Byla 2S-2161-560/2014
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių – vykdomosios bylos Nr. 0086/13/00707 sustabdymo, taikymo, suinteresuotas asmuo – antstolė J. B., išieškotojas – UAB „Ukmergės šiluma“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo išieškotojo UAB „Ukmergės šiluma“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014 m. liepos 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal UAB „Miesto energija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių – vykdomosios bylos Nr. 0086/13/00707 sustabdymo, taikymo, suinteresuotas asmuo – antstolė J. B., išieškotojas – UAB „Ukmergės šiluma“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0086/13/00773 iki tol, kol bus galutinai išnagrinėtas UAB „Miesto energija“ 2014-07-14 skundas dėl antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymo minėtoje vykdomojoje byloje. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 yra nagrinėjamas UAB „Miesto energija“ ieškinys atsakovams UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energetika“ ir Ukmergės rajono savivaldybei dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir 14 762 598,75 Lt sumos priteisimo. 2014-05-21 UAB „Miesto energija“ byloje pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė teismo iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 įsiteisėjimo sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdymo procese dėl Vilniaus apygardos teismo 2011-11-22 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5127-560/2011 vykdymo ir areštuoti atsakovų turtą likusiai ieškinio reikalavimų sumai. Vilniaus apygardos teismas 2014-06-04 nutartimi UAB „Miesto energija“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 netenkino. UAB „Miesto energija“ 2014-06-12 padavė atskirąjį skundą dėl nutarties Lietuvos apeliaciniam teismui. UAB „Miesto energija“ atskirasis skundas yra priimtas ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant išieškojimo veiksmų vykdymo procese sustabdymo, šiuo metu yra nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, 2014-07-02 UAB „Miesto energija“ pateikė antstolei prašymą dėl išieškojimo veiksmų vykdymo procese sustabdymo. Prašyme UAB „Miesto energija“ nurodė, kad kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant išieškojimo veiksmų šiame vykdymo procese sustabdymą, klausimas šiuo metu dar yra nagrinėjamas teismo apeliacine tvarka, ir teismui tenkinus UAB „Miesto energija“ prašymą išieškojimo veiksmai vykdymo procese turės būti sustabdyti, todėl, siekiant neapsunkinti būsimos teismo nutarties įvykdymo bei nesukelti prieštaravimo būsimai teismo nutarčiai, taip pat remiantis proceso ekonomiškumo ir protingumo principais, būtina sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdymo procese iki kol apeliacine tvarka bus galutinai išspręstas UAB „Miesto energija“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014. 2014-07-09 patvarkymu antstolė atsisakė tenkinti UAB „Miesto energija“ prašymą. 2014-07-11 UAB „Miesto energija“, vadovaudamasi CPK 510 str., pateikė antstolei skundą dėl patvarkymo. Pareiškėjo teigimu, jeigu Lietuvos apeliacinis teismas konstatuos, kad UAB „Miesto energija“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo pagrįstas, vykdymo procese jau bus pradėti ar net užbaigti vykdymo veiksmai, tokiu atveju ne tik bus apribotos UAB „Miesto energija“ teisės įgyvendinti jam palankų sprendimą, bet bus patvirtintas antstolės veiksmų, tęsiant išieškojimą vykdymo procese, prieštaravimas Lietuvos apeliacinio teismo nutarčiai, ir antstolės atliktų išieškojimo veiksmų neteisėtumas. Pareiškėjas pažymėjo, kad vykdymo procese yra atliekami išieškojimo veiksmai dėl piniginių lėšų (1 637 379,02 Lt) išieškojimo, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių šie vykdymo veiksmai gali būti pradėti ir, tikėtina, net ir užbaigti dar iki pareiškėjo skundo išnagrinėjimo, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių – vykdomosios bylos sustabdymo, teismo nutartį dėl pareiškėjo skundo bus neįmanoma įvykdyti.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-21 nutartimi prašymą tenkino ir panaikino antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00773 bei sustabdė išieškojimo veiksmus vykdymo procese dėl Vilniaus apygardos teismo 2011-11-22 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5127-560/2011 vykdymo iki bus priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis pagal UAB „Miesto energija“ 2014-06-12 atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014.

6Teismas nurodė, jog klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant išieškojimo veiksmų šiame vykdymo procese sustabdymą, šiuo metu dar yra nagrinėjamas teismo apeliacine tvarka, ir teismui tenkinus UAB „Miesto energija“ prašymą išieškojimo veiksmai vykdymo procese turės būti sustabdyti. Todėl teismas padarė išvadą, kad siekiant neapsunkinti būsimos teismo nutarties įvykdymo bei nesukelti prieštaravimo būsimai teismo nutarčiai, taip pat remiantis proceso ekonomiškumo ir protingumo principais, būtina sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdymo procese iki kol apeliacine tvarka bus galutinai išspręstas UAB „Miesto energija“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Išieškotojas UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-21 nutarties, kuriuo prašo nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – UAB „Miesto energija“ prašymą atmesti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, priimta akivaizdžiai pažeidus įstatymo reikalavimus, nepaisant Ukmergės rajono apylinkės teismo bei apeliacinės instancijos teismo jau priimtų sprendimų dėl tapačių UAB „Miesto energija“ prašymų, ignoruojant išieškotojo UAB „Ukmergės šiluma“ teises ir teisėtus interesus, demonstruojant šališkumą skolininko UAB „Miesto energija“ atžvilgiu. Pažymėjo, kad išieškotojas UAB „Ukmergės šiluma“ turėjo būti įtrauktas vykdymo dalyviu į bylą nagrinėjant UAB „Miesto energija“ prašymą sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdymo procese, tačiau teismas ignoravo išieškotojo teises ir teisėtus interesus, nes nei apie skolininko UAB „Miesto energija“ prašymą stabdyti išieškojimo veiksmus vykdymo procese, nei apie jau priimtą skundžiamą 2014-07-21 nutartį išieškotojo neinformavo, nesudarė sąlygų išieškotojui būti išklausytam.

9Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nutarties nemotyvavo, nepagrindė savo sprendimo, kodėl sustabdydamas išieškojimo veiksmus vykdymo procese nepaisė Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 motyvų, kuriais tapatūs skolininko UAB „Miesto energija“ prašymai buvo netenkinami. Pažymėjo, kad šiuo atveju teismas neturėjo nei faktinio, nei teisinio pagrindo skundžiama nutartimi sustabdyti išieškojimo veiksmus, kadangi nebuvo nustatyta kitų (naujų) aplinkybių, kurios nebuvo įvertintos Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 bei Vilniaus apygardos teismo 2014-06-17 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2S-756-619/2014 (šiomis nutartimis tapatūs prašymai dėl vykdymo sustabdymo buvo netenkinami). Nurodė, kad teismas turėjo išspręsti tik 2014-07-15 UAB „Miesto energija“ prašymo – sustabdyti vykdomąją bylą iki tol, kol bus galutinai išnagrinėtas UAB „Miesto energija“ 2014-07-14 skundas dėl antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymo, nepagrįstumo klausimą, tačiau teismas, išeidamas už prašymo ribų ir nesulaukęs antstolės sprendimo dėl apskųsto 2014-07-09 patvarkymo, skundžiama nutartimi iš esmės ėmėsi spręsti UAB „Miesto energija“ skundą dėl antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymo dėl išieškojimo veiksmų vykdymo procese nestabdymo.

10Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašo atmesti ir Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014-07-21 nutartį palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad apeliantas remiasi Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutarties, kuria atsisakyta tenkinti UAB „Miesto energija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, motyvais, ir nurodė, jog ir teismas turėjo vadovautis šia nutartimi, tačiau ši teismo nutartis nėra įsiteisėjusi, taip pat skiriasi nutarties dalykas, todėl Ukmergės rajono apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pagrįstai savarankiškai išnagrinėjo UAB „Miesto energija“ prašymą ir priėmė pagrįstą bei motyvuotą nutartį. Nurodė, kad ieškinio suma (14 762 598,75 Lt) yra itin didelė, o Vilniaus apygardos teismas 2014-06-04 nutartyje nenustatė, kad ieškinio reikalavimai būtų prima facie nepagrįsti, priešingai, pareiškėjas nurodo, kad savo reikalavimus yra tikėtinai pagrindęs, pateikdamas išsamius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius įrodymus. Pažymėjo, kad UAB „Ukmergės šiluma“ turi priešpriešinį reikalavimą UAB „Miesto energija“ vykdymo procese, todėl ir prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – išieškojimo veiksmų sustabdymą iki civilinės bylos Nr. 2-735-781/2014 išnagrinėjimo. Nurodė, kad tokiu būdu siekiama bent iš dalies užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, kadangi tai leidžia UAB „Miesto energija“ bent dalį priteistinos sumos įskaityti UAB „Ukmergės šiluma“ naudai išieškotina suma, priešingu atveju galėtų susidaryti situacija, kad UAB „Miesto energija“ bus sumokėjusi UAB „Ukmergės šiluma“ 1 617 207,02 Lt sumą, o Vilniaus apygardos teismui patenkinus UAB „Miesto energija“ reikalavimą dėl 14 762 598,75 Lt sumos priteisimo UAB „Miesto energija“ neturėtų galimybės išsiieškoti minėtos sumos iš UAB „Ukmergės šiluma“. Pažymėjo, kad tuo atveju, jei Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutarties, konstatuos, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįstas, o antstolė jau būtų užbaigusi vykdymo veiksmus, tokiu atveju būtų paneigta UAB „Miesto energija“ teisė užtikrinti jai palankaus teismo spendimo įvykdymą ir taip atsirastų žala UAB „Miesto energija“ teisėms ir teisėtiems interesams. Pareiškėjas nurodė, kad apeliantas nepagrįstai teigė, jog jis turėjo būti įtrauktas į civilinę bylą dėl prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir kad jam turėjo būti sudarytos sąlygos būti išklausytam, kadangi CPK 147 str. numato teismo diskrecijos teisę spręsti dėl atsakovo įtraukimo nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą. Pažymėjo, kad teismo pareiga motyvuoti sprendimus negali ir neturi būti suprantama kaip reikalavimas sprendime ar nutartyje detaliai aptarti visas ginčo aplinkybes. Taip pat nurodė, kad kaltinimai dėl teismo šališkumo yra visiškai nepagrįsti.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Išnagrinėjus atskirąjį skundą, atsiliepimą į jį bei bylos medžiagą nustatyta, kad Vilniaus apygardos teisme (civilinės bylos Nr. 2-735-781/2014) yra nagrinėjamas UAB „Miesto energija“ ieškinys atsakovams UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Dainavos energetika“ ir Ukmergės rajono savivaldybei dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus ir 14 762 598,75 Lt sumos priteisimo. 2014-05-21 UAB „Miesto energija“ byloje pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašė teismo iki teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 įsiteisėjimo sustabdyti išieškojimo veiksmus vykdymo procese dėl Vilniaus apygardos teismo 2011-11-22 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5127-560/2011 vykdymo ir areštuoti atsakovų turtą likusiai ieškinio reikalavimų sumai. Vilniaus apygardos teismas 2014-06-04 nutartimi UAB „Miesto energija“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 netenkino. UAB „Miesto energija“ 2014-06-12 pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties Lietuvos apeliaciniam teismui. UAB „Miesto energija“ atskirasis skundas yra priimtas ir klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant išieškojimo veiksmų vykdymo procese sustabdymo, šiuo metu yra nagrinėjamas apeliacinės instancijos teisme. 2014-07-02 UAB „Miesto energija“ pateikė antstolei prašymą dėl išieškojimo veiksmų vykdymo procese sustabdymo, tačiau antstolė 2014-07-09 patvarkymu netenkino UAB „Miesto energija“ prašymo. Vadovaudamasis CPK 510 str. 2 d., UAB „Miesto energija“ pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdomąją bylą Nr. 0086/13/00773 iki tol, kol bus galutinai išnagrinėtas UAB „Miesto energija“ 2014-07-14 skundas dėl antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymo minėtoje vykdomojoje byloje.

15Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria patenkintas pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei panaikintas antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymas, laikytina pagrįsta ir teisėta.

16CPK 510 str. 2 d. numato, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo atlikti procesinius veiksmus pateikiamas antstoliui per CPK 512 str. nustatytą terminą. Jeigu skundą teikiantis asmuo pageidauja, kad nagrinėjant skundą būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės, jis vieną skundo egzempliorių taip pat pateikia apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad teismas ignoravo jo teises ir teisėtus interesus, kadangi jam nei apie skolininko UAB „Miesto energija“ prašymą stabdyti išieškojimo veiksmus vykdymo procese, nei apie jau priimtą skundžiamą teismo 2014-07-21 nutartį išieškotojo neinformavo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad UAB „Miesto energija“ prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kai yra paduotas skundas dėl antstolės veiksmų, o CPK 510 str. 2 d. numato, jog teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka, pagal kurią apie laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą teismas neprivalo pranešti atsakovui. Pažymėtina, kad atsakovui apie pateiktą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pranešama tik tuomet, kai teismas mano, jog tai būtina (CPK 147 str. 1 d.). Nesant pagrindo manyti, kad toks pranešimas buvo būtinas, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešdamas išieškotojui, todėl šie apelianto argumentai laikomi nepagrįstais.

17Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nutarties nemotyvavo, nepagrindė savo sprendimo, kodėl sustabdydamas išieškojimo veiksmus vykdymo procese nepaisė Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014 motyvų, kuriais tapatūs skolininko UAB „Miesto energija“ prašymai buvo netenkinami. Su šiais apelianto motyvais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti, nes Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutartis nėra įsiteisėjusi, ji yra apskųsta apeliacine tvarka ir galutinis sprendimas byloje dar nėra priimtas.

18Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, iš esmės išnagrinėjęs bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino pareiškėjo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė išieškojimo veiksmus vykdymo procese dėl Vilniaus apygardos teismo 2011-11-22 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-5127-560/2011 vykdymo iki bus priimta Lietuvos apeliacinio teismo nutartis pagal UAB „Miesto energija“ 2014-06-12 atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-735-781/2014. Pagal CPK 144 str. 1 d. asmenys, teikiantys prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, o pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tuomet, kai teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, taip pat siekiant apginti asmens teisėtus interesus. CPK 763 str. numatyta, kad nepiniginio pobūdžio teismo sprendimai vykdomi laikantis bendrų CPK VI dalyje nurodytų nuostatų su CPK LVII skyriuje nurodytomis išimtimis. CPK 145 str. 1 d. 10 p. numatyta laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas – paprastai taikomas tais atvejais, kai paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 510 str. 3 d.), arba kai nagrinėjamas klausimas dėl teismo varžytynių patvirtinimo (CPK 725 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-480/2011), taip pat tokių procesinių priemonių taikymo gali būti prašoma kasacinio skundo padavimo toje pačioje byloje, kurioje turi būti vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas, ar prašymo atnaujinti procesą toje pačioje byloje atvejais. Nagrinėjamu atveju UAB „Miesto energija“ pateikė skundą dėl 2014-07-09 antstolės patvarkymo, kuriuo nebuvo tenkintas prašymas dėl išieškojimo veiksmų vykdymo procese sustabdymo, taip pat pateikė teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsižvelgiant į įstatyme numatytą laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog teismas, prieš įvertindamas grėsmės teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą, turėtų preliminariai (prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Šio išankstinio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Priešingu atveju, teismui padarius išvadą, jog pareikšti reikalavimai yra galimai nepagrįsti ir ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, būtų paneigta teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo būtinybė, o tuo pačiu ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2396/2013; 2010-04-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-535/2010). Šiuo atveju matyti, kad Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014-07-21 nutartimi UAB „Miesto energija“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, nurodydamas, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant išieškojimo veiksmų šiame vykdymo procese sustabdymą, klausimas šiuo metu dar yra nagrinėjamas teismo apeliacine tvarka, ir teismui tenkinus UAB „Miesto energija“ prašymą išieškojimo veiksmai vykdymo procese turės būti sustabdyti, todėl, siekiant neapsunkinti būsimos teismo nutarties įvykdymo bei nesukelti prieštaravimo būsimai teismo nutarčiai, taip pat remiantis proceso ekonomiškumo ir protingumo principais, sustabdė išieškojimo veiksmus vykdymo procese. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas. Apeliantas atskirajame skunde nepateikė įrodymų, paneigiančių objektyvios grėsmės dėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo buvimą, taip pat nenurodė kitų aplinkybių, kurios būtų pakankamu pagrindu laikinosioms apsaugos priemonėms netaikyti. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsiliepime išdėstytais argumentais, jog tuo atveju, jei Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-06-04 nutarties, konstatuos, jog prašymas dėl laikinųjų pasaugos priemonių yra pagrįstas, o antstolė jau būtų užbaigusi vykdymo veiksmus, būtų paneigta UAB „Miesto energija“ teisė užtikrinti jam palankaus teismo spendimo įvykdymą ir taip atsirastų žala UAB „Miesto energija“ teisėms ir teisėtiems interesams. Be to, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, Ukmergės rajono apylinkės teismas 2014-07-24 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų tenkino ir panaikino antstolės 2014-07-09 patvarkymą, kuriuo buvo atsisakyta stabdyti vykdomuosius veiksmus. Nors ši nutartis dar neįsiteisėjo, tačiau ji patvirtina, kad buvo pagrindo manyti, jog pareiškėjas tikėtinai pagrindė savo skundo reikalavimą, kaip tai nustato CPK 144 str. 1 d.

19Tačiau šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentais, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas pareiškėjo prašymą išėjo už prašymo ribų ir iš esmės ėmėsi spręsti UAB „Miesto energija“ skundą dėl antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymo. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi panaikino antstolės 2014-07-09 patvarkymą, nors šioje byloje turėjo būti sprendžiamas tik klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kadangi skundas dėl antstolės 2014-07-09 patvarkymo yra nagrinėjamas atskiroje civilinėje byloje. Minėta, kad klausimas dėl antstolės 2014-07-09 patvarkymo yra išspręstas Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014-07-24 nutartimi, kuria pareiškėjo skundas dėl antstolės veiksmų buvo tenkintas ir antstolės 2014-07-09 patvarkymas panaikintas. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas mano esant pagrindą panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria Ukmergės rajono apylinkės teismas panaikino antstolės 2014-07-09 patvarkymą.

20Remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo 2014-07-21 nutartis keistina dalyje dėl antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymo vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707 panaikinimo (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

21Teismas, vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 4 p., 338 str.,

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartį pakeisti – panaikinti nutarties dalį, kuria panaikintas antstolės J. B. 2014-07-09 patvarkymas vykdomojoje byloje Nr. 0086/13/00707.

23Kitoje dalyje 2014 m. liepos 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ kreipėsi į teismą su prašymu... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-07-21 nutartimi prašymą tenkino ir... 6. Teismas nurodė, jog klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Išieškotojas UAB „Ukmergės šiluma“ pateikė atskirąjį skundą dėl... 9. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nutarties nemotyvavo,... 10. Pareiškėjas UAB „Miesto energija“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 14. Išnagrinėjus atskirąjį skundą, atsiliepimą į jį bei bylos medžiagą... 15. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 16. CPK 510 str. 2 d. numato, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar... 17. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos... 18. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, iš esmės... 19. Tačiau šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto... 20. Remdamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas... 21. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 4 p., 338 str.,... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 21 d. nutartį pakeisti –... 23. Kitoje dalyje 2014 m. liepos 21 d. nutartį palikti nepakeistą....