Byla 2-461/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Marytės Mitkuvienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Varėnos rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-8058-450/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės firmos ,,VITI“ ieškinį atsakovui Varėnos rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

2Ieškovas AB firma ,,VITI“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Varėnos rajono savivaldybės administracijai, prašydamas panaikinti 2009 m. lapkričio 18 d. atsakovo raštu įformintą Viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti AB firmos „VITI“ pasiūlymą. Nurodė, kad atsakovas pagal perkančiosios organizacijos UAB ,,Varėnos vandenys“ įgaliojimą organizavo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Varėnoje darbų pirkimą; buvo gauta 16 tiekėjų pasiūlymų. 2009 m. spalio 13 d. atsakovas nustatė, kad ieškovo pasiūlyta kaina yra nepaprastai maža, nes nuo kitų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio skyrėsi 39 procentais. Atsakovas, išnagrinėjęs ieškovo siūlomos kainos pagrindimą, 2009 m. lapkričio 17 d. ieškovo pasiūlymą atmetė, tą pačią dieną nustatė preliminarią pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos taisyklę. Ieškovo pretenziją šiuo klausimu atmetė. Ieškovas ieškiniu prašė panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą vadovaujantis ekonomiškumo principu, kadangi atsakovas, perkančioji organizacija priims sprendimus dėl preliminarios eilės sudarymo, konkurso nugalėtojo paskelbimo, todėl sprendimo ginčijimas neturės prasmės, valstybė patirs realią žalą, tuo bus pažeistas viešas interesas ir ekonomiškumo principas.

3Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 22 d. nutartimi ieškovo prašymą taikyti laikinąją apsaugos priemonę patenkino, sustabdė Varėnos rajono savivaldybės administracijos organizuoto ir vykdomo supaprastinto atviro konkurso „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Varėnoje“, pirkimo Nr. 77629 procedūras. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 122 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Pažymėjo, kad pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas, kuris nekviečiamas tolesnėms pirkimo procedūroms, o pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų pagrindas taikyti ieškovo interesų gynimo priemonę, nes ieškovo interesų teisminė gynyba būtų nebeįmanoma, netektų prasmės ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Todėl teismas manė esant tikslinga taikyti ieškovo prašomą laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti konkurso pirkimo procedūras.

4Atskiruoju skundu atsakovas Varėnos rajono savivaldybės administracija prašo šią teismo nutartį panaikinti. Atskirajam skundui pagrįsti apeliantas nurodo šias aplinkybes:

51. Teismas privalėjo atsižvelgti į viešojo intereso apsaugą šioje byloje, nes vandens tiekimo ir nuotekų valymo paslaugų užtikrinimas yra viešo intereso sudėtinė dalis, kadangi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo visų pirma nukentėtų Varėnos rajono gyventojų interesai. Laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje taikymas neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, varžytų atsakovo teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, t. y. ieškovo privatūs interesai įgytų pranašumą tokiu būdu paneigiant atsakovo teisėtus interesus ir lūkesčius.

62. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones pažeidžiamas ekonomiškumo principas. Pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas sustabdžiusi perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas. Palikus galioti pritaikytą laikinąją apsaugos priemonę, taps problematiška pagal suplanuotus terminus atlikti darbus, tuo pačiu atsakovas nesugebės laiku įsisavinti Europos Sąjungos skiriamas lėšas ir dėl to nuostolių atsiradimo grėsmė yra akivaizdi.

73. Ieškovas nenurodė jokio teisinio pagrindo, suponuojančio laikinosios apsaugos priemonės taikymo būtinumą šioje byloje. Iš esmės ieškovas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia ne su realia grėsme jo turtiniams, o su tuo, kad atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį, valstybė patirs daugiau kaip 1 mln. Lt siekiančią žalą. Tokios ieškovo nurodomos aplinkybės visiškai neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto paskirties ir reglamentavimo principų.

84. Atsakovui sudarius viešojo pirkimo sutartį, ieškovas neprarastų galimybės ginti savo teises pasinaudodamas žalos atlyginimo institutu ir vadovaudamasis VPĮ 96 straipsnyje nustatyta tvarka.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB firma ,,VITI“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių pirkimo sutartis būtų sudaryta su kitu tiekėju, dėl ko ieškovo teisės nebegalėtų būti apgintos, liktų tik galimybė kreiptis į teismą dėl aptirtų nuostolių atlyginimo, o pats sprendimas netektų prasmės. Tuo tarpu skundžiama teismo nutartis užtikrina, kad šioje civilinėje byloje priimtas sprendimas galės būti įvykdytas. Ieškovas pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės nepaneigia ir neužkerta kelio įgyvendinti Varėnos rajono gyventojų poreikius apskritai, o tik laikinai sustabdo planuotų darbų pirkimą. Ieškovas taip pat pažymi, kad apeliantas neįrodinėja savo teiginių, jog atsakovas nesugebės laiku įsisavinti Europos Sąjungos lėšų.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, o bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai (CPK 338 str., 230 str. 1 d.). Taigi apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

12Pagal VPĮ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktą pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis). Taigi tokiu atveju ieškovas nebegalėtų realizuoti galimu teismo sprendimu patvirtintos jo teisės dalyvauti šio viešo pirkimo procese. Šalys viena kitai neprieštarauja dėl to, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose, turi būti patikrinta, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-774/2008). Tačiau šalių pozicija yra priešinga dėl to, ar skundžiama teismo nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjamoje byloje nėra pažeidžiamas apelianto suformuluotas viešasis interesas, o taip pat ekonomiškumo, proporcingumo bei interesų pusiausvyros principai.

13Pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką (civilinė byla Nr. 2-774/2008), viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas ir bendrąja prasme reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas pagrįstai nurodo, jog esminis viešojo intereso aspektas yra viešųjų pirkimų tikslo įgyvendinimas, tai yra užtikrinimas, kad valstybės ar savivaldybės lėšos būtų panaudojamos optimaliai bei racionaliai, kad nebūtų ribojama sąžiningos konkurencijos laisvė, o tam taip pat turi reikšmės teismo sprendimo šioje byloje priėmimas bei jo įvykdymas. Pažymėtina, kad viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes, o nagrinėjamu atveju, tai yra sprendžiant dėl atsakovo atskirojo skundo argumentų pagrįstumo – faktinį pagrindą, kuriuo remiasi apeliantas ginčydamas teismo išvadų teisingumą (CPK 185 str.). Teisėjų kolegija sutinka su apeliantu, kad viešo pirkimo objektas yra neatsiejamai susijęs su viešuoju interesu. Kaip minėta, savo teiginius, jog teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šį interesą, o taip pat ekonomiškumo, proporcingumo bei interesų pusiausvyros principus, daro žalą Varėnos rajono visuomenei, neigiamą įtaką žmonių gerovei, todėl skundžiama teismo nutartis turi būti panaikinta, apeliantas grindžia tuo, kad laiku nerealizavus projekto, kuriam yra paskelbtas konkursas, atsakovas praras Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiam projektui skiriamą finansavimą ir nebegalės jo įgyvendinti. Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apeliantas nepateikia jokių duomenų, patvirtinančių tokius teiginius (CPK 178 str.). Kaip matyti iš šalių procesinių dokumentų, apeliantas ginčo atveju pagal perkančiosios organizacijos UAB ,,Varėnos vandenys“ įgaliojimą organizavo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Varėnoje darbų pirkimą. Tai reiškia, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra Varėnoje jau yra, o pirkimas atliekamas tik jos plėtrai, be to, laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir procedūros sustabdomos tik laikinai. Dėl to nėra pagrindo konstatuoti, jog yra reali grėsmė, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių bus pažeistas viešas interesas. Atkreiptinas dėmesys, kad atsakovas taip pat neįrodė, jog esant sustabdytoms procedūroms, patirtų neproporcingai didesnius nuostolius negu galimi ieškovo nuostoliai, t. y. neįrodė, kad nagrinėjamu atveju pirkimo procedūrų sustabdymas yra ekonomiškai netikslingas.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes, konstatuoja, kad apeliantas neįrodė atskirajame skunde išdėstytų argumentų (CPK 178 str.). Tuo pačiu atkreiptinas dėmesys į tai, jog ši teismo nutartis neužkerta kelio atsakovui kreiptis į teismą su prašymu pakeisti ar naikinti laikinąsias apsaugos priemones tuo atveju, jeigu bylos nagrinėjimo eigoje aplinkybės pasikeistų ir iškiltų grėsmė prarasti apelianto nurodytą finansavimą (CPK 146 str.).

15Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo atskirąjį skundą atmeta, o skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį palieka nepakeistą (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai