Byla 2KT-85/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3872-656/2012,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-3872-656/2012, kurioje 2012 m. birželio 20 d. nutartimi prašoma spręsti šios civilinės bylos ir Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr.2-482-277/2012 sujungimo klausimą.

3Vilniaus apygardos teismo teisėjas A. I. nagrinėja civilinę bylą Nr. 2-3872-656/2012 pagal ieškovo AB DNB lizingas ieškinį atsakovams D. V., I. K., UAB „Aukštaitijos bravorai“ dėl 2 062 052,05 Lt skolos pagal 2008-08-20 lizingo sutartis Nr. 200808F-5451, Nr. 200808F-5452, Nr. 200808F-5453, Nr. 200808F-5455, Nr. 200808F-5457, Nr. 200808F-5459, Nr. 200808F-5460 ir Nr. 200808F-5462 priteisimo, trečiasis asmuo – lizingo gavėjas UAB „Kupiškio salyklas“. Lizingo sutartys buvo sudarytos dėl kilnojamųjų daiktų įsigijimo finansavimo. UAB „Kupiškio salyklas“ netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal lizingo sutartis, 2009-05-08 buvo sudarytos įsiskolinimo mokėjimo sutartys, 2010-02-04 ir 2011-07-26 susitarimai dėl skolų padengimo bei 2010-02-19 ir 2011-07-26 įsiskolinimo mokėjimo sutartys. 2008-08-20 ir 2011-07-26 prie nurodytų lizingo ir įsiskolinimo mokėjimo sutarčių tarp ieškovo AB DNB lizingas ir atsakovų D. V., I. K. ir UAB „Aukštaitijos bravorai“ buvo sudarytos laidavimo sutartys, pagal kurias atsakovų atsakomybė solidari. Ieškinys šioje byloje grindžiamas tuo, kad atsakovai laidavimo sutarčių pagrindu atsako lizingo davėjui AB DNB lizingas už lizingo gavėjo UAB „Kupiškio salyklas“ prievoles pagal lizingo ir įsiskolinimo mokėjimo sutartis kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 str.). Prie šios bylos Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2012 m. gegužės 2 d. nutartimi prijungta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nagrinėta civilinė byla Nr. 2-4248-67/2012 pagal ieškovo RUAB „Kupiškio salyklas“ ieškinį atsakovams AB DNB bankui, AB DNB lizingui dėl 2008-08-20 lizingo sutarčių Nr. 200808F-5451, Nr. 200808F-5452, Nr. 200808F-5453, Nr. 200808F-5455, Nr. 200808F-5457, Nr. 200808F-5459, Nr. 200808F-5460 ir Nr. 200808F-5462, sudarytų tarp UAB ,,Kupiškio salyklas“ ir AB DNB bankas, UAB DNB lizingas, įskaitant visus jų pakeitimus ir papildymus, vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, 2009-06-11 kreditavimo sutarčių Nr. K-1200-2009-09 ir Nr. K-1200-2009-10, sudarytų tarp UAB ,,Kupiškio salyklas“ ir AB DNB bankas, įskaitant visus jų pakeitimus ir papildymus, vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, šių lizingo ir kreditavimo sutarčių pakeitimo, tretieji asmenys – D. V., I. K., UAB „Aukštaitijos bravorai“.

4Panevėžio apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-482-227/2012, kurioje ieškovas AB DNB bankas prašo priteisti solidariai iš atsakovų – laiduotojų Dariaus D. V., I. K., UAB „Aukštaitijos bravorai“ negrąžintas paskolas su palūkanomis ir delspinigiais pagal 2009-06-11 kreditavimo sutartis Nr. K-1200-2009-9 ir Nr. K-1200-2009-10 (ieškinio suma 2.640.008,08 Lt), trečiasis asmuo – RUAB „Kupiškio salyklas“. Kreditai buvo skirti įsiskolinimams padengti, salyklo gamybos pastato rekonstrukcijai ir apyvartinėms lėšoms papildyti. Ieškovas AB DNB bankas nurodė, kad kredito gavėjas RUAB „Kupiškio salyklas“ prisiimtus įsipareigojimus pagal 2009-06-11 kreditavimo sutartis Nr. K-1200-2009-9 ir Nr. K-1200-2009-10 vykdė netinkamai, todėl teismo prašoma priteisti skolą iš laiduotojų, kurių atsakomybė solidari pagal 2009-06-15 ir 2011-07-27 laidavimo sutartis. Atsakovai prašė sustabdyti šią bylą, kol Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-4248-67/2012 (po bylų sujungimo bylą nagrinėja Vilniaus apygardos teismas). Panevėžio apygardos teismas 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi prašymą tenkino ir sustabdė civilinę bylą Nr. 2-482-277/2012.

5Ieškovas Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3872-656/2012 AB DNB lizingas prašė teismo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 136 straipsnio 4 dalimi, kreiptis į Lietuvos apeliacinio teismo pirmininką arba Civilinių bylų skyriaus pirmininką dėl civilinių bylų Nr. 2-3872-656/2012, Nr. 2-482-227/2012 ir Nr. 2-4248-67/2012 sujungimo ir bylą nagrinėsiančio teismo paskyrimo. Ieškovo nuomone, sujungtas bylas turėtų nagrinėti Vilniaus apygardos teismas, o ne Panevėžio apygardos teismas, kadangi AB DNB lizingas į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi pagal sutartinį teismingumą, dėl ko pirmenybę reikėtų suteikti būtent sutartiniam teismingumui, be to, abiejų bylų šalis atstovauja atstovai iš Vilniaus, todėl vadovaujantis ekonomiškumo principu taip pat visas bylas vertėtų nagrinėti Vilniuje.

6Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 20 d. nutartimi, atsižvelgus į tai, kad civilinės bylos Nr. 2-3872-656/2012 ir Nr. 2-4248-67/2012 jau sujungtos, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui arba šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui perduotas spręsti klausimas dėl Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamos sustabdytos civilinės bylos Nr. 2-482-227/2012 ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-3872-656/2012 sujungimo.

7Prašymas sujungti bylas tenkintinas.

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Atkreiptinas dėmesys, jog ši norma Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgiant į proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.), aiškinama kaip suteikianti teisę apygardos teismui, nustačiusiam, kad kitame apygardos teisme ar kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiame apylinkės teisme yra nagrinėjama kita susijusi byla ir abi bylos būtų išnagrinėtos greičiau ir ekonomiškiau bei teisingai, pačiam prie nagrinėjamos bylos prijungti kitame teisme nagrinėjamą civilinę bylą. Tokiu atveju nėra pagrindo kreiptis dėl bylų sujungimo klausimo išsprendimo į Lietuvos apeliacinį teismą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-71/2012). Taigi, Vilniaus apygardos teismas turėjo teisinę galimybę pats išspręsti bylų sujungimo klausimą, prie nagrinėjamos bylos prijungdamas Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamą sustabdytą civilinę bylą. Kadangi Vilniaus apygardos teismas tokia procesine galimybe nepasinaudojo, yra pagrindas šį procesinį klausimą spręsti Lietuvos apeliaciniame teisme.

9Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas neabejotinai turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

10Susipažinus su Vilniaus apygardos teismo atsiųsta civiline byla Nr. 2-3872-656/2012 bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančia informacija apie Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-482-227/2012, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra susijusios tarpusavyje ir jas sujungus ginčas tarp šalių bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės 2012 m. gegužės 2 d. nutartimi sujungus civilines bylas Nr. 2-3872-656/2012 ir Nr. 2-4248-67/2012, ginčas dėl kreditavimo ir lizingo sutarčių vienašališko nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir šių sutarčių pakeitimo, iki kurio išnagrinėjimo sustabdyta Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-482-227/2012, yra vienas iš reikalavimų Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-3872-656/2012, kurią prašoma sujungti su minėta Panevėžio apygardos teismo civiline byla Nr. 2-482-227/2012. Abiejose bylose dalyvauja tie patys asmenys (tik turi skirtingą procesinį statusą): AB DNB bankas, AB DNB lizingas, RUAB „Kupiškio salyklas“, D. V., I. K., UAB „Aukštaitijos bravorai“. Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje prašoma priteisti negrąžintas paskolas su palūkanomis ir delspinigiais pagal 2009-06-11 kreditavimo sutartis Nr. K-1200-2009-9 ir Nr. K-1200-2009-10, kurių vienašališką nutraukimą pripažinti negaliojančiu ir jas pakeisti prašoma Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje. Taigi, bylos išnagrinėjimo rezultatas vienoje byloje galimai turės įtakos bylos išnagrinėjimo rezultatui kitoje byloje. Pažymėtina, kad dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-482-227/2012, kuria ši byla sustabdyta, ieškovas AB DNB bankas yra pateikęs atskirąjį skundą, kuris perduotas nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Esant tokiai situacijai, darytina išvada, kad abi bylas sujungus bus išvengta galimo tų pačių aplinkybių skirtingo interpretavimo ir vertinimo skirtinguose teismuose, byla bus išnagrinėta teisingai ir ekonomiškiau. Bylų sujungimas leis greičiau išnagrinėti ginčą, nes nereikės laukti vieno proceso pabaigos, kad galėtų būti tęsiamas kitas procesas. Tokiu būdu išnyks pagrindas Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos sustabdymui.

11Sprendžiant dėl teismo, kuriame turi būti nagrinėjamos sujungtos bylos, atsižvelgiama į tai, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje nagrinėjami ir reikalavimai dėl skolos AB DNB lizingui pagal laidavimo sutartis, priteisimo, taip pat, kad prie šios bylos prijungta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinė byla, kurioje ginčijamas ne tik kreditavimo sutarčių (siejamų su Panevėžio apygardos teismo civiline byla Nr. 2-482-227/2012), bet ir minėtų lizingo sutarčių vienašališko nutraukimo teisėtumas.

12Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

13Sujungti Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-482-227/2012 ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-3872-656/2012, prijungiant civilinę bylą Nr. 2-482-227/2012 prie civilinės bylos Nr. 2-3872-656/2012 ir perduoti jas kartu nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai