Byla 2S-756-619/2014
Dėl antstolės J. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys: UAB „Ukmergės šiluma“, antstolė J. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013-12-10 nutarties atmesti pareiškėjo skundą dėl antstolės J. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys: UAB „Ukmergės šiluma“, antstolė J. B..

2Išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ prašė panaikinti antstolės J. B. 2013-07-31 patvarkymą Dėl prašymo Nr. 0086/13/00707/3.4) S-4173 ir sustabdyti vykdomuosius veiksmus, vykdomus pagal Vilniaus apygardos teismo 2013-06-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5127-560 iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-6312-781/2012. Nurodė, jog vykdomasis dokumentas Nr. 2-5127-560 yra išduotas civilinėje byloje, kurioje tarp šalių buvo kilęs ginčas iš UAB „Miesto energija“ (nuomininko) ir UAB „Ukmergės šiluma“ (nuomotojo) 2001-01-02 sudarytos nuomos sutarties. Teigė, jog UAB „Miesto energija“ Vilniaus apygardos teisme yra pareiškusi priešpriešinius reikalavimus UAB „Ukmergės šiluma“, taip pat ir Ukmergės rajono savivaldybei ir UAB „Dainavos energetika“ dėl 14 762 598,75 Lt sumos priteisimo, civilinės bylos Nr. 2-6312-781/2012. Nurodė, jog UAB „Miesto energija“ pareikšti reikalavimai UAB „Ukmergės šiluma“ kildinami iš tos pačios 2001-01-02 sudarytos turto nuomos sutarties. Pareiškėjo manymu, šios aplinkybės patvirtina pareiškėjo teisę reikalauti iš UAB „Ukmergės šiluma“ beveik 12 794 192,66 Lt sumą. Vilniaus apygardos teismui priėmus sprendimą minėtoje civilinėje byloje, kuriuo galimai bus priteistos sumos, vadovaujantis CPK 687 str. 1 d. bus galima atlikti priešpriešinių sumų įskaitymus, dėl ko yra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus. Pareiškėjo manymu, sustabdžius vykdomuosius veiksmus nenukentės ir/ar nebus pažeisti UAB „Ukmergės šiluma“ interesai, nes palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB „Miesto energija“ turto areštas.

5Antstolė J. B. 2013-08-27 patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė ir persiuntė skundą nagrinėti Ukmergės rajono apylinkės teismui. Paaiškino, kad ta aplinkybė, jog skolininkas yra padavęs ieškinį dėl 12 794 192,66 Lt ir galimai Vilniaus apygardos teismui priėmus palankų sprendimą ir patenkinus UAB „Miesto energija“ reikalavimus atsiras galimybė atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą nesudaro CPK 626 str. 627 str. numatytų vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų. Pareiškėjo teiginys, kad UAB „Ukmergės šiluma“ interesai nenukentės, nes palankaus sprendimo įvykdymo užtikrinimui yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB „Miesto energija“ turto areštas nesudaro pagrindo stabdyti vykdomąją bylą, nes UAB „Ukmergės šiluma“ reikalavimai pagal laikinąsias apsaugos priemones šiuo metu nėra pakankamai užtikrinti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Ukmergės rajono apylinkės teismas 2013-12-10 nutartimi pareiškėjo UAB „Miesto energija“ skundą dėl antstolės J. B. veiksmų atmetė. Padarė išvadą, jog antstolės J. B. atlikti veiksmai yra teisėti. Pirmosios instancijos teismo vertinimu nagrinėjamoje byloje nėra nustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti sustabdyta vykdomoji byla. Nurodė, jog pareiškėjo nurodomas CPK 687 str. numato priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų. Byloje nustatyta, kad toks priešpriešinis vykdomasis dokumentas antstoliui vykdyti nėra pateiktas. Remiantis Lietuvos informacinės sistemos Liteko duomenimis, pirmosios instancijos teismas nustatė, jog pareiškėjo UAB „Miesto energija“ ieškinys nėra išnagrinėtas, bylos baigtis nėra žinoma. Atsižvelgiant į tai, kad procesinis sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra įsiteisėjęs, priešpriešinis vykdomasis dokumentas nėra išduotas, kasaciniame teisme nenagrinėjamas pareiškėjo skundas, teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nėra nei vieno iš CPK 626 ir 627 straipsniuose nustatytų vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų.

8Pirmosios instancijos teismas atmetė ir pareiškėjo argumentą, kad UAB „Ukmergės šiluma“ interesai, sustabdžius vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707(3.4)S-3789 nenukentės ir nebus pažeisti, nes palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB „Miesto energija“ turto areštas. Konstatavo, kad tai, jog Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 6 d. civilinėje byloje Nr. 2-5127-560/11 priėmė nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo UAB „Ukmergės šiluma“ reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovui UAB „Miesto energija“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ieškovo reikalavimo sumai, tai yra 1.617.297,02 Lt., nesudaro pagrindo stabdyti vykdomąją bylą. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2012 m. gegužės 29 d. Vilniaus apygardos teismo išduoto vykdomojo rašto pagrindu šilumos tiekimo linija, kuri buvo areštuota vykdant minėtas laikinąsias apsaugos priemones ir, kuri buvo tuo metu UAB „Miesto energija“ nuosavybė, šiai dienai yra UAB „Ukmergės šiluma“ nuosavybė ir ji buvo įvertinta 652 000 Lt sumai, dėl ko šiai sumai ieškinys nėra apsaugotas.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013-12-10 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. UAB „Miesto energija“ turi teisę reikalauti iš UAB „Ukmergės šiluma“ beveik 12 794 192,66 Lt sumą, t.y. priešpriešinį reikalavimą į UAB „Ukmergės šiluma“ 12 794 192,66 Lt sumai.
  2. Remiasi CPK 687 str. 1 d. nuostata dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje tarpusavio įskaitymo. Teigia, jog Vilniaus apygardos teismui priėmus sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-6312-781/2012, kuriuo UAB „Miesto energija“ galimai bus priteistos sumos, tokiu atveju vadovaujantis CPK 687 str. 1 d. bus galima atlikti priešpriešinių sumų įskaitymus. Mano, kad šiuo atveju tai yra pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus, vykdant Vilniaus apygardos teismo 2013-06-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5127-560 dėl 1 637 379,02 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Miesto energija“.
  3. Teigia, jog išieškotojo UAB „Ukmergės šiluma“ interesai, sustabdžius vykdomuosius veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707/(3.4) S - 3789 nenukentės ir/ar nebus pažeisti, nes palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės - UAB „Miesto energija“ turto areštas. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. balandžio 6 d. civilinėje byloje Nr. 2-5127-560/11 priėmė nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovo UAB „Ukmergės šiluma“ reikalavimų užtikrinimui areštuoti atsakovui UAB „Miesto energija“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą ieškovo reikalavimo sumai. Areštuotą turtą draudžiama parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims.

11Antstolė J. B. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d.).

16Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai iš esmės yra susiję su tuo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad nėra teisinio pagrindo vykdomosios bylos sustabdymui dėl nagrinėjamos civilinės bylos Vilniaus apygardos teisme.

17Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi vadovautis bendraisiais teisiniais interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko bei kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą. CPK 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. CPK 651 straipsnio 1 dalyje antstoliui nustatyta pareiga patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti.

18Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolė J. B. 2013-07-08 patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti priėmė jai pateiktą vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013-06-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5127-560 dėl 1 637 379,02 Lt skolos išieškojimo iš UAB „Miesto energija“ (3 b.l. vyk.b. 0086/13/00707/2013). Antstolė patikrino ir patvirtino, kad nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. 2013-07-08 antstolė raginimu įvykdyti sprendimą paragino skolininką UAB „Miesto energija“ sumokėti į antstolės J. B. depozitinę sąskaitą 1 637 379,02 Lt UAB „Ukmergės šiluma“ naudai bei 1 378 Lt būtinųjų vykdymo išlaidų, 7,00 Lt faktinių išlaidų ir 3,35 Lt pašto išlaidų, iš viso 1 638 767,37 Lt (4 b.l. vyk.b. 0086/13/00707/2013). Skolininkas UAB „Miesto energija“ 2013-07-19 pateikė antstolei prašymą sustabdyti vykdomuosius veiksmus, vykdomus pagal Vilniaus apygardos teismo 2013-06-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5127-560 dėl 1 637 379,02 Lt skolos (8 b.l. vyk.b. 0086/13/00707/2013). Antstolė J. B. 2013-07-31 patvarkymu „Dėl prašymo“ netenkino UAB „Miesto energija“ prašymo dėl vykdymo veiksmų sustabdymo (39-41 b.l. vyk.b. 0086/13/00707/2013). Skolininkas 2013-08-22 pateikė skundą dėl antstolės J. B. 2013-07-31 patvarkymo „Dėl prašymo“ (2-4 b.l.).

19Apelianto argumentai dėl pirmosios instancijos teismo nutarties yra iš esmės tie patys, kurie buvo išdėstyti skunde dėl antstolio veiksmų, t.y. jog skolininkas yra padavęs ieškinį ir galimai Vilniaus apygardos teismui priėmus palankų sprendimą ir patenkinus UAB „Miesto energija“ reikalavimus atsiras galimybė atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą. Tai pat aplinkybe, jog UAB „Ukmergės šiluma“ interesai nenukentės, nes palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimui yra taikytos laikinosios apsaugos priemonės – UAB „Miesto energija“ turto areštas.

20Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog tiek antstolė, tiek pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl vykdymo veiksmų sustabdymo. Pagal CPK 625 straipsnio 1 dalį vykdomoji byla gali būti laikinai sustabdyta CPK nustatyta tvarka antstolio iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu. Vykdomosios bylos sustabdymas pagal diskrecijos teisės suteikimą antstoliui spręsti sustabdymo reikalingumą skirstomas į dvi rūšis: privalomąjį (CPK 626 str.) ir fakultatyvųjį (CPK 627 str.). Konstatavus CPK 626 straipsnyje įtvirtintus vykdomosios bylos sustabdymo pagrindus, antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą. CPK 627 straipsnyje nurodyti pagrindai ne įpareigoja, bet suteikia teisę antstoliui sustabdyti vykdomąją bylą. Visi vykdomosios bylos sustabdymo pagrindai yra aiškiai ir vienareikšmiškai įtvirtinti įstatyme. Tai reiškia, kad vykdomoji byla gali būti sustabdyta tik esant įstatyme nustatytam pagrindui. Spręsdamas vykdomosios bylos sustabdymo klausimą, antstolis privalo laikytis antstolių veiklos ir civilinio proceso principų: savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, užtikrinti, kad būtų tinkamai ginami išieškotojo interesai, taip pat nepažeidžiamos kitų vykdymo proceso dalyvių teisės ir teisėti interesai (CPK 634 str. 2 d., Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog priešingai nei teigia apeliantas, nagrinėjamu atveju nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti sustabdyta vykdomoji byla, nes nėra nei privalomųjų nei fakultatyvinių pagrindų bylos stabdymui. Įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti besąlygiškai įgyvendinamas, o skolininkui pačiam geruoju nevykdant sprendimo, sprendimas gali būti vykdomas priverstinai (CPK 281 str., 588 str.). O apelianto nurodytos aplinkybės, jog skolininkas yra padavęs ieškinį ir galimai Vilniaus apygardos teismui priėmus palankų sprendimą ir patenkinus UAB „Miesto energija“ reikalavimus atsiras galimybė atlikti priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymą, šiuo atveju nėra aukščiau išvardintu pagrindu sustabdyti vykdomąją bylą. Nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų ir vertindamas antstolio veiksmų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą, antstolis laikėsi įstatymo nuostatų, ar, spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus ir atliekamo procesinio veiksmo padarinius. Kaip jau buvo minėta, įstatymai numato pagrindus, kada vykdomąją bylą privaloma stabdyti ir kada antstolis, atsižvelgęs į bylos aplinkybes, gali sustabdyti vykdomąją bylą. Šiuo atveju teismas pažymi, kad minėtų pagrindų pareiškėjo nurodytų aplinkybių pagrindu (Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla), nėra nustatyta.

21Dėl kitų pareiškėjo atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kaip neturinčių teisinės reikšmės, vertinant skundžiamos nutarties pagrįstumą ir teisėtumą.

22Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, atskirasis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

24Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. Išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ prašė panaikinti antstolės J. B.... 5. Antstolė J. B. 2013-08-27 patvarkymu pareiškėjo skundą atmetė ir... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2013-12-10 nutartimi pareiškėjo UAB... 8. Pirmosios instancijos teismas atmetė ir pareiškėjo argumentą, kad UAB... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Antstolė J. B. atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų teismas nenustatė (CPK 329 str. 2... 16. Pareiškėjo atskirojo skundo argumentai iš esmės yra susiję su tuo, kad... 17. Antstolis, atlikdamas jam įstatymo priskirtas funkcijas vykdymo procese, turi... 18. Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolė J. B. 2013-07-08 patvarkymu priimti... 19. Apelianto argumentai dėl pirmosios instancijos teismo nutarties yra iš esmės... 20. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog tiek antstolė, tiek pirmosios... 21. Dėl kitų pareiškėjo atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos... 22. Atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, atskirasis skundas... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 24. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 10 d. nutartį palikti...