Byla 3K-3-444/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gražinos Davidonienės, Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas) ir Vinco Versecko (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. S. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės A. S. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Rodena“ dėl sutarties sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir permokėtų sumų priteisimo, trečiasis asmuo akcinė bendrovė ,,VST“, išvadas byloje duodančios institucijos Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje keliamas vartojimo sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis klausimas. Ieškovė kartu su sutuoktiniu 2003 m. kovo 6 d. įsigijo butą Kaune ( - ). 2003 m. balandžio 7 d. ieškovė ir atsakovas pasirašė elektros tiekimo sutartį. 2005 m. gruodžio 5 d. ieškovė pasirašė atsakovo per trečiuosius asmenis jai pateiktą elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties priedą, nors sutarties sąlygų su atsakovu individualiai nebuvo aptarusi.

6Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama pripažinti 2003 m. balandžio 7 d. elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties (2005 m. gruodžio 5 d. redakcija) 2.1 punkto sąlygą „Vartotojas moka Tiekėjui 0,301 Lt be PVM už sunaudotos elektros energijos 1 kWh, plius už objekto galios dedamąją“, ir 2.2 punkto sąlygą „Neapmokėjus pateiktos sąskaitos iki 2.1 p. nurodyto termino, Vartotojas moka Tiekėjui 0,2 proc. delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną“ nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo jų pasirašymo momento, priteisti jai iš atsakovo nepagrįstai gautus 293,86 Lt, kuriuos atsakovas gavo parduodamas elektros energiją padidintomis kainomis, 389,36 Lt už galios dedamąją mokestį bei 52,24 Lt nepagrįstai priskaičiuotų delspinigių.

7Ieškovė teigė, kad pasirašytos elektros energijos vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties 2.1, 2.2 punkto sąlygos yra nesąžiningos ir prieštarauja teisės aktams. Kadangi atsakovas neturi visuomeninio ar nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos, elektros energiją perka iš visuomeninio tiekėjo ir perparduoda daugiabučių namų gyventojams, tai jis, perparduodamas energiją, privalo taikyti buitiniams vartotojams AB VST nustatytus tarifus. Tačiau atsakovas laikotarpiu nuo 2005 m. gruodžio 5 d. iki 2009 m. kovo 1 d. ieškovei taikė didesnius elektros energijos kainas ir tarifus nei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais nustatyti pirmosios grupės vartotojams, vartojantiems elektros energiją gyvenamuosiuose namuose.

8Ieškovės nuomone, elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties 2.2 punktu nustatytas 0,2 proc. delspinigių dydis nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną yra neproporcingai didelis ir neatitinka 1996 m. rugpjūčio 13 d. įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatytų dydžių. Atsakovas 2008 m. kovo ir gegužės mėnesiais už pavėluotus mokėjimus taikė ieškovei 0,2 proc. delspinigius, atitinkamai 43,02 Lt ir 22,27 Lt, nors turėjo taikyti 0,004 proc. už uždelstą dieną, atitinkamai 8,60 Lt ir 4,45 Lt, todėl ieškovė teigia permokėjusi atsakovui 52,24 Lt delspinigių.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

10Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu tenkino dalį ieškinio, pripažino 2003 m. balandžio 7 d. elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties (2005 m. gruodžio 5 d. redakcija) 2.1 punkto sąlygą „... plius už objekto galios dedamąją“, 2.2 punkto sąlygą „Neapmokėjus pateiktos sąskaitos iki 2.1 p. nurodyto termino, Vartotojas moka Tiekėjui 0,2 proc. delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną“ nesąžiningomis ir negaliojančiomis nuo 2005 m. gruodžio 5 d., priteisė ieškovei iš atsakovo nepagrįstai sumokėtą 389,36 Lt galios dedamąjį mokestį, 52,24 Lt delspinigių ir 494 Lt bylinėjimosi išlaidų, kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovė ir atsakovas 2003 m. balandžio 7 d. sudarė elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartį; 2005 m. gruodžio 5 d. šią sutartį papildė; atsakovas neturi visuomeninio ar nepriklausomo elektros energijos tiekėjo licencijos, elektros energiją perka iš visuomeninio tiekėjo AB „VST“ ir perparduoda daugiabučių namų gyventojams. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra trečiojo asmens AB „VST“ abonentas, tačiau ieškovės atžvilgiu jis yra tiekėjas, todėl turi tokius pačius įsipareigojimus, kokius jo atžvilgiu turi tiesioginis tiekėjas. Teismas pažymėjo, kad ieškovė energiją perka savo šeimos ir namų poreikiams, todėl šalių sudarytą sutartį laikė vartojimo, taip pat ir viešąja sutartimi.

11Teismas, vadovaudamasis ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatomis, pripažino, kad elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties 2.1 punktas dėl elektros energijos kainos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, ir atmetė reikalavimą sumokėti 293,86 Lt. Teismas nurodė, kad ieškovė privalo padengti pagrįstas ir protingas faktines išlaidas, kurių atsakovas patyrė, perduodamas elektros energiją ieškovei. Teismas pažymėjo, kad šalys, sudarydamos energijos pirkimo-pardavimo sutartį, susitarė dėl elektros energijos kainos ir tai neprieštarauja sutarties laisvės principui.

12Teismas mokestį už objekto galios dedamąją pripažino nesąžiningu ir negaliojančiu nuo 2005 m. gruodžio 5 d. bei įpareigojo atsakovą jį grąžinti ieškovei, nes pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimo „Dėl vienašališko AB „VST“ elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos nustatymo ir paskelbimo“ nuostatas atsakovas priskirtinas antros grupės vartotojams ir dėl to moka galios dedamąjį mokestį, tuo tarpu ieškovė yra pirmos grupės vartotoja, kuriems toks mokestis nenumatytas.

13Spręsdamas reikalavimo dėl delspinigių priteisimo pagrįstumą, teismas atsižvelgė į teismų praktiką ir į 1996 m. rugpjūčio 13 d. įstatyme „Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims“ nustatytus delspinigių dydžius ir sprendė, kad atsakovas sutartyje negalėjo nustatyti didesnių delspinigių, nei nustatyta įstatymo. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovo sutartyje su trečiuoju asmeniu AB „VST“ atsakovui nustatyti 0,05 proc. delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, tuo tarpu ginčijamoje sutartyje nustatyti 0,2 proc. dydžio delspinigiai nuo neapmokėtų sumų už kiekvieną pavėluotą dieną ir tai sudaro net 73 proc. metinių palūkanų, be to, atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad būtų patyręs nuostolių dėl ieškovės laiku neapmokėtų sąskaitų, neįrodė nuostolių dydžio, todėl padarė išvadą, kad sutarties sąlyga, nustatanti delspinigių dydį, yra nesąžininga ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento.

14Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m. gegužės 4 d. nutartimi atmetė ieškovės ir atsakovo apeliacinius skundus ir Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimą paliko nepakeistą. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, su išvada, kad ieškovės ir atsakovo sudaryta elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis su priedais yra viešoji, taip pat ir vartojimo sutartis. Šalys, sudarydamos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą, pačios nustatė elektros energijos kainą ir tai neprieštarauja sutarties laisvės principui, nepažeidžia vartotojų teisių gynimo principų ir neprieštarauja teismų praktikai. Kolegija nesutiko su ieškovės apeliacinio skundo argumentais, kad laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki kreipimosi į teismą dienos atsakovas vienašališkai keitė elektros energijos tiekimo tarifus, kurie viršijo buitiniams vartotojams taikomus tarifus, nurodydamas, jog atsakovas yra abonentas, kuriam elektros energiją tiekia elektros energijos tiekimo įmonė pagal jų sudarytos sutarties sąlygas.

15Teisėjų kolegija, aiškindama ir taikydama Elektros energetikos tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatas, sprendė, kad ieškovė turi pareigą atlyginti atsakovui visas jo turėtas pagrįstas ir protingas faktines išlaidas dėl elektros energijos tiekimo. AB „VST“ elektros energijos tarifas juridiniams asmenims yra faktinės ir teisės aktais pagrįstos atsakovo išlaidos, kurias atsakovas patiria tiekdamas elektros energiją prie jo tinklų prisijungusiems buitiniams vartotojams, todėl jeigu atsakovas moka trečiajam asmeniui didesnę kainą už ieškovės suvartotą 1 kWh elektros energijos, ieškovė privalo mokėti atsakovui didesnę kainą, nes tai atsakovo faktinės išlaidos, patirtos tiekiant elektros energiją ieškovei. Kolegija pažymėjo, kad ieškovė neįrodė, jog atsakovas, tiekdamas elektros energiją trečiojo asmens jai taikomais tarifais, nepagrįstai sutaupė ieškovės sąskaita ar gavo iš to finansinės naudos.

16Kolegija atmetė atsakovo apeliacinio skundo argumentą dėl jo teisės reikalauti iš ieškovės sumokėti energijos galios dedamąją, nurodydama, jog pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimo „Dėl vienašališko AB „VST“ elektros energijos kainų ir tarifų bei jų taikymo tvarkos nustatymo ir paskelbimo“ nuostatas atsakovas yra antros grupės vartotojams, mokantis galios dedamąjį mokestį, tuo tarpu ieškovė yra pirmos grupės vartotoja, kuriems toks mokestis nenustatytas. Kolegijos vertinimu, galios dedamosios mokestis, kurį moka atsakovas trečiajam asmeniui, yra nekintamas, priklauso tik nuo bendros leistinos naudoti galios, o ne nuo faktinio ieškovės ir kitų buitinių vartotojų, kuriems atsakovas perparduoda elektros energiją, suvartojimo, todėl nepriskirtinas prie protingų ir pagrįstų atsakovo išlaidų, patirtų perparduodant elektros energiją ieškovei. Kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis dėl delspinigių dydžio.

17III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

18Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutarties dalį, kuria atmestas jos apeliacinis skundas ir jos apeliacinį skundą tenkinti, kitą nutarties dalį palikti nepakeistą. Kasacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

191) dėl elektros energijos sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis. Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, aiškindamas šalių sudarytos sutarties 2.1 punkto sąlygą ,,vartotojas moka tiekėjui 0,301 Lt be PVM už sunaudotos elektros energijos 1kWh ...“ netinkamai vadovavosi sutarties sudarymo laisvės principu ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos –– Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų apžvalgos. Kasatorė nurodė, kad šiuose santykiuose, siekiant apginti silpnesniosios sutartis šalies teises ir interesus, sutarties laisvės principas gali būti ribojamas įstatymo. Kasatorė gyvena daugiabučiame name, kuriam elektros energiją tiekia atsakovas, ir negalėjo pasirinkti kito tiekėjo, todėl buvo priversta pasirašyti sutarties pakeitimą jai primestomis sąlygomis.

20Teismas padarė išvadą, kad kasatorė privalo mokėti didesnę kainą už elektros energiją dėl to, kad atsakovas už tiekiamą energiją moka trečiajam asmeniui didesne kaina. Kasatorės nuomone, sutarties sąlyga, leidžianti atsakovui taikyti vartotojo bendrovėms (verslo subjektams) nustatytus įkainius, akivaizdžiai pažeidžia vartotojo interesus ir yra nesąžininga vartotojo atžvilgiu, taip pat prieštarauja CK 6.385 straipsnio 4 dalies, Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. lapkričio 25 d. nutarimo ,,Dėl AB ,,Vakarų skirstomieji tinklai“ elektros energijos paskirstymo paslaugos ir visuomeninių elektros energijos kainų, tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“, 2005 m. lapkričio 22 d. nutarimo ,,Dėl AB ,,VST“ elektros energijos skirstymo paslaugos ir visuomeninių elektros energijos kainų, tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo ir visuomeninių elektros energijos kainų, tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“, 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimo ,,Dėl AB ,,VST“ elektros energijos kainų, tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“, 2007 m. lapkričio 30 d. nutarimo ,,Dėl AB ,,VST“ elektros energijos kainų, tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“, 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimo ,, Dėl AB ,,VST“ elektros energijos skirstymo paslaugos ir visuomeninių elektros energijos kainų, tarifų bei jų taikymo tvarkos paskelbimo“ (toliau – VKEKK paskelbtos taisyklės) nuostatoms. Jeigu įstatymu yra nustatytos tam tikros imperatyvios teisinių santykių reguliavimo taisyklės, o sutartis yra vartojimo, šalys savo susitarimu negali bloginti vartotojo padėties;

212) dėl apeliacinės instancijos teismo pareigos įvertinti visus įrodymus. Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl byloje pateikto atsakovo ir trečiojo asmens 2003 m. gruodžio 5 d. Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties priedo Nr.3 – nuosavybės ir eksploatavimo ribų akto. Kasatorės nuomone, būtent šis aktas įrodo, kad atsakovas valdo 0,4 kV įtampos tinklus ir per tos pačios įtampos tinklus perparduoda elektros energiją pirmos grupės vartotojams, tarp jų ir ieškovei. Dėl to teismas nepagrįstai netaikė VKEKK taisyklėse nustatytų tarifų, taikomų pirmos grupės vartotojams, gaunantiems energiją iš 0,4 kV įtampos tinklų. Šiose taisyklėse nustatyta, kad elektros energijos daliai, kurią vartotojas perparduoda per jų valdomus tos pačios įtampos tinklus pirmos grupės vartotojams, taikomi buitiniams vartotojams taikomi tarifai.

22Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Rodena“ prašo ieškovės kasacinį skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

231) dėl elektros energijos sutarties sąlygų aiškinimo. Atsakovas teigia, kad jis yra trečiojo asmens abonentas ir CK 6.389 straipsnio 1 dalies pagrindu turi teisę iš energijos tiekimo įmonės gaunamą elektros energiją tiekti kitam asmeniui. Atsižvelgiant į tai, kad imperatyviosiomis teisės normomis nenustatomas abonento ir subabonento sutarčių sudarymas, sutartis su ieškove sudaroma tarpusavio sutarimu, taigi, šalių santykiams netaikytinos CK 6.385 straipsnio, Elektros energijos įstatymo 44 straipsnio ir VKEKK 2008 m. gruodžio 29 d. nutarimu patvirtintų taisyklių nuostatos. Atsakovas, perparduodamas elektros energiją subabonentams už mažesnę kainą nei pats perka elektros energiją iš trečiojo asmens, patirtų finansinių nuostolių, o ieškovė nepagrįstai praturtėtų atsakovo sąskaita. Atsakovas pažymi, kad trečiasis asmuo netaiko atsakovui pirmosios grupės vartotojams nustatytų tarifų, be to, jo įmonė nelicencijuojama, komisija nereguliuoja jos taikomų kainų subabonentams, todėl ieškovės ir atsakovo atsiskaitymai turi būti nustatomi tarpusavio sutartimi.

24Atsakovas prašo teismo atsižvelgti į tai, kad atsakovas priverstas tiekti elektros energiją ieškovei, nes, bankrutavus UAB ,,Panemunės šilas“, jis perėmė sutartis dėl elektros tiekimo buitiniams vartotojams ir yra priverstas elektros tiekimą vykdyti iki šiol. Trečiasis asmuo yra pasirengęs prijungti ieškovės daugiabutį namą tiesiogiai prie savo tinklų, tačiau tai priklauso tik nuo ieškovės veiksmų. Atsakovas nėra elektrą tiekianti įmonė, dėl to patiria papildomų su jo ūkine veikla susijusių išlaidų, todėl ieškovės reikalavimas tokių pat teisių kaip buitiniam vartotojui yra nesuderinamas su teisių ir pareigų vienovės principu.

25Atsakovas teigia, kad sutarties sąlyga ,,pasikeitus oficialiam Vyriausybės nustatytam PVM tarifui ar įkainiui bendrovėms už 1 kWh elektros energijos suvartojimą, jie PVM sąskaitose faktūrose atitinkami perskaičiuojami be atskiro vartotojo perspėjimo“ yra aiški ir suprantama, todėl negali būti nepripažinta nesąžininga. Teismai nerado šios sutarties kaip vartojimo sutarties sąlygos nesąžiningumo vartotojui kriterijų. Be to, ši aplinkybė yra naujai nurodama, dėl kurios žemesniųjų instancijų teismai nepasisakė ir nesvarstė.

262) dėl įrodymų vertinimo. Atsakovas teigia, kad teismas pagrįstai nenagrinėjo teisiškai nereikšmingų įrodymų, neturinčių reikšmės sprendimo priėmimui. Atsakovo nuomone, net ir teismui nepasisakius dėl šio įrodymo, toks pažeidimas neturėjo įtakos nutarties priėmimui.

27Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, duodanti byloje išvadą, atsiliepime į kasacinį skundą nurodo, kad palaiko Kauno apygardos teismo nutartį. Komisija nurodo, kad abonentas (atsakovas) , neviršydamas leistinos naudoti galios, be elektros energijos tiekimo įmonės sutikimo turi teisę perduoti energiją kitam asmeniui. Komisija mano, kad pagal ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu patvirtintas taisykles kasatorė privalo padengti pagrįstas ir protingas faktines atsakovo išlaidas. Tokiu atveju atsiskaitymai už elektros energiją yra nustatyti tarpusavio susitarimu, kuriame išreikšta šalių valia dėl kainų ir sąlygų taikymo. Komisijos nuomone, atsakovo ieškovei taikomi tarifai yra pagrįsti sandoriu ir tuo, kad atsakovas kaip antros grupės vartotojas perka energiją didesnėmis kainomis nei buitiniai vartotojai.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

30Dėl elektros energijos sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis

31Kasatorė teigia, kad sutarties sąlyga, leidžianti atsakovui taikyti vartotojo bendrovėms (verslo subjektams) nustatytus įkainius, akivaizdžiai pažeidžia jos kaip vartotojos interesus ir yra nesąžininga, prieštarauja CK 6.385 straipsnio 4 dalies, Elektros energetikos įstatymo 44 straipsnio, poįstatyminiams teisės aktams, t. y. kasatorė kelia vartotojų teisių apsaugos instituto taikymo šalių pasirašytai elektros energijos sutarčiai klausimą.

32Teisėjų kolegija pripažįsta kasacinio skundo argumentą, kad būtina užtikrinti vartotojo teisių ir teisėtų interesų apsaugą. Kasacinis teismas savo nutartyse yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojų teisių gynimas vertinamas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje A. K. v. UAB ,,Ribenos prekyba” ir kt., bylos Nr. 3K-3-536/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Vigysta“ v. V. L., bylos Nr.3K-3-502/2009; kt.). Esminis vartojimo sutarčių instituto ypatumas ir vartojimo teisių gynimo teisinis mechanizmas yra įstatyme įtvirtintas nesąžiningų sutarčių sąlygų draudimas ir tokių sąlygų neprivalomumas vartotojui. Sutartį pripažinus vartojimo sutartimi, jos sąlygos turi būti vertinamos pagal CK 6.188 straipsnyje nustatytus sąžiningumo kriterijus. Ar sutarties sąlyga nesąžininga, turi būti vertinama atsižvelgiant į sutartyje numatytų prekių ir paslaugų prigimtį bei visas sutarties sudarymo metu buvusiais ir jos sudarymui turėjusias įtakos aplinkybes ir visas kitas tos sutarties ar kitos sutarties, nuo kurios ji priklauso, sąlygas ( CK 6.188 straipsnio 5 dalis).

33Teisėjų kolegija sutinka su teismų išvada, kad šalių sudaryta sutartis yra elektros energijos vartojimo sutartis ir jai taikytinos vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančios teisės normos. Teismų nustatyta, kad atsakovas yra abonentas (vartotojas), kuriam elektros energiją tiekia elektros energijos tiekimo įmonė pagal jų abiejų sudarytos elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, t. y. atsakovas neturi visuomeninio ar nepriklausomo energijos tiekimo licencijos ir elektros energiją perka iš trečiojo asmens. Atsakovas pagal CK 6.389 straipsnio 1 dalies nuostatas turi teisę, neviršydamas leistinos naudoti galios, iš energijos tiekimo įmonės gaunamą energiją perduoti kitam asmeniui (subabonentui), t. y. turi teisę perparduoti gaunamą elektros energiją daugiabučio namo gyventojams – buitiniams vartotojams. Įstatymo nuostatomis nenustatomas abonento ir subabonento sutarčių sudarymas, todėl tokiu atveju sutartį sudarančios šalys savo nuožiūra gali nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis), t. y. šalys, sudarydamos sutartį, vadovaujasi sutarčių laisvės principu, tačiau sutarties sąlygos turi atitikti vartojimo sutarčių sąžiningumo kriterijus. Ginčo šalys, sudarydamos energijos pirkimo-pardavimo sutartį, pačios nustatė elektros energijos kainą ir jos taikymo sąlygas: kasatorė įsipareigojo mokėti sutarties 2.1 punkte nustatą kainą už sunaudotos elektros energijos 1 kWh, atsakovas nustatė tokią kainą, kokią moka trečiajam asmeniui pagal jų tarpusavio sudarytą sutartį. Nors kasatorė teigia, kad sutartyje turėtų būti nustatomas buitiniams vartotojams taikomas elektros energijos tarifas, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju negali būti pažeidžiamas teisinių santykių dalyvių interesų derinimo ir pusiausvyros principas, t. y. negali būti ginamos kasatorės kaip vartotojos teisės ignoruojant ir pažeidžiant kito asmens – atsakovo teisėtą interesą. Byloje yra pateikta įrodymų, kad atsakovas moka didesnę nei buitiniams vartotojams nustatyta elektros energijos kainą (moka kaip antros grupės vartotojas), ir trečiasis asmuo netaiko jam kokių nors kainos tarifo lengvatų vien dėl to, kad jis elektros energiją perparduoda buitiniams vartotojams; be to, techniškai neišspręstas elektros energijos apskaitos klausimas, kuris leistų kasatorei ir kitiems buitiniams vartotojams taikyti kitą nei sutartyje nustatytą kainos tarifą, t. y. nėra techninių galimybių atskirai apskaityti pirmos ir antros grupės vartotojų suvartojamos energijos. Pagal byloje esančius duomenis teismai pagrįstai pažymėjo, kad kasatorė turi teisę ir galimybę gauti elektros energiją iš skirtomųjų tinklų operatoriaus AB ,,VST“ pagal operatoriaus nustatytas technines sąlygas ir prisijungimo taisykles, t. y. įrengus atskirą apskaitos prietaisą, apskaitantį gyventojams tiekiamos elektros energijos kiekius, buitiniams vartotojams galės būti taikomas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimais nustatomos buitiniams vartotojams kainos. Teisėjų kolegija sprendžia, kad teismai, vertindami sutarties nuostatą dėl sutartos kainos nesąžiningumo aspektu, įvertino visas sutarties sudarymo metu buvusias ir jos sudarymui turėjusias įtakos aplinkybes, taip pat ir kitos atsakovo ir trečiojo asmens sudarytos sutarties sąlygas, kurios turėjo įtakos ginčo sutarties sudarymui, pardavėjo (atsakovo) veiksmus pagal sąžiningo elgesio kriterijų, pagrįstai šios sutarties sąlygos dėl elektros energijos kainos nepripažino nesąžininga. Dėl to teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo konstatuoti, kad teismai pažeidė vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančias materialiosios teisės normas.

34Dėl įrodymų vertinimo

35Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl byloje pateikto atsakovo ir trečiojo asmens 2003 m. gruodžio 5 d. Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties priedo Nr.3 – nuosavybės ir eksploatavimo ribų akto, todėl buvo pažeista CPK 331 straipsnio 4 dalies nuostata. Teisėjų kolegija pažymi, kad reikalavimas motyvuoti teismo sprendimus ar nutartis jokiu būdu nereiškia, jog teismas privalo analizuoti ir pasisakyti dėl kiekvieno apeliacinio skundo argumento. Apeliacinės instancijos teismas privalo aptarti ir įvertinti kiekvieną pagrįstą ir su nagrinėjama byla susijusį apeliacinio skundo argumentą. Tačiau neprivalu detaliai analizuoti ir vertinti argumentų, kurie nesusiję su nagrinėjama byla ar neturi teisinės reikšmės bylai. Taigi teisėjų kolegija atmeta šį kasatorės argumentą dėl to, kad kasatorės nurodomas įrodymas neturėjo teisinės reikšmės sprendimo priėmimui. Faktas, kad atsakovas valdo 0,4 kV įtampos tinklus ir per tos pačios įtampos tinklus perparduoda elektros energiją pirmos grupės vartotojams, tarp jų ir ieškovei, nepagrindžia VKEKK taisyklėse nustatytų tarifų, taikomų pirmos grupės vartotojams, gaunantiems energiją iš 0,4 kV įtampos tinklų, taikymo. Kasatorei taikomą tarifą lemia ne tai, yra ar ne 0,4 kV įtampos tinklai, per kuriuos perduodama elektros energija pirmos grupės vartotojams, bet tai, kad šiuo metu nėra techninių galimybių atlikti gyventojams tiekiamo elektros energijos kiekio apskaitos, t. y. šiuo metu nėra įrengto atskiro apskaitos prietaiso, kuriuo galima apskaityti tik gyventojams tiekiamos energijos kiekį - gyventojų suvartojama energija apskaitoma bendrai su atsakovo naudojama energija. Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad kasatorė yra kreipusis dėl techninių sąlygų išdavimo elektros energijai iš skirstomųjų tinklų operatoriaus ir, įvykdžius projektavimo sąlygas, gyventojai turės galimybę elektros energiją gauti pagal buitiniams vartotojams taikomus tarifus.

36Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo

37Kasacinio teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, ir kitos būtinos bei pagrįstos išlaidos (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3, 8 punktai) šioje byloje yra 79,25 Lt. Atmetus kasacinį skundą, ši suma priteistina valstybei iš kasatorės (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93 straipsniai, 96 straipsnio 2 dalis).

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

39Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

40Priteisti iš ieškovės A. S. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 79,25 Lt bylinėjimosi išlaidų.

41Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje keliamas vartojimo sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis... 6. Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydama pripažinti 2003 m.... 7. Ieškovė teigė, kad pasirašytos elektros energijos vartojimo... 8. Ieškovės nuomone, elektros energijos tiekimo-vartojimo sutarties 2.2 punktu... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 10. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 16 d. sprendimu tenkino dalį... 11. Teismas, vadovaudamasis ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu... 12. Teismas mokestį už objekto galios dedamąją pripažino nesąžiningu ir... 13. Spręsdamas reikalavimo dėl delspinigių priteisimo pagrįstumą, teismas... 14. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2010 m.... 15. Teisėjų kolegija, aiškindama ir taikydama Elektros energetikos tiekimo ir... 16. Kolegija atmetė atsakovo apeliacinio skundo argumentą dėl jo teisės... 17. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 18. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Civilinių... 19. 1) dėl elektros energijos sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis.... 20. Teismas padarė išvadą, kad kasatorė privalo mokėti didesnę kainą už... 21. 2) dėl apeliacinės instancijos teismo pareigos įvertinti visus įrodymus.... 22. Atsiliepime į kasacinį skundą atsakovas UAB ,,Rodena“ prašo ieškovės... 23. 1) dėl elektros energijos sutarties sąlygų aiškinimo. Atsakovas teigia, kad... 24. Atsakovas prašo teismo atsižvelgti į tai, kad atsakovas priverstas tiekti... 25. Atsakovas teigia, kad sutarties sąlyga ,,pasikeitus oficialiam Vyriausybės... 26. 2) dėl įrodymų vertinimo. Atsakovas teigia, kad teismas pagrįstai... 27. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, duodanti byloje... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 30. Dėl elektros energijos sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis... 31. Kasatorė teigia, kad sutarties sąlyga, leidžianti atsakovui taikyti... 32. Teisėjų kolegija pripažįsta kasacinio skundo argumentą, kad būtina... 33. Teisėjų kolegija sutinka su teismų išvada, kad šalių sudaryta sutartis... 34. Dėl įrodymų vertinimo... 35. Kasatorė teigia, kad apeliacinės instancijos teismas nepasisakė dėl byloje... 36. Dėl išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, priteisimo ... 37. Kasacinio teismo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, ir... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m.... 40. Priteisti iš ieškovės A. S. (a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 79,25 Lt... 41. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...