Byla 2-3102-79/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Aldona Monstavičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „GELVORA“ ieškinį atsakovui N. R. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „GELVORA“ prašo priteisti iš atsakovo N. R. 266,74 Lt skolą, 1016,28 Lt delspinigius, 132,78 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai t.y. viešo paskelbimo būdu, tačiau jis per teismo nustatytą 20 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Nesant atsakovo atsiliepimo į ieškinį ir prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateikto ieškinio ir pridėtų dokumentų matyti, kad 2001-10-12 UAB „Tele2“ ir N. R. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A83755111-4,3-2087, pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui, atsižvelgiant į sutartyje numatytus terminus ir sąlygas, suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas už suteiktas paslaugas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti (9-11 b.l.). UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras (15-19 b.l.), tačiau atsakovas nustatytu laikui jų neapmokėjo. 2009-03-31 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 pagrindu UAB „Tele2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu (4-7 b.l.). Ieškovas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.109 straipsnio nuostatomis pranešė atsakovui apie reikalavimo teisės perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas-faktūras (8 b.l.), tačiau atsakovas ieškovo reikalavimų neįvykdė. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Atsakovas pažeidė sutartinės prievolės įvykdymo terminus, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 266,74 Lt skola.

6Už nesavalaikį sutartinių prievolių vykdymą ieškovas yra paskaičiavęs 1016,28 Lt delspinigių daugiau kaip už dešimt metų laikotarpį, skaičiuojant po 0,1 procentus už kiekvieną vėlavimo dieną (11 b.l.). Savo reikalavimą dėl delspinigių priteisimo ieškovas grindžia Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties 6.5. punktu. Teismas turi teisę savo nuožiūra netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo, tokiu atveju jeigu netesybos yra aiškiai per didelės (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Sprendžiant, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“, turi būti atsižvelgiama į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiamasi CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (LAT 2007 10 12 nutartis c.b.Nr.3K-7-304/2007). Netesybos (bauda ar delspinigiai), kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo prievolė, atlieka kompensuojamąją funkciją, tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturėti kitos šalies sąskaita (LAT 2007 06 22 nutartis c.b. Nr.3K-3-290/2007). Teismas atsižvelgia į tai, kad nagrinėjamu atveju, prašoma priteisti netesybų suma yra beveik keturis kartus didesnė negu paskaičiuota skola, delspinigiai skaičiuoti daugiau nei už dešimties metų laikotarpį, sutartis buvo sudaryta tarp juridinio ir fizinio asmens – silpnesnės šalies - vartotojo, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, kad delspinigių norma aiškiai viršija paslaugų davėjo verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paslaugų sutarties sudarymo momentu, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini.

7Įvertinus aplinkybes, kad nėra duomenų, kad atsakovas yra grąžinęs skolą, atsižvelgdamas į teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, teismas tenkina ieškovo prašymą dėl netesybų priteisimo, tačiau prašomus priteisti delspinigius mažina iki 48 Lt. Tokia netesybų suma laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovo patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju (CK 1.125 str. 5d. 1p., 6.71 str., 6.258 str., 6.261 str.).

8Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 132,78 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (24 b.l.), iš kurios matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, kompiuterių nusidėvėjimas, informacinės technologijos, darbuotojo darbo užmokestis, užklausos registrams. Ieškovas nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

9Už nesavalaikį prievolių vykdymą iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (314,74 Lt) nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 72 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 26 b.l.). Sutinkamai su CPK 93 straipsniu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 1415,80 Lt skolos tenkinamas 22 procentais priteisiant 314,74 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovo priteisiama 15,84 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi ir 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „GELVORA“ iš atsakovo N. R. 266,74 Lt (dviejų šimtų šešiasdešimt šešių litų 74 centų) skolą, 48 Lt (keturiasdešimt aštuonių litų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio sutartines metines palūkanas už priteistą 314,74 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-04-02 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,84 Lt (penkiolikos litų 84 centų) žyminį mokestį.

14Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai