Byla 2A-796-585/2013
Dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo, tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Lesto“, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Vytauto Zeliankos, kolegijos teisėjų Jelenos Šiškinos ir Tatjanos Žukauskienės, sekretoriaujant Margaritai Armalienei, dalyvaujant ieškovui V. J. O., jo atstovui advokatui Giedriui Gužauskui, atsakovo 469-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos atstovams G. U. ir advokatui Albertui Pocevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo 469-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. J. O. ieškinį atsakovui 469-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendrijai dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo, tretieji asmenys – akcinė bendrovė „Lesto“, Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos,

Nustatė

2Ieškovas V. J. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas įpareigoti atsakovą 469-ajai garažų statybos ir eksploatavimo bendriją (toliau – 469-oji GSEB) atnaujinti 5 kW galingumo elektros tiekimą į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą – garažą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (toliau – pastatas); įpareigoti atsakovą pateikti savo atsakymą dėl UAB „Vikauma“ parengto projekto „Elektros tiekimas garažui“ suderinimo; įpareigoti atsakovą netrukdyti AB „Lesto“ nutiesti 8 kW galingumo elektros kabelį nuo transformatorinės pastotės TR-600 į ieškovo pastatą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog yra atsakovo 469-osios GSEB narys. 2005-11-30 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta sutartis Nr. 5 (toliau - Sutartis), kurios pagrindu 2006 m. gruodį į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą buvo įvesta 5 kW galingumo elektros energija ir pastatytas atskiras elektros skydelis su elektros skaitikliu. Ieškovas tinkamai ir laiku atsiskaitydavo už suvartotą elektros energiją, tačiau 2008 m. birželį atsakovas atjungė 5 kW galios trifazį įvadą į pastatą. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) 2010-11-03 rašte šį atjungimą pripažino neteisėtu, tačiau atsakovas pažeidimo nepašalino. Be to, atsakovas trukdo ieškovui nuo transformatorinės pastotės TR-600 į pastatą nutiesti 8 KW galingumo elektros kabelį. Ieškovo užsakymu šio darbo atlikimui UAB „Vikauma“ (toliau – projektuotojas) parengė techninį projektą „Elektros energijos tiekimas garažui“ (toliau – techninis projektas). 2010-08-11 ieškovas ir AB „Rytų skirstomieji tinklai (po reorganizacijos – AB „Lesto“) sudarė Naujųjų vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos sutartį Nr. 30121/60465 (toliau - Naujųjų vartotojų prijungimo sutartis), kuria AB „Lesto“ įsipareigojo prijungti naujo vartotojo elektros energijos įrenginius prie elektros paskirstymo tinklų. Transformatorinė pastotė TR-600 priklauso AB „Lesto“, tačiau patalpos, kuriame yra pastotė – atsakovui, į kurias atsakovas neleidžia patekti AB „Lesto“ darbuotojams. Transformatorinė pastotė TR-600 yra vienintelė, nuo kurios yra galimybė atvesti kabelį iki ieškovo pastato. Atsakovas vengia pateikti ieškovui atsakymą dėl projekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi būti suderintas su atsakovu. Valstybinė energetikos inspekcija 2010-11-03 rašte nurodė, kad projektuotojas privalo suderinti projektą su transformatorinės pastotės TR-600 savininku arba atlikti projekto koregavimą.

3Atsakovas prašė ieškinio netenkinti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas nėra 469-osios GSEB narys. Ieškovas nuosavybės teise turi patalpas, esančias ( - ), bet ne 469-osios GSEB valdomose patalpose, esančiose ( - ). Ieškovas savo patalpų statybai elektros energiją naudojo iš atsakovo elektros energijos tinklų, pasijungęs laidą iš rozetės, esančios prie įvažiavimo į garažą. Ieškovui nebuvo tiekiama 5 kW ar kito galingumo elektros energija, nes dėl tokio tiekimo susitarta nebuvo. Ieškovas naudojosi atsakovo tiekiamomis paslaugomis, turėjo už jas mokėti proporcingai patalpų dydžiui, tačiau atsakovui liko skolingas 11 722,00 Lt. 2008-04-17 atsakovo nariai pakartotiniame susirinkime nusprendė neleisti ieškovui prisijungti prie atsakovo komunikacijų. Transformatorinė pastotė TR-600 ir elektros komunikacijos yra atsakovo nuosavybė, todėl tik nariai sprendžia, kaip šia nuosavybe disponuoti. Ieškovas ir kiti nauji elektros energijos vartotojai gali pasistatyti elektros pastotę arba prisijungti nuo AB „Lesto“ pastotės. ( - ) esanti transformatorinė pastotė TR-600 AB „Lesto“ nepriklauso, todėl ji negali prijungti naujų vartotojų. Įgyvendinus ieškovo techninį projektą, atsakovas techniškai prarastų galimybę gauti elektros energiją savo reikmėms, nes pusę galingumų naudotų vienas ieškovas, o kitą - 450 vartotojų. Esami galingumai paskaičiuoti tik atsakovo patalpoms aprūpinti elektros energija.

4Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo AB „Lesto“ ieškinį palaikė. Nurodė, kad Naujųjų vartotojų prijungimo sutarties vykdymas tapo neįmanomas, nes patalpų, kuriose įrengta transformatorinė pastotė TR-600 savininkas, t.y. atsakovas vengia suderinti projektą. Atsakovo neveikimas pažeidžia ieškovo ir AB „Lesto“ interesus, nes dėl neapibrėžtos situacijos tretysis asmuo nežino, ar galės ateityje įvykdyti sutartį, ar turės inicijuoti jos nutraukimą.

5Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo VEI ieškinį palaikė. Nurodė, kad tarp šalių buvo sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis, kurios pagrindu 2006 m. gruodžio mėnesį į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą įvesta 5 kW galingumo elektra ir pastatytas atskiras elektros skydelis su elektros skaitikliu. Kadangi ši sutartis nėra nutraukta, atsakovas neturėjo pagrindo nutraukti elektros energijos tiekimo. Ieškovo 2010-11-02 skundo tyrimo metu nustatyta, kad elektros kabelis, tiekiantis elektros energiją į ieškovo pastatą, atjungtas pažeidžiant Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-02 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos naudojimo ir tiekimo taisyklių (toliau – EENTT) reikalavimus.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: įpareigojo atsakovą per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atnaujinti 5 kW galingumo elektros tiekimą į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą; įpareigojo atsakovą netrukdyti AB „Lesto“ nutiesti 8 kW galingumo elektros kabelį nuo transformatorinės pastotės TR-600 į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą; priteisė ieškovui iš atsakovo 1 345,00 Lt bylinėjimosi išlaidas ir valstybei iš atsakovo 34,74 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovo valdomam garažų pastatui elektros energija tiekiama iš AB „Lesto“ priklausančių elektros tiekimo įrenginių, kurie yra transformatorinėje pastotėje TR-600. AB „Lesto“ nuosavybės teise priklauso transformatorinėje pastotėje TR-600 įrengti 10 kV paskirstymo įrenginiai, 2 galios transformatoriai po 160 kVA, o taip pat 10 kV kabelinės linijos, nutiestos į transformatorinę pastotę TR-600. Transformatorinės pastotės TR-600 statybinė dalis AB „Lesto“ nepriklauso, ją valdo atsakovas. Pagal techninį projektą suprojektuotas ieškovui priklausančio pastato prijungimas prie AB „Lesto“ elektros tinklų įrenginių, esančių transformatorinėje pastotėje TR-600, nutiesiant 8 kW galingumo elektros kabelį. Techninis projektas suderintas su Vilniaus miesto savivaldybės administracija, kitomis įmonėmis, eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, gautas Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus sutikimas dėl inžinerinių tinklų tiesimo valstybinėje žemėje, tarp ieškovo ir AB „Lesto“ sudaryta Sutartis, pagal kurią ieškovo elektros įrenginiai prijungiami prie AB „Lesto“ tinklo, todėl techniniame projekte suprojektuotas elektros kabelis bus AB „Lesto“ nuosavybėje, darbus atliks taip pat ji, o ieškovas sumokės prijungimo įmoką. Byloje nepaneigta ieškovo nurodyta aplinkybė, kad vienintelė techninė galimybė atvesti kabelį iki ieškovo pastato yra nuo transformatorinės pastotės TR-600 elektros įrenginių. Atsakovas, įgyvendindamas narių nuosavybės teisę ir valdydamas transformatorinės pastotės TR-600 statybinę dalį, negali apriboti AB „Lesto“ funkcijų, įskaitant naujų vartotojų prijungimą, kai toks prijungimas yra vienintelė galimybė prisijungti prie skirstomųjų tinklų. 2008-04-17 atsakovo narių susirinkime techninis projektas svarstytas nebuvo, buvo nuspręsta neleisti prisijungti ieškovui prie atsakovo, o ne AB „Lesto“ tinklų, todėl atsakovas nepagrįstai savo poziciją grindžia 2008-04-17 bendrijos narių susirinkimo nutarimais. Teismas pripažino atsakovo veiksmus, grindžiamus tariamu nuosavybės teisės į transformatorinės pastotės TR-600 statybinę dalį pažeidimu, kuriais jis nederina techninio projekto ir neleidžia ieškovo prijungti prie transformatorinės pastotės TR-600, neteisėtais. Teismas sprendė, jog ieškovas nėra atsakovo narys, todėl galimai netinkamas ieškovo sutarčių su atsakovu vykdymas negali turėti teisinių pasekmių AB „Lesto“ atžvilgiu ir negali būti teisėta priežastimi neleisti prijungti ieškovo prie skirstomųjų tinklų. AB „Lesto“, ieškovui išduodamas technines sąlygas, įvertino esamus transformatorinės pastotės TP-600 elektros įrenginių galingumus, apkrovas ir nenustatė, kad ieškovo prijungimas prie šios pastotės įrenginių būtų techniškai negalimas. Teismas atmetė ieškovo reikalavimą įpareigoti atsakovą pateikti atsakymą dėl techninio projekto argumentuodamas tuo, kad atsakovas atsisakymą derinti techninį projektą išdėstė teisminio bylos nagrinėjimo metu, tačiau teismas šį atsisakymą įvertino kaip nepagrįstą ir ginčą išsprendė iš esmės įpareigodamas atsakovą netrukdyti kabelio tiesimui.

7Apeliaciniame skunde atsakovas 469-oji GSEB prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-10-06 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad nors atsakovas 2004-05-30 ir 2005-11-30 sudarė su ieškovu sutartis, pagal kurias atsakovas įsipareigojo organizuoti bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, o ieškovas įsipareigojo mokėti už bendrijos kontroliuojamas paslaugas. Atsakovas neįsipareigojo tiekti ieškovui elektros energiją. Ieškovui elektros energija niekada nebuvo tiekta kaip subabonentui, ją ieškovas naudojo prisijungdamas prie atsakovo tinklų per kištukinį lizdą prailgintuvo pagalba, prie ieškovo elektros skaitiklio niekada nebuvo nutiestas elektros kabelis, ką teismo posėdyje parodė liudytojai. Atsakovas kreipėsi į ekspertą prašydamas nustatyti technines prielaidas dėl galimai/tariamai buvusių elektros įrenginių įrengimo elektros srovei iš daugiaaukščio garažo, esančio ( - ), į priestate esantį ieškovo garažą tiekti. Elektros įvado įrengimo ir elektros srovės tiekimo į garažo priestatą, esantį adresu ( - ) realumo nustatymo specialisto išvadoje nurodyta, kad ant garažo sienos vidinės pusės įvažos į garažą angoje apie 2 m. aukštyje yra pritvirtintas elektros apskaitos prietaiso uždaromas skydelis, kuris nėra pajungtas prie srovės šaltinio, prie jo nėra privesto ir pajungto ėmėjo maitinimo elektros kabelio. Ekspertas nurodė, kad nėra pagrindo teigti, jog sumontuotas įvadinis apskaitos elektros skydelis trifazei elektros srovei į garažą adresu ( - ) tiekti buvo pajungtas ir, kad per jį buvo tiekiama elektros srovė, todėl VEI neturėjo pagrindo nurodyti atstatyti trifazį 5 kW galios elektros energijos tiekimą. Kadangi elektros skydelio įrengimas yra statybos rūšis, įrengiant ieškovo apskaitos prietaisą ir pajungiant jį prie elektros tiekimo, turėjo likti statybos pėdsakų. Antstolis konstatavo faktinę aplinkybę, kad ant sienos statybos žymių nėra. Kadangi ieškovui elektros energija per jo įrengtą skaitliuką nebuvo tiekiama, negali būti tenkinamas ieškinio reikalavimas atnaujinti 5kW galingumo elektros tiekimą į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą dar ir todėl, kad tam nėra techninių galimybių. AB „Lesto“ darbuotojai gali nevaržomi patekti į transformatorinę pastotę TR-600, nes ji yra AB „Lesto“ nuosavybė. Atsakovas ir AB „Lesto“ 2010 metais sudarė elektros energijos pirkimo – pardavimo sutartį, kurios priedas yra elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktas Nr. 22-7-5541 (toliau – Aktas), kuriame nurodyta, kad yra laikomas negaliojančiu aktas Nr. 03-237, kuriuo vadovavosi teismas priimdamas sprendimą. Aktas patvirtina, kad AB „Lesto“ nuosavybės teise priklauso TR-600 10 kV PĮ, transformatoriai T-1, T-2 ir elektros energijos apskaitos skaitiklis, atsakovui – TR 600 0,4 KV skydas ir vidaus elektros tinklas. Pagal techninį projektą ieškovo spinta prijungtina nuo transformatorinės pastotės TR-600 galios transformatoriaus 0,4 kV išvadų. Kadangi vadovaujantis Aktu, 0,4 kV išvados priklauso atsakovui, teismas pažeidė atsakovo kaip savininko teisę savo nuožiūra valdyti, disponuoti ir naudoti jam priklausantį turtą. Ieškovas, siekdamas įpareigoti atsakovą netrukdyti AB „Lesto“ nutiesti 8 kW galingumo elektros kabelį nuo transformatorinės pastotės TR-600 per atsakovui priklausantį pastatą, iš tiesų siekia pasinaudoti atsakovui priklausančiu turtu, t.y. nustatyti atsakovo turtui servitutą, tačiau CK VII skyriaus nustatyta tvarka ieškinys pareikštas nebuvo, todėl ieškovo reikalavimas negali būti tenkinamas. 2011-07-14 Vilniaus apskrities VPK Vilniaus miesto 1 policijos komisariatas pradėjo ikiteisminį tyrimą Nr. 12-1-029992-11 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str.1 d. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad parašą, esantį pateikto tyrimui 469-osios GSEB narių 2003-06-27 susirinkimo protokolo Nr. 1 išrašo eilutėje „469 GSEB Pirmininkas D. Š.“ pasirašė ne D. Š., o kitas asmuo, pamėgdžiodamas jo parašą. Pripažinus, kad dokumentas, kurio pagrindu ieškovas pastatė pastatą, į kurį reikalauja nutiesti elektros energijos tiekimo kabelį, yra suklastotas, atsakovui atsirado pagrindas pripažinti ieškovo statybą neteisėta, ko pasėkoje netektų prasmės klausimo dėl elektros energijos tiekimo ieškovui svarstymas. Atsakovas nurodytu motyvu prašė stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą. Atsakovas taip pat prašė prijungti prie bylos naujai teikiamus įrodymus – 2007-07-19 Elektros energijos tiekimo sąlygų ir elektros tinklų nuosavybės ribų nustatymo aktą Nr. 22-7-5541; 2011-07-07 pareiškimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo; Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2011-08-10 raštą Nr. 1.2-10925 „Dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo“; antstolio I. G. 2011-10-28 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. FA-0008-11-1072; 2011-11-04 specialisto V. E. išvadą; 2007-04-23 ieškovo rašto nuorašą; Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2012-05-10 raštą Nr. 140-S1-2990 „Dėl specialisto išvados pateikimo“; Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro 2012-05-09 specialisto išvadą Nr. 140-(00380)-ISI-2901, motyvuodamas tuo, kad būtinybė rinkti ir pateikti šiuos įrodymus atsakovui iškilo teismui priėmus jam nepalankų sprendimą. Papildydamas apeliacinį skundą, atsakovas nurodė, kad ieškinio reikalavimas netrukdyti AB „Lesto“ nutiesti kabelį iš esmės reikštų reikalavimą pasinaudoti atsakovo nekilnojamuoju turtu t.y. reikalavimas nustatyti servitutą. Tokio reikalavimo nepareiškus pirmosios instancijos teisme, ieškinys atmestinas dar ir šiuo motyvu.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė jo netenkinti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog nuo 2005-03-01 nėra atsakovo nariu. 2005-11-26 įvykusiame atsakovo valdybos susirinkime vienbalsiai nuspręsta sudaryti su ieškovu sutartį dėl naudojimosi elektros energija, o 2005-11-30 tarp šalių buvo sudaryta sutartis, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo mokėti už atsakovo kontroliuojamas paslaugas, tame tarpe ir elektros energiją. 2006 m. ieškovas, suderinęs su atsakovo pirmininku, įsigijo elektros energijos skaitiklį, kurį atsakovas prijungė prie atsakovo elektros tinklų. Nurodytą aplinkybę patvirtina prie atsakovo apeliacinio skundo pateikti nauji įrodymai. 2006 - 2008 metais ieškovas tinkamai ir laiku atsiskaitydavo už atsakovo tiekiamą elektros energiją, ką patvirtina byloje esantys mokėjimo pavedimai, iki kol 2008 metais atsakovas vienašališkai ir nepagrįstai nutraukė elektros energijos tiekimą ieškovui. Vadovaujantis CK 6.389 str., tarp šalių buvo susiklostę elektros energijos tiekimo sutartiniai, t.y. abonento ir subabonento santykiai, tarp ginčo šalių sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis galėjo būti nutraukta CK 6.390 str. nustatyta tvarka. Ieškovas neneigė aplinkybės, kad iki elektros energijos prikimo – pardavimo sutarties sudarymo, elektros energiją naudojo prisijungdamas prie atsakovo elektros tinklų prailgintuvo pagalba. Atsakovo prie skundo pateiktame Akte nurodytas nuosavybės teisės į elektros energijos įrenginius paskirstymas tarp AB „Lesto“ ir atsakovo yra tapatus 1998-06-26 elektros tinklų nuosavybės akte Nr. 03-237 nurodytam paskirstymui. AB „Lesto“ ir atsakovas žinojo apie Akto buvimą, tačiau teismui jo nepateikė, todėl teismas pagrįstai vadovavosi 1998-06-26 elektros tinklų nuosavybės aktu Nr. 03-237. AB „Lesto“ išduodamas technines sąlygas, įvertino transformatorinės pastotės TR-600 galingumą, apkrovas ir nenustatė, kad techninio projekto įgyvendinimas butų negalimas. Ieškovas prašė netenkinti ieškovo prašymo prijungti prie bylos papildomus įrodymus motyvuodamas tuo, kad atsakovas nepagrindė naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui būtinybės. Atsakovo naujai teikiami įrodymai nepaneigia aplinkybės, kad į ieškovui priklausantį pastatą buvo tiekiama 5 kW galingumo elektros energija iš atsakovo elektros tinklo. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole ir specialisto išvadoje esančios fotonuotraukos patvirtina, kad ieškovui buvo įrengtas elektros energijos tiekimo įrenginys, kad ieškovas galėtų naudotis 5 kW galingumo elektros energija, tiekiama iš atsakovo elektros tinklo. Prie elektros skydelio aliuminėmis plokštelėmis buvo pritvirtintas elektros kabelis, kurį atsakovui neteisėtai atjungus, ieškovas laikė ant elektros skydelio, kol nenustatyti asmenys kabelį 2011-09-20 pavogė, dėl ko ieškovas kreipėsi į policiją. Ieškovas prašė prijungti prie bylos naujai teikiamą įrodymą –pareiškimą apie vagystę. Ieškovas taip pat prašė netenkinti atsakovo prašymo stabdyti šios civilinės bylos nagrinėjimą motyvuodamas tuo, kad 469-osios GSEB narių 2003-06-27 susirinkimo protokolo išrašu ieškovas nagrinėjamoje byloje rėmėsi tesiekdamas įrodyti savo, kaip atsakovo nario statusą. Teismui pripažinus, kad ieškovas nebėra atsakovo narys, šis išrašas tapo teisiškai nereikšmingu.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo AB „Lesto“ prašė apeliacinio skundo netenkinti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovas AB „Lesto“ vartotoju tapo ne nuo 2007 metų, o ankščiau. Elektros tinklų nuosavybės riba nustatyta ant transformatorių 0,4 kV išvadų, atsakovui priklauso 0,4 kV skydas ir vidaus elektros tinklas. Atsakovas klaidingai teigia, kad jam priklauso transformatoriaus išvadai, nes Akte aiškiai nurodyta, kad AB „Lesto“ priklauso transformatoriai, o atsakovui – skydas, t.y. metalinė dėžė, kurioje įrengiamas skaitiklis. Kadangi transformatoriaus išvadai priklauso AB „Lesto“, tai naujų vartotojų elektros energijos įrenginių prijungimas prie jų neriboja atsakovo nuosavybės teisės.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo VEI prašė apeliacinio skundo netenkinti ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad šalių sudarytose 2004-05-30 ir 2005-11-30 sutartyse numatyta savininko prievolė mokėti už bendrijos kontroliuojamas paslaugas (elektros energiją, vandenį, šiukšlių išvežimą, teritorijos ir pastato vidaus valymą) ne vėliau, kaip iki naujųjų einamųjų metų. Todėl nepagrįsti apelianto teiginiai, kad jis šiomis sutartimis neįsipareigojo ieškovui tiekti elektros energiją. Šių sutarčių pagrindu ieškovas tapo subabonentu, tačiau atsakovas pastarajam elektros energiją nutraukė nesilaikydamas CK ir EETNT nustatytos tvarkos, t.y. nesant esminio sutarties pažeidimo fakto, iš anksto neįspėjęs ir nenurodęs tokio nutraukimo priežasčių.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl teisėjų kolegija pasisako apeliaciniuose skunduose keliamais klausimais dėl tarp ginčo šalių susiklosčiusių santykių ne(buvimo) ir šių santykių teisinio kvalifikavimo tinkamumo, taip pat dėl atsakovo veiksmų, kaip trukdymo ieškovui bei trečiajam asmeniui UAB Lesto įgyvendinti savo sutartinius santykius, vertinimo.

12Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2004-05-30 ir 2005-11-30 šalių sudarytų sutarčių pagrindu tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė faktiniai elektros energijos pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai, kuriems taikytinos CK 6.383-6.391 straipsnių nuostatos. Pagal šias sutartis 469-oji GSEB įsipareigojo organizuoti bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės sklypo valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, o ieškovas įsipareigojo mokėti už bendrijos kontroliuojamas paslaugas, tarp jų - ir už elektrą (t. 1 b. l. 84, 189). Taigi, atsakovas yra abonentas (vartotojas), kuriam elektros energiją tiekia elektros energijos tiekimo įmonė (tretysis asmuo AB „Lesto“), t. y. pats atsakovas neturi visuomeninio ar nepriklausomo energijos tiekimo licencijos ir elektros energiją perka iš trečiojo asmens. Atsakovas pagal CK 6.389 str. 1 d. nuostatas turi teisę, neviršydamas leistinos naudoti galios, iš energijos tiekimo įmonės gaunamą energiją perduoti kitam asmeniui (subabonentui), t. y. turi teisę perparduoti gaunamą elektros energiją kitiems vartotojams (nagrinėjamuoju atveju – tame pačiame šalių nuomojame valstybinės žemės sklype esančio kito pastato valdytojui). Vadinasi, ieškovas pagal minėtas sutartis yra elektros energijos vartotojas – subabonentas. Įstatymo nuostatomis nenustatomas abonento ir subabonento sutarčių sudarymas, todėl tokiu atveju sutartį sudarančios šalys savo nuožiūra gali nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 str. 1 d.), t. y. šalys, sudarydamos sutartį, vadovaujasi sutarčių laisvės principu, nepažeidžiant sąžiningumo kriterijaus. Tai konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-444/2010). Atsakovas savo nesutikimą su teismo išvada dėl elektros teikimo ieškovui neteisėtumo grindžia ta aplinkybe, kad ieškovui elektra iš viso niekada nebuvo tiekiama, kad prie jo įrengto elektros skaitiklio nebuvo pravestas maitinimo kabelis, kad jis elektra naudojosi prisijungdamas prie atsakovo elektros tinklų per kištukinį lizdą su prailgintuvu ir pan. Šiuos savo teiginius apeliantas grindžia sutarčių turiniu, liudytojų parodymas. Pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teismo posėdyje atmetus apelianto prašymą dėl naujų įrodymų (specialisto išvados, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, ieškovo 2007-04-23 rašto ir kt.) prijungimo (CPK 314 str.), šie rašytiniai įrodymai netiriami ir nevertinami.

13Civiliniame procese įrodinėjimas įstatyme numatytomis įrodinėjimo priemonėmis turi tikslą – pasiekti teismo įsitikinimą, pagrįstą byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Teismas byloje esančius įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.1 d.). Pagal suformuotą teismų praktiką įrodymų vertinimas civiliniame procese grindžiamas taip vadinama tikėtinumo taisykle, reiškiančia, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas, vadovaudamasis laisvo įrodymo vertinimo principu, išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą gali daryti tuomet, kai byloje esančių faktų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2001; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008 ir kt.).

14Pirmosios instancijos teismas savo išvadas dėl neteisėto atjungimo ieškovui elektros grindė, be ieškovų paaiškinimų, liudytojų A. P. parodymais, atsakovo pirmininko G. U. paaiškinimais, 2005-11-26 atsakovo valdybos susirinkimo protokolu, minėtų 2004-05-30 ir 2005-11-30 sutarčių turiniu, ieškovo atliktais ir atsakovo priimtais mokėjimais už elektros energiją, VEI 2010-11-03 raštu bei 2010-11-03 nurodymu Nr. 331 (t. 1, b. l. 10, 97, 215) ir kt. Pažymėtina, kad pastarieji du rašytiniai įrodymai atitinka CPK 197 str. 2 d. įtvirtinta oficialaus rašytinio įrodymo sąvoka, turi didesnį įrodomąją galią ir jais nustatytos aplinkybės negali būti paneigtos liudytojų parodymais. Nurodyti dokumentai surašyti atlikus ieškovo skundo tyrimą, kuriuo metu nustatyta, jog atjungta elektros kabelis, tiekiantis elektros energija į V. J. O. priklausantį pastatą-garažą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad 2004-05-30 ir 2005-11-30 sutartyse nesant aiškaus ir detalaus susitarimo dėl elektros pirkimo-pardavimo sąlygų ir tvarkos, negalima daryti išvados, kad tokio susitarimo apskritai nebuvo. Be to, neaišku, kokiu tikslu buvo sumontuotas ieškovui atskiras elektros skydelis su elektros skaitliuku, jeigu pasak atsakovo, ieškovo garažui elektra iš viso niekada nebuvo tiekiama.

15Teisėjų kolegijos nuomone, apylinkės teismas nepažeidė paminėtų įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių, pagrįstai konstatavo elektros energijos ieškovui tiekimo ir vėlesnio jo nutraukimo faktus, tinkamai kvalifikavo ginčo šalių sutartinius santykius, o jų nutraukimo neteisėtumą motyvuotai pagrindė atsakovo padarytais CK 6.390 str. 3 ir 4 d., Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių. 54.3 p. pažeidimais. Šiais motyvais apeliacinės instancijos teismas atmeta atsakovo apeliacinio skundo argumentus dėl skundžiamu sprendimu patenkinto reikalavimo atnaujinti 5 kW galingumo elektros tiekimą į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą nepagrįstumo, o skundžiamą sprendimą šioje dalyje pripažįstą teisėtu ir pagrįstu.

16Reikšdamas nesutikimą su antrojo ieškinio reikalavimo (įpareigoti atsakovą netrukdyti AB „Lesto“ nutiesti 8 kW galingumo elektros kabelį nuo transformatorinės pastotės TR-600 į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą) patenkinimu, apeliantas nurodo, kad neaišku, kokias konkrečiai kliūtis atsakovas sudarė trečiojo asmens darbuotojams, kadangi jie turėdami raktus nuo transformatorinės, laisvai ir nekliudoma ten lankosi, be to, AB „Lesto“ nėra statybos įmonė, todėl neaišku, kaip atsakovas gali trukdyti įmonei, nevykdančiai statybos darbų, įgyvendinti ieškovo projektą. Su tokias apelianto argumentais sutikti negalima. Iš byloje esančio Naujųjų vartotojų prijungimo sutarties (t. 1 b. l. 90-94) matyti, kad AB „Lesto“ turi įgyvendinti UAB „Vikauma“ parengtą techninį projektą, o jis privalomai turi būti suderintas su atsakovu, kadangi pastarajam nuosavybės teise priklauso elektros pastotės TR-600 statybinė dalis, kurios viduje sumontuoti trečiojo asmens elektros įrenginiai (tai matyti iš 1998-06-26 elektros tinklų nuosavybės akto Nr. 03-237, o jo pakeitusio 2007 m. sudaryto akto teismas nevertina, kadangi šį dokumentą atsisakyta priimti CPK 314 str. pagrindu). Tokiu būdu, atsakovo trukdymas ieškovui ir AB „Lesto“ nutiesti 8 kW galingumo elektros kabelį pasireiškia iš esmės, atsakovo ilgalaikiu vengimu derinti nurodytą projektą, ką apeliaciniame skunde pripažįsta ir pats apeliantas.

17Vengimą (atsisakymą) suderinti nurodytą projektinė dokumentaciją atsakovas grindė turima nuosavybės teise į pastatą, kuriame yra TR-600; 2008-04-17 bendrijos narių susirinkime priimtais nutarimais; ieškovo įsiskolinimu bendrijai; taip pat argumentu, kad esami galingumai paskaičiuoti tik bendrijos reikmėms. Visi šitie atsakovo argumentai pirmos instancijos teismo buvo išsamiai išnagrinėti ir motyvuotai pripažinti nepagrįstais ir/ar neįrodytais, apygardos teismas su šiais motyvais visiškai sutinka, todėl jų nekartoja. Kartu pažymėtina, kad atsakovui atsisakius suderinti UAB „Vikauma“ parengtą techninį projektą, apylinkės teismas, įvertinęs anksčiau nurodytos šio atsisakymo motyvus, juos pripažino nepagrįstais ir suteikė ieškovui bei AB „Lesto“ galimybę įgyvendinti techninį projektą be atsakovo sutikimo, įpareigojęs atsakovą netrukdyti nutiesti 8 kW galingumo elektros kabelį į ieškovui nuosavybės teise priklausantį pastatą-garažą. Kolegija atmeta apelianto argumentą dėl antrojo patenkinto ieškinio reikalavimo (įpareigojimo netrukdyti nuteisti kabelį) atitikimo servituto nustatymo santykius, kadangi šis atsikirtimas į ieškinį nebuvo pareikštas pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d.).

18Kitos apeliaciniame skunde nurodyti argumentai (dėl galimai suklastoto 2003-06-27 atsakovo narių susirinkimo protokolo, kurio pagrindu ieškovas pastatė pastatą, į kurį ketinama tiekti elektrą, dėl to pradėto ikiteisminio tyrimo ir pan.) atmestini kaip teisiškai nereikšmingi ir neturintys ryšio su nagrinėjamos bylos dalyku.

19Apeliacinės instancijos teismo nuomone, Vilniaus m. 1 apylinkės teismas ėmėsi visų būtinųjų priemonių reikšmingoms faktinėms bylos aplinkybėms nustatyti bei ištirti ir dėl jų motyvuotai pasisakė, padarė pagrįstas išvadas dėl ieškinio reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo, nepažeidė įrodinėjimo ir kitų civilinio proceso taisyklių, taip pat tinkamai pritaikė materialinės teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kuris turi būti paliktas nepakeistas, o apeliacinis skundas – atmestas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

20Atmetus apeliacinį skundą, tenkintina ieškovo prašymas dėl išlaidų už advokato pagalbą apeliacinėje instancijoje priteisimo (CPK 93 str. 1 d., 3 d.), kadangi šių išlaidų turėjimas pagrįstas į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais (t. 2, b. l. 59-60).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo 469-osios GSEB apeliacinį skundą atmesti.

23Priteisti iš atsakovo 469-osios GSEB ieškovo V. J. O. naudai apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato teisinei pagalbai apmokėti – 1 210 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Ieškovas V. J. O. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas įpareigoti... 3. Atsakovas prašė ieškinio netenkinti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi... 4. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo AB „Lesto“ ieškinį palaikė.... 5. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo VEI ieškinį palaikė. Nurodė, kad... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliaciniame skunde atsakovas 469-oji GSEB prašė Vilniaus miesto 1... 8. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė jo netenkinti ir Vilniaus... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo AB „Lesto“ prašė... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą tretysis asmuo VEI prašė apeliacinio... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 12. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 13. Civiliniame procese įrodinėjimas įstatyme numatytomis įrodinėjimo... 14. Pirmosios instancijos teismas savo išvadas dėl neteisėto atjungimo ieškovui... 15. Teisėjų kolegijos nuomone, apylinkės teismas nepažeidė paminėtų... 16. Reikšdamas nesutikimą su antrojo ieškinio reikalavimo (įpareigoti atsakovą... 17. Vengimą (atsisakymą) suderinti nurodytą projektinė dokumentaciją atsakovas... 18. Kitos apeliaciniame skunde nurodyti argumentai (dėl galimai suklastoto... 19. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, Vilniaus m. 1 apylinkės teismas... 20. Atmetus apeliacinį skundą, tenkintina ieškovo prašymas dėl išlaidų už... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. spalio 6 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš atsakovo 469-osios GSEB ieškovo V. J. O. naudai apeliacinės...