Byla 2-774/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pireka“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-2806-431/2008 pagal uždarosios akcinės bendrovės ,,Pireka“ ieškinį atsakovui Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl viešojo pirkimo procedūrų nutraukimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB ,,Pireka“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau-Lietuvos archyvų departamentas). Patikslintu ieškiniu ieškovas prašė panaikinti atsakovo vykdomo atvirojo konkurso „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“ viešojo pirkimo komisijos 2008-07-10 sprendimą Nr. V6-215 pripažinti UAB „Kaminta“, AB „YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ pasiūlymus, kaip atitinkančius konkurso sąlygų reikalavimus, ir įrašyti minėtus konkurso dalyvius į preliminarią pasiūlymų eilę; įpareigoti Lietuvos archyvų departamento vykdomo atvirojo konkurso viešojo pirkimo komisiją atmesti UAB „Kaminta“, AB „YIT Kausta“ ir UAB „Vėtrūna“ pasiūlymus kaip neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimų; įpareigoti Lietuvos archyvų departamento viešojo pirkimo komisiją iš naujo sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę ir į pirmą šios eilės vietą įrašyti UAB „Pireka“ pasiūlymą, paskelbti UAB „Pireka“ pasiūlymą laimėjusiu Lietuvos archyvų departamento vykdomą atvirąjį konkursą „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“, sudaryti su UAB „Pireka“ sutartį, kurios pagrindu būtų įvykdytas statybos darbų, įvardintų atvirojo konkurso „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“ sąlygose, pirkimas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Lietuvos archyvų departamento vykdomą atvirąjį konkursą „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“ ir minėto konkurso pagrindu sudarytinų sutarčių sudarymą iki kol bus išnagrinėtas UAB „Pireka“ ieškinys Vilniaus apygardos teisme.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Analizuodamas pareikštą ieškinį, teismas nurodė, kad tiek pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, tiek jų nepritaikius, būsimo teismo sprendimo įvykdymas bus galimas, nes priėmus ieškovui palankų sprendimą nebus kliūčių jį įvykdyti. Reikalavimas įpareigoti atsakovą sudaryti su ieškovu sutartį, teismo nuomone, laikytinas išvestiniu ir jo tenkinimas yra tiesiogiai priklausomas nuo reikalavimų, susijusių su pirkimo procedūrų ir pripažinimo laimėtoju teisėtumu bei atitinkamai šių reikalavimų patenkinimu išnagrinėjus ginčą iš esmės. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas reiškia neturtinio pobūdžio reikalavimą, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali turėti įtakos kitos šalies turtiniams interesams, todėl taikoma laikinoji apsaugos priemonė nebus proporcinga siekiamiems tikslams.

5Atskiruoju skundu ieškovas UAB ,,Pireka“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Apeliantas nurodo, kad teismui nepritaikius ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, padidės bylos nagrinėjimo bei teismo sprendimo vykdymo išlaidos, todėl bus pažeistas proceso ekonomiškumo principas. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovas bus priverstas tikslinti ieškinio reikalavimus, ginčyti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, reikšti reikalavimą dėl žalos atlyginimo, didės bylinėjimosi išlaidos ir bylos nagrinėjimo terminas. Teismas nepagrįstai sprendė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra susijęs su būsimo teismo sprendimo įvykdymo galimumu. Teismas, nurodydamas, kad ieškovas, teismui priėmus jam palankų sprendimą, turės galimybę kreiptis dėl žalos atlyginimo, pažeidė teisingumo principą, kadangi sudarė sąlygas tolimesniam ieškovo teisių pažeidinėjimui bei žalos atsiradimui.

6Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos archyvų departamentas prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas, vykdydamas atvirojo konkurso „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“ procedūras, 2008 m. rugsėjo 8 d. sudarė statybos rangos sutartį su konkurso laimėtoju UAB ,,Kaminta“, todėl viešasis konkursas pasibaigė. Tokiu atveju taikyti ieškovo prašomas laikinasias apsaugos priemones neįmanoma. Ieškovas susiaurintai aiškina ekonomiškumo principo prasmę. Atsakovas taip pat nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir viešojo pirkimo procedūrų stabdymas turėtų neigiamas finansines, ekonomines ir socialines pasekmes, laiku nepasirašius statybos rangos sutarties, nebūtų ekonomiškai įsisavintos statybos objektui skirtos biudžeto lėšos, o užsitęsus ginčo nagrinėjimui, nepavyktų investicinio projekto įgyvendinti nustatytais terminais. Vykdomu viešuoju pirkimu ieškovas siekia įsigyti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančių naujų archyvo saugyklų statybos darbus, kurie būtini kito atsakovo vykdomo Elektroninių dokumentų saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūros sukūrimo projekto, finansuojamo ir iš Europos Sąjungos skiriamų lėšų, įgyvendinimui. Šios aplinkybės rodo nagrinėjamos bylos viešąjį interesą.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad teismas gali uždrausti atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose, imtis tam tikrų veiksmų (6 p.) arba teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas (13 p.). Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau –VPĮ) 95 straipsnio 3 dalis nustato, kad teismas taiko viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Tiesiogiai su pareikštu reikalavimu ir būsimo teismo sprendimo įvykdymu nesusijusių bei įtakos teismo sprendimo įvykdymui nedarančių apribojimų atsakovo atžvilgiu taikymas pažeidžia ekonomiškumo principą, todėl yra neteisėtas. VPĮ minimas ekonomiškumo principas reiškia ir tai, kad pirkimo procedūrų sustabdymas turi būti ekonomiškai tikslingas. Taigi, pagal VPĮ pirkimo procedūros negali būti stabdomos, jeigu jas sustabdžius perkančioji organizacija ar tiekėjas patirtų didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti ieškinį pateikęs tiekėjas, t. y. jei sustabdymas ekonomiškai netikslingas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-645/2007). Teismas taip pat gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau nei reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t.y. laikinosios apsaugos priemonės netaikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (asmenų) interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-834/2007).

10Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti Lietuvos archyvų departamento vykdomą atvirąjį konkursą „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“ ir minėto konkurso pagrindu sudarytinų sutarčių sudarymą iki bus išnagrinėtas UAB „Pireka“ ieškinys Vilniaus apygardos teisme. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartimi minėtą ieškovo prašymą atmetė.

11Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovui sudarius viešojo pirkimo – pardavimo sutartį, ieškovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, bus priverstas pareikšti kitus, papildomus ieškinio reikalavimus - panaikinti atsakovo pasirašytą sutartį. Šių papildomų reikalavimų pareiškimas apsunkins ginčo nagrinėjimą, padidės ne tik bylinėjimosi apimtis, teismo, šalių bylinėjimosi išlaidos, bet ir laikotarpis, per kurį būtų išnagrinėtas ginčas, bus pažeistas VPĮ 95 straipsnio 3 dalyje bei CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ekonomiškumo principas.

12Teisės prašyti sustabdyti pirkimo procedūras svarbumą lemia, tai, kad pagal VPĮ 7 straipsnio antrosios dalies pirmąjį punktą pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis), o pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, bet kokiu atveju išnyksta teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą VPĮ 95 straipsnio 3 dalyje, – pirkimo procedūrų sustabdymą, nes viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kai pats pirkimas jau pasibaigęs, yra teisiškai bereikšmis. Nagrinėjamoje byloje atsakovas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad Lietuvos archyvų departamentas, vykdydamas atvirojo konkurso „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“ procedūras, su konkurso laimėtoju UAB ,,Kaminta“ 2008 m. rugsėjo 8 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. F8-16/Rv08-05, todėl ginčijamos viešojo pirkimo procedūros pasibaigė.

13Vertinant apelianto argumentą dėl papildomų reikalavimų pareiškimo reikalingumo ir proceso ekonomiškumo principo pažeidimo, būtina atsižvelgti į viešojo pirkimo procedūrų, kurias perkančiosios organizacijos atlieka siekdamos sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, pažeidimų pasekmes po sutarties sudarymo. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas siejamas su jo prieštaravimu imperatyviosioms teisės normoms. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl Viešųjų pirkimų įstatyme viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, kurie dažniausiai yra imperatyvūs. Dėl esminių, imperatyviųjų teisės normų pažeidimų panaikinus atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą, tokio sprendimo pagrindu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties galiojimas negali būti pateisinamas, nes iš neteisėtų veiksmų negali kilti teisėtos pasekmės. Nustatęs tokio pobūdžio pažeidimus, bylą nagrinėjantis teismas gali ir privalo ex officio pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį konstatuoti niekinio sandorio faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-7-4/2006). Iš šios kasacinės instancijos teismo suformuluotos teisės aiškinimo taisyklės darytina išvada, kad pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms ir perkančiajai organizacijai sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su laimėtoju, ieškovui, manančiam, kad vykdant viešąjį konkursą buvo pažeistos imperatyvios teisės normos ir jo teisėti interesai, nėra būtina reikšti reikalavimą dėl sandorio negaliojimo. Tai paneigia apelianto UAB ,,Pireka“ argumentus, jog, perkančiajai organizacijai (atsakovui) sudarius sutartį, bus apsunkintas ginčo nagrinėjimas, padidės bylinėjimosi apimtis ir bus pažeistas proceso ekonomiškumo principas.

14Be to, pažymėtina, kad, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose, teismas turi patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Viešojo intereso sąvoka apima pagrindinius principus, kuriais yra grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešasis interesas reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jei jos pritaikytos – panaikinti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-537/2008). Atsakovas atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą nurodo, jog atviras konkursas „Archyvų komplekso (8.10) Mindaugo g. 8, Vilniuje statybos darbų pirkimas“ susijęs su viešuoju interesu. Šį teiginį atsakovas grindžia, nurodydamas aplinkybes dėl pirkimo objekto reikalingumo. Lietuvos archyvų departamento, kaip centrinės valstybinės archyvų sistemos administruojančios institucijos, viena iš funkcijų - spręsti klausimus, susijusius su valstybinių institucijų dokumentų nuolatiniu saugojimu. Kadangi, kaip atsiliepime nurodo atsakovas, šiuo metu trūksta dokumentų saugojimui skirtų patalpų, be to, šių patalpų savalaikis įrengimas susijęs su kitu atsakovo vykdomu Elektroninių dokumentų saugojimo valstybės archyvuose infrastruktūros sukūrimo projektu, kuris bus iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, atsakovas teisės aktų nustatyta tvarka siekia sudaryti sutartį dėl reikiamų archyvų komplekso statybos darbų pirkimo. Šios atsakovo nurodytos aplinkybės rodo Lietuvos archyvų departamento projektų įgyvendinimo svarbą bei identifikuoja viešąjį interesą.

15Įvertinus išdėstytus argumentus bei atsižvelgiant į aplinkybę, jog Lietuvos archyvų departamentas vykdydamas ginčo konkursą su jo laimėtoju sudarė statybos rangos sutartį ir taip pirkimo procedūras baigė, apeliacinės instancijos teismui tenkinti atskirąjį skundą, t.y. išspręsti klausimą iš esmės ir tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą ir draudimą sudaryti sutartį, nėra pagrindo.

16Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, daro išvadą, jog atskirojo skundo argumentai bei faktinės bylos aplinkybės nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą (CPK 337 str. 1 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai