Byla 2-1544/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Ergo Insurance SE, veikiančio per filialą Lietuvoje, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 16 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo atskirąjį skundą dėl ekspertizės paskyrimo, civilinėje byloje Nr. 2-1076-173/201 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Arno vila“ ieškinį atsakovams V. K., Ergo Insurance SE, veikiančiam per filialą Lietuvoje, dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo bei atsakovo Ergo Insurance SE, veikiančio per filialą Lietuvoje, priešieškinį dėl ekspertizės išlaidų priteisimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, uždaroji akcinė bendrovė „Architektų biuras G. N. ir partneriai“, V. B..

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas RUAB „Arno vila“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovams V. K., Ergo Insurance SE, veikiančiam per filialą Lietuvoje, dėl draudimo išmokos ir žalos priteisimo (t. 1, b. l. 4-12). Atsakovas Ergo Insurance SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, 2013-12-13 pateikė priešieškinį (t. 3, b. l. 72-75) dėl ekspertizės išlaidų atlyginimo.

4Kauno apygardos teismas 2014-06-03 nutartimi (t. 3, b. l. 190-191) paskyrė pastato, esančio I.Kanto g. 18, Kaunas, statybos techninę ekspertizę, kurią pavedė atlikti ekspertui S. V..

5Atsakovas Ergo Insurance SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, 2014-06-12 pateikė teismui atskirąjį skundą (t. 4, b. l. 4-12) dėl 2014-06-03 nutarties, prašydamas pakeisti ekspertą arba paskirti papildomą ekspertą A. B. bei užduoti papildomą klausimą.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014-06-16 nutartimi (t. 4, b. l. 34) atsisakė priimti atsakovo Ergo Insurance SE, veikiančio per filialą Lietuvoje, atskirąjį skundą, kadangi nutartis dalyje dėl paskirtos statybos techninės ekspertizės yra neskundžiama.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas Ergo Insurance SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, atskirajame skunde (t. 4, b. l. 37-40) prašo Kauno apygardos teismo 2014-06-16 nutartį panaikinti ir bei priimti ir išnagrinėti atskirąjį skundą dėl ekspertizės paskyrimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Neturinčio tinkamos kvalifikacijos ekspertizei atlikti eksperto paskyrimas faktiškai užkerta kelią teisėtam tolesniam procesui šioje civilinėje byloje, todėl teismas tik formaliai pasirėmė CPK 334 straipsnio nuostatomis.

112. Teismo skundžiama nutartis yra nemotyvuota, kadangi teismas nemotyvavo dėl kitų 2014-06-12 atskirajame skunde iškeltų klausimų - nepasisakė tiek dėl nesutikimo skirti atsakovo siūlytą teismo ekspertą A. B., tiek dėl siūlomų ekspertui klausimų atmetimo. Nepasisakius dėl esminę reikšmę turinčių klausimų, teismo nutartis vertintina kaip neteisėta ir nepagrįsta, todėl naikintina (CPK 329 str. 2 d. 4 p.).

12Ieškovas RUAB „Arno vila“ atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 4, b. l. 42) prašo skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Tvirtina, kad nutartis dėl eksperto skyrimo ir ekspertui pavestų klausimų neskundžiama. Apelianto siūlomas ekspertas A. B. yra susijęs su savo išvadas dėl tiriamo objekto pateikusiais L. U. ir S. M., todėl kiltų šališkumo klausimas.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Nei absoliučių nei kitų procesinės teisės normų pažeidimų, dėl kurių būtų pagrindas skundžiamą nutartį panaikinti, nenustatyta.

16Pirmosios instancijos teismas 2014-06-03 nutartimi byloje paskyrė statybos techninę ekspertizę bei sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus atlikta teismo ekspertizė, nurodęs, kad gali būti apskųsta atskiruoju skundu tik šios nutarties dalis dėl bylos sustabdymo, pažymėjęs, jog kita nutarties dalis neskundžiama. Apeliantas 2014-06-12 pateikė atskirąjį skundą dėl paskirto eksperto ir užduotų klausimų tinkamumo, kurį pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti.

17Teisės į apeliaciją įgyvendinimo tvarką nustato CPK nuostatos, kurios reglamentuoja atvejus, kuomet atskirai nuo teismo sprendimo aukštesnės instancijos teismui galima apskųsti ir kitus teismo nutartimis išspręstus klausimus. Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui jeigu tai tiesiogiai nustatyta CPK arba kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.). Kai kada susiklosto ir tokia situacija, kuomet vienų ta pačia nutartimi išspręstų klausimų apskundimas aukštesnės instancijos teismui pagal įstatymą yra galimas, o kiti teismo veiksmai atskiruoju skundu negali būti skundžiami (dalies nutarties apskundimo galimybė), bet motyvai dėl šių veiksmų atlikimo ar neatlikimo gali būti vėliau įrašomi į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą dėl 2014-06-03 nutarties dalies, kuria paskirta ekspertizė, konstatavęs, jog įstatymų leidėjas tokio procesinio teismo atlikto veiksmo apskundimo galimybės nenumato. Apeliacinės instancijos teismas pritaria šiai pirmosios instancijos teismo išvadai.

18Kaip nurodyta, pagal CPK 334 straipsnio pirmąją dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas procesas aukštesnės instancijos teisme. Taip pat užkertančia kelią tolesnei proceso eigai gali būti laikoma nutartis, kai jos priėmimas užkerta kelią dalyvauti procese konkrečiam asmeniui. Tačiau nutartimi dėl ekspertizės skyrimo teismas išsprendžia tik vieno iš įrodymų – eksperto išvados pateikimo į bylą klausimą, t. y. apsisprendžiama, ar nagrinėjamo byloje ginčo išsprendimui reikalinga kompetentingo asmens, turinčio specialių žinių, išvada. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto pozicija, kad klausimo, susijusio su įrodymų rinkimu bei teikimu, išsprendimas šiuo atveju užkerta kelią tolimesnei šios bylos proceso eigai. Pirmosios instancijos teismo nutarties skirti ekspertizę apskundimo galimybė nenumatyta ir CPK normose. Vadinasi, teismo nutartis dėl ekspertizės skyrimo byloje negali būti apeliacijos objektas. Pažymėtina, kad tokios nuostatos laikomasi ir teismų praktikoje, o atskirojo skundo argumentai teismų suformuluoto būtent tokio šios procesinės teisės aiškinimo nepaneigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-322/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-04-04 nutartis c. b Nr. 2-816/2012; 2012-04-05 nutartis c. b. Nr. 2-811/2012; 2013-02-01 nutartis c. b. Nr. 2-345/2013). Remiantis išdėstytu, apelianto skundo argumentas, kad nutartis dėl ekspertizės paskyrimo užkerta kelią bylos eigai, atmetamas kaip teisiškai nepagrįstas.

19Kita vertus, apelianto motyvai dėl paskirto eksperto ir jam užduotų klausimų (ne)tinkamumo, teismui išnagrinėjus bylą iš esmės, galės būti įtraukiami į jo apeliacinį skundą dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo (CPK 334 str. 3 d.). Aktualu ir tai, kad ekspertui pateikus ekspertizės išvadą, remiantis CPK 217 straipsnio 3 dalimi, eksperto išvadai išaiškinti ir papildyti kiekvienas dalyvaujantis byloje asmuo galės užduoti klausimus ekspertui.

20Apelianto skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, nepriimdamas atskirojo skundo, nepasisakė dėl kitų 2014-06-12 pateiktame atskirajame skunde nurodytų argumentų ir taip pažeidė procesines teisės normas, dėl ko nutartis naikintina (CPK 329 str. 2 d. 4 p.), teisiškai neaktualūs. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį ir atsisakydamas priimti atsakovo 2014-06-12 atskirąjį skundą, neturėjo procesinės pareigos analizuoti šiame atskirajame skunde išdėstytų argumentų pagrįstumo ar pasisakyti dėl šio skundo iš esmės.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas RUAB „Arno vila“ kreipėsi į Kauno apygardos teismą su... 4. Kauno apygardos teismas 2014-06-03 nutartimi (t. 3, b. l. 190-191) paskyrė... 5. Atsakovas Ergo Insurance SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, 2014-06-12... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2014-06-16 nutartimi (t. 4, b. l. 34) atsisakė priimti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas Ergo Insurance SE, veikiantis per filialą Lietuvoje, atskirajame... 10. 1. Neturinčio tinkamos kvalifikacijos ekspertizei atlikti eksperto paskyrimas... 11. 2. Teismo skundžiama nutartis yra nemotyvuota, kadangi teismas nemotyvavo dėl... 12. Ieškovas RUAB „Arno vila“ atsiliepime į atskirąjį skundą (t. 4, b. l.... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Pirmosios instancijos teismas 2014-06-03 nutartimi byloje paskyrė statybos... 17. Teisės į apeliaciją įgyvendinimo tvarką nustato CPK nuostatos, kurios... 18. Kaip nurodyta, pagal CPK 334 straipsnio pirmąją dalį atskirai nuo teismo... 19. Kita vertus, apelianto motyvai dėl paskirto eksperto ir jam užduotų... 20. Apelianto skundo teiginiai, kad pirmosios instancijos teismas, nepriimdamas... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 22. Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....