Byla eB2-1874-657/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo V. P. firmai

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo V. P. firmai.

Nustatė

2Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu kreipėsi į teismą, prašydamas V. P. firmai iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovės skola fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2001 metų IV ketvirčio, o 2016 m. balandžio 5 d. sudarė 5.820,31 Eur. Skolos išieškoti priverstine tvarka nepavyko, antstolis neįvykdytą sprendimą 2016 m. kovo 23 d. grąžino su išieškojimo negalimumo aktu, kuriame nurodė, kad V. P. firma nurodytu adresu veiklos nevykdo, darbuotojų, registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, sąskaitų bankuose neturi.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

5Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 130 straipsnyje numatyta tvarka.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

7Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir reikalautų dokumentų apie jos finansinę būklę teismui nepateikė.

9Iš ieškovo teismui pateikto išrašo nustatyta, kad atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentų Juridinių asmenų registrui nėra teikusi.

10Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai patvirtina, kad V. P. firma nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi.

11Nustatyta, kad antstolis 2016 m. kovo 21 d. Išieškojimo negalimumo akte Nr. B-16-106-56 konstatavo, kad įmonė nurodytu adresu veiklos nevykdo, darbuotojų nėra. Registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių nėra, bankuose sąskaitų įmonė neturi. Ieškovo duomenys patvirtina, kad V. P. firma darbuotojų neturi.

12Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei egzistuoja objektyvaus turinio teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė faktiškai yra nemoki (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010). Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus, konstatuotina, kad V. P. firma laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. Atsakovės skola ieškovei yra ilgalaikė, kas pripažintina vienu iš nemokumą rodančių požymių. Įmonė neturi nuosavybės teise jai priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Byloje esantys duomenys duoda pagrindą išvadai, kad V. P. firma veiklos nevykdo. Teismo vertinimu nustatytų bylos aplinkybių visuma sudaro pakankamą pagrindą spręsti, kad tokia atsakovės būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką, todėl V. P. firmai Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu keltina bankroto byla.

13V. P. firmos administratoriumi skirtina UAB „Elmeda“, kurios kandidatūra atrinkta, naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.). Duomenų, kad šio administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

14Įvertinus individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, atsakomybės už prievoles specifiką ir atsižvelgus, kad į individualios įmonės savininko turtą gali būti nukreiptas išieškojimas pagal bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus, V. P. firmos savininkas V. P. įtrauktinas į įmonės bankroto bylą bendraatsakoviu (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p., 28 str. 2 d., CPK 43 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, civilinio proceso kodekso 43 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

16Iškelti V. P. firmai (juridinio asmens kodas 159935016, buveinės adresas Jazminų g. 7, Karmėlavos mstl., Kauno r. sav.) bankroto bylą.

17Paskirti V. P. firmos administratoriumi UAB „Elmeda“ (juridinio asmens kodas 134105055, sąrašo Nr. B-JA065).

18Areštuoti V. P. firmos (juridinio asmens kodas 159935016, buveinės adresas Jazminų g. 7, Karmėlavos mstl., Kauno r. sav.) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

19Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditoriniams reikalavimams pareikšti.

20Nustatyti, kad V. P. firmos valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

21Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 eurų baudą.

22Įtraukti į V. P. firmos bankroto bylą dalyvauti bendraatsakoviu V. P. firmos savininką V. P. (a.k. ( - )).

23Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registrui, Turto areštų aktų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR finansų ministerijos, ieškovui, atsakovams ir administratoriui, informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams elektroninio pašto adresu antstoliai@antstoliai.lt.

24Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Taip pat jam pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

25Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 5. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti CPK 130 straipsnyje numatyta tvarka.... 6. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla... 7. Ieškovas prašo atsakovei iškelti bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo... 8. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir... 9. Iš ieškovo teismui pateikto išrašo nustatyta, kad atsakovė finansinės... 10. Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenų bazių išrašai... 11. Nustatyta, kad antstolis 2016 m. kovo 21 d. Išieškojimo negalimumo akte Nr.... 12. Teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei... 13. V. P. firmos administratoriumi skirtina UAB „Elmeda“, kurios kandidatūra... 14. Įvertinus individualios įmonės, kaip civilinių teisinių santykių... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7... 16. Iškelti V. P. firmai (juridinio asmens kodas 159935016, buveinės adresas... 17. Paskirti V. P. firmos administratoriumi UAB „Elmeda“ (juridinio asmens... 18. Areštuoti V. P. firmos (juridinio asmens kodas 159935016, buveinės adresas... 19. Nustatyti 40 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos... 20. Nustatyti, kad V. P. firmos valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo... 21. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 22. Įtraukti į V. P. firmos bankroto bylą dalyvauti bendraatsakoviu V. P. firmos... 23. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 24. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 25. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...