Byla e2S-136-565/2020
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, hipotekos davėjas A. J. C., išieškotoja B KB KU ,,Vilniaus taupomoji kasa”

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo procesinį dokumentą, civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. C. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Donatas Kisielius, hipotekos davėjas A. J. C., išieškotoja B KB KU ,,Vilniaus taupomoji kasa”,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4pareiškėjas A. C. pateikė skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų, kuriuo prašė: panaikinti arba anuliuoti procesinius dokumentus (2019 m. spalio 25 d. patvarkymą Nr. S-19-174-15939, 2019 m. spalio 25 d. vykdymo is?laidu? apskaic?iavima? Nr. S-19-174-15936, 2019 m. spalio 25 d. patvarkyma? de?l vykdymo is?laidu? is?ies?kojimo Nr. S-19-174-15937, 2019 m. spalio 25 d. is?ies?kotu? le?s?u? paskirstyma? Nr. S-19-174-15940, 2019 m. spalio 25 d. turto pardavimo is? varz?ytyniu? akta? Nr. S-19-174-15935, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0174/17/00453) de?l is?ies?kojimo ir vykdymo neteise?tumu? ir paz?eidimu?, de?l apgaule?s ir dėl pareis?ke?jo suklaidinimo; sustabdyti bet kokius is?ies?kojimo ir vykdymo veiksmus byloje (vykdymo, perdavimo, is?kraustymo) pagal hipoteka i?keista? turta? iki bus baigtas s?io skundo ir ginc?o bylos nagrine?jimas; atide?ti vykdymo veiksmus pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 627 straipsnio 1 punkto ir 6 punkto nuostatas iki pareis?ke?jo skundo galutinio is?nagrine?jimo; pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones (sustabdyti turto perdavima?, sugadinima?, pakeitima?, pardavima?) hipoteka i?keistam turtui (z?eme?s sklypo unikalus numeris Nr. ( - ), sodo namelio unikalus numeris Nr. ( - )) pagal CPK 145 straipsnio 1 dalies 10 punkto nuostatas; atleisti pareis?ke?ja? nuo z?yminio mokesc?io sumoke?jimo uz? pras?yma? de?l laikinu?ju? apsaugos priemoniu?, nes tai apsunkina jo paz?eistu? teisiu? gynyba? nagrine?jamoje byloje; atide?ti pagal CPK 704 straipsnio nuostatas numatyta? galimybe? ir nustatyti kita? protinga? ir racionalu? termina? pareis?ke?jui (hipotekos dave?jui) pasiu?lyti turto pirke?ja? jau po s?io skundo is?nagrine?jimo pabaigos.

52.

6Antstolis Donatas Kisielius 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu Nr. 2-DK-T-3767 atsisakė priimti pareis?ke?jo A. C. 2019 m. spalio 31 d. skundo dalį de?l antstolio Donato Kisieliaus 2019 m. spalio 25 d. turto pardavimo is? varz?ytyniu? akto reg. Nr. S-19-174-15935 panaikinimo kaip nenagrine?tina? CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka; likusios pareis?ke?jo 2019 m. spalio 31 d. skundo dalies netenkino ir CPK 510 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka persiuntė pareis?ke?jo skunda? nagrine?ti Vilniaus miesto apylinke?s teismui; atide?jo ginc?ijamu antstolio 2019 m. spalio 25 d. is?ies?kotu? le?s?u? paskirstymo patvarkymu reg. Nr. S-19-174-15940 paskirstytos 31 000 Eur sumos is?moke?jima? iki i?siteise?s teismo procesinis sprendimas pagal pareis?ke?jo 2019 m. spalio 31 d. skunda?.

73.

8Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 18 d. pranešimu civilinėje byloje Nr. e2YT-40472-433/2019 proceso dalyviai buvo informuoti, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme 2019 m. gruodžio 6 d., 11:45 val. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjamas pareiškėjo A. C. skundas dėl antstolio veiksmų; suinteresuotiems asmenims A. J. C. ir B KB KU ,,Vilniaus taupomoji kasa“ išaiškinta, kad jie turi teisę iki 2019 m. gruodžio 4 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškėjo skundą.

94.

10Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė. Pareiškėjas A. C. 2019 m. gruodžio 4 d. teismui pateikė procesinį dokumentą, pavadintą „paaiškinimai (prašymas)“, prašydamas į civilinę bylą priimti naujus pareiškėjo argumentus ir motyvus bei dokumentus (priedus).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

125.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 6 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo A. C. procesinį dokumentą, pavadintą ,,paaiškinimai (prašymas)”, ir šį procesinį dokumentą grąžino pareiškėjui.

146.

15Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog teismui nepateikta jokių įrodymų, kad pareiškėjo A. C. procesinis dokumentas, pavadintas „paaiškinimai (prašymas)“, kuris laikytinas skundo dėl antstolio veiksmų papildymu, buvo pateiktas antstoliui, taip pat, kad antstolis dėl skundo papildymo yra priėmęs patvarkymą. Teismas nurodė, jog pareiškėjas nesilaikė skundams dėl antstolio veiksmų nagrinėti taikomos išankstinės ginčų sprendimo ne teisme tvarkos, todėl atsisakė priimti pareiškėjo pateiktą procesinį dokumentą.

16III. Atskirojo skundo argumentai

177.

18Pareiškėjas A. C. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 6 d. nutartį ir patenkinti remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 186 straipsnio nuostatomis priimti naujus pareiškėjo argumentus ir motyvus bei dokumentus (priedus). Atskirajame skunde nurodo šiuos esminius argumentus:

197.1.

20pareiškėjas gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 18 d. pranešimą, kuriuo jam buvo pranešta, kad 2019 m. gruodžio 6 d. teisme bus nagrinėjamas jo skundas dėl antstolio veiksmų, taip pat, jog suinteresuoti asmenys turi teisę iki 2019 m. gruodžio 4 d. pateikti teismui atsiliepimą į skundą. Remiantis CPK 245 straipsnio nuostatomis pareiškėjas pateikė teismui ne patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų, o savo atsiliepimą (atsikirtimus) ir naujus paaiškinimus į antstolio 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymą Nr. 2-DK-T-3767, todėl šį dokumentą teismas turėjo priimti;

217.2.

22pareiškėjo pateiktame procesiniame dokumente suformuluoti prašymai ir reikalavimai nebuvo išnagrinėti, o jame nurodytos esminės naujos aplinkybės turėjo esminę reikšmę teisingam skundo išnagrinėjimui, todėl teismas turėjo dėl jų pasisakyti. Pirmosios instancijos teismas išsprendė ne visus pareiškėjo reikalavimus (prašymus), kas sudaro absoliutų nutarties negaliojimo pagrindą (CPK 329 straipsnio 2 dalis), todėl apeliacinės instancijos teismas turėtų skundžiamą nutartį panaikinti ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo arba išspręsti ją iš esmės.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Apeliacinis procesas nutraukiamas.

258.

26Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo teismui pateiktą procesinį dokumentą, pagrįstumo ir teisėtumo. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

279.

28Kartu su atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė 2019 m. spalio 3 d. antstolio laišką ir Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto 2019 m. spalio 24 d. išvadas (santrauką).

2910.

30Vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

3111.

32Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga bei įvertinęs atskiruoju skundu skundžiamo klausimo ribas, sprendžia, jog naujai pateikti įrodymai nesusiję su šioje byloje sprendžiamu klausimu dėl atsisakymo priimti procesinį dokumentą. Dėl nurodytų motyvų teismas netenkina pareiškėjo prašymo prie bylos medžiagos pridėti naujus įrodymus.

3312.

34CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pirmosios instancijos teismo nutartį galima apskųsti atskiruoju skundu tais atvejais, kai tokia galimybė tiesiogiai numatyta Civilinio proceso kodekse, bei tada, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Tai reiškia, jog teismo nutarčių, neatitinkančių bent vienos iš nurodytų sąlygų, negalima skųsti paduodant atskirąjį skundą.

3513.

36CPK nėra numatyta, kad dėl nutarties, kuria atsisakyta priimti papildomus rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, gali būti paduodamas atskirasis skundas. Teismų praktikoje nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas procesas aukštesnės instancijos teisme. Taip pat užkertančia kelią tolesnei proceso eigai gali būti laikoma nutartis, kai jos priėmimas užkerta kelią dalyvauti procese konkrečiam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-322/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-816/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1544/2014).

3714.

38Pasisakydamas dėl atskiraisiais skundais neskundžiamų pirmosios instancijos teismo nutarčių, kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad ši taisyklė nereiškia, kad tokios nutartys apskritai negali būti skundžiamos. Tokios nutartys skundžiamos apeliacine tvarka ne atskirai, o kartu su teismo sprendimu, t. y. į apeliacinį skundą įtraukiami motyvai dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-76-421/2016).

3915.

40Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl papildomų rašytinių paaiškinimų ir įrodymų priėmimo, neužkerta galimybės tolesnei šios bylos eigai. Iš bylos duomenų nustatyta, jog pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų buvo išnagrinėtas civilinėje byloje priimant kitą 2019 m. gruodžio 6 d. nutartį, kuria pareiškėjo skundas atmestas.

4116.

42Atskirojo skundo argumentai, susiję su antstolio veiksmais, o taip pat kitų teismų priimtų procesinių sprendimų pagrįstumu ir teisėtumu šioje nutartyje neaptariami, nes skundžiama nutartis nėra atskiras apeliacinio apskundimo objektas, o motyvai dėl jos gali būti įtraukiami į atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Iš bylos duomenų nustatyta, jog dėl 2019 m. gruožio 6 d. nutarties, kuria atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, pareiškėjas taip pat pateikė atskirąjį skundą, taigi argumentus dėl pirmosios instancijos teismo atsisakymo priimti pareiškėjo į bylą teikiamus papildomus paaiškinimus ir įrodymus, pareiškėjas turėjo teisę nurodyti būtent skunde dėl minėtos nutarties.

4317.

44Nagrinėjamu atveju, nepaisant aplinkybės, kad skundžiamos 2019 m. gruodžio 6 d. nutarties rezoliucinėje dalyje buvo nepagrįstai nurodyta, kad nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu, pareiškėjui neturint teisės skųsti priimtos nutarties dėl atsisakymo priimti papildomus rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, jo pateiktas atskirasis skundas negalėjo būti priimtas. CPK 338 straipsnyje nustatyta, jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 straipsnio 2 punkto 3 dalyje numatyta, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio skundo objektas. To paties straipsnio 5 dalyje numatyta, jog jeigu CPK 315 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 dalies trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas.

4518.

46Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs tai, jog atskirasis skundas yra paduotas dėl nutarties, kuri negali būti skundžiama atskiruoju skundu, tai yra skundžiama nutartis negali būti atskirojo skundo objektas, sprendžia nutraukti pradėtą apeliacinį procesą (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi,

Nutarė

48nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 6 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo pateiktą procesinį dokumentą su priedais.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. pareiškėjas A. C. pateikė skundą dėl antstolio Donato Kisieliaus veiksmų,... 5. 2.... 6. Antstolis Donatas Kisielius 2019 m. lapkričio 11 d. patvarkymu Nr. 2-DK-T-3767... 7. 3.... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 18 d. pranešimu... 9. 4.... 10. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 5.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 6 d. nutartimi atsisakė... 14. 6.... 15. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog teismui nepateikta jokių įrodymų,... 16. III. Atskirojo skundo argumentai... 17. 7.... 18. Pareiškėjas A. C. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 19. 7.1.... 20. pareiškėjas gavo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 18 d.... 21. 7.2.... 22. pareiškėjo pateiktame procesiniame dokumente suformuluoti prašymai ir... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 24. Apeliacinis procesas nutraukiamas.... 25. 8.... 26. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo... 27. 9.... 28. Kartu su atskiruoju skundu pareiškėjas pateikė 2019 m. spalio 3 d. antstolio... 29. 10.... 30. Vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako... 31. 11.... 32. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga bei... 33. 12.... 34. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pirmosios instancijos teismo... 35. 13.... 36. CPK nėra numatyta, kad dėl nutarties, kuria atsisakyta priimti papildomus... 37. 14.... 38. Pasisakydamas dėl atskiraisiais skundais neskundžiamų pirmosios instancijos... 39. 15.... 40. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas pareiškėjo... 41. 16.... 42. Atskirojo skundo argumentai, susiję su antstolio veiksmais, o taip pat kitų... 43. 17.... 44. Nagrinėjamu atveju, nepaisant aplinkybės, kad skundžiamos 2019 m. gruodžio... 45. 18.... 46. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs tai, jog atskirasis skundas yra... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5... 48. nutraukti apeliacinį procesą pagal pareiškėjo A. C. atskirąjį skundą...