi įrodymai (statybos leidimas, ištrauka iš bendrojo plano, (1 t., e. b. l. 160-165) patvirtina ieškovės teiginius, kad turgaus kompleksą sudaro tiek paviljonai, esantys ( - ), tiek parkavimo aikštelė, esanti ( - ). Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad žemės sklypas gali būti laikomas užstatytu, jeigu jame yra statinio sąvoką atitinkantis nekilnojamasis daiktas, kurio eksploatacijai žemės sklypas ir yra naudojamas, o taisyklė, ką laikyti užstatyta žeme, turi būti taikoma atsižvelgiant į individualias aplinkybes, tačiau bet kokiu atveju, yra užstatyta žemė ar ne, sprendžiama pagal du kriterijus – faktinį ir teisinį. Pirma, žemės sklype turi būti statiniai ar kitokie nekilnojamieji daiktai. Antra, šie statiniai ar kitokie nekilnojamieji daiktai turi būti pastatyti (įrengti) teisės aktų nustatyta tvarka. Nustačius, kad žemės sklype yra teisėtai pastatyti statiniai ar kitokie nekilnojamieji daiktai, kuriems naudojamas žemės sklypas, ir tokio sklypo naudojimas pagal kitą paskirtį nėra galimas, sklypas laikytinas užstatytu. Aplinkybė, ar žemės sklypas užstatytas, yra teisinę reikšmę turinti faktinė aplinkybė, kuri nustatoma įvertinus byloje esančius įrodymus (CPK 185 straipsnis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 21 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-60/2011; 2012 m. kovo 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-80/2012; kt.).

58Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad statinių ar įrenginių buvimas atitinkamame valstybinės žemės sklype yra būtina tokios valstybinės žemės nuomos sutarties galiojimo sąlyga (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje 3K-3-491-684/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Nagrinėjamojoje byloje nustatyta, kad aikštelė buvo pripažinta tinkama naudoti ir yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre. Viešame registre duomenys laikomi teisingais tol, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovė nepateikė įrodymų, kurie paneigtų pastatytos aikštelės statybų teisėtumo. Be to, atsakovė neįrodė, kad žemės sklypas yra naudojamas ne pagal paskirtį. Pažymėtina, kad Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo ( - ), Kaune žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 29 straipsnio 1 dalis reglamentuoja kitos paskirties žemės naudojimo būdus. Teismas sprendžia, kad žemės skylas ( - ) naudojamas pagal tikslinę žemės paskirtį, ką patvirtina ir atsakovės žemės naudojimo aptikrinimo aktas. Vien ta aplinkybė, kad žemės sklype nėra pastatytas prekybos centras, nesudaro teisėto pagrindo atsisakyti pakeisti nuomos sutartį. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybės atsakovės atsisakymas pakeisti nuomos sutartį yra nepagrįstas, atsakovės 2016 m. vasario 19 d. Raštas naikintinas, kaip prieštaraujantis aukštesnės galios teisės aktams.

59Atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti sudaryti Nuomos sutarties Nr. 2 pakeitimą turėtų būti paliktas nenagrinėtu, kadangi įstatymai dažniausiai nesuteikia teismui viešojo administravimo įgalinimo. Teismas nesutinka su atsakovės argumentai, kadangi konstatavus, jog atsakovė nepagrįstai atsisakė sudaryti žemės nuomos pakeitimus, ji įpareigotina tai padaryti per protingą terminą.

60Dėl bylinėjimosi išlaidų.

61Ieškovė, keipdamasi į teismą, sumokėjo 74,00 Eur žyminį mokestį, todėl ieškinį patenkinus, jis priteistinas iš atsakovės (1 t., e. b. l. 31) (CPK 93 str. 1 d.).

62Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir nurodė, kad nagrinėjamojoje byloje suteikė šias paslaugas: bylos dokumentų analize (3 val.); prašymo atidėti teismo posėdį rengimas

63(1 val.); papildomų įrodymų rinkimas ir analize (2val.), rašytinių paaiškinimų rengimas (6 val.); rengimasis teismo posėdžiams ir atstovavimas teisme (3 val.); kliento konsultavimas dėl bylos perspektyvų, strategijos, eigos, teismo posėdžio rezultatų (2 val.); valandinis įkainis – 119,84 Eur, iš viso ieškovė prašo priteisti 2 037,28 Eur be PVM bylinėjimosi išlaidų už teisinę pagalbą (2 t., e. b. l. 88). Ieškovė pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad už teisines paslaugas sumokėjo Advokatų kontorai ,,Ellex Valiūnas ir partneriai“ (2 t., e. b. l. 89-91).

64Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 nurodyti atitinkami maksimalūs dydžiai už tam tikros teisinės pagalbos suteikimą.

65Teismas, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, atsižvelgdamas į šalių procesinį elgesį bylos nagrinėjimo metu, į tai, kad keli teismo posėdžiai atidėti dėl ieškovės išreikštų prašymų atidėti teismo posėdžius dėl įrodymų rinkimo, bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą mažintinos nuo 2 037,28 Eur be PVM iki 1 200,00 Eur be PVM, t. y. 1 452,00 Eur su PVM, likusioje dalyje prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atmestinas (CK 1.5 str. 4 d., CPK 93 str. 1 d. ir 4 d., 98 str. 1 ir 2 d.).

66Teismas patyrė 1,56 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, tačiau iš atsakovės jos nepriteistinos, kadangi ši suma yra mažesnė nei 3,00 Eur (92 str., 96 str. 6 d.).

67Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi,

6896 straipsnio 1 dalimi, 263-270 straipsniais, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

69ieškovės bankrutuojančios kooperatinės bendrovės kredito unija „Amber“ ieškinį tenkinti.

70Pripažinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2016 m. vasario 19 d. raštą „Dėl informacijos pateikimo“, Nr. 8SD-959-(14.8.7.).

71Įpareigoti atsakovę Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti 1995 m. lapkričio 13 d. Valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai nuomos sutarties Nr. N19-/95-2366 pakeitimą, vadovaujantis ieškovės 2015 m. lapkričio 27 d. prašymu.

72Priteisti ieškovei bankrutuojančiai kooperatinei bendrovei kredito unija „Amber“,

73j. a. k. 302651151, iš atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, j. a. k. 188704927, 1526,00 Eur (tūkstantį penkis šimtus dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

74Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė, sekretoriaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė pateikė ieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti atsakovo 2016 m.... 5. Ieškovė ieškinyje ir rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 2015 m.... 6. Ieškovė nurodė, kad atsakovės atsisakymas pakeisti nuomos sutartį yra... 7. Ieškovės atstovė advokatė Gabrielė Vazniokaitė teismo posėdžio metu... 8. Advokatė nurodė, kad ieškovė turi teisę reikalauti atlikti nuomos... 9. Atkreipė dėmesį, kad vienu atveju ( - ), Kaune, atsakovė pakeitė nuomos... 10. Pažymėjo, kad nepagrįsti atsakovė teiginiai dėl CK 6.491 straipsnio... 11. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškovės... 12. Atsakovė atkreipė dėmesį, kad pagal CK 6.491 straipsnio 1 dalį nuomininkas... 13. Be to, atsakovė ieškinyje prašo taikyti ieškinio senatį dėl 2016 m.... 14. Atsakovės atstovas Laurynas Zinkevičius teismo posėdžio metu nurodė, kad... 15. Pažymėjo, kad ieškovė neturi įgaliojimų pasisakyti apie sandorį, kuris... 16. Trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 17. Teismas... 18. 1994 m. kovo 22 d. Kauno miesto valdyba potvarkiu Nr. 419-v, nutarė išnuomoti... 19. (toliau – ir „Marmantas“) iki 3500 kv. m. sklypą turgavietei ir... 20. (1 t., e. b. l. 159, prijungtos Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos... 21. 1994 m. birželio 16 d. Kauno miesto valdyba ir „Marmantas“ sudarė... 22. 1994 m. liepos 5 d. Kauno miesto valdyba Potvarkiu Nr. 967-v Dėl žemės... 23. A. Drukteinio individualiai įmonei – firmai „Marmantas“ nusprendė... 24. (1 t., e. b. l. 55).... 25. 1994 m. lapkričio 22 d. Kauno miesto valdyba potvarkiu Nr. 1557-v nusprendė... 26. 1996 m. sausio 29 d. Kauno apskrities valdytojo administracijos Kauno miesto... 27. 1994 m. birželio 16 d. Kauno miesto valdyba ir Arūno Drukteinio individuali... 28. 1995 m. lapkričio 13 d. Kauno miesto žemėtvarkos skyrius ir „Marmantas“... 29. 1999 m. lapkričio 25 d. turgavietės su prekybos paviljonais ir auto parkavimu... 30. (1., e b. l. 162-165).... 31. 2011 m. balandžio 18 d. susitarimu Nr. 8SŽN-85 atsakovė ir bankrutuojanti... 32. 2014 m. gruodžio 9 d. bankrutavusios individualios įmonės Drukteinienės... 33. Ieškovė 2015 m. lapkričio 27 d. pateikė atsakovei prašymą dėl... 34. 2015 m. gruodžio 22 d. atsakovė raštu Nr. 8SD-6913-(14.8.7) pratęsė... 35. NŽT Kauno miesto skyrius 2016 m. vasario 19 d. raštu Nr. 8SD-959-(14.8.7.)... 36. Ieškovė Raštą gavo 2016 m. vasario 22 d. (1 t., e. b. l. 20).... 37. ( - ), Kaune, yra 43 patalpos/butai (Negyvenamosios patalpos - Prekybos... 38. ( - ), Kaune yra: 0,100 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), Daikto... 39. 2014 m. gruodžio 9 d. bankrutavusios individualios įmonės J. Druktenienės... 40. 2015 m. sausio 23 d. NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius... 41. Nr. 8SD-(14.8.7.)-406 atsisakė duoti sutikimą perleisti žemės sklypo ( - ),... 42. 2016 m. sausio 26 d. NŽT prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus... 43. Dėl termino Raštui apskųsti ... 44. Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1... 45. Byloje nustatyta, kad ieškovei apie skundžiamą administracinį aktą tapo... 46. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovė praleido... 47. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje nurodoma, kad,... 48. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pačiame skundžiame individualiame... 49. Dėl išankstinio Rašto nagrinėjimo ne teismo tvarkos... 50. Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje... 51. Dėl ginčijamo administracinio akto teisėtumo... 52. ABTĮ 91 straipsnyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas gali... 53. Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad... 54. Pagal CK 6.394 straipsnio normas, nustatančias, kad pagal pastato, įrenginio... 55. Atkreiptinas dėmesys, kad žemės nuomos sutartis sudaryta 1995 m. lapkričio... 56. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte nurodyta,... 57. Ieškovės pateikti papildomi įrodymai (statybos leidimas, ištrauka iš... 58. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad statinių ar įrenginių buvimas... 59. Atsakovė nurodė, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti sudaryti Nuomos... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 61. Ieškovė, keipdamasi į teismą, sumokėjo 74,00 Eur žyminį mokestį, todėl... 62. Ieškovė pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas ir nurodė, kad... 63. (1 val.); papildomų įrodymų rinkimas ir analize (2val.), rašytinių... 64. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato... 65. Teismas, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais,... 66. Teismas patyrė 1,56 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių... 67. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 68. 96 straipsnio 1 dalimi, 263-270 straipsniais, 279 straipsniu, teismas... 69. ieškovės bankrutuojančios kooperatinės bendrovės kredito unija „Amber“... 70. Pripažinti atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos... 71. Įpareigoti atsakovę Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos... 72. Priteisti ieškovei bankrutuojančiai kooperatinei bendrovei kredito unija... 73. j. a. k. 302651151, iš atsakovės Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos... 74. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...